Voedingssupplementen verbeteren immuunrespons van ouderen

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

4 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Om de effecten van voedingssupplementen, vooral van vitamine E en visolie, op de immuunrespons te kunnen meten voerde dr. Meydani van het Ageing Center van Tufts University, Boston, Verenigde Staten, vergelijkende proeven uit met splenocyten uit de milt van muizen en mononucleaire bloedcellen uit perifeer bloed van oudere personen. De keuze van deze bloedcellen als model voor zijn proeven, werd bepaald door het feit dat deze cellen meer prostagladine E2 en hogere concentraties vetzuurper­oxiden produceren dan de andere bloedcellen. Verstrekking van extra vitamine E aan de muizen en aan de bejaarden, deze laatste groep kreeg 800 IE dl-a-tocoferolacetaat per dag, verlaagde de prostaglandine E2 aanmaak, verhoogde de synthese van interleukine 2 en verminderde de overgevoeligheid voor huidtests. Bij de bejaarden resulteerde de vitamine E-inname in een lager gehalte aan vetzuurperoxiden in het plasma. Ander­zijds werden verhoogde concentraties vetzuurperoxiden in het plasma gevonden bij personen, die hun normale menu aanvulden met 2,4 gram visolie per dag gedurende een periode van drie maanden. De aanvulling met visolie resulteerde in een significante tijdsduur afhankelijke afname van de produktie van interleukine 1, tumor necrosis factor, interleukine 6 en de 'granulocyten monocyten colon stimuleringsfactor'. Deze afname was bij oudere vrouwen meer uitgesproken dan bij jongere vrouwen. Uit deze en soortgelijke onderzoeken komt duidelijk naar voren, dat aanvulling van het dagelijks menu met antioxidanten een versterkende, en dat aanvulling met pro-oxidantia een verzwakkende invloed heeft op het immuunsysteem. Visolie is een pro-oxidant, daar het een stof is die gemak­kelijk geoxideerd kan worden onder de vorming van peroxiden. Antioxidanten gaan deze oxidatie tegen. De effecten lijken tot stand te komen via de stofwisseling van prostaglandinen, in het bijzonder via de vorming van prostaglandine E2 en andere vetzuurperoxiden. De gunstige effecten van antioxidanten zoals vitamine C, vitamine E, zink, bètacaroteen en glutathion enerzijds en de suppressieve effecten van pro-oxidantia zoals omega vetzuren anderzijds, ondersteunen de hypothese dat veranderingen in vrije radicalen­reacties en vorming van vetzuurperoxiden bij het ouder worden geassocieerd zijn met een afname in de immuunrespons. Verbetering van de antioxidantstatus van ouderen zou een gunstige invloed hebben op de leeftijdsafhankelijke afname van de immuunrespons. Een hiermee gepaard gaande afname van het aantal ernstige leeftijdsafhankelijke ziektebeelden is door het gebruik van antioxidanten niet uit te sluiten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen