Zoekresultaten

Vasten gunstig bij chemotherapie

Vasten verbetert het effect van chemotherapie, terwijl gezonde cellen minder beschadigd raken. Dit blijkt uit een studie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications. Voor de DIRECT-studie werden 131 vrouwen geselecteerd met niet-uitgezaaide borstkanker (stadium II/III). De vrouwen hadden geen diabetes of ondergewicht (BMI >18 kg/m2). Gedurende drie dagen vóór en tijdens de...

Vitamine C bij longkanker

Intraveneuze toediening van vitamine C in combinatie met elektro-hyperthermie verbetert mogelijk de prognose van personen met een niet-kleincellig longcarcinoom. Elektro-hyperthermie is een aanvullende behandeling waarbij de tumor lokaal verhit wordt. Dit stimuleert de apoptose van tumorcellen. Aan het onderzoek namen 97 patiënten deel met een (ver)gevorderd stadium (stadium IIIb tot IV) van een niet-kleincellige longtumor. Ze werden willekeurig in een...

Vitamine E en pentoxifylline effectief bij bestraling

Toediening van het medicijn pentoxifylline in combinatie met vitamine E vermindert de ernst van complicaties als gevolg van bestralingen van het hoofd/halsgebied. Aan het onderzoek namen zestig patiënten deel met kanker in het hoofd- en/of halsgebied. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en ondergingen 30 tot 35 bestralingen met of zonder toediening van pentoxifylline in combinatie met vitamine E....

Vezels beschermen tegen borstkanker?

Voldoende consumptie van vezelrijke voeding is in verband gebracht met een kleinere kans op borstkanker. Voor de meta-analyse werden twintig onderzoeken geselecteerd uit medische databanken. In de studies werd het verband tussen de vezelinname en het borstkankerrisico onderzocht. De resultaten van alle onderzoeken werden samengevoegd en opnieuw geanalyseerd. Uit de analyse bleek dat een hoge vezelinname samenhing met een significant...

Minder kans blaaskanker met carotenoïden

Een hoge inname van carotenoïden is in verband gebracht met een kleinere kans op blaaskanker. Er werden relevante onderzoeken geselecteerd uit drie verschillende medische databanken. De resultaten van 22 onderzoeken met in totaal meer dan 500.000 proefpersonen werden samengevoegd en geanalyseerd. Het betrof onderzoeken waarbij het verband tussen carotenoïden en de kans op blaaskanker was onderzocht. Deelnemers met een hoge...

E. coli en vroegdiagnose dikkedarmkanker

Een pathogene variant van Escherichia coli (E. coli) produceert een chemische stof die het DNA in humane darmcellen kan beschadigen. Dit kan leiden tot darmkanker. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature’. In een laboratoriumexperiment werden humane darmcellen gedurende vijf maanden blootgesteld aan een variant van de darmbacterie E. coli. De bacterie produceert de chemische stof colibactine die schade...

Interactie microbiota en medicijnen

De humane microbiota is van invloed op ontgiftingsprocessen en daarmee op de werking van medicijnen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Pennsylvania State University. De humane microbiota bestaat uit de microbiota van de huid, vagina, mond en darm waarbij ieder gebied een specifieke samenstelling en functie heeft. Modulatie van de microbiota door middel van pro- en prebiotica heeft zijn...

Receptor van belang voor antitumoreffect omega-3

GPR120 is een aan G-eiwit gekoppelde receptor voor meervoudig onverzadigde vetzuren waaronder de omega 3-vetzuren. De aanwezigheid van GPR120 blijkt van belang voor de antitumorwerking van omega 3-vetzuren bij prostaatkanker. In het experiment kregen muizen met en zonder GPR120 een voeding die verrijkt was met omega 3- of omega 6-vetzuren. Bij muizen mét de receptor leidde toediening van omega 3-vetzuren...

Darmbacterie rol bij antitumortherapie

Bifidobacteriën aanwezig in tumoren kunnen het effect van een antitumortherapie verbeteren, zo blijkt uit een muizenexperiment. De proteïne CD47 hecht aan veel tumorcellen. Remming van deze proteïne zorgt ervoor dat het immuunsysteem de tumorcellen kan vernietigen. Bij diverse tumoren worden momenteel antilichamen tegen CD47 getest. Experimenten met muizen lieten tot dusver echter wisselende resultaten zien; in sommige gevallen was sprake...

Vitamine C-therapie bij alvleesklierkanker

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C lijkt de progressie van alvleesklierkanker te vertragen bij gelijktijdige toediening van chemotherapeutica. De National Cancer Institute, verbonden aan de National Institutes of Health, publiceert op haar website een overzicht van onderzoeken naar het effect van intraveneuze vitamine C-therapie bij kanker, waaronder twee publicaties over alvleesklierkanker. De prognose van alvleesklierkanker is zeer slecht....

Niet-infectieuze ziektes toch overdraagbaar?

De mortaliteit ten gevolge van infectieziekten is de afgelopen eeuw wereldwijd sterk gedaald, maar deze daling gaat gepaard met een toename van niet-overdraagbare aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen. Deze aandoeningen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 70% van alle sterfgevallen. Dr. Brett Finlay stelt dat niet-infectieuze aandoeningen mogelijk overdraagbaar zijn via de darmmicrobiota. Finlay is als professor in de...

Zout remt tumorgroei

Een hoge inname van zout remt de groei van tumoren, zo blijkt uit een muizenexperiment. Voor het experiment werden muizen gebruikt met een melanoom of een longtumor. Ze kregen voeding met een normale hoeveelheid zout (0,5%) of voeding met veel zout (5%). Driemaal per week werd de groei van de tumor bepaald. Voeding met een hoog zoutgehalte bleek de tumorgroei...

Tumorgroei via glucosemetabolisme bij leukemie

Leukemiecellen fungeren als het ware als parasieten. De cellen wedijveren met gezonde cellen voor wat betreft hun energie. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de University of Colorado. In een model met humane leukemiecellen vonden wetenschappers dat maligne cellen de normale fysiologie beïnvloeden teneinde de beschikbaarheid van glucose voor zichzelf te verhogen. Leukemiecellen doen dit via twee mechanismen die ook...

mtDNA beschermt celkern DNA

Wetenschappers hebben een nieuwe functie van het mitochondriaal DNA (mtDNA) ontdekt die een rol speelt bij de bescherming van het DNA in de celkern. Ook speelt het een rol bij resistentie tegen chemotherapie. mtDNA wordt overgedragen van de moeder op het kind. Uit het experiment blijkt dat schade aan mtDNA leidt tot een respons die ervoor zorgt dat het DNA...

Omega-3 beschermt zenuwen bij chemotherapie

Suppletie met omega 3-vetzuren verkleint de kans op neuropathieën bij personen die chemotherapie ondergaan. In medische databanken werden studies geselecteerd waarbij het effect en de veiligheid van omega 3-vetzuren voor bescherming van de perifere zenuwen was onderzocht na toediening van chemotherapie waaronder oxaliplatine en paclitaxel. Het betrof gerandomiseerde gecontroleerde studies. Er werden uiteindelijk vijftien relevante onderzoeken geselecteerd. Na analyse van...

Yoghurt en vezels beschermen tegen longkanker

De consumptie van yoghurt en voldoende vezels is in verband gebracht met een kleinere kans op longkanker. Voor de analyse werden de resultaten van tien cohortstudies met in totaal meer dan een miljoen proefpersonen gebruikt. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. Van de deelnemers was informatie beschikbaar over de consumptie van yoghurt en vezels. Tijdens de volgperiode van...

Vitamine D remt groei melanoom

Vitamine D beïnvloedt een proces in melanoomcellen waardoor de groei van de tumor wordt geremd en de kans op uitzaaiingen kleiner is. In het experiment ontdekten de wetenschappers dat een verhoogde expressie van vitamine D-receptoren in de tumor geassocieerd was met vertraging van processen die de groei van het melanoom stimuleren. Tot deze processen behoort de zogenaamde ‘Wnt/beta-catenin signaling’. Wanneer...

Chemotherapie en microbioom

Toediening van het cytostaticum paclitaxel heeft een verandering van de darmmicrobiota tot gevolg. Bovendien verliest de darm zijn integriteit en worden de immuuncellen van het brein (microglia) geactiveerd. Dit kan de vermoeidheid en de zogenaamde ‘hersenmist’ verklaren waarvan veel personen na chemotherapie last hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen. Een deel van de muizen kreeg zes injecties met paclitaxel,...

Kanker: vitamine D verhoogt levensverwachting

Suppletie met vitamine D gedurende minimaal drie jaar verkleint de kans op sterfte als gevolg van kanker. Voor deze meta-analyse verzamelden wetenschappers van de Michigan State University gegevens van tien studies met in totaal meer dan 79.000 proefpersonen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 68 jaar en ze werden gemiddeld gedurende vier jaar gevolgd. Suppletie met vitamine D ging...

Vitamine C effectief tegen stress-gerelateerde borstkanker?

Chronische stress activeert het sympathisch zenuwstelsel en is geassocieerd met tumorgroei. Chinese wetenschappers onderzochten het onderliggende werkingsmechanisme en ontdekten dat vitamine C de potentie heeft om dit proces tegen te gaan. Uit het muizenexperiment bleek dat chronische stress en de daarmee gepaard gaande verhoogde adrenalinespiegel leidde tot een toegenomen metabole activiteit onder invloed van lactaatdehydrogenase A (LDHA). Adrenaline activeerde LDHA,...

Eerste resultaten VITAL-studie bekend

De eerste resultaten van de grootschalige VITAL-studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de North American Menopause Society (NAMC). In de VITAL-studie werd het effect van suppletie met vitamine D en omega 3-visvetzuren op hart- en vaatziekten en kanker onderzocht. Aan de VITAL-studie namen bijna 26.000 Amerikaanse mannen en vrouwen deel. Ze werden willekeurig in vier groepen verdeeld en kregen...

Ketogeen dieet bij kanker

Het ketogeen dieet is mogelijk effectief bij verschillende vormen van kanker. Het dieet is rijk aan vetten, arm aan koolhydraten en bevat een adequate hoeveelheid proteïnen. Het wordt ook toegepast bij moeilijk behandelbare epilepsie. Wetenschappers van de Paracelsus Medical University in Oostenrijk doorzochten de literatuur naar het effect van het ketogeen dieet bij diverse vormen van kanker. Het sterkste bewijs...

Kleinere kans op BRCA-gerelateerde borstkanker met B-vitamines

Het gebruik van een supplement met foliumzuur en vitamine B12 is in verband gebracht met een geringere kans op borstkanker als gevolg van een BRCA-mutatie. Aan de Canadese studie namen 129 borstkankerpatiënten met een BRCA-mutatie en 271 gezonde controlepersonen deel. Er werd nagegaan of de vrouwen een supplement met foliumzuur, vitamine B6 en/of vitamine B12 gebruikten of in het verleden...

Relatie mondconditie en leverkanker

Er is een verband aangetoond tussen een slechte mondgezondheid en een verhoogde kans op een hepatocellulair carcinoom (leverkanker). Er werd geen relatie gezien met andere soorten kanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 475.000 proefpersonen van het UK-Biobank cohort. Het betrof Britten in een leeftijd van 40 tot 69 jaar. Bij de deelnemers werd nagegaan of ze...

Minder kans op kankersterfte met vitamine D

Suppletie met vitamine D heeft geen invloed op het algehele sterfterisico, maar leidt wel tot een significant lagere kans op sterfte door kanker. Voor het grootschalige onderzoek werden studies geselecteerd uit diverse medische databanken. Het betrof studies waarbij de invloed van vitamine D-suppletie op de sterftekans werd vergeleken met een placebo. De suppletiedosis en suppletieduur varieerden per onderzoek. Er werden...

Vitamine D gunstig bij maag- en darmkanker

Suppletie met een hoge dosis vitamine D vergroot de overlevingskans van patiënten met maagdarmkanker. Dit concluderen onderzoekers op basis van twee studies. In de SUNSHINE-studie werden 139 patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker behandeld met chemotherapie. Zeventig deelnemers kregen dagelijks 400 IE vitamine D, de overige patiënten kregen dagelijks 4000 IE vitamine D. Bij personen met de hoge dosis van de vitamine...

Beschermt vis tegen dikkedarmkanker?

Regelmatige consumptie van vis, gemiddeld 1 tot 2 keer per week, is in verband gebracht met een kleinere kans op dikkedarmkanker. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort. Aan het EPIC-cohort namen meer dan 500.000 proefpersonen deel uit tien verschillende landen waaronder Nederland. Op basis van voedingsvragenlijsten werd de visconsumptie geschat....

Minder kans op sterfte met flavonoïden

De consumptie van groenten en fruit rijk aan flavonoïden is in verband gebracht met een lagere sterftekans. Dit geldt vooral voor rokers en personen die overmatig alcohol gebruiken. Aan de Deense studie namen meer dan 56.000 proefpersonen deel. Ze werden gedurende 23 jaar gevolgd. Op basis van voedingsvragenlijsten werd de inname van flavonoïden geschat. Tijdens de volgperiode overleden meer dan...

Darmmicrobiota en dikkedarmkanker

Er is toenemend bewijs voor een rol van de darmmicrobiota en hun metabolieten bij het ontstaan van dikkedarmkanker. Dit is de conclusie van Japanse wetenschappers die hun onderzoek publiceerden in Nature Medicine. Voor de studie werden ontlastingsmonsters van meer dan zeshonderd patiënten geanalyseerd die een colonscopie ondergingen. De karakteristieken van de darmflora en metabolieten werden gerelateerd aan vroege kenmerken van...

Vitamine D naast chemo: langer leven

Suppletie met vitamine D naast chemotherapie verkleint de kans op progressie van dikkedarmkanker. Een hoge vitamine D-dosis lijkt hierbij meer effect te sorteren dan een standaarddosis. Voor het onderzoek werden 139 patiënten geselecteerd met vergevorderde of uitgezaaide dikkedarmkanker. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 56 jaar en werden tweewekelijks behandeld met chemotherapie (mFOLFOX6 in combinatie met bevacizumab). Daarbij kregen ze...

Ketogeen dieet effectief bij glioblastoom

Een combinatie van het ketogeen dieet en toediening van een glutamine-antagonist verbetert significant de overlevingskans van muizen met een glioblastoom. Glioblastoom is een agressieve hersentumor. De groei van de tumor wordt gestimuleerd onder invloed van glucose en glutamine. In het experiment kregen muizen met een vergevorderd stadium van glioblastoom de glutamine-antagonist 6-diazo-5-oxo-L-norleucine (DON). Tevens kregen de muizen ketogene voeding. DON...

Vitamine E-suppletie bij kanker

Suppletie met vitamine E kan zinvol zijn bij de preventie van kanker. Of de vitamine daadwerkelijk bescherming biedt, is echter afhankelijk van de variant van het COMT-gen (catechol-O-methyltransferase). Het enzym COMT speelt een rol bij de afbraak van catecholamines zoals dopamine en adrenaline. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van twee cohortstudies; The Women's Genome Health Study waaraan meer dan...

Rol voor darmflora bij melanoom

De darmmicrobiota speelt een voorname rol bij de antitumor-immuniteit. Dit blijkt uit een muizenstudie. Het experiment werd uitgevoerd bij muizen met een melanoom zonder het gen dat codeert voor het ubiquitine-ligase RNF5. Door gebrek aan RNF5 is het lichaam onvoldoende in staat om verkeerd gevouwen of beschadigde eiwitten op te ruimen. Er is sprake van een veranderde unfolded protein response...

Gezond naar het werk

Wie op de fiets naar het werk gaat, blijft gezonder en heeft een aanzienlijk kleinere kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker. De studie werd uitgevoerd in Groot-Brittannië. Er namen 263.540 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar deel aan het onderzoek. Er werd een vergelijking gemaakt tussen deelnemers die actief van en naar het werk...

Meer kans op slokdarmkanker met hete thee

Wie dagelijks minimaal vier glazen hete thee drinkt heeft bijna twee keer zoveel kans op slokdarmkanker. Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd in Iran, alwaar slokdarmkanker de tweede meest voorkomende vorm van kanker is. In Europa wordt thee over het algemeen minder heet gedronken en komt slokdarmkanker minder frequent voor. Aan het onderzoek namen meer dan 50.000 personen...

Zeelucht: kanker- en cholesteroltherapie?

Belgische wetenschappers hebben ontdekt dat zogenaamde zeespray, zeewater dat door golfslag verneveld wordt, antitumoreffecten heeft en mogelijk het cholesterolgehalte kan verlagen. Zeespray bevat door algen en bacteriën gemaakte stoffen die een gunstig effect hebben op het ecosysteem en mogelijk ook op de humane gezondheid. In een laboratoriumexperiment stelden de wetenschappers longtumorcellen bloot aan zeespray dat verkregen werd aan de Belgische...

Borst-microbiota en verband borstkanker

Voeding blijkt de samenstelling van de microbiota in borstklieren te beïnvloeden. Dit staat mogelijk in verband met de kans op borstkanker. Zo werd eerder aangetoond dat een maligne (kwaadaardige) borsttumor een lager aandeel Lactobacillusbacteriën heeft in vergelijking met een goedaardig gezwel. Nog niet lang geleden is vastgesteld dat de borstklier een specifiek microbioom heeft. Dit heeft nu geleid tot een...

Gezond blijven met vezels

Wie iedere dag voldoende vezels consumeert, heeft een beduidend lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker én sterfte. Voor de meta-analyse die gepubliceerd werd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet werden relevante onderzoeken geselecteerd uit medische databanken. Het betrof 243 studies waarin de relatie tussen vezelinname en de gezondheid was onderzocht. Personen met een adequate vezelinname hadden met 15%...

National Cancer Institute investeert in vitamine C-onderzoek

Wetenschappers van de University of Iowa hebben van de National Cancer Institute een subsidie ontvangen van bijna tien miljoen Amerikaanse dollar om het effect van intraveneuze vitamine C-therapie bij kanker te onderzoeken. Het project wordt geleid door dr. Joseph Cullen (chirurgie) en dr. Douglas Spitz (radiologie). Het effect van intraveneuze vitamine C wordt onderzocht naast de standaardbehandeling bij drie agressieve...

Lactoferrine na chemo

Suppletie met het melkeiwit lactoferrine verbetert het reuk- en smaakvermogen en daarmee mogelijk de eetlust van patiënten die chemotherapie ondergingen. Aan de studie namen negentien patiënten deel met een veranderd reuk- en smaakvermogen als gevolg van chemotherapie. Ook was er een controlegroep van twaalf gezonde personen. De deelnemers kregen gedurende dertig dagen drie tabletten per dag met 250 mg lactoferrine....

Mannose remt tumorgroei

Suppletie met de natuurlijke suiker mannose remt de groei van tumoren en bevordert het effect van chemotherapie. De suiker komt van nature voor in onder andere veenbessen en appels en wordt in supplementvorm gebruikt bij de behandeling van hardnekkige blaasontstekingen. In het experiment werden muizen met een tumor in de alvleesklier, longen of huid gesuppleerd met mannose. Tevens werd in...

Q10 effectief bij leverkanker

Suppletie met coënzym Q10 gaat effectief ontstekingen en oxidatieve stress tegen na een operatie aan een hepatocellulair carcinoom, de meest voorkomende vorm van leverkanker. Voor de studie werden 41 patiënten met een hepatocellulair carcinoom geselecteerd. Ze ondergingen allen een operatie aan de tumor en kregen erna gedurende twaalf weken dagelijks 300 mg coënzym Q10 per dag of een placebo. Voor...

Meer kans op huidkanker met bloeddrukverlager

De bloeddrukverlager hydrochloorthiazide verhoogt de kans op bepaalde vormen van huidkanker. Dit blijkt uit een Deense studie. Het diureticum hydrochloorthiazide wordt al decennia gebruikt en is nog steeds populair. Het is eerste voorkeursmiddel bij hoge bloeddruk, vochtophoping (oedeem) en hartfalen. Hydrochloorthiazide maakt de huid gevoeliger voor schade door UV-straling van de zon en zonnebank. Het Deense onderzoek werd uitgevoerd met...

Mitochondriale dysfunctie door chemo

Vrouwen met borstkanker, die chemotherapie krijgen, hebben kans op dysfunctie van de mitochondriën en een verminderde spieromvang. Mogelijk dat een antioxidant dit kan tegengaan. Aan de studie namen dertien vrouwen met borstkanker deel die na een operatie werden behandeld met chemotherapie. Bij de vrouwen werd de functie van de mitochondriën alsook de spieromvang gemeten en vergeleken met een controlegroep van...

Vitamine D bij kankerpatiënten

De vitamine D-status dient bij personen met kanker te worden bepaald en een tekort moet worden aangevuld. Dit is de conclusie van Duitse wetenschappers die de rol van vitamine D bij kanker bestudeerden. Een tekort aan vitamine D komt veelvuldig voor bij kankerpatiënten en is geassocieerd met een slechtere prognose en een snellere progressie van de ziekte. Tevens is een...

Dierstudie: omega-3 zinvol bij chemotherapie

De omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) kunnen het neurotoxische effect van chemotherapie tegengaan. Dit blijkt uit een review van wetenschappers van de Ohio State University. Maar liefst 30% van de vrouwen met borstkanker krijgt te maken met neurotoxiciteit als gevolg van chemotherapie. Dit kan zich uiten in een slechter geheugen, verminderd spraakvermogen en een lagere verwerkingssnelheid. De klachten...

B-vitamines bij neurotoxiciteit?

Suppletie met B-vitamines kan klachten van neuropathie als gevolg van chemotherapie verlichten. Preventief hebben de vitamines nauwelijks effect. Aan de studie namen 71 patiënten met kanker deel. Ze ondergingen allen chemotherapie (vincristine, oxaliplatine of taxanen) en kregen een vitamine B-supplement of een placebo. Bij aanvang van de studie en na 12, 24 en 36 weken werd door een neuroloog vastgesteld...

Vitamine C-infusie in kankercentra in Algerije

In alle kankercentra van Algerije hebben patiënten de mogelijkheid gekregen om behandeld te worden met hoge dosis vitamine C per infuus. Het initiatief hiervoor werd genomen door het kankercentrum Pierre Marie Curie d’Alger. Dankzij de successen zijn oncologen - die in eerste instantie sceptisch stonden tegenover de behandeling - inmiddels zeer te spreken over de toepassing van megadosissen vitamine C. Lof...

Medicinale eigenschappen paddenstoelen

Paddenstoelen bezitten geneeskrachtige eigenschappen. Dit wordt bevestigd in een review van Indiase wetenschappers. Paddenstoelen worden erkend als medicinale plant vanwege de aanwezigheid van verschillende bioactieve verbindingen. De bekendste bioactieve verbinding is bètaglucaan. Het effect van bètaglucanen uit andere bronnen zoals gisten en granen is wetenschappelijk goed onderzocht, maar over bètaglucanen uit paddenstoelen is minder bekend. Er zijn aanwijzingen dat de bioactieve...

Kankerprevalentie bij vliegpersoneel

Piloten, stewards en stewardessen hebben een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker. De verhoogde blootstelling aan straling is hier mogelijk debet aan. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de Harvard Flight Attendant Health Study (2014/2015) waarin 5366 cabinepersoneelsleden informatie verschaften over hun leefstijl en gezondheid. Er werd een vergelijking gemaakt met 2729 deelnemers van de NHANES-studie met eenzelfde...

Darmflora beïnvloedt groei levertumor

De darmflora is van invloed op de groei van tumoren in de lever, zo blijkt uit een studie met muizen. Deze bevinding leidt tot een beter begrip van het onderliggende mechanisme en mogelijk tot betere behandelmogelijkheden. In hun experiment vonden de wetenschappers dat muizen waarbij de darmbacteriën werden vernietigd middels antibiotica, kleinere tumoren hadden in de lever en minder metastasen...

Micronutriënten en preventie cachexie

Extreme vermagering (cachexie) is een veelvoorkomend probleem bij kanker. De rol van micronutriënten zoals vitamines bij de preventie van cachexie is nog onvoldoende duidelijk, zo concluderen wetenschappers op basis van een review. Voor de review doorzochten ze de medische databanken Central, Medline, PsycInfo en ClinicalTrails.gov. Er werden 4214 publicaties gevonden waarvan 21 voldeden aan de criteria voor de review. In...

Minder kans pancreaskanker met vitamines

Suppletie met vitamines, in het bijzonder vitamine B12 en D, verkleint significant de kans op pancreaskanker. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werd gezocht naar relevante studies in de medische databanken Embase, Medline en Cochrane Library. Er werden uiteindelijk vijfentwintig studies geselecteerd met in totaal meer dan een miljoen proefpersonen. Tijdens de volgperiode werd bij achtduizend personen alvleesklierkanker...

Nanodeeltjes theeplant effectief bij longkanker?

Zogenaamde quantum dots - zeer kleine nanodeeltjes van 2 tot 5 nm - gemaakt van een extract van de theeplant (Camellia sinensis) zijn toepasbaar bij de diagnostiek en behandeling van longtumoren. Indiase en Britse wetenschappers ontwikkelden de quantum dots door het thee-extract te mengen met cadmiumsulfaat (CdSO4) en natriumsulfide (Na2S). De zo ontstane nanodeeltjes bleken niet alleen een antimicrobiële werking te...

Overlevingskans darmkanker vergroten met noten

Personen met een vergevorderd stadium van darmkanker hebben baat bij regelmatige consumptie van noten. Dit verkleint namelijk de kans op uitzaaiingen en sterfte. Aan de studie namen 826 personen deel met een vergevorderd stadium van dikkedarmkanker. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun eetgewoonten. Op basis hiervan werd hun notenconsumptie geschat. De proefpersonen werden gedurende 6,5 jaar gevolgd. Er...

Kanker: vitamine C en bestraling

Toediening van een hoge dosis vitamine C kan effectief toegepast worden naast bestraling bij de behandeling van leukemie, zo blijkt uit een laboratoriumstudie. In de studie werd gebruikgemaakt van humane leukemiecellen die in een laboratorium werden blootgesteld aan bestraling in combinatie met vitamine C. Bij toediening van vitamine C in een extracellulaire concentratie vanaf 1 mM nam de celdood van...

Borstkanker: spiermassa beïnvloedt overlevingskans

Bij vrouwen met borstkanker blijkt de spiermassa van invloed op de overlevingskans. Sarcopenie - verlies van spiermassa - is een veelvoorkomend gevolg van kanker en kan evenals een slechte kwaliteit van de spieren en overgewicht de overlevingskans bij borstkanker verkleinen. Aan de Amerikaanse studie namen 3241 vrouwen deel met stadium II of III van borstkanker. Er was geen sprake van...

Chondroïtine stimuleert groei melanoom

Chondroïtine-4-sulfaat bevordert de tumorgroei van melanoomcellen met een specifieke genmutatie. Voor het experiment werden humane melanoomcellen en muizen met de V600E mutatie van het BRAF-gen gebruikt. Aan de melanoomcellen werd chondroïtinesulfaat toegediend. De muizen kregen het supplement in een dosis die vergelijkbaar was met de dosis van een humaan voedingssupplement. Uit beide proeven bleek dat chondroïtine-4-sulfaat de tumorgroei bevorderde. Dit...

Meer kanker met bewerkte voeding

De consumptie van sterk bewerkt voedsel verhoogt significant de kans op kanker. Aan de Franse NutriNet-Santé studie namen bijna 105.000 proefpersonen deel van achttien jaar en ouder. Ze werden vanaf 2009 gevolgd. De deelnemers vulden online ieder half jaar een voedingsvragenlijst in waarmee informatie verzameld werd over de consumptie van meer dan 3300 levensmiddelen van drie willekeurige dagen. Vervolgens werd...

Selenium en prostaatkanker

Het mineraal selenium blijkt de expressie van genen te beïnvloeden die betrokken zijn bij de epitheel naar mensenchym transitie (EMT) bij prostaatkanker. EMT is een proces dat in verband gebracht wordt met invasie en metastasering van tumoren. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Wageningen Universiteit. Er namen 23 mannen deel die willekeurig in een suppletie- en placebogroep werden...

Vitamine C en doxycycline: toxisch voor kankerstamcel

Een combinatietherapie bestaande uit de toediening van het antibioticum doxycycline gevolgd door vitamine C blijkt toxisch voor kankerstamcellen. Kankerstamcellen zijn in staat een nieuwe maligniteit te initiëren. De cellen zijn verantwoordelijk voor de tumorgroei, progressie en metastasering en zijn vaak meer resistent tegen therapieën dan andere kankercellen. Het laboratoriumexperiment werd uitgevoerd door wetenschappers van de University of Salford's Biomedical Research...

Tumorpreventie: vis effectiever dan lijnzaad (dierproef)

Suppletie met de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) is achtmaal effectiever bij de preventie en inhibitie van borsttumoren dan suppletie met het omega 3-vetzuur alfalinoleenzuur (ALA) afkomstig van planten zoals lijnzaad. Voor het experiment werden muizen gebruikt met een verhoogde kans op een agressieve vorm van borstkanker (HER-2). De muizen kregen levenslang omega 3-vetzuren van vis dan wel...

Vitamine C pakt kankerstamcel aan

Vitamine C kan effectief toegepast worden om de activiteit van ‘stamcelachtige kankercellen’ te remmen. De kankerstamcellen in een tumor zijn in staat een nieuwe maligniteit te initiëren. De cellen zijn verantwoordelijk voor de tumorgroei, progressie en metastasering en zijn vaak meer resistent tegen therapieën dan andere kankercellen. In de studie werd het effect onderzocht van toediening van drie verschillende natuurlijke...

Omega-3 tegen bijwerkingen chemo

Toediening van omega 3-vetzuren aan patiënten die chemotherapie ondergaan, verkleint het risico van stomatitis (maagontsteking) en diarree en beschermt de lever. Dit blijkt uit een Japanse studie. Aan de studie namen 61 patiënten deel met een slokdarmcarcinoom. Ze ondergingen allen chemotherapie en werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De patiënten in de suppletiegroep kregen gedurende vijftien dagen 900...

Resistente bacteriën door chemotherapie

Wetenschappers van de Flinders University in Australië stellen dat chemotherapie bijdraagt aan de ontwikkeling van resistente bacteriën. Mogelijk dat als gevolg hiervan de sterftekans van kankerpatiënten is verhoogd. In het tijdschrift 'Trends in Microbiology' beschreven de wetenschappers hun theoretisch model. In eerste instantie is sprake van een gezonde darm met een evenwichtige darmflora die ervoor zorgt dat pathogene bacteriën weinig...

Antioxidanten beschermen tegen longkanker

Een hoge consumptie van voeding rijk aan carotenoïden, zoals lycopeen, en vitamine C verkleint de kans op onder andere longkanker. Er werden gegevens gebruikt van een Canadese studie die in de periode van 1996 tot 2000 uitgevoerd werd in Montreal. Het betrof inwoners van Montreal in de leeftijd van 35 tot 75 jaar. Middels interviews werd informatie verkregen over het...

Enzymen beïnvloeden overlevingskans darmkanker

Het aandeel enzymen betrokken bij de vertering van omega 3- en 6-vetzuren blijkt van invloed op de overlevingskans van colorectale kanker. In de studie werd de expressie van verschillende verteringsenzymen gemeten in het darmweefsel van 650 patiënten met colorectale kanker, 285 patiënten met uitzaaiingen in de lymfeklieren en 50 personen met gezond darmweefsel. Specifiek werd gekeken naar de enzymen CYP4V2,...

Antioxidanten zinvol bij schildklierablatie

Suppletie met vitamine C, vitamine E en selenium voorafgaand aan een schildklierablatie kan oxidatieve stress als gevolg van de ingreep significant verminderen. Schildklierablatie wordt toegepast om nog resterende kwaadaardige tumorcellen na een schildklieroperatie te verwijderen. Dit gebeurt door toediening van radioactief jodium (jodium-131). Aan de studie namen veertig patiënten deel met schildklierkanker. Ze ondergingen allen een schildklieroperatie (thyroïdectomie) waarna ze...

Taurine verbetert fotodynamische therapie

De toevoeging van taurine aan een lichtgevoelige stof (fotosensitizer) verbetert het effect van fotodynamische therapie (PDT) bij hersentumoren. Bij PDT vindt een interactie plaats tussen een fotosensitizer, zuurstof en laserlicht met een specifieke golflengte. De fotosensitizer wordt in de bloedbaan geïnjecteerd en hecht zich aan cellen waaronder de tumorcellen. Vervolgens wordt de tumor middels laserlicht bestraald waarna vrije zuurstofradicalen ontstaan...

Minder frisdrank, minder kans op darmkanker

De kans op dikkedarmkanker neemt sterk af door de consumptie van meer fruit en vis en door frisdrank te schrappen uit het menu. Dit blijkt uit een studie van Israëlische wetenschappers. De studie werd gepresenteerd door dr. Naomi Fliss-Isakov tijdens het wereldcongres over maagdarmkanker in Barcelona. Dikkedarmkanker ontwikkelt zich uit poliepen in de darm. De vorming van poliepen is eerder...

Rol voor vitamine B3 bij melanoompreventie?

Nicotinamide, een vorm van vitamine B3, biedt mogelijk bescherming tegen een melanoom. Ultraviolette (UV-)straling veroorzaakt DNA-schade in melanocyten, een bepaald type huidcellen. Onder invloed van UV-straling worden zuurstofradicalen geproduceerd die de productie van inflammatoire cytokinen induceren. Dit proces bevordert samen met de immuunonderdrukkende werking van UV-straling het ontstaan van kanker (carcinogenese). Nicotinamide is echter in staat DNA-schade te herstellen, de...

Saffraan mogelijk tumorremmer

Saffraan heeft mogelijk een tumorremmende werking. Aanwijzingen hiervoor werden gevonden in een Italiaanse laboratoriumstudie. De wetenschappers onderzochten een specifieke stof uit saffraan, het crocetine. De stof werd toegediend aan humane kankercellen van de baarmoeder en de longen. Het bleek dat crocetine de celproliferatie van de tumorcellen blokkeerde, terwijl de groei van normale longcellen niet werd geblokkeerd. Het werkingsmechanisme berust waarschijnlijk op...

B-vitamines beschermen tegen borstkanker

Vrouwen van middelbare leeftijd die voldoende vitamine B1 (thiamine) en vitamine B6 (pyridoxine) innemen hebben mogelijk minder kans op borstkanker. Aan de NutriNet-Santé studie namen 27.853 vrouwen van 45 jaar en ouder deel. Ze werden gedurende ongeveer vier jaar gevolgd. Aan de hand van vragenlijsten werd informatie verzameld over hun voedingspatroon en over de inname van supplementen. Tijdens de volgperiode...

Langer leven met groene thee

De consumptie van groene thee is geassocieerd met een kleinere kans op sterfte. Vooral personen die nooit hebben gerookt hebben er baat bij, zo blijkt uit een Chinese studie. Er werden gegevens gebruikt van twee cohortstudies, van de Shanghai Men's Health Study (SMHS) en van de Shanghai Women's Health Study (SWHS) waaraan respectievelijk bijna 52.000 mannen en 64.000 vrouwen deelnamen....

Darmflora beïnvloedt kankerrisico

Wetenschappers van de University of California suggereren dat bepaalde metabole veranderingen onder invloed van darmbacteriën de kans op kanker verkleinen. Ze gebruikten muizen met een ATM-genmutatie. Hierdoor waren de muizen gevoeliger voor de zeldzame neurologische aandoening Ataxia Teleangiectasia (AT). AT verhoogt de kans op bepaalde vormen van kanker waaronder leukemie en lymfomen. De muizen werden vervolgens in twee groepen verdeeld....

Foliumzuurtekort geassocieerd met leukemie

Adequate foliumzuursuppletie voor en tijdens de zwangerschap verkleint mogelijk de kans op leukemie bij kinderen. Wetenschappers van de Palermo University in Italië en Brunel University in Londen selecteerden voor de review relevante studies. In de studies waren de effecten onderzocht van foliumzuur en zijn actieve vorm folaat op DNA-methylering, de preventie en progressie van kanker. Ook werden de resultaten van...

Vitamine D remt progressie dikke darmkanker

Suppletie met een hoge dosis vitamine D remt de progressie van kanker in de dikke darm en het rectum (colorectale kanker). De studie werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO). De deelnemers hadden allen gemetastaseerde colorectale kanker. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de hooggedoseerde groep kregen de deelnemers gedurende twee weken...

Nieuwe functie glutathion ontdekt

Wetenschappers van het Luxembourg Institute of Health (LIH) hebben een nog onbekend moleculair mechanisme ontdekt waarmee T-cellen van het immuunsysteem worden gestimuleerd. De wetenschappers onderzochten de rol van glutathion in het immuunsysteem. Glutathion wordt geproduceerd door T-cellen en staat bekend om zijn detoxificerende eigenschap. De wetenschappers ontdekten een nieuwe functie van glutathion in de T-cellen. Glutathion blijkt een centrale rol...

Oorzaak agressie tumoren ontdekt

Duitse wetenschappers van de Universiteit van Erlangen hebben ontdekt waarom sommige tumoren agressiever zijn dan anderen. Agressieve tumoren worden gekenmerkt door hun vermogen om snel te metastaseren. Een van de meest agressieve tumoren is alvleesklierkanker. In het experiment maakten de wetenschappers gebruikt van een model van dit type kanker. De wetenschappers vermoeden dat moleculaire markers van het epitheel naar mesenchym (EMT)...

Vitamine C met chemo/bestraling bij kanker

Opnieuw is er bewijs voor het therapeutisch effect van een hoge dosis vitamine C bij kanker. Een publicatie in Cancer Cell geeft bovendien inzicht in het onderliggende werkingsmechanisme. Er namen elf patiënten deel aan de studie. Ze hadden longkanker (niet-kleincellig longcarcinoom) of een hersentumor (glioblastoom). Ze kregen gedurende twee maanden driemaal per week een infuus met een hoge dosis vitamine C....

Minder kans op melanoom met koffie

Een hoge koffieconsumptie verkleint het risico van een huidmelanoom. Deze vorm van huidkanker is gevaarlijk, omdat het de diepte in kan groeien en zich zodoende gemakkelijk kan uitzaaien. In de prospectieve studie werden bijna 450.000 blanke Amerikanen gevolgd. Bij aanvang van de studie in 1995/1996 waren ze in de leeftijd van 50 tot 71 jaar en hadden geen kanker. Met...

Werking vitamine C bij kanker verklaard

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C kan effectief tumoren bestrijden. Het onderliggende werkingsmechanisme werd verklaard door wetenschappers van de University of Iowa (Verenigde Staten). Intraveneuze toediening van vitamine C leidt - in vergelijking met orale suppletie - tot significant hogere bloedspiegels van de vitamine. De bloedconcentratie kan tot wel vijfhonderd maal hoger worden doordat het direct in de...

Agressiever melanoom door vitamine D-tekort?

Bepaling van de vitamine D-status is van belang bij personen met een melanoom. Dit stelt dr. Julia Newton-Bishop van de University of Leeds tijdens het jaarcongres van de British Association of Dermatologists. Een inadequate vitamine D-status is volgens Newton-Bishop geassocieerd met agressievere tumoren en een slechtere prognose. Zodra een melanoom gediagnosticeerd is moet ook de vitamine D-status worden bepaald. Vooral...

Seleniumstatus en ernstige prostaatkanker

Een adequate seleniumstatus is geassocieerd met een lager risico van een ernstige vorm van prostaatkanker. Tot het 'Diet, Cancer and Health Cohort' behoorden meer dan 27.000 Deense mannen. Bij aanvang van de studie in 2007 hadden 784 mannen de diagnose prostaatkanker. Bij tweederde van de mannen was sprake van een vergevorderd stadium van de ziekte. Tijdens de volperiode tot 2012...

Sterfterisico na chemotherapie

Inzicht in de mortaliteit binnen dertig dagen na chemotherapie is een goede indicator voor het succes van de behandeling en kan onnodig lijden voorkomen. Britse wetenschappers verzamelden voor het eerst gegevens over vroegtijdige sterfte na chemotherapie bij patiënten met borst- en longkanker. Voor de studie werd gebruikgemaakt van de databank Systemic Anti-Cancer Therapy (SACT) van Public Health England. Er werden...

Beïnvloeden bacteriën in borst kankerrisico?

Borstweefsel is niet steriel en bevat net als andere lichaamsweefsels bacteriën die over het algemeen onschadelijk zijn. Wetenschappers van het Lawson Health Research Institute in Canada vonden dat het microbioom van vrouwen met borstkanker afweek van dat van vrouwen zonder borstkanker. Aan de studie namen 71 vrouwen in de leeftijd van 19 tot 90 jaar deel. Met behulp van DNA-sequentie...

Studie cannabis bij oncologische pijn van start

Met behulp van financiële middelen van de Australische firma Medlab Clinical Limited gaat een studie van start naar het effect van cannabis bij oncologische pijn. De studie zal uitgevoerd worden in een gespecialiseerd oncologisch ziekenhuis, het Royal North Shore Hospital in Sydney onder supervisie van professor oncoloog Stephen Clarke. De patiënten zullen behandeld worden met een speciaal samengestelde mondspray die...

4-MU remt prostaatkanker

Suppletie met het non-toxische 4-methylumbelliferon (4-MU) is een effectieve en veilige manier om de tumorgroei en vorming van metastasen bij prostaatkanker tegen te gaan. Voor het experiment werden muizen met prostaatkanker gebruikt. De muizen werden behandeld met 4-MU vanaf 8, 12 of 22 weken nadat de diagnose was gesteld. De behandeling werd bij alle muizen gestaakt na 28 weken. De...

Omega 3-vetzuren en prostaatkanker

Het omega 3-visvetzuur EPA kan de groei en verspreiding van prostaatkankercellen remmen. In het experiment werden prostaatcellen behandeld met lysofosfatidinezuur. Deze stof stimuleert de groei van kankercellen. Voor en na deze behandeling werd een van de omega 3-visvetzuren EPA of DHA toegevoegd. De wetenschappers zagen dat wanneer EPA vijftien minuten voor de behandeling met LPA werd toegediend, het aantal kankercellen...

Voeding en darmkankerrisico

Het Westers voedingspatroon, rijk aan vet en suikers en arm aan vezels, heeft een grote impact op het risico van dikkedarmkanker. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in Nature Communications. Het risico van dikkedarmkanker is significant groter bij Amerikanen van Afrikaanse afkomst in vergelijking met traditionele bewoners van Zuid-Afrika. Om te achterhalen of het voedingspatroon hierbij een rol...

Nicotinamide vermindert huidkankerrisico

Suppletie met vitamine B3 in de vorm nicotinamide verkleint de kans op bepaalde vormen van huidkanker. De resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology. Aan de Australische studie namen 386 personen deel met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Bij de deelnemers was in de vijf jaren voorafgaand aan het onderzoek...

Non-toxische kankertherapie effectief

Een studie bij muizen met uitgezaaide kanker toont aan dat een combinatie van niet-toxische therapieën de overlevingskans verdubbelt. Reeds eerder werd door dezelfde wetenschappers aangetoond dat het ‘uithongeren’ van tumorcellen effectief is. Dit kan door het volgen van een ketogeen dieet (glucosearme voeding) met hyperbare zuurstoftherapie of door suppletie met ketonen. In hun nieuwe studie onderzochten de wetenschappers het effect...

Epigenetica: rol van voeding tijdens conceptie

De omgeving en de voeding van de moeder rond de tijd van conceptie hebben vermoedelijk een voorname invloed op de expressie van de genen van het kind. De studie werd gepubliceerd in Genome Biology. Hoewel de genen van het kind erfelijk verkregen worden, kan de expressie ervan worden beïnvloed door omgevingsfactoren waaronder voeding. Om hier meer te weten van te...

Omega 3-vetzuren zinvol bij alvleesklierkanker

Intraveneuze toediening van omega 3-vetzuren in combinatie met de conventionele behandeling van alvleesklierkanker kan de overlevingskans vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren. Er werden vijftig patiënten met pancreaskanker geselecteerd. Van 35 personen waren gegevens bekend van de initiële CT-scans en vervolgscans. De overige vijftien patiënten konden de studie niet voltooien door vroegtijdig overlijden of door een andere oorzaak. De...

Vitamine E onder de loep

Tijdens het congres van de Society of Nutrition and Food Science in Stuttgart (Duitsland) werd vitamine E uitgebreid besproken. De vitamine staat in een negatief daglicht, omdat het gerelateerd wordt aan kanker. Dit is echter onterecht, zo concludeert dr. Maret Traber van het Linus Pauling Institute tijdens haar presentatie. Volgens haar is het verhoogde kankerrisico niet gerelateerd aan een te...

Grotere overlevingskans bij darmkanker met koffie

De consumptie van minimaal vier kopjes koffie per dag verkleint significant de kans op een nieuwe tumor bij personen met darmkanker. Bovendien verlaagt het de sterftekans. Aan de studie namen bijna duizend personen deel met een vergevorderd stadium van darmkanker. Ze vulden tijdens of na de chemotherapie een voedingsvragenlijst in. Aan de hand van de vragenlijst werd hun inname van...

Synergistisch effect vitamine B2 en C bij kanker

Vitamine B2 ondersteunt het antikankereffect van vitamine C. In een laboratoriumstudie werd bekeken of vitamine B2 en vitamine C een synergistische werking hebben voor wat betreft het antikankereffect. Er werden hiertoe verschillende kankercellijnen onderzocht. Het betrof de borstkankercellen MDA-MB-231 (hormoonongevoelig) en MCF-7 en de longkankercel A549. Toediening van vitamine C en B2 resulteerde in een synergistische inductie van celdood van...

Lager borstkankerrisico met mediterrane voeding

Het mediterraan voedingspatroon met extra-vierge olijfolie biedt bescherming tegen borstkanker. Er werden gegevens gebruikt van de PREDIMED-studie die in de periode van 2003 tot 2009 werd uitgevoerd in Spanje. Aan de studie namen 4282 vrouwen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar deel. Ze hadden een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De vrouwen werden willekeurig in drie groepen...

Antioxidanten en prostaatkanker

Een hoge inname van antioxidanten leidt tot minder oxidatieve stress bij mannen met prostaatkanker. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van 278 mannen die deelnamen aan de North Carolina-Louisiana Prostate Cancer Project. De inname van antioxidanten uit de voeding en van supplementen werd gerelateerd aan indicatoren van oxidatieve stress in het bloed, urine en prostaatweefsel. Een verhoging van de inname van...

Risico borstkanker kleiner met carotenoïden

Een adequate bloedspiegel van verschillende carotenoïden is gerelateerd aan een kleinere kans op borstkanker. Aan de Chinese studie namen 521 vrouwen met borstkanker deel. Tevens was er een controlegroep van 521 gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd (25 tot 70 jaar). In het bloedserum werden de concentraties van alfacaroteen, bètacaroteen, bèta-cryptoxanthine, lycopeen, luteïne/zeaxanthine bepaald. Vrouwen met hoge bloedconcentraties van deze carotenoïden...

Vitamine D-spiegel en longkanker

Een adequate vitamine D-status verkleint significant de kans op longkanker. Dit blijkt uit een meta-analyse van prospectieve studies. Het internationale onderzoeksteam onder leiding van professor Li-qiang Qin van de Soochow University in China doorzocht de databanken PubMed en Embase en selecteerde dertien relevante artikelen met in totaal 2227 personen met longkanker. De resultaten lieten zien dat voor iedere toename van...

Vis beschermt tegen leverkanker

Wie veel vis eet, heeft minder kans op leverkanker. Dit concluderen Chinese wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse werden de resultaten van tien studies meegenomen. In totaal betrof het 3624 patiënten met leverkanker. Personen met een hoge visconsumptie hadden met 18% significant minder kans op leverkanker in vergelijking met personen die nauwelijks vis aten. Een verhoging van...

Kankermedicijn van zomeralsem?

Wetenschappers van de University of Washington hebben ontdekt dat het anti-malariamedicijn artemisinine dat afgeleid is van de plant zomeralsem (Artemisia annua) kankerremmende eigenschappen heeft. Zomeralsem wordt sinds meer dan tweeduizend jaar binnen de Chinese geneeskunde toegepast. De wetenschappers hebben ontdekt dat artemisinine in staat is om selectief kankercellen te vernietigen. Om de effectiviteit van het middel te versterken hebben ze...

Magnesium en alvleesklierkanker

Een adequate inname van magnesium verkleint de kans op alvleesklierkanker. In de VITamins And Lifestyle (VITAL) studie werden bijna 67.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 50 tot 76 jaar gevolgd in de periode van 2000 tot 2008. Tijdens de studieperiode werd bij 151 deelnemers de diagnose alvleesklierkanker gesteld. In vergelijking met deelnemers die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)...

Borstkanker: minder sterfte door vis

Een hoge visconsumptie en inname van omega 3-visvetzuren verkleint de sterftekans bij vrouwen met borstkanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van 1463 vrouwen met borstkanker die deelnamen aan het Long Island Breast Cancer Study Project (LIBCSP). Binnen drie maanden nadat de diagnose was gesteld vulden de vrouwen een voedingsvragenlijst in. Op basis hiervan werd de visconsumptie, de inname van...

Vitamine C doodt kankercellen

Wat Linus Pauling al in de jaren zeventig van de vorige eeuw verkondigde, wordt opnieuw bevestigd in een studie van Weil Cornell Medicine College in New York: vitamine C is in staat om tumorcellen te vernietigen. Het onderzoek werd gepubliceerd in Science. De wetenschappers maakten voor hun experiment gebruik van tumorcellen die specifieke genmutaties, KRAS- of BRAS-mutaties, hadden die gerelateerd...

Maretak zinvol bij chemo

Personen die chemotherapie ondergaan kunnen baat hebben bij een aanvullende behandeling met Viscum album, beter bekend als maretak. Wetenschappers doorzochten medische databanken naar studies waarin het effect van maretak was beschreven. Van de 173 studies over maretak werden er uiteindelijk drie geselecteerd die voldeden aan de selectiecriteria. In de studies werd maretak ingezet naast de reguliere behandeling van kanker. De...

Saffraanextract remt tumorgroei in alvleesklier

De werkzame stof crocetinezuur die in pure vorm geëxtraheerd wordt uit saffraan blijkt  tumorremmende eigenschappen te bezitten. De bevindingen leiden mogelijk tot nieuwe behandelvormen voor alvleesklierkanker. De wetenschappers testten het effect van crocetininezuur op humane kankercellen van de pancreas en bij muizen met alvleesklierkanker. De muizen kregen gedurende drie weken dagelijks crocetininezuur in een dosis van 0,5 mg per kilogram...

Tumorgroei remmen met nanodeeltjes

Wetenschappers van de Washington University hebben een manier ontdekt om de pH-waarde van tumoren te verhogen naar een gezonde waarde van 7,4 waardoor deze niet meer kunnen groeien en uitzaaien. De zure extracellulaire omgeving van tumoren blijkt van invloed op de agressie van de tumor en de vorming van metastasen. Al eerder is geprobeerd om de zuurgraad te verhogen door...

Diabetesmedicijn gunstig bij baarmoederhalskanker

Vrouwen met baarmoederhalskanker die voor hun diabetes het medicijn metformine gebruiken, hebben significant minder kans om te overlijden. Er werden vrouwen van 66 jaar en ouder geselecteerd waarbij in de periode van 1997 tot 2010 de diagnose baarmoederhalskanker was gesteld. De relatie tussen het gebruik van metformine en sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker werd onderzocht. Van de 181 vrouwen met...

Spierverlies tijdens chemo

Tijdens chemotherapie neemt de spiermassa significant af. Uit Nederlands onderzoek blijkt nu dat een sterke afname van de spiermassa gerelateerd is aan een geringere overlevingskans. Voor de studie werden 67 personen geselecteerd met uitgezaaide dikkedarmkanker. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Voor en tijdens de chemotherapie werd de spiermassa gemeten. Tijdens de drie maanden durende chemotherapie nam de...

Visvetzuren en alvleesklierkanker

Een hoge inname van omega 3-visvetzuren verkleint de kans op alvleesklierkanker. Dit blijkt uit een Japanse studie waarvan de resultaten gepubliceerd werden in de American Journal of Clinical Nutrition. Aan de Japan Public Health Center-based Prospective Studie (JPHC studie) namen meer dan 140.000 personen deel. Er werd een selectie gemaakt van meer dan 82.000 personen in de leeftijd van 45...

Avocado bij leukemie?

Dat een avocado gezonde vetzuren bevat is al langer bekend. Nieuw is dat de vrucht een specifieke stof bevat die acute myeloïde leukemie (AML) mogelijk kan bestrijden. Deze vorm van bloedkanker ontstaat in het beenmerg en is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen. De stof in avocado’s die verantwoordelijk is voor het effect is avocatine B. Deze...

Koffie voorkomt darmkanker

Het nuttigen van een paar kopjes koffie per dag blijkt de kans op dikkedarmkanker significant te verkleinen. Dit bevestigen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. De wetenschappers maakten gebruik van de gegevens van een Israëlische studie waaraan meer dan 5100 mannen en vrouwen deelnamen die recent de diagnose dikkedarmkanker hadden gekregen. Ze vergeleken de gegevens met...

Minder kans op sterfte door antioxidanten

Voeding met een ontstekingsbevorderend effect leidt tot een verhoogd sterfterisico. Daarentegen blijken antioxidanten te beschermen tegen dergelijke voeding. In de Supplémentation en Vitamines et Minéraux Antioxydants (SU.VI.MAX) studie werden 8089 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar gevolgd in de periode van 1994 tot 2007. Er werd een vergelijking gemaakt tussen een suppletie- en een placebogroep. In de suppletiegroep...

Nuchter in bed en borstkankerrisico

Vrouwen met borstkanker die gedurende de nacht lang nuchter zijn, hebben een betere prognose. Er werden gegevens verzameld van 2413 vrouwen met borstkanker. De vrouwen waren in de leeftijd van 27 tot 70 jaar en hadden geen diabetes. Aan het begin van de studie, na één en vier jaar werden gegevens verzameld over het voedingspatroon van de vrouwen gedurende periodes...

Prostaatkanker en vitamine D-status

Mannen met prostaatkanker hebben een betere overlevingskans als ze een adequate vitamine D-spiegel hebben. De relatie tussen de vitamine D-status en prostaatkanker werd onderzocht bij duizend mannen die deelnamen aan de Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention (ATBC) studie. Aan het begin van de cohortstudie werd de vitamine D-spiegel gemeten bij de deelnemers. Tijdens de volgperiode van 23 jaar overleden 363 mannen...

Seleniumstatus en hepatocellulair carcinoom

Een suboptimale seleniumstatus onder de Europese bevolking is mogelijk geassocieerd met een verhoogd risico van verschillende soorten kanker waaronder een bepaald type leverkanker, het hepatocellulair carcinoom. In de EPIC-studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study) werden 520.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 70 jaar gevolgd. De deelnemers waren afkomstig uit tien Europese landen waaronder...

Kankerremmende werking polyfenolen ontrafeld

Wetenschappers van het Britse Institute of Food Research hebben het mechanisme blootgelegd dat ten grondslag ligt aan de antikankereigenschappen van groene thee, appels en cacao. Eerder werd aangetoond dat de polyfenolen epigallocatechinegalaat (EGCG) uit groene thee en oligomere procyanidinen (OPC) uit appels en cacao de potentie hebben om kankercellen te doden, terwijl gezonde cellen intact blijven. Een centrale rol in...

Dikkedarmkanker en chemo: let op vitamine D

Patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker hebben een betere overlevingskans met een adequate vitamine D-spiegel. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology. Er werden gegevens gebruikt van de Alliance Trial waarin de effectiviteit en veiligheid van drie verschillende medicamenteuze behandelingen in combinatie met chemotherapie werd getest bij personen met uitgezaaide dikkedarmkanker....

Genvariatie, vitamine D-status en sterfte

Een genetisch gerelateerde lage vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico. Er werd gebruikgemaakt van de gegevens van drie Deense cohortstudies met in totaal meer dan 95.000 proefpersonen van Deense komaf. Van de deelnemers waren de genotypes van het DHCR7-gen en CYP2R1-gen bekend die beide van invloed zijn op de vitamine D-spiegel. Van een subgroep van meer dan 35.000...

Flavonoïden en eierstokkanker

Een hoge inname van flavonolen en flavanonen, alsook zwarte thee is geassocieerd met een lager risico van ovariumkanker (eierstokkanker). Dit blijkt uit een langdurige cohortstudie. In de Nurses’ Health Study en Nurses’ Health Study II werden bijna 172.000 verpleegkundigen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar gevolgd. Bij inclusie vulden de verpleegkundigen een vragenlijst in over risicofactoren voor kanker...

Stimuleert soja borsttumor?

De consumptie van soja kan via een verandering van de genexpressie bij sommige vrouwen de groei van borsttumoren stimuleren. Aan de studie namen 140 vrouwen deel met een vroeg stadium van borstkanker. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen dagelijks een supplement met 52 gram soja-eiwitten of een placebo. Ze kregen het supplement vanaf het moment van diagnosestelling...

Minder sterfte door vitamine K-rijke voeding?

Een hoge consumptie van vitamine K-rijke voeding is gerelateerd aan een verminderd risico van kanker en totale sterfte. Aan de PREDIMED-studie namen meer dan zevenduizend personen deel die gedurende bijna vijf jaar werden gevolgd. De proefpersonen hadden een verhoogde kans op hart- en vaataandoeningen. Met behulp van een vragenlijst werd de inname van vitamine K1 (fylloquinon) en vitamine K2 (menaquinon)...

Vitamine C en E: geen kankerrisico

Suppletie met vitamine C en E heeft geen nadelig invloed op het risico van kanker bij mannen. In de Physicians’ Health Study II werd onderzocht of suppletie met vitamine C en E van invloed was op het risico van kanker. In 1997 werden bijna 15.000 mannelijke artsen van vijftig jaar of ouder willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. In...

Borstkankersterfte gerelateerd aan vitamine D-status

Bij vrouwen met borstkanker blijkt de vitamine D-status van invloed op het sterfterisico. Een vitamine D-status van 75 nmol/l verkleint de sterftekans met de helft. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden vijf studies geïncludeerd met een totaal van meer dan 4000 vrouwen met borstkanker. Er waren gegevens bekend over de vitamine D-status op het moment van diagnosestelling. De vrouwen...

Genen in de ruimte

Genen die betrokken zijn bij kanker vertonen in de ruimte andere eigenschappen. Wetenschappers stelden kankercellen van de schildklier bloot aan gewichtloosheid. Zowel tijdens een kortdurende paraboolvlucht van 22 seconden als tijdens een ruimtevlucht van tien dagen met de Shenzhou-8, een Chinees ruimtevaartuig. De genen vertoonden minder activiteit wanneer ze blootgesteld werden aan gewichtloosheid. Het maakte hierbij niet uit of de...

Microbiële dysbiose gerelateerd aan borstkanker

Een microbiële verstoring speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van borstkanker. In de studie werd van vrouwen met borstkanker een vergelijking gemaakt tussen microbieel DNA in tumorweefsel en in gezond borstweefsel. In het tumorweefsel kwam het DNA van de bacterie Methylobacterium radiotolerans relatief vaak voor. Daarentegen werd de bacterie Sphingomonas yanoikuyae relatief veel aangetroffen in het gezonde borstweefsel. De...

Mammografie: niet geheel onschuldig

De screening van borstkanker met behulp van mammografie is niet alleen duur, maar kan ook schadelijke gevolgen hebben voor de vrouw. Bovendien wordt de effectiviteit van deze screeningsmethode door sommige wetenschappers in twijfel getrokken. In februari van dit jaar verscheen een Canadese studie waarin twee groepen vrouwen gedurende 25 jaar werden gevolgd. De vrouwen in de eerste groep werden regelmatig...

