Verkoudheid voorkomen? Neem Echinacea

Een verkoudheid vóór zijn, kan met een extract van Echinacea purpurea. Al eerder werd in een review aangetoond dat Echinacea de ernst en duur van een verkoudheid kan verminderen, maar of het middel ook preventief werkt was nog niet eerder onderzocht.

Aan de studie namen 755 gezonde proefpersonen deel die willekeurig in een suppletie- en placebogroep werden verdeeld. Ze kregen gedurende 4 maanden driemaal per dag 25 druppels Echinacea of een placebo in een glas water. Gedurende de studieperiode hielden de deelnemers een klachtendagboek bij. Bij een verkoudheid werd tevens een monster uit de neus genomen en geanalyseerd op virussen.

Van Echinecea werden niet meer bijwerkingen gemeld dan van de placebo. Suppletie met Echinacea leidde tot een significant minder aantal verkoudheden (149 keer in de suppletiegroep versus 188 keer in de placebogroep). Bovendien was de duur van de verkoudheid significant korter in de suppletiegroep (672 dagen) in vergelijking met de placebogroep (850 dagen).

De resultaten laten zien dat Echinacea niet alleen effectief is om de ernst en duur van een verkoudheid te verminderen, maar ook preventief werkt.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+