Zoekresultaten

E. coli en vroegdiagnose dikkedarmkanker

Een pathogene variant van Escherichia coli (E. coli) produceert een chemische stof die het DNA in humane darmcellen kan beschadigen. Dit kan leiden tot darmkanker. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature’. In een laboratoriumexperiment werden humane darmcellen gedurende vijf maanden blootgesteld aan een variant van de darmbacterie E. coli. De bacterie produceert de chemische stof colibactine die schade...

Relatie mondconditie en leverkanker

Er is een verband aangetoond tussen een slechte mondgezondheid en een verhoogde kans op een hepatocellulair carcinoom (leverkanker). Er werd geen relatie gezien met andere soorten kanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 475.000 proefpersonen van het UK-Biobank cohort. Het betrof Britten in een leeftijd van 40 tot 69 jaar. Bij de deelnemers werd nagegaan of ze...

Vitamine D gunstig bij maag- en darmkanker

Suppletie met een hoge dosis vitamine D vergroot de overlevingskans van patiënten met maagdarmkanker. Dit concluderen onderzoekers op basis van twee studies. In de SUNSHINE-studie werden 139 patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker behandeld met chemotherapie. Zeventig deelnemers kregen dagelijks 400 IE vitamine D, de overige patiënten kregen dagelijks 4000 IE vitamine D. Bij personen met de hoge dosis van de vitamine...

Darmmicrobiota en dikkedarmkanker

Er is toenemend bewijs voor een rol van de darmmicrobiota en hun metabolieten bij het ontstaan van dikkedarmkanker. Dit is de conclusie van Japanse wetenschappers die hun onderzoek publiceerden in Nature Medicine. Voor de studie werden ontlastingsmonsters van meer dan zeshonderd patiënten geanalyseerd die een colonscopie ondergingen. De karakteristieken van de darmflora en metabolieten werden gerelateerd aan vroege kenmerken van...

‘Genezen met bacteriën heeft toekomst’

Volgens dr. Dirk Gevers, directeur van het Human Microbiome Institute van het farmaconcern Johnson & Johhnson, heeft probiotica de toekomst. Dit verklaart hij in een interview in Het Belgische tijdschrift ‘De Tijd’. Onderzoek naar de invloed van de darmmicrobiota op de humane gezondheid is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. In eerste instantie richtten de studies zich vooral op...

Mannose remt tumorgroei

Suppletie met de natuurlijke suiker mannose remt de groei van tumoren en bevordert het effect van chemotherapie. De suiker komt van nature voor in onder andere veenbessen en appels en wordt in supplementvorm gebruikt bij de behandeling van hardnekkige blaasontstekingen. In het experiment werden muizen met een tumor in de alvleesklier, longen of huid gesuppleerd met mannose. Tevens werd in...

Overlevingskans darmkanker vergroten met noten

Personen met een vergevorderd stadium van darmkanker hebben baat bij regelmatige consumptie van noten. Dit verkleint namelijk de kans op uitzaaiingen en sterfte. Aan de studie namen 826 personen deel met een vergevorderd stadium van dikkedarmkanker. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun eetgewoonten. Op basis hiervan werd hun notenconsumptie geschat. De proefpersonen werden gedurende 6,5 jaar gevolgd. Er...

Vitamine D remt progressie dikke darmkanker

Suppletie met een hoge dosis vitamine D remt de progressie van kanker in de dikke darm en het rectum (colorectale kanker). De studie werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO). De deelnemers hadden allen gemetastaseerde colorectale kanker. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de hooggedoseerde groep kregen de deelnemers gedurende twee weken...

Koffie voorkomt darmkanker

Het nuttigen van een paar kopjes koffie per dag blijkt de kans op dikkedarmkanker significant te verkleinen. Dit bevestigen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. De wetenschappers maakten gebruik van de gegevens van een Israëlische studie waaraan meer dan 5100 mannen en vrouwen deelnamen die recent de diagnose dikkedarmkanker hadden gekregen. Ze vergeleken de gegevens met...

Selenium en dikkedarmkanker

Een suboptimale seleniumstatus is geassocieerd met een verhoogd risico van dikkedarmkanker. In de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition studie werden bij 520.000 deelnemers uit tien Europese landen bloedmonsters afgenomen waarin de concentraties van selenium en selenoproteïne P (SePP) werden bepaald. Bij 966 personen werd de diagnose dikkedarmkanker gesteld. Deze groep werd vervolgens vergeleken met een controlegroep van een...

UV-straling remt tumorprogressie

UV-straling remt de progressie naar een kwaadaardige tumor. Dit blijkt uit een studie bij muizen, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Leiden. De muizen met aanleg voor de ontwikkeling van een darmtumor kregen een vitamine D-arm dieet. Vervolgens werden ze in groepen verdeeld. In een groep kregen de muizen vitamine D-suppletie gedurende zes weken, in een andere groep werden de...

Darmflora van invloed op darmkanker?

Personen met dikkedarmkanker hebben een minder diverse darmflora. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in de Journal of the National Cancer Institute. De wetenschappers analyseerden het DNA van ontlastingmonsters van 94 gezonde personen en 47 personen met dikkedarmkanker. Bij personen met dikkedarmkanker bleek de diversiteit van de darmflora significant verminderd. Ten opzichte van gezonde personen hadden ze een...

Receptor speelt cruciale rol bij darmontsteking

Wetenschappers van de Georgia Regents University hebben een receptor ontdekt die een cruciale rol speelt bij de preventie van chronische darmontstekingen en darmkanker. De receptor in de darm - bekend onder de naam Gpr109a - wordt geactiveerd onder invloed van butyraten die vrijkomen bij de fermentatie van vezels, maar kan ook geactiveerd worden onder invloed van een megadosis niacine (vitamine...

Vitamine D en dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is er een overexpressie van het enzym 1,25-dihydroxyvitamine-D-24-hydroxylase (CYP24A1). Dit heeft mogelijk een versnelde afbraak van de actieve vorm van vitamine D tot gevolg. In de huidige studie werd bekeken wat het onderliggende mechanisme hiervan kan zijn. Bij 77 van de 127 onderzochte tumoren (60%) werd een toename van CYP24A1-genkopieën gezien. Meer dan zes kopieën van CYP24A1 waren...

Appelschil gunstig bij chronische darmontsteking?