Knoflook-stof effectief bij glioblastoom

Een bestanddeel van knoflook kan effectief een agressieve hersentumor (glioblastoom) bestrijden. Dit blijkt uit een muizenstudie. Uit laboratoriumstudies bleek reeds dat diallyl trisulfide (DATS) uit knoflook significante antitumoreffecten heeft bij glioblastoom. In de huidige studie onderzochten de wetenschappers het effect bij muizen met deze hersentumor. De muizen kregen gedurende zeven dagen dagelijks een injectie met DATS in een dosis variërend...

Overlevingskans kanker omhoog door vitamine D

Patiënten met kanker hebben een hogere levensverwachting wanneer ze een optimale vitamine D-spiegel hebben. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden 25 relevante studies geselecteerd met in totaal meer dan 17.000 kankerpatiënten. In de studies werd de relatie onderzocht tussen de vitamine D-status rond het moment van diagnosestelling en de overlevingskans. Patiënten met dikkedarmkanker en een optimale vitamine D-spiegel hadden...

Vitamine D-tekort bij leukemie

Bij patiënten met acute leukemie is vaak sprake van een vitamine D-tekort. Dit tekort verergert na behandeling met chemotherapie. Voor de studie werden 86 patiënten geselecteerd met acute leukemie. Het betrof de vormen acute lymfatische leukemie (ALL) en acute myeloïde leukemie (AML). Het merendeel van de patiënten was van het mannelijke geslacht en de gemiddelde leeftijd was 24 jaar. Meer...

Vitamine C effectief bij kanker

Intraveneuze toediening van vitamine C in combinatie met chemotherapie is effectief bij tumoren. Inmiddels is er bewijs hiervoor uit diverse wetenschappelijke studies. Het onderliggende werkingsmechanisme werd eveneens opgehelderd. Studies hebben reeds aangetoond dat intraveneuze toediening van vitamine C leidt tot millimolaire concentraties van de vitamine in de interstitiële vloeistof rondom tumorcellen. Hier heeft het een pro-oxidatieve werking door de vorming...

Vegetariërs zijn ongezonder

Een vegetarisch eetpatroon is toch niet zo gezond als wordt gedacht. Vegetariërs hebben meer gezondheidsproblemen, doen een groter beroep op de gezondheidszorg en hebben een slechtere levenskwaliteit. De wetenschappers gebruikten gegevens van 1320 proefpersonen die deelnamen aan de Austrian Health Interview Survey AT-HIS 2006/07. Afhankelijk van hun eetgewoonten werden ze in groepen ingedeeld: vegetariërs; alleseters met vlees, groenten en fruit;...

Vitamine C verhoogt overlevingskans borstkanker

Vrouwen met borstkanker hebben minder kans op overlijden bij een hoge inname van vitamine C uit zowel de voeding als van supplementen. Dit blijkt uit een meta-analyse. In de medische Databank PubMed werden studies geselecteerd waarbij de relatie tussen vitamine C en het risico van sterfte bij borstkanker was onderzocht. Uiteindelijk werden tien relevante studies geselecteerd met in totaal 17.696...

Darmbacteriën stimuleren antikankerbehandeling

Darmbacteriën kunnen het effect van het cytostaticum cyclofosfamide versterken. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Science. De onderzoekers ontdekten dat cyclofosfamide leidde tot een veranderde samenstelling van de darmflora van muizen met kanker. Ook stimuleerde het cytostaticum de migratie van grampositieve bacteriën naar de lymfeknopen. Hier zorgden de bacteriën voor de stimulatie van bepaalde immuuncellen...

Vitamine C samen met chemo bij ovariumkanker

Een hoge dosis vitamine C intraveneus toegediend aan patiënten met eierstokkanker vermindert bijwerkingen van chemotherapie. Dit blijkt uit een publicatie in het tijdschrift Science Translational Medicine. Bovendien is het veilig en effectief.  De wetenschappers onderzochten de anti-tumorwerking van vitamine C niet alleen in een laboratorium met humane tumorcellen en bij muizen, maar ook bij vrouwen met eierstokkanker. Intraveneuze toediening bleek een voldoende...

Vitamine C bij chemo: minder moe

Vitamine C kan ernstige vermoeidheid als gevolg van chemotherapie verminderen. Dit blijkt uit een casestudie van een 45-jarige vrouw met borstkanker. In mei van het jaar 2009 werd bij de vrouw borstkanker vastgesteld. Ze kreeg een chirurgische ingreep, gevolgd door bestraling. In februari 2013 werd een deel van de lymfeklieren verwijderd. Vanaf april kreeg ze diverse chemotherapieën (doxorubicine/cyclofosfamide in april/mei...

Receptor speelt cruciale rol bij darmontsteking

Wetenschappers van de Georgia Regents University hebben een receptor ontdekt die een cruciale rol speelt bij de preventie van chronische darmontstekingen en darmkanker. De receptor in de darm - bekend onder de naam Gpr109a - wordt geactiveerd onder invloed van butyraten die vrijkomen bij de fermentatie van vezels, maar kan ook geactiveerd worden onder invloed van een megadosis niacine (vitamine...

Tomaten beschermen tegen borstkanker

Een voedingspatroon rijk aan tomaten beschermt mogelijk tegen borstkanker doordat het de concentratie van adiponectine verhoogt. Adiponectine is een hormoon dat een cruciale rol speelt bij het vet- en glucosemetabolisme. Daarnaast remt het hormoon de groei van vasculaire endotheelcellen en stimuleert het de apoptose van diverse cellen. Een lage concentratie van dit hormoon is in verband gebracht met een verhoogd...

Visolie zinvol bij kanker

Patiënten met kanker kunnen baat hebben bij visolie. Dit concludeert diëtiste /onderzoeker Barbara van der Meij in haar proefschrift.  Van der Meij bestudeerde de beschikbare literatuur over de effecten van voeding met extra omega 3-vetzuren bij patiënten met kanker. Zij keek daarbij naar gewichtsverlies, de kwaliteit van leven, complicaties en overlijden. Daarnaast onderzocht van der Meij de gegevens over het...

Omega-3 gunstig bij prostaatkanker

Een vetarm voedingspatroon in combinatie met suppletie van omega 3-visvetzuren is gunstig bij mannen met prostaatkanker. De wetenschappers analyseerden opnieuw de gegevens van een studie die in 2011 was uitgevoerd. Tijdens deze studie bleek dat een vetarm dieet in combinatie met visoliesuppletie gedurende vier tot zes weken de groei van tumorcellen remde. De dagelijkse suppletie bestond uit 1100 mg visolie met...

Vitamine D en bloedkanker

Een adequate vitamine D-spiegel is geassocieerd met een lager risico van chronisch lymfatische leukemie (CLL). In de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study werd gedurende de volgperiode van gemiddeld zeven jaar bij 1127 personen leukemie vastgesteld. Er werd een vergelijking gemaakt met 1127 gezonde controlepersonen. De resultaten lieten geen significant verband zien tussen de vitamine D-spiegel en het...

Laag cholesterol gerelateerd aan DNA-schade

Een lage cholesterolspiegel is geassocieerd met een toename van DNA-schade. Dit verklaart mogelijk de relatie tussen een lage cholesterolspiegel en een verhoogd risico van kanker. Aan de Japanse studie namen 294 mannen en 209 vrouwen in de leeftijd van 21 tot 66 jaar deel. Bij de deelnemers werd de totale cholesterolspiegel, het HDL-cholesterol en het LDL-cholesterol gemeten. Tevens werd de...

Slechte voedingstatus bij blaaskanker

De prevalentie van ondervoeding is hoog bij Amerikaanse patiënten met blaaskanker. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de American College of Surgeons. Met behulp van een database werd informatie verkregen van 1085 patiënten met blaaskanker die een cystectomie ondergingen. Cystectomie is een operatie waarmee de blaas wordt verwijderd. Er werd gekeken naar het optreden...

Kanker: ginseng vermindert vermoeidheid

Suppletie met ginseng vermindert aan kanker gerelateerde vermoeidheidsklachten. Aan de studie namen 364 patiënten met kanker deel. Een deel van hen onderging een behandeling voor de kanker. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks 2000 mg Amerikaanse Ginseng (Panax quinquefolius) of een placebo. Aan het begin van de studie en na vier en acht weken werd de mate van vermoeidheid gemeten...

Visolie en genisteïne tegen bijwerking

Suppletie met visolie en genisteïne vermindert bijwerkingen van het medicijn methotrexaat. Methotrexaat wordt toegepast bij de behandeling van sommige soorten kanker en bij reuma. In de studie kregen jongvolwassen ratten gedurende vijf dagen injecties met methotrexaat in een dosis van 0,75 mg per kilogram lichaamsgewicht. Daarnaast kregen ze dagelijks visolie (0,5 ml per 100 gram lichaamsgewicht), genisteïne uit soja (2...

Resveratrol versterkt bestralingseffect

Resveratrol verhoogt het effect van radiotherapie bij melanomen. In de laboratoriumstudie werden melanoomcellen met een grootte van 0 tot 50 µM gedurende vierentwintig uur behandeld met resveratrol. De behandeling met resveratrol leidde bij 44% van de tumorcellen tot celdood. Wanneer de toediening van resveratrol werd gecombineerd met bestraling werden 65% van de tumorcellen gedood. De toegediende dosis resveratrol was vele...

Resveratrol versterkt bestralingseffect

Resveratrol verhoogt het effect van radiotherapie bij melanomen. In de laboratoriumstudie werden melanoomcellen met een grootte van 0 tot 50 µM gedurende vierentwintig uur behandeld met resveratrol. De behandeling met resveratrol leidde bij 44% van de tumorcellen tot celdood. Wanneer de toediening van resveratrol werd gecombineerd met bestraling werden 65% van de tumorcellen gedood. De toegediende dosis resveratrol was vele...

Borstkanker: multi verkleint sterftekans

Postmenopauzale vrouwen met borstkanker hebben minder kans op overlijden wanneer ze een multivitamine-mineralensupplement gebruiken. Er werden gegevens gebruikt van 7728 vrouwen met borstkanker die deelnamen aan de Women's Health?Initiative (WHI) studie. Ze waren in de leeftijd van 50 tot 79 jaar. De vrouwen werden gedurende zeven jaren gevolgd nadat de diagnose was gesteld. Bij deelname aan de WHI-studie werd nagegaan...

Vitamine D en dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is er een overexpressie van het enzym 1,25-dihydroxyvitamine-D-24-hydroxylase (CYP24A1). Dit heeft mogelijk een versnelde afbraak van de actieve vorm van vitamine D tot gevolg. In de huidige studie werd bekeken wat het onderliggende mechanisme hiervan kan zijn. Bij 77 van de 127 onderzochte tumoren (60%) werd een toename van CYP24A1-genkopieën gezien. Meer dan zes kopieën van CYP24A1 waren...

Omega 3-vetzuren zinvol bij kanker?

Het omega 3-vetzuur EPA - en in mindere mate DHA - remt de groei van tumorcellen. Dit blijkt uit een laboratoriumstudie. De onderzoekers lieten verschillende celculturen groeien in het laboratorium en voegden hieraan omega 3-vetzuren toe. De omega 3-vetzuren EPA en DHA remden de groei van premaligne en maligne keratinocyten (huidcellen) door interferentie met de celcyclus en door apoptose. Daarentegen...

Rood haar door gebrek aan zonlicht

Het ontstaan van rood haar in combinatie met een lichte huid is vermoedelijk een evolutionaire aanpassing aan een gebrek aan zonlicht. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Molecular Biology and Evolution. Het onderzoek werd uitgevoerd bij duizenden Spanjaarden uit verschillende gebieden. De genvariant V6OL die verantwoordelijk is voor rood haar en een lichte huidskleur kwam...

Lage dosis arsenicum en oestrogeen schadelijk

Blootstelling aan arsenicum en oestrogenen verhoogt het risico van prostaatkanker. Van beide stoffen die gevonden worden in grondwatervoorraden werd tot nu toe gedacht dat ze in zeer kleine hoeveelheden onschadelijk zijn, maar er is onzekerheid over de effecten wanneer dergelijke stoffen onderling een interactie aangaan. Er werden epitheelcellen van de prostaat chronisch blootgesteld aan een lage dosis arsenicum en/of oestrogeen....

Koffie gunstig bij prostaatkanker

Mannen met prostaatkanker die veel koffie drinken hebben minder kans op herhaling of verergering van de kanker. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Maastricht Universiteit. Er namen zo’n duizend mannen deel aan de studie waarbij in de periode tussen 2002 en 2005 de diagnose prostaatkanker was gesteld. Ze vulden twee jaar voordat de diagnose was gesteld...

Antileukemie effect vitamine C ontrafeld?

Toediening van een hoge dosis vitamine C aan leukemiecellen leidt tot celdood (apoptose). Dit blijkt uit een laboratoriumstudie. Het experiment liet zien dat in de leukemiecellen de transcriptie van HIF-1alfa sterk werd onderdrukt door vitamine C. Dit bleek samen te hangen met de transcriptie van de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) die verantwoordelijk is voor de groei van bloedvaten. De onderzoekers...

Prostaatkanker: visolie beschermt

De consumptie van gerookte of gezouten vis verhoogt de kans op prostaatkanker, terwijl de inname van visolie hiertegen beschermt.  Er namen 2268 mannen in de leeftijd van 67 tot 96 jaar deel aan de studie. In de periode van 2002 tot 2006 werd informatie verzameld over hun voedingsgewoonten op jonge leeftijd (14 tot 19 jaar), middelbare leeftijd (40 tot 50...

Borstkankerrisico verlagen met omega 3-vetzuren

Een hoge inname van omega 3-vetzuren via de voeding beschermt tegen borstkanker. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden de gegevens gebruikt van 26 cohortstudies met in totaal bijna 884.000 deelnemers en meer dan 20.900 gevallen van borstkanker. In de studies werd gekeken naar het effect op borstkanker van visconsumptie en de inname van omega 3-visvetzuren en/of alfalinoleenzuur....

Vitamine C-dosis bij kanker

Voor de behandeling van therapieresistente kanker is een dosis tussen 70 en 80 g/m2 intraveneus toegediend veilig en goed te verdragen. Dit blijkt uit een studie waarin de farmacokinetische eigenschappen van vitamine C werden bepaald. Het betrof een fase 1 klinische studie waarin de veiligheid en verdraagzaamheid van een hoge dosis vitamine C als monotherapie bij therapieresistente tumoren werd onderzocht....

Antioxidanten en kanker

Hoe hoger de bloedserumspiegels waren van afzonderlijk vitamine A, vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en selenium, hoe lager de kans op overlijden. Op basis van gegevens van de NHANES III-studie (Third National Health and Nutrition Examination survey) werd het verband tussen de serumspiegel van vitamine A, vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en selenium bekeken en de algehele sterftekans. Het ging...

Knoflook verlaagt kans op longkanker

Het eten van knoflook kan het risico van longkanker verminderen, zelfs bij rokers. Dit blijkt uit een Chinese studie. Er werden interviews afgenomen bij 1424 longkankerpatiënten en 4543 gezonde proefpersonen. Vervolgens werd de invloed van de knoflookconsumptie op het risico van longkanker geanalyseerd. Een knoflookconsumptie van minimaal tweemaal per week leidde tot een significante risicoreductie van 44%. Hierbij gold dat...

Appelschil gunstig bij chronische darmontsteking?

Triterpenoïden uit de appelschil zijn van invloed op de expressie van het IP-10 gen, een gen dat betrokken is bij chronische darmontstekingen. In een laboratoriumstudie werden drie typen triterpenoïden - te weten ursanische, oleanische en lupanische - uit appelschillen toegevoegd aan carcinogene darmcellen. Vervolgens werden de cellen behandeld met ontstekingsbevorderende cytokinen (TNF-α, IFN-γ, IL-1β). De expressie van het IP-10 gen...

Omega 3-vetzuren zinvol bij borstkanker

Omega 3-vetzuren kunnen de groei van borsttumoren tegengaan, vooral van het agressieve type triple-negatieve borstkanker dat slecht reageert op de huidige behandelmogelijkheden. De resultaten van de studie werden door dr. Thomas Pogash van het Fox Chase Cancer Center (VS) gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Association for Cancer Research (AACR). Triple-negatieve tumoren hebben geen receptoren voor progesteron, oestrogeen en de proteïne...

Zonlicht verlaagt bloeddruk

De waarschuwingen tegen de gevaren van zonlicht lijken overtrokken. Sterker nog: een tekort aan zonlicht heeft nadelige consequenties die waarschijnlijk zwaarder wegen dan het risico van huidkanker. Dit stelt dermatoloog dr. Richard Weller van de Edingburgh University tijdens het congres van de International Investigative Dermatology. Zijn team ontdekte dat UV-straling leidt tot een toename van de productie van stikstofoxide (NO). NO...

Selenium verkleint kans op prostaatkanker

Selenium biedt mogelijk bescherming tegen prostaatkanker. Dit blijkt uit een proefschrift van Milan Geybels van de Universiteit Maastricht. Geybels gebruikte gegevens van de Nederlandse Cohort Studie naar voeding en kanker waarbij meer dan 58.000 mannen in de leeftijd van 55 tot 69 jaar werden gevolgd. In de teennagels van de mannen werd de seleniumconcentratie gemeten. In tegenstelling tot bloedwaardes is...

Sterfte door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort geeft een sterk verhoogde sterftekans, vooral aan de gevolgen van hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen. De Duitse onderzoekers volgden bijna 10.000 personen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. De proefpersonen werden tussen 2000 en 2002 door hun huisarts benaderd voor deelname aan de studie. Aan het begin en na 5 jaar werden bloedmonsters afgenomen...

Glucosamine en chondroïtine bij kanker?

Suppletie met glucosamine en chondroïtine kan mogelijk de kans op dikkedarmkanker verkleinen. Binnen de VITamins And Lifestyle (VITAL) studie werd een aparte analyse gedaan om het effect van glucosamine en chondroïtine op het risico van dikkedarmkanker te meten. In de periode van 2000 tot 2002 vulden meer dan 75.000 inwoners van Washington vragenlijsten in. Ze waren in de leeftijd van...

Beschermt vitamine D rokers tegen kanker?

Een vitamine D-tekort bij rokers is in verband gebracht met een verhoogd risico van tabaksgerelateerde kanker. Bijna 10.000 personen die deelnamen aan de Copenhagen City Heart Study werden gevolgd vanaf 1981-1983 tot december 2008. Bij aanvang van de studie waren ze vrij van kanker. Tijdens de volgperiode kregen 1081 proefpersonen kanker die gerelateerd is aan roken, 1506 personen werden gediagnosticeerd...

Veelbelovende rol voor vitamine D bij borstkanker

Wetenschappers van de Saint Louise University in de Verenigde Staten hebben een moleculair mechanisme ontdekt dat betrokken is bij het ontstaan van triple-negatieve borstkanker. Triple negatief betekent dat de tumor geen receptoren heeft voor oestrogeen, progesteron en de humaan-epidermale groeireceptor 2 (HER2). Vrouwen met een BRCA1-genmutatie hebben een verhoogde kans op dit type borstkanker. BRCA1 is van belang voor herstel...

Groene thee

Dagelijkse consumptie van een kop groene thee beschermt tegen borstkanker doordat het een gunstig effect heeft op het oestrogeenmetabolisme. Het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico van borstkanker. Er namen bijna 200 vrouwen aan de studie deel. Een deel van hen bevond zich in de menopauze. Bij vrouwen die nog niet in de overgang waren,...

B-vitamines van invloed op darmkankerrisico

De verrijking van producten met foliumzuur in de Verenigde Staten heeft slechts tijdelijk geleid tot een verhoogd risico van darmkanker. Dit blijkt uit de Women's Health Initiative Observational Study die plaatsvond in de periode nadat foliumzuurverrijking een feit was. Aan de cohortstudie namen meer dan 88.000 postmenopauzale vrouwen deel. Ze werden gerekruteerd in de periode van 1993 tot 1998. Tijdens...

Wereldwijd sterfte door frisdrank

Jaarlijks overlijden 184.000 personen als gevolg van de consumptie van frisdrank. Dit stellen wetenschappers tijdens het jaarcongres van de American Heart Association. Onderzoekers van de gerenommeerde Harvard University analyseerden enquêteformulieren. Hiermee werd van 60% van de wereldbevolking een beeld verkregen van de frisdrankconsumptie. Ze calculeerden het aantal gevallen van obesitas als gevolg van de consumptie van frisdrank en berekenden aan...

Vitamine D beïnvloedt genexpressie

Een verbetering van de vitamine D-status heeft een direct effect op de expressie van genen die betrokken zijn bij processen gerelateerd aan kanker, auto-immuunziekten en cardiovasculaire aandoeningen. Het effect van suppletie op de genexpressie werd onderzocht bij acht gezonde personen. Drie proefpersonen kregen gedurende 2 maanden dagelijks 400 IE vitamine D, de overige vijf personen kregen dagelijks 2000 IE. In...

Visvetzuren en Q10 gunstig voor PSA

Omega 3-vetzuren en coënzym Q10 hebben een gunstig effect op de PSA (Prostaat Specifiek Antigen). PSA is een marker die gebruikt wordt om prostaatkanker op te sporen en waarmee na de diagnose het verloop van de ziekte kan worden vervolgd. Er namen meer dan 500 gezonde mannen aan de studie deel met een PSA-waarde ≤2,5 ng/ml. De deelnemers werden willekeurig...

L-carnitine zinvol bij alvleesklierkanker

Patiënten met alvleesklierkanker kunnen baat hebben bij suppletie met L-carnitine. Er namen 72 patiënten aan de studie deel. Ze kregen gedurende 12 weken dagelijks 4 gram L-carnitine of een placebo. Bij aanvang van de studie hadden de deelnemers gemiddeld 12 kg lichaamsgewicht verloren. Suppletie met L-carnitine leidde tot een significante toename van de BMI met gemiddeld 3,4 kg/m2 in vergelijking...

Dierstudie: vitamine D en borstkanker

Kankeronderzoeker dr. Anja Nohe van de University of Delaware ontwikkelde een nieuwe methode voor de behandeling van inflammatoire borstkanker (IBC). De aandoening geldt als moeilijk te behandelen. In proeven met muizen toonde ze aan dat de actieve vorm van vitamine D3 effectief kan zijn in de behandeling van IBC. Dit gelukte door gebruik te maken van lichtgevende nanodeeltjes of kwantumdots...

Fytinezuur remt groei prostaattumor

Suppletie met fytinezuur, ook wel inositolhexafosfaat (IP6) genoemd, kan de groei van een prostaattumor bij muizen tegengaan. IP6 is een bestanddeel van plantenvezels en wordt onder andere aangetroffen in de kiemen van rijst en granen. De vier weken oude muizen met prostaatkanker kregen tot een leeftijd van 28 weken gewoon drinkwater óf drinkwater met 1%, 2% of 4% IP6 toegevoegd....

Moleculaire basis voor kankerremmende werking vitamine D

De actieve vorm van vitamine D en de vitamine D-receptor (VDR) kunnen de productie en activiteit van cMYK onderdrukken. cMYK is een eiwit dat noodzakelijk is voor de celgroei. Bij kanker is de activiteit van dit eiwit verhoogd. Met behulp van celstudies, dierstudies en mathematische modellen konden de onderzoekers aantonen dat 1,25-dihydroxyvitamine D (1,25di(OH)D) en de VDR door verschillende mechanismen...

Genvariatie VDR beïnvloedt gezondheidsrisico’s

Het verband tussen een lage vitamine D-concentratie en gezondheidsrisico’s wordt beïnvloed door genvariaties van de vitamine D-receptor (VDR). In de studie werden 141 SNP’s (single nucleotide polymorfisms) onderzocht bij meer dan 1500 blanke Amerikanen die deelnamen aan de Cardiovascular Health Study. Een SNP is een DNA-variatie (polymorfisme) van een enkele nucleotide (bouwsteen van DNA). Bij de deelnemers was in de...

Thee beschermt tegen kanker

Vrouwen die frequent thee drinken hebben minder kans op kanker in het maagdarmstelsel. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van de Shanghai Women's Health Study waaraan bijna 70.000 Chinese vrouwen van middelbare leeftijd en ouder deelnamen. De vrouwen rookten niet en dronken geen alcohol. Gedurende de volgperiode van 11 jaar werd 1255 keer een vorm van kanker in het...

Aspartaamstudie: relatie met bloedkankers

Nog vóór publicatie was de conclusie van een recente studie naar het effect van aspartaam op de ontwikkeling van bloedkankers al omstreden. In de Harvardstudie onder leiding van dr. Eva Schernhammer, waaraan meer dan 77.000 vrouwen en 47.000 mannen deelnamen, werd bij de mannen een verhoogde kans op leukemie en (non-Hodgkin) lymfoom gevonden wanneer ze aspartaam-gezoete frisdrank dronken. Bij de vrouwen...

Multi bij borstkanker

Multivitaminengebruik kan - als onderdeel van een gezonde leefstijl - vrouwen met borstkanker beschermen. Aan de studie namen meer dan 2200 vrouwen deel waarbij in de periode van 1997 tot 2000 de diagnose borstkanker was gesteld. Met behulp van vragenlijsten werd de inname van multivitaminen zowel voor als na de diagnose geschat. Vóór de diagnose gebruikte 54% van de vrouwen...

Vitamine E beschermt tegen leverkanker

Een hoge inname van vitamine E verkleint de kans op leverkanker. Dit blijkt uit een Chinese studie. Voor de studie werden de gegevens geanalyseerd van bijna 133.000 mannen en vrouwen die deelnamen aan de Shanghai Women's Health Study (van 1997 tot 2000) of de Shanghai Men's Health Study (van 2002 tot 2006). Er werd bij 118 vrouwen en 149 mannen...

Flavonoïden tegen prostaatkanker

Een hoge flavonoïde-inname met de voeding verkleint het risico van een agressieve vorm van prostaatkanker. De studie werd gepresenteerd tijdens het elfde jaarcongres van de American Association for Cancer Research. Er namen 920 Amerikanen van Afrikaanse afkomst en 977 Europese Amerikanen aan de studie deel. De inname van flavonoïden werd geschat aan de hand van vragenlijsten die door de deelnemers...

Kleiner risico longkanker met quercetine?

Quercetinerijke voeding kan de expressie van miRNA in longweefsel gunstig beïnvloeden en daarmee mogelijk het risico van longkanker verkleinen. De onderzoekers analyseerden de expressie van miRNA bij personen met longkanker. miRNA zijn korte RNA-strengen die betrokken zijn bij de genexpressie. Bij de ontwikkeling van kanker blijkt ‘ontregeld’ miRNA een rol te spelen. In de studie werd bij 264 longkankerpatiënten miRNA...

Magnesium beschermt tegen darmkanker?

Een hoge inname van magnesium met de voeding is geassocieerd met een lager risico van dikkedarmkanker. Dit blijkt uit een patiëntcontrolestudie en een meta-analyse. In de patiëntcontrolestudie werd een vergelijking gemaakt tussen 768 personen met darmkanker en 709 gezonde personen. In de meta-analyse werden de resultaten van 9 studies meegenomen. De magnesiuminname werd geschat aan de hand van vragenlijsten. In...

Vitamine C-therapie bij kanker

Intraveneuze behandeling met een hoge dosis vitamine C vermindert ontstekingsreacties bij kanker. In de Riordan Clinic ondergingen 45 patiënten met verschillende typen kanker een intraveneuze behandeling met vitamine C in een dosering van 7,5 gram tot 50 gram. Het infuus werd gegeven nadat de patiënten reguliere behandelingen hadden ondergaan. Bij 75% van de patiënten werd na infusie een verbetering van...

Probiotica beschermen darmen bij bestraling

Suppletie met het probioticum Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) beschermt de darmwand tegen bestraling. Bij 8-weken oude muizen werd 3 dagen voor blootstelling aan straling van 12 Gray oraal een probioticum met LGG toegediend. De mate van apoptose (celdood) werd 6 uur na de bestraling bepaald. De schade aan crypten (uitsparingen) in de darmen waar nieuwe epitheelcellen worden gemaakt werd 48...

Pleidooi voor foliumzuurverrijking

In Europa is foliumzuurverrijking nog steeds onderwerp van discussie. Discussiepunt is de mogelijkheid die sommige wetenschappers aanvoeren, dat deze vitamine de kans op kanker verhoogt. Op het congres van de European Society for Clinical Nutrition & Metabolism temperde dr. Rima Obeid van de Universiteit van Saarland (Duitsland) in haar presentatie deze vrees. Er is geen bewijs dat foliumzuur de kans op vooral...

Vitamine C- en E-suppletie bij borstkanker

Suppletie met vitamine C en E herstelt de oxidatieve/antioxidatieve balans bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Voor de studie werden 40 onbehandelde borstkankerpatiënten geselecteerd. Bij de patiënten werd de activiteit van verschillende antioxidatieve enzymen gemeten, evenals de concentratie van malondyaldehyde (MDA) en gereduceerd glutathion (indicatoren voor oxidatieve stress). De uitkomsten werden vergeleken met een gezonde controlegroep. In de lymfocyten...

Olijfolie: beter dan cholesterolverlager

Dat olijfolie beschermt tegen hart- en vaatziekten is al langer bekend, maar dat het effect ervan zo groot is hadden onderzoekers niet verwacht. Aan een grootschalige Europese studie (EPIC-Spain) namen bijna 41.000 Spanjaarden deel in de leeftijd van 29 tot 69 jaar. In de studie werd gekeken naar het verband tussen het voedingspatroon van de deelnemers en algehele sterfte of...

