Isoflavonen verminderen opvliegers

Suppletie met daïdzeïnerijke isoflavonen vermindert het optreden van opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Dit bleek uit een studie waaraan 147 menopauzale vrouwen deelnamen met leeftijden van 38 tot 60 jaar. Bij aanvang van de studie ervoeren zij 4 tot 14 opvliegers per dag. Na een inloopperiode van een week werden ze willekeurig verdeeld in 3 groepen. De eerste en tweede groep kregen gedurende 12 weken respectievelijk 40 en 60 mg isoflavonen per dag. De derde groep kreeg gedurende dezelfde periode een placebo.
Zowel de groep die werd gesuppleerd met 40 als met 60 gram isoflavonen per dag liet vergeleken met de placebogroep een significant verschil zien wat betreft de gemiddelde dagelijkse frequentie waarin opvliegers optraden. Na 8 weken daalde het gemiddelde aantal opvliegers per dag in beide suppletiegroepen met 43% en na 12 weken met 52%. Er traden geen significante veranderingen op in de endogene sekshormonen- of schildklierhormonenstatus.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+