Zoekresultaten

Mitochondriaal DNA beïnvloedt stofwisseling

Veranderingen in het mitochondriaal DNA (mtDNA) zijn van invloed op de genexpressie in de celkern, het metabolisme en het risico op obesitas. Om het effect van mtDNA op het metabolisme te onderzoeken voerden de wetenschappers een experiment uit met zogenaamde Mitochondrial-Nuclear eXchange muizen waarbij mtDNA tussen muizenstammen werd uitgewisseld. Na uitwisseling van mtDNA werd het effect hiervan op de lichaamssamenstelling,...

Vitamine D vermindert insulineresistentie

Suppletie met vitamine D kan de gevoeligheid van lichaamscellen voor insuline verbeteren, zo blijkt uit een Japanse studie. Er namen 96 gezonde volwassenen deel aan de studie, waarvan er 81 het onderzoek voltooiden. De proefpersonen kregen willekeurig gedurende een jaar dagelijks een supplement met 420 IE (10,5 mcg) vitamine D of een placebo. Aan het begin en einde van de...

Immuunsysteem beïnvloedt metabolisme

Een experiment met fruitvliegen toont een relatie tussen darmbacteriën, het aangeboren immuunsysteem en het metabolisme. De studie werd gepubliceerd in Cell Metabolism. Het experiment met de fruitvliegen liet zien dat het korteketenvetzuur acetaat dat geproduceerd wordt door gunstige darmbacteriën een centrale rol speelt. De zogenaamde entero-endocriene cellen die zich in de wand van het maagdarmstelsel bevinden hebben een specifieke immuunreceptor...

Met prebiotica minder diabetes

Een adequate productie van korteketenvetzuren onder invloed van specifieke darmbacteriën gaat gepaard met een betere glucoseregulatie. Dit blijkt uit een studie van wetenschappers van de Rutgers University. Er namen patiënten met diabetes type-2 aan het onderzoek deel. Ze werden behandeld met het medicijn acarbose. De proefpersonen werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De behandelgroep kreeg voeding rijk aan vezels (prebiotica) en...

Antioxidanten verminderen nierschade

Bij diabetespatiënten kan suppletie met antioxidanten mogelijk de progressie van nierschade beperken. Dit blijkt uit een review en meta-analyse van Italiaanse wetenschappers. In de medische databanken Cochrane Central, Ovid-Medline en PubMed werd gezocht naar relevante studies waarbij het effect van suppletie met antioxidanten (vitamine A, C, E, selenium, zink, methionine en/of ubiquinon) op de nieren werd onderzocht bij patiënten met...

Veel voetballers hebben prediabetes

Maar liefst 30% van de profvoetballers kampt met een voorstadium van diabetes. Dit concludeert dr. Leo Pruimboom. Pruimboom onderzocht professionele voetbalteams in Duitsland, Engeland en Spanje. Hij zag dat ongeveer 30% van de voetballers een verhoogde bloeddruk, hoge bloedglucosespiegel en een te hoog triglyceridengehalte had, terwijl de concentratie van het goede HDL-cholesterolgehalte verlaagd was. In feite is hier sprake van...

Vitamine D stimuleert telomerase

Suppletie met vitamine D verhoogt significant de activiteit van het enzym telomerase bij personen met diabetes type-2. Telomerase is een enzym dat zich bevindt in de celkern van bepaalde cellen en is verantwoordelijk voor het herstel van de uiteinden van chromosomen (telomeren). Een verminderde activiteit van telomerase en een verkorting van de telomeren is gerelateerd aan een verhoogde risico van...

Vitamine D en diabetes

Vitamine D-suppletie verkleint de kans op diabetes. Dit is de conclusie van een review die gepubliceerd werd in het tijdschrift Diabetes Research and Clinical Practice. In de review werd gekeken naar de huidige stand van zaken omtrent de relatie tussen vitamine D en diabetes. Uit epidemiologische studies blijkt een duidelijk verband tussen een tekort aan de vitamine en een verhoogde...

Metabool syndroom? H. pylori én vitamine D-tekort

Personen met een Helicobacter pylori (H. pylori) infectie én een tekort aan vitamine D hebben tweemaal zoveel kans op het metabool syndroom. H. pylori kan leiden tot maagklachten. Aan de studie namen personen deel uit de noordoostelijke regio van Taiwan. Het betrof 792 mannen en 1321 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. Bij alle deelnemers werd een ademtest...

Vitamine K1 gunstig bij prediabetes?

Suppletie met vitamine K1 verbetert de glycemische status en verhoogt de insulinegevoeligheid bij vrouwen met prediabetes. Er werden 82 postmenopauzale vrouwen met prediabetes willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De vrouwen kregen gedurende vier weken dagelijks een supplement met 1000 mcg vitamine K1 of een placebocapsule. Aan het begin en einde van de suppletieperiode werd in het bloed de...

Minder insulineresistentie met AGE-arme voeding

De consumptie van voeding arm aan Advanced Glycated Endproducts (AGE’s) verkleint de kans op insulineresistentie en daarmee diabetes bij personen met het metabool syndroom. AGE’s zijn versuikerde eiwitten die ontstaan door verhitting, frituren en bakken van voeding. Aan de studie namen 138 personen met het metabool syndroom deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Ze volgden gedurende een jaar...

Emulgatoren: oorzaak obesitasepidemie?

Het wijdverbreide gebruik van emulgatoren in levensmiddelen zou wel eens kunnen bijdragen aan de toename van obesitas, het metabool syndroom en andere ontstekingsgerelateerde aandoeningen. Emulgatoren worden aan levensmiddelen toegevoegd om stoffen te mengen die normaliter niet of moeilijk mengbaar zijn. Het experiment - gepubliceerd in het tijdschrift Nature - werd uitgevoerd bij muizen. Er werden twee veelgebruikte emulgatoren - polysorbaat...

Emulgatoren: oorzaak obesitasepidemie?

Het wijdverbreide gebruik van emulgatoren in levensmiddelen zou wel eens kunnen bijdragen aan de toename van obesitas, het metabool syndroom en andere ontstekingsgerelateerde aandoeningen. Emulgatoren worden aan levensmiddelen toegevoegd om stoffen te mengen die normaliter niet of moeilijk mengbaar zijn. Het experiment - gepubliceerd in het tijdschrift Nature - werd uitgevoerd bij muizen. Er werden twee veelgebruikte emulgatoren - polysorbaat...

Alfaliponzuur stimuleert gunstig vetweefsel

Suppletie met alfaliponzuur kan bij personen met overgewicht mogelijk de omzetting van witte vetcellen in gunstige bruine vetcellen stimuleren. Eerste aanwijzingen hiervoor werden gevonden in een laboratoriumstudie met humane vetcellen. De onderhuidse witte vetcellen waren afkomstig van obese proefpersonen. Ze werden gedurende 24 uur blootgesteld aan alfaliponzuur. De behandeling met alfaliponzuur leidde tot een toename van het aantal mitochondriën in...

Lagere zoetbehoefte met hoge vitaminedosis

Nakomelingen van ratten die tijdens de zwangerschap een hoge dosis vetoplosbare vitamines krijgen hebben minder behoefte aan suikers zoals sucrose. De hoge dosis laat een verandering in de genexpressie in de hersenen  zien. In het experiment werden zwangere Wistarratten verdeeld in twee groepen. In de eerste groep kregen de ratten gedurende de zwangerschap en zoogperiode voeding met alle vitamines in...

Vitamine D en insulineresistentie

Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de preventie van insulineresistentie en atherosclerose. Dit blijkt uit een muizenstudie. Bij de muizen werden de vitamine D-receptoren in de macrofagen verwijderd. Dit leidde niet alleen tot insulineresistentie door accumulatie van M2 (ontstekingsremmende) macrofagen in de lever, maar leidde tevens tot een verhoogde secretie van ontstekingsbevorderende cytokinen. Daarnaast nam de glucoseproductie in de...

Darmflora voorspelt diabetesrisico?

De samenstelling van de darmflora zou wel eens het risico van diabetes kunnen voorspellen, aldus professor Barengolts van de Jesse Brown Veterans Affairs (VA) Medical Center in Chicago. Barengolts presenteerde de resultaten van de studie tijdens het jaarcongres van de Endocrine Society. Er namen 116 Amerikaanse veteranen van Afrikaanse afkomst deel aan de studie. Bij de mannen werd aan het...

Vezels beschermen tegen diabetes

Een hoge inname van vezels, vooral uit graanproducten, biedt bescherming tegen diabetes type-2. Dit blijkt uit een grootschalige studie die gepubliceerd werd in Diabetologia, het tijdschrift van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). De wetenschappers maakten gebruik van gegevens van de EPIC-InterAct studie die uitgevoerd werd in acht Europese landen waaraan meer dan 29.000 proefpersonen deelnamen. Daarnaast...

Eten? Eerst eiwitten en vetten, dan koolhydraten

Personen met overgewicht en diabetes type-2 kunnen een glucosepiek na de maaltijd voorkomen door hun volgorde van eten te veranderen. Aan de studie namen elf personen met obesitas en diabetes type-2 deel. Ze werden voor hun aandoening behandeld met het medicijn metformine. Om te bekijken of de volgorde van bepaalde voedingsmiddelen van invloed was op de glucose- en insulinespiegels, kregen...

Magnesium zinvol bij prediabetes

Magnesiumsuppletie kan de bloedglucosespiegel verlagen bij personen met prediabetes en een magnesiumdeficiëntie. Er namen 116 mannen en vrouwen met een voorstadium van diabetes deel aan de studie. Ze waren in de leeftijd van 30 tot 65 jaar en hadden een tekort aan magnesium. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen dagelijks oraal 30 ml van een...

Mineralen tegen metabool syndroom

De mineralen calcium en magnesium bieden - in een adequate hoeveelheid - bescherming tegen het metabool syndroom. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan negenduizend volwassenen die deel hadden genomen aan de National Health and Nutrition Study in de periode van 2001 tot 2010. Van de deelnemers was informatie beschikbaar over hun inname van calcium en magnesium. Tevens...

Eiwitten gunstig voor diabeet

Personen met diabetes hebben baat bij voeding met een hoog eiwitgehalte. Het maakt hierbij niet uit of de eiwitten afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Dit is de conclusie van een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Stockholm. Aan de studie namen 37 personen met diabetes type-2...

Vitamine C effectieve ontstekingsremmer

Suppletie met vitamine C kan significant markers voor ontstekingen verlagen bij personen met hoge bloeddruk of diabetes. De studie werd uitgevoerd in Gaza City in Palestina. Er namen 64 obese personen deel met hoge bloeddruk en/of diabetes en verhoogde concentraties van ontstekingsmarkers. Ze waren in de leeftijd van 20 tot 60 jaar en hadden een BMI van minimaal 30 kg/m2....

Paleo gunstig bij metabool syndroom

Het paleodieet verbetert metabole parameters en is daarom uitermate geschikt voor personen met het metabool syndroom. Dit blijkt uit een review. In medische databanken werd gezocht naar gerandomiseerde klinische studies waarin het effect van het Paleodieet werd vergeleken met een ander voedingspatroon bij personen met kenmerken van het metabool syndroom. Er werden vier studies geïncludeerd met in totaal 159 proefpersonen....

Meer diversiteit, meer junk en minder gezondheid

Door de gezondheidsautoriteiten wordt benadrukt vooral divers te eten. Maar nu laat Amerikaans onderzoek zien dat hoe diverser men zijn voedingsmiddelen kiest, des te meer én des te ongezonder men eet. Het bleek namelijk dat grotere diversiteit vaak een keuze betekende voor meer junkfood. Een belangrijke bijkomende uitkomst van het onderzoek was dat hoe minder divers iemand at en dus...

Vitamine E en metabool syndroom

De biologische beschikbaarheid van vitamine E is lager bij personen met het metabool syndroom. Aan de crossover-studie namen tien personen met het metabool syndroom deel. Ze kregen in willekeurige volgorde 15 mg gelabelde alfatocoferol met 240 ml vetarme melk (0,2 gram vet), halfvolle melk (4,8 gram vet) of volle melk (7,9 gram vet) met intervallen van 72 uur. Na iedere...

Generaties – diabetes door ondervoeding

Ondervoeding leidt bij opeenvolgende generaties tot metabole stoornissen en verhoogt aanzienlijk de kans op obesitas en diabetes. Het Australische onderzoeksteam bestudeerde gedurende twaalf jaar meerdere generaties ratten. In de experimentele groep hadden de ratten gedurende vijftig generaties te kampen met chronische ondervoeding. De laatste twee generaties kregen echter normale voeding. Hiermee werd een situatie nagebootst die te vergelijken is met...

Bloedglucose en gepersonaliseerde voeding

Het effect van voedingsmiddelen op de bloedglucosespiegel verschilt per individu. Met een persoonlijk voedingsadvies kunnen de postprandiale (na de maaltijd) bloedspiegels beter gereguleerd worden. Hiermee kan het risico van metabole stoornissen worden verkleind. Bij 800 personen met een voorstadium van diabetes werd gedurende een week iedere vijf minuten de bloedglucosespiegel gemeten. Er werd informatie verkregen over het effect van bijna...

Metabool syndroom: vitamine E en prebiotica

Tijdens het 12e jaarcongres van de Federation of European Nutrition Societies (FENS) werd het belang van vitamine E en prebiotica bij het metabool syndroom onder de aandacht gebracht. Het metabool syndroom wordt gekenmerkt door obesitas, diabetes, ontstekingen, niet-alcoholische leververvetting, verhoogde bloeddruk en erectiele dysfunctie. Bijna de helft van de volwassen bevolking van Westerse landen kampt inmiddels met de aandoening. Een...

Cacao gunstig bij metabool syndroom

Diverse studies hebben inmiddels positieve effecten aangetoond van cacao bij de preventie en behandeling van het metabool syndroom. Dit blijkt uit een review die gepubliceerd werd in de Journal of Nutritional Biochemistry. De wetenschappers doorzochten de literatuur naar relevante werkingsmechanismen van cacao. De complexe samenstelling van zijn flavanolen maakt dat cacao op diverse aspecten van het metabool syndroom van invloed...

Brood voor diabetici

Wetenschappers van de National University of Singapore hebben een speciaal brood ontworpen dat geschikt is voor diabetici. Het brood is verrijkt met anthocyaninen. Anthocyaninen zijn natuurlijke kleurstoffen die onder andere gevonden worden in fruit, groenten en granen. Ze hebben een antioxidatieve werking en kunnen de werking van verteringsenzymen beïnvloeden. In dit geval werd een anthocyaninenextract gebruikt van zwarte rijst. Toen...

Schadelijk orgaanvet door frisdrank

Een hoge consumptie van frisdrank leidt tot een significante toename van visceraal vet. Visceraal vet bevindt zich in de buik rondom de organen en is zeer schadelijk, aangezien dit type vet verantwoordelijk is voor een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaataandoeningen. Er namen meer dan duizend personen aan de studie deel. Bij aanvang hadden ze een gemiddelde leeftijd...

Minder kans op diabetes met magnesium

Een adequate inname van magnesium beschermt tegen diabetes type-2. Dit concluderen Chinese wetenschappers op basis van een review. De wetenschappers selecteerden uit medische databanken vijftien artikelen met de resultaten van negentien studies waarbij het effect van magnesium op het risico van diabetes type-2 werd onderzocht. Het betrof in totaal bijna 540.000 mannen en vrouwen. Tijdens de volgperiodes die varieerden van...

Probioticum vermindert effect slechte voeding

Suppletie met een probioticum beschermt het lichaam tegen metabole stoornissen als gevolg van slechte voeding. Er werden 17 gezonde proefpersonen willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende vier weken tweemaal per dag een melkdrankje met Lactobacillus casei shirota. Gedurende de eerste drie weken van de studie volgden de deelnemers hun normale eetpatroon. Vervolgens...

Vitamine K1 en K2 verbeteren insulinegevoeligheid

Vitamine K is vooral bekend om zijn functie bij de bloedstolling. De vitamine blijkt echter ook van invloed op de insulinegevoeligheid en de glucoseregulatie. Wetenschappers van het CSIR-North East Institute of Science and Technology in India gaven in hun review een overzicht van de rol die vitamine K vervult bij personen met diabetes type-2 en het metabool syndroom. De review...

Curcumine effectief bij metabool syndroom

Suppletie met curcumine verbetert de serumconcentraties van de hormonen adiponectine en leptine bij personen met het metabool syndroom. Er werden 117 personen met het metabool syndroom willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks 1000 mg curcumine of een placebo. Voor en na de suppletieperiode werden in het bloedserum de concentraties adiponectine en leptine gemeten....

Lijnzaad zinvol bij metabool syndroom

Suppletie met lijnzaad in combinatie met aanpassing van de leefstijl is een effectieve behandelmethode bij het metabool syndroom. Aan de studie namen 44 personen in de leeftijd van 18 tot 70 jaar met het metabool syndroom deel. Ze werden willekeurig in een interventie- en controlegroep verdeeld. Deelnemers in de interventiegroep kregen het advies om dagelijks 30 gram gemalen lijnzaad met...

Metabole stoornis overerfbaar

Er is toenemend bewijs dat metabole stoornissen als gevolg van slechte voedingsgewoonten via de vader aan het nageslacht kunnen worden doorgegeven. Een Chinese studie werpt licht op het onderliggende mechanisme. In het experiment kregen mannelijke muizen voeding met een hoog vetgehalte. In het sperma van de muizen werden zogenaamde tsRNA-moleculen aangetroffen. Deze kleine moleculen bleken in staat het RNA te...

Dik kind gevolg van zwangerschap?

Kinderen waarvan de moeders tijdens hun zwangerschap teveel in gewicht toenamen of een verhoogde bloedglucosespiegel hadden, hadden meer kans op overgewicht. In de studie werden meer dan 24.000 moeders en hun kinderen gevolgd gedurende meer dan tien jaar. Bij de 13.037 kinderen die op tijd geboren werden met een normale lengte en gewicht (2500 tot 4000 gram) werd vanaf hun...

Aloë vera zinvol bij diabetes

Suppletie met aloë vera kan de bloedglucosespiegel verlagen bij personen met diabetes of het voorstadium daarvan (prediabetes). Amerikaanse wetenschappers verzamelden de resultaten van negen studies waarin het effect van aloë vera bij diabetes type-2 of een voorstadium hiervan werd onderzocht. In totaal hadden meer dan 280 proefpersonen deelgenomen aan de studies. De studieduur varieerde van 42 dagen tot 12 weken....

Glucosepiek voorkomen met flavonoïden en vezels

Voeding rijk aan vezels en flavonoïden heeft een gunstige invloed op de glucosespiegel na de maaltijd. Er namen zestien gezonde vrijwilligers aan de studie deel. De vrijwilligers kregen tweemaal een controlemaaltijd bestaande uit 109 gram witbrood, 50 gram suikers en water. Vervolgens kregen ze twee testmaaltijden bestaande uit hetzelfde brood, water en een enkele of dubbele dosis vezels en flavonoïden....

Beter geheugen met kurkuma

Suppletie met kurkuma leidt tot een verbetering van het werkgeheugen bij personen met prediabetes. Aan de studie namen 48 personen deel die recent gediagnosticeerd waren met prediabetes. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen 1 gram kurkuma, 2 gram kaneel of beide specerijen tezamen met 119 gram witbrood als ontbijt. Tot zes uur na de maaltijd werden diverse parameters...

Probioticum veelbelovend bij diabetes

Een genetisch gemodificeerde probioticumstam afkomstig van de Lactobacillus-familie heeft de potentie om de bloedglucose met maar liefst 30% te verlagen. Dit blijkt uit een rattenstudie. Het probioticum werd zodanig gemanipuleerd dat het in staat is om glucagon-like peptide-1 (GLP-1) te produceren. GLP-1 is een darmhormoon dat de alvleesklier aanzet tot de productie van insuline. Bovendien is in ratten maar ook...

Inspanning samen met vitamine D effectief

Vitamine D-suppletie in combinatie met een trainingsprogramma kan effectief het lichaamsvet verminderen en het cholesterol verbeteren bij oudere vrouwen met diabetes. Er werden 52 vrouwen met diabetes type-2 en een vitamine D-tekort verdeeld in vier groepen. Vrouwen in de eerste groep kregen gedurende twaalf weken 1200 IE vitamine D per dag gedurende twaalf weken en volgden daarnaast een inspanningsprogramma van...

Nieuwe vetzurengroep gunstig bij diabetes?

Wetenschappers van de Salk Institute en Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) in Boston (Verenigde Staten) ontdekten een nieuwe groep vetzuren die vermoedelijk een gunstige rol speelt bij diabetes type-2. De groep 'vertakte' vetzuren, gedoopt met de naam Fatty Acid Hydroxy Fatty Acids, kortweg FAHFA’s, blijkt in lage concentraties aanwezig in lichaamscellen. De vetzuren werden tijdens een experiment per toeval...

Darmflora, ontstekingen en metabool syndroom

Het microbioom van de darm speelt een cruciale rol bij het ontstaan van het metabool syndroom. Dit blijkt uit een experiment met muizen. De wetenschappers vergeleken muizen afkomstig van hetzelfde nest. De muizen verschilden alleen van elkaar doordat bij een deel van hen het TLR5-gen (Toll-like receptor 5 gen) ontbrak in de epitheelcellen of de dendrietcellen van de darm. Muizen...

Minder kans op diabetes met yoghurt

Dagelijkse consumptie van een kommetje yoghurt kan de kans op diabetes type-2 verkleinen. In de analyse werden de gegevens van drie grootschalige studies gebruikt. Het betrof de Health Professionals Follow-Up Study (van 1986 tot 2010) waaraan 41.436 mannelijke gezondheidsprofessionals deelnamen, de Nurses’ Health Study (van 1980 tot 2010) waaraan 67.138 verpleegsters deelnamen en de Nurses' Health Study II (van 1991...

Vitamine D bij hoge triglyceriden

Suppletie met vitamine D in een hoge dosis heeft een gunstige invloed op het triglyceridengehalte. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Nutrition. Er namen 104 postmenopauzale vrouwen met diabetes type-2 deel aan de studie. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Vrouwen in de suppletiegroep kregen gedurende zes maanden dagelijks een tablet met 4000 IE...

Kaneelextract remt glucosepiek

Een kaneelextract kan de glucosepiek na de maaltijd (postprandiaal) verminderen en verkleint zodoende de kans op een metabole stoornis. Het effect van een hydroalcoholisch kaneelextract werd in eerste instantie getest in een laboratoriumstudie, vervolgens werd het effect van het extract op de afbraak van zetmeelproducten bij muizen getest. Tenslotte werd het extract toegediend aan achttien gezonde vrijwilligers. Na inname van...

Celveroudering door frisdrank

Regelmatige consumptie van frisdrank leidt tot celveroudering. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift American Journal of Public Health. Van de National Health and Nutrition Examination Surveys werd een groep van 5309 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar geselecteerd. Ze hadden geen diabetes of hart- en vaataandoeningen. Het voedingspatroon werd achterhaald met behulp van een 24-uurs voedingsdagboek. Tevens...

Nrf2-stimulatie door sulforafaan en quercetine

Suppletie met de plantenstoffen sulforafaan en quercetine kan via een specifiek cellulair mechanisme mogelijk het risico van diabetes en hart- en vaatziekten verkleinen. In een laboratoriumstudie met levende cellen werd aangetoond dat sulforafaan (in broccoli) en quercetine (in appels) de beweeglijkheid van Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) stimuleert. Nrf2 is een eiwit dat de cellulaire expressie van diverse...

Grapefruitsap even effectief als diabetesmedicijn

Grapefruitsap voorkomt gewichtstoename bij muizen en verbetert insuline- en glucosespiegels. De muizen werden willekeurig in zes groepen verdeeld en kregen gedurende honderd dagen voeding met 10% of 60% vet. Er was een controlegroep waarin de muizen water kregen. Tevens was er een groep waarin de muizen naringine, een bioactief bestanddeel van grapefruit, kregen en tenslotte werd er in een groep...

Foliumzuur zinvol bij antidepressiva?

De specifieke serotonineheropnameremmers (SSRI's) - het meest voorgeschreven type antidepressiva - verhoogt de kans op diabetes type-2 door veroorzaking van oxidatieve stress in de alvleesklier. Foliumzuursuppletie kan het risico van diabetes mogelijk verkleinen. Canadese wetenschappers bestudeerden het effect van de SSRI fluoxetine op alvleeskliercellen van ratten. Ze ontdekten dat onder invloed van het antidepressivum de bètacelfunctie verslechterde. De bètacellen van...

Diabeet? Zet pistache op het menu

Pistachenoten hebben een gunstige invloed op onder andere de bloeddruk en hartslagvariatie van personen met diabetes type-2. Er werden dertig volwassenen in de leeftijd van 40 tot 74 jaar geselecteerd voor de studie. Ze hadden diabetes type-2 die goed gereguleerd was. De proefpersonen volgden gedurende een maand een vetarm voedingspatroon (27% vet) waarbij ze tussendoor vetarme/koolhydraatrijke snacks kregen. Na een...

Diabeet? Eet dagelijks noten

De consumptie van noten afkomstig van bomen leidt tot een betere glucoseregulatie bij personen met diabetes type-2. Voor de meta-analyse werden twaalf studies geselecteerd uit medische databanken. In de studies werd het effect geëvalueerd van een voedingspatroon met noten bij personen met diabetes type-2. Het betrof in totaal 450 proefpersonen. In de meeste studies werd per dag zo’n 56 gram...

Chelatietherapie en hart- en vaatziekten

Chelatietherapie in combinatie met vitaminen- en mineralensuppletie blijkt effectief het risico van een hart- en vaatziekte te verminderen bij personen met een eerder doorgemaakt hartinfarct. Chelatietherapie bestaat uit de intraveneuze toediening van EDTA (ethyleendiaminetetra azijnzuur) waarmee zware metalen uit het bloed worden verwijderd. Er werden 1708 personen van vijftig jaar en ouder verdeeld in vier groepen. Ze hadden allen een...

Diabeet gebaat bij granaatappelsap

De consumptie van granaatappelsap heeft een gunstig effect op de glucoseregulatie bij personen met diabetes type-2. Er werden bloedmonsters verzameld van 85 personen met diabetes type-2 na een periode van twaalf uur vasten. Vervolgens werden monsters verzameld één en drie uur nadat de deelnemers 1,5 ml granaatappelsap per kilogram lichaamsgewicht (105 ml voor een persoon van 70 kg) kregen. De...