Minder postoperatieve infecties met probiotica

Preoperatieve toediening van probiotica vermindert de kans op postoperatieve infecties. Voor de studie werden 60 patiënten die een colorectale resectie (darmverwijdering) moesten ondergaan verdeeld in een behandel- en placebogroep. Drie dagen voor de ingreep kregen ze oraal een probioticasupplement of een placebo toegediend. In de placebogroep werd zowel pre- als postoperatief een significant omgekeerde ratio bifidobacteriën/E. colibacteriën gezien. In de...

Vitamine D bij prostaatkanker

Mannen met een licht verhoogd risico van prostaatkanker kunnen baat hebben met een hoge dosis vitamine D. Het effect en de veiligheid van dagelijkse suppletie met 4000 IE vitamine D werd onderzocht bij mannen met een licht verhoogde kans op prostaatkanker. De PSA-waarde werd voor aanvang van de één jaar durende studie en vervolgens tweemaandelijks bepaald. Tevens werden aan het...

Vitamine A-suppletie vermindert melanoomrisico

Vitamine A als retinol in supplementvorm blijkt te beschermen tegen melanomen. De invloed van vitamine A op het risico van melanomen werd onderzocht bij bijna 70.000 deelnemers aan de VITamins And Lifestyle (VITAL) cohortstudie. Na een volgperiode van bijna 6 jaar werd bij 566 personen een melanoom vastgesteld. Er werd geen verband gevonden tussen melanomen en de vitamine A-inname vanuit...

Borstkanker: minder moe met omega 3-vetzuren

Een hoge inname van omega 3-vetzuren met de voeding vermindert ontstekingsreacties en vermoeidheid bij overlevenden van borstkanker. Aan de Health, Eating, Activity, and Lifestyle Study namen 633 vrouwen met borstkanker deel. Hun gemiddelde leeftijd was 56 jaar. Ze vulden vragenlijsten in met betrekking tot hun voedingspatroon en mate van vermoeidheid. Tevens werden bloedmonsters afgenomen. De gedragsmatige score en gevoelsscore voor...

Kool gunstig bij borstkanker

Vrouwen met borstkanker leven langer als ze veel groenten uit de kruisbloemenfamilie eten. Hiertoe behoren alle koolsoorten, waaronder broccoli en spruitjes, radijs en koolrabi. Deze resultaten werden onlangs openbaar gemaakt tijdens het jaarcongres van de American Association of Cancer Research. Aan de studie namen bijna 5000 Chinese vrouwen met borstkanker deel. Ze waren in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. Bij...

Genetische basis voor relatie selenium en darmkanker

Een lage inname van selenium is een risicofactor voor colorectale kanker. Nieuwe inzichten kunnen de rol van seleniumafhankelijke proteïnen bij deze vorm van kanker verklaren. In twee studies werd een verband gevonden tussen een genetische variant van het selenoproteïne S-gen en het risico van colorectale kanker. De seleniuminname blijkt van invloed op de expressie van specifieke selenoproteïnen in de dikke...

Genetische polymorfismen verklaren etnische verschillen in borstkankerrisico

Amerikaanse onderzoekers konden op basis van genetische polymorfismen betreffende het vitamine D-metabolisme etnische verschillen verklaren in het borstkankerrisico bij Amerikaanse vrouwen.   Bij meer dan 1770 Amerikaanse vrouwen van zowel Afrikaanse als Europese afkomst werd de vitamine D-spiegel bepaald en het polymorfisme voor 3 genen die betrokken zijn bij het vitamine D-metabolisme, te weten de genen voor vitamine D-receptor (VDR),...

Minder kans op darmkanker door hoge visconsumptie

Een hoge visconsumptie verlaagt het risico van colorectale kanker. Dit is de conclusie van een meta-analyse waarin de gegevens van 41 studies opnieuw werden geanalyseerd. Consumptie van vis verlaagt de kans op colorectale kanker significant met 12%. De grootste risicoreductie (21%) werd gezien bij rectale kanker in vergelijking met 4% bij colonkanker. Dit was onafhankelijk van de leeftijd, alcoholgebruik, consumptie...

Vitamine E en kanker: dubieuze relatie?

Biedt vitamine E nu bescherming tegen kanker of verhoogt het juist de kans erop? Dit is een vraag die wetenschappers de laatste jaren heeft beziggehouden nadat onderzoeken tegenstrijdige resultaten lieten zien. Het antwoord op deze vraag is afkomstig van dierstudies. Vitamine E is er in verschillende vormen. De meest bekende is alfatocoferol. Dit is ook de vorm die meestal in...

Grapefruitextract vermindert tumorgroei

Een extract van flavonoïden uit grapefruit is in staat een plaveiselcelcarcinoom te elimineren zonder aantasting van gezonde cellen. Dit blijkt uit een dier- en laboratoriumexperiment. In de studie werd een experiment uitgevoerd met muizen en met humane plaveiselcellen uit het hoofd en de nek. Het grapefruitextract bleek in staat de groei van het carcinoom met 67% te doen afnemen. Het...

Seleniumspiegel beïnvloedt prostaatkankerrisico

Een lage seleniumstatus en roken zijn risicofactoren voor prostaatkanker. Op vijftigjarige leeftijd werden meer dan 2200 mannen in de Zweedse cohortstudie geïncludeerd. Er werd een subanalyse gedaan waarbij van 1005 mannen op een leeftijd van 71 jaar het polymorfisme voor het OGG1- en MnSOD-gen werd bepaald. Tijdens de volgperiode van 34 jaar werden 208 gevallen van prostaatkanker ontdekt. Mannen met...

Voeding zinvol bij kanker

Promovendus Joyce Faber introduceerde met haar proefschrift een nieuw voedingsconcept waarmee de kans op ondervoeding en ontstekingsreacties bij kankerpatiënten afneemt. Ondervoeding is een groot probleem bij kankerpatiënten. Wereldwijd krijgt zo’n 30% tot 90% van de patiënten tijdens het verloop van hun ziekte te maken met een vorm van ondervoeding. Dit kan resulteren in een chronische staat van ontsteking en in...

Antioxidant speelt rol bij huidkanker

Bij mannen is de incidentie en sterfte als gevolg van huidkanker hoger dan bij vrouwen. Mogelijk komt dit door een verminderde activiteit van catalase. Catalase is een antioxidant en een verminderde activiteit hiervan in de huid wordt in verband gebracht met huidkanker. Voor de studie werden haarloze muizen gebruikt die huidkanker (niet-melanomen) ontwikkelden na blootstelling aan UVB-straling. De catalase-activiteit was...

Foliumzuur verlaagt risico colorectale kanker

In tegenstelling tot enkele speculatieve studies blijkt in een publicatie van de American Cancer Society dat foliumzuur het risico van colorectale kanker verlaagt. Tussen 1999 en 2007 werden gegevens verzameld van in totaal bijna 100.000 personen die deelnamen aan de Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort. De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 50 en 74 jaar.  De...

Soort groente en tumorlocatie in darm

Groenten en fruit beschermen tegen het risico van dikkedarmkanker, maar de plaats waar de groente- of fruitsoort werkzaam is in de darm blijkt te verschillen. Het onderzoeksteam analyseerde voedingsinformatie van bijna 2000 deelnemers waarvan bij 834 proefpersonen de diagnose dikkedarmkanker was gesteld. De overige 939 deelnemers waren gezond. Vervolgens werd de invloed van de groenten- en fruitconsumptie op het risico...

Koolhydraatarm en eiwitrijk remmen kankergroei

Onderzoek aan de University of British Columbia heeft aangetoond dat het voedingspatroon van invloed is op de tumorgroei bij muizen. Een koolhydraatarm dieet remt de ontwikkeling en groei van tumoren.Muizen kregen koolhydraatarme voeding of een typisch Westerse voeding voorgeschoteld. Door de koolhydraatarme voeding tevens eiwitrijk te maken, leverden beide soorten voeding hetzelfde aantal calorieën. Door het eten van voeding arm...

Vitamine C bij borstkankertherapie

Toediening van intraveneuze vitamine C aan borstkankerpatiënten optimaliseerde de standaard kankertherapie door vermindering van de bijwerkingen die met kwaliteit van leven te maken hadden. Dit was de conclusie van een Duits onderzoeksteam van een onderzoek ter vaststelling van de praktische implicaties van vitamine C-toediening gelijktijdig met chemotherapie en bestraling. Het betrof patiënten in hun eerste jaar na operatie. Vijftien verschillende...

Ketogeen dieet zinvol bij hersentumor

Het ketogeen dieet - dat voornamelijk wordt toegepast in de behandeling van epilepsie - is mogelijk ook effectief bij de behandeling van hersentumoren. Dit blijkt uit een dierstudie. Het dieet is vetrijk en koolhydraatarm en berust op de vorming van ketonlichamen die als ‘alternatieve' brandstof dienen voor de hersenen. Toepassing van het dieet bij muizen met hersentumoren leidde tot de...

Langer leven met vitamine D

Een verhoging van de vitamine D-concentratie is een goedkope en veilige manier om de sterftekans te verkleinen. Dit schreef vitamine D-expert William Grant onlangs in de European Journal of Clinical Nutrition. Grant bekeek voor 6 gebieden in de wereld wat het effect van een verhoging van de vitamine D-concentratie van 54 naar 110 nmol/L op de mortaliteit zou zijn. Cardiovasculaire...

Minder kans op kanker met multi

Dagelijkse suppletie met een multi-vitaminepreparaat vermindert het algehele risico van kanker. Het  onderzoek wordt deze week gepubliceerd in de JAMA, de Journal of the American Medical Association. Het onderzoek is uitgevoerd door artsen en onderzoekers van Harvard Medical School en die verbonden zijn aan het Brigham and Women’s Hospital. De hoofdonderzoeker dr. Michael Gaziano presenteerde dit onderzoek in Californië op het jaarcongres...

Giftig suiker, en niet te vergeten: fructose

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2012 [3 pagina’s] Een recent artikel in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Nature meldt dat suiker en speciaal fructose – alom aanwezig in frisdranken en andere bewerkte voedingsmiddelen – verantwoordelijk zijn voor een groot aantal ernstige, niet besmettelijke ziekten. Zoals hart- en vaatziekten, kanker, overgewicht en leverfalen. Een van de bijdragende factoren aan de epidemie van...

Telomeren: Eeuwig leven of kans kanker?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2012 [4 pagina’s] Factoren die van invloed zijn Het bestaan van telomeren lijkt de belofte in zich te dragen van een eeuwig leven. Maar het enzym dat telomeren op peil houdt, telomerase, is vooral in kankercellen actief. Zal het lukken om het eeuwige leven te bereiken of is dat uitgesloten door deze mogelijke tegenstrijdigheid? Wetenschappers...

Agressieve longtumor door vitamine D-afbraak

In longcarcinomen wordt een veel hogere concentratie van CYP24A1 mRNA aangetroffen (tot 50 keer hoger) dan in gezond longweefsel. Hoe hoger de concentratie, hoe slechter de prognose. Het enzym breekt de actieve vorm van vitamine D af en kan zodoende de tumorremmende werking van deze vitamine tenietdoen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar het effect van vitamine D-suppletie bij longkanker.

B-vitamines beïnvloeden borstkankerrisico

Een hoge inname van foliumzuur met de voeding beschermt tegen borstkanker, terwijl een verhoogde inname van vitamine B3, ook met de voeding, de kans op hormoongevoelige borstkanker verhoogt. Voor de studie werden bijna 23.000 Chinese vrouwen gedurende 10 jaar gevolgd. In die periode werden 718 gevallen van borstkanker gemeld. Onderzocht werd of een verband bestond tussen de inname van bepaalde...

Glucosamine beschermt tegen longkanker

Het effect van glucosamine als bescherming tegen longkanker is vergelijkbaar met NSAID's. Bij het ontstaan van longkanker speelt inflammatie een belangrijke rol. Al eerder werd van NSAID's aangetoond dat gebruik van deze ontstekingsremmende geneesmiddelengroep het risico van longkanker kan verkleinen. Ook van glucosamine en chondroïtine is een ontstekingsremmende werking aangetoond. Het nut bij het voorkomen van longkanker van deze voedingssupplementen...

Genen beïnvloeden prostaatkankerrisico

Het effect van vitamine E op het prostaatkankerrisico wordt beïnvloed door verschillen in genen die coderen voor antioxidatieve enzymen. Aan de studie namen 684 mannen met prostaatkanker en 1441 gezonde mannen deel. Bij de mannen werd de concentratie van alfa- en gammatocoferol bepaald in het bloedserum. Daarnaast werd het genotype voor 4 antioxidatieve enzymen bepaald (mangaan-superoxidedismutase, glutathionperoxidase, katalase en myeloperoxidase)....

Minder kans op slokdarmkanker met aardbeien?

Aardbeien lijken de kans op slokdarmkanker te verkleinen. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers nadat ze een dierstudie en een studie bij personen met voortekenen van slokdarmkanker uitvoerden. Met de dierstudie toonden de onderzoekers aan dat het eten van aardbeien helpt in de strijd tegen deze kankervorm. Vervolgens werd het effect van een dagelijkse portie gevriesdroogde aardbeien bij 200 personen met...

Dierstudie: B-vitamines beschermen tegen darmtumoren

Van muizen die extra B-vitamines kregen toegediend hebben de nakomelingen minder kans op tumoren in de darm. De vrouwelijke muizen werden in 3 groepen verdeeld. De muizen in de deficiënte groep kregen 4 weken voor de conceptie voeding met een inadequate concentratie vitamine B2, B6, B12 en foliumzuur. De muizen in de adequate groep kregen voeding met voldoende van deze...

Optimale foliumzuur beschermt tegen adenomen

Personen met een foliumzuurspiegel groter dan 8,0 ng/ml hebben de minste kans op een goedaardig gezwel (adenoom) in de dikke darm en het rectum. Voor de studie ondergingen 1510 patiënten een colonscopie na verdenking van een afwijking in de darm. Voorafgaand aan het onderzoek werd gevraagd naar de alcoholconsumptie. Tevens werd de vitamine B12- en foliumzuurconcentratie in het bloedserum bepaald....

Seleniumverrijkte melk beïnvloedt darmkankerrisico

Melk verrijkt met selenium verandert de genexpressie van bepaalde eiwitten in de darmen en heeft daarmee invloed op het risico van darmkanker. In de studie werd een vergelijking gemaakt tussen het effect van verrijkte melk en gist op de seleniumconcentratie en de genexpressie van seleniumafhankelijke proteïnen in het rectum. Er werden 23 gezonde proefpersonen met een lage seleniumstatus verdeeld in...

Nieuwe tumoren door CT-scan

Oudere mannen met teelbalkanker hebben een verhoogde kans op een tweede tumor wanneer frequent een CT-scan wordt gemaakt. Teelbalkanker kan op drie manieren worden behandeld nadat het kwaadaardige gezwel in de testikels is weggehaald. Allereerst is er de mogelijkheid om chemotherapie te volgen. Ten tweede kunnen de lymfeklieren worden verwijderd. Tenslotte bestaat de mogelijkheid voor actieve screening waarbij 15 CT-scans...

Lycopeen vermindert gevolgen chemotherapie

De antioxidant lycopeen kan bijwerkingen van chemotherapie verminderen. Dit blijkt uit een review. Medicijnen die de groei van kankercellen tegengaan stimuleren de productie van vrije radicalen die mede debet zijn aan bijwerkingen zoals nefrotoxiciteit en hartritmestoornissen van het medicijn cisplatine of longfibrose van bleomycine. Lycopeen kan - door zijn antioxidatieve en ontstekingsremmende werking - deze bijwerkingen tegengaan.

Plattelandsbewoners China varen wel bij suppletie

Het overlijdensrisico en de kans verschillende soorten kanker te ontwikkelen blijkt voor bewoners van het platteland van China door suppletie te dalen. Wetenschappers van het Amerikaanse National Cancer Institute concludeerden dit uit een onderzoek onder 30.000 proefpersonen in de provincie Linxian. De voedingsstoffen bètacaroteen, vitamine E en selenium hadden het grootste effect. Linxian kent het hoogste sterftepercentage aan maag- en...

Selenium zinvol tijdens bestraling

Seleniumsuppletie voor patiënten die vanwege baarmoeder- of baarmoederhalskanker bestraald worden, heeft gunstige effecten. Een dagelijkse dosering van 300 tot 500 mcg gedurende de behandeling verbeterde de seleniumstatus van de patiënten met een deficiëntie en verminderde het aantal en de hevigheid van diarreeaanvallen als gevolg van de bestraling. De suppletie verbeterde de kwaliteit van leven niet.

Hypericine remt tumorgroei

Een synthetische vorm van de stof hypericine blijkt de groei van glioma - kanker in de gliacellen in de hersenen en het ruggenmerg - tegen te gaan. Hypericine is een stof die van nature voorkomt in Sint Janskruid. Patiënten met een terugkerende of uitbehandelde vorm van glioma die reeds behandeld werden met bestraling en in sommige gevallen met chemotherapie namen...

Visolie ondersteunt tamoxifen bij kanker

Visolie is een goede ondersteuning bij een behandeling met tamoxifen. Dit blijkt uit een dierstudie. Tamoxifen is een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van borsttumoren. De onderzoekers verdeelden ratten met borsttumoren in 4 groepen. Twee groepen kregen gedurende 8 weken een omega 3-dieet (17% visolie), al dan niet in combinatie met tamoxifen. De andere twee groepen kregen voeding...

Nieuw: antioxidanten remmen tumorgroei

Voor het eerst is er vanuit de genetica bewijs voor het feit dat vermindering van oxidatieve stress de tumorgroei kan remmen. De aanwezigheid van het eiwit Caveoline-1 (Cav-1) blijkt oxidatieve stress in de mitochondriën tegen te gaan. Cav-1 is de sterkste voorspeller voor de progressie van borstkanker. De overlevingskans van vrouwen met borstkanker en Cav-1 is meer dan 75% na...

Gember vermindert bijwerkingen chemotherapie

Poeder van de gemberwortel vermindert misselijkheid en braken bij chemotherapie. Patiënten met bottumoren die chemotherapie kregen werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Naast de cytostatica cisplatine en doxorubicine werden ze dagelijks behandeld met 1 tot 2 gram gemberpoeder of een placebo gedurende een cyclus van 30 chemobehandelingen. De hoeveelheid gember werd gerelateerd aan het lichaamsgewicht waarbij zware patiënten de...

Meer progressie leukemie bij vitamine D-tekort

Een tekort aan vitamine D leidt bij personen met chronisch lymfatische leukemie tot een snellere progressie van de aandoening en een verhoogde sterftekans. Een verbetering van de vitamine D-concentratie vergroot de overlevingskans. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Mayo Clinic. Aan de studie namen 390 personen deel waarbij onlangs de diagnose leukemie was gesteld. Bij alle...

Voedingsfactoren en alvleesklierkanker

Wtenschappers van de University of California San Francisco bestudeerden de relatie tussen de inname van sommige vetzuren en antioxidanten en het risico van alvleesklierkanker onder een groot aantal inwoners van het gebied rondom San Francisco. Proefpersonen die met hun voeding veel verzadigde vetzuren, palmitinezuur (verzadigd vet), oliezuur (in olijfolie) of alfalinoleenzuur (in walnoten en lijnzaad) binnenkregen, hadden een grotere kans...

NAC zinvol bij chemotherapie

N-acetylcysteïne (NAC) voorkomt leverintoxicatie als gevolg van cytostaticagebruik. Dit blijkt uit een dierstudie.In de studie werden 24 mannelijke ratten verdeeld in drie groepen: een controlegroep, een groep ratten die een eenmalige dosering van het cytostaticum doxorubicine kregen toegediend en een groep ratten die eenmalig doxorubicine en gedurende 10 dagen NAC kregen toegediend. De ratten die behandeld werden met NAC hadden...

Rokers baat bij antioxidantensuppletie

Antioxidanten voorkomen bij rokers zogeheten DNA-adducten, binding van DNA aan carcinogene stoffen.Met behulp van de database Medline werd gezocht naar studies waarbij de relatie tussen vitaminegebruik en rookgedrag bij gezonde personen was onderzocht. Tevens was in de studies de mate van DNA-binding aan carcinogene stoffen - de hoeveelheid DNA adducten - vastgesteld. Er voldeden 8 studies aan de genoemde criteria....

Vitamine K mogelijk tegen Non-Hodgkin lymfoom

Uit onderzoek van het Mayo Comprehensive Cancer Center naar de relatie tussen voeding en het risico van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) blijkt dat vitamine K1 hierin een interessante rol speelt. Een grote inname van vitamine K1 lijkt te beschermen tegen deze vorm van kanker, aldus een presentatie tijdens een bijeenkomst van de American Association for Cancer Research. Het is voor het...

Hoge vitamine D-spiegel verdubbelt risico alvleesklierkanker

Voorzichtigheid is geboden bij het nastreven van een hoge vitamine D-concentratie bij gezonde personen ter preventie van kanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van proefpersonen afkomstig van 8 cohortstudies die deel uitmaakten van het Cohort Consortium Vitamin D Pooling Project of Rarer Cancers. De gemiddelde follow-up periode was 6,5 jaar en een vitamine D-spiegel van 50 tot 75 nmol/L...

Koffie en thee preventief tegen glioma

Eén kopje koffie of thee per dag blijkt voldoende om de kans op glioma te verminderen. Glioma is een vorm van kanker die begint in de gliacellen in de hersenen of het ruggenmerg.Voor de studie werden de gegevens gebruikt van meer dan een half miljoen personen die deelnamen aan een grootschalige Europese studie. Van de deelnemers werd de koffie- en...

Kankertypen. Vegetariër, vis- of vleeseter?

Vegetariërs hebben een verhoogde kans op darmkanker, terwijl de andere kankervormen juist minder frequent voorkomen dan bij vleeseters. Toch blijkt het risico van kanker bij viseters het kleinst. Aan de Engelse studie namen in de jaren negentig van de vorige eeuw 63.550 personen in de leeftijd van 20 tot 89 jaar deel. De proefpersonen vulden een vragenlijst in over hun...

Borstkankerpreventie met vitamine D

Borstkanker kan worden voorkomen met een adequate blootstelling aan zonlicht in combinatie met voldoende vitamine D-inname via de voeding of supplementen. In landen op het noordelijk halfrond is het echter - zeker voor postmenopauzale vrouwen - moeilijk om voldoende vitamine D via zonlicht te verkrijgen. Voor hun studie observeerden de onderzoekers gedurende 10 jaar bijna 70.000 Franse vrouwen. In deze...

KWF onderkent nut vitamine D

Vitamine D dat onder invloed van zonlicht in de huid wordt aangemaakt, verlaagt de kans op borst-, dikkedarm- en prostaatkanker. Dit stelt de KWF-kankerbestrijding in het onlangs verschenen rapport 'De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D'. Op basis van dit rapport adviseert de organisatie mensen om hun hoofd, handen en onderarmen dagelijks 15 tot 30 minuten aan zonlicht bloot...

Selenium beschermt tegen blaaskanker

Selenium is met zijn antioxidatieve werking in verband gebracht met een risicoreductie van verschillende soorten kanker. In de huidige meta-analyse werd specifiek gekeken naar het verband tussen de seleniumspiegel en het risico van blaaskanker. In het onderzoek werden de resultaten van zeven epidemiologische studies gezamenlijk geanalyseerd. Een hogere seleniumspiegel bleek verband te houden met een lager risico van blaaskanker. Dit...

Minder darmkanker met foliumzuursuppletie

Enkele jaren geleden was de uitkomst van een onderzoek dat de synthetische vorm van foliumzuur bij personen met een beginnende of reeds bestaande tumor de kans op darmkanker zou verhogen. Een recente studie laat het tegenovergestelde zien.Er werden gegevens geanalyseerd van in totaal bijna 100.000 personen die deelnamen aan de Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort. De leeftijd van...

Visolie verlaagt kans op borstkanker

Gebruik van visoliecapsules verkleint het risico van borstkanker. Voor de studie werden gegevens verzameld van 35.016 vrouwen die deelnamen aan de VITamins And Lifestyle (VITAL) studie. De vrouwen waren in de leeftijd van 50 tot 76 jaar en vulden tussen 2000 en 2002 een vragenlijst in. In de vragenlijst werd informatie verzameld over het gebruik van supplementen, waarin geen vitamines...

Invloed van visconsumptie op prostaatkanker

Het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker varieert wereldwijd enorm. Dit suggereert dat leefstijl en voedingsgewoonten hierbij een grote rol spelen. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, onderzochten Canadese wetenschappers de invloed van visconsumptie op het ontstaan van prostaatkanker en het overlijdensrisico als gevolg van deze ziekte. Zij voerden een gezamenlijke analyse uit met de resultaten van 24 case-control en...

Suppletie vitamine C en E tegen darmkanker

Suppletie met de vitaminen C en E verlaagt het risico van dikkedarmkanker. Dit concluderen wetenschappers van de Harvard School of Public Health nadat zij de resultaten van dertien cohortstudies gezamenlijk hadden geanalyseerd. In totaal werden hiermee ruim 650.000 proefpersonen in het onderzoek betrokken. In de zeven tot twintig jaar dat de studies duurden, ontwikkelden per duizend deelnemers acht personen dikkedarmkanker....

Supplement met visolie minder borstkanker

Het tijdschrift van de American Association for Cancer Research publiceerde onlangs een onderzoek naar het effect van supplementen tegen overgangsklachten op het risico van borstkanker. Hieruit bleek dat visoliesupplementen dit risico verlagen. Er deden 35.000 postmenopausale vrouwen mee aan het onderzoek. Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in waaruit de wetenschappers het gebruik van supplementen tegen de overgang in heden en...

Hoge vitamine D-spiegel verkleint risico dikkedarmkanker

Een hoge vitamine D-concentratie in het bloed verkleint de kans op colorectale kanker (dikkedarm- en endeldarmkanker). Voor borstkanker werd een niet-significante afname gezien. Voor prostaatkanker werd geen verband gevonden. Voor de meta-analyse werden de resultaten van 35 studies geanalyseerd. In de studies werd het verband tussen de vitamine D-concentratie en colorectale, borst- en prostaatkanker onderzocht. Voor iedere toename van de...

Verlaging acrylamide in voedingsmiddelen

Acrylamide, een stof met kankerverwekkende eigenschappen wordt gevormd tijdens verhitting van bepaalde voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld in aardappelen (patat-frites, chips) en koffiebonen. Centraal hierin staat de Maillardreactie waarin specifiek het aminozuur asparagine en suikers (glucose, fructose) acrylamide kunnen vormen. Sinds Zweedse onderzoekers in 2002 acrylamide in geroosterde, gebakken en gefrituurde eetwaren hebben aangetroffen wordt gezocht naar methoden om de vorming van acrylamide...

In cola kankerverwekkende stoffen

In Coca Cola, Pepsi Cola en ook andere coladranken zitten kankerverwekkende stoffen. Het gaat om de stoffen 2-MI en 4-MI die gevormd worden bij de productie van een kunstmatige karamelkleurstof. De producenten voegen bij de verhitting van suikers ammoniak en sulfiet toe. Hierdoor ontstaan de giftige stoffen. Dit gebeurt niet wanneer thuis karamel wordt gemaakt in een pannetje op het...

Langer leven met vezels

Eet meer vezels en je zult langer leven. Dat is de boodschap van een studie naar de invloed van vezels op de overlevingskans. De studie werd uitgevoerd door de National Institutes of Health en AARP (American Association of Retired Persons; ouderenorganisatie in de VS) met meer dan 388.000 proefpersonen in de leeftijd van 50 tot 71 jaar. Ze vulden in...

Vooraanstaande onderzoekers: vitamine D-inname moet omhoog

De inname van vitamine D moet volgens vooraanstaande onderzoekers drastisch omhoog op basis van hun studieresultaten waarin het verband tussen de vitamine D-concentratie en chronische aandoeningen werd onderzocht. Volgens de onderzoekers dr. Cedric Garland van de University of California, San Diego en dr. Robert Heaney van de Creighton University is een inname van 4000 tot 8000 IE vitamine D per...

Stof uit broccoli en spruitjes blokkeert tumorcellen

De natuurlijke stof indol-3-carbinol (I3C) in koolsoorten, vooral in broccoli en spruitjes, kan de groei van tumorcellen blokkeren. In een aantal verschillende typen humane kanker en bepaalde andere ziekten vertoont het celdelingsenzym Cdc25A-fosfatase sterke overexpressie. Onderzoekers van het Ohio State University Comprehensive Cancer Center in de Verenigde Staten verkregen overtuigende resultaten voor de kankerrremmende effecten van 13C in dierproeven. Het...

Grapefruitsap bij chemotherapie

Flavonoïden uit grapefruitsap verminderen misselijkheid en braken bij personen die met chemotherapie worden behandeld. Aan de studie namen 77 kankerpatiënten deel die matige tot zware chemokuren ondergingen. Ze werden in een behandel- en placebogroep verdeeld. De personen ondergingen in totaal 4 chemokuren en kregen gedurende een week 120 ml grapefruitsap of een placebo voor iedere maaltijd. Ze hielden gedurende 7...

Pleidooi voor een hogere groente- en fruitconsumptie

Een hoge consumptie van fruit en groenten verlaagt de concentratie van C-reactief proteïne (CRP) en homocysteïne en verlaagt de mRNA-expressie van ontstekingsbevorderende stoffen in witte bloedcellen. De studie werd uitgevoerd bij 120 gezonde jongvolwassenen (50 mannen en 70 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en een gemiddelde BMI van 22,3 kg/m^2. Bij de proefpersonen werd de bloeddruk gemeten...

Vitamine K2 verlaagt kans op kanker

Een hoge inname van vitamine K2 (menaquinon) uit de voeding vermindert het risico van kanker. Aan de prospectieve EPIC-Heidelberg-cohortstudie namen 24.340 personen deel. De deelnemers hadden bij aanvang geen kanker en waren in de leeftijd van 35 tot 64 jaar. Ze werden gemiddeld 10 jaar gevolgd. Aan het begin van de studie vulden de proefpersonen een vragenlijst in over hun...

