Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie

Onderzoek waarbij twee willekeurig gekozen (gerandomiseerd) groepen met elkaar worden vergeleken. De ene groep krijgt het werkzame middel, de andere een identiek gelijkend nepmiddel (placebo). Noch de onderzoeker, noch de proefpersoon weet welke van de twee aan de proefpersoon worden toegediend (dubbelblind). Doel is om de werkzaamheid van het werkzame middel te testen. (zie ook: klinische studie)

Artikelen over Gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie