Zoekresultaten

Vitamine E effectief bij hartinfarct

Toediening van vitamine E (alfatocoferol) vermindert inflammatie en oxidatieve stress bij een hartinfarct en leidt tot behoud van de pompfunctie. In het experiment werd bij muizen een hartinfarct (ischemie) geïnduceerd door afbinding van een kransslagader. Vervolgens werd de doorbloeding hersteld (reperfusie). Van reperfusie is bekend dat het evenals bij ischemie gepaard gaat met hartschade als gevolg van ontstekingsreacties en oxidatieve...

Glucosamine geassocieerd met lager cardiovasculair risico

Het gebruik van een glucosaminesupplement is geassocieerd met een lager risico van hart- en vaatziekten. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de UK Biobank. Het betrof gegevens van meer dan 466.000 proefpersonen die geen hart- en vaatziekte hadden. De deelnemers vulden bij aanvang in de periode van 2006 tot 2010 een vragenlijst in waarbij het gebruik van glucosamine werd...

Bypassoperatie: B-complex voorkomt delier

Suppletie met een vitamine B-complex kan een delier voorkomen bij hartpatiënten die een bypassoperatie ondergaan en waarbij sprake is van een vitamine B12-tekort. In de periode van januari 2013 tot december 2017 werden 138 patiënten geselecteerd die een bypassoperatie moesten ondergaan en waarbij de vitamine B12-spiegel lager was dan 200 pg/ml. De helft van de deelnemers kreeg B-vitamines, toegevoegd aan...

Calciumsuppletie niet zonder vitamine K2

Het wijdverbreid gebruik van calciumsupplementen heeft een keerzijde. Calciumsuppletie blijkt de kans op atherosclerose te vergroten wanneer de vitamine K2-inname ondermaats blijft. Dit concluderen wetenschappers van onder andere de universiteit van Amsterdam en Maastricht in een review. De wetenschappers baseren hun conclusie op meer dan 140 publicaties. Ze stellen dat suppletie met een hoge dosis calcium de kans op atherosclerose...

Vitamine C effectief na hartoperatie

Vitamine C staat de laatste tijd in de belangstelling vanwege de toepassing op de intensive care. Of de vitamine ook effectief is na een hartoperatie, werd door Duitse wetenschappers onderzocht en beschreven in een review. Inmiddels is het nut van vitamine C bewezen voor verschillende acute stresssituaties zoals sepsis, shock, trauma’s, brandwonden en ischemie-reperfusieletsels. Bij ischemie-reperfusieletsels treedt een ontstekingsreactie op...

Langdurig effect selenium en Q10 op hartsterfte

Suppletie met selenium en coënzym Q10 beschermt na tien jaar nog steeds tegen sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. Aan de Zweedse studie namen meer dan vierhonderd gezonde ouderen deel met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar. Een deel van de proefpersonen kreeg gedurende vier jaar dagelijks 200 mcg selenium (als seleniumgist) en 200 mg coënzym Q10 (behandelgroep), de...

Cardiovasculaire risicoreductie met magnesium

Een hoge inname van magnesium en daarmee een hoge bloedspiegel van dit mineraal beschermt tegen hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit een review van wetenschappers van Harvard Medical School. Van de 2303 wetenschappelijke publicaties over magnesium in relatie tot hart- en vaatziekten, werden zestien studies geselecteerd die voldeden aan de criteria. Het betrof meer dan 313.000 proefpersonen waarvan bijna 12.000...

Magnesium van invloed op cardiovasculaire risico

Een verhoogde magnesiuminname beschermt mogelijk tegen ischemische hartzieken. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Wageningen Universiteit. In de Prevention of Renal and Vascular End-Stage Disease (PREVEND) studie werden 7664 volwassenen gevolgd. Bij de deelnemers werd tweemaal de excretie van magnesium gemeten in een portie 24-uurs urine als maat voor de magnesiuminname. De gemiddelde magnesiumexcretie was 4,24...