Zinktekort en kanker

Uit een studie blijkt dat 65% van de personen met kanker in hoofd en hals een zinktekort hebben. Kanker in hoofd en hals kan zich voordoen in de schildklier, mondholte en keel, het strottenhoofd, de speekselklieren en lymfeklieren (lymfomen). Vaak zijn dit uitzaaiingen vanuit kanker in longen of maag.Ongeveer 45 jaar geleden werd het belang van zink voor de mens...

Review: gunstige effecten lignanen

Lignanen afkomstig van lijnzaad bieden bescherming tegen borst-, prostaat-, dikkedarm- en huidkanker. Daarnaast zorgt de vezel uit lijnzaad voor een verlaging van de bloedglucosespiegel. Dit blijkt uit een review. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor lijnzaad vanwege het feit dat dit zaad voor ongeveer 59% bestaat uit alfalinoleenzuur (ALA) en daarnaast lignanen waaronder secoisolariciresinol-diglycoside (SDG) bevat. SDG...

Aromataseremmers bij borstkanker en vitamine D

Vrouwen met borstkanker die behandeld worden met aromataseremmers blijken veelal een vitamine D-tekort te hebben. Aan de studie namen 232 vrouwen deel met een vroeg stadium van borstkanker. De vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 63 jaar en werden behandeld met aromataseremmers. Bij de vrouwen werd aan het begin van de studie de calciuminname en vitamine D-concentratie bepaald. Daarnaast werd...

Antioxidanten zinvol tijdens bestraling

Suppletie met antioxidanten tijdens bestralingstherapie vermindert schadelijke bijwerkingen. Daarnaast blijkt dat er tijdens bestraling een aanpassing van het lichaam plaatsvindt aan de straling. Aan de studie namen 40 vrouwen met baarmoederhalskanker deel. Ze kregen postoperatieve bestralingstherapie en werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen tijdens de bestraling en gedurende 1 week erna driemaal per dag...

Lijnzaad vermindert ernst eierstokkanker kippen

Aan de University of Illinois in Chicago werden in de afgelopen vijf jaar studies uitgevoerd naar eierstokkanker bij kippen. Kippen zijn de enige dieren die spontaan eierstokkanker ontwikkelen, gelijkend op de humane vorm. Er werd gekozen voor twee jaar oude leghennen aangezien deze dieren net zo vaak geovuleerd hebben als vrouwen aan het begin van de menopauze. Uit diverse andere...

Vis en gevogelte beschermen tegen eierstokkanker

Een hoge consumptie van gevogelte en vis en een lage consumptie van bewerkt vlees vermindert de kans op kanker van de eierstokken. Voor de studie werden gegevens geanalyseerd van twee Australische onderzoeken met in totaal 2049 vrouwen met eierstokkanker en 2191 gezonde proefpersonen. Bij de deelnemers werd middels vragenlijsten informatie over het voedingspatroon verkregen. Daarnaast werden resultaten geanalyseerd van een...

Lycopeen zinvol bij glioma

Patiënten met glioma (kanker van het zenuwstelsel) hebben baat bij voedingsstoffen zoals lycopeen. De patiënten hadden een chirurgische ingreep ondergaan en werden bestraald en kregen Paclitaxel. Wanneer ze daarnaast 8 mg lycopeen per dag kregen, leidde dit tot een verhoging van de bloedspiegel van deze carotenoïde en een beter resultaat op de behandelingen.

Let op voldoende vitamine D en zonlicht tegen borstkanker

Eerder onderzoek liet een relatie zien tussen vitamine D en het risico van borstkanker.In deze Franse cohortstudie is het verband onderzocht tussen vitamine D, zonlicht en het risico van borstkanker bij vrouwen voor en na de menopauze. Bij 67.721 vrouwen werd de vitamine D-inname gemeten en werd aan de hand van de woonplaats bepaald aan hoeveel zonlicht de vrouwen werden...

Antioxidantsuppletie bij baarmoederhalskanker

Suppletie met antioxidanten kan oxidatie van eiwitten verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren van vrouwen met baarmoederhalskanker. Voor de studie werden 103 vrouwen met baarmoederhalskanker geselecteerd die behandeld werden met radiotherapie al dan niet in combinatie met het cytostaticum cisplatine. De vrouwen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen antioxidanten toegediend, te...

Vitamine D natuurlijke chemotherapie

Naast de klassieke rol voor vitamine D in de calciumhuishouding en de botontwikkeling zijn recent de groeiremmende effecten op tumoren in beeld gekomen. Deze effecten worden geassocieerd met de activering van de met de celkern verbonden vitamine D-receptor (VDR). Kort geleden werd een andere receptor voor vitamine D, nu verbonden met het celmembraan, geïdentificeerd: het 1,25D3-MARRS (1,25(OH)2D3-membrane associated rapid response...

Antioxidanten tijdens chemo gunstig voor leukemiepatiëntjes

Kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) hebben baat bij suppletie met antioxidanten tijdens hun chemotherapie. Gelijktijdige toediening van 400 IE vitamine E en 600 mg N-acetylcysteïne (NAC) vermindert de toxiciteit van de behandeling. Dit blijkt uit onderzoek onder veertig kinderen bij wie recent ALL was vastgesteld. De helft van de groep kreeg gelijktijdig met de chemotherapie een supplement met vitamine...

Vitamine E voorkomt bijwerking cisplatina

Vitamine E beschermt tegen neurotoxiciteit als gevolg van het cytostaticum cisplatina. Aan de studie namen 108 patiënten deel die behandeld werden met het medicijn. De personen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen tot 3 maanden na de chemotherapie 400 mg vitamine E per dag of een placebo. De ernst van neurotoxiciteit werd bepaald aan de hand van een...

Alfa- en bètacaroteen beschermen tegen borstkanker

Alfa- en bètacaroteen verlagen het risico van borstkanker bij vrouwen die roken of die geen voedingssupplementen gebruiken. Aan de prospectieve cohortstudie namen 36.664 vrouwen deel. Ze vulden aan het begin van de studie een vragenlijst in over hun voedingspatroon. Tijdens de volgperiode van 9,4 jaar werd bij 1008 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld. Er werd geen verband aangetoond tussen het...

Combinatie van supplementen en medicatie bij kanker

Personen met extreme vermagering als gevolg van kanker (cachexie) bleken het meeste baat te hebben bij een combinatie van voedingssupplementen en medicijnen: dagelijks 200 mg thalidomide, 500 mg medroxyprogesteron of 320 mg megestrolacetaat in combinatie met 4 gram L-carnitine en EPA-suppletie gedurende een periode van 4 maanden. Dit verbeterde onder andere de BMI, energieverbruik, vermoeidheid, eetlust en de kwaliteit van...

Invloed voeding en suppletie op methylering genen

Volgens epidemiologisch onderzoek verlagen groenten en fruit het risico van longkanker. Door de mate van hypermethylering vast te stellen, kan de diagnose longkanker al in een vroeg stadium gesteld worden. Wetenschappers van de University of New Mexico onderzochten of voeding en suppletie van invloed is op dit methyleringsproces. Hypermethylering is een proces waarbij te veel methylgroepen aan het DNA hechten...

Calcium en multi verlagen risico borstkanker

Gebruik van zowel calcium als een multivitaminepreparaat biedt bescherming tegen borstkanker. Dit blijkt uit een studie die onlangs werd gepresenteerd tijdens een conferentie van de American Association for Cancer Research in Washington. Voor de studie werd de inname van vitaminen en calcium vergeleken tussen 268 vrouwen met borstkanker en 457 vrouwen die geen borstkanker hadden. De vrouwen waren afkomstig van...

Relatie tussen vitamine D en dikkedarmkanker

Vitamine D lijkt tegen darmkanker te beschermen. Een publicatie in het British Medical Journal laat zien dat mensen met een hogere vitamine D-spiegel een kleinere kans hebben colorectale kanker te ontwikkelen. De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van de European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) studie. Deze studie werd uitgevoerd in 10 Westerse landen met in totaal 520.000 proefpersonen....

Vitamine E gunstig bij prostaatkanker

Vitamine E blijkt een gunstig effect te hebben op de overlevingskans van prostaatkankerpatiënten. Bètacaroteen en retinol hebben dit effect niet. Amerikaanse en Finse wetenschappers voerden een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek uit naar het effect van suppletie bij prostaatkanker. De onderzoekspopulatie bestond uit bijna 30.000 mannelijke rokers.Gedurende het onderzoek werden 1891 proefpersonen gediagnosticeerd met prostaatkanker, waarvan er 395 uiteindelijk stierven aan deze...

Calcium of vitamine D bij oxidatieve schade in darm

8-OH-dG (8-hydroxy-2-deoxyguanosine) is een marker voor oxidatieve schade en is betrokken bij het ontstaan van kanker in de darm. Vitamine D en calcium verminderen 8-OH-dG en voorkomen hiermee oxidatieve beschadiging van het slijmvlies in de dikke darm en rectum. Aan de pilotstudie namen 92 patiënten deel met minimaal één adenoom in het colorectale deel van de darm. Ze werden ingedeeld...

Koffie verlaagt risico van prostaatkanker

Een hoge koffieconsumptie kan het risico van een vergevorderde en dodelijke vorm van prostaatkanker tot 60% verkleinen. Voor de studie werden gegevens geanalyseerd van een cohortstudie waaraan bijna 50.000 mannen deelnamen. Over een periode van 20 jaar werd bij 4975 mannen prostaatkanker vastgesteld. Er werd gekeken naar het effect van zowel cafeïnehoudende als cafeïnevrije koffie op diverse vormen van prostaatkanker....

Mediterrane voeding voorkomt maagkanker

Het volgen van een voeding gebaseerd op de mediterrane keuken verkleint het risico van een adenocarcinoom in de maag. Aan de prospectieve cohortstudie namen 485.044 personen deel uit tien Europese landen. De proefpersonen waren in de leeftijd tussen 35 en 70 jaar. Aan het begin van de studie werden gegevens verzameld over het voedingspatroon en de leefstijl. De mate waarin...

Polyfenolen verlagen sterfterisico

Een voeding rijk aan polyfenolen verhoogt de overlevingskans van postmenopauzale vrouwen met borstkanker.Aan de studie namen 1122 vrouwen met borstkanker deel. De diagnose werd bij de vrouwen tussen 1996 en 2001 vastgesteld. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verzameld over het voedingspatroon 12 tot 24 maanden voorafgaand aan de diagnose. Aan de hand van een interview en klinische gegevens...

Frisdrank verhoogt kans op alvleesklierkanker

Het regelmatig drinken van frisdrank is een risicofactor voor het ontstaan van alvleesklierkanker. Voor de studie werden gegevens geanalyseerd van 60.524 proefpersonen die deelnamen aan de Singapore Chinese Health Study. Deze prospectieve cohortstudie had een follow-up periode van 14 jaar. Het verband tussen de kans op alvleesklierkanker en de inname van frisdrank en vruchtensappen werd onderzocht. Met behulp van interviews...

Bakken op gas of elektra?

Het bakken van vlees op een gasbrander zou schadelijker voor de gezondheid kunnen zijn dan via elektrische verhitting van de pan. De tijdens het bakken vrijkomende dampen en (ultra)fijne vaste deeltjes bevatten hoge concentraties potentieel schadelijke stoffen, namelijk polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs), heterocyclische aminen en hogere aldehyden. Door de International Agency for Research on Cancer, IARC, worden bij het bakken...

DHA-metabolieten doden tumorcellen

Het visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) beschermt normale hersencellen tegen stress-geïnduceerde apoptose of celdood. Ten opzichte van tumorcellen heeft DHA antikankerwerking. Deze werking lijkt vooral verbonden met de vorming van specifieke oxidatieproducten uit DHA. Dr. Helena Gleissman en collega's van het Karolinska Institutet in Zweden bestudeerden de cytotoxische effecten van DHA tijdens de groei en ontwikkeling van gekweekte normale hersencellen en van...

Radicaal nieuw advies Britse kankerbestrijding?

'Mijd de zon niet, maar geniet verantwoord'. Dit is mogelijk het nieuwe advies volgend jaar van Cancer Research UK, de Britse kankerbestrijding. Jarenlang was het advies 'bedek uzelf'. Maar het lijkt erop dat dit advies waar het gaat om 'zonnen' en huidkanker volgend jaar zal zijn gewijzigd.Deze geheel nieuwe boodschap is in de maak. Zoek de zon met regelmaat op,...

EPA bij patiënten met slokdarmkanker

Met het omega 3-vetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) behouden slokdarmkankerpatiënten na een chirurgische ingreep hun spiermassa.In de studie behandelden dr. John Reynolds en collega's van St. James Hospital in Dublin middels chirurgie 53 patiënten met slokdarmkanker. Na de operatie werden de patiënten gevoed met een standaard intraveneuze en orale voeding of één met daaraan toegevoegd 2,2 gram van het omega 3-vetzuur eicosapentaëenzuur...

Leverbescherming met mariadsitel tijdens chemo bij leukemie

Suppletie met mariadistel beschermt de lever van kinderen die voor hun acute lymfoblastische leukemie (ALL) behandeld worden met chemokuren. Dit was het resultaat van een studie van dr. Kara Kelly en collega's van Columbia University Medical Center in New York bij 50 kinderen met ALL met een chemokuur. Hiervan kregen 24 kinderen gedurende twee maanden supplementen met mariadistelextract, de overigen...

Antioxidantencocktail tegen oxidatieve stress

Een combinatie van antioxidanten verandert bij patiënten met colorectaal adenoom markers voor oxidatieve stress en ontstekingen. De veranderingen zijn mede afhankelijk van het rookgedrag. Aan de studie namen 47 personen deel met een colorectaal adenoom. Deze pathologie wordt als voorloper gezien van een carcinoom. Ze kregen gedurende 4 maanden een supplement met antioxidanten of een placebo. Het supplement bestond uit...

Appel tegen borstkanker

Het oude gezegde ‘an apple a day keeps the doctor away' blijkt in zes studies door een onderzoeker van Cornell University nieuwe betekenis te krijgen voor de preventie van borstkanker. Liu en zijn team rapporteerden dat extracten van verse appels de groei van borsttumoren in ratten significant kunnen remmen. Toediening van grotere hoeveelheden appelextract liet sterkere remming zien. Niet alleen...

Geen extra risico melanoom door antioxidanten

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat suppletie met antioxidanten geen verhoogd risico van melanoom met zich meebrengt. Een eerdere analyse van de Franse SUVIMAX-studie had uitgewezen dat er wel een relatie bestond. In het Amerikaanse onderzoek, de Vitamins and Lifestyle [VITAL] Study, vulden bijna 70.000 personen de afgelopen tien jaar vragenlijsten in, waaruit hun vitaminen- en mineraleninname werd berekend, ook...

Vitamine B6 en methionine verlagen risico longkanker

Een hoge concentratie vitamine B6 en methionine in het bloed beschermt tegen het ontstaan van longkanker, aldus het gerenommeerde tijdschrift JAMA. Dit effect treedt zowel bij rokers als niet-rokers op. Een groep Europese wetenschappers nam tussen 1992 en 2000 bij bijna 400.000 proefpersonen bloed af. Voor de personen die in de jaren die daarop volgden longkanker ontwikkelden, zochten zij geschikte...

Vermoeidheid en minder carnitine na chemotherapie

Het aminozuur carnitine blijkt een rol te spelen bij de vermoeidheid die kinderen met kanker vaak ervaren. Dit vonden onderzoekers van het Texas Children's Hospital in Houston. Kinderen met kanker worden vaak geplaagd door vermoeidheid. Dit kan mede het gevolg zijn van abnormaliteiten in de ATP-aanmaak door een tekort aan carnitine. De wetenschappers onderzochten 67 jonge kankerpatiënten voorafgaand aan en...

Lymfoom en vitamine D-status

De endocrinoloog dr. Matthew Drake van de Mayo Clinic in de Verenigde Staten presenteerde de resultaten van een vitamine D-studie onder 374 patiënten met recent gediagnosticeerd lymfoom. Van de deelnemers bleek 50% een vitamine D-tekort te hebben, namelijk een 25(OH)D-waarde van minder dan 62,5 nmol/l. Vergeleken met de patiënten met optimale waarden voor vitamine D hadden zij 1,5 maal verhoogd...

Selenium beschermt tegen huidkanker

Een hoge concentratie selenium in het bloed blijkt bescherming te bieden tegen het ontstaan van huidkanker. Vitamine E en carotenoïden bieden deze bescherming niet. Antioxidanten kunnen huidbeschadiging als gevolg van UV-straling voorkomen. Wetenschappers uit Australië vroegen zich daarom af of antioxidanten ook kunnen beschermen tegen het ontstaan van huidkanker. Aangezien Australië dicht bij het gat in de ozonlaag ligt, komt...

Foliumzuur ter vermindering risico colorectale adenomen

Wetenschappers van Harvard School of Public Health in de VS hebben aangetoond dat suppletie met foliumzuur het risico om opnieuw colorectale adenomen te ontwikkelen mogelijk vermindert. Dit beschermende effect kwam echter alleen tot uiting onder patiënten die vooraf een lage foliumzuurstatus hadden.De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname...

Zonlicht en vitamine D preventief tegen kanker?

Het bewijs groeit dat een grotere blootstelling aan zonlicht, evenals hogere bloedspiegels voor vitamine D, een mogelijk beschermend effect heeft tegen de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker. Dat concluderen Nederlandse wetenschappers naar aanleiding van een review van studies over deze onderwerpen. De bestudeerde studies betroffen zowel ecologische, als gecontroleerde interventie en prospectieve studies.In de meeste studies die onder de...

Carotenoïden en borstkanker

De resultaten van een Amerikaanse studie ondersteunen de bewijzen dat bepaalde carotenoïden een mogelijk beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van borstkanker hebben.Het onderzoek betrof de gegevens van 5450 vrouwen. Gedurende een volgperiode van 8 jaar werd bij 190 van hen borstkanker vastgesteld. Niet alleen bij aanvang, zoals in eerdere studies over dit onderwerp, maar ook in het verloop...

Groente en fruit verlagen risico nierkanker

Meer groente en fruit verlaagt het risico van renale celkanker, zo blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Renale celkanker is een van de meest voorkomende vormen van nierkanker bij volwassenen.Voor het onderzoek werden de gegevens van 13 prospectieve studies aan een gemeenschappelijk analyse onderworpen. Dit betrof in totaal 530.569 vrouwen en 244.483 mannen. Met behulp van een vragenlijst...

Vitamine B6 gunstig bij prostaatkanker

Mannen met een vroeg stadium van prostaatkanker hebben mogelijk betere overlevingskansen als ze dagelijks meer vitamine B6 binnenkrijgen dan gemiddeld wordt aanbevolen. Dat is de uitkomst van een studie, uitgevoerd door wetenschappers van de Harvard School of Public Health in de Verenigde Staten.Het onderzoek betrof 525 Zweedse mannen met prostaatkanker. Met behulp van een ingevulde vragenlijst verschaften zij informatie over...

Borstkankerpatiënten vaak vitamine D-deficiënt

Dr. Luke Peppone van de University of Rochester Medical Center wijst naar aanleiding van een nieuwe studie op het belang van vitamine D-suppletie voor vrouwen met borstkanker. Hij kwam namelijk tot de bevinding dat vrouwen die voor borstkanker worden behandeld vaak een lage vitamine D-status hebben. Zijn onderzoek betrof 166 borstkankerpatiënten. De studiebevindingen werden door hem gepresenteerd op de American...

Groente en fruit tegen non-Hodgkin-lymfoom

Het eten van meer groente en fruit verlaagt mogelijk het risico een non-Hodgkin-lymfoom te ontwikkelen. Dat blijkt uit de resultaten van de Amerikaanse Iowa Women's Health Study.Voor het onderzoek werd met behulp van een vragenlijst het voedingspatroon van 35.159 vrouwen tussen 55 en 69 jaar geëvalueerd. Daarna werden de vrouwen gedurende 19 jaar gevolgd op de ontwikkeling van non-Hodgkin-lymfoom.Er werden...

Minder kans op blaaskanker met suppletie

Het effect van groenten en fruit op het ontstaan van blaaskanker is uitgebreid bestudeerd. Er is echter nog weinig bekend over de precieze stoffen die voor dit effect verantwoordelijk zijn. Een internationaal team van wetenschappers onderzocht daarom de relatie tussen verschillende vitaminen en mineralen en blaaskanker. Zij legden met behulp van vragenlijsten de voedselinname en de suppletie van 550 proefpersonen...

Meer lichamelijke activiteit, vermindert risico kanker

Voldoende lichaamsbeweging is mogelijk een uitstekend 'medicijn' om het risico vroegtijdig aan kanker te overlijden te verlagen. En niet alleen de duur maar ook de intensiteit van de inspanning lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen, zo is gebleken uit de resultaten van een nieuwe Finse studie. De betrokken wetenschappers stellen dat lichamelijke inactiviteit een mogelijk belangrijke factor in de...

Foliumzuur en risico dikkedarmkanker

Dat foliumzuursuppletie tijdens de vroege zwangerschap het risico van een kind met een neuraalbuisdefect verlaagt, is algemeen erkend. Dit heeft er mede toe geleid dat in de VS en Canada al in 1998 de verrijking met foliumzuur van alle ontbijtgranen als overheidsmaatregel verplicht gesteld werd. Daarnaast is er de laatste jaren de discussie wat het effect is van foliumzuur op...

Antioxidantensuppletie gunstig tegen darmkanker

Antioxidanten lijkt het risico van colorectale kanker te verlagen. Dit blijkt uit onderzoeksgegevens van een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de American Association for Cancer Research. Aan het Italiaanse onderzoek namen ruim 400 patiënten tussen de 25 en 75 jaar oud deel, die in het verleden één of meer darmpoliepen hadden laten verwijderen. De proefpersonen slikten een...

Laag vitamine B6, hoger risico dikkedarmkanker

De resultaten van een nieuwe studie wijzen op de mogelijke rol van vitamine B6 bij het voorkomen van dikkedarmkanker. Gevonden werd namelijk dat een hogere plasmaconcentratie van pyridoxal-5-fosfaat, de actieve vorm van vitamine B6, met een verlaagd risico van deze aandoening verband houdt. Het onderzoek betrof 224 patiënten met dikkedarmkanker en 411 controlepersonen.Bloedonderzoek wees uit dat naarmate de bloedspiegel voor...

Groene thee-extract en prostaatkanker

Suppletie met de actieve bestanddelen van groene thee kan, zowel ter preventie als ter behandeling van prostaatkanker, een mogelijke rol van betekenis spelen. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers naar aanleiding van een nieuwe studie.Het onderzoek betrof 26 mannen bij wie deze aandoening was vastgesteld en die voor een operatieve verwijdering van de gehele prostaat stonden ingepland. Gedurende de aan deze ingreep...

Antioxidanten met de voeding en risico borstkanker

De resultaten van studies waarin het effect van antioxidanten, met inbegrip van bètacaroteen, vitamine C en vitamine E, werd onderzocht hebben tot dusver geen duidelijke conclusies opgeleverd. In een poging meer helderheid over dit onderwerp te verschaffen, voerden Duitse wetenschappers onlangs nieuw onderzoek uit. Dit binnen het kader van de grootschalige European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) welke...

Veel groente en fruit vermindert mogelijk risico borstkanker

In een studie zijn opnieuw aanwijzingen gevonden dat een hogere consumptie van groente en fruit het risico van borstkanker verlaagt.Het onderzoek werd uitgevoerd in de Chinese provincie Guangdong en betrof een groep van 438 vrouwen met borstkanker en een even grote controlegroep van vrouwen zonder deze aandoening. Met behulp van een vragenlijst was informatie verkregen over hun voedingspatroon.Uit analyse van...

Soja gunstig tegen borstkanker bij premenopausale vrouwen

De resultaten van een recente Amerikaanse studie bieden stevig bewijs dat een hoge consumptie van sojaproducten bescherming biedt tegen de ontwikkeling van premenopauzale borstkanker.Sojaproducten zijn rijk aan isoflavonen, een groep van fyto-oestrogenen met zowel anti-oestrogene als anticarcinogene eigenschappen.Het onderzoek betrof 73.223 vrouwen die aan de Shanghai Women's Health Study deelnamen. Met behulp van een vragenlijst was informatie verkregen over de...

Vegetariërs en personen die wel vis

Vegetariërs en personen die wel vis maar geen vlees eten (visvegetariërs), lopen mogelijk een minder groot risico een aantal soorten kanker te ontwikkelen dan de gemiddelde vleeseter. Dat concluderen wetenschappers van de University of Oxford naar aanleiding van hun nieuwe onderzoek. Zo toonden zij voor beide groepen significant verminderde risico's voor maag-, eierstok-, blaas-, bloed- en lymfekanker aan.Het onderzoek betrof...

Minder risico mond-, keel-, en slokdarmkanker met vitamine D

Amerikaanse wetenschappers hebben aangetoond dat de risico's van slokdarmkanker van het type plaveiselcelcarcinoom en vormen van kanker in de mond- of keelholte kunnen worden verlaagd door een hogere inname van vitamine D. Dit lijkt vooral te gelden voor zware rokers en zware drinkers.Zij analyseerden de gegevens van twee Italiaanse onderzoeken welke in totaal 304 patiënten met slokdarmkanker (type plaveiselcelcarcinoom) en...

Verkoold vlees verhoogt risico alvleesklierkanker

De consumptie van hoog verhit vlees, verkregen door bakken, grillen of barbecueën, kan het risico van alvleesklierkanker verhogen. Dr. Kristin Anderson van University of Minnesota School of Public Health analyseerde gegevens van 62.581 deelnemers aan de Prostate Lung Colorectal Ovarian Multi-center Trial. Een van de vragen betrof de consumptie van vlees en de wijze van bereiding. In verloop van een...

Kans op huidkanker kleiner bij hoog selenium

Een hogere seleniumstatus beschermt tegen de ontwikkeling van huidkanker.Dat bleek uit een onderzoek met 485 volwassen personen in Australië. Met behulp van bloedonderzoek werden de bloedspiegels voor carotenoïden, vitamine E en selenium bepaald. Daarna werden de deelnemers gedurende 8 jaar gevolgd waarbij het optreden van basale en squameuze celcarcinomen werd geregistreerd.Ten opzichte van degenen met een lage seleniumstatus (0,4 tot...

Lagere seleniumstatus bij mannen met prostaatkanker

In een kleinschalige Duitse studie werd gevonden dat een lagere seleniumstatus mogelijk met een verhoogd risico van prostaatkanker gepaard gaat.Voor het onderzoek werden bij 24 patiënten met prostaatkanker, 21 patiënten met goedaardige prostaatvergroting en 21 gezonde controlepersonen de concentraties selenium in zowel bloed als prostaatweefsel bepaald.Het bleek dat de mannen met prostaatkanker een significant lagere bloedspiegel voor selenium hadden dan...

Worteltjes tegen borstkanker bij jonge vrouwen

Bepaalde categorieën vitamines en voedingsstoffen die in groenten en fruit worden aangetroffen trekken de bijzondere aandacht in relatie tot kankerpreventie. Dit vanwege hun potentieel kankerbeschermende eigenschappen.Onderzoekers van Harvard School of Public Health keken specifiek naar de invloed op het risico van borstkanker van groente- en fruitsoorten die rijk zijn aan carotenoïden zoals worteltjes. Zij vonden hierbij alleen onder jongere premenopauzale...

Nederlandse gynaecoloog: vitamine D bij borstkanker

Gynaecoloog dr. Henk Franke van het Medisch Spectrum Twente doet al jaren onderzoek naar de relatie vitamine D en borstkanker. In augustus publiceerde hij in het Nederlands Tijdschrift voor Obstretie & Gynaecologie een artikel waarin hij zijn bevindingen met zijn Nederlandse collega's deelt. Franke komt tot de conclusie dat vitamine D niet alleen van belang is voor gezonde botten, maar...

Voedingssupplementen en kanker

Eerder onderzoek in China toonde aan dat gecombineerde suppletie met 50 mcg selenium, 30 mg vitamine E, 15 mg bètacaroteen tot een gedaalde kankermortaliteit leidde. Ook de mortaliteit als gevolg van specifiek maagkanker bleek door deze behandeling te worden verlaagd. Deze General Population Nutrition Intervention betrof 29.584 volwassen personen en besloeg de periode van 1985 tot 1991.Uit de resultaten van...

Vitamine B12 uitwendig bij atopisch eczeem kinderen

Het uitwendige gebruik van vitamine B12 is effectief in de behandeling van atopisch eczeem bij kinderen.Dat is de conclusie van onderzoek met 21 kinderen met deze aandoening. De behandeling kan volgens de onderzoekers als serieus en veilig alternatief worden overwogen voor de gangbare reguliere behandelingen, zoals die met corticosteroïdenzalven. Bij volwassenen werd de plaatselijke toepassing van vitamine B12 al eerder...

Aandacht nodig voor vitamine D bij kanker

Ondanks het feit dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat vitamine D een beschermende rol tegen kanker vervult, is screening op deze vitamine geen vast onderdeel in de behandeling van kankerpatiënten. Volgens wetenschappers van de Cancer Treatment Centers of America zou dit echter wel zo moeten zijn. Uit de resultaten van hun onderzoek is namelijk gebleken dat een vitamine D-tekort...

Magnesium tegen nierschade door cisplatin

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met magnesium de nierschade die wordt veroorzaakt door cisplatin vermindert. Cisplatin wordt als cytostaticum gebruikt bij chemotherapie tegen kanker en is bekend om de niertoxiciteit. Het onderzoek werd uitgevoerd met 40 patiënten met epitheliale eierstokkanker. Zij werden behandeld met standaard chemotherapie, bestaande uit driewekelijkse chemokuren met paclitaxel (135 mg/m2/24 uur) plus cisplatin (75 mg/m2). De...