Triterpenoïden uit de appelschil zijn van invloed op de expressie van het IP-10 gen, een gen dat betrokken is bij chronische darmontstekingen. In een laboratoriumstudie werden drie typen triterpenoïden - te weten ursanische, oleanische en lupanische - uit appelschillen toegevoegd aan carcinogene darmcellen. Vervolgens werden de cellen behandeld met ontstekingsbevorderende cytokinen (TNF-α, IFN-γ, IL-1β). De expressie van het IP-10 gen...

B-vitamines van invloed op darmkankerrisico

De verrijking van producten met foliumzuur in de Verenigde Staten heeft slechts tijdelijk geleid tot een verhoogd risico van darmkanker. Dit blijkt uit de Women's Health Initiative Observational Study die plaatsvond in de periode nadat foliumzuurverrijking een feit was. Aan de cohortstudie namen meer dan 88.000 postmenopauzale vrouwen deel. Ze werden gerekruteerd in de periode van 1993 tot 1998. Tijdens...

Thee beschermt tegen kanker

Vrouwen die frequent thee drinken hebben minder kans op kanker in het maagdarmstelsel. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van de Shanghai Women's Health Study waaraan bijna 70.000 Chinese vrouwen van middelbare leeftijd en ouder deelnamen. De vrouwen rookten niet en dronken geen alcohol. Gedurende de volgperiode van 11 jaar werd 1255 keer een vorm van kanker in het...

Magnesium beschermt tegen darmkanker?

Een hoge inname van magnesium met de voeding is geassocieerd met een lager risico van dikkedarmkanker. Dit blijkt uit een patiëntcontrolestudie en een meta-analyse. In de patiëntcontrolestudie werd een vergelijking gemaakt tussen 768 personen met darmkanker en 709 gezonde personen. In de meta-analyse werden de resultaten van 9 studies meegenomen. De magnesiuminname werd geschat aan de hand van vragenlijsten. In...

Pleidooi voor foliumzuurverrijking

In Europa is foliumzuurverrijking nog steeds onderwerp van discussie. Discussiepunt is de mogelijkheid die sommige wetenschappers aanvoeren, dat deze vitamine de kans op kanker verhoogt. Op het congres van de European Society for Clinical Nutrition & Metabolism temperde dr. Rima Obeid van de Universiteit van Saarland (Duitsland) in haar presentatie deze vrees. Er is geen bewijs dat foliumzuur de kans op vooral...

Minder postoperatieve infecties met probiotica

Preoperatieve toediening van probiotica vermindert de kans op postoperatieve infecties. Voor de studie werden 60 patiënten die een colorectale resectie (darmverwijdering) moesten ondergaan verdeeld in een behandel- en placebogroep. Drie dagen voor de ingreep kregen ze oraal een probioticasupplement of een placebo toegediend. In de placebogroep werd zowel pre- als postoperatief een significant omgekeerde ratio bifidobacteriën/E. colibacteriën gezien. In de...

Genetische basis voor relatie selenium en darmkanker

Een lage inname van selenium is een risicofactor voor colorectale kanker. Nieuwe inzichten kunnen de rol van seleniumafhankelijke proteïnen bij deze vorm van kanker verklaren. In twee studies werd een verband gevonden tussen een genetische variant van het selenoproteïne S-gen en het risico van colorectale kanker. De seleniuminname blijkt van invloed op de expressie van specifieke selenoproteïnen in de dikke...

Minder kans op darmkanker door hoge visconsumptie

Een hoge visconsumptie verlaagt het risico van colorectale kanker. Dit is de conclusie van een meta-analyse waarin de gegevens van 41 studies opnieuw werden geanalyseerd. Consumptie van vis verlaagt de kans op colorectale kanker significant met 12%. De grootste risicoreductie (21%) werd gezien bij rectale kanker in vergelijking met 4% bij colonkanker. Dit was onafhankelijk van de leeftijd, alcoholgebruik, consumptie...

Foliumzuur verlaagt risico colorectale kanker

In tegenstelling tot enkele speculatieve studies blijkt in een publicatie van de American Cancer Society dat foliumzuur het risico van colorectale kanker verlaagt. Tussen 1999 en 2007 werden gegevens verzameld van in totaal bijna 100.000 personen die deelnamen aan de Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort. De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 50 en 74 jaar.  De...

Foliumzuur en multi beschermen tegen colorectale kanker

Een hoge inname van folaat en foliumzuur verlaagt het risico van colorectale kanker. Onderzoekers van Harvard School of Public Health gebruikten de gegevens van twee grote studies, waarin meer dan 151.000 vrouwen en 51.000 mannen betrokken waren. Twee- tot vierjaarlijks werd met behulp van vragenlijsten informatie verzameld over de inname van folaat en foliumzuur. Tussen 1980 en 2004 werden 2299...

Soort groente en tumorlocatie in darm

Groenten en fruit beschermen tegen het risico van dikkedarmkanker, maar de plaats waar de groente- of fruitsoort werkzaam is in de darm blijkt te verschillen. Het onderzoeksteam analyseerde voedingsinformatie van bijna 2000 deelnemers waarvan bij 834 proefpersonen de diagnose dikkedarmkanker was gesteld. De overige 939 deelnemers waren gezond. Vervolgens werd de invloed van de groenten- en fruitconsumptie op het risico...

Foliumzuur verlaagt risico colorectale kanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2012 [1 pagina] Enkele speculatieve publicaties veroorzaakten recent een kleine paniek toen deze suggereerden dat foliumzuur – de vorm van deze B-vitamine welke in de meeste voedingssupplementen wordt gebruikt – het risico van het ontwikkelen van colorectale kanker zou verhogen. Het idee werd door artsen en nieuwsmedia overgenomen en verscheen ook op internet en begon...

Optimale foliumzuur beschermt tegen adenomen

Personen met een foliumzuurspiegel groter dan 8,0 ng/ml hebben de minste kans op een goedaardig gezwel (adenoom) in de dikke darm en het rectum. Voor de studie ondergingen 1510 patiënten een colonscopie na verdenking van een afwijking in de darm. Voorafgaand aan het onderzoek werd gevraagd naar de alcoholconsumptie. Tevens werd de vitamine B12- en foliumzuurconcentratie in het bloedserum bepaald....

Seleniumverrijkte melk beïnvloedt darmkankerrisico

Melk verrijkt met selenium verandert de genexpressie van bepaalde eiwitten in de darmen en heeft daarmee invloed op het risico van darmkanker. In de studie werd een vergelijking gemaakt tussen het effect van verrijkte melk en gist op de seleniumconcentratie en de genexpressie van seleniumafhankelijke proteïnen in het rectum. Er werden 23 gezonde proefpersonen met een lage seleniumstatus verdeeld in...

