Invloed theofylline op vitamine B6

Veel ouderen hebben een tekort aan vitamine B6. Verminderde inname via de voeding of een veranderde stofwisseling kunnen hierbij een rol spelen, maar ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan de vitamine B6-status beïnvloeden. Theofylline is één van deze geneesmiddelen. Van de 141 patiënten van de afdeling geriatrie van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en 25 niet-geriatrische patiënten met een chronische obstructieve longziekte werd de vitamine B6-spiegel bepaald. Van de geriatrische patiënten zonder longziekte had 56% een suboptimale vitamine B6-spiegel; bij 40 geriatrische patiënten met een chronische longziekte, die geen theofylline gebruikten, was dit percentage 70%. Van de groep geriatrische patiënten die vanwege een chronische obstructieve longziekte theofylline gebruikten had 94% een suboptimale vitamine B6-spiegel. Bij de 25 niet-geriatrische longpatiënten die theofylline innamen was dit percentage 96%. Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van theofylline vrijwel altijd leidt tot verslechtering van de vitamine B66-status.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+