Betere glucoseregulatie met weiproteïne

Het gebruik van weiproteïne is mogelijk een geschikte manier om de glucoseregulatie bij personen met diabetes type-2 te verbeteren. Er namen vijftien diabetici aan de crossover-studie deel. Ze gebruikten alleen orale medicatie (sulfonylureumderivaten of metformine) voor hun aandoening. Op twee afzonderlijke dagen kregen de deelnemers 250 ml water met 50 gram weiproteïne of alleen water en vervolgens een hoog-glycemisch ontbijt die bestond...

Beter geheugen met resveratrol

Suppletie met resveratrol verbetert mogelijk de geheugenfuncties. Er namen 46 proefpersonen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar deel aan de studie. Ze hadden overgewicht, maar waren verder gezond. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De proefpersonen in de suppletiegroep kregen gedurende 26 weken dagelijks 200 mg resveratrol. De overige proefpersonen kregen iedere dag een placebo. Voor...

Magnesium zinvol bij metabole stoornissen

Suppletie met magnesium herstelt metabole afwijkingen bij personen met een normaal lichaamsgewicht en een magnesiumtekort. Voor de studie werden 47 mannen en vrouwen geselecteerd die kenmerken hadden van het metabool syndroom, maar een normaal lichaamsgewicht hadden. Tevens hadden ze een tekort aan magnesium (serumconcentratie <1,8 mg/dl). De personen in de interventiegroep kregen gedurende vier maanden dagelijks oraal een magnesiumoplossing toegediend...

Resveratrol: onmisbaar bij diabetes

Resveratrol, de antioxidant die onder andere aanwezig is in rode druiven en wijn, heeft een gunstig effect bij diabetespatiënten en is een goede aanvulling op de behandeling met het antidiabetesmedicijn metformine. Wetenschappers van Biotivia Labs in Virginia schreven een review over de toepassing van resveratrol bij diabetes. In het afgelopen decennium zijn hier diverse cel- en dierstudies over gepubliceerd. Maar...

Diabeet gebaat bij koolhydraatarm

Het volgen van een koolhydraatarm eetpatroon leidt tot gewichtsverlies en een betere glucoseregulatie bij suikerpatiënten. Aan de studie namen 227 personen met overgewicht en diabetes type-2 deel. De proefpersonen werden in verschillende dieetgroepen verdeeld. Een deel van hen kreeg een vetarm of koolhydraatarm dieet middels voorverpakte menu’s. Een ander deel van de proefpersonen kreeg een standaardbehandeling bestaande uit twee dieetsessies...

Koolhydraatarm gunstig voor diabeet

Een voedingspatroon arm aan koolhydraten en rijk aan eiwitten vermindert insulineresistentie en verbetert de hartfunctie bij diabeten met overgewicht. Er namen 32 personen met diabetes type-2 aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 52 jaar en een gemiddelde BMI van 34 kg/m2. De deelnemers volgden gedurende drie weken een koolhydraatarm/eiwitrijk of een vetarm/koolhydraatrijk voedingspatroon. Vervolgens volgden alle...

Resveratrol zinvol bij diabetes

Resveratrol - de polyfenol uit onder andere rode wijn en grapefruit - verbetert de glucoseregulatie van suikerpatiënten. Dit blijkt uit een meta-analyse. In de medische databanken PubMed, Embase, MEDLINE en de Cochrane Library werden gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waarbij het effect van resveratrol op de glucosespiegel en insulinegevoeligheid werd onderzocht. Er werden elf studies met in totaal 388 proefpersonen geïncludeerd...

Fenegriek bij ouderdomsdiabetes

Suppletie met fenegriekzaad kan leiden tot een betere glucoseregulatie bij personen met diabetes type-2. In de medische databanken PubMed, SCOPUS, the Cochrane Trials Registry, Web of Science en BIOSIS werd gezocht naar studies waarin het effect van suppletie met fenegriek (Trigonella foenum-graecum L.) gedurende een periode van minimaal een week werd vergeleken met een controle-interventie. Er werden tien studies geselecteerd...

Diabetes voorkomen met optimale omega 3-status?

Een adequate omega 3-visvetzuurconcentratie beschermt tegen het risico van diabetes type-2. Er werden gegevens gebruikt van de Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor studie waaraan meer dan tweeduizend Finse mannen deelnamen. De mannen werden geïncludeerd in de periode van 1984 tot 1989 en waren toen in de leeftijd van 42 tot 60 jaar. Ze hadden geen diabetes type-2. In het...

Diabetesrisico verlagen met flavonoïden-voeding

Een hoge consumptie van flavonoïdenrijke voedingsmiddelen kan het risico van diabetes type-2 verlagen. Er werd gebruikgemaakt van de gegevens van 1997 vrouwen die deelnamen aan de TwinsUK studie. De vrouwen waren in de leeftijd van 18 tot 76 jaar en hadden door middel van een vragenlijst informatie gegeven over hun voedingspatroon. Aan de hand hiervan werd de inname van verschillende...

Diabeet gebaat met mediterrane lunch

Personen met diabetes type-2 kunnen beter een uitgebreide mediterrane lunch nuttigen dan meerdere kleine maaltijden verspreid over de dag. Er werden negentien diabetespatiënten geselecteerd voor de studie waarbij drie voedingspatronen werden getest op verschillende dagen. De hoeveelheid kcal per dag was voor alle voedingspatronen gelijk en bedroeg tussen 1025 en 1080 kcal voor mannen en tussen 905 en 984 kcal...

Vitamine D verlicht diabetes en depressie

Suppletie met vitamine D kan symptomen van diabetes verlichten. De studie werd gepresenteerd tijdens een conferentie op de Loyola's Health Sciences Campus in Chicago. Het effect van vitamine D werd getest bij vrouwen met diabetes type-2 die tevens te kampen hadden met pijn en depressies. Wekelijks werd een dosis vitamine D2 van 50.000 IE gegeven gedurende een periode van zes...

Suikerpatiënt? Nuttig een uitgebreid ontbijt!

Wie diabetes heeft doet er verstandig aan een uitgebreid ontbijt te nemen met eiwit- en vetrijke producten. Dit leidt niet alleen tot een verzadigd gevoel, maar verbetert tevens de glucosewaardes. Er werden 59 personen met overgewicht en diabetes type-2 willekeurig verdeeld in twee groepen. Personen in de eerst groep kregen gedurende drie maanden dagelijks een uitgebreid ontbijt dat rijk was...

Gezond met overgewicht?

Personen met overgewicht die geen metabole stoornissen hebben, zoals bijvoorbeeld problemen met hun suikerstofwisseling, zijn nog altijd ongezonder dan personen met een normaal lichaamsgewicht. Er werden acht relevante studies geselecteerd waarin de relatie tussen overgewicht en hart- en vaataandoeningen was onderzocht. In totaal betrof het meer dan 61.000 proefpersonen. ‘Gezonde’ personen met overgewicht hadden met 24% een significant verhoogde kans...

Vitamine D bij PCOS

De vitamine D-status is waarschijnlijk van invloed op metabole stoornissen waaronder insulineresistentie bij vrouwen met het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS). Dit blijkt uit een review. In medische databanken werd gezocht naar studies waarin symptomen van PCOS gerelateerd werden aan de vitamine D-spiegel. Er werden 29 studies geselecteerd met uiteenlopende resultaten. Na analyse bleek dat de vitamine D-status een significante en onafhankelijke voorspeller...

L-arginine stimuleert GLP-1 secretie

Het aminozuur L-arginine stimuleert de secretie van GLP-1 en verlaagt daarmee de glucosespiegel na de maaltijd. GLP-1 (glucagon-like-peptide-1) is een darmhormoon dat wordt uitgescheiden door een bepaald type darmcellen onder invloed van de aanwezigheid van voedsel. GLP-1 verlaagt de glucosespiegel na de maaltijden. In de studie werd het effect van L-arginine op de secretie van GLP-1 onderzocht bij slanke en...

Helpt magnesium tegen diabetes?

Personen met het metabool syndroom krijgen te weinig magnesium binnen. Een toename van de magnesiuminname tot de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vermindert insulineresistentie en daarmee de kans op diabetes bij deze personen. Aan de studie namen 234 personen met het metabool syndroom deel. Ze hadden geen diabetes. Aan het begin en na zes en twaalf maanden werd aan de hand...

Prebioticasupplement zinvol bij diabetesmedicijn

Een supplement met vooral prebiotica vermindert een veelvoorkomende bijwerking van het medicijn metformine en verbetert aanzienlijk de glucosespiegel. Dit blijkt uit een experiment dat gedaan werd bij een dertigjarige man waarbij recent diabetes type-2 was vastgesteld. De man had een nuchtere glucosespiegel van 21 mmol/l. Er werd gestart met het medicijn metformine in een dosis van 500 mg tweemaal per...

Meer kans metabole ziekte door flesvoeding?

Flesgevoede kinderen hebben op latere leeftijd mogelijk een verhoogde kans op aandoeningen waaronder obesitas, diabetes type-2 en cardiovasculaire aandoeningen. Voor de studie werden resusapen gebruikt, omdat hun moedermelk en microbioom sterke overeenkomsten vertoont met de humane moedermelk en de menselijke darmflora. Bij de babyapen werd het effect van flesvoeding en moedermelk vergeleken op metabolieten in het bloedserum en de urine,...

Meer kans metabole ziekte door flesvoeding?

Flesgevoede kinderen hebben op latere leeftijd mogelijk een verhoogde kans op aandoeningen waaronder obesitas, diabetes type-2 en cardiovasculaire aandoeningen. Voor de studie werden resusapen gebruikt, omdat hun moedermelk en microbioom sterke overeenkomsten vertoont met de humane moedermelk en de menselijke darmflora. Bij de babyapen werd het effect van flesvoeding en moedermelk vergeleken op metabolieten in het bloedserum en de urine,...

Omega 3-vetzuren stimuleren neurogenese

Omega 3-vetzuren beschermen tegen de schadelijke effecten van snelle koolhydraten en verzadigde vetzuren op de hersenen. Dit blijkt uit een review met gegevens van 185 studies. Een overmatige consumptie van verzadigde vetzuren en geraffineerde suikers kan leiden tot obesitas en metabole stoornissen. Dit komt tot uiting in verschillende hersengebieden door veranderingen van de structurele plasticiteit en neurogenese. Neurogenese - het...

Diabetes voorkomen met fruit?

De consumptie van bepaalde fruitsoorten verkleint de kans op diabetes type-2. Daarentegen is de kans op diabetes groter wanneer veel vruchtensap wordt gedronken. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 151.000 vrouwen en 36.000 mannen. Tijdens de volgperiode van gemiddeld achttien jaar kregen 12.198 personen diabetes type-2. Wanneer driemaal per week een portie bosbessen of druiven werd gegeten...

Verantwoord snacken? Kies voor amandelen

Amandelen zijn een verantwoord en gezond tussendoortje. Dit blijkt uit een studie bij personen met een verhoogde kans op diabetes type-2. Er namen 137 personen deel aan de studie. Ze waren in de leeftijd van achttien tot zestig jaar en hadden een verhoogde kans op diabetes als gevolg van overgewicht of familiaire belasting. De proefpersonen werden in vijf groepen verdeeld...

Walnoten gunstig bij metabool syndroom

Iedere dag een handjevol walnoten eten verbetert de bloeddruk en de elasticiteit van de bloedvaten. Beide spelen een rol bij het metabool syndroom. Aan de studie namen achttien mannen en achtentwintig vrouwen deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 57 jaar, hadden overgewicht, een te grote middelomtrek en nog minimaal één ander kenmerk van het metabool syndroom. Ze kregen gedurende...

Beter stevig ontbijt dan slappe hap

Personen met diabetes hebben baat bij een stevig ontbijt. Dit blijkt uit een studie die werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de European Association for the Study of Diabetes. Er werden 59 diabeten verdeeld in twee groepen. Personen in de eerste groep aten gedurende drie maanden iedere dag een stevig eiwit- en vetrijk ontbijt dat een derde van de dagelijkse...

Darmflora en metabole stoornissen

Personen met een minder diverse darmflora hebben een verhoogde kans op obesitas en metabole stoornissen. Dit blijkt uit een studie van Deense onderzoekers die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature. Van 123 slanke personen en 169 personen met obesitas werd de microbiële samenstelling van de darm onderzocht. Op basis hiervan werden twee groepen onderscheiden waarbij het aantal microbiële genen en...

Veenbessensap gunstig bij metabool syndroom

De consumptie van veenbessensap heeft een positieve invloed op cardiovasculaire risicofactoren bij personen met het metabool syndroom. Er werden 56 personen met het metabool syndroom verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende 60 dagen dagelijks 0,7 liter veenbessensap met 0,4 mg foliumzuur. In de suppletiegroep was een significante toename van de concentratie adiponectine en...

Kaneel verlaagt bloeddruk

Suppletie met kaneel heeft een gunstig effect op de bloeddruk. Dit blijkt uit een meta-analyse die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nutrition. In de medische databank Medline werden drie artikelen geselecteerd waarin het effect van kaneel op de bloeddruk was onderzocht. In twee studies betrof het diabetespatiënten en aan de derde studie hadden prediabeten deelgenomen. De gebruikte dosis in de...

Diabetes voorkomen? Met lifestyle!

Personen met prediabetes kunnen voorkomen dat ze daadwerkelijk diabetes type-2 krijgen door snel af te vallen. Er werden meer dan 3000 personen met een verhoogde glucosespiegel gevolgd. Ze werden verdeeld in een leefstijl-, medicatie- en placebogroep. Na zes en twaalf maanden werd de gewichtsreductie, nuchtere glucosespiegel en de gemiddelde glucosespiegel (HbA1c) gemeten. Tevens werd bekeken hoe lang het duurde alvorens...

Minder diabetes met minder koolhydraten

Een mediterraan voedingspatroon met weinig koolhydraten beschermt tegen diabetes type-2. In de studie werden meer dan 22.000 personen gevolgd gedurende een periode van elf jaar. Bij aanvang van de studie werd bij de proefpersonen een vragenlijst afgenomen waarmee inzicht verkregen werd in het voedingspatroon. Tijdens de volgperiode werd bij 2330 personen de diagnose diabetes type-2 gesteld. Personen die een mediterraan...

Groene thee gunstig voor glucosespiegel

Groene thee heeft een gunstig effect op de glucosespiegel en leidt tot een afname van nuchtere insulineconcentraties. Dit blijkt uit een meta-analyse. In de medische databanken PubMed, EMBASE en Cochrane Library werd gezocht naar studies waarbij het effect van groene thee (als drank of extract) op de glucosespiegel en insulinegevoeligheid werd geëvalueerd. In totaal werden zeventien studies gevonden die voldeden...

Pre-diabeet gebaat met thiaminesuppletie

Suppletie met een hoge dosis vitamine B1 kan de glucosetolerantie verbeteren van personen met een verhoogde glucosespiegel. Er namen twaalf proefpersonen aan de studie deel. Bij tien van hen was zogenaamde pre-diabetes geconstateerd en twee personen waren onlangs gediagnosticeerd als diabeet. Alle proefpersonen kregen een placebo en vitamine B1 gedurende zes weken met een tussenperiode van drie weken. Ze kregen...

Diabeten gebaat met pre- en probiotica

Suppletie met een mix van pre- en probiotica heeft een gunstig effect bij diabetespatiënten. Er namen 62 diabeten aan de studie deel. Ze hadden een leeftijd tussen 35 en 70 jaar. Met een tussenperiode van drie weken kregen ze gedurende telkens een periode van zes weken gewone voeding en voeding met pre- en probiotica. Aan de voeding met pre- en...

Probiotica tegen diabetesgerelateerde cognitieve achteruitgang

Probioticasuppletie kan de achteruitgang van hersenfuncties als gevolg van diabetes verminderen, zo blijkt uit een studie met ratten. Voor de studie werden ratten met en zonder diabetes verdeeld in een controle- en probioticagroep. De ratten in de probioticagroep kregen naast hun gewone voeding gedurende twee maanden een probioticasupplement (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis en Lactobacillus fermentum). Ratten met diabetes die normale...

Ayurveda plant zinvol bij welvaartsziekte

Een extract van de plant Salacia reticulata kan de bloedsuikerspiegel en het cholesterolgehalte verlagen. Dit blijkt uit een Indiase studie. Er namen 29 patiënten deel aan de studie. Ze hadden een voorstadium van diabetes en een licht verhoogd cholesterolgehalte. Ze kregen gedurende zes weken een extract van Salacia (bladextract of een wortelschorsextract) of een placebo. Na drie weken was al...

Groene thee preventief bij metabool syndroom

Een extract van groene thee kan mogelijk preventief toegepast worden bij overgewicht en diabetes type-2. Dit blijkt uit een muizenstudie. Het is bekend dat groene thee de absorptie van glucose en vetten in de darm vermindert. In de studie wilden de onderzoekers weten of het extract ook gewichtstoename kan voorkomen en de glucosespiegel kan verlagen. De muizen kregen gedurende vier...

Minder risico diabetes met vitamine K1

Een hoge inname van vitamine K1 vermindert het risico van diabetes type-2. De Spaanse onderzoekers analyseerden de gegevens van een subgroep van de ‘Prevention with the Mediterranean Diet trial’. Er werden bijna 1070 personen gedurende 5,5 jaar gevolgd die aan het begin van het traject geen diabetes hadden. Jaarlijks werd aan de hand van vragenlijsten de inname van vitamine K1...

Diabetes voorkomen met visolie?

Suppletie met omega 3-vetzuren verhoogt in het lichaam de concentratie van adiponectine en kan zodoende mogelijk de kans op diabetes type-2 verkleinen. Dit blijkt uit een studie van de Harvard School of Public Health. Voor de review werden 14 relevante studies geselecteerd waarin het effect van omega 3-vetzuren werd vergeleken met een placebo. In totaal werden 682 personen behandeld met...

Pijnboomextract zinvol bij metabool syndroom

Personen met het metabool syndroom hebben baat bij suppletie met een pijnboombastextract. Er namen 64 personen met het metabool syndroom aan de studie deel. Ze waren in de leeftijd van 45 tot 55 jaar en kregen gedurende 6 maanden dagelijks 150 mg pijnboombastextract. De resultaten werden vergeleken met een groep van 66 gezonde controlepersonen. Na 3 en 6 maanden was...

Type spierweefsel en diabetes

Vooral met meer wit spierweefsel kan de bloedsuikerspiegel beter onder controle gehouden worden. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in Nature Medicine. In het lichaam wordt een onderscheid gemaakt tussen witte en rode spiervezels. Hoewel in spieren beide typen vezels voorkomen, worden bij sprinters en ook bij personen met diabetes vooral witte spiervezels gevonden. Deze spiervezels kunnen snel contraheren, maar...

Wereldwijd sterfte door frisdrank

Jaarlijks overlijden 184.000 personen als gevolg van de consumptie van frisdrank. Dit stellen wetenschappers tijdens het jaarcongres van de American Heart Association. Onderzoekers van de gerenommeerde Harvard University analyseerden enquêteformulieren. Hiermee werd van 60% van de wereldbevolking een beeld verkregen van de frisdrankconsumptie. Ze calculeerden het aantal gevallen van obesitas als gevolg van de consumptie van frisdrank en berekenden aan...

Voorkom diabetes met walnoten

Walnoten beschermen tegen diabetes. Dit blijkt uit analyse van twee grootschalige studies, de Nurses’ Health Study I en II. In totaal werden bijna 138.000 vrouwelijke verpleegkundigen in de leeftijd van 35 tot 77 jaar gedurende 10 jaar gevolgd. Bij aanvang hadden de vrouwen geen diabetes, hart- en vaatziekten of kanker. Vierjaarlijks werd aan de hand van voedingsvragenlijsten de inname van...

Omega 3-vetzuren gunstig voor geheugen

Suppletie met omega 3-vetzuren verbetert de cognitie van gezonde volwassenen. Aan de studie namen 40 gezonde personen in de leeftijd van 51 tot 72 jaar deel. Ze kregen gedurende 5 weken dagelijks 3 gram omega 3-vetzuren. Na een vijfweekse periode zonder suppletie kregen ze vervolgens gedurende eenzelfde periode dagelijks een placebo. Na beide suppletieperiodes werd een geheugentest gedaan en werden...

Eiwitrijk eten heeft voordelen

De gezondheidsvoordelen van een eiwitrijk voedingspatroon staan al langer in de belangstelling. Een recente studie bevestigt dat eiwitrijk eten gezond is. In het verleden is eiwitrijke voeding gerelateerd aan een verhoogde kans op diabetes en gewichtstoename, terwijl de consumptie van rood vlees in verband werd gebracht met een verhoogd risico van kanker. Daarentegen zou eiwitrijke voeding de bloeddruk verlagen en...

Diabeten: invloed genotype op kans cardiovasculaire ziekten

Diabeten met een specifiek genotype van het haptoglobine-gen hebben een verhoogd cardiovasculair risico. Haptoglobine (Hp) is een eiwit dat betrokken is bij de afbraak van rode bloedcellen. Wanneer bij dit proces hemoglobine vrijkomt, bindt haptoglobine eraan en vormt een complex dat door de lever wordt afgebroken. Er worden drie Hp-genotypen onderscheiden. Het Hp-eiwit dat gevormd wordt bij personen met het...

Betere glucoseregulatie met ubiquinol

Suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10, verbetert de glucoseregulatie van diabeten en kan gebruikt worden naast reguliere diabetesmedicatie. Voor de studie werden 9 diabeten geselecteerd die ingesteld waren op orale bloedglucose verlagende middelen. De proefpersonen kregen gedurende 12 weken dagelijks 200 mg ubiquinol. Tevens werd bij 5 gezonde personen het effect van ubiquinolsuppletie (200 mg per dag...

Minder kans op diabetes met hoge seleniumstatus

Een hoge seleniumspiegel beschermt tegen het risico van diabetes type-2. Wetenschappers van de Yeungnam Universiteit in Korea en van de Harvard Universiteit voerden een prospectieve analyse uit van twee cohortstudies waaraan meer dan 3600 vrouwen en 3500 mannen deelnamen. De proefpersonen hadden bij aanvang van de studies in de jaren tachtig geen diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. Aan de hand van...

Alfalinoleenzuur verkleint risico diabetes

Uit een onderzoek bleek dat een hoge inname van het essentiële vetzuur alfalinoleenzuur (ALA) de kans op type 2-diabetes verkleinde. De studie werd uitgevoerd bij meer dan 43.000 Chinese mannen en vrouwen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar. Tussen de jaren 1993 en 1998 werden de eerste gegevens verzameld bij de proefpersonen. Tussen 1999 en 2004 werd opnieuw...

Peulvruchten: gezonde kost voor diabeten

Diabetespatiënten hebben baat bij extra consumptie van groenten met een lage glycemische index zoals bonen, kikkererwten en linzen. Er werden 121 diabeten verdeeld in twee groepen. Ze voegden gedurende 3 maanden een kop groenten (laag-glycemisch) of volkoren granen toe aan hun voeding. Gekeken werd naar het effect hiervan op het HbA1c (gemiddelde glucoseconcentratie van de afgelopen 2-3 maanden) en het...

Rode wijn tegen insulineresistentie

Rode wijn heeft een gunstige invloed op insulineresistentie, zo blijkt uit een studie waaraan 67 mannen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten deelnamen. De mannen kregen - in willekeurige volgorde - telkens gedurende 4 weken rode wijn met 30 gram alcohol per dag, dezelfde hoeveelheid jenever of alcoholvrije rode wijn. In het bloed werden verschillende parameters bepaald. De...

Steenvruchten: wapen tegen metabool syndroom

Steenvruchten bevatten een unieke mix van plantenstoffen die een gunstige werking hebben bij het metabool syndroom. De studie werd gepresenteerd tijdens het congres van de American Chemical Society. Een steenvrucht is een vrucht waarvan de binnenwand uit een stenige wand bestaat. Bijvoorbeeld de stenige wand van een kersenpit, pruimenpit, sinaasappelpit, walnoot, olijf of die van de bramenpitjes. In de pit...

Sarcopenie: meerdere oorzaken?

Er is een relatie tussen sarcopenie - verlies van spiermassa bij het ouder worden -, een vitamine D- tekort, insulineresistentie en ontstekingsreacties.  Voor de Korean Sarcopenic Obesity Study (KSOS) werden bijna 500 gezonde personen geselecteerd. Op basis van de spiermassa en de hoeveelheid buikvet werden de personen in een van de vier sarcopenie/obesitasgroepen verdeeld. Er was sprake van sarcopenie wanneer de spiermassa-index...

Groenethee-extract effectief bij metabool syndroom

Een supplement met extract van groene thee is erg gezond voor personen met het metabool syndroom. Er werden 56 veel te zware personen met hoge bloeddruk verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen dagelijks gedurende 3 maanden een capsule met 379 mg groenethee-extrract (met 208 mg epigallocateginegallaat, EGCG), de anderen kregen een placebo. Ter vergelijking: een...

Diabeten gebaat met salie-extract

Een extract van rode salie (Salvia miltiorrhiza) vermindert oxidatieve stress bij diabetespatiënten met een chronische hartziekte. Er werden 62 diabeten met een hartziekte willekeurig verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De patiënten kregen allen bloedglucoseverlagende middelen toegediend. Daarnaast kregen de patiënten in de behandelgroep gedurende 60 dagen het rodesalie-extract. Een totaal van 54 patiënten voltooide de studie. De concentratie van...

Betere doorbloeding met vitamine C

Door orale inname van glucose wordt de doorbloeding in de capillairen minder. Suppletie met vitamine C kan dit voorkomen.Voor de studie werden proefpersonen in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende 10 dagen dagelijks 1 gram vitamine C of een placebo. Voor en na de suppletieperiode kregen ze oraal 75 gram glucose toegediend. Na 2 uur werd de invloed...

Voedingssupplementen zinvol bij diabetische neuropathie

Suppletie met micronutriënten kan symptomen van diabetische neuropathie verlichten. Er werden 75 patiënten met diabetes type-2 verdeeld in 3 groepen die gedurende gedurende 4 maanden suppletie kregen. De patiënten in groep 1 kregen dagelijks 20 mg zink, 250 mg magnesium, 200 mg vitamine C en 100 mg vitamine E. De patiënten in groep 2 kregen naast deze vitamines en mineralen...

Manipulatie darmflora tegen overgewicht en darmziekten?

Dr. Coyle van de Scripps Clinic in Californië gaf tijdens het jaarcongres van The American College of Physicians de laatste stand van zaken op het gebied van pre- en probiotica. De onderzoeker verwacht dat manipulatie van de darmflora een veelbelovende nieuwe methode zal worden voor de behandeling van obesitas en darmaandoeningen. Volgens Coyle kunnen twee categorieën bacteriën worden onderscheiden die...

Alfaliponzuur gunstig voor diabetici

Suppletie met alfaliponzuur kan oxidatieve stress bij diabetici verminderen. Ook bij een goede glucoseregulatie hebben diabetespatiënten een verhoogde kans op complicaties als gevolg van oxidatieve stress. Er namen 38 diabetici aan de studie deel. Ze werden verdeeld in een placebogroep of behandelgroepen. Afhankelijk van de behandelgroep kregen ze gedurende 6 maanden dagelijks 300, 600, 900 of 1200 mg RS-alfaliponzuur. De...

Muizenstudie: astaxanthine bevordert insulinesensitiviteit

Astaxanthine verhoogt de insulinegevoeligheid en vermindert oxidatieve stress. Ook verlaagt het de concentratie ontstekingsbevorderende cytokinen en de opslag van lichaamsvet. Dit blijkt uit een muizenstudie. Mannelijke albinomuizen werden verdeeld in 2 groepen en kregen maaltijden met een hoog vet- en fructosegehalte of maaltijden gebaseerd op zetmeel (controlegroep). Na 15 dagen werden de groepen opnieuw gesplitst: de muizen kregen 6 mg/kg...

Liever vis dan rood vlees

Spanjaarden zijn beter af wanneer ze kiezen voor meer vis dan rood vlees zoals biefstuk. De studie werd uitgevoerd bij 945 Spanjaarden in de leeftijd van 55 tot 80 jaar die verbleven in verzorgingshuizen in Valencia. Allen hadden een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Met behulp van vragenlijsten werd inzicht verkregen in de frequentie van vlees- en visconsumptie. De...

Diabeten mogelijk gebaat bij astaxanthine; dierstudie

Astaxanthine kan oxidatieve stress, ontstekingsreacties en doorbloedingsstoornissen als gevolg van diabetes verminderen. Dit blijkt uit een dierstudie. Ratten met diabetes kregen gedurende 12 weken voeding met 0,01% of 0,05% astaxanthine. Consumptie van de astaxanthinerijke voeding leidde tot een significante toename van de antioxidant in het bloedplasma. Tevens steeg de concentratie van de antioxidant glutathion (GSH), werd een vermindering van vrije...

Meer kans op diabetes met statines

De veelgebruikte cholesterolverlagers ‘statines' blijken het risico van diabetes bij postmenopauzale vrouwen te verhogen. De studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten waar van 1993 tot 1998 bijna 162.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 79 jaar werden geïncludeerd. De vrouwen werden gedurende 8 tot 9 jaar gevolgd. Aan het begin en na 3 jaar werd het statinegebruik nagevraagd...

Gunstig effect foliumzuursuppletie bij diabetici

Foliumzuursuppletie verlaagt de homocysteïne- en malondialdehydeconcentratie bij personen met diabetes type-2. Tevens verbetert de totale antioxidatieve capaciteit (TAC) en de foliumzuur- en vitamine B12-spiegel. Voor de studie werden 68 mannelijke diabetici verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 8 weken dagelijks 5 mg foliumzuur of een placebo. De homocysteïnespiegel nam significant af na suppletie met foliumzuur. De concentratie...

Vitamine D stimuleert bètacellen

zijn)Vitamine D kan de bètacelfunctie bij personen met prediabetes verbeteren. Aan de studie namen 92 personen met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar deel. De gemiddelde BMI was 32 kg/m2 (normaalwaarde 25 kg/m2) en de HbA1c was 41 mmol/mol (moet bij voorkeur beneden de 53 mmol/mol). De proefpersonen werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende 16 weken dagelijks 2000...

Beïnloeden probiotica de suikerstofwisseling?

Probiotica in yoghurt blijken koolhydraten te kunnen afbreken wat mogelijk van invloed is op de suikerstofwisseling. De studie werd uitgevoerd door het onderzoeksteam dat in het jaar 2006 een artikel in Nature publiceerde waaruit bleek dat de darmflora verschilt tussen obese personen en personen met een normaal gewicht. In de huidige studie onderzocht het team 7 paar vrouwelijke tweelingen in...

The Lancet: diabetespandemie

Volgens een artikel in het toonaangevende tijdschrift The Lancet neemt diabetes een pandemische vorm aan, tenminste wat betreft de type 2-variant. De aandoening komt steeds vaker voor en beperkt zich niet langer tot de doelgroep ouderen, zoals de term 'ouderdomsdiabetes' doet vermoeden. Volgens de onderzoekers kan de aanleg voor diabetes reeds vroeg in het leven ontstaan door foetale en neonatale...

Alfaliponzuur gunstig bij neuropathie

Een hoge dosering alfaliponzuur vermindert symptomen van polyneuropathie. Voor de studie werden 236 diabetici met polyneuropathie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 12 weken dagelijks 1800 mg alfaliponzuur (3 maal 600 mg) of een placebo. Van de patiënten in de suppletiegroep had 73% na 12 weken minder klachten ten opzichte van 18% in de placebogroep. De Totale...

Lager risico diabetes bij hogere omega 3-vetzuren

Een hoge bloedconcentratie van de visvetzuren EPA en DHA en van alfalinoleenzuur (ALA, te vinden in walnoten en lijnzaad) verkleint het risico van diabetes.Voor de studie werden gegevens geanalyseerd van bijna 3100 mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. In de fosfolipiden werd de omega 3-vetzuurconcentratie bepaald. De incidentie van diabetes werd vastgesteld met behulp van een...

Zeevoedsel verlaagt kans op diabetes

Personen die veel vis, schaal- en schelpdieren eten hebben minder kans op diabetes. Aan de cohortstudie namen meer dan 51.000 Chinese mannen en meer dan 64.000 Chinese vrouwen deel. Bij aanvang hadden ze geen diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en kanker. Bij de proefpersonen werd informatie verzameld over het voedingspatroon, de fysieke activiteiten en lichamelijke kenmerken. Vrouwen met een gemiddelde visconsumptie hadden...

Alfalinoleenzuur verlaagt diabetesrisico

Een hoge inname van het essentiële vetzuur alfalinoleenzuur (ALA) blijkt de kans op diabetes type-2 te verkleinen. De studie werd uitgevoerd bij meer dan 43.000 Chinese mannen en vrouwen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar. Tussen de jaren 1993 en 1998 werden de eerste gegevens verzameld bij de proefpersonen. Tussen 1999 en 2004 werd opnieuw informatie verkregen met...

Acaibessen gunstig voor glucose- en cholesterolgehalte

Consumptie van 100 mg acaibessenpoeder tweemaal per dag leidt na 30 dagen tot een significante afname van de nuchtere glucose- en insulineconcentratie. Daarnaast neemt de glucoseconcentratie na de maaltijd significant minder toe. Ook het totale, LDL-cholesterolgehalte en de ratio totaal/HDL cholesterolgehalte worden significant verlaagd. De acaibessen hebben geen invloed op de bloeddruk en CRP.

Specerijen maken maaltijd gezonder

Wanneer kruiden aan de maaltijd worden toegevoegd, is de insulinerespons en het triglyceridengehalte na de maaltijd lager. Tevens wordt de antioxidatieve capaciteit vergroot. Aan de studie namen 6 mannen met overgewicht deel. De mannen waren in de leeftijd van 30 tot 65 jaar en verkeerden verder in een goede gezondheid. Met een tussenperiode van een week kregen ze 2 identieke...

Relatie vitamine D en diabetes

Vitamine D speelt een rol bij het ontstaan van diabetes type-2. Dit blijkt uit een review. Voor de analyse werden de gegevens van 8 cohortstudies en 11 gerandomiseerde klinische studies gebruikt. Uit een meta-analyse van de cohortstudies bleek dat personen met een vitamine D inname groter dan 500 IE per dag 13% minder kans hadden op diabetes type-2 dan personen...

Bonen gezonder dan witte rijst

Wanneer een portie witte rijst wordt vervangen door bonen neemt de kans op het metabool syndroom af. Al eerder werd een hoge inname van witte rijst gerelateerd aan een verhoogd risico van het metabool syndroom en diabetes type-2. Aan de studie namen 1879 Costa-Ricanen deel. Rijst en bonen vormen een hoofdbestanddeel van hun maaltijden. Bekeken werd of vervanging van rijst...

Noten goed voor diabetici

Een portie noten per dag verbetert de glucosespiegel en verlaagt het slechte LDL-cholesterol bij diabetici.In de studie werd het effect op de glucosespiegel en het cholesterol bekeken wanneer koolhydraten werden vervangen door noten. Er namen 117 personen met diabetes aan de studie deel. Ze werden in 3 groepen verdeeld en kregen gedurende 3 maanden dagelijks 75 gram noten, muffins of...

Pure chocolade voor het sporten

Consumptie van pure chocolade met 70% cacao heeft een gunstig effect op de insuline- en glucoserespons en gaat oxidatieve stress tegen na inspanning. Voor de studie ondergingen 14 gezonde mannen een fietstest van 2,5 uur nadat ze 2 uur van tevoren 100 gram pure chocolade, een reep met een gelijkwaardig aantal calorieën (controlereep) of nadat ze niks hadden gegeten. De...

Broccolispruiten verminderen oxidatieve stress bij diabetes

Tot poeder vermalen broccolispruiten vermindert oxidatieve stress bij personen met diabetes type-2. Bekend is dat oxidatieve stress kan leiden tot insulineresistentie en daarmee de kans op diabetes verhoogt. Daarnaast gaat diabetes gepaard met een toename van oxidatieve stress waardoor de kans op diabetesgerelateerde complicaties groter wordt. In totaal namen 81 diabeten deel aan de studie. Ze werden verdeeld in 3...

Hoger diabetesrisico met frisdrank en vruchtensappen

Consumptie van suikerhoudende drank verhoogt het risico van diabetes type-2. Voor kunstmatig gezoete frisdrank is het verband nog onduidelijk. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van meer dan 40.000 mannen die gedurende 20 jaar werden gevolgd. Aan de hand van vragenlijsten werd de inname van suikerhoudende drank (vruchtensap, limonade, frisdrank) en kunstmatig gezoete frisdrank (lightdrank) geschat. In de follow-up...

Koffie ‘verkeerd’ na een vette maaltijd

Koffie is gezond, maar niet na een vette hap. Deze combinatie blijkt namelijk te leiden tot een verhoging van de bloedglucose en verhoogt daarmee het risico van diabetes. Na een vette maaltijd stijgt de glucosespiegel, maar het drinken van een kopje koffie doet hier nog een schepje bovenop. Het glucosegehalte stijgt tot eenzelfde niveau zoals bij diabetespatiënten wordt gezien. Het...

Visvetzuren verhogen diabetesrisico

Omega 3-vetzuren verhogen het risico van diabetes type-2, zoals blijkt uit een cohortstudie waaraan meer dan 36.000 vrouwen deelnamen. Dit geldt voor zowel visoliesupplementen als voor het eten van vis, maar niet voor omega 3-vetzuren van plantaardige oorsprong zoals alfalinoleenzuur. Het risico neemt vooral toe bij een inname van minimaal 2 stuks vis per dag of 200 milligram visvetzuren in...

Kaneelsupplementen verlagen HbA1c

Suppletie met kaneelcapsules leidt tot een afname van het HbA1c bij type 2-diabeten met een HbA1c groter dan 7. Bij een reguliere behandeling neemt het HbA1c met 0,37% af. Wanneer daarnaast gedurende 3 maanden dagelijks 1 gram kaneel wordt toegediend leidt dit tot een HbA1c-daling van 0,83%.

Omega 3-vetzuren verbeteren stofwisseling

Omega 3-vetzuren verbeteren het metabolisme van vetweefsel en gaan negatieve effecten van het metabool syndroom tegen. De visvetzuren verlagen het triglyceridengehalte, verminderen insulineresistentie, verlagen de bloeddruk en gaan ontstekingen, ritmestoornissen en trombose tegen. Ook is er voldoende bewijs voorhanden dat suppletie met omega 3-vetzuren leververvetting kan voorkomen. Dit blijkt uit een review. De opslag van triglyceriden in vetweefsel wordt beïnvloed...

Eskimo’s, visvetzuren en overgewicht

Obese Eskimo's ondervinden minder schadelijke gevolgen van hun overgewicht dan obese Amerikanen. Dit komt door de hogere consumptie van visvetzuren. De studie werd uitgevoerd bij 330 Yup'ik eskimo's die leven in de Yukon Kuskokwim Delta in zuidwest Alaska. Van hen had 70% obesitas. Door middel van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon van de afgelopen 24 uur. Ook...

Nieuwe rol magnesium: effect op genexpressie

Suppletie met magnesium leidt bij personen met overgewicht tot veranderingen in de genexpressie en eiwitsynthese en tot een toename van de insulinegevoeligheid. Aan de studie namen 14 gezonde personen deel met overgewicht (BMI >25 kg/m^2). Ze werden willekeurig verdeeld in een placebo- en suppletiegroep. De personen in de behandelgroep kregen gedurende een maand dagelijks 500 mg magnesium in de vorm...

Magnesium beïnvloedt diabetesregulatie

De magnesiumstatus is van belang voor de regulatie van de bloedglucose bij diabeten. Tevens blijkt dat de magnesiumstatus afhankelijk is van de nierfunctie. De studie werd uitgevoerd bij 51 diabetespatiënten met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar. De inname van magnesium werd geschat aan de hand van het eetpatroon van drie dagen. Maar liefst 82% van de Braziliaanse patiënten kreeg...

Mitochondriën en insulinegevoeligheid

Al eerder is vastgesteld dat mitochondriale disfunctie gerelateerd is aan diabetes type-2. Nieuwe onderzoeksresultaten wijzen erop dat mitochondriale afwijkingen een oorzaak kunnen zijn van een verminderde insulinegevoeligheid in spier- en vetcellen. Inhibitie van de elektronentransportketen door uitschakeling van bepaalde genen kunnen van invloed zijn op de differentiatie van vetcellen of de respons van vetcellen op insuline. Daarnaast verminderen defecte mitochondria...

Regulerende stoffen in aardbeien op glucoseopname

Stoffen in aardbeien en appels kunnen de glucoseopname reguleren door blokkade van het transport vanuit het spijsverteringssysteem naar de cellen. Een postprandiale (na de maaltijd) hoge glucoseconcentratie wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen, het metabool syndroom en diabetes type-2. Polyfenolen, fenolische zuren en tanninen in aardbeien en appels remmen de glucose-transportsystemen SGLT1 en GLUT2. Quecetine-3-O-rhamnoside,...

Overgewicht, diabetes en ontstekingsproces

Veel mensen met overgewicht krijgen diabetes. Ontstekingen in het vetweefsel spelen daarbij een belangrijke rol. Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben ontdekt dat een moleculaire schaar de aanjager is van dat ontstekingsproces. Hoe vetter het voedsel en hoe groter het overgewicht, hoe actiever de schaar en hoe groter de kans dat er insulineresistentie ontstaat. Mensen met overgewicht hebben veel...

Metabool syndroom voorspelbaar bij kinderen

Al bij jonge kinderen is vast te stellen of ze een verhoogde kans hebben op overgewicht, het metabool syndroom of insulineresistentie. Onlangs werden de resultaten van de studie gepresenteerd door de LSU Health Sciences Center New Orleans op het internationaal congres voor obesitas in Stockholm. Doel van de studie was om een model te ontwikkelen waarmee reeds bij jonge kinderen...

Verband homocysteïne en voetulcus

Een hoge homocysteïnespiegel vergroot de kans op een voetwond bij personen met diabetes type-2. Bij 198 diabeten werd onder andere de concentratie homocysteïne bepaald. Van de patiënten hadden er 89 een voetulcus. Bij een stijging van de homocysteïnespiegel met 1 micromol nam de kans op een voetulcus met 10% toe. Het verband was onafhankelijk van andere risicofactoren.

Visolie activeert anti-diabetesgenen

Visolie kan het risico van diabetes verkleinen en de insulinegevoeligheid verbeteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de activering van bepaalde genen door omega 3-vetzuren hierin een rol spelen. De peroxisome-proliferator-activated receptor ? (PPAR?) speelt een rol bij de differentiatie van vetcellen en de insulinegevoeligheid. Hiervoor moet PPAR? echter eerst geactiveerd worden door een verbinding te vormen met een andere stof. Om...

Fructose schadelijker dan vet?

In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft het slechte imago van vet gezorgd voor een verandering in het voedingspatroon. Het - vaak gezonde - vet werd vervangen door geraffineerde suikers. Volgens dr. Robert Lustig, professor en obesitasspecialist van de University of California, is dit de oorzaak van obesitas, diabetes, hart- en vaataandoeningen, kanker, leververvetting en insulineresistentie....

Supplementen effectief bij diabetes

Diabetes type-2 is een groeiend gezondheidsprobleem. Geschat wordt dat 8 tot 49% van de patiënten met diabetes voedingssupplementen gebruikt. In een review werd de effectiviteit van supplementen bij de preventie en behandeling van diabetes onderzocht. Er werd hiertoe gezocht in 12 databases naar studies die in de afgelopen 3 jaar werden gepubliceerd. De volgende supplementen werden gezien als effectief bij...

Polyfenolen in olijfolie: gunstig effect op genexpressie

Een ontbijt met polyfenolrijke olijfolie onderdrukt in vivo de expressie van ontstekingbevorderende genen. De resultaten verklaren deels waarom in Mediterrane landen met een hoge consumptie van olijfolie minder cardiovasculaire aandoeningen voorkomen. Aan de studie namen 20 patiënten met het metabool syndroom deel. Na een periode van zes weken waarin de patiënten geen supplementen of medicijnen gebruikten kregen ze twee keer...

L-carnitine vermindert insulineresistentie

Suppletie met L-carnitine in combinatie met een caloriearm dieet verbetert de insulineresistentie. Aan de studie namen 16 patiënten deel waarbij onlangs de diagnose diabetes type-2 of gestoorde glucosetolerantie was gesteld. Patiënten die in de maand voorafgaand een behandeling voor hun diabetes ondergingen of hun leefstijl hadden aangepast werden uitgesloten van de studie. De patiënten werden willekeurig in twee groepen verdeeld...

Lichttherapie met antioxidanten bij diabetescomplicaties

Lichttherapie in combinatie met antioxidanten heeft een positieve invloed op complicaties bij diabetes. In de studie werd gebruikgemaakt van gepolariseerde lichttherapie. Deze is gebaseerd op lineair gepolariseerd licht. Dit bevordert het herstel van weefsels en kan toegepast worden bij diverse wonden zoals brandwonden en diabetische voetwonden.Voor de studie werden 59 diabetespatiënten willekeurig verdeeld in drie groepen. De personen in de...

Magnesium verbetert insulinegevoeligheid

Suppletie met magnesium kan mogelijk diabetes voorkomen. Het mineraal zorgt ervoor dat de cellen weer gevoeliger worden voor insuline en de glucose zodoende beter opneembaar is in de cellen. De studie werd uitgevoerd bij 52 proefpersonen met een normale magnesiumstatus, overgewicht en insulineresistentie. Ze werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende 6...

Langer leven met vezels

Eet meer vezels en je zult langer leven. Dat is de boodschap van een studie naar de invloed van vezels op de overlevingskans. De studie werd uitgevoerd door de National Institutes of Health en AARP (American Association of Retired Persons; ouderenorganisatie in de VS) met meer dan 388.000 proefpersonen in de leeftijd van 50 tot 71 jaar. Ze vulden in...

Verband tussen vitamine K en diabetes

Een hoge inname van vitamine K beschermt tegen diabetes type-2. De gegevens van 38.094 Nederlandse mannen en vrouwen die deelnamen aan een cohortstudie werden geanalyseerd. De proefpersonen waren in de leeftijd van 20 tot 70 jaar. Met behulp van vragenlijsten werd de inname van fylloquinon (vitamine K1) en menaquinon (vitamine K2) vastgesteld. De diagnose ouderdomsdiabetes werd gesteld door medici. Tijdens...

Review: gunstige effecten lignanen

Lignanen afkomstig van lijnzaad bieden bescherming tegen borst-, prostaat-, dikkedarm- en huidkanker. Daarnaast zorgt de vezel uit lijnzaad voor een verlaging van de bloedglucosespiegel. Dit blijkt uit een review. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor lijnzaad vanwege het feit dat dit zaad voor ongeveer 59% bestaat uit alfalinoleenzuur (ALA) en daarnaast lignanen waaronder secoisolariciresinol-diglycoside (SDG) bevat. SDG...

Antioxidanten verminderen insulineresistentie

Voeding rijk aan antioxidanten verbetert de insulinegevoeligheid bij insulineresistente volwassenen met overgewicht (metabool syndroom). Tevens wordt de werking van het medicijn metformine versterkt. Aan de studie namen 16 mannen en 13 vrouwen deel in de leeftijd van 18 tot 66 jaar. De deelnemers hadden overgewicht en vertoonden insulineresistentie, maar hadden nog geen diabetes. De proefpersonen werden willekeurig in 4 groepen...

Kaneelsuppletie aanvullende diabetestherapie

Een dagelijkse inname van 2 gram kaneel als supplement heeft een gunstig effect op het glucosegehalte en de bloeddruk bij personen met diabetes type-2. Aan de studie namen 58 suikerpatiënten deel (25 mannen en 33 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Ze werden alleen behandeld met bloedglucoseverlagende medicamenten en hadden een HbA1c hoger dan 53 mmol/mol. De proefpersonen...

Meer antioxidatieve voeding, minder diabetes

Voeding rijk aan antioxidanten verbetert de glucosespiegel en kan diabetes voorkomen. Aan het onderzoek namen proefpersonen deel van de ATTICA-studie waarvan alle informatie met betrekking tot het voedingspatroon en biochemische parameters bekend waren. De 551 mannen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar en 467 vrouwen, gemiddelde leeftijd 38 jaar, waren afkomstig van het schiereiland Attica in Griekenland. De eetgewoonten...

Kaneel voor gezonde bloedsuikerspiegel

Uit een review naar suppletie met kaneel bij diabetespatiënten en verminderde insulinegevoeligheid, blijkt dat deze specerij antihyperglycemische eigenschappen bezit en de bloedsuikerspiegel na de maaltijd kan verminderen. In een aantal van de geanalyseerde onderzoeken werd tevens een effect van kaneelsuppletie op de nuchtere bloedsuikerspiegel waargenomen. Drie studies vonden echter geen significant effect van kaneel.

Alfaliponzuur verbetert doorbloeding bij diabeten

Suppletie met alfaliponzuur verbetert de endotheelfunctie bij patiënten met diabetes type-2. Nadat dertig diabeten drie weken lang dagelijks 600 mg alfaliponzuur intraveneus toegediend hadden gekregen, steeg de vasodilatatie als gevolg van een dosis acetylcholine namelijk significant. De vasodilatatie als gevolg van een dosis glyceroltrinitraat veranderde echter niet door de suppletie.

Chroomsuppletie gunstig bij diabetes

Personen met diabetes type-2 kunnen baat hebben bij chroomsuppletie. Mogelijk dat chroom het vetmetabolisme in de perifere weefsels gunstig beïnvloedt. Bij de proefpersonen werden de glucosespiegel, insulinegevoeligheid, chroomstatus en lichaamssamenstelling bepaald. Tevens werd per 24 uur de energiebalans vastgesteld, alsook de hoeveelheid vetten in spiercellen en de lever. Vervolgens werden de proefpersonen willekeurig ingedeeld in een behandel- of placebogroep. De...

Antioxidanten effectief bij maculadegeneratie

Suppletie met carotenoïden en antioxidanten kan een lichte vorm van maculadegeneratie verbeteren. Aan de studie namen 27 personen met het beginstadium van maculadegeneratie deel. De proefpersonen werden in 2 groepen verdeeld. Vijftien personen kregen gedurende 12 maanden een supplement dat bestond uit 180 mg vitamine C, 30 mg vitamine E, 22,5 mg zink, 1 mg koper, 10 mg luteïne, 1...

Totale Antioxidatieve Capaciteit (TAC) van voeding

De Totale Antioxidatieve Capaciteit (TAC) van voeding is mogelijk van invloed op symptomen gerelateerd aan het metabool syndroom. Aan de studie namen 153 gezonde proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Bij de proefpersonen werden lichamelijke kenmerken bepaald, de bloeddruk gemeten en nuchter bloed afgenomen. Gegevens over het voedingspatroon werden verkregen met behulp van een gevalideerde vragenlijst en...

Rode peper tegen insulineresistentie?

De stof capsaïcine vermindert de glucose-intolerantie bij overgewicht. Het bestanddeel van rode peper remt namelijk niet alleen ontstekingsprocessen, maar stimuleert ook de verbranding van vetzuren in de vetcellen en de lever. Beide processen zijn van invloed op het mechanisme van insulineresistentie. In een dierstudie kregen zwaarlijvige muizen tien weken lang een vetrijk dieet voorgeschoteld. Suppletie met capsaïcine verminderde de nuchtere...

Calcium en vitamine D bij diabetes type-2

Japans onderzoek heeft uitgewezen dat calcium het risico van diabetes type-2 verkleint. Bij vrouwen verkleint zuivelgebruik dit risico eveneens.De wetenschappers analyseerden de gegevens van bijna 60.000 mensen van middelbare leeftijd. Aan het begin van het onderzoek leed geen van de proefpersonen aan suikerziekte of andere chronische aandoeningen. Vervolgens werden deze proefpersonen vijf jaar lang gevolgd.Onder de groep proefpersonen met een...

Oxidatieve stress en coënzym Q10 bij diabetes type-2

Patiënten met diabetes type-2 blijken meer last te hebben van oxidatieve stress dan gezonde mensen, maar beschikken daarentegen juist over een lagere antioxidatieve capaciteit. Dit is uit Egyptisch onderzoek naar voren gekomen.Aan het onderzoek deden 28 patiënten en 10 gezonde controlepersonen mee. De controlegroep kwam qua geslacht en leeftijd overeen met de samenstelling van de groep diabetespatiënten.Uit bloedonderzoek bleek dat...

