Glutamine tegen neuropathie door chemokuur

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

2 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Uit onderzoek blijkt dat suppletie met glutamine de incidentie en de ernst van perifere neuropathie als gevolg van een chemokuur verlaagt. De studie betrof 86 patiënten met colorectale kanker met metastasen. Ze werden op dag 1 en 15 behandeld met een infuus van oxaliplatine en op dag 1, 8 en 15 ook van 5-fluorouracil gecombineerd met folinezuur. Dit werd elke 28 dagen herhaald als eerstelijns behandeling. De helft van de deelnemers kreeg iedere twee weken gedurende 7 opeenvolgende dagen tweemaal daags 15 gram glutamine oraal. Hiermee werd telkens gestart op de dag dat de oxaliplatine-infusie plaatsvond. De andere helft werd niet met glutamine gesuppleerd en diende als controlegroep. Na 4 en 6 behandelingscycli trad bij respectievelijk 5 en 12% van de deelnemers in de glutaminegroep neuropathie graad 3-4 op tegenover 18 en 32% in de controlegroep. Deze verschillen waren significant. De toevoeging van glutamine aan de behandeling had tevens een positief effect op de dagelijkse activiteiten. In de controlegroep ondervond 41% van de deelnemers verstoring van de dagelijkse activiteiten als gevolg van de chemokuur tegenover slechts 17% in de glutaminegroep. Ook het verlagen van de dosis oxaliplatine was in de glutaminegroep minder vaak nodig dan in de controlegroep: 7% tegenover 27%. De glutamine- en controlegroep lieten geen significante verschillen zien wat betreft de effectiviteit van de chemotherapie. Ook het overlijdensrisico evenals de percentages electrofysiologische afwijkingen en niet-neurologische toxiciteit graad 3-4 verschilden binnen de twee groepen niet significant.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen