Zoekresultaten

Vezels beschermen tegen borstkanker?

Voldoende consumptie van vezelrijke voeding is in verband gebracht met een kleinere kans op borstkanker. Voor de meta-analyse werden twintig onderzoeken geselecteerd uit medische databanken. In de studies werd het verband tussen de vezelinname en het borstkankerrisico onderzocht. De resultaten van alle onderzoeken werden samengevoegd en opnieuw geanalyseerd. Uit de analyse bleek dat een hoge vezelinname samenhing met een significant...

Vitamine C effectief tegen stress-gerelateerde borstkanker?

Chronische stress activeert het sympathisch zenuwstelsel en is geassocieerd met tumorgroei. Chinese wetenschappers onderzochten het onderliggende werkingsmechanisme en ontdekten dat vitamine C de potentie heeft om dit proces tegen te gaan. Uit het muizenexperiment bleek dat chronische stress en de daarmee gepaard gaande verhoogde adrenalinespiegel leidde tot een toegenomen metabole activiteit onder invloed van lactaatdehydrogenase A (LDHA). Adrenaline activeerde LDHA,...

Ketogeen dieet bij kanker

Het ketogeen dieet is mogelijk effectief bij verschillende vormen van kanker. Het dieet is rijk aan vetten, arm aan koolhydraten en bevat een adequate hoeveelheid proteïnen. Het wordt ook toegepast bij moeilijk behandelbare epilepsie. Wetenschappers van de Paracelsus Medical University in Oostenrijk doorzochten de literatuur naar het effect van het ketogeen dieet bij diverse vormen van kanker. Het sterkste bewijs...

Kleinere kans op BRCA-gerelateerde borstkanker met B-vitamines

Het gebruik van een supplement met foliumzuur en vitamine B12 is in verband gebracht met een geringere kans op borstkanker als gevolg van een BRCA-mutatie. Aan de Canadese studie namen 129 borstkankerpatiënten met een BRCA-mutatie en 271 gezonde controlepersonen deel. Er werd nagegaan of de vrouwen een supplement met foliumzuur, vitamine B6 en/of vitamine B12 gebruikten of in het verleden...

Borst-microbiota en verband borstkanker

Voeding blijkt de samenstelling van de microbiota in borstklieren te beïnvloeden. Dit staat mogelijk in verband met de kans op borstkanker. Zo werd eerder aangetoond dat een maligne (kwaadaardige) borsttumor een lager aandeel Lactobacillusbacteriën heeft in vergelijking met een goedaardig gezwel. Nog niet lang geleden is vastgesteld dat de borstklier een specifiek microbioom heeft. Dit heeft nu geleid tot een...

Omega-3: tumoren helft kleiner, minder uitzaaiingen

Toediening van omega 3-visvetzuren remt de groei van borsttumoren, zo blijkt uit een muizenexperiment. In het experiment werden vrouwelijke muizen verdeeld in twee groepen. In de eerste groep kregen de muizen gedurende zestien weken voeding verrijkt met omega 6-vetzuren. In de andere groep kregen de muizen voeding met omega 3-visvetzuren. Vervolgens kregen de muizen 4T1 borstkankercellen geïnjecteerd die leiden tot...

Mitochondriale dysfunctie door chemo

Vrouwen met borstkanker, die chemotherapie krijgen, hebben kans op dysfunctie van de mitochondriën en een verminderde spieromvang. Mogelijk dat een antioxidant dit kan tegengaan. Aan de studie namen dertien vrouwen met borstkanker deel die na een operatie werden behandeld met chemotherapie. Bij de vrouwen werd de functie van de mitochondriën alsook de spieromvang gemeten en vergeleken met een controlegroep van...

Kankerprevalentie bij vliegpersoneel

Piloten, stewards en stewardessen hebben een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker. De verhoogde blootstelling aan straling is hier mogelijk debet aan. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de Harvard Flight Attendant Health Study (2014/2015) waarin 5366 cabinepersoneelsleden informatie verschaften over hun leefstijl en gezondheid. Er werd een vergelijking gemaakt met 2729 deelnemers van de NHANES-studie met eenzelfde...

Suppletie bij fibrocysteuze borstaandoening

Suppletie met omega 3-visvetzuren in combinatie met vitamine E verbetert het vetspectrum, vermindert ontstekingsstoffen en gaat insulineresistentie tegen bij vrouwen met fibrocysteuze borstziekte. De ziekte is een goedaardige aandoening van de borsten waarbij knobbels en cysten in de borst(en) aanwezig zijn. Aan de studie namen 56 vrouwen met fibrocysteuze borstziekte deel. De vrouwen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en...

Borstkanker: spiermassa beïnvloedt overlevingskans

Bij vrouwen met borstkanker blijkt de spiermassa van invloed op de overlevingskans. Sarcopenie - verlies van spiermassa - is een veelvoorkomend gevolg van kanker en kan evenals een slechte kwaliteit van de spieren en overgewicht de overlevingskans bij borstkanker verkleinen. Aan de Amerikaanse studie namen 3241 vrouwen deel met stadium II of III van borstkanker. Er was geen sprake van...

Meer kanker met bewerkte voeding

De consumptie van sterk bewerkt voedsel verhoogt significant de kans op kanker. Aan de Franse NutriNet-Santé studie namen bijna 105.000 proefpersonen deel van achttien jaar en ouder. Ze werden vanaf 2009 gevolgd. De deelnemers vulden online ieder half jaar een voedingsvragenlijst in waarmee informatie verzameld werd over de consumptie van meer dan 3300 levensmiddelen van drie willekeurige dagen. Vervolgens werd...

Tumorpreventie: vis effectiever dan lijnzaad (dierproef)

Suppletie met de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) is achtmaal effectiever bij de preventie en inhibitie van borsttumoren dan suppletie met het omega 3-vetzuur alfalinoleenzuur (ALA) afkomstig van planten zoals lijnzaad. Voor het experiment werden muizen gebruikt met een verhoogde kans op een agressieve vorm van borstkanker (HER-2). De muizen kregen levenslang omega 3-vetzuren van vis dan wel...

B-vitamines beschermen tegen borstkanker

Vrouwen van middelbare leeftijd die voldoende vitamine B1 (thiamine) en vitamine B6 (pyridoxine) innemen hebben mogelijk minder kans op borstkanker. Aan de NutriNet-Santé studie namen 27.853 vrouwen van 45 jaar en ouder deel. Ze werden gedurende ongeveer vier jaar gevolgd. Aan de hand van vragenlijsten werd informatie verzameld over hun voedingspatroon en over de inname van supplementen. Tijdens de volgperiode...

Lager borstkankerrisico met mediterrane voeding

Het mediterraan voedingspatroon met extra-vierge olijfolie biedt bescherming tegen borstkanker. Er werden gegevens gebruikt van de PREDIMED-studie die in de periode van 2003 tot 2009 werd uitgevoerd in Spanje. Aan de studie namen 4282 vrouwen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar deel. Ze hadden een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De vrouwen werden willekeurig in drie groepen...

Risico borstkanker kleiner met carotenoïden

Een adequate bloedspiegel van verschillende carotenoïden is gerelateerd aan een kleinere kans op borstkanker. Aan de Chinese studie namen 521 vrouwen met borstkanker deel. Tevens was er een controlegroep van 521 gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd (25 tot 70 jaar). In het bloedserum werden de concentraties van alfacaroteen, bètacaroteen, bèta-cryptoxanthine, lycopeen, luteïne/zeaxanthine bepaald. Vrouwen met hoge bloedconcentraties van deze carotenoïden...

Borstkanker: minder sterfte door vis

Een hoge visconsumptie en inname van omega 3-visvetzuren verkleint de sterftekans bij vrouwen met borstkanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van 1463 vrouwen met borstkanker die deelnamen aan het Long Island Breast Cancer Study Project (LIBCSP). Binnen drie maanden nadat de diagnose was gesteld vulden de vrouwen een voedingsvragenlijst in. Op basis hiervan werd de visconsumptie, de inname van...

Nuchter in bed en borstkankerrisico

Vrouwen met borstkanker die gedurende de nacht lang nuchter zijn, hebben een betere prognose. Er werden gegevens verzameld van 2413 vrouwen met borstkanker. De vrouwen waren in de leeftijd van 27 tot 70 jaar en hadden geen diabetes. Aan het begin van de studie, na één en vier jaar werden gegevens verzameld over het voedingspatroon van de vrouwen gedurende periodes...

Stimuleert soja borsttumor?

De consumptie van soja kan via een verandering van de genexpressie bij sommige vrouwen de groei van borsttumoren stimuleren. Aan de studie namen 140 vrouwen deel met een vroeg stadium van borstkanker. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen dagelijks een supplement met 52 gram soja-eiwitten of een placebo. Ze kregen het supplement vanaf het moment van diagnosestelling...

Borstkankersterfte gerelateerd aan vitamine D-status

Bij vrouwen met borstkanker blijkt de vitamine D-status van invloed op het sterfterisico. Een vitamine D-status van 75 nmol/l verkleint de sterftekans met de helft. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden vijf studies geïncludeerd met een totaal van meer dan 4000 vrouwen met borstkanker. Er waren gegevens bekend over de vitamine D-status op het moment van diagnosestelling. De vrouwen...

Microbiële dysbiose gerelateerd aan borstkanker

Een microbiële verstoring speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van borstkanker. In de studie werd van vrouwen met borstkanker een vergelijking gemaakt tussen microbieel DNA in tumorweefsel en in gezond borstweefsel. In het tumorweefsel kwam het DNA van de bacterie Methylobacterium radiotolerans relatief vaak voor. Daarentegen werd de bacterie Sphingomonas yanoikuyae relatief veel aangetroffen in het gezonde borstweefsel. De...

Mammografie: niet geheel onschuldig

De screening van borstkanker met behulp van mammografie is niet alleen duur, maar kan ook schadelijke gevolgen hebben voor de vrouw. Bovendien wordt de effectiviteit van deze screeningsmethode door sommige wetenschappers in twijfel getrokken. In februari van dit jaar verscheen een Canadese studie waarin twee groepen vrouwen gedurende 25 jaar werden gevolgd. De vrouwen in de eerste groep werden regelmatig...

Overlevingskans kanker omhoog door vitamine D

Patiënten met kanker hebben een hogere levensverwachting wanneer ze een optimale vitamine D-spiegel hebben. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden 25 relevante studies geselecteerd met in totaal meer dan 17.000 kankerpatiënten. In de studies werd de relatie onderzocht tussen de vitamine D-status rond het moment van diagnosestelling en de overlevingskans. Patiënten met dikkedarmkanker en een optimale vitamine D-spiegel hadden...

Vitamine C verhoogt overlevingskans borstkanker

Vrouwen met borstkanker hebben minder kans op overlijden bij een hoge inname van vitamine C uit zowel de voeding als van supplementen. Dit blijkt uit een meta-analyse. In de medische Databank PubMed werden studies geselecteerd waarbij de relatie tussen vitamine C en het risico van sterfte bij borstkanker was onderzocht. Uiteindelijk werden tien relevante studies geselecteerd met in totaal 17.696...

Tomaten beschermen tegen borstkanker

Een voedingspatroon rijk aan tomaten beschermt mogelijk tegen borstkanker doordat het de concentratie van adiponectine verhoogt. Adiponectine is een hormoon dat een cruciale rol speelt bij het vet- en glucosemetabolisme. Daarnaast remt het hormoon de groei van vasculaire endotheelcellen en stimuleert het de apoptose van diverse cellen. Een lage concentratie van dit hormoon is in verband gebracht met een verhoogd...

Borstkanker: multi verkleint sterftekans

Postmenopauzale vrouwen met borstkanker hebben minder kans op overlijden wanneer ze een multivitamine-mineralensupplement gebruiken. Er werden gegevens gebruikt van 7728 vrouwen met borstkanker die deelnamen aan de Women's Health?Initiative (WHI) studie. Ze waren in de leeftijd van 50 tot 79 jaar. De vrouwen werden gedurende zeven jaren gevolgd nadat de diagnose was gesteld. Bij deelname aan de WHI-studie werd nagegaan...

Borstkankerrisico verlagen met omega 3-vetzuren

Een hoge inname van omega 3-vetzuren via de voeding beschermt tegen borstkanker. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden de gegevens gebruikt van 26 cohortstudies met in totaal bijna 884.000 deelnemers en meer dan 20.900 gevallen van borstkanker. In de studies werd gekeken naar het effect op borstkanker van visconsumptie en de inname van omega 3-visvetzuren en/of alfalinoleenzuur....

Omega 3-vetzuren zinvol bij borstkanker

Omega 3-vetzuren kunnen de groei van borsttumoren tegengaan, vooral van het agressieve type triple-negatieve borstkanker dat slecht reageert op de huidige behandelmogelijkheden. De resultaten van de studie werden door dr. Thomas Pogash van het Fox Chase Cancer Center (VS) gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Association for Cancer Research (AACR). Triple-negatieve tumoren hebben geen receptoren voor progesteron, oestrogeen en de proteïne...

Veelbelovende rol voor vitamine D bij borstkanker

Wetenschappers van de Saint Louise University in de Verenigde Staten hebben een moleculair mechanisme ontdekt dat betrokken is bij het ontstaan van triple-negatieve borstkanker. Triple negatief betekent dat de tumor geen receptoren heeft voor oestrogeen, progesteron en de humaan-epidermale groeireceptor 2 (HER2). Vrouwen met een BRCA1-genmutatie hebben een verhoogde kans op dit type borstkanker. BRCA1 is van belang voor herstel...

Groene thee

Dagelijkse consumptie van een kop groene thee beschermt tegen borstkanker doordat het een gunstig effect heeft op het oestrogeenmetabolisme. Het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico van borstkanker. Er namen bijna 200 vrouwen aan de studie deel. Een deel van hen bevond zich in de menopauze. Bij vrouwen die nog niet in de overgang waren,...