Vitamine K2 beschermt tegen prostaatkanker

Van cellijnenstudies is bekend dat vitamine K anticarcinogene effecten heeft op verschillende kankercellijnen, waaronder prostaatkankercellen. Daarnaast wezen de resultaten van een eerdere humane studie erop dat, het gunstige effect van vitamine K in relatie tot prostaatkanker, aan vitamine K2 lijkt te moeten worden toegeschreven. De resultaten van een nieuwe studie, uitgevoerd door het German Cancer Research Center, bevestigen het vermoeden...

Meer groene thee, minder risico longkanker

Een hogere consumptie van groene thee leidt tot een verlaagd risico van longkanker. Dat blijkt uit een meta-analyse van de gegevens van 22 studies waarin het effect van het drinken van groene en/of zwarte thee op de ontwikkeling van deze aandoening werd onderzocht.De studies waren afkomstig van de medische databank Pubmed over de periode 1966 tot 2008. Gevonden werd dat...

Vlees en verhoogd overlijdensrisico

Amerikaanse wetenschappers vonden dat een hogere consumptie van rood vlees en bewerkte vleesproducten verband houdt met een hoger totaal overlijdensrisico en een hoger risico van te sterven aan kanker of hart- en vaatziekten.Hun onderzoek betrof meer dan een half miljoen mannen en vrouwen tussen 50 en 71 jaar van de National Institutes of Health-AARP [American Association of Retired Persons] Diet...

Lager risico prostaatkanker met omega 3

Een hogere inname van omega 3-vetzuren met de voeding heeft een mogelijk beschermend effect tegen de ontwikkeling van prostaatkanker. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door wetenschappers van de University of California, San Francisco. In het onderzoek werden de eetgewoonten van 446 mannen met een agressieve vorm van prostaatkanker vergeleken met die van 478 gematchte controlepersonen zonder prostaatkanker. Het bleek...

Voeding en kans op prostaatkanker

Verschillende plantaardige voedingsstoffen bieden mogelijk een beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van prostaatkanker. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie waarin de voedingsgewoonten van 478 mannen met prostaatkanker en 382 controlepersonen met elkaar werden vergeleken.Het bleek dat de 30% mannen met de hoogste inname van cryptoxanthine, een carotenoïde, een 49% verlaagde kans op prostaatkanker hadden vergeleken...

Overmatige consumptie fructose verhoogt risico NASH

De toename van niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH) in geïndustrialiseerde landen valt niet alleen samen met de toename van obesitas en suikerziekte, maar ook met een aanzienlijke stijging van de fructoseconsumptie. Dit vooral door de verhoogde consumptie van hoog-fructose-maïssiroop (HFCS), voornamelijk door de consumptie van frisdrank.De resultaten van een Amerikaanse studie ondersteunen nu het vermoeden dat een overmatige consumptie van fructose...

Vitamine E en selenium bij prostaatkanker?

Vitamine E en selenium bieden mogelijk bescherming tegen prostaatkanker. Dit door verandering van de expressie van bepaalde genen die met deze aandoening verband houden, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.Het onderzoek betrof 39 patiënten met prostaatkanker. Voordat operatieve verwijdering van de prostaat plaatsvond, werden ze in vier willekeurige groepen verdeeld. De proefpersonen kregen 3 tot 6 weken dagelijks 400 IE...

Meer bewijs vitamine D tegen borstkanker

Een hogere vitamine D-status beschermt mogelijk tegen de ontwikkeling van borstkanker. Dat stellen wetenschappers van de Columbia University in de VS. De bevindingen ondersteunen de resultaten van eerdere studies.Het onderzoek betrof 1026 personen met de diagnose borstkanker en 1075 controlepersonen. Bij allen werd de bloedwaarde voor 25(OH)D bepaald. Het bleek dat naarmate de 25(OH)D-spiegel hoger was, het risico van borstkanker...

Atriumfibilleren komt frequent voor

Zo'n 240.000 Nederlanders lijden aan atriumfibrilleren zonder het te weten. Daardoor is hun kans om te overlijden met 50% gestegen. Dat zegt de onderzoeker dr. Jan Heeringa van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Bij atriumfibrilleren trekken de hartkamers onregelmatig en te snel samen, terwijl de boezems niet bewegen. Symptomen zijn niet erg en tamelijk aspecifiek zoals duizeligheid, vermoeidheid en...

Vitamine D en kanker

Hoog tijd is het voor concrete stappen om de vitamine D-inname onder de bevolking aanzienlijk te laten stijgen. Dit om het aantal gevallen van diverse vormen van kanker te laten dalen. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers naar aanleiding van een review van verschillende types studies van vitamine D ter preventie van kanker, variërend van epidemiologische en observatiestudies, een gerandomiseerd onderzoek en...

Koffie en thee mogelijk tegen baarmoederslijmvlieskanker

Het regelmatig drinken van koffie en zwarte thee verlaagt mogelijk het risico van kanker aan het baarmoederslijmvlies (endometriale kanker). Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Het onderzoek betrof 541 vrouwen met baarmoederslijmvlieskanker. Een controlegroep werd gevormd door 541 vrouwen met een intacte baarmoeder zonder kankerdiagnose. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over de consumptie van...

Groente en fruit verlagen risico darmkanker

Het eten van veel groente en fruit verlaagt het risico van colorectaalkanker. Dat is de conclusie van wetenschappers van het RIVM te Bilthoven naar aanleiding van hun analyse van de gegevens van de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Colorectaalkanker staat voor kanker aan de dikke darm of endeldarm.De studie betrof de gegevens over het voedingspatroon van 452.755...

Omega 3-vetzuren gunstig tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwen zijn gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren. Dat blijkt uit een systematische review van studies waarin het effect van suppletie met deze voedingsstoffen op het verloop van de zwangerschap werd onderzocht. Het ging in alle gevallen om goed uitgevoerde gerandomiseerde en gecontroleerde studies.Het bleek dat het gebruik van omega 3-vetzuren bij een laag-risico-zwangerschap tot een gemiddeld langere zwangerschapduur...

Noors onderzoek bij longkankerpatiënten en supplementen

In Noorwegen wordt veel gesuppleerd met levertraan, kabeljauwolie rijk aan vitamine A en D. Maar ook andere supplementen zijn populair, vooral multipreparaten. Onderzoek werd verricht met vrouwen van de Norwegian Women and Cancer Cohort Study naar een relatie met longkanker. De onderzoekers stelden de vraag wat de overlevingskans is van longkankerpatiënten die toen ze nog gezond waren gedurende minstens een...

Vitamine D en calcium verminderen risico dikkedarmkanker

Vitamine D en calcium hebben een mogelijk beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Het onderzoek betrof 92 mannen en vrouwen bij wie minstens één colorectaal adenoom was vastgesteld. De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. In willekeurige groepen verdeeld werden de deelnemers...

Zon en Melanoom

Te veel zon wordt in verband gebracht met een verhoogd risico van huidkanker. Melanoom, verantwoordelijk voor 75% van de sterfgevallen als gevolg van huidkanker, komt meer voor bij personen die voor hun job binnen verblijven dan bij hen die buitenshuis werken. Melanoom komt vaker voor op plaatsen die meestal niet worden blootgesteld aan zonlicht. UVB-straling, zoalsvain zonlicht, vertraagt de vorming...

Isoselenocyanaten tegen melanoom

Melanoom, een kwaadaardige woekering van pigmentcellen, is de ernstigste vorm van huidkanker. Door verspreiding in het lichaam wordt behandeling moeilijk. In deze aandoening staat het eiwit Akt3 centraal als trigger van melanoom. Tot op heden zijn er geen medicijnen beschikbaar die dit eiwit Akt3 en daarmee de ontwikkeling van melanoom kunnen blokkeren. Aan de afdeling Farmacologie van de Foreman Foundation...

Vitamine D beschermt tegen huidkanker

Wetenschappers van het Stanford University Medical Center in de VS toonden in een recente studie een verband aan tussen de vitamine D-status en het risico van basaalcelcarcinoom, een vorm van niet-melanome huidkanker. Gevonden werd dat het risico deze kankersoort te ontwikkelen 45% kleiner is als de vitamine D-spiegel voldoende hoog is. De resultaten van de studie werden gepresenteerd op de...

Rol van methionine en B-vitaminen bij dikkedarmkanker

De inname van methionine en B-vitaminen met de voeding houdt verband met de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met TNO Leiden.In deze studie werden de effecten van zowel methionine als de B-vitaminen foliumzuur, vitamine B2 en vitamine B6 op het risico van dikkedarmkanker onderzocht. Dit omdat deze voedingsstoffen als methyldonoren...

Veel groente eten vermindert risico leverkanker

Veel groente op het menu verlaagt het risico van leverkanker. Dat blijkt uit de resultaten van een grote prospectieve studie onder de Japanse bevolking. Van de 19.998 personen die aan het onderzoek deelnamen, werd bij 101 tijdens de volgperiode leverkanker vastgesteld. Hierbij bleken de 30% deelnemers die de grootste hoeveelheden groenten aten een 39% kleinere kans op deze diagnose te...

N-acetylcysteïne en vitamine E op grote hoogte

Suppletie met zowel N-acetylcysteïne (NAC) als vitamine E beschermt tegen de oxidatieve stress bij hoogteblootstelling. Het glutathionmetabolisme en de antioxidatieve capaciteit is verbeterd door de suppletie. Dat blijkt uit een onderzoek met 30 gezonde jonge mannen. Een verblijf op grote hoogte gaat gepaard met de inademing van minder zuurstof vanwege de ijlere lucht. Dit leidt tot verhoogde oxidatieve stress. Het...

Hogere vitamine D-status, betere prognose prostaatkanker

Een hogere vitamine D-status houdt bij patiënten met prostaatkanker verband met een betere ziekteprognose. Dat blijkt uit de resultaten van een Noorse studie die 160 patiënten met deze aandoening betrof. Bij aanvang van de studie werd de vitamine D-status van alle deelnemers geclassificeerd als laag [25(OH)D lager dan 50 nmol/l, middelmatig, 25(OH)D tussen 50 en 80 nmol/l, en hoog (25(OH)D...

Visolie tijdens zwangerschap, minder astma

Vrouwen kunnen de kans op een kind met astma aanzienlijk verlagen als zij gedurende de laatste weken van hun zwangerschap extra omega 3-vetzuren innemen. Dit bleek uit een recente Deense studie. Er namen 533 vrouwen met normale zwangerschappen aan het onderzoek deel. De ene helft van hen kreeg vanaf week 30 tot aan de bevalling dagelijks 2,7 gram omega 3-vetzuren...

SAMe tegen primaire leverkanker

S-adenosylmethionine (SAMe) blijkt effectief te zijn bij het voorkomen van primaire leverkanker. Helaas konden in de dierproef niet voldoende hoge concentraties SAMe worden bereikt om het voedingssupplement ook effectief te laten zijn bij reeds bestaande levercarcinoom. Wereldwijd is leverkanker de vijfde meest voorkomende vorm van kanker en de derde meest voorkomende oorzaak om aan kanker te sterven. De overlevingskans is...

Calcium: de zesde smaak?

Dr. Michael Tordoff van het Monell Chemical Senses Center in Philadelphia rapporteerde tijdens een congres van de American Chemical Society dat hij op de tong van muizen twee receptoren had gevonden voor calcium. Hiermee toont hij aan dat er een smaakgevoeligheid voor het mineraal calcium zou bestaan. Aangezien muis en mens veel genen gemeen hebben, menen zij dat de mens...

Casus: carnitine werkzaam tegen valproïnezuurintoxicatie

Een valproïnezuurvergiftiging wordt mogelijk tenietgedaan door L-carnitine. Dit liet een Koreaanse case-studie zien waarbij een patiënt die een overdosis van dit anti-epilepticum had genomen succesvol met carnitine werd behandeld. Valproïnezuur wordt ook wel bij bipolaire stoornis en migraine voorgeschreven. De klinische verschijnselen bij een overdosis variëren van milde verwarring en lethargie tot coma en overlijden. De behandeling van een valproïnevergiftiging...

Coënzym Q10 verbetert sportprestaties

Suppletie met coënzym Q10 (CoQ10) leek het uithoudingsvermogen te verbeteren en oxidatieve stress te verlagen. Dat bleek uit een Amerikaans onderzoek. De studie betrof 22 aeroob getrainde en 19 ongetrainde deelnemers. In een eerste experiment kregen ze, in twee willekeurige groepen verdeeld, ofwel een eenmalige suppletie met 200 mg CoQ10 ofwel een placebo. In een tweede opvolgend experiment kreeg de...

Groene thee goed na inspanning

Het drinken van groene thee rijk aan polyfenolen beschermt tegen oxidatieve schade na lichamelijke inspanning. Aan de studie namen 14 mannen deel die een benchpress-oefening uitvoerden (in totaal 4 sets met 4 tot 10 herhalingen). De eerste keer voerden ze de oefening uit na 7 dagen geen groene thee te drinken (controlegroep). De tweede keer werd de oefening uitgevoerd nadat...

Suppletie met kalium verlaagt bloeddruk

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met kalium de bloeddruk verlaagt. De studie betrof 85 jonge, gezonde personen met een overwegend normale bloeddruk. Ze werden gedurende 6 weken in 3 willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep werd dagelijks gesuppleerd met 1173 mg kalium (als kaliumcitraat; KCit), de tweede groep met 1173 mg kalium (als kaiumchloride; KCl) en de derde met een...

Vitamine B12 verbetert polyneuropathie

Suppletie met vitamine B12 leidt tot verbetering van symptomen van polyneuropathie. Dit bleek uit een Amerikaanse studie met 581 patiënten met deze aandoening. Bloedanalyse bepaalde dat 4% van hen een vitamine B12-deficiëntie (240 pg/ml of minder) had. Bij 32% werd een vitamine B12-concentratie hoger of gelijk aan deze ondergrens gemeten, maar was de concentratie methylmalonyl-CoA (MMA) verhoogd (hoger dan 243...

DHA gunstig voor hart en bloedvaten

Uit onderzoek blijkt dat een hogere inname van DHA de concentratie triglyceriden doet dalen. Dit is gunstig voor de gezondheid van hart en bloedvaten. De studie betrof 67 personen. In vier willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken dagelijks 2, 4 of 6 gram DHA-rijke visolie (26% DHA, 6% EPA) of een placebo. Uit de resultaten bleek dat elke...

Endometrial cancer

2009 Endometriumkanker;

Premature

2009 Prematuren;

Antioxidanten voorkomen melkzuurvorming tijdens inspanning

Gebruik van antioxidanten remt de melkzuurvorming tijdens maximale inspanning en verbetert daarnaast de aerobe energievoorziening van de spieren. Aan een studie namen 15 mannelijke amateuratleten deel. Ze werden willekeurig verdeeld in 2 groepen. De atleten in de eerste groep kregen gedurende 90 dagen een supplement met 500 mg vitamine E en 30 mg bètacaroteen. De laatste 15 dagen kregen ze...

Foliumzuur effectief bij verhoogd arsenicum

Wereldwijd staan meer dan 100 miljoen mensen chronisch bloot aan arsenicum met te hoge arsenicumbloedspiegels tot gevolg. Uit Amerikaans onderzoek aan de Columbia University in New York blijkt dat suppletie met foliumzuur hierin verbetering brengt. Foliumzuur is nodig om arsenicum via methylering om te zetten in mono- en dimethylarsenicumzuren (MMA’s en DMA’s). Dit vergemakkelijkt de uitscheiding ervan met de urine....

Colorectal cancer, Cancer

2009 Dikke darm kanker Kanker

Esophagus cancer

2009 Slokdarmkanker

Foliumzuur- en homocysteïnespiegel en hersenatrofie

Foliumzuurdeficiëntie en hyperhomocysteïnemie houden onafhankelijk van elkaar verband met de ontwikkeling van hersenatrofie. Dit bleek uit een studie met 62 oudere patiënten die een beroerte hadden gehad. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over het voedingspatroon van de deelnemers. Hiermee werd de inname van foliumzuur en vitamine B12 met de voeding geschat. Daarnaast werden de concentraties foliumzuur, vitamine B12...

Muscle strength

2009 Spierkracht

Zalf met vitamine D-analoog bij psoriasis

De huidaandoening psoriasis treft wereldwijd meer dan 18 miljoen personen. Eén van de behandelingen betreft het aanbrengen van een zalf met actief vitamine D als werkzaam ingrediënt. De nieuwste vinding is de toepassing van een hoog actieve vitamine D3-analoog: becocalcidiol. Door de afdeling Dermatologie van de University of Michigan werd een onderzoek verdeeld over diverse centra opgezet om becocalcidiolzalf bij...

Minder blaasontsteking met suppletie vitamine A

Suppletie met vitamine A heeft een gunstig aanvullend effect bij de behandeling van steeds terugkerende blaasontsteking. Dit bleek uit een studie met 24 patiënten bij wie herhaalde blaasontstekingen optraden zonder begeleidende complicaties. Allen werden behandeld met antibiotica. In twee willekeurige groepen verdeeld werden ze daarnaast gesuppleerd met ofwel een eenmalige dosis vitamine A (200.000 IE) ofwel een placebo. Vervolgens werden...

Oral cancer

2009 Mondkanker

Diabetes mellitus; Cardiovascular disease

2008SuikerziekteHart- en vaatziektes

Thee verlaagt risico diabetes

Het drinken van thee houdt verband met een lagere bloedglucosespiegel bij ouderen met een gezond lichaamsgewicht. Dit bleek uit een epidemiologische studie onder 542 ouderen van verschillende eilanden in de Middellandse Zee. De deelnemers aan het onderzoek hadden leeftijden van 65 tot 100 jaar. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon, inclusief de consumptie van thee....

Thalassemia hypertensie

Rol voeding bij borst- en eierstokkanker

Uit Italiaans onderzoek blijkt dat het voedingspatroon verband houdt met het risico van zowel borst- als eierstokkanker. De studie betrof 2569 vrouwen met borstkanker, 1031 vrouwen met eierstokkanker en 3413 controlepersonen. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Er konden vier hoofdstromingen worden onderscheiden: een voedingspatroon rijk aan dierlijke producten, een voedingspatroon rijk aan onverzadigde vetten,...

Creatine verbetert cognitief functioneren

Suppletie met creatine helpt de cognitie van ouderen te verbeteren. Aan een studie namen 32 ouderen deel die in twee groepen werden verdeeld. De ouderen in de eerste groep kregen gedurende 1 week 4 keer per dag een placebo. De tweede week kregen ze in plaats van de placebo 5 gram creatine. De ouderen in de tweede groep kregen gedurende...

Antidepressieve effecten van omega 3-vetzuren

Omega 3-vetzuren hebben mogelijk significante antidepressieve eigenschappen. Dat was de conclusie naar aanleiding van een meta-analyse van studies waarin de relatie tussen suppletie met omega 3-vetzuren en depressie werd onderzocht. Er werden 10 dubbelblinde, placebogecontroleerde studies in de meta-analyse opgenomen. De behandelperiodes waarin suppletie met omega 3-vetzuren plaatsvond was vier weken of langer. Uit analyse van alle resultaten samengevoegd bleek...

Nano-effecten van nanodeeltjes

Door de American Physiological Society werd een conferentie georganiseerd over de rol van nanotechnologie in relatie tot ziekten. Onderzoekers dr. Virginia M. Miller en dr. John C. Lieske van de Mayo Clinic College of Medicine gaven beschouwingen over een mogelijke causale rol van nanodeeltjes bij hart- en vaatziekten, nierstenen, galstenen en tandvleesaandoeningen. Dr. Miller voert met behulp van de modernste...

Ouderen gezonder met vitamine E-suppletie

Extra inname van vitamine E versterkt het immuunsysteem van oudere mannen en vrouwen. Vitamine E heeft daarmee een gunstig effect op de gezondheid van ouderen. Dit heeft een studie aangetoond waarbij ouderen dagelijks 200 mg vitamine E kregen toegediend gedurende een periode van 3 maanden. De groep ouderen werd vergeleken met een controlegroep van gezonde volwassenen. Gemeten is het effect...

Probiotica en cystische fibrose

Het probioticum Lactobacillus GG (LGG) vermindert mogelijk longexacerbaties en ziekenhuisopnames bij patiënten met cystische fibrose. Dit concluderen onderzoekers na een crossover-studie bij 38 kinderen met cystische fibrose. De jonge patiënten werden verdeeld in twee groepen en kregen gedurende zes maanden een supplement met LGG of orale rehydratievloeistof (ORS). Daarna werd de behandeling omgedraaid voor nog eens zes maanden. De groep...

Vitamine K kan terugkerende leverkanker voorkomen

Een groep van 60 patiënten die vrij waren van tumoren in de lever na lokale hittebehandeling of chirurgische ingreep werd behandeld met vitamine K2. Alle patiënten testten positief op hepatitis C-virus-antilichamen. Zij werden ingedeeld bij een groep van 30 patiënten die 45 mg vitamine K2 per dag kregen gedurende een periode van 12 maanden of een controlegroep van 30 patiënten....

Vitamine B1 vertraagt atherosclerose bij verstoorde suiker

Patiënten met een verstoorde glucosestofwisseling zoals bij verminderde glucosetolerantie en vormen van suikerziekte, hebben een verhoogd risico van hart- en vaatziekten. Vitamine B1 blijkt een cruciale rol in de stofwisseling van glucose te spelen. In een studie met 10 patiënten met verminderde glucosetolerantie, 10 patiënten met diabetes type-2 en 10 gezonde patiënten werden de effecten van de intraveneuze toediening van...

Propionyl-L-carnitine verbetert vaatverwijdingsfunctie

Bij mensen met perifere arteriële aandoeningen heeft oxidatieve stress een negatieve invloed op de vaatverwijdingsfunctie. Deze verbetert door behandeling met propionyl-L-carnitine (PLC). In een onderzoek bij 25 patiënten met perifere arteriële aandoeningen (Peripheral Artery Disease; PAD) en een controlegroep van 40 personen, werden de vaatverwijdingsfunctie (flow-mediated dilation (FMD)), het nitriet/nitraat-gehalte en de biomarker voor oxidatieve stress (8-OHdG) beoordeeld. Bij de...

Gember tegen misselijkheid

Vrouwen die een gynaecologische laparoscopie ondergaan, kunnen gember innemen om misselijkheid zes uur na de operatie significant te verminderen. Dit blijkt uit een placebo-gecontroleerd onderzoek aan de Universiteit van Bangkok onder 60 patiënten die een gynaecologische laparoscopie nodig hadden. Dertig patiënten (gembergroep) kregen 3 capsules met 0,5 gram gember per capsule één uur voor de operatie. De overige dertig patiënten...

Multi tijdens zwangerschap geeft gezonde baby

Wanneer de aanstaande moeder tijdens haar zwangerschap een multipreparaat neemt, is het risico dat het kind een of andere aangeboren afwijking heeft significant lager dan wanneer de moeder tijdens de zwangerschap geen multipreparaat neemt. Dit blijkt uit een meta-analyse uitgevoerd door een groep Canadese onderzoekers. Ze doorzochten een aantal databases met daarin medische onderzoeken, zoals Medline, PubMed, EMBASE, Toxline, Healthstar...

Multi verlaagt CRP

Vitamine E, vooral in combinatie met andere micronutriënten, vermindert het onderliggende ontstekingsproces van atherosclerose door C-reactief proteïne (CRP) te verlagen. Dit blijkt uit een cross-sectioneel onderzoek bij ruim 2.000 vrouwen en 2.000 mannen tussen 25 en 74 jaar. Deze populatie suppleerde met de voedingsstoffen vitamine E, C, B-complex en/of selenium. Er bleek bij vrouwen een verband met lagere waardes van...

Verband tussen vetzuren en manie?

Bij een lage concentratie eicosapentaeenzuur (EPA) en een hoge concentratie arachidonzuur (AA) in het bloed bleek de kans op manie bij daarvoor gevoelige personen toe te nemen. Dit blijkt uit een kleine studie waaraan 10 gezonde proefpersonen en 10 personen met acute manie deelnamen. De patiënten staakten minimaal 2 weken voor aanvang van de studie hun medicatie. De symptomen werden...

Vitamine E bij radiotherapie (2)

Lange termijnbehandeling met een combinatie van vitamine E en pentoxifylline zorgt voor een significante vermindering van oppervlakkige door bestraling geïnduceerde fibrose. Dit bleek uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door een onderzoeksgroep in Parijs aan de Hôspital Saint-Louis. De studie betrof 44 vrouwelijke patiënten met oppervlakkige door bestraling geïnduceerde fibrose als gevolg van radiotherapie voor borstkanker. Van hen kregen 37...

Vitamine A bij radiotherapie

Uit de resultaten van een studie, uitgevoerd door wetenschappers van de University of Chicago Medical Center, bleek dat suppletie met vitamine A de symptomen van door radiotherapie veroorzaakte proctopathie significant verlaagde. Hierbij speelden de wondhelende effecten van vitamine A een mogelijke rol. Proctopathie is een aandoening van de endeldarm en is een reële complicatie van bestraling van bijvoorbeeld kanker van...

Antioxidanten bij bestraling (3)

In 2006 verscheen een derde publicatie naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door dr. Isabelle Bairati en haar team van de Université Laval, Quebec in Canada. De studie betrof 540 patiënten die radiotherapie ondergingen vanwege diverse soorten hoofd- en nekkanker. In twee willekeurige groepen verdeeld werden de patiënten gedurende de radiotherapie en 3 jaar daarna dagelijks gesuppleerd met ofwel 400...

Therapeutische effecten coënzym Q10 in MPPT-model

Voor het bestuderen van de ziekte van Parkinson wordt vaak gebruikgemaakt van proefdieren. Een van de meest bruikbare methoden betreft de toediening van de stof MPTP (1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) om de pathologie van parkinson te imiteren. Het MPTP-proefdiermodel is zeer geschikt gebleken therapeutische strategieën te kunnen testen. In het MPTP-proefdiermodel werden de effecten van coënzym Q10 getest. Gevonden werd dat coënzym Q10,...

Acupunctuur gunstig bij IVF

Behandeling met acupunctuur verbetert de kans op een zwangerschap en de geboorte van een gezond kind bij vrouwen die een in vitro fertilisatie hebben ondergaan.Dit was de conclusie van een systematische review en meta-analyse van studies waarin het effect van acupunctuur bij vrouwen die IVF ondergingen, werd onderzocht. Er werden 7 onderzoeken geanalyseerd met in totaal 1366 vrouwen. In alle...

Effect statines op prostaatkanker

Drie studies zijn onlangs gepubliceerd over het effect van het gebruik van statines op de incidentie van prostaatkanker. Onderzoekers verbonden aan de American Cancer Society rapporteerden dat het gebruik van statines langer dan 5 jaar geen verband hield met de totale incidentie van prostaatkanker. Wel vonden zij een significante verlaging van het risico van vergevorderde prostaatkanker. In een andere studie...

Vitamine C gunstig bij diabetes

Een dagelijkse inname van 1000 mg vitamine C verlaagt de bloedglucose en verbetert de vetsamenstelling bij personen met ouderdomsdiabetes. Het risico van complicaties als gevolg van diabetes neemt hierdoor af. Aan de studie namen 84 personen met diabetes type-2 deel. Ze werden in twee groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 6 weken dagelijks 500 mg vitamine...

Hartfalen reageert gunstig op carnitine en coënzym Q10

Patiënten met hartfalen hebben baat bij suppletie met carnitine en coënzym Q10. Dit bleek uit een onderzoek waarbij 62 patiënten met hartfalen (klasse II-IV), in twee willekeurige groepen verdeeld, dagelijks gedurende 12 weken werden gesuppleerd met 2250 mg L-carnitine plus 270 mg ubiquinol of een placebo. Ubiquinol is de gereduceerde vorm van coënzym Q10 en biologisch beter beschikbaar voor het...

Lycopeen en onvruchtbaarheid bij mannen

Warme tomatensoep verhoogt de concentratie lycopeen in het sperma significant. Dit bleek uit een studie met 6 gezonde mannelijke vrijwilligers met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Sperma bevat enzymatische en niet-enzymatische verdedigingsmechanismen om schadelijke vrije radicalen uit te schakelen. Lycopeen maakt als component van de voeding deel uit van het niet-enzymatische antioxidatieve systeem. Met betrekking tot het onderzoek kregen...

Omega 3-vetzuren en hart- en vaatziekten

Duitse onderzoekers hebben onlangs alle studies naar de effecten van omega 3-vetzuren op hart- en vaten geïnventariseerd. Van vier grote interventiestudies, ondersteunen drie studies de aanbeveling van verschillende hartstichtingen om dagelijks één gram van de omega 3-vetzuren EPA en DHA te nuttigen. Ze zijn mogelijk van belang bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, bij de behandeling van hart- en...

Vervolg Brits supplementenonderzoek in gevangenis

De Britse onderzoeker Bernard Gesch heeft officieel aangekondigd dat zal worden gestart met de uitvoering van een proefprogramma in verschillende Britse gevangenissen voor jongeren. Mannelijke gevangenen in de leeftijd van 16 tot 21 jaar zullen gedurende 4 maanden op vrijwillige basis worden gesuppleerd met een vitaminen- en mineralensupplement of een placebo. Dit om te zien wat het effect hiervan is...

Start onderzoek intraveneus vitamine C bij kanker

Onderzoekers van het Thomas Jefferson University Hospital en de National Institutes of Health starten binnenkort een nieuw opgezet onderzoek naar de effecten van intraveneuze toepassing van vitamine C bij 20 patiënten met non-Hodgkin lymfoom. De conventionele eerdere standaardbehandeling had bij deze patiënten geen goed resultaat opgeleverd. In een verwachte onderzoeksperiode van 4 tot 6 maanden zal elke deelnemer 3 maal...

Gecombineerd gebruik energiedrankjes en alcohol riskant

Het mengen van energiedrankjes met alcohol is populair onder Amerikaanse jongeren. Het drinken van deze zogenaamde energy drink cocktails blijkt echter niet zonder gezondheidsrisico te zijn. In een studie onder leiding van dr. Mary Claire O\'Brien van Wake Forest University in Noord Carolina werden 4271 studenten ondervraagd over hun drinkgewoonten. Het bleek dat degenen die de meeste energy drink cocktails...

