Longitudinaal onderzoek

heeft betrekking op hetgeen zich in een (lang) tijdsverloop voordoet.

Artikelen over Longitudinaal onderzoek