Plantaardige omega-3 minder werkzaam voor het hart dan visvetzuren

Omega 3-vetzuren uit vis hebben bij vrouwen een gunstig effect op de gezondheid van het hart. Alfalinoleenzuur, te vinden in walnoten en lijnzaad, en linolzuur, bijvoorbeeld uit zonnebloemolie, hebben dit effect niet. Deze conclusie trekken Deense wetenschappers na onderzoek onder ruim 3200 gezonde proefpersonen. De vrijwilligers werden gemiddeld 23 jaar gevolgd. Gedurende deze periode werd 14,4% van de proefpersonen getroffen...

Magnesium en NAC bij bypassoperatie

Toediening van magnesium en N-acetylcysteïne (NAC) heeft een gunstig effect op oxidatieve stress na een bypassoperatie. Voor het eerste onderdeel van de studie kregen 52 patiënten per infuus magnesium (2 g/kg lichaamsgewicht) toegediend vlak voor herstel van de bloedstroom naar de weefsels toe, terwijl 40 andere patiënten een placebo kregen. Aan een tweede onderdeel van de studie namen 50 patiënten...

Invloed flavonoïden op expressie DNA-reparatie

Een voeding met veel groenten en fruit vermindert oxidatieve stress. Vooral de erin aanwezige flavonoïden worden hiervoor verantwoordelijk geacht. Andere vormen van bescherming, bijvoorbeeld tegen kankerverwekkende stoffen, kunnen worden uitgeoefend door verhoogde ontgifting en via DNA-reparatiemechanismen. Voor flavonoïden wordt een regulerende werking op de expressie van DNA-reparatiegenen verondersteld. Aan het Institute for Scientific Interchange in Turijn werden de effecten van...

Selenium verlicht schildklieraandoeningen

Op het medisch congres tijdens de Medica in Düsseldorf presenteerde prof. dr. Roland Gartner van de Universiteit van München bevindingen van seleniumtoediening bij autoimmune thyreoïditis. De schildklier behoort tot de organen met de hoogste concentraties selenium in het lichaam. Het hoge seleniumgehalte van de schildklier wordt vooral bepaald door seleniumafhankelijke enzymen die een sleutelfunctie vervullen in de immuunafweer. De immuunrespons...

Homocysteïne vergroot kans op hartvaatziekte

Een verhoogd homocysteïnegehalte vergroot het risico van hart- en vaatziekten en sterfte bij patiënten met een ischemische hartkwaal. Een verlaagde concentratie van vitamine B12 in het bloed bleek dit gunstige effect niet te hebben. Van vitamine B12 is bekend dat het het homocysteïne kan verlagen en op deze wijze mogelijk ook de kans op hart- en vaatziekten. In dit onderzoek...

N-acetylcysteïne vermindert hartaandoeningen

In een groep patiënten met een terminale nierfunctiestoornis verminderde acetylcysteïne het aantal cardiovasculaire incidenten significant. Dit is de bevinding van onderzoekers van de Vrije Universiteit van Berlijn. Dergelijke patiënten hebben een toegenomen oxidatieve stress en een verhoogde kans op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten. Acetylcysteïne is een antioxidant die mogelijk een gunstig effect heeft. In een placebogecontroleerde studie...

Diameter LDL bepaalt mede risico dichtslibbing

Hoe kleiner de LDL-deeltjes, hoe hoger het risico van dichtslibbing van de kransvaten. Daarbij helpt de LDL-diameter het risico van een ischemische hartziekte (IHZ) nauwkeuriger te voorspellen dan met de traditionele lipidengehaltes, zoals het LDL- en het HDL-cholesterolgehalte. Dit concluderen onderzoekers van de Laval University in Quebec in Canada. Gedurende vijf jaar werden 2057 mannen gevolgd die aan het begin...

Minder hart- en vaatziekten door homocysteïne te verlagen

Uit onderzoek is gebleken dat er een causale relatie bestaat tussen een verhoogde homocysteïnespiegel in het bloed en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Dr David Wald van het Southampton General Hospital in Engeland heeft een meta-analyse gedaan om te kijken of er een causale relatie bestaat tussen homocysteïne en hart- en vaatziekten. Hij vond 72 studies over een...

Groenten en fruit tegen hart- en vaatziekten

Mensen die dagelijks minstens drie porties groenten en fruit eten, verlagen hiermee de kans hart- en vaatziekten te ontwikkelen of te overlijden. Onder leiding van dr Lydia Bazzano onderzocht men aan de Tulane University in New Orleans de invloed van verschillende voedingsmiddelen op de ontwikkeling van een aantal hart- en vaatziekten. Zij analyseerden de gegevens van ruim 96.000 mensen tussen...

