Enkelblind

In een enkelblind onderzoek weet één van de partijen in het onderzoek, proefpersoon (meestal) of onderzoeker, niet of het gaat om een echte behandeling of een placebo. De andere partij weet dit wel.

Artikelen over Enkelblind