Vitamine B12 effectiever bij pijnlijke diabetische neuropathie

Een Iraanse onderzoeksgroep publiceerde een studie waarin werd geconcludeerd dat voor de behandeling van pijnlijke diabetische neuropathie een injectie met vitamine B12 beter werkt dan nortriptyline, de standaardmedicatie voor deze aandoening.Hun onderzoek betrof 100 patiënten met pijnlijke diabetische neuropathie. In willekeurige groepen verdeeld werden zij behandeld met ofwel een injectie met vitamine B12 ofwel nortriptyline, een antidepressivum dat ook tegen...

Suikerpatïenten vaak tekort vitamine B12

Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat suikerpatiënten vaak een vitamine B12-deficiëntie hebben. Vooral onder degenen die het diabetesmedicijn metformine gebruiken blijkt het risico van een tekort aan deze vitamine groot.Voor het onderzoek werd bij 203 suikerpatiënten de vitamine B12-status bepaald. Er werd gesproken van een vitamine B12-deficiëntie als de B12-spiegel lager was dan 100 pg/ml. Ook de combinatie van een B12-spiegel...

Carnitine bij verstoorde glucosestofwisseling

De resultaten van een dierstudie bieden hoop op een nieuwe behandelingsoptie voor personen met suikerziekte of een voorstadium daarvan. Het onderzoek was toegespitst op aandoeningen die met een verstoorde glucosestofwisseling gepaard gaan. In een proef met te dikke ratten bleek suppletie met carnitine namelijk tot een daling van de bij deze dieren verhoogde bloedglucosespiegels te leiden. Al na 8 suppletieweken...

Vitamine D-status en metabole risicofactoren

Eerdere studies wezen al op een verband tussen de bloedspiegel van 25(OH)D en metabole risicofactoren. Deze onderzoeken betroffen echter hoofdzakelijk oudere en/of zwaarlijvige personen. Uit een recente studie in Libanon is nu gebleken dat een hogere 25(OH)D-spiegel ook onder jonge mensen met gunstiger waarden voor verschillende metabole risicofactoren gepaard gaat. Het onderzoek betrof 381 studenten (201 mannen en 180 vrouwen)...

Muizenstudie: naringine gunstig in vetstofwisseling

Naringine, een wateroplosbare flavonoïde die de grapefruit zijn typisch bittere smaak geeft, helpt mogelijk tegen obesitas en diabetes. Dat concluderen Canadese onderzoekers die met deze stof onderzoek hebben gedaan naar een mogelijk gunstig effect. Naringine bleek in de lever vet te metaboliseren in plaats van dat het vet werd opgeslagen. Een bijkomend gunstig effect was dat het naringine de insuline-...

Alfaliponzuur mogelijk gunstig bij suikerziekte

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat suikerziekte met een verhoogde oxidatieve stress gepaard gaat. Dit zou aan de overmatige productie van vrije radicalen, grotendeels het gevolg van de bij deze aandoening optredende verhoogde bloedglucosespiegels, te wijten zijn. Verhoogde oxidatieve stress zou op haar beurt de ontwikkeling van suikerziekte en de hiermee verband houdende complicaties zoals hart- en vaatziekten versterken.In dit...

Laag magnesium gecorreleerd met leverontsteking (NASH)

Magnesium is bij tal van stofwisselingsprocessen betrokken. Het blijkt nu ook dat een magnesiumtekort onafhankelijk gerelateerd is aan NASH.In een onderzoek met 80 proefpersonen werden vier groepen geformeerd. De eerste groep was obees/niet-insulineresistent, de tweede groep obees/insulineresistent en de derde groep obees/diabetes type-2. Een vierde groep diende als controlegroep en bestond uit niet-obese/niet-insulineresistente personen. Een virale leverontsteking, alcoholgebruik en aandoeningen...

Glutamine verhoogt insulinespiegel

Suppletie met glutamine stimuleert de afgifte van insuline bij patiënten met suikerziekte en/of obesitas. Dat blijkt uit Britse studie. Het onderzoek betrof 8 gezonde personen met een normaal lichaamsgewicht, 8 obese personen met suikerziekte of een beperkte glucosetolerantie en 8 obese personen zonder suikerziekte (controlegroep). Ze kregen op drie afzonderlijke dagen, in willekeurige volgorde, 75 gram glucose (oraal), 30 gram...

Vitamine D tegen insulinegevoeligheid

Suppletie met vitamine D heeft een gunstig effect op de postprandiale insulinegevoeligheid, zo blijkt uit de resultaten van een nieuwe studie.Het onderzoek betrof 71 ogenschijnlijk gezonde mannen van middelbare leeftijd met centrale obesitas. Deze vetzucht op de buik gaat in de meeste gevallen gepaard met een verhoogde insulineresistentie, ook al is er nog niet daadwerkelijk sprake van suikerziekte. De willekeurige...

Druivenpitextract mogelijk gunstig voor patiënten met suikerziekte

Volgens een nieuwe Britse studie zijn suikerpatiënten gebaat bij suppletie met druivenpitextract. Dit middel, als rijke bron van polyfenolen, leidt tot een vermindering van het binnen deze patiëntengroep verhoogde risico van hart- en vaatziekten.Het onderzoek betrof 30 obese suikerpatiënten die op dieet stonden of bloedsuikerverlagende medicijnen gebruikten. De gemiddelde ziekteduur was 6 jaar en de gemiddelde leeftijd 62. De willekeurige...

Lagere homocysteïne met omega 3-vetzuren bij suikerziekte

Suppletie met omega 3-vetzuren leidt bij patiënten met suikerziekte mogelijk tot een verlaagd risico van hart- en vaatziekten. Dit omdat het de bloedspiegel voor homocysteïne, één van de bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, laat dalen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie waaraan 81 suikerziektepatiënten deelnamen. Gedurende een periode van 2 maanden werden de patiënten, in willekeurige groepen...

Vrouwelijke suikerpatiënten minder kans op hartinfarct met noten

Noten beschermen vrouwen met diabetes type-2 tegen het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit een studie waarin 6.309 vrouwen met diabetes type-2 gedurende 22 jaar werden gevolgd.Aan de hand van voedselvragenlijsten werd gekeken hoeveel pindakaas, pinda's en noten de vrouwen gemiddeld aten. Een portie pinda's en noten woog 16 gram en een portie pindakaas 28 gram.De studie liet...

Minder kans op diabetes met vitamine D?

Het verhogen van de vitamine D-status leidt mogelijk tot een verhoogde gevoeligheid voor insuline en daarmee tot een verminderde insulineresistentie, zo concluderen wetenschappers naar aanleiding van de resultaten van een nieuwe studie. Insulineresistentie wordt wel gezien als het voorstadium in de ontwikkeling van suikerziekte.Het nieuwe, in Nieuw-Zeeland uitgevoerde onderzoek betrof 81 Zuid-Aziatische vrouwen met een verhoogde insulineresistentie. Hun leeftijden varieerden...

Omega 3-vetzuren gunstig bij erfelijke aanleg suikerziekte

Personen met een verhoogde erfelijke aanleg voor suikerziekte hebben mogelijk baat bij suppletie met omega 3-vetzuren. Volgens de resultaten van een Italiaanse studie heeft dit namelijk een positief effect op de cardiovasculaire en metabole gezondheid.Het onderzoek betrof 50 personen met ouders met suikerziekte. Zij hadden allen een normale bloedglucosespiegel, maar een verminderde functie van het endotheel. Dit hield met een...

Walnoten goed bij suikerziekte

Patiënten met suikerziekte zijn, naast het volgen van een laagvetdieet, mogelijk gebaat bij het eten van walnoten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit een gunstig effect heeft op de nuchtere insulinespiegel.Het onderzoek betrof 50 suikerpatiënten met overgewicht die niet met insuline werden behandeld. Hun gemiddelde leeftijd was 54 jaar. Ze werden gedurende een jaar in twee willekeurige groepen verdeeld. Beide...

Kinderen in VS hoog risico door vitamine D-tekort

Uit een studie in de Verenigde Staten bleek dat tieners met een vitamine D-tekort een aanzienlijk verhoogde kans hadden op aandoeningen die uiteindelijk leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes type-2.Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Jared Reis van de National Heart, Lung and Blood Institute. Hij vond in het onderzoek met 3500 teenagers dat de 25% kinderen met een...

Voedingssuppletie gunstig bij suikerziekte

De resultaten van een review, uitgevoerd door Britse wetenschappers, ondersteunen het nut van verschillende soorten voedingssuppletie voor patiënten met suikerziekte. De medische databanken MEDLINE en EMBASE werden afgezocht op publicaties van studies waarin het effect van verschillende soorten voedingssuppletie bij de behandeling van suikerziekte was onderzocht. Alleen gerandomiseerde, gecontroleerde en dubbelblinde studies werden geselecteerd, wat in totaal 50 studies opleverde....

Vitamine B1 gunstig bij diabetische nefropathie

De behandeling van de eerste stadia van diabetische nefropathie, ofwel nierziekte als gevolg van suikerziekte, kan mogelijk worden verbeterd met hooggedoseerde suppletie met vitamine B1. Dat blijkt uit een Britse studie met 40 suikerziektepatiënten met microalbuminurie. Microalbuminurie is een eerste teken van diabetische nefropathie. Door de langdurig verhoogde glucosespiegels beschadigen de nierfilters, waardoor kleine hoeveelheden eiwit (albumine) in de urine...

Minder suiker en meer voedingsvezels verlagen risico suikerziekte

Een voedingpatroon met minder suiker en meer voedingsvezels verlaagt het risico om suikerziekte te ontwikkelen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie waaraan 54 Latijns-Amerikaanse jongeren met overgewicht deelnamen.Hun gemiddelde leeftijd was 16 jaar en ze werden gedurende 16 weken in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste twee groepen gingen op dieet, bij één groep gecombineerd met het volgen van een...

Carotenoïden beschermen mogelijk tegen metabool syndroom

Een hogere inname van carotenoïden, vooral van bètacaroteen en lycopeen, verlaagt mogelijk het risico metabool syndroom te ontwikkelen. Dat concluderen wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht naar aanleiding van hun onderzoek.Met behulp van een vragenlijst verkregen zij informatie over het voedingspatroon van 374 mannen van 40 tot 80 jaar oud. Aan de hand hiervan werden schattingen gemaakt van de...

Vitamine E en selenium bij prostaatkanker?

Vitamine E en selenium bieden mogelijk bescherming tegen prostaatkanker. Dit door verandering van de expressie van bepaalde genen die met deze aandoening verband houden, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.Het onderzoek betrof 39 patiënten met prostaatkanker. Voordat operatieve verwijdering van de prostaat plaatsvond, werden ze in vier willekeurige groepen verdeeld. De proefpersonen kregen 3 tot 6 weken dagelijks 400 IE...

Vitamine C en E gunstig bij voorstadium suikerziekte

Patiënten met een gestoorde nuchtere glucose zijn mogelijk gebaat bij gecombineerde suppletie met vitamine C en E. Uit de resultaten van een Italiaanse studie blijkt namelijk dat dit tot een verminderde ontstekings- en een verbeterde insuline-activiteit leidt.Het onderzoek betrof 13 oudere mannen met een licht verhoogde nuchtere glucosespiegel. Deze zogenaamde gestoorde nuchtere glucose wijst op een grotere kans op de...

Magnesium tegen depressie

Suppletie met magnesium helpt tegen depressie bij patiënten met suikerziekte en een lage magnesiumstatus. Het leidt tot vergelijkbare vermindering van de depressiviteitssymptomen als die welke worden bereikt met het klassieke antidepressivum imipramine.Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname van 23 ouderen met suikerziekte en een magnesiumspiegel lager dan 1,8 mg/dl. Daarnaast was bij allen, aan de hand van een speciaal daartoe...

Zoutvervanger gunstig voor bloeddruk en bloedvaten

Gebruik van een zoutvervanger met daarin kalium en magnesium in plaats van normaal keukenzout leidde tot een verlaging van de bloeddruk en verminderde arteriële stijfheid. Normaal keukenzout bestaat 100% uit natriumchloride, waarvan bekend is dat het bloeddrukverhogend werkt. De zoutvervanger die in het onderzoek werd gebuirkt, bevatte naast natriumchloride (65%) ook kaliumchloride (25%) en magnesiumsulfaat (10%). Van kalium en magnesium...

Theeleuten minder kans op suikerziekte?

Regelmatig een kop thee verlaagt mogelijk het risico op latere leeftijd suikerziekte te ontwikkelen. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder 1040 ouderen met leeftijden van 65 tot 100 jaar, wonende op verschillende Griekse eilanden. De onderzoekers hadden met behulp van een vragenlijst informatie verkregen over het voedingspatroon van alle deelnemers. Daarnaast was bloedanalyse verricht ter bepaling van...

Granaatappelsap goed voor hart van suikerpatiënten

Het drinken van granaatappelsap of een uit granaatappel bereid polyfenolenextract leidt bij patiënten met suikerziekte tot een mogelijk verminderd risico van atherosclerose. Suikerziekte is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van atherosclerose. Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname van 30 suikerziektepatiënten. Twintig van hen kregen 4 weken lang dagelijks 50 ml geconcentreerd granaatappelsap. De overige 10 kregen gedurende 6 weken...

Buikvet minder erg door mediterrane eetgewoonten

Onderzoek heeft aangetoond dat veel vet op de buik verband houdt met verhoogde risico's van hart- en vaatziekten en suikerziekte. Daarnaast is bekend dat mensen met een mediterraan voedingspatroon minder kans lopen deze aandoeningen te ontwikkelen.Een recente Griekse studie liet zien dat als mensen met deze zogenaamde abdominale obesitas gedurende 2 maanden een mediterraan dieet volgen, dit een positief effect...

Geheugendip na het eten minder met antioxidanten

Een bekend probleem van suikerpatiënten is een verminderd geheugen. Vooral na het eten kan het geheugen opeens verslechteren. Wetenschappers van de University of Toronto toonden aan dat na de maaltijd optredende oxidatieve stress hier een mogelijke rol in speelt. De resultaten van hun onderzoek geven aan dat als suikerpatiënten hun maaltijd combineren met antioxidantensuppletie zij geen negatief effect van de...

Calcium en magnesium beschermen mogelijk tegen suikerziekte

Hogere inname van calcium en magnesium heeft een beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van suikerziekte. Dat veronderstellen onderzoekers op basis van de resultaten van een prospectieve bevolkingsstudie onder ruim 64.000 Chinese vrouwen uit Shanghai. Bij aanvang van de onderzoeksperiode had geen van hen suikerziekte of een andere chronische aandoening. Aan de hand van persoonlijke interviews werd informatie verkregen...

Kaneel verbetert suikerstofwisseling

Suppletie met kaneel heeft een gunstig effect op de glycemische controle en de insulinegevoeligheid. Dat concluderen Britse wetenschappers van de University of Birmingham.Hun onderzoek betrof 8 gezonde mannelijke vrijwilligers met een normaal lichaamsgewicht en een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Zij kregen 2 weken dagelijks 3 gram kaneel, gevolgd door 2 weken dagelijks een placebo. Vooraf, tijdens en na de...

Hogere inname zink lager risico suikerziekte?

Uit de gegevens van een groep vrouwen die aan de Nurses’ Health Study in de VS deelnamen, blijkt dat een hogere inname van zink mogelijk verband houdt met een kleinere kans op de ontwikkeling van suikerziekte.Het onderzoek betrof de gegevens van 82.279 vrouwen met leeftijden tussen 33 en 60 jaar. Met behulp van een vragenlijst was informatie verkregen over het...

Minder diabetescomplicaties met carotenoïden

Onderzoekers van de University of Melbourne in Australië vonden een verband tussen de carotenoïdenstatus en de ontwikkeling van diabetische retinopathie. Ze geven aan dat het risico deze aandoening te ontwikkelen mogelijk kan worden verlaagd door de inname van luteïne-, zeaxanthine- en lycopeenrijke voedingsmiddelen te verhogen. Daarbij wordt gewezen op een in dit verband mogelijk synergetisch effect tussen deze carotenoïden. Diabetische...

Posttraumatische stress verhoogt risico metabool syndroom

Veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben een grotere kans metabool syndroom te ontwikkelen dan zij die niet aan deze ziekte lijden. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. PTSS kan ontstaan door een ernstige traumatische gebeurtenis die moeilijk of helemaal niet verwerkt kan worden. Er is bij deze aandoening sprake van zodanig veel spanning en angst (stress)...

Voldoende vitamine D verlaagt risico metabool syndroom

Onderzoek met Chinese ouderen wijst uit dat het behoud van een voldoende hoge vitamine D-status mogelijk bescherming biedt tegen de ontwikkeling van het metabool syndroom. Omdat het metabool syndroom het risico om hart- en vaatziekten en suikerziekte te ontwikkelen verhoogt, levert het op peil houden van de vitamine D-status bij ouderen mogelijk grote gezondheidswinst op, zo concluderen de onderzoekers.De studie...

Met omega 3-vetzuren minder hartritmestoornissen

Een hogere inname van omega 3-vetzuren vermindert mogelijk het risico van ventriculaire hartritmestoornissen. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie waaraan 260 hartinfarctpatiënten deelnamen. Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt lopen een verhoogd risico van ventriculaire hartrimestoornissen.Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werd, aan de hand van een 24-uurs electrocardiogram (ECG),informatie verkregen...

Coënzym Q10 met vitamine E mogelijk gunstig bij suikerziekte

Suppletie met de krachtige antioxidanten coënzym Q10 (CoQ10) en vitamine E is een mogelijk geschikte therapie om het risico van complicaties als gevolg van suikerziekte te verminderen. Uit de resultaten van een recente studie blijkt dat deze voedingsstoffen, toegediend aan zogenaamde GK-ratten, leidden tot verlaagde bloedspiegels voor HbA1c en verbetering in bepaalde onderdelen van het antioxidatieve afweersysteem. De GK-rat is...

Ongefrituurde vis beste bron van omega 3-vetzuren

Zeevruchten worden beschouwd als de beste bron van omega-3 vetzuren. De keuze voor vis of schaaldieren en de bereidingswijze hiervan maken volgens Amerikaanse onderzoekers echter een groot verschil. Het onderzoek betrof 900 deelnemers van multi-etnische afkomst. Geen van hen gebruikte visoliesupplementen. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over de visconsumptie. Daarnaast werd bij iedere deelnemer de vetzuursamenstelling van...

Lage zinkstatus verhoogt kans hartinfarct bij suikerpatiënten

Een lage zinkstatus betekent voor patiënten met suikerziekte een verhoogd risico van coronaire hartziekten. Dat blijkt uit de resultaten van een studie welke 1050 suikerpatiënten betrof.De gemiddelde ziekteduur was 8 jaar en de leeftijden varieerden van 45 tot 64 jaar. Gedurende een gemiddelde volgperiode van 7 jaar overleden 156 patiënten aan de gevolgen van coronaire hartziekten. Het totale aantal hartinfarcten,...

Haring gunstig voor HDL-cholesterol

Regelmatig een haring eten heeft een gunstig effect op de HDL-cholesterolspiegel, zo bleek uit een recent uitgevoerde studie.Het onderzoek betrof 35 gezonde mannen met overgewicht. Hun gemiddelde BMI was 28,3 kg/m2. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep volgde gedurende 6 weken een dieet waarbij 5 maal per week 150 gram gebakken haring werd gegeten. In dezelfde...

Vitamine D tekort bij chronische darmontsteking

Personen met een chronische darmontsteking zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hebben een lager vitamine D-gehalte. Dit verklaart mogelijk waarom deze darmaandoeningen veelvuldig gepaard gaan met een lage botdichtheid. Aan de studie namen jonge personen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa deel. Ook werd een controlegroep gevormd. Het vitamine D-gehalte en de botdichtheid van zowel het...

SLE-patiënten vaak vitamine D-deficiënt

Patiënten met systemische lupus erythematose (SLE) hebben vaak een tekort aan vitamine D.SLE is een auto-immuunziekte met onbekende oorzaak. De ontstekingen die kunnen optreden, kunnen zowel wat betreft locatie als heftigheid sterk verschillen. Dit maakt het ziektebeeld erg divers. Artritis is slechts één van de mogelijke symptomen van SLE.In het onderzoek werden 36 patiënten met actieve SLE vergeleken met een...

Vitamine E beschermt tegen longkanker

Een hogere inname van vitamine E als alfatocoferol met de voeding verlaagt het risico van longkanker, zo bleek uit onderzoek aan de University of Texas in de VS. Behalve naar vitamine E in de vorm van alfatocoferol werd ook naar de invloed van 3 andere vormen van vitamine E in de voeding gekeken, namelijk: bèta-, gamma- en delta-tocoferol. De studie...

Plantaardig alternatief voor visolie

De Europese Commissie heeft afgelopen juni een nieuwe plantaardige bron van omega 3-vetzuren goedgekeurd voor toepassing in melk- en yoghurtdranken, graanproducten en voedingssupplementen. Het product, Incromega V3 genoemd, wordt geleverd door het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Croda Health Care en vormt een plantaardig alternatief voor omega 3-vetzuren uit visolie. In de VS werd het al eerder dit jaar,...

Lage EPA-spiegels bij depressieve ouderen

Depressieve ouderen, vooral als ze antidepressiva gebruiken, hebben een lagere concentratie eicosapentaeenzuur (EPA) in het bloed dan ouderen zonder symptomen van depressiviteit. Dit was de conclusie van een onderzoek waaraan 1390 ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, deelnamen. Met behulp van een speciaal daartoe ontworpen test werd geëvalueerd of, en in welke mate de deelnemers last hadden van...

Hoog foliumzuur gunstig na harttransplantatie

Langetermijnsuppletie met foliumzuur verlaagt het overlijdensrisico van patiënten die een harttransplantatie hebben ondergaan. Dit bleek uit een follow-up-studie waarbij 51 van deze patiënten, in twee willekeurige groepen verdeeld, gedurende 1 jaar na de ingreep werden onderworpen aan ofwel een dagelijkse suppletie met 15 mg foliumzuur ofwel de normale standaardtherapie. Ze werden tot 7 jaar na de transplantatie gevolgd. Tijdens deze...

Astmapatiënt mogelijk gebaat bij lycopeen

Inname van lycopeen, de stof die tomaten rood kleurt, kan de klachten van astmapatiënten verminderen. 32 volwassen astmapatiënten kregen gedurende 10 dagen een voeding arm aan antioxidanten. Na deze dagen kregen de patiënten in willekeurige volgorde telkens gedurende 7 dagen een placebo, een tomatenextract met 45 mg lycopeen of tomatensap met 45 mg lycopeen. De voeding arm aan antioxidanten had...

Diabetici gebaat bij vitamine D

Suppletie met een enkele hoge dosis vitamine D verbetert de endotheelfunctie bij diabetici. Dit bleek uit een studie met 34 Schotse patiënten met diabetes type-2, een gemiddelde leeftijd van 64 jaar en een gemiddelde concentratie 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) in het bloed van 38,3 nmol/l. Bij de screening van patiënten voor dit onderzoek, die in de winter plaatsvond, ontdekten de onderzoekers...

Beschermend effect lycopeen tegen darmkanker?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat hogere concentraties insuline-achtige groeifactor-1 (IGF-1) in het bloed verband houden met een hoger risico van kanker. Een hogere inname van lycopeen houdt verband met een lager kankerrisico en experimentele studies hebben aangetoond dat lycopeen mogelijk invloed uitoefent op het IGF, mogelijk door middel van een effect op de insuline-achtige groeifactorbindende eiwitten (IGFBPs). In een...

Vitamine D verlaagt risico vallen

Suppletie met vitamine D2 en calcium verlaagt het risico van vallen bij bejaarde vrouwen die in een zonnig klimaat leven en toch een tekort aan vitamine D hebben. Dit bleek uit een onderzoek met 302 bejaarde vrouwen met leeftijden van 70 tot 90 jaar en concentraties 25-hydroxyvitamine D in het bloed lager dan 24,0 ng/ml. Ze woonden in een bejaardenhuis...

Vitamine D gunstig voor bloeddruk

Een hogere vitamine D-status houdt bij blanke personen zonder hypertensie verband met een lagere systolische bloeddruk. Dit bleek uit een studie met 4663 personen met een blanke, en 3036 personen met een donkere huidskleur. Het verband bleek echter geen stand te houden als voor leeftijd werd gecorrigeerd. Echter, een concentratie 25(OH)D hoger dan 80 nmol/l hield, vergeleken met een concentratie...

Vitamine B6 voorkomt bloedarmoede

Suppletie met vitamine B6 biedt bescherming tegen het ontstaan van bloedarmoede als gevolg van het medicijn linezolid dat bij kankerpatiënten wordt voorgeschreven. Dit bleek uit een onderzoek met 93 kankerpatiënten. Linezolid is een antibacterieel middel. Het wordt ingezet bij bepaalde voor andere medicatie resistente infecties. Het middel staat bekend om zijn toxiciteit. Hierdoor moet het gebruik ervan vaak vroegtijdig worden...

Diabetes mellitus type-1

2009 Diabetes mellitus type-1;

DHA gunstig voor hart en bloedvaten

Uit onderzoek blijkt dat een hogere inname van DHA de concentratie triglyceriden doet dalen. Dit is gunstig voor de gezondheid van hart en bloedvaten. De studie betrof 67 personen. In vier willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken dagelijks 2, 4 of 6 gram DHA-rijke visolie (26% DHA, 6% EPA) of een placebo. Uit de resultaten bleek dat elke...

Glucosamineglycanen bevorderen herstel kraakbeen

Suppletie met glycosamineglycanen, vitamine E en selenium stimuleert het herstel van kraakbeenletsel in de knie. Dit bleek uit een dierstudie met konijnen met gecontroleerd toegebracht kraakbeenletsel. Een groep van 10 dieren werd gedurende 6 weken gesuppleerd met glycosamineglycanen, een andere groep van 10 kreeg een placebo. Hierna werden de dieren gedood en werden knie- en kraakbeenweefsel onderzocht. Vergeleken met de...

Hypertension, Cardiovascular disease

2009 Hypertensie Hart- en vaatziektes

Cognac verbetert bloedcirculatie niet

Het beschermende effect van bepaalde alcoholische dranken ten aanzien van hart- en vaatziekten wordt deels verklaard door de in deze dranken aanwezige polyfenolen. Deze zouden het vaatverwijdende vermogen van de slagaders verbeteren. Cognac bevat ook wat polyfenolen, maar verbetert de bloedcirculatie in de kransslagaderen niet. Dit blijkt uit recent Fins onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 23 personen. Met behulp van...

