Niacine versterkt effect statines

Het HDL-cholesterol wordt significant verhoogd bij patiënten die behandeld worden met een statine en daarbij niacine krijgen. Negenendertig patiënten die drie maanden lang een cholesterolverlagende statine kregen, namen deel aan het onderzoek. Zij hadden geen diabetes en rookten niet. Ze kregen bovendien gedurende drie maanden tweemaal daags 50 mg niacine of een placebo. Van hogere doseringen niacine (vitamine B3), in de orde van grootte van enkele grammen, is bekend dat het het goede HDL-cholesterol kan verhogen. De gemiddelde HDL-cholesterolconcentratie was na drie maanden 2,1 mg/dL verhoogd in de niacinegroep. In de placebogroep was de concentratie met 0,56 mg/dL verlaagd. Het verschil tussen beide groepen was significant. Er was geen verschil in totaal-cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden. Dr Jennifer Wink en haar collega’s vinden de resultaten interessant genoeg voor verder onderzoek.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+