Suikerziekte onder kinderen neemt explosief toe

Het aantal gevallen van suikerziekte is de afgelopen jaren enorm gestegen. Het meest opvallend is de stijging in de leeftijdscategorie van nul tot negentien jaar. In 1980 telde ons land 191.000 diabeten. Tien jaar later was dit aantal met 12% gestegen. Bij het berekenen van deze toename werd rekening gehouden met veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking. De grootste stijgingen, van 23 en 31%, werden waargenomen in de respectievelijke leeftijdsgroepen 0-19 jaar en 45-64 jaar. Dit beeld in de jongste leeftijdsgroep wordt ook in andere landen waargenomen. De toename in de oudere leeftijdsgroep is waarschijnlijk deels een gevolg van eerdere herkenning en diagnose van de aandoening. Momenteel wordt minstens 50% van de diabetesgevallen niet als suikerpatiënt herkend. Dirk Ruwaard promoveerde onlangs op zijn proefschrift omtrent diabetes aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Op basis van een wiskundig model voorspelt hij het aantal bekende diabetespatiënten in 2005 op 340.000 tot 355.000. Gezien de enorme medische kosten die dit met zich meebrengt is het van belang het aantal ziektegevallen terug te dringen en de aandoening efficiënter te behandelen. Op oudere leeftijd zijn er verschillende risicofactoren van diabetes bekend. Hieronder vallen overgewicht, inactiviteit en ongezonde voeding. Er is echter nog weinig bekend van de oorzaken van suikerziekte op jonge leeftijd.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+