Coënzym Q10, niacine en riboflavine gunstig bij borstkanker

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met coënzym Q10, niacine (vitamine B3)en riboflavine (vitamine B2) de prognose van borstkankerpatiënten en de effectiviteit van de behandeling met tamoxifen verbetert. Dit werd geconcludeerd op basis van het dalende effect op de cytokininespiegels. Zelfs de kans op uitzaaiingen en terugkeer van de ziekte wordt hierdoor mogelijk kleiner. Aan het onderzoek namen 84 vrouwen met...

Antioxidanten verlagen risico staar

Een hogere inname van de antioxidanten luteïne, zeaxanthine en vitamine E houdt verband met een verlaagd risico van cataract (grijze staar). Dit bleek uit een studie met 35.551 personen. Ze verschaften gedetailleerde informatie over het voedingspatroon en het gebruik van voedingssupplementen en waren bij aanvang van de onderzoeksperiode vrij van cataract. Gedurende de 10 jaar dat ze werden gevolgd werden...

Post-operatief minder morfine met magnesium

Post-operatieve behandeling met magnesiumsulfaat vermindert het gebruik van morfine ter controle van post-operatieve pijn. Dit bleek uit een gecontroleerde klinische studie met 24 patiënten die een longoperatie ondergingen. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. De eerste (controle)groep beschikte na de operatie over een patiënt-gecontroleerd systeem van intraveneuze toediening van morfine. De dosis morfine kon dus, op geleide van de...

Frisdrank verhoogt risico jicht

Een hoge consumptie van suikerhoudende frisdrank verhoogt het risico van jicht bij mannen. Dit bleek uit een studie met 46.393 mannen die niet eerder jicht hadden. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over de consumptie van suikerhoudende frisdranken en fructose. Gedurende de 12 jaar dat de mannen werden gevolgd trad bij 755 mannen jicht op. Daarbij bleek dat...

Uien en knoflook tegen vergrote prostaat

Hoe hoger de inname van uien en knoflook, hoe kleiner de kans op het ontstaan van prostaathypertrofie. Dit blijkt uit een grote Europese studie. Tussen 1991 en 2002 werden gegevens verzameld van 1369 patiënten met een vergrote prostaat en 1451 proefpersonen die om uiteenlopende redenen in een ziekenhuis verbleven. De informatie werd verkregen middels gevalideerde vragenlijsten over het voedingspatroon die...

Propionyl-L-carnitine remt verouderingsprocessen hartspier

Met veroudering geassocieerde veranderingen in de hartspier bij konijnen werden gunstig beïnvloed door propionyl-L-carnitine. Italiaanse onderzoekers gaven jonge en oude konijnen van respectievelijk drie maanden en vijf tot zes jaar dagelijks 120 mg propionyl-L-carnitine per kilo lichaamsgewicht gedurende een periode van negen maanden. Vergeleken met controledieren vertoonden de dieren met het carnitine geen veranderingen in de levende cellen en de...

Geen verschil opname omega-3 uit vis of capsules

De consumptie van gelijke hoeveelheden EPA en DHA op wekelijkse basis uit vette vis of op dagelijkse basis uit visoliecapsules is even doeltreffend in de verhoging van het aandeel omega 3-vetzuren in de totale hoeveelheid bloedvetten. Dit bleek uit een onderzoek met 23 gezonde premenopauzale vrouwen. Ze werden in twee willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 16 weken...

Bessen gezond voor hart en bloedvaten.

Regelmatige consumptie van bessen houdt hart en bloedvaten gezond. Dit bleek uit een studie met 72 personen van middelbare leeftijd die geen medicijnen gebruikten. Ze hadden allen één of meer van de volgende risicofactoren voor hart- en vaatziekten: een matige hoge bloeddruk, een verhoogde bloedglucosespiegel, een verhoogde concentratie totaal-cholesterol, een verhoogde concentratie triglyceriden of een lage concentratie HDL-cholesterol in het...

Ginkgo biloba verbetert coronaire bloedstroom (1)

Het extract van Ginkgo biloba verbetert de coronaire bloedstroom en heeft mogelijk een antiverouderingseffect op de bloedvaten door verbetering van de endotheelafhankelijke vasodilatatie. Dit bleek uit een studie met 60 gezonde oudere volwassenen. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze ofwel een injecteerbare oplossing van Ginkgo bilobaextract ofwel een placebo. Vergeleken met de placebogroep, lieten degenen die met Ginkgo biloba...

Vitamine B12 ook essentiel voor plantaardig leven in zee

Vitamine B12 blijkt voor de vegetatie in de zee een essentiële factor. Aan het Woods Hole Institution in de Verenigde Staten werd gevonden dat vitamine B12 in zeer geringe concentraties de plantengroei in zee, vooral van sommige zeewieren, sterk stimuleert. Het zeewater bevat bacteriën die vitamine B12 kunnen aanmaken, maar in het algemeen zijn de populaties hiervan gering. Sommige vormen...

Carnitine voor diabetische bradycardie

Ratten met experimentele diabetes (via toediening van streptozotocine) lijden aan bradycardie. Bradycardie is een intrinsiek metabool defect verbonden met diabetes. Toediening van L-carnitine kan de hartslag tot normale waarden herstellen. Onderzoekers van de University of South Florida voerden een studie uit met 24 diabetische ratten en 24 gezonde ratten als controlegroep. Van de diabetische ratten werden er 12 behandeld met...

Carnitine verlicht lipiden-geïnduceerde insulineresistentie

Muizen met genetisch bepaalde of voedingsgeïnduceerde insulineresistentie reageerden gunstig op suppletie met L-carnitine. De concentraties bloedlipiden namen af en de glucosetolerantie verbeterde significant. De muizen kregen gedurende een periode van 1 tot 8 weken een standaard knaagdierenvoer met of zonder toevoeging van 0,5% L-carnitine. Bij zowel genetisch diabetische muizen als wild-type muizen die een voer met een hoog vetgehalte kregen,...

Zinksuppletie mét vitamine A en D bij Alzheimer

In een eerdere studie naar zinksuppletie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer werden verbeteringen gevonden in cognitief en fysiologisch functioneren. De zinkspiegels in het plasma vertoonden echter grote spreiding. Er werd besloten een casusstudie uit te voeren met een patiënt. Deze kreeg 15 mg zink per dag plus verschillende combinaties van afzonderlijke vitaminen in het RDA-bereik teneinde de invloed...

Selenium verlicht schildklieraandoeningen

Op het medisch congres tijdens de Medica in Düsseldorf presenteerde prof. dr. Roland Gartner van de Universiteit van München bevindingen van seleniumtoediening bij autoimmune thyreoïditis. De schildklier behoort tot de organen met de hoogste concentraties selenium in het lichaam. Het hoge seleniumgehalte van de schildklier wordt vooral bepaald door seleniumafhankelijke enzymen die een sleutelfunctie vervullen in de immuunafweer. De immuunrespons...

Calcium en vitamine D stabiliseren bloedsuiker

Bij gezonde oudere volwassenen met een verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel kan suppletie met calcium en vitamine D zowel verhogingen van het glucosegehalte in het bloed als de insulineresistentie verminderen. Het dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek vond plaats in de Kaukasus bij 314 volwassenen die geen diabetes hadden. De ene helft van de deelnemers kreeg 500 mg calciumcitraat (100 mg calcium) plus 700 IE...

Fytinezuur in volkorenbrood: hoe verder? (1)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2007 [4 pagina’s] Kan de consumptie van volkorenbrood leiden tot zink- en ijzertekorten door de aanwezigheid van fytinezuur ofwel fytaat? Deze vraag werd vorig jaar positief beantwoord in Ortho nr. 3. Toch vindt deze verontrustende boodschap weinig weerklank in de wereld van het voedingsonderzoek en binnen de broodsector. Afgezien dan van één gespecialiseerde onderzoeker in...

Probiotica tegen maag- en darmproblemen door stress

Suppletie met probiotica heeft een gunstige invloed op aan stress gerelateerde maag- en darmproblemen. Dit bleek uit een studie waaraan 75 vrijwilligers met chronische stressklachten deelnamen met leeftijden van 18 tot 60 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 3 weken dagelijks ofwel een probioticasupplement ofwel een placebo. Het probioticasupplement bevatte de bacteriestammen Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium longum....

Groene thee verlicht diabetes knaagdieren

Het bestanddeel epicatechinegallaat (EGCG) in groene thee kan de activiteit van genen beïnvloeden die de productie van glucose, vetzuren, triglyceriden en cholesterol reguleren. Dit bleek uit studies met muizen en ratten met diabetes type-2. Groepen muizen kregen een placebo of oplopende hoeveelheden EGCG in het voer, respectievelijk 2,5; 5,0; 10,0 gram per kilo. Na vijf weken was in de EGCG-groepen...

Orale antidiabetica beïnvloeden homocysteïne, foliumzuur en vitamine B12

Onderzoekers vonden bij suikerpatiënten die als medicatie metformine gebruikten, dat de concentraties foliumzuur en vitamine B12 in het bloed verlaagd waren. Daarbij vond men hoge waarden voor homocysteïne. In een onderzoek werden 165 patiënten met diabetes type-2 behandeld met metformine (Glucophage®) of met rosiglitazon (Avandia®) gedurende een periode van 6 weken. Bloedmonsters werden genomen aan het begin en eind van...

Groene thee-extract verbetert verstoorde bloedsuiker

Dagelijkse suppletie met groene thee-extractpoeder verbetert mogelijk een verstoorde bloedsuikerspiegel.Dit bleek uit een Japans cross-over onderzoek met 60 personen in de leeftijd van 32 tot 73 jaar. Ze hadden en lichte vorm van diabetes met nuchtere bloedglucosewaarden van 6,1 mmol/l of 7,8 mmol/l of hoger in niet nuchtere toestand. Ze werden gedurende 2 maanden in twee groepen verdeeld. De eerste...

ME/CVS te behandelen: baanbrekend, nieuw verklaringsmodel

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2007 [5 pagina’s] Psychologen menen dat de oorzaken van ME/CVS niet bekend zijn en concentreren zich op cognitieve gedragstherapie (CGT). De Amerikaanse biochemicus prof. dr. Martin L. Pall vindt dit standpunt niet langer vol te houden. In mei verschijnt zijn boek Explaining ‘Unexplained Illnesses’, waarin hij een gedetailleerd verklaringsmodel presenteert. Het verklaringsmodel van dr. Martin...

Invloed vitamine D en calcium op suikerstofwisseling

Een tekort aan vitamine D en calcium heeft een negatief effect op de bloedsuikerspiegel. Suppletie met vitamine D en calcium daarentegen optimaliseert deze glucosestofwisseling. Dit waren de conclusies uit een meta-analyse van studies waarin de rol van vitamine D en calcium in relatie tot ouderdomssuiker (diabetes type-2) werd onderzocht. De resultaten toonden een consistent verband aan tussen een lage vitamine...

Amandelen gunstig effect op suikerspiegel

Amandelen toegevoegd aan een koolhydraatrijke maaltijd hebben een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel na de maaltijd. Aan een in Canada uitgevoerd onderzoek namen negen personen deel. Deze personen hadden een normaalgewicht met een gemiddelde BMI van 22,9 kg/m2 en een gemiddelde leeftijd van 27,8 jaar. Elke deelnemer kreeg gedurende 5 ochtenden op de nuchtere maag, na 10 tot 12 uur...

Patiënt beter af zonder dan met antipsychotica

Niet alle personen met schizofrenie moeten gedurende hun hele leven antipsychotica gebruiken. Dit blijkt uit de resultaten van een langlopende studie. In de studie werd bekeken of personen met schizofrenie zonder medicatie even goed functioneren als schizofreniepatiënten met medicatie. Er werd onderzocht of kenmerken die al in een vroeg stadium op de ziekte duiden en persoonlijkheidskenmerken hierop van invloed zijn....

L-carnitine mogelijk nuttig bij diabetes

Diabetespatiënten met complicaties hebben significant lagere carnitinespiegels dan suikerpatiënten zonder complicaties. In Iran werd een onderzoek uitgevoerd onder 33 vrouwen met suikerziekte en met complicaties (retinopathie, neuropathie en hyperlipidemie) en 18 vrouwelijke suikerpatiënten zonder complicaties. Naast het vrije carnitine in serum werden ook glucose en lipidenwaarden bepaald. Voorts werden de systolische en diastolische bloeddruk, de BMI en de nutritionele status...

Ginseng reguleert bloedsuikerspiegel bij diabetes-2

Uit een onderzoek bleek dat met suppletie met Koreaanse rode ginseng een goede glycemische controle kon worden behouden en dat de regulering van het glucose en het plasmainsuline verbeterde in combinatie met de gebruikelijke therapie bij patiënten met diabetes type-2. In dit onderzoek werden de antidiabeteseffecten en de veiligheid van suppletie met ginseng, de dosering en de wijze van toediening...

Gerst beter voor suikerhuishouding dan resistent zetmeel

Glucanen, vooral gevonden in gerst, hebben een positief effect op de suikerhuishouding. Dat bleek bij zowel vrouwen met een normaal gewicht als bij vrouwen met overgewicht. In een studie met 10 vrouwen met overgewicht (gemiddelde BMI van 29 kg/m2) en 10 controlepersonen (gemiddelde BMI van 23,8 kg/m2) werden gunstige effecten van glucanen uit gerst gevonden op de glucosespiegel en de...

Chroom positief effect bij diabetes

Suppletie van chroompicolinaat geeft een gunstig effect op de insulinegevoeligheid en de bloedsuikerspiegel bij patiënten met type 2-diabetes. Ook vermindert het lichaamsgewicht en de hoeveelheid visceraal vet. Dit is gebleken uit onderzoek bij 37 patiënten met type 2-diabetes. Deze patiënten kregen de eerste drie maanden naast 5 mg glipizide per dag een placebo. Na deze drie maanden werd dubbelblind bij...

Alfaliponzuur mogelijk bij diabetische cataract

Alfaliponzuur blijkt bij ratten de voortgang van diabetische cataract te vertragen en de ernst ervan te beperken. Japanse onderzoekers verdeelden ratten in drie groepen. Twee groepen waren kunstmatig diabetisch gemaakt, waarvan de ene groep gedurende vijf weken dagelijks 30 mg alfaliponzuur kreeg en de andere groep geen behandeling. De derde groep diende als controlegroep en waren gezond. De ratten die...

Laag vitamine D bij Poly Cysteus Ovarium Syndroom

Bij vrouwen met Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS) bestaat mogelijk een verband tussen laag vitamine D enerzijds en een verhoogde insulineresistentie en vetzucht anderzijds. Dit concluderen Duitse onderzoekers na een studie onder 120 jonge vrouwen met onbehandelde PCOS. Bij hen werden de bloedspiegels van het vitamine D-metaboliet 25-hydroxyvitamine D (25OH-D) gemeten. Er werd in de hele groep een omgekeerd verband...

Onvruchtbaarheid, homocysteïne en insulineresistentie

Er is een sterk verband tussen een hoge homocysteïne en verminderde gevoeligheid voor insuline bij vrouwen met polycysteusoveriumsyndroom (PCOS). Dit is de conclusie na een studie onder 90 vrouwen met PCOS en 35 vrouwen met een andere oorzaak van onvruchtbaarheid. Bij 41,1% van de vrouwen met PCOS werd een hogere waarde van homocysteïne vastgesteld dan normaal, vergeleken met slechts 2,9%...

Magnesium gunstig effect bij diabetes

Een verhoogde inname van magnesium via de voeding kan diabetes type-2 helpen voorkomen. De verklaring hiervoor is mogelijk de verbeterde gevoeligheid voor insuline door de aanwezigheid van magnesium. De voedingsinname van 1223 mannen en 1485 vrouwen van de nakomelingen uit het Framinghamcohort is geïnventariseerd. De geselecteerden hadden geen diabetes type-2 bij aanvang van het onderzoek. Er is gezocht naar een...

Beter eten en meer bewegen even effectief als medicijnen bij diabetes

Een gezondere leefstijl is minstens even effectief als geneesmiddelen bij het verminderen van het risico diabetes mellitus type-2 te krijgen. Dit blijkt uit een analyse van een reeks onderzoeken. De analyse betrof uitkomsten van studies naar de resultaten van leefstijlverandering, gebruik van diabetesmedicatie of gebruik van middelen tegen overgewicht bij personen met een verstoorde glucosetolerantie. Dergelijke mensenhebben een verhoogd risico...

Rood vlees en coronaire hartziekten bij diabetes

Consumptie van veel rood vlees en heam-ijzer verhoogt mogelijk het risico van coronaire hartziekten bij vrouwen met diabetes type-2. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers na een studie onder 6161 vrouwen. In de 20 jaar dat de groep vrouwen met diabetes type-2 werd gevolgd, werden 550 gevallen van coronaire hartziekten gedocumenteerd. Na correctie voor leeftijd en BMI, bleek dat een hogere...

Chroom en biotine bij diabetes

Suppletie met een combinatie van chroompicolinaat en biotine is mogelijk een effectieve aanvullende therapie voor mensen die hun diabetes moeilijk onder controle kunnen houden met geneesmiddelen. Onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van chroompicolinaat en biotine de opname van glucose in de spieren verbetert en de beschikbaarheid van glucose in het bloed vergroot. Drieënveertig patiënten met type 2-diabetes die hun...

Muskaatwijn goed bij diabetes

Het dagelijks drinken van 150 ml reguliere- of alcoholvrije muskaatwijn bij de maaltijd heeft een gunstige invloed op verschillende gezondheidsaspecten van suikerpatiënten. In een studie kregen in een periode van 28 dagen een groep niet-diabetici dagelijks 150 ml muskaatdruivensap en drie groepen diabetici dagelijks 150 ml van respectievelijk het sap, de wijn of de alcoholvrije wijn van muskaatdruiven bij de...

Overgewicht: derde wereld haalt rijke landen in

Overgewicht is waarschijnlijk de belangrijkste uitdaging voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw. Prof. Paul Zimmet van het Australische International Diabetes Institute vertelde op het Congres van de International Obesity Taskforce in Sydney dat er nu al meer mensen te zwaar zijn dan er honger lijden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 22 miljoen kinderen en één miljard volwassenen te zwaar, waarvan...

CLA tegen diabetes?

Geconjugeerd linolzuur (CLA) bleek de glucosehuishouding van ratten met overgewicht gunstig te beïnvloeden. In een studie kregen 40 zes weken oude ratten, 20 obese insulineresistente fa/fa Zuckerratten en 20 slanke Zuckerratten gedurende acht weken 1,5% CLA in het voer. Groepen van beide rattensoorten kregen ter controle een standaardvoer. Gevonden werd dat de fa/fa Zucker ratten die CLA hadden gekregen, een...

Psylliumvezel gunstig voor suikerpatiënt

Vezels uit het kaf van psyllium hebben een dempend effect op de glucosepiek na de maaltijd. In een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie kregen 49 personen met diabetes type-2 tweemaal daags 5,1 gram psylliumvezel of een placebo gedurende acht weken. De deelnemers namen de psylliumvezel in een half uur voor de maaltijd en behielden hun antidiabetische medicaties. Gevonden werd een significante verlaging...

Biotinesuppletie verlaagt triglyceriden

Suppletie met de B-vitamine biotine verlaagt de triglyceridenspiegels bij zowel patiënten met diabetes als bij gezonde personen. Dit is de conclusie van een onderzoek in Mexico. Achttien diabetespatiënten en 15 gezonde personen in de leeftijd van 30 tot 65 jaar werden willekeurig verdeeld in twee groepen. Alle proefpersonen hadden wel verhoogde triglyceridenwaarden. Gedurende een periode van 28 dagen kreeg de...

Invloed antioxidanten op glucosespiegel

Uit de lopende SUVIMAX-studie in Frankrijk bleek dat er nauwelijks een effect was van een antioxidantformule op de nuchtere glucosespiegel. Wel bleek een verband met bloedspiegels van antioxidanten. Gedurende 7,5 jaar werden 3146 personen gevolgd die dagelijks het voedingssupplement gebruikten. De samenstelling ervan was als volgt: 120 mg vitamine C, 30 mg vitamine E, 6 mg bètacaroteen, 100 mcg selenium...

Alfaliponzuur beschermt tegen tal van complicaties

Een studie met speciaal gekweekte voor hart- en vaatziekten gevoelige muizen toonde aan dat alfaliponzuur cardiovasculaire complicaties als gevolg van diabetes voorkomt. Drie maanden oude apolipoproteïne E-deficiënte muizen kregen alfaliponzuur standaard in het voer (1,65 gram per kilo) gedurende twintig weken. Door behandeling met STZ werd diabetes geïnduceerd. Door het alfaliponzuur in de voeding bleek de oxidatieve stress bij zowel...

Druivenpitextract beschermt tegen diabetes

Druivenpitextract is een mengsel van polyfenolische stoffen waarvan de oligomeren in de humane biochemie de interessantste zijn. Aan het Institute of Natural Medicine in Toyama (Japan) werd in celkweken van niercellen de effecten van oligomere polyfenolen uit druivenpitten getest op een hoge glucosebelasting. Hoge glucoseconcentraties zijn toxisch voor niercellen. De cytotoxiciteit en oxidatieve stress werden bestudeerd op gekweekte niercellen type...

Pijnboombastextract verbetert diabetische microangiopathie

In een studie met zestig patiënten met ernstige diabetische microangiopathie bleek orale suppletie met pijnboombastextract klinisch effectief. De gemiddelde ziekteduur van de suikerpatiënten was 7,5 jaar. Gedurende een periode van vier weken kregen dertig patiënten 150 mg pijnboombastextract (driemaal daags 50 mg) tegen dertig patiënten zonder supplement of placebo als controlegroep. Aan het eind van de interventieperiode werden microcirculatie en...

Geelwortelextracten bij ouderdomsdiabetes

Geelwortel bevat curcuminoïden en sesquiterpenoïden als de belangrijkste bioactieve componenten. Met behulp van speciale extractiemethoden konden onderzoekers van het Japanse Life Science Research Laboratories in Kaneka uit geelwortel extracten met een hoog gehalte aan curcuminoïden en/of sesquiterpinoïden verkrijgen. De speciale geelwortelextracten werden aan muizen met diabetes type-2 in het voer gegeven. Gevonden werd dat alleen curcuminoïden of alleen sesquiterpinoïden en...

Minder diabetes met koffie

In een elf jaar durende studie waarin 28.812 vrouwen van boven de vijftig betrokken waren, bleek het drinken van koffie omgekeerd evenredig gerelateerd te zijn aan het risico op ouderdomsdiabetes. Het drinken van cafeïnevrije koffie bleek in dit verband gunstiger dan gewone koffie. Via zeer uitgebreide vragenlijsten op het gebied van voeding moesten 126 vragen beantwoord worden naar risicofactoren, werd...

Calcium en vitamine D bij poliepen

Suppletie van calcium en vitamine D3 heeft een gunstige werking op adenomateus weefsel, waardoor de vorming van poliepen werd geremd. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers van de Columbia University in New York na een zes maanden durend onderzoek. Voor het onderzoek werd de helft van de poliepen verwijderd, de overblijfselen werden gemerkt. Hierna kregen elf personen drie maal per dag...

Vitamine B6, foliumzuur en colorectale kanker

Vitamine B6 en foliumzuur in voeding verlagen mogelijk het risico van colorectale kanker. Een verlaging met deze vitaminen als supplement kon niet worden aangetoond. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers na een groot onderzoek. Het onderzoek werd gehouden onder 31.916 vrouwen van 45 jaar en ouder. Aan het begin van het onderzoek waren ze vrij van kanker en hart- en vaatziekten. De...

B-vitamines verlagen homocysteïne bij Aziaten

Homocysteïne wordt significant verlaagd met vitaminesuppletie bij inwoners van Singapore. De daling werd niet beïnvloed door het genotype van de methyleentetrahydrofolaatreductase (MTHFR). Dit concludeerden onderzoekers na een één jaar durend onderzoek. Het merendeel van de onderzoeken tot nu toe met homocysteïne en de verlagende effecten van B-vitamines is uitgevoerd bij een blanke populatie. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 443 Aziatische...

Vitamine K, onmisbaar voor de botten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [2 pagina’s] Een systematisch overzicht van studies en een meta-analyse lieten zien dat het gevonden effect van vitamine K op botbreuken veel groter is dan van andere behandelingen zoals bijvoorbeeld van bisfosfonaten. Hiertoe behoren alendroninezuur (Fosamax®) en risedroninezuur (Actonel® ). Wel merken de onderzoekers op dat alle studies met de sterk positieve uitkomsten afkomstig...

Met meer fruit en groente minder beroertes

Met een grotere consumptie van fruit en groente kan men het risico van een beroerte verlagen. Dit concluderen Engelse onderzoekers na bestudering van de wetenschappelijke literatuur. Dat een grotere fruit- en groenteconsumptie beschermt tegen een beroerte is uit verschillende epidemiologische onderzoeken gebleken. De mate waarin was echter nog niet bekend. Artikelen werden gezocht via MEDLINE, EMBASE, en de Cochrane Library....

New England Journal of Medicine helpt afvallen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2006 [2 pagina’s] Lang is de opvatting geweest dat de kans op een hartinfarct toeneemt wanneer men kiest voor een voeding met weinig koolhydraten en veel vet. Kortom, het low carb/high fat dieet volgens Atkins is risicoverhogend. Maar het onderzoek, recent gepubliceerd in de New England Journal of Medicine laat anders zien. Het Atkins-dieet heeft...

Met thee minder ovariumkanker

Vrouwen die thee drinken hebben significant minder kans op eierstokkanker. Dit bleek uit een groot onderzoek in Zweden. Uit verschillende laboratoriumonderzoeken was al gebleken dat zowel zwarte als groene thee een beschermend effect heeft tegen verschillende soorten kanker. In de praktijk blijkt dit nu ook. Gegevens voor het onderzoek werden gehaald uit het Swedish Mammography Cohort. De 61.057 vrouwen waren...

Peulvruchten

Wat past er niet beter bij koud en guur weer? Juist, bonen en erwten. Ooit erover nagedacht om er eens een mooie melange van te maken? Op basis van smaak. Experimenteer en varieer, totdat u een aantal heerlijke combinaties op tafel heeft weten te zetten. Door de verscheidenheid komt het de voedingswaarde ten goede.

Alle vitamines en mineralen voor sterke botten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2005 [3 pagina's] Het is er bij ons Nederlanders met de paplepel ingegoten: drink meer melk, dat is goed voor je botten. De achterliggende gedachte is dat melk rijk is aan calcium, het meest voorkomende mineraal in de botten. Zo ongeveer vanaf de jaren zestig werd niet alleen melk aanbevolen, maar ook calciumtabletten. De meningen...

