B12-tablet net zo effectief als injectie

Een tekort aan vitamine B12 wordt over het algemeen behandeld met injecties vitamine B12. Hoog gedoseerde B12-supplementen worden als minder effectief beschouwd. Uit onderzoek blijkt nu dat dit helemaal niet het geval is.
Wetenschappers trokken deze conclusie na een studie onder 48 proefpersonen met een lage vitamine B12-spiegel (< 350 pg/mL). Een deel van de onderzoeksgroep slikte gedurende 3 maanden dagelijks een oraal supplement met 1000 mcg vitamine B12. De overige vrijwilligers kregen op dag 1, 3, 7, 10, 14, 21, 30, 60 en 90 intramusculair 1000 mcg vitamine B12 toegediend. Allen hadden problemen met het maagdarmkanaal of volgden een aangepast dieet. Op dag 1, 15, 31, 61 en 91 werd bloed afgenomen bij de proefpersonen.
Na 2 en na 3 maanden hadden alle patiënten een voldoende vitamine B12-spiegel in het bloed. Er bestond geen significant verschil tussen beide onderzoeksgroepen voor wat betreft de toename in vitamine B12-spiegel ten opzichte van de aanvang van het onderzoek. Ook werd de methylmalonzuurspiegel gemeten. Een verhoging duidt bijna altijd op een vitamine B12-tekort. In de suppletiegroep was methylmalonzuur na 3 maanden significant lager ten opzichte van de injectiegroep, wat duidt op een betere B12-status. De meeste waargenomen bijwerkingen waren licht tot gemiddeld van aard. De ernstige bijwerkingen die optraden werden door de onderzoekers niet aan het vitamine B12-gebruik toegeschreven.
Zowel vitamine B12-injecties als -tabletten zijn dus effectief in het normaliseren van een lage vitamine B12-spiegel.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+