Dierstudie: vitamine D en borstkanker

Kankeronderzoeker dr. Anja Nohe van de University of Delaware ontwikkelde een nieuwe methode voor de behandeling van inflammatoire borstkanker (IBC). De aandoening geldt als moeilijk te behandelen. In proeven met muizen toonde ze aan dat de actieve vorm van vitamine D3 effectief kan zijn in de behandeling van IBC. Dit gelukte door gebruik te maken van lichtgevende nanodeeltjes of kwantumdots...

Multi bij borstkanker

Multivitaminengebruik kan - als onderdeel van een gezonde leefstijl - vrouwen met borstkanker beschermen. Aan de studie namen meer dan 2200 vrouwen deel waarbij in de periode van 1997 tot 2000 de diagnose borstkanker was gesteld. Met behulp van vragenlijsten werd de inname van multivitaminen zowel voor als na de diagnose geschat. Vóór de diagnose gebruikte 54% van de vrouwen...

Vitamine C- en E-suppletie bij borstkanker

Suppletie met vitamine C en E herstelt de oxidatieve/antioxidatieve balans bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Voor de studie werden 40 onbehandelde borstkankerpatiënten geselecteerd. Bij de patiënten werd de activiteit van verschillende antioxidatieve enzymen gemeten, evenals de concentratie van malondyaldehyde (MDA) en gereduceerd glutathion (indicatoren voor oxidatieve stress). De uitkomsten werden vergeleken met een gezonde controlegroep. In de lymfocyten...

Borstkanker: minder moe met omega 3-vetzuren

Een hoge inname van omega 3-vetzuren met de voeding vermindert ontstekingsreacties en vermoeidheid bij overlevenden van borstkanker. Aan de Health, Eating, Activity, and Lifestyle Study namen 633 vrouwen met borstkanker deel. Hun gemiddelde leeftijd was 56 jaar. Ze vulden vragenlijsten in met betrekking tot hun voedingspatroon en mate van vermoeidheid. Tevens werden bloedmonsters afgenomen. De gedragsmatige score en gevoelsscore voor...

Kool gunstig bij borstkanker

Vrouwen met borstkanker leven langer als ze veel groenten uit de kruisbloemenfamilie eten. Hiertoe behoren alle koolsoorten, waaronder broccoli en spruitjes, radijs en koolrabi. Deze resultaten werden onlangs openbaar gemaakt tijdens het jaarcongres van de American Association of Cancer Research. Aan de studie namen bijna 5000 Chinese vrouwen met borstkanker deel. Ze waren in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. Bij...

Genetische polymorfismen verklaren etnische verschillen in borstkankerrisico

Amerikaanse onderzoekers konden op basis van genetische polymorfismen betreffende het vitamine D-metabolisme etnische verschillen verklaren in het borstkankerrisico bij Amerikaanse vrouwen.   Bij meer dan 1770 Amerikaanse vrouwen van zowel Afrikaanse als Europese afkomst werd de vitamine D-spiegel bepaald en het polymorfisme voor 3 genen die betrokken zijn bij het vitamine D-metabolisme, te weten de genen voor vitamine D-receptor (VDR),...

B-vitamines beïnvloeden borstkankerrisico

Een hoge inname van foliumzuur met de voeding beschermt tegen borstkanker, terwijl een verhoogde inname van vitamine B3, ook met de voeding, de kans op hormoongevoelige borstkanker verhoogt. Voor de studie werden bijna 23.000 Chinese vrouwen gedurende 10 jaar gevolgd. In die periode werden 718 gevallen van borstkanker gemeld. Onderzocht werd of een verband bestond tussen de inname van bepaalde...

Visolie ondersteunt tamoxifen bij kanker

Visolie is een goede ondersteuning bij een behandeling met tamoxifen. Dit blijkt uit een dierstudie. Tamoxifen is een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van borsttumoren. De onderzoekers verdeelden ratten met borsttumoren in 4 groepen. Twee groepen kregen gedurende 8 weken een omega 3-dieet (17% visolie), al dan niet in combinatie met tamoxifen. De andere twee groepen kregen voeding...

Nieuw: antioxidanten remmen tumorgroei

Voor het eerst is er vanuit de genetica bewijs voor het feit dat vermindering van oxidatieve stress de tumorgroei kan remmen. De aanwezigheid van het eiwit Caveoline-1 (Cav-1) blijkt oxidatieve stress in de mitochondriën tegen te gaan. Cav-1 is de sterkste voorspeller voor de progressie van borstkanker. De overlevingskans van vrouwen met borstkanker en Cav-1 is meer dan 75% na...

Borstkankerpreventie met vitamine D

Borstkanker kan worden voorkomen met een adequate blootstelling aan zonlicht in combinatie met voldoende vitamine D-inname via de voeding of supplementen. In landen op het noordelijk halfrond is het echter - zeker voor postmenopauzale vrouwen - moeilijk om voldoende vitamine D via zonlicht te verkrijgen. Voor hun studie observeerden de onderzoekers gedurende 10 jaar bijna 70.000 Franse vrouwen. In deze...

KWF onderkent nut vitamine D

Vitamine D dat onder invloed van zonlicht in de huid wordt aangemaakt, verlaagt de kans op borst-, dikkedarm- en prostaatkanker. Dit stelt de KWF-kankerbestrijding in het onlangs verschenen rapport 'De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D'. Op basis van dit rapport adviseert de organisatie mensen om hun hoofd, handen en onderarmen dagelijks 15 tot 30 minuten aan zonlicht bloot...

Visolie verlaagt kans op borstkanker

Gebruik van visoliecapsules verkleint het risico van borstkanker. Voor de studie werden gegevens verzameld van 35.016 vrouwen die deelnamen aan de VITamins And Lifestyle (VITAL) studie. De vrouwen waren in de leeftijd van 50 tot 76 jaar en vulden tussen 2000 en 2002 een vragenlijst in. In de vragenlijst werd informatie verzameld over het gebruik van supplementen, waarin geen vitamines...

Supplement met visolie minder borstkanker

Het tijdschrift van de American Association for Cancer Research publiceerde onlangs een onderzoek naar het effect van supplementen tegen overgangsklachten op het risico van borstkanker. Hieruit bleek dat visoliesupplementen dit risico verlagen. Er deden 35.000 postmenopausale vrouwen mee aan het onderzoek. Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in waaruit de wetenschappers het gebruik van supplementen tegen de overgang in heden en...

Hoge vitamine D-spiegel verkleint risico dikkedarmkanker

Een hoge vitamine D-concentratie in het bloed verkleint de kans op colorectale kanker (dikkedarm- en endeldarmkanker). Voor borstkanker werd een niet-significante afname gezien. Voor prostaatkanker werd geen verband gevonden. Voor de meta-analyse werden de resultaten van 35 studies geanalyseerd. In de studies werd het verband tussen de vitamine D-concentratie en colorectale, borst- en prostaatkanker onderzocht. Voor iedere toename van de...

Vooraanstaande onderzoekers: vitamine D-inname moet omhoog

De inname van vitamine D moet volgens vooraanstaande onderzoekers drastisch omhoog op basis van hun studieresultaten waarin het verband tussen de vitamine D-concentratie en chronische aandoeningen werd onderzocht. Volgens de onderzoekers dr. Cedric Garland van de University of California, San Diego en dr. Robert Heaney van de Creighton University is een inname van 4000 tot 8000 IE vitamine D per...

Review: gunstige effecten lignanen

Lignanen afkomstig van lijnzaad bieden bescherming tegen borst-, prostaat-, dikkedarm- en huidkanker. Daarnaast zorgt de vezel uit lijnzaad voor een verlaging van de bloedglucosespiegel. Dit blijkt uit een review. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor lijnzaad vanwege het feit dat dit zaad voor ongeveer 59% bestaat uit alfalinoleenzuur (ALA) en daarnaast lignanen waaronder secoisolariciresinol-diglycoside (SDG) bevat. SDG...

Let op voldoende vitamine D en zonlicht tegen borstkanker

Eerder onderzoek liet een relatie zien tussen vitamine D en het risico van borstkanker.In deze Franse cohortstudie is het verband onderzocht tussen vitamine D, zonlicht en het risico van borstkanker bij vrouwen voor en na de menopauze. Bij 67.721 vrouwen werd de vitamine D-inname gemeten en werd aan de hand van de woonplaats bepaald aan hoeveel zonlicht de vrouwen werden...

Vitamine D natuurlijke chemotherapie

Naast de klassieke rol voor vitamine D in de calciumhuishouding en de botontwikkeling zijn recent de groeiremmende effecten op tumoren in beeld gekomen. Deze effecten worden geassocieerd met de activering van de met de celkern verbonden vitamine D-receptor (VDR). Kort geleden werd een andere receptor voor vitamine D, nu verbonden met het celmembraan, geïdentificeerd: het 1,25D3-MARRS (1,25(OH)2D3-membrane associated rapid response...

Alfa- en bètacaroteen beschermen tegen borstkanker

Alfa- en bètacaroteen verlagen het risico van borstkanker bij vrouwen die roken of die geen voedingssupplementen gebruiken. Aan de prospectieve cohortstudie namen 36.664 vrouwen deel. Ze vulden aan het begin van de studie een vragenlijst in over hun voedingspatroon. Tijdens de volgperiode van 9,4 jaar werd bij 1008 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld. Er werd geen verband aangetoond tussen het...

Calcium en multi verlagen risico borstkanker

Gebruik van zowel calcium als een multivitaminepreparaat biedt bescherming tegen borstkanker. Dit blijkt uit een studie die onlangs werd gepresenteerd tijdens een conferentie van de American Association for Cancer Research in Washington. Voor de studie werd de inname van vitaminen en calcium vergeleken tussen 268 vrouwen met borstkanker en 457 vrouwen die geen borstkanker hadden. De vrouwen waren afkomstig van...

Polyfenolen verlagen sterfterisico

Een voeding rijk aan polyfenolen verhoogt de overlevingskans van postmenopauzale vrouwen met borstkanker.Aan de studie namen 1122 vrouwen met borstkanker deel. De diagnose werd bij de vrouwen tussen 1996 en 2001 vastgesteld. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verzameld over het voedingspatroon 12 tot 24 maanden voorafgaand aan de diagnose. Aan de hand van een interview en klinische gegevens...

Appel tegen borstkanker

Het oude gezegde ‘an apple a day keeps the doctor away' blijkt in zes studies door een onderzoeker van Cornell University nieuwe betekenis te krijgen voor de preventie van borstkanker. Liu en zijn team rapporteerden dat extracten van verse appels de groei van borsttumoren in ratten significant kunnen remmen. Toediening van grotere hoeveelheden appelextract liet sterkere remming zien. Niet alleen...

Zonlicht en vitamine D preventief tegen kanker?

Het bewijs groeit dat een grotere blootstelling aan zonlicht, evenals hogere bloedspiegels voor vitamine D, een mogelijk beschermend effect heeft tegen de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker. Dat concluderen Nederlandse wetenschappers naar aanleiding van een review van studies over deze onderwerpen. De bestudeerde studies betroffen zowel ecologische, als gecontroleerde interventie en prospectieve studies.In de meeste studies die onder de...

Carotenoïden en borstkanker

De resultaten van een Amerikaanse studie ondersteunen de bewijzen dat bepaalde carotenoïden een mogelijk beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van borstkanker hebben.Het onderzoek betrof de gegevens van 5450 vrouwen. Gedurende een volgperiode van 8 jaar werd bij 190 van hen borstkanker vastgesteld. Niet alleen bij aanvang, zoals in eerdere studies over dit onderwerp, maar ook in het verloop...

Borstkankerpatiënten vaak vitamine D-deficiënt

Dr. Luke Peppone van de University of Rochester Medical Center wijst naar aanleiding van een nieuwe studie op het belang van vitamine D-suppletie voor vrouwen met borstkanker. Hij kwam namelijk tot de bevinding dat vrouwen die voor borstkanker worden behandeld vaak een lage vitamine D-status hebben. Zijn onderzoek betrof 166 borstkankerpatiënten. De studiebevindingen werden door hem gepresenteerd op de American...

Antioxidanten met de voeding en risico borstkanker

De resultaten van studies waarin het effect van antioxidanten, met inbegrip van bètacaroteen, vitamine C en vitamine E, werd onderzocht hebben tot dusver geen duidelijke conclusies opgeleverd. In een poging meer helderheid over dit onderwerp te verschaffen, voerden Duitse wetenschappers onlangs nieuw onderzoek uit. Dit binnen het kader van de grootschalige European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) welke...

Veel groente en fruit vermindert mogelijk risico borstkanker

In een studie zijn opnieuw aanwijzingen gevonden dat een hogere consumptie van groente en fruit het risico van borstkanker verlaagt.Het onderzoek werd uitgevoerd in de Chinese provincie Guangdong en betrof een groep van 438 vrouwen met borstkanker en een even grote controlegroep van vrouwen zonder deze aandoening. Met behulp van een vragenlijst was informatie verkregen over hun voedingspatroon.Uit analyse van...

Soja gunstig tegen borstkanker bij premenopausale vrouwen

De resultaten van een recente Amerikaanse studie bieden stevig bewijs dat een hoge consumptie van sojaproducten bescherming biedt tegen de ontwikkeling van premenopauzale borstkanker.Sojaproducten zijn rijk aan isoflavonen, een groep van fyto-oestrogenen met zowel anti-oestrogene als anticarcinogene eigenschappen.Het onderzoek betrof 73.223 vrouwen die aan de Shanghai Women's Health Study deelnamen. Met behulp van een vragenlijst was informatie verkregen over de...

Worteltjes tegen borstkanker bij jonge vrouwen

Bepaalde categorieën vitamines en voedingsstoffen die in groenten en fruit worden aangetroffen trekken de bijzondere aandacht in relatie tot kankerpreventie. Dit vanwege hun potentieel kankerbeschermende eigenschappen.Onderzoekers van Harvard School of Public Health keken specifiek naar de invloed op het risico van borstkanker van groente- en fruitsoorten die rijk zijn aan carotenoïden zoals worteltjes. Zij vonden hierbij alleen onder jongere premenopauzale...