In Verenigde Saten discussie rond chelatie laait op

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2002 [2 pagina’s] Een recente studie laat zien dat chelatietherapie geen gunstig effect heeft bij patiënten met ischemische hartziekte. Na 27 weken ervoeren patiënten die chelatietherapie ondergingen geen grotere verbetering van de inspanningstolerantie dan patiënten die chelatietherapie ondergingen geen grotere verbetering van de inspanningstolerantie dan patiënten die een placebobehandeling kregen. De laatste decennia is er veel...

Chelatie geen gunstig effect op hartziekte

Een recente studie laat zien dat chelatietherapie geen gunstig effect heeft bij patiënten met ischemische hartziekte. Na 27 weken ervoeren patiënten die chelatietherapie ondergingen geen grotere verbetering van de inspanningstolerantie dan patiënten die een placebobehandeling kregen (Journal of the American Medical Association 2002; 287: 481-486). Hoewel chelatietherapie met behulp van EDTA veel toegepast wordt bij mensen met ischemische hartziekte, is...

Catechine vermindert kans op hartziekten

In een onderzoek, uitgevoerd door dr Ilje Arts van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, laat zien dat mannen die veel levensmiddelen rijk aan catechine eten, minder kans hebben om ischemsiche hartziekten te krijgen. Dit is gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. Bij 806 mannen tussen de 65 en 84 jaar werd gekeken naar...

Overlijden door hartziekte overeenkomstig met lage magnesiumspiegel

De magnesiumspiegel in het bloed blijkt nauw verbonden te zijn met de kans op overlijden als gevolg van ischemische hartziekte. Dr. Earl Ford onderzocht gegevens, afkomstig uit de NHANES-III-studie, van 12.952 mensen. Hij verzamelde gegevens van mensen die overleden als gevolg van hartziekte. Uit de gegevens bleek dat in 19 jaar tijd 1.005 mensen overleden waren aan hartziekte en dat...

Visolie verlaagt triglyceriden

Consumptie van vis één of twee keer per week is een goede gewoonte ter voorkoming van ischemische hartaandoeningen. Visolie bevat onverzadigde omega 3-vetzuren, die mogelijk via beïnvloeding van het vetmetabolisme of de homeostase bescherming bieden. In totaal 47 gezonde mannen tussen 29 en 60 jaar namen gedurende 4 weken hetzij 4 gram visolie in (gelijk aan één tot twee keer...

Flavonolen en kans op ischemische hartziekten

De antioxidatieve flavonolen, voornamelijk aangetroffen in zwarte thee, beschermen waarschijnlijk tegen ischemische hartziekte. Bij 1900 mannen uit Wales (leeftijd 45-59 jaar) werd onderzocht of een hoge theeconsumptie een lagere kans op kransvatziekte teweegbracht. Hiertoe werden ze 14 jaar lang gevolgd. Inname van flavonolen uit thee met melk was niet gerelateerd aan de kans op ischemische hartziekten. Wel was er een...

Vitamine E beschermt spieren tegen ischemische en reperfusieschade

Chirurgische ingrepen aan de aorta in de buikholte veroorzaken ischemische- en reperfusieschade (I-R-schade) in de skeletspieren van de benen. Van de antioxidant vitamine E is bekend dat het I-R-schade kan beperken. Door kunstmatige afsluiting van de aorta tijdens een chirurgische ingreep daalt het vitamine-E-gehalte in het bloed. Daarom werd in deze studie gekeken naar het effect van vitamine-E-suppletie op I-R-schade...

Flavonoïden en ischemische hartziekten

In dit Finse cohortonderzoek werd de relatie bestudeerd tussen de inname van flavonoïden via de voeding en sterfte door ischemische hartziekten. De studiepopulatie bestond uit 5133 mannen en vrouwen in de leeftijd van 30 tot 69 jaar, die bij aanvang van het onderzoek geen hart- en vaatziekten hadden. Een significant omgekeerd verband werd gevonden tussen de inname van flavonoïden enerzijds...

