Parenteraal

toediening van voedsel of medicijnen langs een andere weg dan het darmkanaal, bijvoorbeeld intramusculair of intraveneus

Artikelen over Parenteraal