Langer leven met pittig eten

Wie veel gekruid voedsel eet, leeft langer. Dit blijkt uit een Chinees onderzoek.

Aan de studie namen in de periode van 2004 tot 2008 bijna een half miljoen mannen en vrouwen deel in de leeftijd van 30 tot 79 jaar. De deelnemers hadden aan het begin van de studie geen kanker of een hart- of vaataandoening.

Tijdens de volgperiode van meer dan zeven jaren overleden 11.820 mannen en 8404 vrouwen. Personen die veel gekruid voedsel aten, hadden minder kans op overlijden. Dit gold voor zowel mannen als vrouwen. Personen die minimaal drie dagen per week een pittige maaltijd consumeerden hadden met 14% significant minder kans op overlijden in vergelijking met personen die nauwelijks gekruid voedsel aten (minder dan eenmaal per week). Ook was de kans op overlijden als gevolg van specifieke aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen significant kleiner. Het nuttigen van alcohol bij de gekruide maaltijden verminderde echter het effect.

Kruidig eten lijkt goed voor de gezondheid en verkleint de sterftekans, zo concluderen de wetenschappers.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+