Hooggedoseerde multi gunstig voor hart?

Suppletie met een hooggedoseerde multi-voedingssupplement heeft een aantal gunstige uitwerkingen op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij personen die vanwege zwaar overgewicht een verhoogd risico lopen deze aandoeningen te ontwikkelen. Het leidt namelijk tot een gedaalde bloeddruk en een verminderde concentratie van het ontstekingseiwit CRP in het bloed. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe studie waaraan 117 Chinese vrouwen met zwaar overgewicht deelnamen.
De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 41 jaar, de gemiddelde BMI 31 kg/m^2. Ze werden gedurende 26 weken aan vier willekeurige groepen toegewezen, waarbij ze dagelijks ofwel een hooggedoseerde multi, ofwel een laaggedoseerde multi, ofwel 162 mg calcium, ofwel een placebo kregen. Zowel bij aanvang als aan het einde van de suppletieperiode werden de bloeddruk en de CRP-spiegel vastgesteld.
Uit de resultaten bleek dat de vrouwen die een hooggedoseerde multi kregen, aan het einde van de suppletieperiode een significant lagere bloeddruk – zowel onder- als bovendruk – hadden vergeleken met de vrouwen in de placebogroep. Hetzelfde gold voor de CRP-spiegel. Daarnaast bleek er ook binnen deze groep sprake van een significante daling van de CRP-spiegel ten opzichte van de situatie bij aanvang.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+