Vitamine E beschermt bij ischemische hartziekten tegen niet fataal hartinfarct, maar niet tegen fataal hartinfarct

In dit prospectieve, placebogecontroleerde, dubbelblinde interventieonderzoek kregen 2002 patiënten met atherosclerose van de coronaire arteriën of dagelijks een dosis vitamine E of een placebo. De onderzoekers startten met iedereen uit de vitamine-E-groep 800 IE per dag te geven, maar in de loop van de studie hebben ze de dosis teruggeschroefd naar 400 IE alfatocoferol, omdat ze bewijzen meenden te hebben,...

Visolie tegen aritmieën

Omega 3 vetzuren uit vis of visoliecapsules hebben beschermende effecten tegen ischemische hartziekten. Onderzoek laat een daling zien van 29% voor wat betreft het aantal nieuwe hartaandoeningen in een periode van twee jaar door suppletie met omega 3-vetzuren aan patiënten die een acuut hartinfarct overleefden. Naast bekende effecten op de eicosanoïdenstofwisseling, vermoedt men dat omega 3-vetzuren risicovolle ventriculaire aritmieën en...

De invloed van calcium en melk op het optreden van een beroerte

Er zijn aanwijzingen dat calcium uit voeding beschermt tegen een hoge bloeddruk. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de inname van calcium de kans op een beroerte door trombo-embolie verlaagt. Bij de aanvang van het onderzoek werd de calciuminname uit voeding en de melkconsumptie vastgesteld bij 3150 mannen tussen 55 en 68 jaar. Vervolgens werden de gegevens in...

Voedingsvezels beschermen tegen coronaire hartziekten bij mannen

Deze cohortstudie onderzocht de relatie tussen inname van voedingsvezels en het risico op ischemische hartziekten bij mannen. In 1986 traden 43.757 mannen, werkend in de gezondheidszorg (leeftijd 40 tot 75 jaar) toe tot de studie. Op dat moment hadden ze geen manifeste ischemische hartziekte of diabetes. Een uitgebreide voedingslijst met 131 items gaf een beeld van de dagelijkse hoeveelheid ingenomen...

Flavonoïden en ischemische hartziekten

Flavonoïden zijn polyfenolen ofwel natuurlijke antioxidanten. Subklassen van flavonoïden zijn flavonolen, flavonen, catechinen en anthocyanidinen. Flavonolen komen voornamelijk voor in uien, boerenkool, appels, kersen, bessen, thee en rode wijn. Flavonen treft men aan in tijm en peterselie. Flavonoïden reduceren de oxidatie van LDL en beschermen mogelijk tegen hart- en vaatziekten. Dit prospectieve cohortonderzoek richtte zich op de vraag, of inname...

Vetzuren en ischemische hartziekten

De relatie tussen serum-vetzuren en ischemische hartziekten werd onderzocht, gebruikmakend van het serum van 94 mannen met coronair lijden en 94 controlepersonen. Er bleek een sterke positieve correlatie tussen serum-palmitinezuurspiegel en het risico op ischemische hartziekte. Er was een omgekeerde correlatie tussen omega 3-vetzuren als docosahexaeenzuur en docosapentaeenzuur en kans op ischemische hartziekten. Aangezien deze bevindingen werden gevonden na correctie...

Antioxidanten en ischemische hartziekte

In dit onderzoek, uitgevoerd in India, werd bij 72 van 595 patiënten tussen de 50 en 84 jaar met ischemische hartziekte de serumspiegels van vitamine A, C, E en bètacaroteen bepaald. Er bleek een significant omgekeerd verband te bestaan tussen de plasmaspiegel van deze antioxidanten en het risico op ischemische hartziekte. Bij correctie voor roken en diabetes bleek de correlatie...

Therapeutisch gebruik van magnesium, een overzicht.

Dit is een uitgebreid artikel waarin een overzicht wordt gegeven van de rol van magnesium bij ischemische hartziekten, myocard-infarct, ritmestoornissen, pre-eclampsie, hoge bloeddruk, astma en alcoholontwenningsverschijnselen. Magnesium is erg belangrijk in vele enzymsystemen, inclusief het ATP metabolisme wat van groot belang is voor de energieproduktie. De totale lichaamsvoorraad magnesium is zo'n 2000 mEq. Eén gram magnesiumsulfaat bevat ongeveer 98 mg...