Gunstig effect vitamine C bij diabetes type-1

Onderzoek wijst uit dat vitamine C gelijktijdig gegeven met een adequate controle van de glucosespiegel door insuline bij patiënten met diabetes type-1 de functie van het endotheel normaliseert. Aan het onderzoek namen 36 personen met diabetes type-1 deel. Ze werden in 3 groepen verdeeld. De eerste groep werd gedurende 24 uur met insuline behandeld. Gedurende de laatste 12 uur werd...

Selenium voorkomt schadelijke werking LDL-cholesterol

Er komt steeds meer bewijs dat processen die zich na de maaltijd afspelen een rol spelen bij de vorming van gemodificeerd LDL-cholesterol, dat weer een rol speelt bij de vorming van atherosclerose. Onderzoekers testten bij 14 gezonde proefpersonen of suppletie van selenium dit proces kan tegengaan. De deelnemers kregen gedurende 10 dagen een supplement met 110 mcg selenium. Daarna werd...

Calcium tegen goedaardige darmtumoren

Calciumsuppletie beschermt de darm tegen de terugkeer van goedaardige gezwellen tot vijf jaar na actieve toediening. Dit werkt zelfs als de patiënten in de vijf jaar na het onderzoek geen extra calcium meer hebben ingenomen. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers uit een vervolgstudie onder patiënten die eerder meededen aan een calciumsuppletieonderzoek. De deelnemers hadden allemaal eerder een goedaardig gezwel in de...

Suikerpatiënten gebaat bij appelazijn

Een klein vooronderzoek liet zien dat als patiënten met diabetes type-2 twee eetlepels appelazijn nuttigden voor het slapen gaan dit een verlagend effect had op de nuchtere bloedglucosespiegel de volgende ochtend. Aan het onderzoek namen 7 vrouwen en 4 mannen met ouderdomsdiabetes deel. Ze hielden gedurende drie opeenvolgende dagen bij wat ze aten en deden elke ochtend om 7 uur...

Olijfolie bij hardnekkige jeuk

Patiënten met een chronische leveraandoening lijden vaak onder een hardnekkige vorm van jeuk. Duitse artsen hebben goede ervaringen opgedaan met het smeren van lauw-warme olijfolie op de jeukende plekken. Ook speciaal gemaakte olijfolie-crème bleek hier van nut. De meeste patiënten rapporteerden althans tijdelijk een duidelijke vermindering van de jeukklachten.

Voedingssuppletie gunstig bij TBC

Suppletie met vitamines en selenium verbetert de resultaten van de behandeling van patiënten met tuberculose. Deze conclusie werd getrokken door onderzoekers van Harvard School of Public Health in de VS naar aanleiding van hun recente onderzoek. De placebogecontroleerde studie betrof 887 patiënten met long-TBC in Dar Es Salaam, Tanzania. Van deze groep waren 471 patiënten seropositief, de rest niet. Naast...

Darmbacteriën betrokken bij overgewicht?

Onderzoekers van de Washington University School of Medicine in Sint Louis ontdekten dat veranderingen van lichaamsgewicht gelijke tred houden met wijzigingen in de darmflora. Dikke personen hebben meer Fermicutesbacteriën, terwijl magere personen meer Bacteroïdes hebben. Tijdens afvallen verschuift de samenstelling van de darmflora naar meer Bacteroïdes. Het tegenovergestelde proces vindt ook plaats. In samenhang met de bacteriepopulaties in de darm...

Flavonolen beschermen tegen pancreaskanker

Een hoge inname van de plantenstoffen flavonolen beschermt mogelijk tegen pancreaskanker. Dit bleek uit een studie met 183.518 personen van multi-etnische afkomst. Aan de hand van de gegevens over het voedingspatroon maakten de onderzoekers voor alle deelnemers een schatting van de inname van 3 flavonolen: quercetine, kaempferol en myricetine. Gedurende de acht jaar dat de deelnemers werden gevolgd werden 529...

Tomaten gunstig bij coronaire hartziekten

Patiënten met coronaire hartziekten (CHD) zijn gebaat bij suppletie met lycopeen afkomstig uit tomaten. Dit bleek uit een studie met 30 patiënten met CHD en 50 controlepersonen zonder geschiedenis van chronische ziekten. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 35 tot 55 jaar. Bij aanvang van de onderzoeksperiode hadden de patiënten met CHD significant lagere concentraties antioxidatieve enzymen en significant...

Groene thee. Op uw gezondheid!

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2008 [2 pagina’s] Hij noemt zichzelf ‘Schulmediziner par excellence’, ofwel vrij vertaald uit het Duits: een echte reguliere arts. Het betreft de nu 79-jarige hematoloog prof. dr. Werner Hunstein, wonende in Heidelberg. Tot 2001 verkeerde hij in een goede gezondheid, maar toen sloeg het noodlot toe. Bij Hunstein werd systemische amyloïdose geconstateerd, een ziekte die...

Glucosamine-achtig supplement tegen autoimmuunziekten

Volgens onderzoekers van de University of California onderdrukken glucosamine-achtige voedingssupplementen de schadelijke autoimmuunreacties die optreden bij multiple sclerose (MS) en diabetes type-1. Gevonden werd dat N-acetylglucosamine (GlcNAc) de groei en het functioneren van abnormale T-cellen die het immuunsysteem aanzetten tot de aanval op specifieke eigen lichaamsweefsels zoals myeline in de hersenen bij MS en de insulineproducerende cellen in de pancreas...

Visolie verkleint risico borstkanker

Het eten van vis verkleint de kans op het krijgen van borstkanker. Bij 103 vrouwen met borstkanker en 309 gezonde vrouwen werd bloed afgenomen. Hiermee werd bepaald uit welke vetten de celwanden van de rode bloedlichaampjes waren samengesteld. Het ging vooral om de omega 3-vetzuren die vooral in vis gevonden worden. De concentratie in de celmembranen is afhankelijk van de...

Vitamine D effectief bij hoge bloeddruk

Een lage vitamine D-concentratie in het bloed heeft verband met een grotere kans op hoge bloeddruk. Het onderzoek betrof 613 mannen en 1198 vrouwen. Gedurende 4 tot 8 jaar werden bij alle deelnemers de concentratie van vitamine D in het bloed, gemeten als 25-hydroxyvitamine D [25(OH)D], en de bloeddruk bepaald. Uit de resultaten bleek dat een lage waarde voor 25(OH)D...

Zinksuppletie gunstig voor ouderen

Uit een studie bleek dat suppletie van zink de kans op infecties op hogere leeftijd kan verlagen en een ontstekingsremmend en antioxidatief effect heeft. Aan het onderzoek namen 50 gezonde oudere mannen en vrouwen deel met leeftijden van 55 tot 87 jaar. Alle deelnemers kregen gedurende 12 maanden willekeurig over twee gelijke groepen verdeeld een dagelijkse placebo of suppletie van...

Bioflavonoïden verlagen risico niercelkanker

Bioflavonoïden en in het bijzonder flavonen en flavonolen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de gunstige rol van plantaardige voedingsmiddelen in niercelkanker. Niercelkanker is de meest voorkomende vorm van maligne aandoening van de nieren bij volwassenen. Risicofactoren, voor zover in kaart gebracht, zijn het roken van pijp en sigaren en komt driemaal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen....

Laag selenium, verhoogde kans prostaatkanker?

Er is mogelijk een verband tussen een laag seleniumgehalte en een verhoogd risico van prostaatkanker. Dit bleek uit een meta-analyse van twintig epidemiologische onderzoeken. De gemiddelde verschillen in seleniumgehaltes van het serum, het plasma en de teennagels van patiënten met prostaatkanker en een controlegroep werden berekend en geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat de gemiddelde seleniumconcentratie bij de patiënten 0,23...

Psychiatrisch patiënt minder suïcidaal met omega-3 vetzuren

Onder een groep van 49 psychiatrische patiënten met suïcidale neiging en herhaalde zelfbeschadiging werd de invloed van omega 3-vetzuren onderzocht. De patiënten kregen de standaard psychiatrische zorg en werden gedurende 12 weken ingedeeld bij één van twee groepen. In groep 1 kregen 22 patiënten dagelijks 1,2 gram EPA plus 0,9 gram DHA. Groep 2 bestond uit 27 patiënten die placebo\'s...

Propionyl-L-carnitine gunstig voor patiënten met perifere arteriële vaatziekten

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met perifere arteriële vaatziekten zoals claudicatio intermittens mogelijk baat hebben bij suppletie met propionyl-L-carnitine (PLC). Uit de resultaten van een eerste studie met 40 patiënten met perifere arteriële vaatziekten en 40 controlepersonen bleek dat de patiënten significant hogere concentraties 8-OHdG (8-hydroxy-2-deoxyguanosine) en significant lagere concentraties nitriet en nitraat in het bloed hadden vergeleken met de...

Voedingssupplementen nuttig tegen tekorten

Uit Amerikaans onderzoek met 4384 personen ouder dan 51 jaar blijkt dat degenen die regelmatig voedingssupplementen gebruiken een grotere kans hebben voldoende vitamines en mineralen binnen te krijgen vergeleken met degenen die dit niet doen. Minder dan de helft van de in de studie opgenomen volwassenen was een regelmatige supplementgebruiker. Een significant kleiner percentage van deze personen bleek tekorten aan...

Is zwaarlijvigheid besmettelijk?

Een relatief algemeen voorkomend verkoudheidsvirus, adenovirus-36, is in staat humane stam-vetcellen aan te zetten meer vet op te hopen. Dr. Nikhil Dhurandar van Louisiana State University in de Verenigde Staten had reeds aangetoond dat besmetting met adenovirus-36 in proefdieren leidde tot gewichtstoename. Humane vervolgstudies brachten aan het licht dat 30% van personen met zwaar overgewicht en 11% van personen met...

Vitamine B6 en zwangerschap

Een lage vitamine B6-status houdt verband met een verminderde kans op zwangerschap en een verhoogd risico van spontane abortus. Dit bleek uit een studie uitgevoerd onder 364 vrouwelijke textielarbeiders in China. Tijdens de onderzoeksperiode van 1996 tot 1998 bevielen ze van minstens één kind. De concentratie van het hormoon HCG in de urine werd bepaald om de momenten van conceptie...

Schildklierpatiënten vaker tekort vitamine B12

Patiënten met een auto-immune schildklierziekte laten relatief vaker een tekort aan vitamine B12 en in het bijzonder pernicieuze anemie zien. Dit blijkt uit een onderzoek met 115 patiënten met een auto-immune schildklierziekte en die een gemiddelde leeftijd hadden van 47 jaar. Bij 28% van de deelnemers werd een lage concentratie vitamine B12 in het bloed (133 picomol/l of lager) gemeten....

Meer zon, minder prostaatkanker

Een grotere blootstelling aan de zon in de eerste levensjaren verlaagt mogelijk het risico van prostaatkanker. ` Dit bleek uit een onderzoek waarin de gegevens van een Amerikaanse epidemiologische studie werden geanalyseerd. De zonnestraling in de geboorteplaats werd als maat gebruikt om de blootstelling aan de zon in de vroege levensjaren te bepalen. Ook de blootstelling aan de zon tijdens...

Vitamine E verlaagt risico prostaatkanker

Een hogere concentratie vitamine E in de vorm van alfatocoferol in het bloed houdt verband met een lager risico van prostaatkanker. Dit bleek uit een Finse studie met 29.133 mannelijke rokers in de leeftijd tussen 50 en 69 jaar. Gedurende de 19 jaar dat ze werden gevolgd werd bij 1.732 mannen prostaatkanker gediagnosticeerd. Bij aanvang van de studie werd de...

Calcium en vitamine D beschermen tegen borstkanker

Een hogere inname van calcium en vitamine D verlaagt het risico van borstkanker in premenopauzale vrouwen. Dit bleek uit een onderzoek met 10.578 premenopauzale en 20.909 postmenopauzale vrouwen. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Gedurende de 10 jaar dat de vrouwen werden gevolgd werden bij de premenopauzale vrouwen 276 en bij de postmenopauzale vrouwen 743 gevallen...

Synbiotica verlagen risico colorectaal kanker

Suppletie met synbiotica, een combinatie van pre- en probiotica, verlaagt het risico van colorectaal kanker. Dit was de conclusie uit een Zweeds onderzoek met 37 patiënten met colorectaal kanker en 43 patiënten bij wie darmpoliepen chirurgisch waren verwijderd. Willekeurig in twee groepen verdeeld werden de patiënten gedurende 12 weken gesuppleerd met synbiotica (inuline, oligofructose, Lactobacillus rhamnosus GG en Bifidobacterium lactis...

Zilverkaars mogelijk bescherming tegen borstkanker

Suppletie met het kruid zilverkaars (Cimicifuga racemosa of Black Cohosh) biedt mogelijk bescherming tegen borstkanker. Dat is de conclusie van een Amerikaanse studie naar de effecten van hormoonvervangende supplementen. Aan het onderzoek namen 949 personen deel met borstkanker en 1524 gezonde proefpersonen uit de omgeving van Philadelphia. Uit de studie bleek dat het type hormoonvervangend supplement afhankelijk is van de...

N-acetylcysteïne voorkomt mogelijk nierschade

De antioxidant acetylcysteïne voorkomt mogelijk nierschade die kan ontstaan als gevolg van toediening van contrastvloeistof. Voor het zichtbaar maken van bloedvaten op een röntgenfoto wordt gebruikgemaakt van chemicaliën die nierschade kunnen veroorzaken met soms dodelijke afloop. Aan dit Italiaanse onderzoek namen 354 patiënten deel die gedotterd werden na een doorgemaakt hartinfarct. Voor deze ingreep werd bij de patiënten de contrastvloeistof...

Vitamine D-suppletie beschermt tegen kanker

Suppletie met vitamine D verkleint de kans om kanker te krijgen aanzienlijk. Vooral borstkanker, maar ook long- en dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met 1179 postmenopauzale vrouwen.die alle woonden op het platteland van Nebraska. Tien jaar voor het werkelijke onderzoek begon, was bij geen van hen kanker gediagnosticeerd. Daarna werden ze in drie groepen ingedeeld. Gedurende de daaropvolgende vier jaar...

Vis verlaagt mogelijk risico colorectaalkanker

Het eten van meer vis verlaagt mogelijk het risico van colorectaalkanker en in het bijzonder van distale darmkanker. Dit bleek uit een Japans onderzoek met 782 patiënten met colorectaalkanker en 793 controlepersonen. Met interviews werd informatie verkregen over het voedingspatroon van alle deelnemers. Geen verband werd gevonden tussen de consumptie van rund- en varkensvlees, verwerkte vleesproducten, totaal vet, verzadigde vet...

Tomaten plus broccoli remt groei prostaattumor

Bij mannetjesratten met implantaten van prostaatadenoomcarcinoom, vermindert na verloop van tijd het gewicht van de tumor onder invloed van een voeding met tomaat en broccoli. Opvallend hierbij was dat het gewichtsverlies van de tumor hoger is bij een combinatie van tomaat en broccoli dan bij tomaat of broccoli afzonderlijk. Ook waren de effecten groter dan voor lycopeen uit tomaat. Gedurende...

Procyanidinen uit druivenpitten remmen huidkanker

Bij haarloze muizen ontstaat na bestraling met ultraviolet licht huidkanker. Aan de Universiteit van Alabama, afdeling Dermatologie, deed dr. Santosh Katiyar met behulp van een muizenstudie onderzoek naar de invloed van procyanidinen uit druivenpitten op fotocarcinogenese. Toevoegingen van respectievelijk 0,2 en 0,5% procyanidinen uit druivenpitten in het voer van haarloze muizen resulteerde in vermindering van het aantal en de grootte...

Hoge vitamine C verbetert welbevinden kankerpatiënt

Vitamine C, zowel intraveneus als oraal toegediend, bleek de levenskwaliteit van terminale kankerpatiënten significant te verbeteren. Aan de Kwandong Universiteit in Zuid-Korea kreeg een groep van 39 terminale kankerpatiënten die geen chemokuur volgden 10 gram vitamine C intraveneus toegediend met een tussenpoos van drie dagen. Bovendien namen de patiënten dagelijks vier gram vitamine C oraal. De levenskwaliteit werd beoordeeld aan...

Flavonolen verlagen risico alvleesklierkanker

Een voeding die rijk is aan flavonolen lijkt bescherming te bieden tegen alvleesklierkanker. Dit bleek uit bestudering van de eetgewoonten van 183.518 inwoners van Californië en Hawaï. Gedurende de onderzoeksperiode van acht jaar kregen 529 deelnemers alvleesklierkanker. Personen met de hoogste inname van flavonolen hadden 23% minder risico van alvleesklierkanker. Aldus dr. Ute Nothlings van het Duitse Instituut voor Humane...

Foliumzuur verlaagt kans baarmoederkanker

Foliumzuur met de voeding verlaagt de kans op baarmoederkanker. Dit bleek uit een onderzoek met 1204 vrouwen die waren gediagnosticeerd met baarmoederkanker en 1212 controlepersonen. De leeftijd van de deelnemers liep uiteen van 30 tot 69 jaar. Informatie over de hoeveelheid ingenomen foliumzuur en andere methylgerelateerde voedingsstoffen werd verkregen met behulp van vragenlijsten en genetisch onderzoek werd uitgevoerd. Achtergrond van...

Invloed voeding en lichaamsbeweging op borstkanker

Consumptie van veel groente en fruit en voldoende lichaamsbeweging hebben een gunstig effect op borstkanker. Dit bleek uit een prospectieve studie met 1483 vrouwen die waren gediagnosticeerd met borstkanker in een vroeg stadium. De vrouwen waren onder behandeling en werden gemiddeld gedurende 2 jaar na de diagnose gevolgd. Het bleek dat de dagelijkse consumptie van 5 porties groente en fruit...

Groene thee beschermt tegen colorectale kanker

Chinees onderzoek wijst uit dat regelmatig drinken van groene thee het risico van colorectale kanker mogelijk verlaagt. In een prospectieve studie werd van 69.710 vrouwen met leeftijden van 40 tot 70 jaar de consumptie van groene thee nagegaan via vraaggesprekken. Gedurende de 6 jaar dat de vrouwen werden gevolgd werden 256 gevallen van colorectale kanker gediagnosticeerd. Het bleek dat de...

Vitamine D en eierstokkanker bij zware vrouwen

Bij te zware vrouwen bleek er een relatie te bestaan tussen de hoeveelheid vitamine D in het bloed en de kans op het ontstaan van eierstokkanker. Bij vrouwen met een normaal gewicht was dit niet het geval. In een studie werden 224 vrouwen met eierstokkanker en 603 gematchte gezonde proefpersonen onderzocht. De vrouwen waren tussen 34 en 73 jaar oud....

Noten, gezonde tussendoortjes

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2007 [4 pagina’s] De lekkere ‘tussentrek’ wordt vaak gestild met koeken, zoutjes of andere snacks. Een handjevol gemengde noten is echter vele malen gezonder en óók lekker. Wat maakt noten zo heilzaam? En is er ook een keerzijde? Noten zijn gezond omdat ze over het algemeen goede vetten bevatten, een bron zijn van eiwitten én...

Vlees verhoogt kans op borstkanker

Het eten van vlees en dan vooral rood en bewerkt vlees verhoogt het risico van borstkanker. Dit blijkt uit de resultaten van een studie waarbij meer dan 35.000 pre- en postmenopauzale vrouwen werden gevolgd. De vrouwen waren tussen 35 en 69 jaar oud en werden gemiddeld gedurende 8 jaar gevolgd. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst werd informatie verzameld over...

Calcium en risico van borstkanker

Uit een recente cohortstudie blijkt dat premenopauzale vrouwen met een hoge calciumconcentratie in het bloed een lagere kans op het krijgen van borstkanker hebben. In de studie werd bij 7847 vrouwen voor aanvang van het onderzoek de calciumconcentratie gemeten. De vrouwen werden gemiddeld gedurende 18 jaar gevolgd. In deze periode kregen 437 vrouwen borstkanker. Na analyse bleek er een relatie...

Vooral EPA beschermt tegen borstkanker

Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat vrouwen minder kans op borstkanker hadden, wanneer de concentratie omega 3-vetzuren in het bloed groter was. Uit de resultaten van de studie met 322 vrouwen met borstkanker en 1030 controlepersonen bleek dat als de concentratie omega 3-vetzuren in het bloed groter was, het risico van borstkanker significant was verlaagd. Hoofdzakelijk eicosapentaeenzuur (EPA) bleek verantwoordelijk...

Matige alcohol vergroot risico borstkanker

Al een matige consumptie van alcohol heeft verband met een verhoogd risico van borstkanker. Aan dit grote onderzoek namen 38.454 vrouwen deel. Bij aanvang waren de vrouwen vrij van kanker of hart- en vaatziekten. Ze werden 10 jaar gevolgd. Gedurende 12 maanden werd informatie vergaard over het voedingspatroon waaronder de consumptie van alcohol. Het bleek dat een matige alcoholconsumptie al...

Beschermend effect blauwe bessen tegen zenuwschade

Voeding verrijkt met bosbessen (blueberries) beschermt mogelijk tegen degeneratie van zenuwcellen en achteruitgang van de cognitieve functies.In een studie kregen jonge mannetjesratten gedurende 8 weken voer dat voor 2% uit een extract van bosbessen bestond of normaal voer (placebo). Daarnaast werden ze geïnjecteerd met kaïnezuur of een placebo. Na een week werd het leervermogen van de ratten op verschillende manieren...

Antioxidantrijke kruidenthee verlaagt risico borstkanker

De consumptie van kruidenthee rijk aan antioxidanten bleek het risico van borstkanker te verlagen. Een groep van 4396 Franse vrouwen zonder voorgeschiedenis van kanker werden gemiddeld 6,6 jaar gevolgd. Via voedingsformulieren werd iedere twee maanden informatie omtrent de consumptie van koffie, thee, kruidenthee, vruchtensappen, rode, witte of rosé wijn verkregen. In de onderzoeksperiode werden 95 gevallen van borstkanker gediagnosticeerd. Vergeleken...

Elektroacupunctuur tegen misselijkheid door chemo

Acupunctuur is een effectieve behandelmethode om symptomen van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie te verminderen. Dit bleek uit een onderzoek met 27 kankerpatiënten die behandeld werden met chemotherapie. Na de eerste chemotherapiecyclus ervoeren de patiënten symptomen van misselijkheid en braken. Deze klachten reageerden niet op medicatie. Tijdens de tweede chemotherapiecyclus werden de patiënten behandeld met elektroacupunctuur. Bij 26...

Zwarte thee: gezond of niet?

Consumptie van drie of meer koppen zwarte thee per dag is goed voor het hart en bij minder dan acht koppen per dag zijn de schadelijke effecten van te veel cafeïne minimaal. Dit blijkt uit een review van artikelen over het effect van zwarte thee op de gezondheid. Drie of meer koppen zwarte thee doen het antioxidantengehalte in het lichaam...

Kind minder kanker door multi tijdens zwangerschap

Suppletie van zwangere vrouwen met een multipreparaat verlaagt het risico van kanker bij de nakomelingen. Dit bleek uit een door Canadese onderzoekers uitgevoerde meta-analyse van 7 studies die volgens de gestelde onderzoekscriteria waren geselecteerd uit 61 studies uitgevoerd tussen 1960 en 2005. Selectie van de studies had plaatsgevonden na het doorzoeken van een aantal databases met daarin medische onderzoeken, zoals...

Preventie van darmkanker met omega 3-vetzuren

Alleen wanneer gecorrigeerd werd voor aspirinegebruik bleek er een verband te bestaan tussen hogere bloedspiegels van omega 3-vetzuren en een verlaagde kans op het krijgen van kanker aan dikke darm of endeldarm. Een verband met omega 6-vetzuren werd eveneens waargenomen, maar dit was niet significant. De werking van de omega 3-vetzuren wordt toegeschreven aan een ontstekingsremmend effect doordat ze de...

Waterkers preventief tegen kanker?

Dagelijkse consumptie van waterkers biedt mogelijk bescherming tegen kanker. Aan het enkelblind, gerandomiseerd en cross-over uitgevoerd onderzoek deden 60 gezonde mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar mee. Dertig van hen waren rokers. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks 85 gram waterkers toegevoegd aan hun gebruikelijke voeding. De consumptie van waterkers bleek een verband te hebben met...

Minder kans darmkanker door vitamine D

Amerikaanse onderzoekers concluderen uit een meta-analyse dat een inname van 1000 tot 2000 IE vitamine D3 de kans op colorectale kanker verkleint. Voor dit onderzoek gebruikten ze vijf in Pubmed gepubliceerde artikelen waarin de relatie tussen darmkanker en de serumwaarde van 25(OH)D werd onderzocht. 25(OH)D is de actieve vorm van vitamine D zoals die in het bloed voorkomt. De resultaten...

Minder borstkanker met tamoxifen en voedingssuppletie

Een dagelijkse suppletie van coënzym Q10, riboflavine en niacine aan borstkankerpatiënten, die het medicijn tamoxifen krijgen, lijkt de kans op uitzaaiingen te verkleinen. Aan een Indiase studie deden 84 borstkankerpatiënten mee, die twee maal per dag 10 mg tamoxifen kregen. Daarnaast ontving een deel dagelijks 100 mg coënzym Q10, 10 mg riboflavine en 50 mg niacine. Als markers werden gemeten...

Magnesium, overgewicht en dikke darmkanker

In geval van overgewicht werd een significant verschil gevonden tussen een lage magnesiuminname en dikke darmkanker. In de Nederlandse Cohort Studie werden 58.279 mannen en 62.573 vrouwen gedurende 20 jaar gevolgd. Er werden 2328 gevallen van colorectale kanker geïdentificeerd. Er was een niet-significante associatie tussen een lage inname van magnesium en het risico van colorectale kanker. Alleen in de subgroep...

Risicofactoren bij baarmoederkanker

Uit een studie onder 1204 vrouwen met baarmoederkanker en 1212 controles bleek dat een voeding met veel dierlijke producten het risico van baarmoederkanker verhoogt. Dit risico was bij een voeding met veel dierlijke eiwitten 2 maal zo hoog en bij een voeding met veel dierlijke vetten 1,5 maal zo hoog. Vitamine A, bètacaroteen, vitamine C, vezels en vitaminesupplementen bleken het...

Vooral huishoudelijk werk beschermt tegen borstkanker

Het risico van borstkanker vermindert vooral door het verrichten van huishoudelijk werk. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 218.169 vrouwen van 20 tot 80 jaar uit negen Europese landen. Tijdens dit ruim zes jaar durende onderzoek kregen 3423 vrouwen borstkanker. Drie vormen van lichaamsbeweging werden beoordeeld, te weten recreatieve lichaamsbeweging, beweging in de huishouding en tijdens het werk. Voor de statistische...

Flavonoïden mogelijk tegen borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat flavonoïden in de voeding het risico van borstkanker mogelijk verlagen. Flavonoïden komen in veel verschillende voedingsmiddelen voor en hebben in experimenten laten zien dat zij een antikankerwerking hebben. De relatie tussen flavonoïden in de voeding en borstkanker bij mensen is echter nog weinig onderzocht. In dit onderzoek in de VS werden een groep van 1434...

Knoflook en ui beschermen tegen kanker

Een algemene trend laat zien dat knoflook en ui beschermen tegen verschillende typen kanker. Dr. Carlotta Galeone verbonden aan het Instituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’ in Milaan analyseerde gegevens die over de periode 1991 tot 2004 uit Italiaanse en Zwitserse studies waren verzameld met betrekking tot kanker en de consumptie van ui en knoflook. Het betrof een case-controlstudie met...

Mogelijke bescherming Ginkgo tegen eierstokkanker

In een onderzoek waarbij epidemiologische en biologische data onderzocht werden, wijzen de resultaten erop dat suppletie met Ginkgo biloba bescherming biedt tegen eierstokkanker. Een controlegroep van 721 personen werd vergeleken met 668 patiënten met eierstokkanker. Van de controlegroep gebruikten 4,2% regelmatig Ginkgo en van de kankerpatiënten 1,6%. Het bleek dat het risico van eierstokkanker in de controlegroep 59% lager was....

Koffie beschermt tegen leverkanker

Gewone koffie, niet decafé en thee, beschermt tegen primaire leverkanker, ook wel hepatocellulair carcinoom genoemd. In een onderzoek bij 185 patiënten en een controlegroep van 412 personen bleek dat koffieconsumptie beschermde tegen de ontwikkeling van het hepatocellulair carcinoom. De controlegroep bestond uit patiënten die in het ziekenhuis lagen vanwege acute aandoeningen die niets met kanker te maken hadden en die...

Met pinda’s minder kans op darmkanker

Het eten van pinda’s beschermt vrouwen significant tegen colorectale kanker. De studie liet geen significant verband zien voor mannen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 12.026 mannen en 11.917 vrouwen in Taiwan. Naast de pindaconsumptie werd ook gekeken naar het eten van pickles, een typisch Engels soortement van saus, gemaakt van vezelrijke groente in zuur. Over een periode van tien jaar...

Kleinere kans op slokdarmkanker door flavanonen

Een voedingspatroon dat rijk is aan flavanonen vermindert het risico van slokdarmkanker. In een onderzoek onder 304 personen met de diagnose slokdarmkanker en een controlegroep van 743 personen zonder een voorgeschiedenis van kanker werd een hoge opname van flavanonen in verband gebracht met een verminderd risico van slokdarmkanker. De voedingsgewoonten werden beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Nadat de...

Kans op prostaatkanker door multipreparaten?