Een beetje radioactieve straling is gezond

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2005 [10 pagina’s] Sommige onderzoekers zijn zo enthousiast over de gunstige werking van lage doses straling, dat ze alvast begonnen zijn zichzelf preventief te bestralen. Ze adviseren publiekelijk het radioactieve afval van kerncentrales niet diep in zoutmijnen weg te stoppen, maar te mengen met bouwmaterialen. De verbazingwekkende feiten op een rij. De atoombommen die zestig...

Selenium

Tijdens de Medizinische Woche in Baden Baden werd op 31 october het 7e Schrauzer-Symposium gehouden. Voorzitter en stuwende kracht achter dit symposium is dr. Gerhardt Schrauzer zelf. Duitser van geboorte en perfect Duits sprekend, leidde deze in Californië woonachtige emeritus hoogleraar de diverse sprekers in. Wie tot aan het eind het symposium had bijgewoond, had het gevoel weer goed op...

Betere pancreasfunctie met vezelrijke roggebrood

Het eten van vezelrijke roggebrood leek de insulineuitscheiding door de pancreas te verbeteren, maar de insulinegevoeligheid veranderde niet. Dit is de conclusie van onderzoekers van de universiteit van Kuopio in Finland dat was uitgevoerd in een groep gezonde vrouwen in de menopauze met een verhoogd cholesterol. De twintig vrouwen hadden aan het begin van de studie een body mass index...

Gematigd drinken verlaagt risico suikerziekte

Gematigde alcoholconsumptie vermindert het risico van ouderdomssuiker. Maar hoge alcoholconsumptie en het flink drinken op feestjes verhogen bij vrouwen juist het risico van dit type suikerziekte. Dat is de conclusie van dr. Sofia Carlsson van het Karolinska University Hospital in Stockholm. Zij keek bij 22.778 tweelingen die geboren waren in Finland voor 1958 en meededen aan de Finnish Twin Cohort....

Water en elektrolyten (deel 2) Onze evolutionaire erfenis uit de zee

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2004 [6 pagina’s] Paleochemische aspecten van lichaamsvloeistoffen Wat kunnen we leren van de evolutionaire ontwikkeling voor onze eigen water- en elektrolytenhuishouding? Op basis van de prehistorische geschiedenis wordt het duidelijk, hoe wij met deze zeer nauw luisterende problematiek om moeten gaan onder normale en abnormale omstandigheden, zoals extreme stress. In het eerste deel begaven we...

Kaneel voor suikerpatiënten

Het specerij kaneel verbetert de suikerhuishouding van diabeten. Dit is de conclusie van Pakistaanse wetenschappers in Peshawar. Aan het onderzoek deden dertig mannen en dertig vrouwen mee met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Ze leden allen aan ouderdomssuiker. De deelnemers werden willekeurig verdeeld in zes groepen. Drie groepen werd gevraagd om een capsule met één, drie of zes gram...

Vitamine E-rijke voeding beschermt tegen suikerziekte

Vitamine E-rijke voeding helpt suikerziekte te voorkomen. Finse onderzoekers van het National Public Health Institute in Helsinki, onder leiding van dr. Jukka Montonen, onderzochten meer dan 2.285 mannen en 2.019 vrouwen tussen 40 en 69 jaar. In de 23 jaar dat de deelnemers gevolgd werden, kregen 164 mannen en 219 vrouwen suikerziekte. De onderzoekers vonden dat personen die veel vitamine...

Volle granen verminderen risico suikerziekte

Volle granen, vooral ontbijtgranen, verminderen het risico van het metabool syndroom waardoor suikerziekte en hart- en vaatziekten kunnen ontstaan. Volle granen bevatten veel vezels en hebben een lage glycemische index. Dr. Nicola McKeown van de Tufts University in Boston onderzocht 2.834 personen tussen 1991 en 1995. Het bleek dat de personen die drie of meer porties volle granen per dag...

Soja gunstig voor suikerpatiënten

Soja verlaagt het cholesterolgehalte bij suikerpatiënten significant en verbetert de nierfunctie. Dit is de conclusie van dr. Leila Azadbakht van het Nationale Voedingsinstituut in Teheran (Iran). Zij deed een klinische studie onder tien mannen en vier vrouwen met ouderdomssuiker en een nieraandoening. Gedurende zeven weken kregen de patiënten voeding met 0,8 g/kg eiwit. Van het eiwit kwam 70% uit vlees...

Koffie vermindert kans op suikerziekte

Een Finse studie toonde aan dat koffie het risico van ouderdomsdiabetes significant verlaagde. Aan het onderzoek deden 14.600 mensen mee. Drie koppen koffie per dag verminderde het risico al met bijna 30%. Wanneer er meer dan tien koppen koffie per dag werden geconsumeerd, was de kans bij vrouwen tot bijna 80% verlaagd. Mannen die evenveel koffie dronken, hadden een 55%...

Caiapo helpt suikerpatiënten

Recent onderzoek bevestigt de gunstige effecten van het Caiapo-extract op de bloedsuikerspiegel en het cholesterolniveau van suikerpatiënten. Caiapo is een extract van witte zoete aardappelen die in een bergachtige omgeving groeien. In Japan wordt het middel al geruime tijd als supplement tegen en ter preventie van ouderonsdiabetes gebruikt. Aan het onderzoek deden 61 patiënten met type-2-diabetes mee. Alle patiënten kregen...

Voeding en hormoon adiponectine

Een lage spiegel van het hormoon adiponectine verhoogt het risico van ouderdomssuiker en kransvatziekten. Adiponectine is een stof die wordt afgescheiden door vetweefsel en de insulinegevoeligheid beïnvloedt. Dit zei dr. Tobias Pischon van de Harvard School of Public Health op een bijeenkomst van de American Heart Association in San Franciso. Hij ontdekte in een studie onder 532 mannen dat gematigd...

Leed Bach aan ouderdomsdiabetes?

Volgens dr. Jared Diamond van de afdeling Geographic and Environmental Health Sciences van de Universiteit van Californië leed de componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) aan ouderdomsdiabetes. Op het enige geautoriseerde portret van de componist op latere leeftijd zijn de corpulentie in gezicht en van de handen een eerste aanwijzing. De achteruitgang van de ogen en verslechtering van het handschrift zijn...

Xaya, een complementaire behandeling van diabetes

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2003 [3 pagina’s] De complicaties van diabetes ontstaan als resultaat van een aantal metabole veranderingen geïnduceerd door hyperglycemie. Eén van die complicaties is een toename van de zogenaamde glycatiereacties. Glycatie Onder glycatie verstaat men de degeneratieve verandering van eiwitmoleculen en aminogroepen door glucose. Kenmerkend van glycatiereacties is dat deze verlopen zonder tussenkomst van enzymen.

Atkinsachtig dieet veelbelovend voor hartpatiënten.

Een voeding met veel vet, maar met weinig koolhydraten resulteerde bij hartpatiënten in gewichtsverlies. Aan het onderzoek deden 23 patiënten mee die leden aan atherosclerose. Ze waren allemaal veel te zwaar. Vijftien van de deelnemers hadden een body mass index (BMI) van 36 kg/m2. Deze deelnemers hadden tevens last van het polycysteus ovarium syndroom (PCOS), een hormonale aandoening van de...

Minder kans op diabetes met magnesium

Meer noten, granen, groene groenten en andere magnesiumrijke producten op het menu maken de kans op het ontwikkelen van suikerziekte kleiner. De onderzoekers pleiten voor een grotere magnesiuminname. Voor het onderzoek werd de voeding van 42000 mannelijke gezondheidsprofessionals en 85000 vrouwelijke verpleegkundigen iedere twee tot vier jaar beoordeeld. De mannen werden twaalf jaar gevolgd en de vrouwen achttien. Ook de...

Door koffie minder suikerziekte

Mensen die dagelijks diverse koppen koffie drinken, verminderen de kans op ouderdomssuiker aanzienlijk, ook al hebben ze overgewicht. Dit is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd door een team van onderzoekers Harvard School of Public Health. De resultaten werden gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine. Met behulp van vragenlijsten hielden zij tussen 1980 en 1998 de koffieconsumptie bij van...

Chromiumpicolinaat verhoogt de insulinegevoeligheid

Door chromiumpicolinaat verbetert de insulinegevoeligheid bij suikerpatiënten. Dit zei dr. William Cefalu van de Universiteit van Vermont in de VS tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Diabetes Federatie. Chroom is een essentieel mineraal en een cofactor van insuline. Insuline helpt bij de opname van glucose in de cellen. In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek werden 16 personen met ouderdomssuiker gevolgd....

Glucosamine bij suikerpatiënten

Glucosamine en chondroïtinesulfaat lijken een veilig alternatief voor pijnstillers (NSAID's, zoals aspirine) bij reuma. Ook voor suikerpatiënten die worden behandeld met deze NSAID's lijkt dit het geval te zijn. Hieraan werd getwijfeld omdat in dierproeven glucosamine de glucosespiegel deed stijgen. Uit onderzoek door dr. Daren Scroggie van het Wilford Hall Medical Center at Lackland Air Force Base in Texas blijkt...

DHEA tegen hart en vaatziekten

DHEA verbetert de elasticiteit van de slagaders en verhoogt de insulinegevoeligheid. Het risico van hart- en vaatziekten is hierdoor verminderd. Dit concludeert de Japanse onderzoeker dr. Hiroaki Kawano. In een dubbelblind onderzoek werd bij 24 mannen van gemiddeld 54 jaar oud en met een hoge cholesterolspiegel de functie van de bloedvatwanden en de insulinegevoeligheid gemeten. Gedurende twaalf weken kreeg de...

Amerikaanse kinderen worden steeds dikker

Amerikaanse kinderen zijn dikker dan ooit tevoren, maar ze zijn minder gewelddadig en raken veel minder vaak zwanger dan de meeste mensen denken. Dit staat in een rapport van het National Institutes of Health. Sinds 1980 is het overgewicht bij kinderen tussen de 6 en 18 jaar verdubbeld. In 1980 had 6% van de kinderen tussen de 6 en 18...

Oolong thee als adjuvans behandeling suikerziekte

Onderzoekers in Taiwan, Japan en de Verenigde Staten vonden een glucoseverlagend effect voor oolong thee bij suikerpatienten. Er bestaan drie soorten thee: groene, oolong en zwarte. Alle afkomstig van de theestruik Camellia sinensis, verschilt de bewerking naar soort. Groene thee is niet gefermenteerd, zwarte thee is volledig gefermenterd en oolong thee is partieel gefermenteerd. In smaak en samenstellign van het...

Multi voor suikerpatiënten bij zwangerschap

Baby's van diabetische moeders hebben een vier maal grotere kans op een geboorteafwijking, gerelateerd aan de ziekte van de moeder, dan baby's van gezonde moeders. Echter, wanneer diabetische moeders een multi slikken, dan is het verhoogde risico verdwenen. Aan de Atlanta Birth Defects Case-Control Study van dr. Adolfo Correa deden in totaal 6307 moeders mee, 3278 moeders met kinderen met...

Vitamine C en E tegen oxidatieve stres

De antioxidanten vitamine C en E zijn van waarde bij de bescherming tegen allerhande milieufactoren waaraan de mens is blootgesteld. Deze factoren vormen voor de mens de zogeheten oxidatieve stress, omdat bij blootstelling eraan in het lichaam vrije radicalen gevormd worden. Maar niet alleen milieufactoren dragen bij aan oxidatieve stress. Ook welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes en het metabool syndroom die...

CRP, het ontstekingssyndroom

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2003 [3 pagina’s] C-reactief eiwit cruciaal bij tal van ziekten. Van reuma tot hart- en vaatziekten. Ochtendstijfheid hoeft nog geen reuma te zijn, maar het kan wel degelijk een signaal zijn van sluimerende ontstekingen in het lichaam. Andere waarschuwingen zijn een verhoogde bloedsuikerspiegel, een hoog cholesterol of een paar kilo extra vetafzetting rond het middel...

Multi tegen verkoudheid

Vooral suikerpatiënten kunnen verkoudheid en andere kleine infecties voorkomen als ze dagelijks een multivitamine-mineraal nemen. Maar ook gezonde mensen. Dit is het resultaat van een onderzoek van dr. Thomas Barringer uit North Carolina. Aan de studie die één jaar duurde deden 130 volwassenen van 45 jaar en ouder mee. Er waren 33 patiënten ouder dan 65. Van de deelnemers waren...

Bij onduidelijke neuropathie testen op hypoglycemie

Alle patienten met onduidelijke sensorische of sensomotorische neuropathie dienen volgens dr Michael Polydefkis van John Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten, op glucosetolerantie getest te worden. De opvatting dat neuropathie het gevolg is van een vergevorderde diabetes mellitus is aan herziening toe. Meer en meer wordt duidelijk dat al voor het manifest worden van suikerziekte zenuwschade kan optreden. Bij 73 patienten...

HPU De ‘herontdekking’ van een ziekte: deel 1. Achtergrond en diagnose

Artikel uit Ortho magazine nr.1, 2002 [5 pagina’s] In de zomer van 2000 kwam HPU als een 'nieuwe vrouwenziekte' in de openbaarheid na jarenlang onderzoekswerk van biochemicus dr John Kamsteeg. Bijna twee jaar na dato begint HPU langzaam maar zeker een begrip te worden. Steeds meer orthomoleculaire artsen, diëtisten en therapeuten sporen HPU patiënten op om ze vervolgens te behandelen. In...

Noten en pindakaas voorkomen diabetes

Vrouwen die noten of pindakaas op hun brood smeren, hebben significant minder kans om diabetes type-2 te ontwikkelen. Wel moeten de noten in de plaats komen voor andere voedingsmiddelen om gewichtstoename te voorkomen. Het team van dr Rui Jiang van Harvard School of Public Health in Boston gebruikte in het onderzoek de gegevens van de Nurses' Health Study. Aan dit...

Noten gaan suikerziekte tegen

Mensen die eenmaal per week noten eten, verlagen zo de kans dat zij suikerziekte krijgen. Bij meerdere porties noten wordt dit beschermende effect alleen maar groter. Personen die minimaal vijfmaal in de week pindakaas op hun brood smeren, hebben eveneens een lager risico van diabetes. Dit concludeerde dr. Rui Jiang met zijn collega’s van de Harvard School of Public Health...

Coënzym Q10 verbetert de bloeddruk en glucosestatus

Suppletie met coënzym Q10 kan bij personen met diabetes type-2 de bloeddruk verlagen en de glucosehuishouding verbeteren. Dit vond de Australische onderzoeker dr. Hodgson in een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek waaraan 74 personen meededen die leden aan type-2 diabetes en dyslipidemie (veranderd gehalte aan lipiden in het bloedserum). Zij kregen gedurende 12 weken 2 keer per dag een orale dosis van...

Omega 3-vetzuren niet goed voor suikerpatiënten

Uit onderzoek blijkt dat eicosapentaeenzuur (EPZ) en docosahexaeenzuur (DHZ) de bloedsuikerspiegel negatief beïnvloeden in diabetespatiënten met hoge bloeddruk. Wel gaven deze vetzuren positieve effecten op de triglyceriden in het bloed. In gezonde mensen is aangetoond dat omega 3-vetzuren beschermen tegen hart- en vaatziekten bij mensen met risicofactoren zoals hoge bloeddruk. Suikerpatiënten hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Daarom...

Minder suikerziekte door koffie

Mensen die dagelijks minstens zeven koppen koffie drinken, lopen hierdoor minder kans type 2-diabetes te ontwikkelen. Hun risico van de aandoening daalt met 50% ten opzichte van mensen die per dag twee koppen koffie of minder drinken. Deze conclusie trekt dr. Rob van Dam van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met zijn collega publiceerde hij de resultaten van hun...

Vroegere generaties beïnvloeden hedendaags sterftecijfer

De beschikbaarheid van voedsel voor voorgaande generaties is van invloed op het risico van de huidige generatie te overlijden aan hart- en vaatziekten of diabetes. Nakomelingen van mannen die in hun kindertijd weinig te eten hadden, zullen minder snel sterven aan deze aandoeningen. Deze conclusie trokken Zweedse onderzoekers van de Umea universiteit. Zij bekeken de gegevens van mensen geboren in...

Magnesiumdeficiëntie en gezondheid

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel Afro-Amerikanen een magnesiumdeficiëntie hebben, waardoor ze meer kans hebben op hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en nierziekten. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Family Physicians presenteerde dr Chester Fox van de University of Buffalo zijn literatuurstudie waaruit bleek dat de voeding van deze groep mensen weinig magnesium, kalium en calcium bevatte. Magnesiumdeficiëntie...

Suikerziekte onder kinderen neemt explosief toe

Het aantal gevallen van suikerziekte is de afgelopen jaren enorm gestegen. Het meest opvallend is de stijging in de leeftijdscategorie van nul tot negentien jaar. In 1980 telde ons land 191.000 diabeten. Tien jaar later was dit aantal met 12% gestegen. Bij het berekenen van deze toename werd rekening gehouden met veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking....

Honderdjarigen overleven belangrijkste doodsoorzaken

Mensen die minstens 100 jaar geworden zijn overleven de risico’s voor de voornaamste doodsoorzaken. Hieronder vallen kanker, een hartinfarct en veel ziekten waarbij de leefgewoonten een rol spelen. Onder deze ouderen eisen ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals hartfalen en neurologische aandoeningen relatief meer slachtoffers. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers van het St. Mary's Duluth Clinic Health System. Zij bekeken bijna 26.500 overlijdensakten en...

Soja vervanger hormoonsubstitutie bij oudere vrouwen?

Oudere vrouwen met suikerziekte hebben baat bij een sojasupplement met isoflavonen. Dit supplement heeft een gunstige invloed op de insulinegevoeligheid van het lichaam. Hierdoor daalt het risico van hart- en vaatziekten. Tweeëndertig vrouwen met type 2-diabetes die niet meer menstrueerden deden mee aan een 26 weken durende studie. Gedurende twaalf weken slikte de helft van de groep een supplement met...

Flinke toename patiënten met suikerziekte verwacht

Promovendus pleit voor opzetten samenhangend registratiesysteem suikerziekte-patiënten Het aantal patiënten met suikerziekte zal in de komende jaren flink toenemen. Het is zaak - zeker gezien de beperkte financiële middelen in de gezondheidszorg - inspanningen te leveren om de ziekte te voorkomen dan wel efficiënter te behandelen. Om de ontwikkelingen op de voet te volgen en meer onderbouwde toekomstprojecties te maken,...

Visolie voor diabeten

Bij suikerpatiënten komt vaak een verstoord profiel van vetzuren in het bloed voor, waardoor het risico van hart- en vaatziekten stijgt. Suppletie met visolie kan deze verstoring deels tegengaan. Diabeten hebben regelmatig hogere concentraties vetzuren en een lager gehalte van het goede HDL-cholesterol in hun bloed. Deense onderzoekers vergeleken het effect van suppletie met visolie en maïsolie als placebo op...

Bierbuik geeft risico hart- en vaatziekten aan

Uit twee recente onderzoeken blijkt dat de verdeling van vet over het lichaam het risico van hart- en vaatziekten voorspelt. Mannen met een bierbuik hebben namelijk vaker een hoge bloeddruk en zijn minder gevoelig voor de werking van insuline (insulineresistentie) dan mannen die het vet op een andere plaats hebben zitten. In het eerste onderzoek van de Columbia University in...

Positief effect van verzadigd vet bij suikerpatiënten

Amerikaanse onderzoekers hebben in de voeding van 151 suikerpatiënten zetmeel vervangen door verzadigd vet. Gevonden werd dat de patiënten een betere glucosetolerantie hadden en zelfs gewicht verloren. Aan het onderzoek van dr Hays en collega’s deden 151 patiënten mee die leden aan ouderdomsdiabetes. In hun voeding werd zetmeel vervangen door verzadigd vet. Deze patiënten werden vergeleken met 132 andere suikerpatiënten...

Volkorenproducten voorkomen suikerziekte

In een studie werd gevonden dat bij het eten van volkorenproducten de kans op ouderdomsdiabetes met 60% afnam. Zelfs is bij overgewicht de kans hierop met 52% verlaagd. Het team van dr Fung heeft gedurende 12 jaar het eetpatroon van 43.000 gezonde mannen gevolgd. Na 12 jaar bleken 1.197 mannen suikerziekte te hebben ontwikkeld. Opvallend was dat ook te zware...

Vitamine E-suppletie bij suikerziekte

Uit Koreaans onderzoek blijkt dat suikerpatiënten die continu een subcutane insuline-infuus (CSII) hebben, baat hebben bij suppletie met vitamine E. Dit vermindert de lipidenperoxidatie die normaal gevonden bij CSII. Uit eerder onderzoek bleek dat de CSII zorgde voor een bijna normale glucosespiegel, maar dat CSII geen effect had op de oxidatieve stress. Het doel van de studie van dr Sunmin...

Minder diabetes met geelwortel en curcuma

De actieve stof uit geelwortel, curcumine, bezit antioxidatieve eigenschappen en heeft een gunstige invloed op de bloedsuikerspiegel van diabeten.In de Ayurveda geneeskunde wordt aan geelwortel, Curcuma longa Lin., al eeuwen een geneeskrachtige werking toegeschreven. Bekend zijn leverbeschermende, ontstekingsremmende, cholesterolverlagende en galdrijvende effecten. Aan de afdeling Biochemie van de Annamalai Universiteit in India, werden de effecten van geelwortel en curcumine op...

Niacine voor diabeten

Voorheen werd suikerpatiënten afgeraden niacine te gebruiken, omdat hoge doses van de vitamine nadelig kunnen zijn voor de controle van de bloedsuikerspiegel. Nu is gebleken dat deze vrees ongegrond is en dat niacine effectief gebruikt kan worden bij suikerzieken. Onderzoekers van de University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas verzamelden bijna 150 diabeten met dislipidemie voor hun studie. Gedurende...

HPU De ‘herontdekking’ van een ziekte: deel 2. de behandeling

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2002 [5 pagina’s] In de vorige Ortho is beschreven hoe biochemicus dr John Kamsteeg na jarenlang onderzoekswerk op het spoor kwam van de erfelijke stofwisseligsvariant HPU. In dit tweede deel wordt ingegaan op de behandeling. Steeds meer orthomoleculaire artsen, dietistenen therapeuten sporen actief HPU-patiënten op. In dit artikel presenteren vier behandelaars een casus. Hemopyrrollactamurie (HPU)...

Nachtlampje voor diabeten

Recent Engels onderzoek toont aan dat slapen in het donker wellicht oogbeschadiging bij suikerpatiënten verergert. Diabeten kunnen er daarom baat bij hebben tijdens het slapen een klein lichtje te laten branden, aldus de Lancet. Door veranderingen in de bloedvaten van het netvlies kunnen suikerpatiënten oogbeschadiging oplopen. Dit kan uiteindelijk leiden tot blindheid. Sommige onderzoekers menen dat een zuurstoftekort in het...

Dagelijks twee glazen alcohol goed tegen suikerziekte

Vrouwen die twee glazen alcohol per dag drinken ondervinden gunstige effecten op een aantal gezondheidsparameters die in verband staan met de ontwikkeling van suikerziekte. Deze parameters zijn de insuline- en triglyceridenspiegels en insulinegevoeligheid. Eénenvijftig vrouwen in de menopauze ondergingen drie behandelingsperioden die elk acht weken duurde. Tijdens deze perioden hielden zij zich aan een gecontroleerd dieet waardoor het lichaamsgewicht constant...

Volkorenproducten verbeteren insulinegevoeligheid

Het eten van volkorenproducten heft de verminderde gevoeligheid voor insuline bij mensen met overgewicht deels op. Hierdoor lopen deze mensen uiteindelijk minder kans suikerziekte of hartziekten te ontwikkelen, aldus een publicatie in de American Journal of Clinical Nutrition. Dr Mark Pereira van de Harvard Universiteit in Boston vond voor zijn studie elf vrijwilligers in de leeftijd van 25 tot 56...

Hoge bloedsuikerspiegel onthult risico hartziekte

Mensen die nuchter een bloedsuikerspiegel tussen 100 en 125 mg/dl hebben, lopen een drie maal zo grote kans een hartziekte te ontwikkelen in vergelijking met mensen met een suikerspiegel lager dan 79 mg/dl. Dit blijkt uit een cross-sectionele studie onder bijna 2500 proefpersonen, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in de American Journal of Cardiology. Momenteel geldt een nuchtere bloedsuikerspiegel hoger...

Fastfood

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2002 [4 pagina's] Alles standaard, behalve de koe... Overgewicht, vooral bij kinderen, is een groot probleem. Het is een voorbode voor vele ziekten, waarvan suikerziekte wellicht de meest in het oog springende is. Maar ook andere ziekten, van depressie tot aan kanker, zijn gerelateerd aan deze gesteldheid. Volgens professor R.J. Heine, hoogleraar diabetologie aan de...

Verandering lifestyle nodig om diabetes te voorkomen

Om suikerziekte te voorkomen zijn intensieve veranderingen in lifestyle nodig. Dat geldt voor mensen die al een zekere vorm van insulineresistentie hebben. Kleine veranderingen lijken niet afdoende te zijn. Insulineresistentie ontstaat wanneer een persoon niet goed reageert op de effecten van insuline wanneer koolhydraten worden geconsumeerd. Mensen met insulineresistentie hebben een verhoogde kans om ouderdomsdiabetes te krijgen. Dr Kirsten McAuley...

Antioxidanten voor suikerpatiënten

Antioxidanten blijken een belangrijke rol te spelen bij diabetes mellitus. De aandoening draagt namelijk bij aan de oxidatieve stress. Deze conclusie trekt dr Emmanuel Opara van de Duke University in het Amerikaanse Durham na het schrijven van een overzichtsartikel. Oxidatieve stress ontstaat doordat er meer reactieve zuurstofdeeltjes geproduceerd worden dan dat er door het antioxidatieve systeem weggevangen worden. Oxidatieve stress...

Coënzym Q10 verbetert endotheel bij diabeten

Een supplement met coënzym Q10 verbetert de functie van het endotheel in slagaders bij patiënten met ouderdomsdiabetes en met een afwijkend vetgehalte in hun bloed. Dit is de conclusie van het onderzoek van de Australische dr. Watts, waaraan veertig patiënten meededen. De patiënten kregen gedurende twaalf weken 200 mg coënzym Q10 of een placebo. De controlegroep bestond uit achttien gezonde...

