Ontgifting radioactief Caesium

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1988 [3 pagina’s]

Na  de  kernramp  in  Tsjernobyl in 1986 kreeg  men  in  grote gebieden  van  Europa  te kampen met een veel  te  hoog  gehalte  aan langlevende radioactieve elementen als caesium 134 en caesium 137 in  vlees  en  melk(produkten).   Door  toevoeging  van  de  stof ammoniumferricyanoferraat  (AFCF)  aan het  veevoer,  blijkt  het mogelijk  de  hoeveelheid radioactief caesium in melk en vlees sterk  te verminderen.

Radioactief caesium in het lichaam  kan gebonden worden aan de  stof ammoniumferricyanoferraat,  AFCF.  Hierbij ontstaat  een onoplosbaar   caesium-AFCF-complex,   dat  met  de  faeces  wordt uitgescheiden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+