GLA uit teunisbloemolie bij overgangsklachten

In een onderzoek met 56 vrouwen met overgangsklachten werd de effectiviteit van gammalinoleenzuur uit teunisbloemolie getest. Als criterium voor toelating gold tenminste drie maal per dag optredende opvliegers. De vrouwen kregen vier capsules, tweemaal daags, met elk 500 milligram teunisbloemolie. Per capsule was 10 milligram natuurlijk vitamine E aanwezig. Als placebo diende 500 milligram paraffine-olie. De proef duurde zes maanden. Statistisch significante verschillen tussen GLA- en placebogebruiksters werden niet gevonden, voor wat betreft het optreden van opvliegers zowel overdag als ’s nachts. Wel was er sprake van een significante verbetering in het maximaal aantal opvliegers bij vrouwen die GLA gebruikten. De auteurs van het onderzoek concluderen dat er geen voordeel verbonden is met de behandeling van overgangsklachten met GLA in de vorm van teunisbloemolie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+