Medical foods

medisch voedsel. Behoren tot de functional foods die onder medische supervisie gebruikt behoren te worden. Deze zijn bedoeld voor de behandeling van een ziekte of conditie met een specifiek voedingsregime, waarvoor door medische evaluatie specifieke eisen op voedingsgebied zijn vastgesteld.

Artikelen over Medical foods