Kankertypen. Vegetariër, vis- of vleeseter?

Vegetariërs hebben een verhoogde kans op darmkanker, terwijl de andere kankervormen juist minder frequent voorkomen dan bij vleeseters. Toch blijkt het risico van kanker bij viseters het kleinst. Aan de Engelse studie namen in de jaren negentig van de vorige eeuw 63.550 personen in de leeftijd van 20 tot 89 jaar deel. De proefpersonen vulden een vragenlijst in over hun...

KWF onderkent nut vitamine D

Vitamine D dat onder invloed van zonlicht in de huid wordt aangemaakt, verlaagt de kans op borst-, dikkedarm- en prostaatkanker. Dit stelt de KWF-kankerbestrijding in het onlangs verschenen rapport 'De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D'. Op basis van dit rapport adviseert de organisatie mensen om hun hoofd, handen en onderarmen dagelijks 15 tot 30 minuten aan zonlicht bloot...

Hoge vitamine D-spiegel verkleint risico dikkedarmkanker

Een hoge vitamine D-concentratie in het bloed verkleint de kans op colorectale kanker (dikkedarm- en endeldarmkanker). Voor borstkanker werd een niet-significante afname gezien. Voor prostaatkanker werd geen verband gevonden. Voor de meta-analyse werden de resultaten van 35 studies geanalyseerd. In de studies werd het verband tussen de vitamine D-concentratie en colorectale, borst- en prostaatkanker onderzocht. Voor iedere toename van de...

Foliumzuur ter vermindering risico colorectale adenomen

Wetenschappers van Harvard School of Public Health in de VS hebben aangetoond dat suppletie met foliumzuur het risico om opnieuw colorectale adenomen te ontwikkelen mogelijk vermindert. Dit beschermende effect kwam echter alleen tot uiting onder patiënten die vooraf een lage foliumzuurstatus hadden.De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname...

Antioxidantensuppletie gunstig tegen darmkanker

Antioxidanten lijkt het risico van colorectale kanker te verlagen. Dit blijkt uit onderzoeksgegevens van een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de American Association for Cancer Research. Aan het Italiaanse onderzoek namen ruim 400 patiënten tussen de 25 en 75 jaar oud deel, die in het verleden één of meer darmpoliepen hadden laten verwijderen. De proefpersonen slikten een...

Coënzym Q10 verbetert sportprestaties

Suppletie met coënzym Q10 (CoQ10) leek het uithoudingsvermogen te verbeteren en oxidatieve stress te verlagen. Dat bleek uit een Amerikaans onderzoek. De studie betrof 22 aeroob getrainde en 19 ongetrainde deelnemers. In een eerste experiment kregen ze, in twee willekeurige groepen verdeeld, ofwel een eenmalige suppletie met 200 mg CoQ10 ofwel een placebo. In een tweede opvolgend experiment kreeg de...

Aminozurenpatroon in serum verstoord bij pancreatitis

Bij acute pancreatitis kan een verstoring van het aminozurenpatroon mogelijk een rol spelen. Aan het onderzoek namen 19 patiënten met acute pancreatitis deel. Gedurende 5 dagen werd bij hen het aminozurenspectrum in het bloedserum bepaald. Uit de resultaten hiervan bleek dat de concentratieniveaus van de meeste aminozuren verstoord was. Vergeleken met de concentraties na genezing (6 weken later) werden er...

Verband tussen vetzuren en manie?

Bij een lage concentratie eicosapentaeenzuur (EPA) en een hoge concentratie arachidonzuur (AA) in het bloed bleek de kans op manie bij daarvoor gevoelige personen toe te nemen. Dit blijkt uit een kleine studie waaraan 10 gezonde proefpersonen en 10 personen met acute manie deelnamen. De patiënten staakten minimaal 2 weken voor aanvang van de studie hun medicatie. De symptomen werden...

Vitamine C gunstig bij diabetes

Een dagelijkse inname van 1000 mg vitamine C verlaagt de bloedglucose en verbetert de vetsamenstelling bij personen met ouderdomsdiabetes. Het risico van complicaties als gevolg van diabetes neemt hierdoor af. Aan de studie namen 84 personen met diabetes type-2 deel. Ze werden in twee groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 6 weken dagelijks 500 mg vitamine...

Tomaten gunstig bij coronaire hartziekten

Patiënten met coronaire hartziekten (CHD) zijn gebaat bij suppletie met lycopeen afkomstig uit tomaten. Dit bleek uit een studie met 30 patiënten met CHD en 50 controlepersonen zonder geschiedenis van chronische ziekten. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 35 tot 55 jaar. Bij aanvang van de onderzoeksperiode hadden de patiënten met CHD significant lagere concentraties antioxidatieve enzymen en significant...

Vis verlaagt mogelijk risico colorectaalkanker

Het eten van meer vis verlaagt mogelijk het risico van colorectaalkanker en in het bijzonder van distale darmkanker. Dit bleek uit een Japans onderzoek met 782 patiënten met colorectaalkanker en 793 controlepersonen. Met interviews werd informatie verkregen over het voedingspatroon van alle deelnemers. Geen verband werd gevonden tussen de consumptie van rund- en varkensvlees, verwerkte vleesproducten, totaal vet, verzadigde vet...

Zwarte thee: gezond of niet?

Consumptie van drie of meer koppen zwarte thee per dag is goed voor het hart en bij minder dan acht koppen per dag zijn de schadelijke effecten van te veel cafeïne minimaal. Dit blijkt uit een review van artikelen over het effect van zwarte thee op de gezondheid. Drie of meer koppen zwarte thee doen het antioxidantengehalte in het lichaam...

Preventie van darmkanker met omega 3-vetzuren

Alleen wanneer gecorrigeerd werd voor aspirinegebruik bleek er een verband te bestaan tussen hogere bloedspiegels van omega 3-vetzuren en een verlaagde kans op het krijgen van kanker aan dikke darm of endeldarm. Een verband met omega 6-vetzuren werd eveneens waargenomen, maar dit was niet significant. De werking van de omega 3-vetzuren wordt toegeschreven aan een ontstekingsremmend effect doordat ze de...

