Angström

(Å)eenheid van lengte. 10^-10 meter of 0,1 nanometer of 100 picometer.

Artikelen over Angström