Nederlandse gynaecoloog: vitamine D bij borstkanker

Gynaecoloog dr. Henk Franke van het Medisch Spectrum Twente doet al jaren onderzoek naar de relatie vitamine D en borstkanker. In augustus publiceerde hij in het Nederlands Tijdschrift voor Obstretie & Gynaecologie een artikel waarin hij zijn bevindingen met zijn Nederlandse collega's deelt. Franke komt tot de conclusie dat vitamine D niet alleen van belang is voor gezonde botten, maar...

Meer bewijs vitamine D tegen borstkanker

Een hogere vitamine D-status beschermt mogelijk tegen de ontwikkeling van borstkanker. Dat stellen wetenschappers van de Columbia University in de VS. De bevindingen ondersteunen de resultaten van eerdere studies.Het onderzoek betrof 1026 personen met de diagnose borstkanker en 1075 controlepersonen. Bij allen werd de bloedwaarde voor 25(OH)D bepaald. Het bleek dat naarmate de 25(OH)D-spiegel hoger was, het risico van borstkanker...

Atriumfibilleren komt frequent voor

Zo'n 240.000 Nederlanders lijden aan atriumfibrilleren zonder het te weten. Daardoor is hun kans om te overlijden met 50% gestegen. Dat zegt de onderzoeker dr. Jan Heeringa van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Bij atriumfibrilleren trekken de hartkamers onregelmatig en te snel samen, terwijl de boezems niet bewegen. Symptomen zijn niet erg en tamelijk aspecifiek zoals duizeligheid, vermoeidheid en...

Vitamine D en kanker

Hoog tijd is het voor concrete stappen om de vitamine D-inname onder de bevolking aanzienlijk te laten stijgen. Dit om het aantal gevallen van diverse vormen van kanker te laten dalen. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers naar aanleiding van een review van verschillende types studies van vitamine D ter preventie van kanker, variërend van epidemiologische en observatiestudies, een gerandomiseerd onderzoek en...

Groente en fruit verlagen risico darmkanker

Het eten van veel groente en fruit verlaagt het risico van colorectaalkanker. Dat is de conclusie van wetenschappers van het RIVM te Bilthoven naar aanleiding van hun analyse van de gegevens van de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Colorectaalkanker staat voor kanker aan de dikke darm of endeldarm.De studie betrof de gegevens over het voedingspatroon van 452.755...

Coënzym Q10 verbetert sportprestaties

Suppletie met coënzym Q10 (CoQ10) leek het uithoudingsvermogen te verbeteren en oxidatieve stress te verlagen. Dat bleek uit een Amerikaans onderzoek. De studie betrof 22 aeroob getrainde en 19 ongetrainde deelnemers. In een eerste experiment kregen ze, in twee willekeurige groepen verdeeld, ofwel een eenmalige suppletie met 200 mg CoQ10 ofwel een placebo. In een tweede opvolgend experiment kreeg de...

DHA gunstig voor hart en bloedvaten

Uit onderzoek blijkt dat een hogere inname van DHA de concentratie triglyceriden doet dalen. Dit is gunstig voor de gezondheid van hart en bloedvaten. De studie betrof 67 personen. In vier willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken dagelijks 2, 4 of 6 gram DHA-rijke visolie (26% DHA, 6% EPA) of een placebo. Uit de resultaten bleek dat elke...

Breast cancer

2009 Borstkanker;

Foliumzuur effectief bij verhoogd arsenicum

Wereldwijd staan meer dan 100 miljoen mensen chronisch bloot aan arsenicum met te hoge arsenicumbloedspiegels tot gevolg. Uit Amerikaans onderzoek aan de Columbia University in New York blijkt dat suppletie met foliumzuur hierin verbetering brengt. Foliumzuur is nodig om arsenicum via methylering om te zetten in mono- en dimethylarsenicumzuren (MMA’s en DMA’s). Dit vergemakkelijkt de uitscheiding ervan met de urine....

Breast cancer

2009 Borstkanker

Breast cancer

2009 Borstkanker

Breast cancer

2009 Borstkanker

Creatine verbetert cognitief functioneren

Suppletie met creatine helpt de cognitie van ouderen te verbeteren. Aan een studie namen 32 ouderen deel die in twee groepen werden verdeeld. De ouderen in de eerste groep kregen gedurende 1 week 4 keer per dag een placebo. De tweede week kregen ze in plaats van de placebo 5 gram creatine. De ouderen in de tweede groep kregen gedurende...

Antioxidanten bij bestraling (3)

In 2006 verscheen een derde publicatie naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door dr. Isabelle Bairati en haar team van de Université Laval, Quebec in Canada. De studie betrof 540 patiënten die radiotherapie ondergingen vanwege diverse soorten hoofd- en nekkanker. In twee willekeurige groepen verdeeld werden de patiënten gedurende de radiotherapie en 3 jaar daarna dagelijks gesuppleerd met ofwel 400...

Therapeutische effecten coënzym Q10 in MPPT-model

Voor het bestuderen van de ziekte van Parkinson wordt vaak gebruikgemaakt van proefdieren. Een van de meest bruikbare methoden betreft de toediening van de stof MPTP (1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) om de pathologie van parkinson te imiteren. Het MPTP-proefdiermodel is zeer geschikt gebleken therapeutische strategieën te kunnen testen. In het MPTP-proefdiermodel werden de effecten van coënzym Q10 getest. Gevonden werd dat coënzym Q10,...

Vervolg Brits supplementenonderzoek in gevangenis

De Britse onderzoeker Bernard Gesch heeft officieel aangekondigd dat zal worden gestart met de uitvoering van een proefprogramma in verschillende Britse gevangenissen voor jongeren. Mannelijke gevangenen in de leeftijd van 16 tot 21 jaar zullen gedurende 4 maanden op vrijwillige basis worden gesuppleerd met een vitaminen- en mineralensupplement of een placebo. Dit om te zien wat het effect hiervan is...

Gunstig effect vitamine C bij diabetes type-1

Onderzoek wijst uit dat vitamine C gelijktijdig gegeven met een adequate controle van de glucosespiegel door insuline bij patiënten met diabetes type-1 de functie van het endotheel normaliseert. Aan het onderzoek namen 36 personen met diabetes type-1 deel. Ze werden in 3 groepen verdeeld. De eerste groep werd gedurende 24 uur met insuline behandeld. Gedurende de laatste 12 uur werd...

Olijfolie bij hardnekkige jeuk

Patiënten met een chronische leveraandoening lijden vaak onder een hardnekkige vorm van jeuk. Duitse artsen hebben goede ervaringen opgedaan met het smeren van lauw-warme olijfolie op de jeukende plekken. Ook speciaal gemaakte olijfolie-crème bleek hier van nut. De meeste patiënten rapporteerden althans tijdelijk een duidelijke vermindering van de jeukklachten.

Laag selenium, verhoogde kans prostaatkanker?

Er is mogelijk een verband tussen een laag seleniumgehalte en een verhoogd risico van prostaatkanker. Dit bleek uit een meta-analyse van twintig epidemiologische onderzoeken. De gemiddelde verschillen in seleniumgehaltes van het serum, het plasma en de teennagels van patiënten met prostaatkanker en een controlegroep werden berekend en geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat de gemiddelde seleniumconcentratie bij de patiënten 0,23...

Psychiatrisch patiënt minder suïcidaal met omega-3 vetzuren

Onder een groep van 49 psychiatrische patiënten met suïcidale neiging en herhaalde zelfbeschadiging werd de invloed van omega 3-vetzuren onderzocht. De patiënten kregen de standaard psychiatrische zorg en werden gedurende 12 weken ingedeeld bij één van twee groepen. In groep 1 kregen 22 patiënten dagelijks 1,2 gram EPA plus 0,9 gram DHA. Groep 2 bestond uit 27 patiënten die placebo\'s...

Propionyl-L-carnitine gunstig voor patiënten met perifere arteriële vaatziekten

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met perifere arteriële vaatziekten zoals claudicatio intermittens mogelijk baat hebben bij suppletie met propionyl-L-carnitine (PLC). Uit de resultaten van een eerste studie met 40 patiënten met perifere arteriële vaatziekten en 40 controlepersonen bleek dat de patiënten significant hogere concentraties 8-OHdG (8-hydroxy-2-deoxyguanosine) en significant lagere concentraties nitriet en nitraat in het bloed hadden vergeleken met de...

Schildklierpatiënten vaker tekort vitamine B12

Patiënten met een auto-immune schildklierziekte laten relatief vaker een tekort aan vitamine B12 en in het bijzonder pernicieuze anemie zien. Dit blijkt uit een onderzoek met 115 patiënten met een auto-immune schildklierziekte en die een gemiddelde leeftijd hadden van 47 jaar. Bij 28% van de deelnemers werd een lage concentratie vitamine B12 in het bloed (133 picomol/l of lager) gemeten....

Calcium en vitamine D beschermen tegen borstkanker

Een hogere inname van calcium en vitamine D verlaagt het risico van borstkanker in premenopauzale vrouwen. Dit bleek uit een onderzoek met 10.578 premenopauzale en 20.909 postmenopauzale vrouwen. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Gedurende de 10 jaar dat de vrouwen werden gevolgd werden bij de premenopauzale vrouwen 276 en bij de postmenopauzale vrouwen 743 gevallen...

Zilverkaars mogelijk bescherming tegen borstkanker

Suppletie met het kruid zilverkaars (Cimicifuga racemosa of Black Cohosh) biedt mogelijk bescherming tegen borstkanker. Dat is de conclusie van een Amerikaanse studie naar de effecten van hormoonvervangende supplementen. Aan het onderzoek namen 949 personen deel met borstkanker en 1524 gezonde proefpersonen uit de omgeving van Philadelphia. Uit de studie bleek dat het type hormoonvervangend supplement afhankelijk is van de...

Vitamine D-suppletie beschermt tegen kanker

Suppletie met vitamine D verkleint de kans om kanker te krijgen aanzienlijk. Vooral borstkanker, maar ook long- en dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met 1179 postmenopauzale vrouwen.die alle woonden op het platteland van Nebraska. Tien jaar voor het werkelijke onderzoek begon, was bij geen van hen kanker gediagnosticeerd. Daarna werden ze in drie groepen ingedeeld. Gedurende de daaropvolgende vier jaar...

Procyanidinen uit druivenpitten remmen huidkanker

Bij haarloze muizen ontstaat na bestraling met ultraviolet licht huidkanker. Aan de Universiteit van Alabama, afdeling Dermatologie, deed dr. Santosh Katiyar met behulp van een muizenstudie onderzoek naar de invloed van procyanidinen uit druivenpitten op fotocarcinogenese. Toevoegingen van respectievelijk 0,2 en 0,5% procyanidinen uit druivenpitten in het voer van haarloze muizen resulteerde in vermindering van het aantal en de grootte...

Invloed voeding en lichaamsbeweging op borstkanker

Consumptie van veel groente en fruit en voldoende lichaamsbeweging hebben een gunstig effect op borstkanker. Dit bleek uit een prospectieve studie met 1483 vrouwen die waren gediagnosticeerd met borstkanker in een vroeg stadium. De vrouwen waren onder behandeling en werden gemiddeld gedurende 2 jaar na de diagnose gevolgd. Het bleek dat de dagelijkse consumptie van 5 porties groente en fruit...

Vlees verhoogt kans op borstkanker

Het eten van vlees en dan vooral rood en bewerkt vlees verhoogt het risico van borstkanker. Dit blijkt uit de resultaten van een studie waarbij meer dan 35.000 pre- en postmenopauzale vrouwen werden gevolgd. De vrouwen waren tussen 35 en 69 jaar oud en werden gemiddeld gedurende 8 jaar gevolgd. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst werd informatie verzameld over...

Calcium en risico van borstkanker

Uit een recente cohortstudie blijkt dat premenopauzale vrouwen met een hoge calciumconcentratie in het bloed een lagere kans op het krijgen van borstkanker hebben. In de studie werd bij 7847 vrouwen voor aanvang van het onderzoek de calciumconcentratie gemeten. De vrouwen werden gemiddeld gedurende 18 jaar gevolgd. In deze periode kregen 437 vrouwen borstkanker. Na analyse bleek er een relatie...

Vooral EPA beschermt tegen borstkanker

Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat vrouwen minder kans op borstkanker hadden, wanneer de concentratie omega 3-vetzuren in het bloed groter was. Uit de resultaten van de studie met 322 vrouwen met borstkanker en 1030 controlepersonen bleek dat als de concentratie omega 3-vetzuren in het bloed groter was, het risico van borstkanker significant was verlaagd. Hoofdzakelijk eicosapentaeenzuur (EPA) bleek verantwoordelijk...

Matige alcohol vergroot risico borstkanker

Al een matige consumptie van alcohol heeft verband met een verhoogd risico van borstkanker. Aan dit grote onderzoek namen 38.454 vrouwen deel. Bij aanvang waren de vrouwen vrij van kanker of hart- en vaatziekten. Ze werden 10 jaar gevolgd. Gedurende 12 maanden werd informatie vergaard over het voedingspatroon waaronder de consumptie van alcohol. Het bleek dat een matige alcoholconsumptie al...

Antioxidantrijke kruidenthee verlaagt risico borstkanker

De consumptie van kruidenthee rijk aan antioxidanten bleek het risico van borstkanker te verlagen. Een groep van 4396 Franse vrouwen zonder voorgeschiedenis van kanker werden gemiddeld 6,6 jaar gevolgd. Via voedingsformulieren werd iedere twee maanden informatie omtrent de consumptie van koffie, thee, kruidenthee, vruchtensappen, rode, witte of rosé wijn verkregen. In de onderzoeksperiode werden 95 gevallen van borstkanker gediagnosticeerd. Vergeleken...

Minder borstkanker met tamoxifen en voedingssuppletie

Een dagelijkse suppletie van coënzym Q10, riboflavine en niacine aan borstkankerpatiënten, die het medicijn tamoxifen krijgen, lijkt de kans op uitzaaiingen te verkleinen. Aan een Indiase studie deden 84 borstkankerpatiënten mee, die twee maal per dag 10 mg tamoxifen kregen. Daarnaast ontving een deel dagelijks 100 mg coënzym Q10, 10 mg riboflavine en 50 mg niacine. Als markers werden gemeten...

Vooral huishoudelijk werk beschermt tegen borstkanker

Het risico van borstkanker vermindert vooral door het verrichten van huishoudelijk werk. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 218.169 vrouwen van 20 tot 80 jaar uit negen Europese landen. Tijdens dit ruim zes jaar durende onderzoek kregen 3423 vrouwen borstkanker. Drie vormen van lichaamsbeweging werden beoordeeld, te weten recreatieve lichaamsbeweging, beweging in de huishouding en tijdens het werk. Voor de statistische...

Flavonoïden mogelijk tegen borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat flavonoïden in de voeding het risico van borstkanker mogelijk verlagen. Flavonoïden komen in veel verschillende voedingsmiddelen voor en hebben in experimenten laten zien dat zij een antikankerwerking hebben. De relatie tussen flavonoïden in de voeding en borstkanker bij mensen is echter nog weinig onderzocht. In dit onderzoek in de VS werden een groep van 1434...

Knoflook en ui beschermen tegen kanker

Een algemene trend laat zien dat knoflook en ui beschermen tegen verschillende typen kanker. Dr. Carlotta Galeone verbonden aan het Instituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’ in Milaan analyseerde gegevens die over de periode 1991 tot 2004 uit Italiaanse en Zwitserse studies waren verzameld met betrekking tot kanker en de consumptie van ui en knoflook. Het betrof een case-controlstudie met...

Soja verlaagt risico borstkanker

Wanneer vanaf de jeugdjaren soja wordt gegeten, is het risico van borstkanker op latere leeftijd verlaagd. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door dr. Larissa Korde van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten. In het onderzoek bij Aziatisch-Amerikaanse vrouwen tussen 25 en 55 jaar werd de sojaconsumptie van 597 vrouwen met borstkanker vergeleken met die van 966 vrouwen...

Hoog genisteïne, lager risico borstkanker

Een hoge genisteïneconcentratie in het bloedplasma vermindert het risico van borstkanker. Aan het Nederlandse onderzoek deden 87 vrouwen mee met borstkanker vlak voor of tijdens de menopauze en 296 vrouwen met borstkanker na de menopauze. Als controlegroep dienden 383 gezonde vrouwen. Gemeten werden de bloedplasmaniveaus van de soja-isoflavonen daïdzeïne, genisteïne, glyciteïne, O-desmethylangolensine en equol, en dat van van lignanen, plantenstoffen...

Flavonoïden bij borstkanker

Een onderzoek liet zien dat flavonoïden vrouwen beschermden tegen borstkanker. Het vond plaats onder vrouwen in de Long Island Breast Cancer Study Project en was de eerste keer dat een epidemiologisch onderzoek deze uitkomsten liet zien. De onderzoekers Brian Fink, Susan Steck and Marilie Gammon van de University of North Carolina onderwierpen de gegevens van dit grote project nog eens...

Vitamine D bij borstkanker

Door de relatie te bepalen tussen enerzijds de 25-hydroxyvitamine D-spiegel en anderzijds het risico van borstkanker bleek dat een hogere spiegel tegen deze vorm van kanker beschermde. Een onderzoek van de University of California in San Diego liet zien dat een hoeveelheid vitamine D van driemaal de hoeveelheid die de gemiddelde Amerikaan nu neemt, optimaal is om te beschermen. Al...

Vitamine D bij borstkanker

Onderzoekers van de Samuel Lunenfeld Research Institute in Toronto menen op basis van een populatie-gebaseerde studie dat vitamine D een significante rol speelt bij het voorkomen van borstkanker. Tot op heden waren er weinig van dergelijke studies goed uitgevoerd. Ze hadden 576 patiënten met borstkanker en 1135 gezonde vrouwen geïnterviewd. Het risico bleek het laagst wanneer er in de jeugd...

Liever thee dan koffie

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2004 [1 pagina] De geur van versgezette koffie is voor de meesten van ons onweerstaanbaar. Op kantoren en in fabrieken is de ochtendkoffie een welkome onderbreking van de werkzaamheden. Daarmee is de activerende stof cafeïne in koffie de meest geconsumeerde drug ter wereld. Wie tien koppen koffie per dag tot zich neemt wordt niet aangeklaagd...

Vlees, vis en eieren en risico borstkanker

Amerikaanse onderzoekers vonden geen verhoogd risico op borstkanker door het eten van vlees, vis en eieren. Eerder werd aangenomen dat vlees de kans op borstkanker verhoogde. Het team van dr. Michelle Holmes van Harvard Medical School en Brigham en Women’s Hospital in Boston deed onderzoek bij 88.647 vrouwen. Deze vrouwen deden mee aan de Nurses\' Health Study. In deze achttien...

Gezonde levensstijl vertraagt ontstaan borstkanker

Lichamelijke inspanning en daarbij een normaal gewicht vertragen het ontstaan van borstkanker, zelfs bij vrouwen met een hoog erfelijk risico van de ziekte. Dit is de conclusie van dr. Mary-Claire King van de University of Washington in Seattle. In haar onderzoek werd het risico van borstkanker bepaald bij Joods-Europese vrouwen die veranderingen in het BRCA1-gen en het BRCA2-gen hadden geërfd....

Misosoep en isoflavonen tegen borstkanker

Japanse vrouwen die regelmatig misosoep eten en een hoge inname van isoflavonen hebben, hebben een kleinere kans op borstkanker. Deze relatie werd niet gevonden voor andere sojaproducten. Dit is de uitkomst van een studie van dr. Seiichiro Yamamoto van het Nationale Kankeronderzoek Instituut in Tokio. Aziatische vrouwen blijken zeer weinig borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met vrouwen in Westerse landen....

Fruit en groente beschermen tegen borstkanker

Vrouwen die tenminste vier porties fruit en groente per dag eten, hebben 50% minder kans op borstkanker dan vrouwen die maar twee porties fruit of groente eten. Dit zei dr. Jackilen Shannon van de Oregon Health and Science University tijdens een bijeenkomst van de American Association for Cancer Research in Phoenix, Arizona. Zij onderzocht de voedingsgewoonten van 378 Chinese vrouwen...

Borstkanker door antibiotica

Antibioticagebruik verhoogt de kans op borstkanker en het overlijden daaraan. Dat is de conclusie van dr. Christine Velicer van de University of Washington in Seattle. Tussen 1993 en 2001 onderzocht zij 2266 vrouwen met primair uitgezaaide borstkanker en 7953 willekeurig geselecteerde vrouwen zonder borstkanker. Er werd rekening gehouden met de leeftijd, lengte en het gebruik van hormonen tegen overgangsklachten. Het...

Hormoontherapie stopgezet

In Zweden is een studie naar het effect van hormoonvervangingstherapie (HST) voor vrouwen in de overgang, die borstkanker hadden gehad, voortijdig gestopt. De eerste resultaten van de studie laten zien dat er een groot risico van terugkeer van borstkanker is bij deze vrouwen. Lars Holmberg van de universiteit van Uppsala publiceerde de resultaten The Lancet. Aan de HABITS-studie deden 1300...

Wandelen vermindert borstkankerrisico

Lichamelijke activiteit verlaagt het risico van borstkanker bij vrouwen na de overgang. Dit is de conclusie van onderzoekers aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle onder leiding van dr. Anne McTiernan. Zelfs matige beweging zoals wandelen, fietsen of zwemmen vermindert het risico, ook al wordt er op latere leeftijd mee begonnen. Hoe langer de activiteit duurt des te...

Vitamine D tekort; een epidemie?

Door vitamine D-gebrek kunnen chronische ziekten ontstaan zoals osteoporose, borstkanker, darmkanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, depressie en multiple sclerose. Engelse ziekte is de typische gebreksziekte van vitamine D. Regelmatige blootstelling aan zonlicht en suppletie kunnen deze ziekten helpen voorkomen. Dit zei de ontdekker van de actieve vorm van vitamine D dr. Michael Holick van de Universiteit van Boston op het...

Deodorantstoffen teruggevonden in borsttumoren

Parabeen, een chemische stof die vaak als conserveringsmiddel wordt gebruikt in deodorant, wordt teruggevonden in borsttumoren en is daarmee mogelijk een oorzaak van borstkanker. In het weefsel van twintig verschillende borsttumoren vond dr. Philippa Darbre van de University of Reading in Groot-Brittanië parabeen terug. Het parabeen werd in complete vorm teruggevonden en niet als stofwisselingsproduct wat er op wijst dat...

Vet eten vergroot risico borstkanker

Jonge vrouwen die regelmatig dierlijk vet gebruiken, zoals rood vlees en volle melkproducten, hebben meer kans op borstkanker. Dit is de uitkomst van een onderzoek van Harvard Medical School in Boston onder 90.655 vrouwen die nog niet in de overgang waren. De vrouwen waren tussen de 26 en 46 jaar oud en deden mee aan de Nurses' Health Study II....

Cysteïne beschermt tegen borstkanker

Hogere concentraties cysteïne bieden mogelijk bescherming tegen borstkanker. Dit is de conclusie van dr. Shumin Zhang van de Harvard Medical School in Boston. Cysteïne is een niet-essentieel aminozuur. Het hoeft dus niet noodzakelijk in de voeding aanwezig te zijn. In 1989 en 1990 werd bij 32.826 vrouwen bloed afgenomen. In 1996 werden 712 vrouwen die borstkanker hadden gekregen, geselecteerd. 712...

Uitzaaiingen door black cohosh

Black cohosh bevordert het uitzaaien van kanker. Dit maakte dr. Vicki Davis tijdens een bijeenkomst van de American Asscociation for Cancer Research bekend. Black cohosh of zilverkaars is een plant waarvan de wortels gebruikt worden om opvliegers en andere bijverschijnselen van de overgang te verminderen. Omdat black cohosh plantaardig is, denken veel vrouwen dat het geen kwaad kan om het...

Nieuw onderzoek toont wel verband vet en borstkanker

Ondanks eerdere publicaties blijkt er wel een verband te zijn tussen de vetinname en het risico van borstkanker. De vroegere onderzoeken blijken onnauwkeurig te zijn geweest. Dit is de conclusie van dr. Sheila Bingham van de Universiteit van Cambridge. Tussen 1993 en 1997 keek zij bij 13.070 vrouwen naar hun voedingsgewoonten. Dit werd gedaan door middel van zowel het invullen...

Alcohol gerelateerd aan borstkanker, roken niet

Alcohol verhoogt het risico van borstkanker. Ieder glas alcohol dat een vrouw per dag extra drinkt, verhoogt dit risico met 7%. Roken, wat een risicofactor is voor vele soorten kanker, blijkt daarentegen geen effect te hebben op het ontstaan van borstkanker. Engelse wetenschappers trokken deze conclusie in het British Journal of Cancer. Zij bundelden de resultaten van 53 studies naar...

Borstafzetting veelal overbodig

Vrouwen die hun borsten laten afzetten om zo borstkanker te voorkomen, overschatten hun risico van borstkanker in de meeste gevallen ruim. Dit hebben Canadese onderzoekers geconcludeerd. Onderzoekers van de University of Toronto vroegen 75 vrouwen voor- en nadat zij hun beide borsten hadden laten verwijderen hoe zij hun eigen risico van borstkanker inschatten. Vervolgens berekenden zij het risico van borstkanker...

Geen borstkanker door deodorant

Het gerucht gaat dat het gebruik van deodorant en andere middelen tegen transpiratie borstkanker veroorzaakt. Onderzoek van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle heeft echter uitgewezen dat dit niet waar is. Sommige vrouwen geloven dat producten tegen transpiratie schadelijke stoffen bevatten. Deze zouden opgenomen worden door de huid, vooral bij wondjes en irritaties door het scheren. Om dit...

Overlevingskans bij borstkanker te beïnvloeden

Vrouwen bij wie borstkanker is geconstateerd doen er verstandig aan hun gewicht onder controle te houden en veel groenten, fruit, volkorenproducten en magere zuivelproducten en zo weinig mogelijk verzadigde vetzuren te eten. Zij leven hiermee waarschijnlijk langer dan de patiënten die minder op hun gezondheid letten. Dit concluderen dr Cheryl Rock van de University of California in San Diego en...

Soja tijdens puberteit voorkomt borstkanker

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat het eten van soja gedurende de puberteit op latere leeftijd borstkanker kan voorkomen. De kans op borstkanker wordt nog kleiner als er op volwassen leeftijd nog steeds soja wordt gegeten. Er bestaan tegenstrijdige uitkomsten op het gebied van soja en borstkanker. In de jaren negentig werd er veel onderzoek naar gedaan, maar de onderzoeksopzet...

Slank, slanker, slankst

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2002 [1 pagina] George du P, manager PR bij een bekend telecombedrijf belt mij, net teruggekeerd van vakantie in Frankrijk. Al het goede der aarde hebben zijn vrouw en hij volop genoten. En nu zijn er de kilo’s bijgekomen. Afslanken dus. Evelien is al overgeschakeld op poedervoedsel van de drogist, maar dat bevalt allerminst. De...

Soja beschermt tegen borstkanker

Vrouwen die veel sojaproducten eten hebben 60% minder kans op risicoweefsel in hun borsten dan vrouwen die minder soja eten. Dit risicoweefsel, dat een grotere dichtheid heeft dan normaal borstweefsel, duidt op een verhoogd risico van borstkanker. Aangenomen wordt dat in landen als China en Japan een laag aantal gevallen van borstkanker is, te danken is aan de grote hoeveelheid...

Overlijdensrisico’s in kaart gebracht

Een groep onderzoekers in het Amerikaanse Vermont hebben een aantal risicotabellen opgesteld waarin valt af te lezen welk risico men loopt te overlijden aan verschillende soorten kanker, infecties, hartaanval of beroerte. In totaal zijn er vier verschillende tabellen: voor niet-rokende mannen en vrouwen en mannelijke en vrouwelijke rokers. Meestal wordt informatie omtrent risico's van overlijden in grote cijfers gegeven. Zo...