Magnesium, overgewicht en dikke darmkanker

In geval van overgewicht werd een significant verschil gevonden tussen een lage magnesiuminname en dikke darmkanker. In de Nederlandse Cohort Studie werden 58.279 mannen en 62.573 vrouwen gedurende 20 jaar gevolgd. Er werden 2328 gevallen van colorectale kanker geïdentificeerd. Er was een niet-significante associatie tussen een lage inname van magnesium en het risico van colorectale kanker. Alleen in de subgroep...

Met pinda’s minder kans op darmkanker

Het eten van pinda’s beschermt vrouwen significant tegen colorectale kanker. De studie liet geen significant verband zien voor mannen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 12.026 mannen en 11.917 vrouwen in Taiwan. Naast de pindaconsumptie werd ook gekeken naar het eten van pickles, een typisch Engels soortement van saus, gemaakt van vezelrijke groente in zuur. Over een periode van tien jaar...

Vitamine D tekort; een epidemie?

Door vitamine D-gebrek kunnen chronische ziekten ontstaan zoals osteoporose, borstkanker, darmkanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, depressie en multiple sclerose. Engelse ziekte is de typische gebreksziekte van vitamine D. Regelmatige blootstelling aan zonlicht en suppletie kunnen deze ziekten helpen voorkomen. Dit zei de ontdekker van de actieve vorm van vitamine D dr. Michael Holick van de Universiteit van Boston op het...

Multi vermindert risico darmkanker

Het gebruik van multivitaminen verlaagt het risico van darmkanker. De multi moet wel al lange tijd gebruikt zijn. Dit is de conclusie van dr. Eric J. Jacobs van de American Cancer Society in Atlanta, Georgia. De resultaten komen uit de studie van de Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, waaraan 145.260 voornamelijk blanke ouderen van middelbare leeftijd meededen. Aan het...

Glivec goedgekeurd door EU

Het medicijn Glivec (imatinib) is door de Europese Unie goedgekeurd voor de behandeling van leukemie, zo meldt de producent Novartis. Dit is de derde goedkeuring binnen veertien maanden. Het medicijn kreeg veel aandacht in de media doordat het behoort tot een nieuwe generatie medicatie tegen kanker. Ook Ortho besteedde in deze rubriek al eerder aandacht aan dit middel omdat het...

Anamu effectief tegen kanker

Dr Rabi Ann Musah ontdekte in de plant Petiveria alliacea stoffen die kankercellen kunnen doden. Het grote voordeel van deze stoffen is dat ze onderscheid maken tussen kankercellen en gezonde lichaamscellen. Petiveria alliacea is beter bekend onder de naam anamu. Deze plant komt voor in de regenwouden van Zuid-Amerika, waar deze veel gebruikt wordt - alleen of in combinatie met...

Verlaagde kans op darmkanker door foliumzuur

Een dagelijkse suppletie van 2 mg foliumzuur bleek voldoende om versnelde celdeling in de dikke darm af te remmen naar een normaal niveau bij mensen met een verhoogde kans op darmkanker. Wanneer iemand ooit poliepen in de dikke darm had laten verwijderen, werd dat aangemerkt als een verhoogd risico. Mits onbehandeld kunnen poliepen uitgroeien tot kankergezwellen. In Noord-Ierland is er...

Voldoende zonlicht voorkomt kanker

Onvoldoende ultraviolette straling kan een risicofactor zijn voor kanker in Noord-Amerika. Dit is gepubliceerd in het tijdschrift Cancer. In de Verenigde Staten bestaan grote regionale verschillen in het aantal gevallen van kanker, voornamelijk borst-, dikke darm-, ovarium- en prostaatkanker. Ook is de incidentie van blaas-, slokdarm-, nier-, long-, alvleesklier-, endeldarm- en maagkanker niet gelijk. Deze verschillen kunnen niet verklaard worden...

Risico dikke darmkanker vermindert met foliumzuur

Onderzoek laat zien dat hogere inname van foliumzuur en minder alcohol helpt om het risico van dikke darmkanker met de helft te verminderen bij mensen waarbij een familielid aan de aandoening lijdt. In de Nurses' Health Studie werden 88.000 vrouwen van 30 tot 55 jaar gedurende zestien jaar gevolgd. Zij werden elke twee jaar gevraagd naar voedingsgewoonten, gewicht, rookgedrag en...

Foliumzuur vermindert risico dikke darmkanker

Uit recent onderzoek is gebleken dat de B-vitamine foliumzuur het risico voor het ontwikkelen van dikke darmkanker bij vrouwen vermindert. De gegevens van 5.681 vrouwen die meewerkten aan een cohortstudie zijn geanalyseerd. Van deze vrouwen kregen 295 vrouwen dikke darm- of endeldarmkanker. Alle vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld om de voedselinname vast te stellen. Dr Paul Terry van de Albert...

Foliumzuur tegen darmkanker

Foliumzuursuppletie bij patiënten met adenomen in de dikke darm zorgde voor een versneld herstel na chirurgische verwijdering van een poliep. Ook zorgde foliumzuur in een kortere periode voor minder breuken in de 5-8 exonen van het p53 gen, waardoor de kans op het krijgen van darmkanker aanzienlijk verlaagd wordt. Uit onderzoek blijkt dat foliumzuur de kans op het krijgen van...

Vitamine C en E en darmkanker

Suppletie met vitamine C of vitamine E resulteerde niet in een verlaagde kans op dikke darm- of endeldarmkanker, zelfs niet na een suppletieperiode van tien jaar of langer. Wel gaf de vitamine-C-groep een significante verlaging te zien van sterfte aan deze vormen van kanker vóór het 65e levensjaar. Ruim 700.000 mannen en vrouwen namen aan de Cancer Prevention Study II...

Zink met selenium bij darmkanker

Patiënten met darmkanker zijn vaak ondervoed. Dit wordt gaandeweg steeds slechter als de ziekte vordert. Uit onderzoek met selenium- en zinksuppletie blijkt dat hun voedingsstatus stabiliseert en dat de patiënten minder last hebben van asthenie. Het onderzoek werd gedaan door dr Federico en collega's van de universiteit van Napels. In totaal deden 60 patiënten mee, allen met de diagnose darmkanker....

Melk mogelijk tegen dikke darmkanker

Een Finse studie liet zien dat naarmate men meer melk dronk, het risico van dikke darmkanker was verlaagd.Dr Ritva Jarvinen van de universiteit van Kuopio in Finland volgde gedurende 24 jaar 9959 mensen van 15 jaar en ouder en keek vervolgens naar het vóórkomen van dikke darmkanker. Degenen die de grootste hoeveelheid volle melk en ook de meeste melk dronken,...

