Pijnboombast-extract zinvol bij tinnitus

Suppletie met een pijnboombast-extract kan verlichting bieden bij gehoorproblemen.

Er namen 107 patiënten in de leeftijd van 35 tot 55 jaar deel aan de Italiaanse studie. Ze hadden een gehooraandoening: tinnitus, ziekte van Menière en/of hypoperfusie (verminderde doorbloeding) van het oor. De aandoeningen gaan gepaard met evenwichtsproblemen, gehoorverlies en oorsuizen. Alle patiënten kregen de beste medische behandeling. Daarnaast kreeg de helft van de proefpersonen gedurende zes maanden dagelijks 150 mg pijnboombastextract (suppletiegroep). De symptomen werden driemaandelijks geëvalueerd.

Personen die het pijnboombastextract kregen lieten na drie en zes maanden een significante verbetering zien van symptomen. Het aantal verzuimde werkdagen was lager in de suppletiegroep. Na drie maanden was 45% van de patiënten die het extract kregen vrij van symptomen, in vergelijking met slechts 23% van de personen die alleen de medische behandeling ondergingen. Na zes maanden bedroeg dit percentage respectievelijk 87% en 35%. Ook de subjectief ervaren klachten namen significant meer af in de suppletiegroep ten opzichte van de controlegroep.

Dagelijkse suppletie met een pijnboombastextract blijkt een goede aanvulling op de standaard medische behandeling van gehoorproblemen zoals tinnitus, ziekte van Menière en hypoperfusie. 

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+