Vlees verhoogt risico suikerziekte

Inname van veel bewerkt vlees als hotdogs, ham, salami en worst verhoogt het risico van suikerziekte bij mannen. Dit is onderzocht door dr Rob van Dam van het Nederlandse RIVM in samenwerking met medewerkers van de Harvard School of Public Health in Boston. Dr van Dam onderzocht in 42.500 mannen van 40 tot 75 jaar die geen diabetes, hart- en...

Verandering lifestyle effectiever dan medicijnen

Mensen met een verhoogde kans op suikerziekte verkleinen dit risico door af te vallen en door te bewegen. Volgens een publicatie in de New England Journal of Medicine bleek het veranderen van de leefgewoonten effectiever te zijn in het voorkomen van diabetes dan preventie door middel van medicatie. De onderzoekers bestudeerden ruim 3000 personen met een verhoogd risico van diabetes....

´Westerse´ eetgewoonten verhogen kans op suikerziekte

Een voedingspatroon rijk aan rood vlees, patat, vette zuivelproducten, geraffineerde graanproducten en toetjes en andere zoetigheden vergroot de kans op suikerziekte aanzienlijk. Dit risico wordt nog eens versterkt door overgewicht of weinig lichaamsbeweging. De onderzoekers bestudeerden ruim 42.000 Amerikaanse mannen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. Aan de hand van ingevulde vragenlijsten, waarmee werd geregistreerd welke voedingsmiddelen hoe...

Toscaanse maaltijdsoep

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.1, 2002 [1 pagina] Vanuit ons vakantieadres, het pension van Mamma Laura in het stadje Volterra maken we steeds langere wandelingen in de heuvels van Toscane. Tegen de middag vertrekken we, lunch, wijn en water in de rugzakken en een brede strohoed tegen de zon. Een eindje rechtsaf over een smal plankier boven...

Vitaminesupplement voorkomt diabetes

Het gebruik van een vitaminesupplement blijkt de kans op suikerziekte met 24% te verminderen. Dit blijkt uit analyse van de gegevens van een kleine 10.000 Amerikanen. Onderzoekers aan het Centre for Disease Control and Prevention in Atlanta bekeken de persoonsgegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey I Epidemiologic Follow-up Study, de Amerikaanse voedselconsumptiepeiling. De onderzoeksresultaten publiceerden zij in...

Soja-eiwitten gezond voor suikerpatiënten

Een supplement met daarin soja-eiwitten, isoflavonen en cotyledonvezels verlaagt verschillende cardiovasculaire risicofactoren bij type 2-diabeten. Dit bleek uit Deens onderzoek aan het academisch ziekenhuis van Aarhus. Onder leiding van onderzoeker Hermansen bestudeerde men twintig patiënten met type 2-diabetes. Een willekeurig deel van deze patiënten slikte zes weken lang het supplement, waarna er drie weken volgden waarin de effecten van het...

Minder hartziekten met volle granen

Bloedwaarden die een relatie hebben met de kans op hartziekten, verbeteren door het eten van voldoende volle granen en groenten in plaats van witte rijst. De gemeten bloedwaarden waren glucose, insuline, homocysteïne en vitamine E. Ook de mate van vetperoxidatie werd gemeten. Dit werd gedaan bij 76 mannen met hartziekten. Gedurende zestien weken kregen zij dagelijks een maaltijd met poeder...

Peulvruchten verminderen kans op hart- en vaatziekten

Het consumeren van een voeding met veel erwten en bonen vermindert het risico van hart- en vaatziekten. Meer dan 9.600 mensen zijn negentien jaar geleden ondervraagd naar hun voeding. Bovendien zijn er medische analyses uitgevoerd. Na die negentien jaar bleek dat bij ongeveer 1800 mensen hart- en vaatziekten waren opgetreden. Er werd gevonden dat mannen en vrouwen die minimaal vier...

Antioxidanten verlagen sterfte hart- en vaatziekten niet

Op een bijeenkomst van de American Heart Association werd een onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat de combinatie van vitamine C, vitamine E en bètacaroteen geen positief effect hadden op vermindering van hart- en vaatziekten. De Britse onderzoekers onder leiding van dr Rory Collins van Oxford hadden 20.000 mensen in hun onderzoek betrokken die leden aan een coronaire hartziekte of diabetes...

Alcohol beschermt tegen diabetes

Onderzoek aan de Harvard School of Public Health in Boston heeft laten zien dat mannen minder vaak ouderdomsdiabetes ontwikkelen als zij dagelijks één of twee glazen alcoholische drank nuttigen. Er werd gevonden dat mannen die dagelijks 15 tot 29 gram alcohol consumeerden, 36% minder kans hadden om type-2-diabetes te krijgen. Dit in vergelijking met mensen die geen of minder alcohol...

Minder suikerziekte door beweging en betere voeding

De New England Journal of Medicine, hét toonaangevende medische tijdschrift, publiceerde in mei 2001 de opzienbarende onderzoeksresultaten naar het effect van beweging en eenvoudige voedingsveranderingen op diabetes-type-2. In regelmatig overleg met een voedingsdeskundige streefde men naar: gewichtsverlies, gebruik van minder vetten en suikers en meer vezels, en (meer) beweging tot 30 minuten per dag. Zonder dat men bewust rekening hield...

Fruit en groente verlagen kans op suikerziekte

Een hoge consumptie van groente en fruit vermindert bij volwassenen de kans op diabetes. Dit is de conclusie van een studie bij mensen tussen de 25 en 74 jaar, die gedurende 20 jaar gevolgd werden. Van de 9665 mensen kregen 1018 personen suikerziekte. Deelnemers die vijfmaal of meer per dag fruit en groente aten ontwikkelden minder vaak suikerziekte. Bij vrouwen...

Minder insuline nodig door vezelrijke voeding

Zwangere vrouwen met suikerziekte die veel vezels eten, hebben minder insuline nodig. Diabetes-type-1 ontstaat meestal op jeugdige leeftijd. Deze suikerpatiënten houden hun suikerspiegels in het bloed binnen de normwaarden door insuline te spuiten. Wordt de suikerspiegel te hoog, dan ontstaan op den duur zenuwbeschadigingen, nierziekten, blindheid en, bij zwangere vrouwen, een miskraam of een vroeggeboorte van het kind. Uit het...

Vitamine C voor hart van diabeten

Meer dan 1000 mg vitamine C kan de schadelijke effecten van diabetes verminderen, waardoor de kans op hart- en vaatziekten afneemt. Dat bleek uit een verkennende studie van artsen van de Royal Victoria Hospital in Belfast. Na een maaltijd gaat bij diabetespatiënten niet alleen de glucosespiegel omhoog, maar ook de bloeddruk, verharden de bloedvaten zich en moet het hart extra...

Genotoxiciteit arseen door vrije radicalen

Arseen komt in geringe concentraties algemeen in ons leefmilieu voor. Beroepsmatige blootstelling aan schadelijke hoeveelheden via inhalatie is bekend in de verwerking van nonferro-ertsen, glasfabricage en de halfgeleiderindustrie. Met steenkool gestookte electriciteitscentrales kunnen verhoogde emissies van arseen geven. In sommige streken van Bangladesh en West-Bengalen heeft 32 procent van de waterputten te hoge concentraties arseen. Uit epidemiologische studies blijkt humane...

Te veel ijzer in bloed bij ouderen

Veel ouderen hebben te veel ijzer in het bloed in plaats van te weinig, zoals vaak wordt aangenomen. 1.016 deelnemers van 67 tot 96 jaar, die meewerkten aan een studie naar hart- en vaatziekten zijn getest op het ijzergehalte in het bloed. Ongeveer 13% van de mensen hadden een te hoog ijzergehalte en 3% had een verlaagde ijzerspiegel. Een verhoogde...

Chroom biotine combinatie voor insulinewerking

De samenwerking tussen de B-vitamine biotine en het mineraal chroom is hoogstwaarschijnlijk erg belangrijk voor een gezonde koolhydraatstofwisseling, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dr. William Cefalu legt uit dat het chroom samen met biotine de werking van insuline ondersteunt. Hierdoor verloopt de opslag van koolhydraten beter. Bekend was al dat chroom, in de vorm van het chroompicolinaat, de bloedsuikeropname in...

Vitamine-E-suppletie voor diabeten

Een hoge dosering vitamine E kan de hoeveelheid CRP, een eiwit dat wijst op ontstekingsprocessen en bovendien de kans op kransvatziekte voorspelt, verlagen, zo blijkt uit een onderzoek onder suikerpatiënten. De hoeveelheid CRP daalde na een vitamine-E-suppletie in alle drie de onderzoeksgroepen. Ook de stoffen die CRP stimuleren, zoals cytokines en interleukine-6, bleken in kleinere hoeveelheden dan voorheen aanwezig te...

Extra vitamine E bij diabetes

Diabetici met een grotere kans op LDL oxidatie hebben hoogstwaarschijnlijk profijt van een vitamin E-suppletie. Uit een gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek bleek dat de suikerpatiënten veel minder geoxideerd LDL cholesterol in hun bloed hadden dan de groep die een placebo slikte. Dr. Wendy Engelen stelt dat diabetes-type-1-patiënten een levenlang extra vitamine-E-supplementen moeten slikken. In haar onderzoek bleek dat de hoge doseringen...

Vitamine E bij hartinfarct en beroerte?

Vitamine E vermindert de hoeveelheid CRP, een eiwitindictor voor hart- en vaatziekten. Zowel bij diabetici als niet-diabetici werd de kans op kransvatziekten minder. De aanwezigheid van het eiwit duidt op een drie- tot viermaal grotere kans op een eerste hartaanval of beroerte. Dr. Sridevi Devaraj en dr. Ishwarlal Jialal toonden aan dat een vitamine-E-suppletie in drie onderzoeksgroepen leidde tot een...

Olijfolie belangrijk in voeding diabetici

Patiënten met ouderdomsdiabetes verkleinen hoogstwaarschijnlijk de kans op hart- en vaatziekten door over te stappen op een mediterraan voedingspatroon, zo blijkt uit Iers onderzoek. Vooral de vervanging van zonnebloemolie door olijfolie blijkt hierbij belangrijk. Verder bleek dat insulinespiegels en het niveau van bindend glucose toenamen bij een zonnebloemolierijk voedingspatroon. LDL-cholesterol en totaal cholesterol gingen ook omhoog. Aan het onderzoek namen...

Vitamine-B3-suppletie veilig voor suikerpatiënt

Vitamine B3 in de vorm van niacine is veilig voor suikerpatiënten. Een behandeling is bovendien een alternatief voor medicijnen met statines, aldus onderzoekers in de Journal of the American Medical Association. De onderzoekers verwerpen hiermee de aanname dat de vitamine de glucosespiegel van diabetici zou verstoren. In hun onderzoek naar veiligheid en werking van vitamine B3 bij 468 patiënten met...

Minder suikerpatiënt met hele granen

Extra ongeraffineerde granen verkleinen de kans op ouderdomsdiabetes bij vrouwen, zo blijkt uit nieuwe gegevens afkomstig van de Nurses' Health Study. Volgens de onderzoekers is niet alleen de voedingsvezel verantwoordelijk voor de beschermende werking. Ook magnesium, vitamine E en een onbekende eigenschap van hele granen spelen hier mee, aldus dr. Simin Liu. Liu toonde aan dat de groep met de...

Suiker risicofactor hartziekten en diabetes

Suiker en producten waarin veel suiker is verwerkt zijn hoogstwaarschijnlijk erg slecht voor de conditie van bloedvaten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Grote hoeveelheden suiker stimuleren het vrijkomen van vrije radicalen. Deze stoffen kunnen schade veroorzaken aan de vaatwanden en aan organen. De kans op onder andere hart- en vaatzieken wordt op deze manier vergroot. Aan het onderzoek werkten...

Geconjugeerde linolzuursuppletie voor suikerpatiënten

Geconjugeerd linolzuur helpt ouderdomsdiabetes tegen gaan. Een suppletie resulteerde na 8 weken in een verbeterde insulinespiegel, een lagere Body Mass Index (BMI) en een lagere triglyceridenspiegel. Gemiddeld daalde de insulinespiegel met 50 mg/dl in de linolzuurgroep, terwijl deze in de andere groep slechts met 10 mg/dl daalde. Voor het onderzoek kregen 11 patiënten dagelijks 6 gram van het geconjugeerde linolzuur...

Groter risico diabetes met lage vitamine C

Suikerpatiënten hebben erg lage vitamine-C-spiegels. Dit toonden onderzoekers van de Cambridge University onlangs aan. De lage vitamine-C-spiegels zijn geen gevolg van de suikerziekte, maar fungeren juist als risicofactor voor de ziekte, aldus de onderzoekers. Zij toonden aan dat mensen waarvan onlangs nog geen hyperglycemie was vastgesteld een zeer lage vitamine-C-spiegel hadden. Met 20 µmol/l meer vitamine C in het bloed...

Vitamine E; krachtig antioxidant vermindert diabetescomplicaties

Een hoge inname van vitamine E werkt hoogstwaarschijnlijk mee bij het voorkomen van hartziekten en beroerte onder diabetici. Dr. Ishwarlal Jialal en dr. Sridevi Devaraj toonden aan dat een grotere weefselverbranding, veroorzaakt door witte bloedlichaampjes, met vitamine E te verminderen was. Jialal had ook in eerdere onderzoeken al aangetoond dat vitamine E een rol kon spelen bij het voorkomen van...

Is ME te behandelen als HPU?

'Veel vrouwen kampen met 'vage' klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.' Dit zei dr. John Kamsteeg, biochemicus en oprichter van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC) te Weert, tijdens de presentatie van het...

Veel groente en fruit, ‘must’ voor suikerpatiënten

Door meer voedingsvezels uit groente en fruit te eten kunnen suikerpatiënten de glucosespiegel in het bloed laten dalen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat in The New England Journal of Medicine verscheen.Dr. Abhimanyu Garg en dr. Manisha Chandalia ontdekten dat de patiënten met type II diabetes die 50 gram voedingsvezel binnenkregen hun glucosespiegel met 10% konden verlagen. Verder bleek dat...

Insulineresistentie minder met glucosamine

Dr. Anthony Almada benadrukt dat diabetici niet meteen moeten stoppen met het slikken van dit supplement. Het is daarentegen wél goed om hen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke bijwerkingen ervan. Onderzoekers van onder andere de Los Angeles College of Chiropractic testten de invloed van glucosamine op de insulineresistentie. Aan het onderzoek werkten 15 patiënten zonder suikerziekte mee...

Granen beschermen tegen suikerziekte bij vrouwen

Graanproducten, vezels en magnesium beschermden oudere vrouwen tegen ouderdomsdiabetes. Onder leiding van dr Meyer en haar collega’s van de School of Public Health van de University of Minnesota is er een onderzoek gedaan of de inname van koolhydraten, gerafiineerde granen, volkoren granen, fruit, groente, vezels, oplosbare vezels en magnesium invloed heeft op het ontstaan van suikerziekte op latere leeftijd. 35988...

Laag geboortegewicht bevordert insulineresistentie

Chinese kinderen met een laag geboortegewicht hebben een grotere kans om insulineresistentie op te bouwen als ze volwassen zijn dan kinderen met een normaal geboortegewicht. De Britse dr. Catherine Law van de Southampton General Hospital geeft aan dat veel onderzoeken een verband leggen tussen een laag geboortegewicht en insulineresistentie, hyperglycemie, hyperinsulinemie, hoge bloeddruk en te hoge triglyceridenspiegels. Veel onderzoekers gaan...

Alfaliponzuur reguleert enzymreacties in het bloed bij ouderdomsdiabetes

De lichaamseigen stof alfaliponzuur of thioctinezuur speelt een voorname rol in de glucosestofwisseling en is betrokken bij de omzetting en vorming van de stoffen pyruvaat en lactaat. Diverse enzymen in dit deel van de energiestofwisseling zijn afhankelijk van alfaliponzuur. Bij patiënten met ouderdomsdiabetes worden afwijkingen gevonden in insuline-, glucose-, pyruvaat en lactaatconcentraties. Deze afwijkingen zijn groter bij diabetes-2-patiënten met overgewicht....

Melk is goed voor elk….?

Melk blijft tot op heden een product dat om zijn gezondheidseffecten veel wordt geprezen in de media. Toch wordt de kritische houding die de wetenschap tegenover melk heeft langzamerhand halsstarriger. Er zijn onderzoeken die een verband leggen tussen het drinken van melk en een verhoogde kans op suikerziekte, prostaatkanker of kanker aan de eierstokken. Vanuit de bekende Nurses Health Study...

Foliumzuur vermindert risico hart- en vaatziekten

Foliumzuur- en B-vitaminerijke voedingspatronen verminderen hoogstwaarschijnlijk de kans op hart- en vaatzieken. Dit is het resultaat van onderzoek waaraan 491 mensen uit de Verenigde Staten en Canada meewerkten. De deelnemers hadden allen hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels of suikerziekte of een combinatie van deze drie factoren. Van de onderzoekers kregen zij willekeurig een zelfgekozen voedingspatroon (wel volgens de normen van de...

Suikerziekte verlaagt magnesiumspiegel drastisch

Lage magnesiumspiegels kunnen onder blanke mensen in sommige gevallen de directe aanwijzing voor suikerziekte te zijn. Een relatie tussen de inname van magnesium en het voorkomen van suikerziekte (ouderdomsdiabetes) blijkt er volgens dr. Frederick Brancati echter niet te zijn. Hij onderzocht met zijn team van de John Hopkins University in Baltimore 12.128 volwassenen in de leeftijd van 45 tot 64...

Nakomelingen zwaarlijvige ouders ontlopen suikerziekte maar moeilijk

Wanneer suikerziekte in de familie voorkomt is het zeer waarschijnlijk dat hun nog jonge nakomelingen weinig aan lichaamsbeweging doen aan overgewicht leiden en slechte voedingsgewoonten hebben. Hierdoor hebben ook deze nakomelingen een grote kans op suikerziekte. Een familie met een ongezonde lifestyle is een moeilijke omgeving om in op te groeien. Dr. Philip Scott Zeitler van het Children's Hospital in...

Te weinig magnesium veroorzaakt suikerziekterisico

Een lage magnesiuminname heeft zeer waarschijnlijk te maken met insulineongevoeligheid, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Dr. Suzanne Humphries onderzocht 179 zwarte Amerikaanse jongeren die geen suikerziekte hadden. Over een periode van 24 uur werd vastgesteld welke verschillende voedingsstoffen ingenomen waren. Middels een glucosetolerantie-test werd verder vastgesteld welke personen insulinegevoelig of insulineongevoelig waren. Het onderzoeksteam ontdekte dat de gemiddelde dagelijkse...

Atherosclerose en beroerte risico’s hoge homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels door een verminderde schildklierwerking vormen waarschijnlijk een risicofactor voor een versnelde artherosclerose, zo blijkt uit nieuw onderzoek.In onderzoek van dr. Wiam Hussein werd gecontroleerd of een l-thyroxine-behandeling homocysteïnespiegels lieten dalen bij 14 patiënten met een verminderde schildklierwerking.Aan het begin van het onderzoek hadden 4 mannen homocysteïnespiegels van gemiddeld 15,1 mcmol/l en 10 vrouwen 11,65 mcmol/l. De mannen uit...

Bètacaroteen beperkt ontstaan suikerziekte toch niet

Bètacaroteen-suppletie heeft geen invloed op de preventie van suikerziekte (type 2) bij mannen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Naar aanleiding van enkele positieve resultaten met bètacaroteen ter preventie van suikerziekte onderzocht dr. Simin Liu opnieuw deze relatie. Aan het onderzoek werkten 22.071 gezonde artsen (40 - 84 jaar) mee die dagelijks willekeurig bètacaroteen (50 mg), aspirine, beide of placebo kregen....

Warm bad verbetert bloedsuikerspiegel

Een warm bad is een goed alternatief voor mensen met type 2 diabetes. Het verbetert de bloedsuiker-herkenbaarheid, slaap en het gevoel van welbehagen, aldus Amerikaanse onderzoekers. Suikerpatiënten die het gevoel in hun voeten kwijt zijn, moeten echter wel voorzichtig zijn. Dr. Philip Hooper, een van de onderzoekers waarschuwt ervoor dat te heet water de kans op verwonding van de huid...

Vitamine E verbetert bloedtoevoer naar netvlies

Suikerpatiënten kunnen hoogstwaarschijnlijk de kansen op schade aan netvlies en nieren verminderen door een hoge dosis vitamine E te slikken. Dr. George King voerde een klinisch onderzoek uit dat acht maanden duurde. Hieraan werkten 36 suikerpatiënten (18 - 45 jaar oud) mee. Daarnaast deden 9 controlepatiënten mee die geen suikerziekte hadden. De helft van de onderzoeksgroep kreeg 1.800 IE vitamine...

Gematigd alcoholgebruik ook goed tegen diabetes

Dat een of twee glazen alcohol per dag goed is voor het hart was reeds bekend, maar dat dit ook preventief werkt ten aanzien van diabetes is nieuw. Uit onderzoek onder bijna 1.000 diabetici, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar, kwam naar voren dat diegenen die een of meer alcoholische dranken per dag namen ongeveer 80% minder kans op...

Alfaliponzuur voorkomt zenuwbeschadiging suikerpatiënten

Alfaliponzuur vormt voor suikerpatiënten hoogstwaarschijnlijk een nieuw alternatief voor de behandeling en preventie van vertraagde zenuwbeschadiging. Volgens professor Lester Packer van de University of California voorkomt alfaliponzuur een vertraagde zenuwbeschadiging bij bijna 70% van alle suikerpatiënten. Er zijn geen bijwerkingen bekend en volgens sommige onderzoekers vertraagd het ook de gevolgen van het ouder worden, aldus Packer. Alfaliponzuur heeft antioxiderende capaciteiten...

Minder dikke buik verlaagt de kans op diabetes

Een combinatie van lichaamsbeweging en een aangepast voedingspatroon vermindert hoogstwaarschijnlijk vetophoping bij de onderbuik. Het onderzoek legt een link tussen vetophoping en de werking van insuline. Hogere concentraties insuline in het bloed kunnen leiden tot diabetes. Volgens onderzoeker B. Rice van de Queen's University in Pittsburgh zorgt een vermindering van 0,5 tot 1,0 kilogram per week voor een betere insulinewerking....

Alfaliponzuur; krachtig antioxidant helpt diabetici

Diabetici die alfaliponzuur slikken, verkleinen daarmee de kans op eventuele beschadigingen aan zenuwen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens dr. Lester Packer zorgt alfaliponzuur voor voorkoming of beperking van zenuwbeschadiging. Ongeveer 70% van alle diabetici heeft last van zenuwbeschadigingen, waardoor de ontdekking mogelijk een nieuwe standaardbehandelmethode wordt. De behandeling kan hij iedereen aanraden. Het vertraagt mogelijk ook nog het proces...

Lagere homocysteïne-spiegels bij diabetici

Diabetici blijken een homocysteïne-spiegel te hebben die gemiddeld lager is dan die van de algemene bevolking zo blijkt uit Israëlisch onderzoek. Daar komt bij dat wanneer homocysteïne-spiegels bij diabetici het gemiddelde ontstijgen, de kans op overlijden aan welke ziekte dan ook zeer groot is, zo geven de onderzoekers aan in the Lancet. In de onderzoeksgroep van 1.948 mannen en vrouwen...

Onbedoeld gewichtverlies riskant

Een bedoelde lichte gewichtsdaling heeft nagenoeg geen invloed op de kans op overlijden door hart- en vaatziekten. Een onbedoelde daling van gewicht bij hart- en vaatziekten blijkt daarentegen verbonden te zijn met een verhoogde kans op overlijden, zo blijkt uit twee Amerikaanse onderzoeken. In het eerste onderzoek werd bij 49.000 blanke mannen (40-64 jaar) met overgewicht gezocht naar een relatie...

Controle glucose en bloeddruk bij diabetes minder complicaties

Strenge controle van bloedglucosewaarden en de bloeddruk van patiënten met diabetes type-II vermindert de kans op doorbloedingsstoornissen die leiden tot aandoeningen van vooral het oog, nier en benen. De resultaten van de UK Prospective Diabetes Study zijn gepubliceerd in in totaal vijf artikelen in de British Medical Journal en in The Lancet.. Intensieve controle van de bloedglucose verlaagt het risico...

L-carnitine bij type II diabetes geen succes

Behandelingen van diabetes (type II) met het aminozuur L-carnitine om de insuline-resistentie te verbeteren, blijken niet te werken. De patiënten lijken juist achteruit te gaan, zo concludeerde dr. Geltrude Mingrone. De Italiaanse onderzoeker en zijn team volgden een groep van 15 diabetici (type II) en 20 gezonde vrijwilligers. Hierbij maten ze de werking van L-carnitine en insuline. Waar eerdere onderzoeken...

Lp(a) is onafhankelijke risicofactor kransvatziekten bij diabetespatiënten

Onder Aziatische migranten uit het zuiden van India komen kransvataandoeningen veel voor. De traditionele risicofactoren, namelijk hoge bloeddruk, roken en te hoog lechaamsgewicht kunnen de verhoogde sterfte aan kransvataandoeningen slechts ten dele verklaren. Mogelijk is er een verband met ouderdomsdiabetes. Onderzoek concentreerde zich op lipoproteine(a), afgekort lp(a), als additionele risicofactor. Bij 100 gezonde personen, 100 suikerpatiënten zonder kransvataandoeningen en 100...

Bètacaroteen en lycopeen belangrijkste antioxidanten tegen suikerziekte

Hoogstwaarschijnlijk is er minder kans op suikerziekte door voldoende carotenoïden binnen te krijgen, zo blijkt uit een bericht in de American Journal of Epidemiology. De bekendste carotenoïde is bètacaroteen. Maar tot deze groep stoffen met een antioxidatieve werking behoren ook alfacaroteen, lycopeen, cryptoxanthine, luteïne en zeaxanthine. Ze worden vooral in groente en fruit gevonden en staan momenteel volop in de...

Voldoende lichaamsbeweging voorkomt glucose-intolerantie

Een goede lichamelijke conditie op jonge leeftijd voorkomt hoogstwaarschijnlijk de ontwikkeling van een verslechterde glucose tolerantie, meestal een voorbode van diabetes. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat Preventive Medicine publiceerde. Bij dit onderzoek waren 98 Japanse mannen betrokken die allen in de vijftig waren. In de groep hadden 38 mannen een verslechterde glucose-tolerantie. De overige 60 hadden geen problemen met...