Geen relatie tussen vetinname en dikke darmkanker

Uit een Zweeds onderzoek is gebleken dat de inname van vetzuren niet gerelateerd is aan dikke darm kanker. Er is een onderzoek gedaan naar de voedselconsumptie door middel van een vragenlijst bij 61.000 Zweedse vrouwen van 40 tot 74 jaar. Na tien jaar waren er 460 gevallen van kanker aan de dikke darm of de endeldarm gediagnosticeerd. De onderzoekers van...

Vette vis helpt prostaatkanker voorkomen

Mannen die zelden of nooit vette vis aten, ontwikkelden twee keer vaker prostaatkanker dan mannen die dat vaak tot zeer vaak deden. Het tijdschrift de Lancet publiceerde de resultaten van recent onderzoek onder Zweedse 6272 mannen. Deze waren gedurende dertig jaar gevolgd. Vette vis, zoals makreel, haring, zalm en sardines, bevat omega 3-vetzuren. Deze stof is heilzaam voor hartziekten en...

Voedingsvezels effectief tegen kanker

Dagelijkse inname van voedingsvezels kan kanker met 40% verminderen, vooral kankers van dikke darm en endeldarm worden voorkomen. Tijdens de Europese Conferentie over voeding en kanker in Lyon werden resultaten van EPIC (Europan Prospective Investigation of Cancer and Nutrition) . In dit grootste onderzoek ooit naar het verband veroding en kanker, gefinancierd door Cancer Research Campaign, werden 400.000 mensen uit...

Soort zout van invloed bij dikke darmkanker

Dikke darmkanker is één van de hoofdoorzaken van overlijden door kanker in de Westerse wereld. Een factor welke van invloed zou kunnen zijn is de overschakeling van ruwe zoutsoorten naar geraffineerd keukenzout. Maatstaf voor klinisch onderzoek ten aanzien van het risico op dikke darmkanker is de aanwezigheid van precancereuze lesies of aberrante crypt foci (ACF's). In een studie met ratten...

Methylglyoxal, nieuw medicijn tegen kanker?

Indiase onderzoekers hebben een middel tegen kanker gevonden dat de kankercellen vernietigt zonder de gezonde cellen te beschadigen. Het is non-toxisch. Dr. Manju Ray van de Indian Association of the Cultivation of Science heeft veertig patiënten met verschillende soorten kanker behandeld met een combinatie waarvan het methylglyoxal de belangrijkste stof was. De mensen kregen dagelijks maximaal 25 mg per kilo...

Rood vlees en dikke darmkanker

Uit grote bevolkingsstudies komt een hoge consumptie van rood vlees (varkens- en rundvlees) naar voren als een dikke darmkanker verhogende kansfactor. De ermee verbonden relatief hoge inname van vet lijkt uit verdere studies niet de primaire oorzaak te zijn. Haem, de belangrijke ijzerdrager, zou eerder verdacht zijn. In zijn proefschrift: Red meat and colon cancer: a possible role for heme,...

Door maretakextract leven kankerpatiënten langer

Duitse onderzoekers hebben gevonden dat een aanvullende behandeling van kankerpatiënten met maretakextract het leven van deze patiënten kan verlengen met 40%. Patiënten met long-, borst-, endeldarm-, dikkedarm- en maagkanker zijn tussen 1973 en 1988 gevolgd. In het eerste gedeelte van de studie kregen 396 mensen maretakextract en 396 mensen niet. De twee groepen werden gematched, wat inhoudt dat ze dezelfde...

Darmkanker door te weinig koper?

Uit recent onderzoek bij dieren is gebleken dat koperrijke voedingsmiddelen als oesters, chocolade, lever, zaden en noten het risico van dikke darmkanker kunnen verminderen. Ratten die maar 2% van de dagelijks benodigde hoeveelheid koper kregen, hadden meer cellen in het voorstadium van kanker, dan ratten die een normale voeding kregen. Als gevolg van dit onderzoek kan koper toegevoegd worden aan...

Groene thee niet tegen maagkanker

In tegenstelling tot andere studies is geconcludeerd uit een onderzoek van de Tohoku University Graduates School of Medicine in Japan, dat groene thee geen bescherming biedt tegen maagkanker. Maagkanker is de tweede meest voorkomende kankersoort in de wereld. De afgelopen jaren verminderde het aantal, waarschijnlijk door het consumeren van meer groente en fruit. Een ander factor is een verlaging van...

Kankerrisico bij lage cysteïne en vitamine B2

Lage gehaltes van cysteïne en riboflavine worden in verband gebracht met een verhoogde incidentie van maagkanker en slokdarmkanker. Dit is onderzocht in een studie in China door Dr Mark. In 1985 zijn bij 30.000 mensen de gehaltes van B-vitamines, homocysteïne en cysteïne bepaald. Tussen 1986 en 1991 zijn 498 gevallen van slokdarmkanker en 255 gevallen van maagkanker geconstateerd. Tevens was...

Kerrie mogelijk tegen ontsteking en kanker

Een bestanddeel in kerriepoeder lijkt darmkanker helpen voorkomen, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Kerrie bestaat hoofdzakelijk uit curcuma (geelwortel). Voorts bevat het kerriemengsel peper, gemberwortel, korianderzaad en kruidnagelen. Curcuma is familie van gember. Dit kruid remt een enzym dat betrokken is bij ontstekingen. Dit zogenaamde COX-2-enzym is vaak in grote hoeveelheden aanwezig bij kanker en bepaalde ontstekingen. Er zijn...

Calcium wel, vezel niet na endeldarmkanker

Voedingsvezelsuppletie verhoogt de kans op een terugkeer van endeldarmkanker. Een suppletie van calcium lijkt de kans op terugkerende tumoren juist te verkleinen. Daar waar bevolkingsonderzoeken vaak uitkwamen op zowel een remmende als kankerstimulerende functie van voedingsvezel, volkorenproducten en groenten, laten dierexperimenten doorgaans een beschermende werking zien. Dr. Claire Bonithon-Kopp vond in haar onderzoek dat 29,3% van de patiënten die voedingsvezel...

