Veenbessensap beschermt hart- en bloedvaten

De consumptie van veenbessensap heeft een gunstige invloed op risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen.

Aan de studie namen 30 vrouwen en 26 mannen deel met een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar. Ze hadden een gemiddelde BMI van 28 kg/m2. De deelnemers kregen gedurende acht weken tweemaal per dag een glas (240 ml) veenbessensap of een placebodrank. Het veenbessensap en de placebodrank bevatten respectievelijk 173 en 62 mg polyfenolen per glas. Voor en na de suppletieperiode werden diverse risicofactoren voor hart- en vaatziekten gemeten.

Onder invloed van het veenbessensap nam het triglyceridengehalte significant af. Vooral personen met een hoog triglyceridengehalte voor aanvang van de studie, hadden baat bij consumptie van het sap. De CRP-waarde als maat voor ontstekingen was significant lager bij personen die het sap dronken in vergelijking met personen die de placebodrank kregen. Consumptie van het veenbessensap liet in vergelijking met de placebodrank nog meer gunstige effecten zien. Zo was de onderdruk significant lager, evenals de nuchtere glucosespiegel. Bij personen met insulineresistentie aan het begin van de studie, nam onder invloed van het sap de resistentie van de lichaamscellen tegen insuline significant af.

De consumptie van veenbessensap verbetert diverse risicofactoren en kan daarmee mogelijk de kans op een hart- of vaataandoening verkleinen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+