Vitamine C bij borstkankertherapie

Toediening van intraveneuze vitamine C aan borstkankerpatiënten optimaliseerde de standaard kankertherapie door vermindering van de bijwerkingen die met kwaliteit van leven te maken hadden.
Dit was de conclusie van een Duits onderzoeksteam van een onderzoek ter vaststelling van de praktische implicaties van vitamine C-toediening gelijktijdig met chemotherapie en bestraling. Het betrof patiënten in hun eerste jaar na operatie. Vijftien verschillende artsen met in totaal 125 borstkankerpatiënten deden aan het onderzoek mee. Hiervan kregen 53 patiënten 7,5 gram vitamine C intraveneus gedurende tenminste vier weken. Als controlegroep dienden 72 patiënten. Alle patiënten hadden standaard chemotherapie en bestraling.
Er waren ten opzichte van de controlegroep in de vitamine C-groep significant minder klachten als gevolg van de standaardtherapie. Dat betrof vooral overgeven, verminderde eetlust, vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen, duizeligheid en bloedingen. De symptomen waren voor ongeveer de helft minder. Van de toediening van vitamine C werden geen nadelige effecten geobserveerd. De onderzoekers schreven de gunstige effecten toe aan een vermindering van de oxidatieve stress als gevolg van de chemo en straling.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+