Atoom

Kleinste deeltje van een enkelvoudige stof (element), bestaand uit een kern (met onder andere neutronen) en daaromheen electronen. De bouwsteen van moleculen.

Artikelen over Atoom