Wijn ook goed voor de endeldarm

Cabernet- en zinfandelwijn, goed voor hart en vaten, verlagen mogelijk de kans op endeldarmkanker, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Dr. Joseph Anderson geeft aan dat bij één glaasje per week de kans op endeldarmkanker al verminderde. Hierbij hadden de reguliere wijndrinkers meer voordeel dan de niet-drinkers of bier- en zwaardere drinkers. De wijngroep kreeg slechts in 1% van de...

Olijfolie ’s werelds beste endeldarmcleaner

Olijfolie blijkt ook te beschermen tegen de ontwikkeling van endeldarmkanker, zo blijkt uit een onderzoek van de Oxford University. Waar olijfolie de gezondheid ten goede komt, blijken vlees en vis de kans op kanker aan de ingewanden te vergroten. Dr. Michael Stoneham ontdekte in een gegevensbestand van 28 landen, verspreid over 4 continenten, een verband tussen het optreden van endeldarmkanker...

Endeldarmkanker; rood vlees toch riskant

Rood vlees eten en endeldarmkanker blijken wel degelijk een verband met elkaar te hebben. Dit is het resultaat van een groot onderzoek naar voedingspatronen en de kans op allerlei vormen van kanker. Dr. Elio Riboli is blij met het resultaat. Volgens hem blijkt uit de eerste onderzoeksgegevens een duidelijk verband tussen het regelmatig eten van rood vlees en de kans...

Tumoren exact te traceren met vitamine B12

Vitamine B12 kan als indicator voor tumoren gebruikt worden, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Alhoewel het hier om pril onderzoek gaat, wisten de Amerikanen bij 90% van de onderzochte patiënten vast te stellen of er tumoren waren in borst, long, schildklier, prostaat, endeldarm, hersenen of botten. Bij één patiënte werd zelfs een tumor in de borst geconstateerd, terwijl de...

Eerder endeldarmkanker door rood vlees

Rood vlees eten blijkt te leiden tot een vergrote kans op endeldarm-, maag- en alvleesklierkanker. Borst-, schildklier- en lymfklierkanker lijken niet hierdoor te ontstaan. Dr. Alessandra Tavani vond dat de groep met de hoogste inname van rood vlees (zevenmaal of vaker per week), vergeleken met de groep die driemaal of minder rood vlees at, 1,6 maal meer kans op maagkanker...

Fruit voorkomt endeldarmkanker toch niet

Een fruit-, groente en volkorenvezelrijk voedingspatroon voorkomt het terugkeren van kanker in de endeldarm niet, zo blijkt uit twee nieuwe onderzoeken. Onderzoeker Arthur Schatzkin van de National Cancer Institute is verrast en teleurgesteld. Hij onderzocht 1.905 mensen van 35 jaar en ouder. Iedereen had in het verleden al eens last gehad van darmpoliepen of beginnende kanker in de darm. Eén...

Mandarijnen bijzonder krachtige kankerremmer

Flavonoïden uit sinaasappel- en mandarijnensap lijken de ontwikkeling van kanker aan prostaat, long, huid en endeldarm te verhinderen, zo blijkt uit nieuw laboratoriumonderzoek. Van de 22 onderzochte flavonoïden bleek tangeretine afkomstig van een mandarijnensoort de krachtigste kankerremmer. Volgens hoofdonderzoeker dr. Najla Guthrie blijken de synthetische versies van flavonoïden nog niet zo werkzaam als de natuurlijke soorten. Eén kunstmatige soort, quercetrine...

Beweging, groenten en fruit beste kankerpreventie

Kanker wordt het beste voorkomen door veel aan lichaamsbeweging te doen en een voedingspatroon met veel groente en fruit aan te houden. Dit is de eindconclusie van een meta-analyse van een aantal onderzoeken op dit gebied. Volgens Dennis Savaiano, die een aantal voedingskundige instanties in de Verenigde Staten vertegenwoordigt, zijn een slecht voedingspatroon en een tekort aan lichaamsbeweging voor circa...

Luteïne belangrijkste carotenoïde tegen kanker

Luteïne blijkt van alle zogenaamde carotenoïden, waartoe bijvoorbeeld ook bètacaroteen behoort, de beste bescherming tegen kanker te kunnen bieden. Het viel op dat luteïne in het bijzonder bleek te beschermen tegen endeldarmkanker. Daar kwam bovendien bij dat hoe meer luteïne gegeten werd des te kleiner de kans op endeldarmkanker was. Vooral jongeren hadden dit voordeel. Aan het Amerikaanse onderzoek werkten...

Foliumzuur voorkomt specifieke vorm van leukemie

Een genmutatie van het enzym dat foliumzuur maakt, beschermt waarschijnlijk tegen een bepaalde vorm van leukemie. Mogelijk werken tekorten aan foliumzuur als stimulerende factor bij deze vorm van leukemie (acute lymfocytische leukemie). Tweederde van de bevolking zal echter geen drager van het gemuteerde enzym zijn, maar kan zich toch de aanbevelingen ten aanzien van foliumzuur-inname in dit onderzoek aantrekken. Dat...

Vis goed voor het hart, beschermt tegen kanker

De consumptie van kleine hoeveelheden vis is al voldoende om de kans op endeldarmkanker en andere kankersoorten te verminderen, zo blijkt uit Spaans onderzoek. Dr. Esteve Fernandez en collega's van de Universiteit van Barcelona ontdekten dat visconsumptie in verschillende hoeveelheden te allen tijde de kans op kanker aan het spijsverteringsstelsel verminderden. Fernandez zegt dat er veel aandacht was voor vis...

Melatonine voorkomt celbeschading

Uit de resultaten van een klein onderzoek is gebleken dat extra melatonine tijdens chemotherapie mogelijk de onnodige beschadiging van cellen voorkomt. De werking van melatonine werd getest door dr. Lissoni en zijn team van het S. Gerardo Hospital in Milaan. Hiervoor werd willekeurig aan 80 kankerpatiënten (35 long-, 31 borst-, 14 maag-darmkanaal-kanker) wel of geen melatonine (20 mg/dag) naast de...

Endeldarmkanker komt voort uit inname van dierlijke producten

Het weinig voorkomen van endeldarmkanker onder zwarten doet vermoeden dat de lage inname van de hoeveelheid dierlijke producten daarvoor verantwoordelijk is. Anders dan in de westerse landen worden in Afrika veel minder dierlijke producten gegeten. Daardoor vinden er andere fermentatieprocessen plaats in de darm. Hoogstwaarschijnlijk speelt dit een grotere rol bij de preventie van endeldarmkanker dan de consumptie van beschermende...