Goede conditie essentieel om risico diabetes te verminderen

Veel lichaamsbeweging en een goede conditie verminderen hoogstwaarschijnlijk de kans op een verslechterde glucoseopname en diabetes (type II) bij mannen, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat dr. Ming Wei en collega’s aan de Cooper Institute for Aerobics Research in Dallas deden. Over een periode van 6 jaar observeerde Weis' onderzoeksteam de fitheid en de glucosetolerantie van 8.633 mannen waarvan niemand...

Zinktekort mogelijk oorzaak hart- en vaatziekten en suikerziekte

Dat te weinig zink onder andere groei, wondgenezing en de werking van het immuunsysteem belemmert, is reeds gebleken uit meerdere onderzoeken. Nu blijkt uit onderzoek in India dat zinktekorten waarschijnlijk ook de kans op zowel hart- en vaatziekten als diabetes vergroot. Onderzoeker dr. Ram Singh van the Center of Nutrition and Heart Research Laboratory in Moradabad onderzocht 3.575 mensen in...

Verbetering polyneuropathie door vitamine E bij ouderdomsdiabetes

In de pathologie van ouderdomsdiabetes speelt oxidatieve stress een belangrijke rol. Onvoldoende controle van vrije radicalenproductie kan leiden tot diabetescomplicaties, bijvoorbeeld polyneuropathie. Via electrofysiologische metingen kan de graad van neuropathie worden vastgesteld. Een van de vroege kenmerken welke bij suikerziekte worden geconstateerd betreft een verminderde zenuwbaangeleiding. Een interventieonderzoek aan de Hacettepe Universiteit in Ankara met vitamine E als antioxidant en...

Hartinfarct en mentale achteruitgang dezelfde risicofactoren

Factoren die hart- en herseninfarcten bevorderen spelen ook een rol bij mentale achteruitgang op latere leeftijd. Volgens onderzoeker dr. Merrill Elias gaat het om zwaarlijvigheid, roken, hoge bloedruk en diabetes. Door deze risicofactoren te vermijden blijft de geest op latere leeftijd mogelijk beter in vorm. Elias baseert zijn uitspraken op gegevens uit een onderzoek uit de periode 1976-1978 toen 1.799...

Lithium ondersteunend bij diabetes

In proeven met bètacellen van de pancreas van de rat werd een stimulerend effect gevonden van litihium op de insulinesecretie. Eerder waren bij psychiatrische patiënten die lithiumcarbonaat kregen ter behandeling van manische depressie, hypoglycemische reacties en anti-diabetes effecten waargenomen. Aan de Hunana Medical University, Hunan, Volksrepubliek China, werden effecten van lithiumcarbonaat in de behandeling van hypoglycemie bij suikerpatiënten onderzocht. Een...

Baarmoederkanker en lifestyle

Baarmoederkanker is een hormoonafhankelijke vorm van kanker welke is geassocieerd met overgewicht en suikerziekte. In Hawaï werd een casus-gecontroleerde studie uitgevoerd onder 322 histologisch bevestigde gevallen met endometriumkanker afkomstig uit vijf etnische bevolkingsgroepen. Ter controle fungeerde een overeenkomstige groep van 511 gezonde vrouwen. Voeding, body mass index en fysieke activiteit werden gerelateerd aan het voorkomen van de aandoening. De fysiek...

Lipidenperoxidatie bij suikerziekte vermindert door L arginine

Oxidatieve stress, zoals lipidenperoxidatie, leidt bij suikerpatiënten op den duur tot complicaties. Bekende voorbeelden hiervan zijn vroegtijdige veroudering en microangiopathie, welke kenbaar worden in de vorm van een verminderd gezichtsvermogen en nierinsufficiëntie. Verhoogde vorming van lipidenperoxidatie leidt tot verhoogde concentraties malondialdehyde, een eindproduct van de afbraak van meervoudig onverzadigde vetzuren. Het aminozuur L-arginine kan met aldehyden reageren en mogelijk leiden...

Chroomsupplementen effectief bij diabetes

1000 microgram chroompicolinaat (komt ongeveer overeen met 125 µg zuiver chroom) heeft significant gunstig effect bij de behandeling van diabetes-type-2. Chroom verlaagt het bloedsuikergehalte, vermindert de glycosylatie van eiwitten en verlaagt het cholesterol. Lagere hoeveelheden van 200 microgram chroompicolinaat laten ook een statistisch significant effect zien, maar niet zo duidelijk als bij de hogere hoeveelheid. Deze dubbelblinde, placebogecontroleerde studie is...

Alfaliponzuur kan diabetes complicaties verbeteren

Perifere neuropathie (PN) en autonome neuropathie van het hart (CAN) zijn veel voorkomende complicaties bij diabetes. Er zijn aanwijzingen dat oxidatieve stress (vrije radicalen) een rol spelen bij het ontstaan van deze complicaties. In een studie waaraan 328 patiënten met insuline-onafhankelijke diabetes (NIDDM) deelnamen, werd het effect op PN onderzocht van intraveneuze toediening van alfaliponzuur in drie doseringen (1200, 600...

Nicotinamide en vitamine E werkzaam bij beginnende suikerziekte

Wanneer de diagnose insulineafhankelijke suikerziekte net is gesteld, kunnen de nog functionerende bètacellen van de pancreas beschermd worden door een goede instelling met insuline en suppletie met nicotinamide. Vraagstelling in dit onderzoek was of een vergelijkbaar effect ook met vitamine E bereikt kan worden. Vierentachtig suikerpatiënten tussen 5 en 35 jaar namen aan de studie deel. De helft kreeg gedurende...

Vitamine C en endotheelrespons bij diabetici

Diabetici hebben een verhoogde kans op vaataandoeningen. Diabetescomplicaties zoals retinopathie en nefropathie zijn bekende voorbeelden. Afwijkingen in vaatwandfuncties zouden hieraan ten grondslag liggen. De vaattonus is afhankelijk van een evenwicht in biochemische factoren, onder andere door het onder controle houden van vrije radicalenreacties door vitamine C. Diabetici hebben tot 50 procent lagere plasmawaarden en weefselconcentraties voor vitamine C vergeleken met...

Insuline verlaagt circulerend vitamine E

Zowel hyperinsulinemie als vrije radicalen zijn in verband gebracht met het ontstaan van atherosclerose, maar de relatie tussen insuline en oxidant/antioxidantbalans is niet duidelijk. In deze studie werd het effect van hyperinsulinemie op de plasmaconcentratie van vitamine E, een belangrijke vrije radicaalvanger, onderzocht. Vier groepen kregen een infuus met insuline (6 pmol/min/kg) gedurende 2 uur; 12 diabetespatiënten (niet insuline afhankelijk),...

Vitamine A verbetert de werking van insuline

Een groep van 25 gezonde vrijwilligers werd aan de Universiteit van Stanford onderzocht. Hun voedingspatroon en lichamelijke activiteit werd bepaald door middel van een vragenlijst. Na analyse van de gegevens bleek dat de opname van glucose door de cellen minder was naarmate mensen dikker waren of minder actief. De vitamine-A-inname bleek samen te hangen met de insulinestofwisseling. Insuline was effectiever...

Diabetische polyneuropathie met vitamine B6, B12 en vetoplosbaar vitamine B1

Bij diabetische polyneuropathie zijn vooral de lange axonen in de extremiteiten aangedaan, waarbij sensorische defecten in de extremiteiten op de voorgrond treden. Benfotiamine, een vetoplosbaar derivaat van vitamine B1 (40 mg) werd in combinatie met vitamine B6 (90 mg pyridoxinehydrochloride) en B122 (0,25 mg cyanocobalamine) gedurende 12 weken gegeven aan 11 diabetici met polyneuropathie. Deze dosis werd de eerste 10...

Boter verhoogt de insulinerespons bij suikerziekte

Mensen met suikerziekte kunnen niet meer voldoende insuline aanmaken om het glucosegehalte van het bloed, dat na een maaltijd stijgt, weer omlaag te brengen. Het eten van boter bij de maaltijd kan de insulinerespons een handje helpen. Dat bleek althans uit een onderzoek met twaalf personen die aan ouderdomsdiabetes leden. Zij kregen een maaltijd van 300 gram aardappelpuree gecombineerd met...

Vitamine E vermindert LDL oxidatie bij suikerpatiënten

Suikerpatiënten hebben verhoogde niveaus van lipidenperoxidatieproducten in het lichaam. Lipidenperoxidatie, bijvoorbeeld de vorming van oxLDL, kan bijdragen aan het ontstaan van vasculaire aandoeningen, welke vaak bij suikerpatiënten optreden. Het nut van vitamine-E-verstrekking in het kader van een antioxidanttherapie, werd voor gezonde personen met een normale glucosestofwisseling in een groot aantal studies reeds aangetoond. Onlangs voerde dr. Isharwal Jialal van het...

Vanadium verbetert glucosebloedspiegel en insulineresistentie bij insuline onafhankelijke diabetes

Vanadium is een spoorelement dat normaal voorkomt in de mens. Vanadium heeft insuline-achtige eigenschappen (insulinomimetisch) en verbetert verhoogde glucosebloedspiegels bij patiënten met niet-insuline afhankelijke diabetes (NIDDM), verhoogt de glycogeensynthese in de lever en remt in de lever de nieuwvorming van glucose. De vorming van glucose in de lever en de afgifte daarvan aan het bloed (HGO: hepatic glucose output) staat...

Glycosylatie afgeremd door vitamine E

Glycosylatie van lichaamseiwitten en verhoogde triglyceridenspiegels in plasma vormen aanzienlijke risicofactoren voor het ontstaan van diabetescomplicaties. De over een langere periode te hoge glucosespiegels zijn hiervan de oorzaak. Zo ontstaat geglycosyleerd hemoglobine (GHb) dat minder goed functioneert. Een hoge inname van vitamine E, bijvoorbeeld doses van 900 tot 2000 IU per dag, kan GHb en triglyceriden helpen verlagen. In dit...

Magnesiumtekort bij suikerziekte

Uit dit overzichtsartikel blijkt dat bijna 25% van de diabetespatiënten een tekort aan magnesium heeft. Een hoog gehalte aan glucose in het bloed blijkt magnesium het lichaam uit te werken. Ook de zogenaamde insulineresistentie, het verschijnsel dat spiercellen steeds minder reageren op insuline in het bloed, blijkt samen te hangen met een te laag gehalte aan magnesium. Voorts is een...

Alfaliponzuur en diabetische neuropathie

Onderzocht werd bij 320 personen met niet-insuline- afhankelijke diabetes of de bij hen optredende symptomatische perifere neuropathie beïnvloed kon worden met alfaliponzuur. At random en dubbelblind werden ze ingedeeld in vier groepen, die gedurende drie weken 3 doses kregen per infuus van resp. 1200, 600, 100 mg alfaliponzuur of een placebo. Afname van symptoomscore van de voeten was het grootst...

Slechte vitamine-E-status en diabetes

Bij 944 Finse mannen zonder diabetes (suikerziekte) werd het vitamine-E-gehalte in het bloed bepaald. Vier jaar daarna werd gekeken wie van hen diabetes had gekregen. Een vitamine-E-concentratie die onder het gemiddelde lag, gaf bijna vier maal (3,9) zoveel kans om diabetes te ontwikkelen. Dit ondersteunt de theorie dat vrije radicalen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van diabetes.

Visolie heeft ongunstig, en olijfolie een gunstig effect op bloedvaten en bloedsuiker bij diabetes mellitus.

In een dubbelblind onderzoek kregen achtentwintig patiënten met diabetes mellitus, die behandeld werden met insuline, 6 capsules met visolie of 6 capsules met olijfolie. De visolie zorgde voor een stijging van de nuchtere glucosewaarden in vergelijking met olijfolie. De arteriële compliance (een maat voor de elasticiteit van vaten) verminderde in de groep die visolie kreeg en nam toe in de...

Magnesiumtekort en risico op nefropathie

In dit onderzoek bleken van de 80 onderzochte kinderen en adolescenten met juveniele diabetes er 24 magnesiumdeficiënt te zijn (minder dan 0,7 mmol/l Mg in serum) en 30 (38% van het totaal) aan microalbuminurie te lijden (albumine-uitscheiding via de urine meer dan 20 mg/min). Bij 11 patiënten (14% van het totaal) werd de microalbuminurie meerdere malen geconstateerd, hetgeen wijst op...

Vitamine C verbetert het metabolisme bij diabetici

Bij diabetici heeft men in diverse onderzoeken verlaagde vitamine-C-niveaus aangetroffen in vergelijking met niet-diabetici. Volgens de onderzoekers was echter nog nooit bestudeerd wat voor metabole effecten langdurige vitamine-C-suppletie had bij niet-insuline-afhankelijke (Type II) diabetici. In dit onderzoek kregen 40 type-II-diabetici in de leeftijd van 72 +/- 0,5 jaar in een dubbelblind gerandomiseerd crossover onderzoek een placebo en na een uitwasperiode...

Gunstige effecten van magnesium en vitamine C bij diabetici

De werkzaamheid van vitamine C en magnesium werd onderzocht bij 56 diabetici. De procedure was als volgt: een standaardbehandeling gedurende 90 dagen, een 90 dagen durende behandeling met 600 mg magnesium per dag, en een periode van 90 dagen waarin 2 gram vitamine C per dag gegeven werd. Een deel van de groep kreeg eerst magnesium en daarna vitamine C,...

Preventie juveniele suikerziekte door vitamine B3

Juveniele suikerziekte of insulineafhankelijke diabetes of wordt gekenmerkt door de autoimmune afbraak van de bètacellen in de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. Dit proces start reeds jaren voor er sprake is van manifeste suikerziekte. Meting van Island Cell Antibody (ICA), bètacelspecifieke antilichamen, maakt een vroege diagnose mogelijk. Personen met een verhoogde kans op de van insulineafhankelijke vorm van suikerziekte...

Nicotinamide en diabetes mellitus

Een groep van 56 diabetici, insuline afhankelijk en recent gediagnostiseerd, kreeg gedurende 12 maanden 25 mg per kilogram nicotinamide of een placebo. Uit dit onderzoek is gebleken dat vitamine B3 naast insuline de bètacel destructie van de pancreas helpt voorkomen.

Taurine in bloed verlaagd bij suikerpatiënten

Dierlijk voedsel bevat het zwavelhoudend aminozuurderivaat taurine. Vooral schelpdieren hebben een hoog gehalte. De lichaamseigen aanmaak van taurine is gewoonlijk beperkt; bij suikerpatiënten is het verbruik ervan sterk verhoogd. Taurine speelt een rol in de regulering van functies van bloedplaatjes, daarnaast is taurine betrokken bij de glucose-utilisatie in interacties met glucosereceptoren op de cel. Veranderingen in het functioneren van bloedplaatjes...

Diabetische polyneuropathie en alfaliponzuur

In een overzichtsartikel naar aanleiding van een symposium over diabetische neuropathie, wordt dieper ingegaan op de rol van alfaliponzuur in de behandeling van deze aandoening die 25 tot 50% van alle diabetespatiënten treft. De belangrijkste bevorderende factor voor polyneuropathie is hyperglycaemie, zoals die bij diabetici voorkomt. Ook verhoogde concentraties vrije zuurstofradicalen kunnen bijdragen aan het verlies van neurologische functies bij...

Vitamine D3 en diabetes mellitus

In een bevolkingsonderzoek waarbij 5677 mensen tussen 40 en 64 jaar waren betrokken, werden 238 nieuwe gevallen van diabetes mellitus en verlaagde glucosetolerantie aangetroffen. Vergeleken met de controlegroep was de serum-25-hydroxyvitamine-D3- spiegel significant verlaagd bij de personen met recent ontdekte diabetes of glucoseintolerantie.

Magnesium verlaagt cholesterol

Elke dag magnesium geeft na een maand bij patiënten met suikerziekte een verlaging van het totaal cholesterol en een stijging van het gunstige HDL-cholesterol te zien. De in totaal 43 patiënten die aan het onderzoek meededen hadden suikerziekte maar gebruikten geen insuline. Zij werden in 2 groepen verdeeld. In groep 1 kregen de deelnemers ongeveer 400 mg magnesium (als magnesiumpidolaat)...

Chroom voor diabeten- review

Na 35 jaar research kan men zeggen dat chroom een belangrijke rol speelt bij de progressie van glucose intolerantie en bij het risico op diabetes en hartziekten, hoewel dit niet algemeen bekend is. In 13 van de 15 onderzoeken waarin het effect van chroomsuppletie op de glucosetolerantie bestudeerd vond men een gunstig effect van chroom op het glucoseniveau en op...

Vegetarisch dieet voor diabetici

Een vegetarisch dieet met ongeraffineerde voedingsmiddelen, weinig vet (10-15%) en veel vezels plús lichaamsbeweging gaf de volgende gunstige effecten bij 21 patiënten die op latere leeftijd diabetespatiënt waren geworden: het verdwijnen van pijn die het gevolg was van neuropathie binnen 4-16 dagen; een gewichtsafname van gemiddeld 4,9 kilogram binnen 25 dagen; daling van het bloedglucosepeil (nuchter) van 35% bij de...

Voedselstructuur beïnvloedt de bloedsuikercontrole

In dit onderzoek werd het belang van voedselstructuur op het bloedglucose en de insuline responsen bestudeerd in 10 patiënten met niet-insuline-afhankelijke-diabetes mellitus. In het eerste deel van het onderzoek werden 6 patiënten behandeld met orale anti-diabetische medicatie terwijl er vier alleen met een dieet behandeld werden. Het tweede deel van de studie omvat 10 patiënten waarvan er 5 werden behandeld...

Vitamine E verbetert de werking van insuline

Veroudering gaat gepaard met een verminderde werking van insuline. Anders geformuleerd, de weerstand van lichaamscellen tegen insuline neemt toe. Daarnaast is er een toename van oxidatieve stress. Onder invloed van vrije radicalen treden afwijkingen op in het glucosetransport. Kort geleden onderzochten dr. G. Paolisso en medewerkers van de universiteit van Napels de effecten van extra vitamine E-inname op de insulinewerking...

Een rol voor ijzer bij diabetes?

In dit artikel wordt de mogelijke rol van het ijzerniveau in het lichaam besproken als een oorzakelijke factor bij het ontstaan van niet-insuline-afhankelijke diabetes. 60% van de patiënten met hemochromatose heeft diabetes. Insulineresistentie in samenhang met hyperinsulinemie schijnt de vroegst te detecteren afwijking te zijn bij hemochromatose, gevolgd door de verminderde secretie van insuline als ijzer selectief wordt afgezet in...

Teunisbloemolie en visolie bij diabeten

Zeven niet-insuline-afhankelijke diabeten kregen 4 gram teunisbloemolie, 2,4 gram sardine-olie en 200 milligram vitamine E. Na 4 weken waren het nuchter plasmaglucose, hemoglobine A1c, totaal cholesterol, lichaamsgewicht en het vetpercentage significant gedaald, maar dit gebeurde ook bij 11 andere patiënten die geen olie hadden gekregen. Bij de groep die met de omega-vetzuren was behandeld, nam ook de uitscheiding van 11-dehydro-tromboxaan...

De rol van vanadium

Vanadium is een overgangsmetaal. Het bezit biochemische eigenschappen welke overeenkomen met die van chroom, molybdeen, mangaan en ijzer. Vanadium wordt in vele soorten voedsel aangetroffen. Bijzonder rijk aan vanadium zijn champignons, peterselie, dille en zwarte peper. Raffinage van grondstoffen leidt tot hoge verliezen aan het mineraal. Vanuit het maagdarmkanaal wordt minder dan 5 procent geabsorbeerd; sommige studies maken melding van...

‘Nibbling dieet’ bij diabeten

Patiënten met niet-insuline-afhankelijke diabetes wordt zelden geadviseerd om de frequentie van de maaltijden op te voeren. Eerder wordt hen, uit angst voor gewichtstoename, juist verboden om tussen de maaltijden te eten. Observaties bij insuline-afhankelijke diabeten laten zien dat een toename van de maaltijdfrequentie de behoefte aan insuline en de glucose- concentratie in het bloed kan verlagen. Hernieuwde aandacht voor een...

Koemelk als oorzaak suikerziekte

De van insuline afhankelijke vorm van suikerziekte komt vijftig maal zo vaak voor bij kinderen in de Scandinavische landen, bijvoorbeeld in Finland, als in landen in het Verre Oosten, bijvoorbeeld in Japan. Door prof. Allan Drash van de Universiteit van Pittsburgh te Pittsburgh in de Verenigde Staten, werd een aantal voedingsfactoren aangaande de autoimmuunprocessen in relatie met diabetes mellitus bestudeerd....

Chroom, diabetes, hyperlipidemie en gewichtsafname

Dit artikel geeft een overzicht over het potentieel therapeutisch gebruik van driewaardig chroom in de vorm van chroompicolinaat. De aanbevolen dagelijkse inname van chroom bedraagt tussen de 50 en 200 microgram. Het lijkt erop dat het in zeer beperkte mate voorkomt in de gemiddelde Amerikaanse voeding. In een recente USDA studie bleek dat 9 van de 10 Amerikaanse volwassenen minder...

Vitamine E verbetert werking insuline

Waarschijnlijk speelt oxydatieve stress een rol bij het ontstaan van diabetes-complicaties. Omdat vitamine E beschermt tegen oxydatieve stress, zouden de lage vitamine E-concentraties die men vaak aantreft bij diabeten, het gevaar op het optreden van complicaties, zoals microangiopathie, kunnen vergroten. In een onderzoek werden voor vijftien patiënten met type II diabetes een lagere vitamine E-concentratie, een hogere zuurstof-produktie en een...

Voedingsadviezen bij diabetes

Dit artikel geeft een overzicht over de aanbevelingen voor de voeding van diabetici. De voeding is voornamelijk een gezonde voeding die veel samengestelde koolhydraten en vezels bevat en weinig vet. Een volwaardige, gevarieerde voeding is voldoende voor de meeste mensen en speciale voedingsmiddelen of supplementen zijn niet nodig. Gewichtsafname en op het ideale gewicht letten is erg belangrijk. De hoeveelheid...

Zink en diabetes

De zinkstatus werd bepaald bij 53 diabetici, waaronder 18 insulineafhankelijke diabetici, 22 insulineonafhankelijke diabetici die behandeld werden met orale anti-diabetische medicijnen en 13 insulineonafhankelijke pati­nten die behandeld werden met insuline. In alle drie groepen lagen de zink-spiegels in het plasma binnen de normale waarden voor gezonde individuen. Het zin-gehalte in de urine was verhoogd bij de insuline-afhankelijke diabetici en bij...

Te laag magnesium bij diabetes

Bij diabetes mellitus worden regelmatig lage magnesiumwaarden beschreven, met name bij slecht ingestelde type I diabetische patiënten. Men vermoedt dat een te lage magnesiumspiegel in het bloed kan bijdragen aan de insuline resistentie die optreedt bij type II diabetici. De magnesium-spiegels werd gemeten van 50 type II diabetici voor, en één tot drie maanden na de aanvang van een insulinebehandeling...

Chroom bij glucose-intolerantie

Bij ratten werd het effect van chroom onderzocht op de glucosetolerantie bij hoge bloeddruk met insulineafhankelijke diabetes. Drie groepen ratten werden gebruikt: spontaan hypertensieve ratten met een verhoogde gevoeligheid voor beroertes en Wistar Kyoto ratten met een normale bloeddruk mét en zonder streptozotocine-geïnduceerde diabetes. Een deel van de ratten uit elke groep kreeg intraperitoneale een chroom-oplossing van 20 Fg chroom...

Chroom en diabetisch cataract

Chroom is belangrijk voor het glucose metabolisme. Diabetici hebben een laag chroom gehalte in hun bloed en ook een verhoogd risico op cataract. Dit onderzoek evalueerde de chroom-concentraties in 61 menselijke lenzen en in 38 bloed monsters. De analyse van chroom in de menselijke lens laat een significant verschil zien tussen normale en diabetische populaties, maar geen verschil tussen seniele...

Lichaamsbeweging en vitamine E gunstig voor ouderen

Bij het klimmen der jaren verandert de samenstelling van het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn een toegenomen vetmassa in de spierweefsels, afname van vetmassa in de hersenen, vermindering van de totale hoeveelheid water en een lagere botdichtheid. Deze veranderingen in lichaamssa­mensteling vertalen zich bij ouderen in een lagere energiebehoefte en een verminderde spierkracht en functionele capaciteit. Tevens neemt het risico op...

Psylliumvezel vermindert postprandiale glucosespiegel

Plantaardige vezels, in het bijzonder de wateroplosbare vezelsoorten, kunnen de postprandiale (na de maaltijd optredende) stijging van glucose en insuline in het bloed afzwakken. Voorbeelden van wateroplosbare vezels zijn guargom, pectine en psyllium. Onderzoek met gezonde vrijwilligers toonde een vermindering van de postprandiale glucosestijging ten opzichte van een placebo, indien de wateroplosbare vezels tijdens de maaltijd werden ingenomen. De invloed...

Dieet en rheumathoïde arthritis

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2. 1989 [4 pagina’s] Rheumatoïde arthritis is een veel voorkomende stofwisselings-ziekte. Voeding speelt een belangrijke rol in de etiologie van deze aandoening. Eliminatiediëten om allergische reacties op te sporen en de toepassing van voedingssupplementen blijken een gunstige invloed te hebben op het verloop van rheumatoïde arthritis. Patiënten met reuma vertonen veelvuldig een verhoogd niveau van immuuncomplexen,...

Dr. Sheldon Deal over Reuma

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1985 [4 pagina’s] ''Tachtig van de honderd arthritispatienten, die ik onder behandeling krijg geven een duidelijke verbetering te zien, tenminste als ze niet volledig immobiel zijn geraakt door ossificatie. En met een duidelijke verbetering bedoel ik dat ze van de medicijnen af zijn en geen pijn meer hebben. Mijn behandeling is erop gericht om de...

Een nieuw verband tussen voeding en reuma

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1985 [3 pagina’s] Het afgelopen jaar heeft een opmerkelijke doorbraak plaatsgevonden in de erkenning dat het dieet een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van auto-immuunziektes zoals arthritis. Het is al weer enige jaren geleden dat dr. Hemmings uit Engeland zijn theorie van de onvolledige eiwitafbraak ter discussie stelde. Later werden deze afbraakproducten exorphinen genoemd,...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+