Minder borstkanker onder vegetariërs door groente

Vrouwen die vegetarisch eten, hebben een kleinere kans borstkanker te ontwikkelen. Dit komt waarschijnlijk doordat hun voeding meer groenten en peulvruchten bevat dan het eetpatroon van vleeseters. Aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine vroeg men 240 vrouwen met borstkanker en 477 gezonde controlepersonen een vragenlijst in te vullen betreffende hun voedingsgewoonten van de voorgaande twee tot drie...

Voldoende zonlicht voorkomt kanker

Onvoldoende ultraviolette straling kan een risicofactor zijn voor kanker in Noord-Amerika. Dit is gepubliceerd in het tijdschrift Cancer. In de Verenigde Staten bestaan grote regionale verschillen in het aantal gevallen van kanker, voornamelijk borst-, dikke darm-, ovarium- en prostaatkanker. Ook is de incidentie van blaas-, slokdarm-, nier-, long-, alvleesklier-, endeldarm- en maagkanker niet gelijk. Deze verschillen kunnen niet verklaard worden...

Hormonale substitutietherapie bij oudere vrouwen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [7 pagina’s] Eén van de grootste en best opgezette studies naar de effecten van hormonale suppletietherapie (HST) bij vrouwen na de overgang is onlangs voortijdig stopgezet. Dit was te lezen in het nummer van 17 juli van de Journal of the American Medical Association. De HST-behandeling bleek de kans op borstkanker, een hartaanval, beroerte...

Curcumine remt borsttumorcellen

De gele kleurstof curcumine uit de geelwortel of Curcuma longa L. heeft ontstekingsremmende werking. Enzymreacties, waarbij zuurstofradicalen worden gevormd, worden sterk geremd door curcumine. Enzymsystemen die hierbij betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld lipoxygenase/cyclooxygenase, xanthinedehydrogenase/oxidase en stikstofoxidesynthase. Curcumine in het voer van ratten bleek chemopreventief ten aanzien van darmtumoren. Aan de Fudan University Medical Center in Shanghai werden studies uitgevoerd naar de...

Omega 3-vetzuren beschermen tegen borstkanker

Een Frans onderzoek onder ruim 300 vrouwen wijst uit dat omega 3-vetzuren de kans op borstkanker verkleinen. Het vetweefsel uit de borst werd onderzocht op samenstelling van vetzuren. Uit deze samenstelling leidden de onderzoekers de vroegere consumptie van vetzuren via de voeding af. De resultaten lieten zien dat een hoger gehalte van omega 3-vetzuren in het vetweefsel van de borst...

Diabetes type-1 te behandelen?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2002 [5 pagina’s] De wereldwijde toename van het aantal gevallen van jeugddiabetes (diabetes type-1) wijst er op dat omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van deze ziekte, naast erfelijke aanleg. Bij de risicofactoren die worden genoemd, horen onvoldoende inname van vitamine D, overmatige koemelkconsumptie dan wel het niet krijgen van borstvoeding en eventueel vaccinatie....

Borstkanker beïnvloed door voeding en zonlicht

Door gegevens van verschillende landen met betrekking tot de incidentie van borstkanker, consumptiegegevens en zonlicht met elkaar te vergelijken is een aantal conclusies getrokken. Dr William Grant ging verschillende databases in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië na. Uit dit ecologische onderzoek kwam naar voren dat het aantal gevallen van borstkanker mogelijk teruggedrongen kan worden door het consumeren van weinig dierlijke...

Geen hard bewijs vitaminen tegen borstkanker

Een onderzoek uit Amerika heeft uitgewezen dat het slikken van vitaminesupplementen enigszins bescherming biedt tegen borstkanker bij blanke vrouwen. Bij donkere vrouwen werden er geen beschermende effecten van vitaminen bij het voorkomen van borstkanker gevonden. Amerikaanse onderzoekers hebben een groots onderzoek opgezet in de staat North Carolina. Het doel van het onderzoek was om te kijken of vitaminesupplementen bescherming bieden...

Foliumzuur beschermt tegen borstkanker

Vrouwen die met hun voeding meer foliumzuur binnenkrijgen verkleinen hiermee hun kans borstkanker te ontwikkelen. Dit effect van foliumzuur wordt nog eens versterkt wanneer de voeding veel methionine en de vitaminen B6 en B12 bevat. Onderzoekers van de Vanderbilt University in Nashville bepaalden de voedingsgewoonten van ruim 1300 borstkankerpatiënten en even zoveel gezonde controlepersonen. Het onderzoek werd tussen 1996 en...

Borstonderzoek ter discussie

Volgens Deense onderzoekers draagt het screenen van vrouwen op borstkanker middels mammografie niet bij aan vermindering van het aantal doden door borstkanker. De Deense onderzoekers Olsen en Gotzsche rapporteerden in 2000 over dit onderwerp. Na forse kritiek uit de medische wereld onderwierpen zij hun onderzoeksresultaten aan een nieuwe analyse. Handleiding daarbij was het Cochrane-protocol, opgesteld door het Cochrane Centrum in...

Vitamine D gerelateerd gen en borstkanker

Vrouwen met borstkanker blijken een tweemaal zo grote kans op een genetisch defect te hebben, waardoor vitamine D niet goed door het lichaam gebruikt kan worden. Deze bevinding ondersteunt de opvatting van deskundigen dat vitamine D bescherming biedt tegen borstkanker. Ook wordt in sommige typen borstkanker met vitamine D een regressie in de tumor waargenomen. Dr Kay Colston en zijn...

Te weinig consumptie van soja om borstkanker te voorkomen?

Aziatische vrouwen worden beschermd door fyto-oestrogenen uit soja tegen borstkanker, maar westerse vrouwen eten er te weinig van om het voor deze groep ook vast te stellen. Onderzoek onder Aziatische vrouwen liet zien dat fyto-oestrogenen risicoverlagend zijn voor borstkanker. Dit lijkt echter niet op te gaan voor niet-Aziatische vrouwen in Amerika. De dagelijkse hoeveelheid fyto-oestrogenen in hun voeding is onvoldoende...

Lijnzaad remt aanmaak hormonen

De concentratie oestrogenen estron en estradiol, waarvan een hoge waarde een risico is voor borstkanker, werd door lijnzaad geremd. Op het jaarcongres van de American Chemical Society presenteerde dr Joanne Slavin van de University of Minnesota in St. Paul de resultaten van haar onderzoek naar het verband tussen lijnzaad en de twee genoemde oestrogenen bij vrouwen na de menopauze. In...

Dierproef: groene thee preventief tegen kanker

Polyfenolen in groene thee beschermen mogelijk tegen diverse vormen van kanker doordat zij als antioxidant de vrije radicalen in het lichaam onschadelijk maken. Uit onderzoek bij ratten blijkt dat water met groene thee allerlei effecten heeft. Vergeleken met ratten die alleen water dronken bleek onder andere vermindering in grootte en kwaadaardigheid van borsttumoren, doordat de ontwikkeling later startte. Volgens onderzoekster...

Methylglyoxal, nieuw medicijn tegen kanker?

Indiase onderzoekers hebben een middel tegen kanker gevonden dat de kankercellen vernietigt zonder de gezonde cellen te beschadigen. Het is non-toxisch. Dr. Manju Ray van de Indian Association of the Cultivation of Science heeft veertig patiënten met verschillende soorten kanker behandeld met een combinatie waarvan het methylglyoxal de belangrijkste stof was. De mensen kregen dagelijks maximaal 25 mg per kilo...

Met alcohol en minder foliumzuur, meer borstkankerrisico

Volgens de Amerikaanse onderzoeker dr. Thomas Sellers is foliumzuurtekort bij alcoholgebruik een extra factor bij het risico op borstkanker. In een studie onderzocht hij levensstijl en gezondheid, de voeding en vitaminegebruik van 34.000 vrouwen na hun menopauze. Na 12 jaar was bij bijna 1600 van hen borstkanker gediagnostiseerd. Alcoholgebruik en inname van foliumzuur bleken daarmee verband te houden. Alcohol wordt...

Vitamine E tegen opvliegers

De Lancet-editie 'Oncology' publiceerde onlangs dat vitamine E hielp tegen opvliegers bij vrouwen die behandeld waren geweest voor borstkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd door dr Loprinzi van de beroemde Mayo Clinic in de Verenigde Staten. Patiënten hebben over het algemeen last van opvliegers nadat ze genezen zijn van borstkanker. De vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en de progrestines kunnen dit voorkomen, maar...

Door maretakextract leven kankerpatiënten langer

Duitse onderzoekers hebben gevonden dat een aanvullende behandeling van kankerpatiënten met maretakextract het leven van deze patiënten kan verlengen met 40%. Patiënten met long-, borst-, endeldarm-, dikkedarm- en maagkanker zijn tussen 1973 en 1988 gevolgd. In het eerste gedeelte van de studie kregen 396 mensen maretakextract en 396 mensen niet. De twee groepen werden gematched, wat inhoudt dat ze dezelfde...

Borstkanker: onderzoek van de laatste 7 jaar

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2000 [9 pagina’s] Wat is er van over, van deze aanbevelingen. Of beter: wat kan aan het rijtje worden toegevoegd? Nu, in 1999, zijn de inzichten verder uitgebouwd. De wetenschap heeft niet stil gestaan. Wat is de opbrengst? Antioxidanten Relatief veel onderzoek is gedaan naar de relatie van borstkanker en de inname van antioxidanten met...

Vet eten rol bij borstkanker

Ondanks dat het nog steeds niet duidelijk is waardoor borstkanker wordt veroorzaakt, lijkt het erop dat een vetrijk voedingspatroon een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte. De Britse onderzoeker dr. Richard Wiseman stelde vast dat zowel erfelijkheid, omgeving als infectieziekte niet de hoofdoorzaak van borstkanker konden zijn. De inname van dierlijk vet heeft een verband met de kans...

Haaienkraakbeen werkt niet!

Haaienkraakbeen tegen kanker is verspilling van geld, aldus de Deense dr. Lene Adrian. De kankerexpert geeft aan dat het supplement in een onderzoek onder Deense borstkankerpatiëntes niet werkte. Van de 17 patiëntes die aan het onderzoek meededen ontwikkelde de kanker zich na de haaienkraakbeensuppletie bij 15 en kreeg één vrouw bovendien hersenkanker. Aan het onderzoek werkten 17 vrouwen mee. Alle...

Langdurig de pil verhoogt borstkankerrisico

Vrouwen die een aaneengesloten periode van 10 jaar of langer de anticonceptiepil hebben geslikt, hebben na hun vijfenvijftigste een tweemaal hogere kans op borstkanker. In zijn onderzoek bleek dat vrouwen boven de 55 jaar 2,1 maal meer kans op borstkanker hadden wanneer ze langdurig de pil geslikt hadden. Dr. Huibert Burger van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht weet niet hoe...

Nieuw onderzoek borstkanker

In Denemarken zijn onderzoekers pas begonnen met een zeer groot bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Hiermee willen zij meer duidelijkheid scheppen over het ontstaan van de ziekte. Daarnaast hopen ze veranderingen in lifestyle aan te kunnen wijzen om borstkanker te kunnen voorkomen. Aan het onderzoek werken bijna 60.000 vrouwen mee.

Antidepressiva stimuleren borstkanker

Antidepressiva verhogen hoogstwaarschijnlijk de kans op borstkanker. De medicijnen verhogen het risico met circa 70%, aldus Amerikaanse onderzoekers. Zij benadrukken dat artsen zich hiervan op de hoogte moeten stellen en paroxetine beter niet kunnen voorschrijven.

Tumoren exact te traceren met vitamine B12

Vitamine B12 kan als indicator voor tumoren gebruikt worden, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Alhoewel het hier om pril onderzoek gaat, wisten de Amerikanen bij 90% van de onderzochte patiënten vast te stellen of er tumoren waren in borst, long, schildklier, prostaat, endeldarm, hersenen of botten. Bij één patiënte werd zelfs een tumor in de borst geconstateerd, terwijl de...

Eerder endeldarmkanker door rood vlees

Rood vlees eten blijkt te leiden tot een vergrote kans op endeldarm-, maag- en alvleesklierkanker. Borst-, schildklier- en lymfklierkanker lijken niet hierdoor te ontstaan. Dr. Alessandra Tavani vond dat de groep met de hoogste inname van rood vlees (zevenmaal of vaker per week), vergeleken met de groep die driemaal of minder rood vlees at, 1,6 maal meer kans op maagkanker...

Borstkankerrisico neemt toe door barbecue

Barbecuefans opgepast! Geroosterd vlees eten is behoorlijk riskant. Waarschijnlijk verhoogt het de kans op borstkanker. Onderzoekers ontdekten dat vrouwen die veel doorbakken vlees aten, vergeleken met vrouwen die maar weinig vlees aten, ongeveer tweemaal meer kans op borstkanker hadden. Door de bereiding onder hoge temperaturen reageert de creatine in het vlees met aminozuren. Zo ontstaan zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)....

Beweging, groenten en fruit beste kankerpreventie

Kanker wordt het beste voorkomen door veel aan lichaamsbeweging te doen en een voedingspatroon met veel groente en fruit aan te houden. Dit is de eindconclusie van een meta-analyse van een aantal onderzoeken op dit gebied. Volgens Dennis Savaiano, die een aantal voedingskundige instanties in de Verenigde Staten vertegenwoordigt, zijn een slecht voedingspatroon en een tekort aan lichaamsbeweging voor circa...

Minder borstkanker door hoge alfalinoleenzuurinname

Vrouwen met veel alfalinoleenzuur (ALA) in hun borstweefsel hebben circa 60% minder kans op borstkanker dan vrouwen die maar lage alfalinoleenzuurconcentraties in hun borstweefsel hebben, aldus Franse onderzoekers. Dr. P. Bougnoux van de Hopital Bretonneau in Tours legt uit dat alfalinoleenzuur waarschijnlijk een beschermende werking ten aanzien van borstkanker heeft. Hij onderzocht hiervoor borstweefsel van 123 vrouwen met borstkanker en...