Roken naast een kop koffie verhoogt kans op endeldarmkanker

De verbanden tussen endeldarmkanker en de inname van koffie en andere methylxantine-bevattende dranken hebben alles te maken met de mate van consumptie, rookgedrag, en geslacht. Dr. Martha L. Slattery en collega's leggen in de International Journal of Cancer uit dat voorgaande onderzoeken naar de relatie tussen methylxanthine-inname en endeldarmkanker vaak met tegenstrijdige conclusies kwamen. Voor hun onderzoek verzamelden Slattery en...

50 g volkorenproduct ter preventie endeldarmkanker

Een hogere inname van volkorenproducten houdt rechtstreeks verband met een kleinere kans op endeldarmkanker. Dr. Margjie C. J. F. Jansen en collega's van de Seven Countries Study Research Group analyseerden hiervoor gegevens over voedingsgewoonten en voorvallen van endeldarmkanker over 25 jaar. Aan het onderzoek werkten 12.763 mannen mee die aan het begin van het onderzoek tussen de 40 en 59...

Longkanker nummer één

Momenteel zijn er grote verschuivingen ten aanzien van het voorkomen van kanker in de wereld, zo geeft dr. Michael Thun aan op een conferentie voor betrokken organisaties. Voorop staat hierbij een toename in het aantal gevallen van longkanker. Sinds 1980 is longkanker al dé nummer één van de fatale kankersoorten. Verder is er wereldwijd een daling in het aantal gevallen...

Gerookte vis vergroot kans op endeldarmkanker

Mensen die regelmatig nitrosaminen binnenkrijgen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van endeldarmkanker. Dit is het resultaat van een 24 jaar durend onderzoek onder 10.000 Skandinaviërs. De Finse en Zweedse onderzoekers geven aan dat deze verbindingen vaak voorkomen in voedsel waaraan nitraat of nitriet is toegevoegd. Bij vis en vlees bijvoorbeeld, wordt vaak met zout geconserveerd. Ook worden deze...

Multi met foliumzuur beschermend tegen colonkanker

De beroemde Nurses' Health Study startte in 1976 met 121.700 vrouwelijke verpleegkundigen in de Verenigde Staten. In 1980 werd via vragenlijsten op 61 onderdelen het gebruik van voedingsmiddelen, dranken en vitaminen- en mineralensupplementen vastgelegd. Voor verdere studie naar de relatie voeding en colonkanker werden 88.756 vrouwen die vrij waren van kanker in 1980 gevolgd tot 1994. Er werden 442 vrouwen...

Magere zuivelproducten verhogen biomarkers op het risico van colonkanker

Veranderingen in het darmepitheel worden vaak waargenomen als voorstadium van colonkanker. Mogelijk dat een verhoogde calciuminname met laag-vet-melkproducten de toename en de differentiatie van de colonepitheelcellen terugdringt. Dokter Peter R. Holt van het St. Luke's-Roosevelt Hospital Center in New York en zijn collega's hebben een onderzoek gedaan met 70 volwassenen met een geschiedenis van adenomatueze poliepen in de dikke darm...

Graanvezels beschermen niet tegen endeldarmkanker

Een zestien jaar durend onderzoek heeft uitgewezen dat vezelrijke voeding niet preventief werkt ten aanzien van kanker en poliepen in de endeldarm. In het onderzoek, geleid door dr. Charles Fuchs, werden gegevens geanalyseerd uit de bekende Nursus' Health Study waaraan circa 89.000 vrouwen meededen. Fuchs en zijn collega's ontdekten dat vrouwen in de groep met de hoogste vezelinname vergeleken met...

Koffie verlaagt risico op dikke darmkanker

Een meta-analyse van gepubliceerde studies naar de consumptie van koffie en de kans op het krijgen van dikke darmkanker werd uitgevoerd door dr. Edward Giovannucci van het Channing Laboratorium van de Harvard Medical School te Boston. De gecombineerde resultaten van 12 casus gecontroleerde studies toonde een inverse relatie tussen koffiedrinken en de kans op dikke darmkanker, indien een hoge versus...

Geen verband tussen hoge linoleenzuurinname en kanker

Uit een Nederlandse meta-analyse van onderzoeken naar de hoge inname van linoleenzuur en de kans op kanker, blijkt dat er maar weinig bewijs is voor een verband tussen deze twee. Sommige onderzoeken met dieren geven aan dat een hoge linoleenzuur inname mogelijk de kans op borst-, prostaat- en darmkanker vergroten. Toch konden Peter Zock en Martijn Katan van de Landbouwuniversiteit...

Borstkanker mogelijk door goed doorbakken vlees

Wanneer vrouwen regelmatig goed doorbakken of zeer goed doorbakken vlees eten, hebben zij een verhoogde kans op borstkanker, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat in de Journal of the National Cancer Institute verscheen. Volgens onderzoeker dr. Wei Zheng hebben vrouwen die regelmatig goed doorbakken vlees eten (hamburger, biefstuk, bacon) een 5 maal grotere kans op borstkanker dan vrouwen die meestal...

Calciumrijke, vetarme zuivel preventief bij dikke darmkanker

Mensen met darmpoliepen kunnen door extra calcium uit magere zuivelproducten te eten, het risico op dikke darmkanker terugdringen. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten recent in The Journal of the American Medical Association zijn verschenen. Voor dit Amerikaanse onderzoek werden 70 patiënten geselecteerd die het afgelopen jaar poliepen hadden. 37 van hen kreeg calciumrijke, maar vetarme voeding voorgeschreven....

Meer kans op dikke darmkanker bij roken, bier drinken en weinig beweging

Dikke darmkanker komt vaker voor bij mannen die roken, bier drinken, rood vlees eten en de dagen veel zittend doorbrengen. Dit blijkt uit een 20 jaar durend onderzoek onder 17.633 mannen die daarvoor in 1966 een vragenlijst invulden. In dit Amerikaanse onderzoek werd gezocht naar statistische verbanden tussen roken, alcoholgebruik, voedingsgewoonten, bezigheden en het vóórkomen van sterfte door dikke darmkanker....

Haaienkraakbeen werkt niet bij gevorderde kanker

Mensen met kanker in een gevorderd stadium hebben geen baat bij een therapie met haaienkraakbeen, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek dat de Journal of Clinical Oncology publiceerde. Aan het onderzoek werkten 60 mensen mee die onder andere behandeld werden voor borst-, dikke darm-, endeldarm-, prostaat-, hersen- en lymfekanker (anders dan Hodgkin). Bij geen van de patiënten werkte de behandeling...