Vrije radicalen bij ischemische hartziekten

In dit onderzoek werd het zuurstof vrije radicalen systeem in 29 patienten met acute en chronische myocard ischemische syndromen onderzocht en vergeleken met 9 gematchte gezonde controlepersonen. Bij instabiele angina pectoris en bij het acute myocardinfarct waren het superoxide anion, malondialdehyde en glutathionreductase verhoogd, terwijl het superoxidedismutase en catalase verlaagd waren. Bij stabiele angina pectoris was het superoxide anion niveau...

Magnesium bij hartinfarct: LIMIT-2 studie

In de zogeheten LIMIT-2, een afkorting voor de tweede Leicester Intraveneuze Magnesium Interventie studie, werden de eerder waargenomen levensreddende effecten van magnesiumtoediening bij patienten met myocardinfarct opnieuw aangetoond. Vergeleken werd de intraveneuze toediening van fysiologische zoutoplossing tegen de toediening van 8 millimol magnesiumsulfaat in 15 minuten, gevolgd door een infuus van 65 millimol magnesiumsulfaat in 24 uur. De sterfte door...

Kanker, ischemische hartziekte, beroerte en antioxidanten

In een 12 jaar durend mortaliteits follow-up onderzoek onder 2974 deelnemers aan de 'Basel study' werd de hypothese getest dat lage plasmaconcentraties van antioxidant vitamines (vitamines A, vitamine C, vitamine E en caroteen) geassocieerd zijn met een verhoogde sterfte door kanker en atherosclerose. Onder de 2974 deelnemers waren 204 kankergevallen, 132 sterfgevallen door ischemische hartziekte en 31 doden door cerebrovasculaire...

Ischemische hartziekten, beroerte en antioxidanten

Essentiële antioxidanten, namelijk vitamine C, vitamine E en bètacaroteen, werden in het plasma gemeten in een twaalf jaar durende, basale, prospectieve studie waaraan 2974 mannen deelnamen. In de periode van twaalf jaar overleden 553 mannen. 132 van hen stierven aan ischemische hartziekten en 31 aan cerebrovasculaire aandoeningen. De concentraties vitamine E en vitamine A in het plasma waren bij deze...

Ischemische hartziekten en antioxidanten

In dit review artikel wordt opgemerkt dat er meerdere epidemiologische onderzoeken zijn waarin een laag plasma antioxidanten-niveau gecorreleerd bleek met een toegenomen risico op ischemische hartziekten. Er bestaat een groter risico op ischemische hartziekten bij een laag vitamine E-niveau, dan bij een laag bètacaroteen- of vitamine C-niveau, terwijl het risico van een laag niveau aan vitamine A nog geringer is....

Visolie vermindert chemotaxis van neutrofiele leukocyten

In tal van aandoeningen, zoals bijvoorbeeld ischemische hartziekten, is de chemotaxis van neutrofiele leukocyten verhoogd. Een Zweeds onderzoek laat een gunstige, modulerende invloed zien van visolie op de chemotaxis van neutrofiele cellen. Voorwaarde is wel, dat voldoende vitamine E in het preparaat aanwezig is. Aan 12 gezonde vrijwilligers werd dagelijks 30 milliliter visolie gegeven, waarin 5,4 gram eicosapentaeenzuur (EPA) en...

Ischemische hartziekten, beroerte en antioxydanten

Essentiële antioxidanten, namelijk vitamine C, vitamine E en bètacaroteen, werden in het plasma gemeten in een twaalf jaar durende, basale, prospectieve studie waaraan 2974 mannen deelnamen. In de periode van twaalf jaar overleden 553 mannen. 132 van hen stierven aan ischemische hartziekten en 31 aan cerebrovasculaire aandoeningen. De concentraties vitamine E en vitamine A in het plasma waren bij deze...

Antioxidant vitamines en stenose

Vrije radicalen spelen een belangrijke rol bij coronaire hartziekten, bij acute ischemie en bij de vorming van atherosclerotische plaques. Met de term 'reperfusion injury' duidt men op het verschijnsel dat na reperfusie bij een acuut hartinfarct verdere structurele en functionele schade optreedt. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door vrije radicalen. Intra- en extracellulaire vrije radicalen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+