Antihistaminicum

Medicijn dat tegen allergische reacties wordt gebruikt. Remt de vrijzetting van histamine.

Artikelen over Antihistaminicum