Vitamine D noodzakelijk voor taalontwikkeling

Een voldoende hoge vitamine D-spiegel tijdens de zwangerschap blijkt van belang voor een goede taalontwikkeling van het kind.

Bij meer dan 700 zwangere vrouwen werd halverwege hun zwangerschap de vitamine D-status bepaald. Hun kinderen werden gedurende 17 jaar gevolgd waarbij op een leeftijd van 2, 5, 8, 10, 14 en 17 jaar een gedragstest werd uitgevoerd. Op een leeftijd van 5 en 10 jaar werd het taalbegrip getest. De vitamine D-concentratie tijdens de zwangerschap bleek niet van invloed op mogelijke gedragsproblemen of emotionele problemen bij het kind. Wel hadden kinderen waarvan de moeders tijdens de zwangerschap een lage vitamine D-spiegel (≤46 nmol/l) hadden tweemaal zoveel kans op taalproblemen in vergelijking met kinderen waarvan de moeders een hogere vitamine D-status (> 70 nmol/l) hadden tijdens de zwangerschap. Dit verband werd gevonden op zowel 5- als 10-jarige leeftijd.

Vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap kan mogelijk bijdragen aan een goede taalontwikkeling van het kind.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+