Vrouwen die oestrogeen-progestine slikken, riskeren borstkanker

Onlangs bleek al uit een groot onderzoek dat vrouwen die tijdens de menopauze zowel progestine als oestrogeen gebruikten een grotere kans op borstkanker hadden. Nu blijkt een tweede onderzoek tot dezelfde conclusies te komen. Het oestrogeen werd doorgaans samen met progestine voorgeschreven om zo de kans op kanker aan de baarmoeder of het baarmoederslijmvlies te verkleinen. Door het nieuwe onderzoek...

GLA met tamoxifen bij borstkankertherapie

Gammalinoleenzuur (GLA), bestanddeel van de omega 6 vetzurenreeks bevindt zich in hoge concentraties in borage olie, teunisbloemolie en zwartebessenolie. Voor GLA zijn selectieve antitumoreigenschappen zonder toxiciteit waargenomen. De werking berust waarschijnlijk op modulering van steroïde hormoonreceptoren. Voor de behandeling van borsttumoren wordt veelal gebruik gemaakt van tamoxifen, een synthetische antioestrogene stof. In een Brits onderzoek werden 38 patiënten met gevorderde...

Soja werkt niet tegen opvliegers

Fyto-oestrogenen uit soja blijken de symptomen van de menopauze, zoals opvliegers en zweten niet te kunnen verlichten. Ondanks alle verwachtingen die er waren, tonen de jongste onderzoeksresultaten aan dat soja niet werkt. Aan het onderzoek werkten 177 vrouwen mee die al eens borstkanker gehad hadden. Zij namen iedere dag pillen die fyto-oestrogenen uit soja bevatten. Eén groep kreeg vier weken...

Aanpassing behandeling borstkanker noodzakelijk

Specialisten in Zweden hebben een manier ontdekt om met een grotere betrouwbaarheid vast te stellen of een vrouw haar borstkanker overleeft of niet. Het is gebleken dat vrouwen met calciumvoorraden bij hun tumoren slechts 55% kans op overleven gedurende de 20 daarop volgende jaren hebben. Zijn deze voorraden niet aanwezig dan is de kans op overleven 95%. Specialisten verwachten dat...

Hormoonpreparaten vergroten borstkankerrisico

Vrouwen die zowel oestrogeen als progestine tijdens hun hormoonvervangingsbehandeling hebben gehad, hebben een aanzienlijk grotere kans op borstkanker dan leeftijdgenoten die alleen oestrogeen gebruikten. Het progestine, een synthetische versie van progesteron, wordt door vrouwen die in de menopauze zijn geslikt omdat het de kans op baarmoederhalskanker vermindert. Onderzoek toonde aan dat de combinatie oestrogeen-progestine de kans op borstkanker met 40%...

Borstkankerrisico minder met peerfiguur

Vrouwen met een appelfiguur hebben een grotere kans op borstkanker dan vrouwen met een peervormig figuur, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 47.000 verpleegsters in de Nurses' Health Study. Het bleek dat vrouwen die rond hun middel het zwaarst waren 34% meer kans hadden om borstkanker te krijgen dan vrouwen met een zandloperfiguur. Dr. Zhiping Huang van Harvard ontdekte verder...

Vitamine A-gelijkende stof voorkomt terugkeer borstkanker

De terugkeer van borstkanker bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, wordt mogelijk voorkomen door fenretinide, een geneesmiddel dat lijkt op vitamine A. Bovendien vermindert het hoogstwaarschijnlijk de kans op eierstokkanker bij vrouwen die jonger dan 50 zijn. Vreemd genoeg vergroot fenretinide de kans op een terugkeer van borstkanker bij vrouwen die al door de menopauze heen zijn,...

Soja lijkt ook tegen endeldarmkanker te werken

Kleine hoeveelheden soja die op het dagelijkse menu staan blijken invloed te hebben op de ontwikkeling van kanker bij patiënten met terugkomende tumoren of poliepen in de endeldarm. Maurice Bennink voegt hieraan toe dat onderzoek met meer dan de geteste 29 deelnemers nodig is om een sluitender bewijs te krijgen rond de preventie en behandeling van endeldarmkanker met soja. In...

Vitamine B12 tekort als risicofactor voor borstkanker

Veel voedingsbestanddelen werden reeds onderzocht op hun mogelijke relatie met borstkanker. De consumptie van vet en alcohol bijvoorbeeld heeft veel aandacht gekregen met als uitkomst dat alcohol in lichte mate risicoverhogend werkt, waarschijnlijk door veranderingen in de stofwisseling van oestrogeen. Voor de consumptie van vet werden tegenstrijdige resultaten gevonden. Anderzijds hebben de meeste casus gecontroleerde studies opgeleverd dat een verhoogde...

Extra lichaamsbeweging voorkomt ook borstkanker

Een uurtje lichaamsbeweging per dag is voldoende voor vrouwen van middelbare leeftijd om de kans op borstkanker met 20% te verminderen. Vrouwen die een half uur per dag aan extra lichaamsbeweging doen verminderen het risico al met 10%, aldus dr. Beverly Rockhill van de Harvard Medical School en Brigham and Women's Hospital in Boston. Rockhill en haar team onderzochten het...

Belangrijke rol BRCA1-gen bij DNA-reparatie

Lichaamscellen met een gemuteerd BRCA1-gen kunnen schade aan DNA door oxidatie niet herstellen, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Uit onderzoek met embryocellen van muizen is gebleken dat DNA-schade door oxidatie niet te herstellen is wanneer het BRCA1-gen niet werkt. Volgens dr. Steven Leadon waren deze cellen overgevoelig voor straling en waterstofperoxide. Het viel op dat, in tegenstelling tot cellen...

BRCA-mutatie voorspelt de overlevingskans niet

Vrouwen die wel mutaties van het BRCA1- en BRCA2-gen hebben, blijken evenveel kans te hebben om borstkanker (en eierstokkanker) te overwinnen dan vrouwen die geen genmutatie hebben. Dr. Patricia Hartge van de National Institutes of Health onderzocht 5.300 Joodse vrouwen op genmutaties. Middels een vragenlijst probeerden ze inzicht te krijgen in het voorkomen van kanker in de familie. Van de...

Rood vlees veroorzaakt voor baarmoederkanker

Vrouwen die veel groente en fruit eten hebben een kleinere kans op baarmoedertumoren, terwijl vrouwen die veel rood vlees eten dit risico juist vergroten, zo blijkt uit Italiaans onderzoek. Dr. Fabio Parazzini onderzocht 843 vrouwen met baarmoedertumoren en 1.557 andere vrouwen ter controle. Hij ontdekte dat vrouwen met baarmoedertumoren veel meer rood vlees en veel minder groene groenten en fruit...

Goede voeding in kindertijd preventief voor diverse aandoeningen

Osteoporose is een kinderziekte is plaats van een ouderdomsziekte, aldus de Amerikaanse dr. Laura Bachrach. Zij deed deze uitspraak in Californië op de National Conference on Advances in Perinatal and Pediatric Nutrition. Volgens de onderzoekster wordt botmassa opgebouwd tijdens de eerste 30 levensjaren van mensen. De kans om op latere leeftijd osteoporose te krijgen kan verminderd worden door een verhoogde...

Vis goed voor het hart, beschermt tegen kanker

De consumptie van kleine hoeveelheden vis is al voldoende om de kans op endeldarmkanker en andere kankersoorten te verminderen, zo blijkt uit Spaans onderzoek. Dr. Esteve Fernandez en collega's van de Universiteit van Barcelona ontdekten dat visconsumptie in verschillende hoeveelheden te allen tijde de kans op kanker aan het spijsverteringsstelsel verminderden. Fernandez zegt dat er veel aandacht was voor vis...

Borstkankerrisico mogelijk al in tienerjaren te herkennen

Uit een nieuw onderzoek naar borstkanker blijkt dat mogelijk al aan het begin van de tienerjaren kan worden vastgesteld of er een vergrote kans op borstkanker bestaat. Cancer publiceerde onlangs de onderzoeksresultaten van een onderzoek onder ruim 65.000 vrouwen. Hieruit bleek dat vrouwen die later borstkanker kregen, vergeleken met vrouwen die geen borstkanker kregen, vaak al menstrueerden voor hun elfde....

Extra eiwitten gunstig bij borstkanker

Vrouwen met borstkanker die veel eiwitten binnenkrijgen hebben een gunstiger ziekteverloop dan andere patiëntes, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De jongste analyse van de Nurses' Health Study heeft aangetoond dat een lage inname van eiwitten uit rood vlees en een hoge inname van eiwit uit gevogelte of zuivelproducten gunstiger is bij borstkanker. Verder kwam naar voren dat vrouwen die al...

Melatonine voorkomt celbeschading

Uit de resultaten van een klein onderzoek is gebleken dat extra melatonine tijdens chemotherapie mogelijk de onnodige beschadiging van cellen voorkomt. De werking van melatonine werd getest door dr. Lissoni en zijn team van het S. Gerardo Hospital in Milaan. Hiervoor werd willekeurig aan 80 kankerpatiënten (35 long-, 31 borst-, 14 maag-darmkanaal-kanker) wel of geen melatonine (20 mg/dag) naast de...

Omega 3-vetzuren nemen kankercellen te grazen

Angela Jordan, onderzoekster aan de J.W. Goethe Universiteit in Frankfoort, vertelde onlangs dat uit haar laboratorium-onderzoek is gebleken dat omega 3-vetzuren uit vis(olie) kankercellen remmen. Vooral de snelgroeiende kankercellen werden onderdrukt. Jordan ontdekte dit toen ze twee endeldarmkankersoorten (Caco-2 en COLO-320) aan een emulsie van visolie toevoegde. De agressiefste soort (COLO-320) werd binnen 72 uur staande gehouden. De omega 3-vetzuren...

Foliumzuur beschermt vrouwelijke drinkers tegen borstkanker

Vrouwen die regelmatig een glaasje wijn of een biertje drinken, hebben minder kans op borstkanker wanneer zij een hoge foliumzuurinname hebben. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Harvard University in Boston. Onderzoek heeft in het verleden al aangetoond dat foliumzuur bij een dagelijkse inname boven de 400 µg beschermt tegen open ruggetjes bij de geboorte, kransvatziekten en endeldarmkanker. Het...

Longkanker nummer één

Momenteel zijn er grote verschuivingen ten aanzien van het voorkomen van kanker in de wereld, zo geeft dr. Michael Thun aan op een conferentie voor betrokken organisaties. Voorop staat hierbij een toename in het aantal gevallen van longkanker. Sinds 1980 is longkanker al dé nummer één van de fatale kankersoorten. Verder is er wereldwijd een daling in het aantal gevallen...

Verhoogde inname dierlijke vetten niet riskant ten aanzien van borstkanker

Er bestaat geen verband tussen de inname van vetten en de kans op borstkanker. Dit is het jongste resultaat van de Nurses' Health Study. Dr. Michelle D. Holmes geeft aan dat er geen bewijzen werden gevonden voor de kans op borstkanker en de inname van vet of de inname van specifieke vetten. Holmes en collega's maakten gebruik van gegevens van...

Riskant groeihormoon is veilig volgens FDA

Melk van koeien die geïnjecteerd zijn met rBGH, een groeihormoon moet als het aan de voorzitter van de The Cancer Prevention Coalition in de Verenigde Staten ligt meteen verboden worden. Hij deed een dringende oproep aan de Food and Drug Administration (FDA) om een verbod uit te vaardigen. Dr. Samuel S. Epstein vestigde de aandacht op het hormoon toen een...

Vitamines en carotenoïden ter preventie borstkanker

Dagelijks vitamine A, luteïne/zeaxanthine, bètacaroteen, fruit en groente verlaagd de kans op borstkanker bij premenopauzale vrouwen. Vooral bij vrouwen waar het in de familie voorkomt en bij (overmatig) drankgebruik wordt het risico verminderd, zo blijkt uit nieuwe resultaten van de Nurses' Health Study. Dr. Shumin Zhang van de Harvard School of Public Health in Boston en collega's maakten gebruik van...

Estradiol-spiegel verlaagt door beperkte vetinname

Een verlaagde vetinname van vrouwen leidt tot een verlaging van de estradiol-spiegel in het bloed. Mogelijk wordt hierdoor ook de kans op borstkanker beïnvloedt. Dit is het resultaat van een analyse van 13 onderzoeken (1987-1997) door dr. Anna Wu en collega's aan de University of Southern California in Los Angeles. In 10 onderzoeken werd de relatie tussen estradiol en de...

Borstkanker

De recente ontdekking van twee 'borstkankergenen' heeft de hoop op een geneesmiddel voor borstkanker doen opleven. Maar de werkelijkheid is teleurstellend. Gentherapie staat nog in de kinderschoenen en de belofte van een snelle genezing wekt valse hoop. O...[lees verder in de PDF]

Bètacaroteen beschermt tegen borstkanker

Wanneer vrouwen na de menopauze regelmatig bètacaroteen-rijke voeding eten, wordt de kans op borstkanker verminderd, zo blijkt uit onderzoek dat Epidemiology onlangs publiceerde. Toch blijft het moeilijk om aan te geven wanneer vrouwen hun bètacaroteenrijke voedingspatroon precies moeten beginnen. De onderzoekers, geleid door Aisha Jumaan van Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, zijn blij met hun ontdekking, maar...

Borstkanker ook erfelijk

Vrouwen waarbij borstkanker in de familie voorkomt, hebben een grotere kans het zelf ook te krijgen dan vrouwen die geen familie met deze kankervorm hebben. Dit verband geldt zelfs wanneer de vrouwen geen drager van BRCA1- of BRCA2-genmutaties zijn. Van deze genen wordt aangenomen dat dragers een grotere kans op borstkanker hebben dan niet-dragers. De Amerikaanse dr. Elizabeth B. Claus...

