Redoxreactie

Chemische reactie waarbij één deeltje optreedt als de reductor en een ander deeltje als de oxidator. Tijdens de reactie vindt er een overdracht van elektronen plaats. Een reductor is een deeltje dat elektronen kan afstaan en een oxidator is een deeltje dat elektronen kan opnemen.

Artikelen over Redoxreactie