Alcohol risicofactor uitzaaiingen naar lever bij endeldarmkanker

Endeldarmkankerpatiënten hebben, wanneer ze alcohol binnenkrijgen, een vergrote kans op uitzaaiingen naar de lever. Dit blijkt uit een nieuw Japans onderzoek dat Cancer publiceerde. Over een periode van gemiddeld 26,7 maanden onderzochten dr. Mamoru Maeda en zijn team 133 patiënten die waren geopereerd vanwege endeldarmkanker. In 34 gevallen bleek er sprake te zijn van uitzaaiing naar de lever. 38 mensen...

Taurine en NSAID’s beschermen mogelijk tegen kanker

Er is mogelijk een synergisme tussen taurine en NSAID's bij kankerpreventie. Enkele studies wijzen erop dat remming van de prostaglandinesynthese mogelijk beschermend werkt tegen de ontwikkeling van kanker. Zo hebben niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's, waartoe aspirine behoort) in experimenten met dieren een remmende werking laten zien op de ontwikkeling van experimenteel geïnduceerde dikke darm- en borsttumoren. NSAID's remmen de synthese...

Voeding en het ontstaan van adenomen en kanker in de dikke darm

In dit onderzoek werd bestudeerd of bepaalde voedingsgewoonten van invloed waren op het ontstaan van adenomen en kanker in de dikke darm. Een vergelijking van het dieet tussen 49 patiënten met colorectaalkanker, 172 patiënten met adenomen en 362 controlepersonen toonde aan dat een hoge inname van (rauwe) vezels de kans op het ontstaan van adenomen én colorectaalkanker verkleinde. Een dieet...

Omega 3-vetzuren remmen de rectale epitheliale celproliferatie

Patiënten met colectorale adenomen kregen 2,5 gram visolie per dag, zes maanden lang. Aan het begin van het onderzoek, na 30 dagen en na 180 dagen werd de mate van celproliferatie bepaald. Tijdens de onderzoeksperiode werd een statistisch significante en aanhoudende daling vastgesteld van de labelingsindex ( de verhouding tussen het aantal gelabelde cellen met [3H]thymidine en het totale aantal...

Micronutriënten en het risico op kanker

In epidemiologische onderzoeken naar het verband tussen voeding en kanker wordt keer op keer aangetoond dat een hoge inname van groenten en fruit het risico op verschillende vormen van kanker doet afnemen. Gevonden is ondermeer dat carotenoïden, die veel in fruit en groenten voorkomen het risico op longkanker kunnen verlagen; dat vezels het risico op darmkanker kunnen verkleinen; dat foliumzuur...

Voeding beschermt tegen dikke darmkanker

Een uit 127 items bestaande voedingsvragenlijst werd ingevuld door 41.837 vrouwen in de leeftijd van 55 tot 69 jaar. Het ging erom een verband vast te kunnen stellen tussen de voeding en het ontstaan van kanker. 212 gevallen van dikke darmkanker en 167.447 persoonjaren waren beschikbaar voor analyse. Er werden omkeerde verbanden gevonden tussen het ontstaan van colonkanker en alle...

IJzer en adenomen in de dikke darm

Bij 264 mannen en 98 vrouwen werd bij hoge ferritineniveau's een significant verhoogd risico gevonden voor de vorming van adenomen in vergelijking met lage ferritineniveau's. Dit gold in het bijzonder voor mensen die rookten of gerookt hadden en bij mensen bij wie colonkanker of poliepvorming vaak in de familie voorkwam.

Visolie beschermt mogelijk tegen colonkanker

In een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek kregen twaalf gezonde vrijwilligers, die geen verhoogd risico op colonkanker hadden, 4 weken een visolie- of maïsolie supplement waarna ze na een 4 weken durende 'washout' ruilden. Men vond een significante reductie van de hoeveelheid prostaglandine-E2 die vrijkwam in het incubatiemedium van een biopt na visolie suppletie vergeleken met een biopt na maïsolie supple­tie....

Foliumzuur en darmkanker

Uit onderzoeksresultaten wordt steeds duidelijker dat een verlaagde foliumzuurstatus in het lichaam het risico op onder andere darmkanker doet toenemen. Bekend is dat een lage foliumzuurstatus de kans op neoplasie verhoogt en volgens de auteur van dit artikel gebeurt dit al bij minimale veranderingen in de foliumzuurstatus. In onderzoek met diermodellen is een oorzaak en gevolg relatie bevestigd tussen een...

Kankerpreventie onderzoeken

Dit artikel geeft een algemeen overzicht van de gerandomiseerde gecontroleerde grootschalige onderzoeken naar de preventie of behandeling van kanker met voedingsstoffen, waaraan op dit moment gewerkt wordt. Onderzocht wordt onder meer de werking van voedingsstoffen bij kanker aan of in de blaas, borst, baarmoedermond, dikke darm, prostaat, hoofd, nek, longen, mond en huid. Gebruikte stoffen zijn bètacaroteen, aspirine, tamoxifen, B-transretoïnezuur,...

Preventie van dikke darmkanker door zetmeel

Voedingsdeskundigen in Cambridge menen dat een zetmeelrijke voeding, niet perse vezelrijk een belangrijke beschermende factor tegen darmkanker kan zijn. Vertaald in voedingsmiddelen zijn groene bananen, dus niet geheel rijpe bananen, en koude, gekookte aardappelen goede kandidaten. Na analyse van de voeding en het voorkomen van kanker in twaalf landen, vondenzij eensterke associatie tussen de consumptie van zetmeel en kanker aan...

Roken verhoogt de kans op colonkanker

In dit artikel worden twee onderzoeken besproken. In beide onderzoeken wordt geconcludeerd dat er een verband is tussen het aantal sigaretten dat men de afgelopen 20 jaar gerookt heeft en het ontstaan van kleine adenomen. Bovendien was er een toename van het risico op grote adenomen voor mensen die méér dan 20 jaar associatie tussen het aantal jaren dat men...

Darmkanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1994 [6 pagina’s] Darmkanker behoort tot de typische westerse ziekten. Zowel in Noord Amerika als in West Europa is deze vorm van kanker een belangrijk gezondheidsprobleem. Maar ook in landen waar het risico op darmkanker voorheen laag was, stijgt de frequentie van en de sterfte aan deze vorm van kanker. Verondersteld wordt dat de westerse...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+