HOMA-IR test

Bij deze test wordt de nuchtere serum glucoseconcentratie vermenigvuldigd met de nuchtere serum insulineconcentratie en gedeeld door 22,5. Er is sprake van insulineresistentie bij een waarde groter dan 2,71.

Artikelen over HOMA-IR test