Carotenoïden, vitamine, selenium en borstkanker

Een casus gecontroleerde studie van de Breast Cancer Serum Bank, Columbia, Verenigde Staten, omvatte 7224 vrouwen die in 1977-1984 vrij waren van kanker. Na een follow-up periode tot 9,5 jaar waren 105 casussen gediagnostiseerd met borstkanker. Voor iedere casus werden twee gezonde vrouwen als overeenkomende controlepersonen gekozen. In verzamelde serummonsters werden analyses uitgevoerd voor carotenoïden, retinol, alfatocoferol en selenium. Een...

Veel groente, veel fruit en weinig vlees tegen kanker

Veel groente en fruit en weinig vlees eten werkt preventief ten aanzien van borst- en prostaatkanker, kanker aan ingewanden en veel andere vormen. Een nieuw Brits onderzoek benadrukt nog eens het belang van groente en fruit in het voedingspatroon. De onderzoekers dr. John H. Cummings en dr. Sheila A. Bingham van het MRC Dunn Clinical Nutrition Center in Cambridge analyseerden...

Vitamine A, C en E en het risico van borstkanker

De rol van afzonderlijke nutriënten in de voeding met betrekking tot borstkanker blijft controversieel. Een Griekse casus gecontroleerde studie omvatte 820 histologisch bevestigde casussen van borstkanker en 1548 vrouwen als controlegroep. Via een uit 115 onderdelen bestaande semi-kwantitatieve vragenlijst naar voedingsgewoonten werden gegevens over de inname van afzonderlijke nutriënten vergaard. Van de meest belangwekkende nutriënten in relatie tot borstkanker, namelijk...

Geen verband tussen hoge linoleenzuurinname en kanker

Uit een Nederlandse meta-analyse van onderzoeken naar de hoge inname van linoleenzuur en de kans op kanker, blijkt dat er maar weinig bewijs is voor een verband tussen deze twee. Sommige onderzoeken met dieren geven aan dat een hoge linoleenzuur inname mogelijk de kans op borst-, prostaat- en darmkanker vergroten. Toch konden Peter Zock en Martijn Katan van de Landbouwuniversiteit...

Borstkanker mogelijk door goed doorbakken vlees

Wanneer vrouwen regelmatig goed doorbakken of zeer goed doorbakken vlees eten, hebben zij een verhoogde kans op borstkanker, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat in de Journal of the National Cancer Institute verscheen. Volgens onderzoeker dr. Wei Zheng hebben vrouwen die regelmatig goed doorbakken vlees eten (hamburger, biefstuk, bacon) een 5 maal grotere kans op borstkanker dan vrouwen die meestal...

Preventie borstkanker door hoge soja inname

Een hoge soja inname werkt mogelijk preventief ten aanzien van borstkanker. De onderzoekers geven aan dat het hier om onderzoek in een voorstadium gaat en dat ze nog voorzichtig zijn met hun bevindingen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat soja mogelijk preventief werkt tegen borstkanker en dat beïnvloeding van de vrouwelijke hormoonspiegels hierbij een rol speelt. Het Amerikaanse onderzoek werd uitgevoerd...

Onwetendheid risicofactoren borstkanker

Amerikaanse vrouwen van rond de 40 jaar weten niet of nauwelijks wat de risicofactoren bij het ontstaan van borstkanker zijn, ondanks dat ze zich wel zorgen maken om deze ziekte. Opinion Research Corporation International, een onderzoeksbureau, deed ten behoeve van de National Breast Cancer Awareness Month een onderzoek naar de kennis omtrent borstkanker onder vrouwen. Tussen augustus en september 1998...

Hoger risico op borstkanker bij hoog oestrogeen

Hoge oestrogeenspiegels in het bloed blijken het risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen te verhogen. Onlangs is deze relatie gelegd met behulp van gegevens uit de bekende Nurses' Healh Study. Vooral vrouwen die geen hormoonbehandelingen hebben gehad, bevinden zich in de risicogroep. Een Amerikaans onderzoeksteam analiseerde bloed van 156 postmenopauzale vrouwen die tussen 1990 en juni 1994 borstkanker hadden gekregen....

Ongeraffineerde palmolie remt mogelijk borstkanker

Palmolie is mogelijk de sleutel tot een succesvolle behandeling van borstkanker. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek met muizen waarin het vitamine-E-bestanddeel tocotriënol optrad als remmer van kankercelgroei. Tocotriënol komt in grote hoeveelheden voor in palmolie. In hun onderzoek vergeleken dr. Paul Sylvester en zijn team de effecten van tocoferol (vitamine E) enerzijds en tocotriënol anderzijds op de groei en...

Fyto-oestrogenen uit Soja

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1998 [4 pagina’s] Japanners hebben in bepaalde opzichten voordelen boven Europeanen en Amerikanen. Hun dagelijkse voeding lijkt hierbij een cruciale rol te spelen. Ze hebben bijvoorbeeld duidelijk minder borst- en prostaatkanker. Tofu en vooral tempeh, de typische sojaproducten, staan dagelijks op hun menu. Zouden deze voedingsmiddelen hierop invloed hebben? Recent onderzoek leert dat geïsoleerde stoffen...

Fytooestrogenen tegen borstkanker

Fyto-oestrogenen lijken qua structuur op endogene oestrogenen en zijn van plantaardige oorsprong. In deze studie werd het effect bestudeerd van fyto-oestrogenen, afkomstig uit de voeding, op het risico op borstkanker. Door middel van een voedingslijst en urine-onderzoek werd inzicht verkregen in de inname van de fyto-oestrogenen daïdzeïne, genisteïne, equol, enterodiol, enterolacton en matairesinol. Lignanen en isoflavonoïden zijn de belangrijkste typen...

Vetzuren in de voeding en het verband met borst- , prostaat- en colonkanker

Uit dierproeven en ecologische studies is gebleken dat de inname van linolzuur verband houdt met het ontstaan van borstkanker. In dit onderzoek werd in diverse Europese landen gekeken of er een verband was tussen de consumptie van linolzuur en andere vetzuren en borst-, prostaat- en colonkanker. Er werd geen verband gevonden tussen de inname van omega 6-vetzuren, waarvan linolzuur de...

Voeding en bilaterale borstkanker

Aan 140 vrouwen die voor de menopauze in beide borsten gelijktijdig borstkanker kregen, werd gevraagd naar de voedingsgewoonten. Zusters die geen borstkanker hadden fungeerden als controlepersonen (222 personen).Vezelconsumptie en inname van antioxidanten hadden in dit onderzoek geen effect op de kans op borstkanker. Inname van totaal vet, enkelvoudig en meervoudig onverzadigd vet, oliezuur en linoleenzuur gaf een omgekeerde associatie met...

Borstkanker en voeding

Aan in totaal 4697 Finse vrouwen van 15 jaar en ouder werd bij aanvang van de studie gevraagd naar het voedingspatroon van het afgelopen jaar. Gedurende een daaropvolgende periode van 25 jaar werd bij 88 vrouwen borstkanker vastgesteld. Een hoge melkconsumptie verlaagde de kans op borstkanker. Een hoge consumptie van gebraden vlees ging samen met verhoging van het risico op...

Vet en vezels en de kans op borstkanker bij premenopauzale vrouwen

De inname van vet en voedingsvezels is in verband gebracht met de kans op borstkanker. Een hoge vetinname vergroot de kans op borstkanker, vezels beschermen juist hiertegen. Het effect van deze voedingsfactoren zou veroorzaakt kunnen worden door beïnvloeding van hormoonspiegels. Oestrogenen zijn immers predictoren voor de kans op borstkanker. Daarom werd in dit onderzoek gekeken naar de relatie tussen vet-...

Vitamine E bevordert in vitro apoptose van erythroleukemie , prostaat en borstkankercellen

Vitamine E is één van de belangrijkste antioxidanten. Naast deze eigenschap blijkt vitamine E, in de vorm van dl-alfatocoferol, antiproliferatief werkzaam tegen een aantal gedefinieerde tumorcellijnen. Dit effect treedt op de voorgrond bij hormoon-responsieve tumorcellijnen. In proeven met tumorcellijnen, namelijk MCF-7 van borstkanker, CRL-1740 van prostaatkanker en HEL en OCIM-1 van erythroleukemie, werd een dosisafhaneklijke groeiremming gevonden voor de toevoeging...

Borstkanker en omega 3/omega 6 vetzuurratio in borst en bilweefsel

De incidentie van borstkanker verschilt aanzienlijk in Noord-Amerika en Europa in vergelijking met Japan. Vrouwen in Noord-Amerika en Europa consumeren meer vet en hoofdzakelijk omega 6-vetzuren, terwijl het traditionele Japanse dieet vetarm is en hoofdzakelijk omega 3-vetzuren uit vis bevat. Uit experimenten met proefdieren is bekend dat meervoudig onverzadigde vetzuren van de omega 6-familie (uit zonnebloem-, maïs- en saffloerolie) omgezet...

Borstkanker, voeding en overige factoren

Statistische analyse van voedingsfactoren, sociaal economische en reproductieve aspecten, verzameld in 66 landen, geven enig inzicht in een aantal indicatoren voor de sterfte aan borstkanker. De sterkste correlatie met voedingsfactoren gold voor een overvloedige voeding, in het bijzonder met dierlijke producten. Hierin lijken vetten een voorname factor. Vis en granen hadden enigszins een beschermend effect. Buiten de voeding waren er...

Soja heeft stimulerende invloed op de borstklier

Sojaproducten lijken beschermende invloed uit te oefenen ten aanzien van borstkanker bij Aziatische vrouwen voor de menopauze. In dit onderzoek werden fysiologische effecten van soja op de borstklierfunctie van niet-aziatische vrouwen beschreven. Bij een groep van 24 vrouwen van 30 tot 58 jaar werd gedurende een periode van een jaar maandelijks een hoeveelheid borstkliervloeistof afgezogen. Van dit aspiraat, NAF, werd...

Anticarcinogene activiteit van knoflook

Verschillende epidemiologische studies laten een gunstig effect zien van knoflook op het ontstaan van onder meer maagkanker en borstkanker. De hiervoor verantwoordelijke bestanddelen in knoflook zijn hoogstwaarschijnlijk allylzwavel verbindingen (sulfhydryl-groepen). Laboratoriumonderzoek wijst uit dat deze verbindingen de activiteit van cytochroom P450 remmen en glutathion-S-transferase activiteit verhogen (verhoogd glutathion) en zo de vorming van potentieel carcinogene verbindingen remmen. Knoflook remt ook...

Borstkanker door teveel witbrood en pasta?

Tot 16% van alle gevallen van borstkanker kan worden vermeden door minder zetmeelrijke voedingsmiddelen als witbrood en pasta te eten en meer salades die met olijfolie zijn aangemaakt. Dat beweerde de Italiaanse dr. Silvia Franceceshi die deze zomer in het tijdschrift 'The Lancet' de resultaten publiceerde van een studie waaraan meer dan 5000 vrouwen deelnamen. Zij vroeg 2596 patiënten met...

Geen verband vetconsumptie en borstkanker

De mogelijke relatie tussen de vetconsumptie en het ontstaan van borstkanker is lang omstreden geweest. In diverse onderzoeken werd een relatie vonden tussen het percentage vet in de voeding en het ontstaan van borstkanker. Dit waren echter meestal onderzoeken waarin het (vroegere) voedingspatroon tussen vrouwen met en zonder borstkanker vergeleken werd. Wetenschappelijk gezien is het veel betrouwbaarder om van een...

Prognose borstkanker gunstiger bij carotenoïdenrijke voeding

Borstkankerpatiënten die oestrogeenreceptoren op de borstkankercellen hebben vertonen een hogere overlevingskans en een betere respons op hormoontherapie dan patiënten die borsttumoren hebben die geen oestrogeenreceptoren bevatten. Rock en medewerkers onderzochten onder borstkankerpatiënten de eventuele relatie tussen carotenoïden, vitamine A en de oestrogeenreceptorstatus (ER-status) van hun tumoren. Hiertoe werd het verband tussen voedingspatroon en ER-status bekeken (bij 142 patiënten) en ten...

Voeding en borstkanker

In deze studie werd de relatie onderzocht tussen micronutriënten en de kans op borstkanker. 2569 vrouwen bij wie in het ziekenhuis via histologisch onderzoek borstkanker was vastgesteld, werden in het onderzoek opgenomen. De controlegroep bestond uit 2588 vrouwen, die vanwege acute aandoeningen anders dan kanker (hormonale aandoeningen, ziekten van het spijsverteringskanaal, gynaecologische aandoeningen) in dezelfde regio in het ziekenhuis waren...

Taurine en NSAID’s beschermen mogelijk tegen kanker

Er is mogelijk een synergisme tussen taurine en NSAID's bij kankerpreventie. Enkele studies wijzen erop dat remming van de prostaglandinesynthese mogelijk beschermend werkt tegen de ontwikkeling van kanker. Zo hebben niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's, waartoe aspirine behoort) in experimenten met dieren een remmende werking laten zien op de ontwikkeling van experimenteel geïnduceerde dikke darm- en borsttumoren. NSAID's remmen de synthese...

Alcohol bevordert het ontstaan van borstkanker

Een in Nederland gehouden onderzoek naar de relatie tussen alcohol en borstkanker startte in 1986, toen 58.279 mannen en 62.573 vrouwen van 55 tot 69 jaar werden ingeschreven om eraan deel te nemen. Door de deelnemers werd een uitgebreide vragenlijst ingevuld over onder meer hun voedingsgewoonten. Het alcoholgebruik werd ondergebracht in 5 categorieën om te kunnen zien hoeveel gram alcohol...

Vezels en benigne epithelioom van de borst

Het verband tussen optreden van epitheliomen van de borst (een risicofactor voor borstkanker) bij vrouwen en inname van vezels via de voeding werd onderzocht bij 354 vrouwen met goedaardige epitheliomen. Controlegroep was een groep van 354 vrouwen die deze aandoening niet hadden en in andere opzichten vergelijkbaar waren (matched) en een groep van 189 vrouwen die bij controle van een...

