Bacteriodes

Geslacht van vele soorten gramnegatieve anaërobe bacillen, waarvan sommige als commensaal in de menselijke darm voorkomen en onder bepaalde omstandigheden pathogeen worden. Ze kunnen ook het succes van gastro-intestinale operaties zeer verkleinen.

Artikelen over Bacteriodes