Werken met lood verhoogt risico ALS

Mensen die op hun werk met lood in aanraking komen, lopen hiermee een grotere kans amyotrofische lateraal sclerose (ALS) te ontwikkelen. Dit blijkt uit een recente publicatie in het tijdschrift Epidemiology. Bij ALS-patiënten treden verhardingen op in het ruggenmerg, waardoor de spiermassa afneemt. Uiteindelijk loopt de ziekte fataal af. Eerdere studies toonden aan dat blootstelling aan zware metalen mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte. Onder leiding van dr Freya Kamel vond men 109 ALS-patiënten en 256 gezonde controlepersonen die mee wilden werken aan het onderzoek. De proefpersonen werden gevraagd naar hun leefgewoonten, zoals roken, slapen, eten en het drinken van alcohol, en de mate waarin zij in het verleden aan lood waren blootgesteld. Voorts werd de hoeveelheid lood in het bloed en botweefsel van de proefpersonen bepaald. Er waren meer ALS-patiënten dan controlepersonen die aangaven dat zij voor hun werk tien keer of meer blootgesteld waren aan looddampen, -stof of -deeltjes. De mensen die op hun werk met lood in aanraking kwamen hadden 90% meer kans ALS te ontwikkelen dan mensen die niet met lood werkten. Hoe groter het aantal dagen was dat iemand in het verleden voor zijn werk blootgesteld werd aan lood, hoe groter het risico van ALS. Wanneer men in de vrije tijd of in de woonomgeving met lood in aanraking kwam had dat geen effect op dit risico. De kans ALS te ontwikkelen steeg tevens wanneer de hoeveelheid lood in het bloed of de botten hoger was. Voor iedere extra microgram lood per deciliter bloed steeg het risico van ALS met 90%.

Woordenlijst

Fit met Voeding

tijdschrift

JAARABONNEMENT € 34,90

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+