Betere overlevingskansen voor vrouwen met borstkanker door minder overgewicht en verlaagde vetconsumptie

Diverse onderzoeken tonen een verband tussen obesitas en overmatige vetconsumptie enerzijds en een slechtere prognose voor patiënten met borstkanker anderzijds. Andere studies konden geen invloed aantonen. In de Iowa Women's Health Study werd de vetverdeling over het lichaam als factor in het onderzoek naar de overleving van patiënten met borstkanker betrokken. Uit een groep van 698 vrouwen, variërend in leeftijd...

Met olijfolie minder borstkanker

In een vergelijkend onderzoek tussen vrouwen met en zonder borstkanker bleek dat olijfolie een aanzienlijk beschermend effect had. 820 vrouwen met borstkanker werden geëvalueerd ten opzichte van 1548 vrouwen zonder borstkanker. Groente gaf een reductie te zien van 12% en fruit van 8%. Maar de grootste reductie gaf het gebruik van olijfolie.

L-arginine bij borstkanker

Suppletie met 30 gram L-arginine per dag, 3 dagen lang, bij borstkankerpatiënten deed de lymfocyt mitogeen reactie op concanavaline A, fytohemagglutinine en Pokeweed mitogeen significant toenemen met respectievelijk 64%, 65% en 48%. Ook versterkte L-arginine de Natural killer en lymfokinine geactiveerde killer cel cytotoxiciteit. Er was geen verandering te zien in de CD16+ en CD65+ cellen.Het serumniveau van cytokinen was...

Antioxidanten en kanker

Om in te schatten of antioxidanten het risico van kanker kunnen verminderen werd de epidemiologische literatuur van 1985 tot 1993 over dit verband bestudeerd. Gekeken werd naar de relatie carotenoïden, vitamine C en E en zes vormen van kanker, namelijk longkanker, kanker in de mondholte, in de keelholte of in het strottehoofd, baarmoederhalskanker, colonkanker, borstkanker en prostaatkanker. In dit onderzoek...

(Partiële) tumorregressie na megadosis coenzym Q10

Patiënten met borstkanker werden behandeld met antioxidanten, vetzuren en 90 milligram coenzym Q10. Resultaat van deze behandeling was een partiele regressie van de tumor bij 6 van de 32 patiënten. Bovendien kon de hoeveelheid morfine omlaag en was de klinische conditie van de patiënten uitstekend. Na verhoging van de dosering coenzym Q10 bij één patiënt tot 390 milligram per dag...

Micronutriënten en het risico op kanker

In epidemiologische onderzoeken naar het verband tussen voeding en kanker wordt keer op keer aangetoond dat een hoge inname van groenten en fruit het risico op verschillende vormen van kanker doet afnemen. Gevonden is ondermeer dat carotenoïden, die veel in fruit en groenten voorkomen het risico op longkanker kunnen verlagen; dat vezels het risico op darmkanker kunnen verkleinen; dat foliumzuur...

Tienerdieet arm aan calcium en vitamine D verhoogt kans op borstkanker.

Inadequate hoeveelheden calcium en vitamine D in de voeding kunnen de kans op borstkanker en andere kankertypes in jonge vrouwen en ouderen verhogen. Jonge vrouwen krijgen gewoonlijk slechts de helft van de aanbevolen hoeveelheden calcium via hun voeding en dit is hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van hun zorgen om hun gewicht. Indien in de puberteit, een periode van toename van sterke...

Voeding en borstkanker

In dit onderzoek werd bestudeerd bij 14.291 vrouwen (tussen 1985 en 1991 verzameld) of het eten van dierlijke produkten zoals vlees, vet en proteïnen van invloed was op het ontstaan van borstkanker. Vóór december 1990 werden 180 gevallen van invasieve borstkanker vastgesteld. Deze patiënten werden voor wat betreft de inname van bovengenoemde voedingsmiddelen vergeleken met 829 controlepersonen. Vlees eten bleek...

Moedermelk beschermt kind tegen latere borstkanker

Kinderen die borstvoeding hebben gehad, hebben op latere leeftijd een kleinere kans om borstkanker te ontwikkelen dan kinderen die met de fles zijn grootgebracht. Dit is de uitkomst van een onderzoek waarbij 528 'borstgevoeden' (tussen de 40 en 85 jaar) werden vergeleken met 602 vergelijkbare mensen die geen borstvoeding hadden gehad. Hoewel meer onderzoek nodig is, vermoeden de onderzoekers dat...

Bètacaroteen en vitamine C vergroten overlevingskans bij borstkanker

De onderzoekers, die geruim zes jaar de sterfte bijhielden onder 103 vrouwen met borstkanker, vonden een beduidend hogere sterfte als gevolg van de ziekte onder de vrouwen met een relatief lage inname aan bètacaroteen dan onder de vrouwen met een relatief hoge inname aan deze vitamine. Er waren 12 sterfgevallen bij de vrouwen met de laagste inname van bètacaroteen, 8...

Oestrogene stoffen uit plastics bedreigen gezondheid

Bepaalde oestrogeen werkende stoffen uit voedingsmiddelen hebben invloed op de menstruele cyclus. Deze stoffen onderdrukken de piekconcentraties van luteïniserend hormoon en van het follikelstimulerend hormoon. Voorbeeld hiervan vormen de isoflavonen uit sojaeiwit, welke mogelijk preventief werkzaam zijn bij borstkanker. Andere oestrogene stoffen kunnen schadelijk zijn, zoals bestanddelen van pesticiden, namelijk PCB's en DDT die verantwoordelijk worden gehouden voor de toename...

Alcoholconsumptie en het risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen

Een onderzoek bij 62.573 Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 55 - 69 jaar naar het verband tussen alcoholgebruik en borstkanker liet zien dat vrouwen die meer alcohol dronken een groter risico op borstkanker hadden. Vergeleken met niet-drinkers was de RR (Rate Ratio) voor vrouwen die 5, 15, 30 en meer dan 30 gram alcohol per dag gebruikten respectievelijk: 1,30;...

Soja en kanker

Een overzicht van onderzoeken naar de relatie soja en kanker toont aan dat het eten van soja-produkten hoogstwaarschijnlijk het risico op het krijgen van verschillende vormen van kanker doet verminderen. In landen als China en Japan komen borstkanker, prostaatkanker en dikke darmkanker niet veel voor. Dat kan te maken hebben met de samenstelling van de voeding in deze landen. Naast...

Kankerpreventie onderzoeken

Dit artikel geeft een algemeen overzicht van de gerandomiseerde gecontroleerde grootschalige onderzoeken naar de preventie of behandeling van kanker met voedingsstoffen, waaraan op dit moment gewerkt wordt. Onderzocht wordt onder meer de werking van voedingsstoffen bij kanker aan of in de blaas, borst, baarmoedermond, dikke darm, prostaat, hoofd, nek, longen, mond en huid. Gebruikte stoffen zijn bètacaroteen, aspirine, tamoxifen, B-transretoïnezuur,...

Borstkanker en voeding

In dit onderzoek is de voedingssamenstelling van 56.837 vrouwen die deelnamen aan het Canadese Nationale Borstkanker Screenings onderzoek geëvalueerd. De voedselinname van 519 vrouwen met bevestigde borstkanker werd vergeleken met de voedselinname van 1182 vrouwen die geen borstkanker ontwikkelden. De vrouwen met de hoogste vezelinname hadden een 30% lager risico dan de vrouwen met de laagste vezelinname. Er werd een...

Weinig vitamine A, meer borstkanker

Vrouwen die weinig vitamine A nemen hebben een grotere kans op borstkanker en suppletie kan hen hiertegen beschermen, zo is uit een Amerikaans onderzoek gebleken. Door de onderzoekers werd van bijna 90.000 vrouwen de totale vitamine A-inname (voeding en suppletie) nagegaan, waarna gedurende acht jaar werd bijgehouden bij hoeveel vrouwen zich borstkanker ontwikkelde. Gevonden werd dat de vrouwen die het...

Borstkanker en alcoholconsumptie

Bij 56.000 vrouwen die meededen aan het Canadese Nationale Borstkanker Screenings Onderzoek werd de relatie van alcoholconsumptie met borstkanker onderzocht. Voor de totale groep werd een geringe correlatie gevonden tussen de totale alcoholconsumptie en het risico op borstkanker. Wanneer het risico voor niet-drinkers op 1 wordt gesteld, was het risico van inname tussen nul en tien gram alcohol per dag...

Borstkanker, vet en calorieën

Dit verslag is gebaseerd op een bevolkingsonderzoek onder 590 vrouwen in de leeftijd van 40 tot 79 jaar, zonder borstkanker. Hun voedselinname gedurende 24 uur werd opgenomen. In de er op volgende 15 jaar werd bij 15 postmenopauzale vrouwen borstkanker geconstateerd. Deze vrouwen hadden een hogere inname van alle vetten, en consumeerden meer calorieën, proteïnen en koolhydraten dan de anderen....

Voeding en borstkanker

De observering dat het voorkomen van borstkanker van land tot land sterk verschilt, verschaft sterke aanwijzingen dat de incidentie van deze ziekte verband houdt met milieufactoren. Het verschil tussen Azië enerzijds en Noord-Amerika en Noord-Europa anderzijds is bijvoorbeeld bijna een factor 5. De verandering in sterftegetal bij immigratie naar de USA suggereert ook een grotere invloed van een milieufactoren dan...

Vetinname en borstkanker

Ondanks de vele onderzoeken naar het verband tussen de vetinname en borstkanker bestaat op dit gebied nog steeds weinig duidelijkheid. Mogelijk is de oorzaak hiervan dat de soort vet bepalend is voor het risico. Niet overal lopen vrouwen een even groot risico op borstkanker. In Noord-Europa en Amerika is de kans om aan borstkanker te sterven hoger dan in Zuid-Europa...

Voeding belangrijk voor borstkanker

In dit onderzoek, dat als proefonderzoek dient voor een grote internationale studie, werden ruim honderd vrouwen met borstkanker en ruim driehonderd vrouwen zonder deze aandoening over hun voedingsgewoonten geïnterviewd. Uit het onderzoek bleek dat onder vrouwen met een hoge totale calorie-inname bijna tweemaal zo vaak borstkanker voorkomt als onder vrouwen met een lage calorie-inname. Los van de calorie-inname deden een...

Selenium bij borstkanker

In dit onderzoek werd het seleniumniveau in het serum en in de rode bloedcellen gemeten van 441 vrouwen met gediagnosticeerde borstkanker en vergeleken met het seleniumniveau van 191 vrouwen met goedaardige gezwellen in de borst, als controlegroep. Er werd geen verschil in serum seleniumconcentratie gevonden tussen de vrouwen met en zonder borstkanker die een selenium-supplement namen. Indien uitsluitend vrouwen die...

Borstkanker, carotenoïden, vitamine A en vitamine E

In een onderzoek, waarin 377 vrouwen met recent gediagnosticeerde borstkanker in stadium I of II en 173 vrouwen met goedaardige gezwellen in de borsten deelnamen naast 403 vrouwelijke controlepersonen, werd een aantal vetoplosbare voedingsstoffen betrokken. Gekeken werd naar de serumwaarden voor retinol, bètacaroteen, alfacaroteen, lycopeen, alfatocoferol en gammatocoferol, alsmede naar de inname van deze voedingsstoffen. Er werd geen significante samenhang...

Borstkanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1993 [7 pagina’s] Borstkanker behoort tot de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen. De arts wordt dan ook regelmatig geconfronteerd met deze aandoening. Bij één op de tien Amerikaanse vrouwen wordt in de loop van haar leven borstkanker geconstateerd. In Noord Europa ligt dit getal niet veel anders. Niet overal lopen vrouwen een even...

Vitamine D geen risicofactor voor borstkanker

In dit onderzoek werd de rol van vitamine D in de voeding van 108 vrouwen met borstkanker onderzocht. De vrouwen werden vergeleken met een controlegroep van 322 vrouwen, geselecteerd uit een groep van meer dan 1100 vrouwen in Montreal (Canada). Verder werd bij een groep van 40 vrouwen met borstkanker dagelijks de voedselinname nauwkeurig geregistreerd. De gemiddelde inname van vitamine...

Haaiekraakbeen remt vorming bloedvaten in tumoren

Acht terminale kankerpatiënten met een levensverwachting van drie tot zes maanden kregen per dag 30 gram haaiekraakbeen (91% eiwit) toegediend. Zeven vrouwen kregen 15 gram rectaal met een retentie-enema en 15 gram als een waterige suspensie in de vaginaholte. Een man kreeg 30 gram in de vorm van twee retentie-enemas. De enemas bleven minimaal 30 minuten in situ. Van de...

Selenium, glutathion-peroxidase en kanker

Negenentwintig vrouwen van 34 tot 74 jaar oud met borstkanker, 28 patiënten van 49 tot 74 jaar met maagdarmkanker en 36 patiënten van 22 tot 74 jaar oud met colon- of rectumkanker werden in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie. 35 normale gezonde personen tussen de 20 en 74 jaar dienden als controle groep voor de maagdarm en colonrectale kanker...

Vitamine A en carotenoïden als bescherming tegen borstkanker

Zowel de vitamine A, vitamine C, vitamine E, carotenoïden als selenium zouden bescherming kunnen bieden tegen kanker door het tegenwerken van de vrije radicalen, die het DNA beschadigen. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op borstkanker toeneemt bij een verminderde inname van vitamine A. In een verpleegkundige gezondheidsstudie van meer dan 87.000 vrouwen werd de beschermende werking van zowel...

Magnesiumconcentratie in vetweefsel als indicator bij borstkanker

De magnesiumconcentratie in het bloedplasma, in het bloed, in de rode bloedcellen en in vetweefsel van 34 vrouwen met borstkanker werd onderzocht. Van de 34 vrouwen waren er 21 al in de overgang geweest, 13 vrouwen waren nog in de fase vóór de overgang. De controlegroep bestond uit 9 vrouwen die alle nog in de vruchtbare leeftijd waren en geen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+