Teveel aluminium in babyvoeding

Door onderzoekers van Keele University in Engeland werd recent het aluminiumgehalte van een aantal veel gebruikte babyvoedingen geanalyseerd. De concentraties aluminium in de toebereide babyvoeding varieerde van 176 tot 700 mcg/l. De concentraties in de poedervorm varieerde van 2,4 tot 4,3 mcg/g. Het hoogste gehalte werd gevonden in een op soja gebaseerd poeder. Na aanmaken met water resulteerde een aluminiumgehalte van 629 mcg/l.
De onderzoekers concluderen dat het aluminiumgehalte van een aantal commercieel verkrijgbare babyvoedingen nog altijd hoog is. In het bijzonder geldt dit voor een op soja gebaseerde babyvoeding die gegeven wordt aan baby’s met koemelkallergie. Voorts wordt erop gewezen dat de gevonden concentraties aluminium tot 40 maal zo hoog zijn als die van borstvoeding.
De oorzaken van de hoge aluminiumconcentraties kunnen gelegen zijn in aluminiumafgifte door apparatuur en opslagtanks in de fabriek. Bovendien bestaan veel verpakkingen van babyvoeding voor een deel uit aluminium. In het geval van de op soja gebaseerde babyvoeding is het goed mogelijk dat de als grondstof gebruikte sojabonen een hoog gehalte aan aluminium hebben. Gezien de kwetsbaarheid van baby’s ten aanzien van de blootstelling aan aluminium dient de concentratie van aluminium in babyvoeding tot een zo laag mogelijk niveau beperkt te blijven. In het verleden bleek ook al op zuivel of soja gebaseerde babyvoeding te hoge concentraties aluminium te bevatten.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+