Maagzuurremmer niet zo onschuldig

Het gebruik van een bepaald type maagzuurremmer – de zogenaamde protonpompremmers – brengt een verhoogde kans op een hartinfarct met zich mee. Dit blijkt uit een grootschalige studie.

Reeds eerder werd een verhoogd risico van herhaling van een infarct gezien bij personen die dit type maagzuurremmers gebruikten in combinatie met de bloedverdunner clopidogrel. In de huidige studie werd onderzocht of de toegenomen kans ook aanwezig is bij personen zonder een hart- of vaataandoening. Voor de studie werden meer dan 16 miljoen medische rapporten geanalyseerd van bijna 3 miljoen personen.

Personen die protonpompremmers gebruiken, hebben met 16% significant meer kans op een hartinfarct. De sterftekans als gevolg van een hartaandoening neemt zelfs met het tweevoudige toe. Er werd in de studie ook gekeken naar het verband met een milder type maagzuurremmer, de zogenaamde H2-receptorantagonisten (Zantac, Tagamet). Maar dit type medicijn bleek niet gerelateerd aan hartaandoeningen.

In een eerdere studie toonden de wetenschappers aan dat protonpompremmers de werking van het endotheel in bloedvaten negatief beïnvloeden. Gezien het feit dat dit type medicijn, zoals omeprazol en pantoprazol, veelvuldig wordt voorgeschreven, kunnen de resultaten van deze studie verstrekkende gevolgen hebben.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+