Formaldehyde

stof die onder andere bij het roken vrijkomt en aanleiding geeft tot allergieën en waarschijnlijk kankerverwekkend is. Wordt ook uit spaanplaat uitgescheiden. Daarom wordt dit niet meer gebruikt.

Artikelen over Formaldehyde