Amerikaanse onderzoekers stellen dat ze geen relatie hebben gevonden tussen het gebruik van multivitamines en het risico van het krijgen van prostaatkanker. Ook heavy-users bleken vergeleken met niet-gebruikers geen verhoogde kans te hebben op gelokaliseerde prostaatkanker. Wel bleek in deze subgroep een verhoogd risico van voortgeschreden en fatale prostaatkanker. In een studie met 295.344 mannen, deelnemers aan de National Institute...

Soja verlaagt risico borstkanker

Wanneer vanaf de jeugdjaren soja wordt gegeten, is het risico van borstkanker op latere leeftijd verlaagd. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door dr. Larissa Korde van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten. In het onderzoek bij Aziatisch-Amerikaanse vrouwen tussen 25 en 55 jaar werd de sojaconsumptie van 597 vrouwen met borstkanker vergeleken met die van 966 vrouwen...

Minder darmpoliepen bij hoge seleniumspiegel?

Een verhoogde inname van selenium kan het risico van goedaardige poliepen in de darm helpen verlagen. Er is wel verondersteld dat een verminderde apoptose verbonden is met meer poliepen in de darm, die een voorstadium kunnen betekenen voor dikkedarmkanker. Bovendien is verondersteld dat selenium zijn werking tegen kanker dankt aan de bevordering van apoptose. Bij een onderzoek met 451 personen...

Weinig effect atypische antipsychotica bij alzheimer

Patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben weinig baat bij atypische antipsychotica bij de behandeling van psychose, agressie en geagiteerdheid. Dit blijkt uit een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Aan het onderzoek deden 421 alzheimerpatiënten mee. Drie verschillende middelen werden onderzocht: olanzapine (Zyprexa, gemiddelde dosis van 5,5 mg per dag), quetiapine (Seroquel; gemiddelde dosis...

Voedingspatroon en risico dikkedarmkanker

De Westerse leefstijl is volgens een Frans onderzoek verbonden met een verhoogd risico van dikkedarmkanker. In een cohortstudie met 67.312 gezonde vrouwen plus 172 vrouwen met dikkedarmkanker, 4804 vrouwen zonder darmpoliepen en 516 vrouwen met poliepen waarvan 175 hoog risico poliepen, geven de auteurs als conclusie: \'Het Westerse voedingspatroon met veel vet, dierlijke producten en snacks en weinig groenten en...

Hoog genisteïne, lager risico borstkanker

Een hoge genisteïneconcentratie in het bloedplasma vermindert het risico van borstkanker. Aan het Nederlandse onderzoek deden 87 vrouwen mee met borstkanker vlak voor of tijdens de menopauze en 296 vrouwen met borstkanker na de menopauze. Als controlegroep dienden 383 gezonde vrouwen. Gemeten werden de bloedplasmaniveaus van de soja-isoflavonen daïdzeïne, genisteïne, glyciteïne, O-desmethylangolensine en equol, en dat van van lignanen, plantenstoffen...

Vitamine E tegen bijwerkingen chemotherapie

Inname van een hoge dosis vitamine E beschermt patiënten met kanker tegen neuropathie als gevolg van chemotherapie. Aan de studie deden 30 patiënten mee die een chemotherapiebehandeling ondergingen. Veertien van deze patiënten kregen 600 mg vitamine E per dag gedurende de chemobehandelingen en nog drie maanden erna. De andere groep diende als controlegroep en kreeg geen vitamine E. Na deze...

Doorbraak: intraveneus vitamine C bij kanker

Zie voor uitvoerig verslag: Ortho nr.2, 2006 Onderzoekers van de National Institutes of Health (NIH), onder wie dr. Mark Levine, vonden onverwacht lange overlevingstijden bij drie kankerpatiënten die waren behandeld met intraveneus vitamine C. De gevallen waren op hun merites beoordeeld aan de hand van de NCI Best Case Series (BCS) Program. De eerste patiënt was een 51 jaar oude...

Flavonoïden bij borstkanker

Een onderzoek liet zien dat flavonoïden vrouwen beschermden tegen borstkanker. Het vond plaats onder vrouwen in de Long Island Breast Cancer Study Project en was de eerste keer dat een epidemiologisch onderzoek deze uitkomsten liet zien. De onderzoekers Brian Fink, Susan Steck and Marilie Gammon van de University of North Carolina onderwierpen de gegevens van dit grote project nog eens...

Vitamine D bij borstkanker

Door de relatie te bepalen tussen enerzijds de 25-hydroxyvitamine D-spiegel en anderzijds het risico van borstkanker bleek dat een hogere spiegel tegen deze vorm van kanker beschermde. Een onderzoek van de University of California in San Diego liet zien dat een hoeveelheid vitamine D van driemaal de hoeveelheid die de gemiddelde Amerikaan nu neemt, optimaal is om te beschermen. Al...

Vitamine D bij borstkanker

Onderzoekers van de Samuel Lunenfeld Research Institute in Toronto menen op basis van een populatie-gebaseerde studie dat vitamine D een significante rol speelt bij het voorkomen van borstkanker. Tot op heden waren er weinig van dergelijke studies goed uitgevoerd. Ze hadden 576 patiënten met borstkanker en 1135 gezonde vrouwen geïnterviewd. Het risico bleek het laagst wanneer er in de jeugd...

Homocysteïne verbonden met ernst van hartfalen

In een gecontroleerde studie met 159 patiënten die aan congestief hartfalen leden en 119 controlepersonen werd een positieve correlatie gevonden tussen een verhoogde homocysteïnespiegel en de ernst van de ziekte. Patiënten en controlepersonen werden gemiddeld 4,13 jaar gevolgd. De gemiddelde homocysteïnespiegels waren significant hoger bij de patiënten met congestief hartfalen (15,80 micromol per liter) vergeleken met controlepersonen (10,90 micromol per...

Patiënten met hartfalen laag in vitamine B1

In een studie met honderd patiënten met congestief hartfalen en vijftig gezonde personen, vonden onderzoekers dat de patiënten in de eerste groep een sterk verhoogde kans op vitamine B1-tekort hadden. Eenderde van patiënten met hartfalen bleken deficiënt aan vitamine B1, vergeleken met slechts één op de acht van de gezonde controlepersonen. Lage concentraties vitamine B1 in de urine bleken overeen...

Flavonoïden en risico hartinfarct

Een bepaalde groep van flavonoïden, de anthocyanen, verminderen significant het risico van een acuut hartinfarct. Dit concluderen Italiaanse onderzoekers na een acht jaar durend onderzoek. In meerdere onderzoeken is er een verband gevonden tussen flavonoïden en kransvatziekten. Er was echter weinig onderzoek gedaan naar een verband tussen specifieke flavonoïden in relatie tot kransvatziekten. Het onderzoek werd uitgevoerd in Milaan waar...

Zelftest voor glutenallergie

Onlangs is een test op de markt gekomen waarmee mensen zelf in vijf minuten coeliakie-activiteit kunnen vaststellen. Tot nu toe was zo’n bepaling alleen mogelijk via de arts. De test is vooral geschikt voor mensen met vage klachten die willen weten of glutenallergie daar misschien de oorzaak van is; voor familieleden van coeliakie-patiënten die er zeker van willen zijn dat...

Veroudering door ontstekingssyndroom. Het belang van N-acetylcysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2006 [7 pagina’s] Ontstekingsprocessen en oxidatieve stress zijn gemeenschappelijke kenmerken van het ontstekingssyndroom, onderdeel van de meest uiteenlopende ziektebeelden. Het ontstekingssyndroom is het gevolg van een onvoldoende energietoevoer naar de cellen die aan stress zijn blootgesteld, leidend tot een verschuiving van de cellulaire redoxpotentiaal en de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species; ROS). Een...

Salvestrolen, de ‘vitamines’ van de 21e eeuw?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [4 pagina’s] Dient zich een nieuwe klasse van essentiële voedingsstoffen aan die een specifieke werking hebben, vooral tegen kanker? Is de ontdekking van deze stoffen even belangrijk voor de 21e eeuw als die van de vitamines was voor de 20e eeuw? Wanneer de salvestrolen worden vergeleken met de vitamines, dan impliceert dit dat ze...

Veroudering te lijf met antioxidanten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.8, 2005 [4 pagina's] Wie wel eens tv kijkt, kan de indruk krijgen dat het bij ‘anti-ageing’ draait om Botox, ‘collageeninjecties’ en chemische ‘peeling’. Kortom: om de verworvenheden van de verjongingsindustrie, waarvan Connie Breukhoven dé icoon is. Het sleutelwoord is echter: vrije radicalen. En de remedie: antioxidanten. We willen allemaal jong blijven, of lijken. Sommigen onder...

Drank en risico dikke darmkanker

Regelmatig een biertje of sterke drank vergroot significant het risico van dikke darmkanker. Het drinken van wijn echter verlaagt het risico. Dit zijn de conclusies van een Amerikaans onderzoek. Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van 2291 personen die voor een colonscopie werden gezien wegens bekende risicofactoren of alcoholgebruik. Wie meer dan acht glazen sterke drank of bier per week...

Fundament voor de behandeling schizofrenie

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [2 pagina's] Ongeveer 150 jaar geleden ontwikkelden de Quakers in Engeland de ‘ethische behandeling van de waanzinnige’. De term ‘schizofrenie’ was nog niet bedacht. De diagnostische term was ‘waanzin’. Ze meldden een herstelpercentage van vijftig procent. De helft van hun patiënten herstelde. Ze waren in feite gasten en geen patiënten, aangezien artsen en verpleegkundigen...

Visvetzuren voor vegetariërs?

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.4, 2005 [1 pagina] De geleerden zijn het er onderhand over eens: vis is goed voor hart en vaten. Hartspecialisten schrijven hun patiënten haring, zalm en tonijn voor of regelrecht capsules met daarin de visvetzuren in geconcentreerde vorm: het EPA (eicosapentaeenzuur) en het DHA (docosahexaeenzuur). Maar niet voor niets heten deze omega 3-vetzuren...

Vezels tegen darmkanker

Het gebruik van producten met veel voedingsvezel, vooral volle graanproducten, ontbijtgranen en fruit, verlaagt het risico van dikke darmkanker. Dit is de conclusie van dr. Ulrike Peters van het National Institutes of Health in in de Verenigde Staten. Bij 33.971 deelnemers zonder darmpoliepen werden de voedingsgewoonten bekeken en vergeleken met 3.591 personen met tenminste één kwaadaardige tumor in de endeldarm...

Polymaal in plaats van polypil

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2005 [2 pagina's] Opgetogen berichtten in 2003 Britse onderzoekers dat met een polypil het risico van hart- en vaatziekten met 80% kon worden verminderd. Het begrip polypil was nieuw. Wat hadden ze hiermee op het oog? Het stond te lezen in het toonaangevende medische tijdschrift de British Medical Journal. Achterliggende gedachte van de onderzoekers was...

Houd antidepressiva buiten de deur

Artikel uit Fit Met Voeding nr.6, 2004 [4 pagina's] Zo’n 700.000 Nederlanders lijden aan een depressie. Elk jaar komt er zes procent depressieve patiënten bij. Tweemaal zoveel vrouwen als mannen lijden eraan. Ongeveer vijf procent van de tieners krijgt met een depressie te maken. Eén op de achttien Nederlanders slikt een antidepressivum. Vijf procent van alle medicijnen zijn antidepressiva. Ook aan...

Liever thee dan koffie

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2004 [1 pagina] De geur van versgezette koffie is voor de meesten van ons onweerstaanbaar. Op kantoren en in fabrieken is de ochtendkoffie een welkome onderbreking van de werkzaamheden. Daarmee is de activerende stof cafeïne in koffie de meest geconsumeerde drug ter wereld. Wie tien koppen koffie per dag tot zich neemt wordt niet aangeklaagd...

Sport vereist iets extra’s

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2004 [4 pagina's] Volgens het Voedingscentrum bevat gevarieerde en gezonde voeding voldoende vitamines en mineralen. Toch vullen steeds meer Nederlanders hun voeding aan met supplementen. Ook topsporters grijpen steeds vaker naar de pot met vitaminepillen. Niet zonder reden, want het bedrijven van topsport betekent een aanslag op het lichaam en haar voorraden.

‘Waarom mag ik geen prik drinken’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2004 [8 pagina’s] Overgewicht, afhankelijkheid, kanker Stond als jochie van vijf al bij de deur. Kon amper bij de deurbel, maar kwam met de diepzinnige vraag: 'Waarom mag ik geen prik drinken?' Blijkbaar had hij bij zijn moeder gezeurd en die, het gezeur beu, had hem mij op het dak gestuurd. Wat zeg je dan?...

Eierstokkanker. Een aanvullende antioxidant-therapie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2004 [2 pagina’s] In geval van vergevorderde eierstokkanker zijn de kansen op herstel matig tot slecht. Van alle gynaecologische kwaadaardige aandoeningen heeft eierstokkanker vergeleken met baarmoederhals- en baarmoederkanker tezamen, de slechtste prognose. Dr. Jeanne Drisko van de University of Kansas Medical Center voert verkennende studies uit in het kader van het Program in Integrative Medicine....

Vlees, vis en eieren en risico borstkanker

Amerikaanse onderzoekers vonden geen verhoogd risico op borstkanker door het eten van vlees, vis en eieren. Eerder werd aangenomen dat vlees de kans op borstkanker verhoogde. Het team van dr. Michelle Holmes van Harvard Medical School en Brigham en Women’s Hospital in Boston deed onderzoek bij 88.647 vrouwen. Deze vrouwen deden mee aan de Nurses\' Health Study. In deze achttien...

Methylbromide verhoogt kans op prostaatkanker

Roken en een te hoge inname van vet verhogen de kans op prostaatkanker. Blootstelling aan pesticiden in de land en tuinbouw heeft eveneens een risicoverhogend effect. Speciaal het pesticide methylbromide, vaak toegepast voor grondontsmetting, blijkt in dit opzicht risicovol. Als onderdeel van de vanaf 1994 lopende Agricultural Health Study in de Verenigde Staten werd het beroepsmatig gebruik van pesticiden en...

Gezonde levensstijl vertraagt ontstaan borstkanker

Lichamelijke inspanning en daarbij een normaal gewicht vertragen het ontstaan van borstkanker, zelfs bij vrouwen met een hoog erfelijk risico van de ziekte. Dit is de conclusie van dr. Mary-Claire King van de University of Washington in Seattle. In haar onderzoek werd het risico van borstkanker bepaald bij Joods-Europese vrouwen die veranderingen in het BRCA1-gen en het BRCA2-gen hadden geërfd....

Misosoep en isoflavonen tegen borstkanker

Japanse vrouwen die regelmatig misosoep eten en een hoge inname van isoflavonen hebben, hebben een kleinere kans op borstkanker. Deze relatie werd niet gevonden voor andere sojaproducten. Dit is de uitkomst van een studie van dr. Seiichiro Yamamoto van het Nationale Kankeronderzoek Instituut in Tokio. Aziatische vrouwen blijken zeer weinig borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met vrouwen in Westerse landen....

De ATBC-studie na acht jaar

Het gebruik van vitamine E vermindert het risico van prostaatkanker. Bètacaroteen verhoogt het risico van longkanker. Dit is het resultaat van de Finse ATBC-studie (alfatocoferol, bètacaroteen-studie) van de National Public Health Institute in Helsinki geleid door dr. Jarmo Virtamo. Tussen 1985 en 1993 kregen 29.133 mannelijke rokers tussen de 50 en 69 jaar, dagelijks 50 mg vitamine E (alfatocoferol) of...

Fruit en groente beschermen tegen borstkanker

Vrouwen die tenminste vier porties fruit en groente per dag eten, hebben 50% minder kans op borstkanker dan vrouwen die maar twee porties fruit of groente eten. Dit zei dr. Jackilen Shannon van de Oregon Health and Science University tijdens een bijeenkomst van de American Association for Cancer Research in Phoenix, Arizona. Zij onderzocht de voedingsgewoonten van 378 Chinese vrouwen...

Lycopeen goed na prostaatkankeroperatie

Als direct na het operatief verwijderen van één of beide testes lycopeen wordt gegeven, daalt de PSA-spiegel. Dit is de conclusie van onderzoekers van het Institute of Medical Science in New Delhi in India. Een dergelijke operatie, orchidectomie genaamd, is een gangbare therapie bij hormoongevoelige prostaattumoren. De PSA-spiegel (prostate specific antigen) is een indicator voor de mate van prostaatkanker. Het...

Tomatenpoeder vermindert risico prostaatkanker

Niet alleen lycopeen, de stof die de tomaat rood kleurt, vermindert het risico van prostaatkanker, maar ook de hele vrucht zorgt voor een verminderde kans op de ziekte. Dit is de conclusie van onderzoekers van de Ohio State University. Ze onderzochten 194 mannetjesratten die behandeld waren met N-methyl-N-nitrosourea en testosteron. Deze stoffen waren gebruikt om prostaatkanker bij de dieren op...

Carotenoïden, roken en blaaskanker

Carotenoïden verlagen het risico van blaaskanker. Tenzij men rookt. Dan wordt namelijk het positieve effect van de antioxidatieve stoffen weer tenietgedaan. Dit is de conclusie van dr. Abraham Nomura van het Kuakini Medical Center in Honolulu, Hawaii. Voor het onderzoek werd tussen 1971 en 1977 bij 9345 Japans-Amerikaanse mannen bloed afgenomen en het serum ingevroren. De mannen werden daarna twintig...

Met melk meer testiskanker

Mannen die veel melkproducten gebruiken, vooral kaas, hebben een verhoogd risico van testiskanker. Dit is de conclusie van dr. Michael Garner van de University of Ottawa in Canada. Hij onderzocht 601 Canadese mannen met testis- of zaadbalkanker en 744 mannen zonder kanker. De mannen moesten een vragenlijst invullen over hun voedingsgewoonten. Naar aanleiding van deze vragenlijsten werden zeventien voedingsgroepen, vijftien...

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Vitamine B3

Dyspepsie wordt gedefinieerd als chronische of terugkerende ongemakken in het bovenste gedeelte van de buikholte en gaat gepaard met opgeblazen gevoel, boeren, zuurbranden, misselijkheid of braken.(1) Naar schatting heeft 25% van de bevolking hier jaarlijks mee te maken, hoewel de meesten hiervoor geen medische behandeling ondergaan.(2,3) Vijftig tot 60% van de patiënten met dyspepsie worden beschouwd als lijdend aan ‘non?ulcer...

Gemberthee tegen kanker?

Gemberthee vermindert de ontwikkeling van kanker bij muizen. Dit zeiden dr. Ann Bode en dr. Zigang Dong van de University of Minnesota tijdens een bijeenkomst van de American Association for Cancer Research in Phoenix, Arizona. Voor hun onderzoek gebruikten zij muizen die geïnfecteerd waren met menselijke dikke darmkankercellen. De muizen vormden bijna altijd tumoren. De muizen kregen daarna drie keer...

Boerenkool op zijn best

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2003 [1 pagina] Loodgrijs najaarsweer hangt over de velden. Het is overdag waterkoud en 's nachts heeft het al gevroren. Tegen zessen stopt de taxi met nicht Mirjam, pas afgestudeerd psychiater die bij ons overnacht en voor een congres in G. moet zijn. Eerder op de dag was ik in de biologische winkel van H....

Koffie tegen dikke darmkanker?

Duitse onderzoekers vonden een actieve stof in koffie, methylpyridinium, dat mogelijk beschermt tegen dikke darmkanker. Gedurende vijftien dagen testten ze de stof op ratten. De sterk antioxidatieve stof bleek het effect van bepaalde enzymen te versterken. Deze fase-II-enzymen hebben een beschermende werking tegen dikke darmkanker. De stof is aanwezig in zowel cafeïne als in cafeïnevrije koffie. Methylpyridinium wordt tijdens het...

Foliumzuur beschermt tegen colorectale kanker

Italiaanse onderzoekers vonden dat een hoge foliumzuurinname de kans op dikke darm- en endeldarmkanker verkleint. Deze kans wordt nog kleiner als de inname van foliumzuur gepaard gaat met een hoge inname van methionine en weinig alcohol. Het team van dr. Carlo La Vecchia van het Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri in Milaan deed onderzoek bij 1.953 kankerpatiënten en 4.154...

Westerse voeding en het risico van colorectale kanker

Westerse voeding verhoogt bij vrouwen het risico van dikke darmkanker, maar niet van endeldarmkanker. Dit is de conclusie van onderzoekers van het Simmons College in Boston. Van 76.402 vrouwen tussen de 38 en 63 jaar werd in 1984, 1986, 1990 en 1994 informatie verzameld over hun voedingsgewoonten. Er werd hierbij onderscheid gemaakt tussen twee voedingspatronen, namelijk westerse voeding en sobere...

Combinatietherapie goed bij colorectale kanker

Bij patiënten met endeldarmkanker waarbij de uitzaaiingen in de lever lter operatief werden verwijderd, bleek een chemotherapie gecombineerd met folinezuur effectief en werd goed door de patiënt verdragen. De chemotherapie bestond uit een hoge dosis 5-fluorouracil (5-FU) en oxaliplatine (L-OHP). Aan de Duitse studie deden twintig patiënten mee met uitzaaiingen naar de lever als gevolg van colorectale kanker. De patiënten...

Veel eten verhoogt risico dikke darmkanker

Veel calorieën, koolhydraten, eiwitten en vetten verhogen het risico van dikke darmkanker. Dit is de conclusie van wetenschappers van de University of North Carolina onder leiding van dr. Jessie Satia-About. Bij zwarten komt dikke darmkanker vaker voor dan bij andere etnische groepen die in Amerika leven. Waarom dit zo is, is onduidelijk. De studie werd daarom uitgevoerd onder 676 zwarte...

Vezels en colorectale kanker

Volgens onderzoekers van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten hebben oudere vrouwen die voedingsvezels gebruiken nauwelijks minder kans op endeldarm- en dikke darmkanker. De onderzoekers vroegen tussen 1987 en 1998 aan 45.491 vrouwen die meededen aan het Breast Cancer Detection Demonstration Project (BCDDP) vragenlijsten in te vullen over hun voedingsgewoonten en gezondheid. Na 8,5 jaar hadden 487 vrouwen...

Vezels tegen darmkanker (2)

Het gebruik van voedingsvezels, vooral volle graanproducten, ontbijtgranen en fruit verlagen het risico van dikke darmkanker. Dit is de conclusie van dr. Ulrike Peters van het National Institutes of Health in in de Verenigde Staten. Bij 33.971 deelnemers zonder darmpoliepen werden de voedingsgewoonten bekeken en vergeleken met 3.591 personen met tenminste één kwaadaardige tumor in de endeldarm. De personen deden...

Vezels tegen darmkanker (1)

Vezelrijke voeding vermindert het risico van kanker en van het ontstaan van poliepen in de dikke en endeldarm. Dit is de conclusie van een onderzoeksteam van de MRC Dunn Human Nutrition Unit in Cambridge, Groot-Brittannië. Bij 519.978 Europeanen tussen de 25 en 70 jaar werden van 1992 tot 1998 de voedingsgewoonten bijgehouden. Zij deden allen mee aan de European Commision...

Kankerpatiënten krijgen te weinig informatie

Mensen die lijden aan een ongeneeslijke vorm van kanker krijgen te weinig informatie over de behandelingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan. Dit concludeert dr. C.G. Koedoot van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In een studie werd van 95 patiënten met ongeneeslijke kanker, het gesprek dat ze hadden met de oncoloog, opgenomen. Na analyse van de gesprekken bleek dat de...

Rookvrije speelfilms geëist

Hollywood moet, althans in speelfilms, stoppen met roken. Dat is het standpunt van de helft van de staten van Amerika. In een brief aan de Vereniging van de Amerikaanse filmindustrie, MPAA, wijzen zij op een wetenschappelijke studie waaruit bleek dat kinderen en adolescenten de in speelfilms rokende acteurs als voorbeeld overnemen. De filmindustrie heeft een uniek vermogen om de gezondheid...

Vitamine C en Helicobacter pylori

Epidemiologische studies laten een verband zien tussen een lage inname van vitamine C en een verhoogd risico van maagkanker. Een chronische infectie met de bacterie Helicobacter pylori is een hoge risicofactor voor maagzweer en voor maagkanker. Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de relatie tussen vitamine C-status en H. pylori-besmetting werd door dr. Joel Simon van de General Internal Medicine...

Wandelen vermindert borstkankerrisico

Lichamelijke activiteit verlaagt het risico van borstkanker bij vrouwen na de overgang. Dit is de conclusie van onderzoekers aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle onder leiding van dr. Anne McTiernan. Zelfs matige beweging zoals wandelen, fietsen of zwemmen vermindert het risico, ook al wordt er op latere leeftijd mee begonnen. Hoe langer de activiteit duurt des te...

Sinaasappel geeft kanker minder kans

Iedere dag een sinaasappel zorgt ervoor dat kanker minder kans krijgt. Citrusvruchten verminderen het risico van mond-, keel- en maagkanker met wel de helft. Tevens vermindert één extra citrusvrucht per dag naast de dagelijkse aanbeveling van vijf stuks fruit en groente het risico van beroerte met 19%. Dit concluderen Australische onderzoekers van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)...

Vitamine D tekort; een epidemie?

Door vitamine D-gebrek kunnen chronische ziekten ontstaan zoals osteoporose, borstkanker, darmkanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, depressie en multiple sclerose. Engelse ziekte is de typische gebreksziekte van vitamine D. Regelmatige blootstelling aan zonlicht en suppletie kunnen deze ziekten helpen voorkomen. Dit zei de ontdekker van de actieve vorm van vitamine D dr. Michael Holick van de Universiteit van Boston op het...

Multi vermindert risico darmkanker

Het gebruik van multivitaminen verlaagt het risico van darmkanker. De multi moet wel al lange tijd gebruikt zijn. Dit is de conclusie van dr. Eric J. Jacobs van de American Cancer Society in Atlanta, Georgia. De resultaten komen uit de studie van de Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, waaraan 145.260 voornamelijk blanke ouderen van middelbare leeftijd meededen. Aan het...

Selenium en overleving dikke darmkanker

Patiënten met dikke darmkanker met seleniumwaarden van minder dan 70 mcg/l in het serum hebben een beduidend lagere overlevingskans dan patiënten met een hogere waarde. Tijdens de 37e Medizinische Woche in Baden-Baden bracht prof. Claus-Peter Sieger van de Universtitätsklinik Lübeck de resultaten van een studie uit de jaren negentig onder de aandacht. Aan de studie namen 45 patiënten met T1/T2-tumoren...

Selenium verhoogt risico huidkanker

Selenium voorkomt de terugkeer van huidkanker niet bij mensen die al eerder huidkanker hebben gehad. Selenium verhoogt zelfs het risico van bepaalde vormen van huidkanker. Dit is de conclusie van dr. James R. Marshall van het Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, New York. In een dubbelblind onderzoek werden 1312 patiënten die al eerder huidkanker hadden doorgemaakt,gevolgd. Willekeurig kregen zij...

Kinderen nog veel last na genezing kanker

Steeds meer kinderen genezen van kanker, maar velen hebben nog jaren last van de neveneffecten van de ziekte of van de behandeling. Dit zei dr. Jill Mann van de Universiteit van Birmingham tijdens de jaarlijkse Europese Kanker Conferentie in Kopenhagen. Dr. Mann onderzocht 5016 kinderen die zijn genezen van kanker. Eenderde van de kinderen was genezen van leukemie en een...

Migraine? Let op voeding!

Artikel uit Fit Met Voeding nr.6, 2003 [4 pagina's] In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden om de frequentie van migraineaanvallen en de ernst ervan te verminderen. Bij veel migrainepatiënten speelt voeding een belangrijke rol. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor migraine. Een slechte maag- of darmfunctie, hormonale stoornissen (menstruatie, ovulatie), stress en afwijkingen in lichaamsbouw (skelet en...

Calcium maar ook vitamine D tegen endeldarmkanker

Calcium vermindert het risico van endeldarmkanker bij mannen en vrouwen. Vitamine D vermindert alleen bij mannen het risico van de ziekte. Dit is de conclusie van wetenschappers van de American Cancer Society in Atlanta. Tussen 1992 en 1993 vulden deelnemers aan de Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort een gedetailleerde vragenlijst in over hun voedingsgewoonten, hun medische geschiedenis en levensgewoonten....

Deodorantstoffen teruggevonden in borsttumoren

Parabeen, een chemische stof die vaak als conserveringsmiddel wordt gebruikt in deodorant, wordt teruggevonden in borsttumoren en is daarmee mogelijk een oorzaak van borstkanker. In het weefsel van twintig verschillende borsttumoren vond dr. Philippa Darbre van de University of Reading in Groot-Brittanië parabeen terug. Het parabeen werd in complete vorm teruggevonden en niet als stofwisselingsproduct wat er op wijst dat...

Risicofactoren voor maag en slokdarmkanker

De stijging van het aantal nieuwe gevallen van maag- en slokdarmkanker lijken het resultaat te zijn van maar een paar risicofactoren. Gewichtsreductie, het verminderen van oprispingen en roken en daarnaast meer groente en fruit eten, zou deze verontrustende trend kunnen keren. Dat zegt dr. Lawrence Engel van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York onderzocht tussen 1993 en 1995,...

Een verantwoorde biefstuk

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.6, 2003 [1 pagina] In U. gaan we weer eens langs bij chefkok Lena V. Al snel hebben we het over het bakken, braden en grillen van vlees. Onmiskenbaar behoort het vakkundig manipuleren van hoge temperatuur tot de specialiteiten van de goede kok. Vanuit scheikundig oogpunt een gecompliceerd en boeiend proces, omdat er...

Thee goed tegen huidkanker

Polyfenolen uit groene en zwarte thee kunnen huidkanker voorkomen. Dit zei dr. Zigang Dong van de Universiteit van Minnesota tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Chemical Society in New York. In het onderzoek werden tumorbevorderende stoffen op de rug van geschoren muizen gesmeerd. De muizen werden daarna blootgesteld aan ultraviolet B-straling. Vervolgens werden sommige muizen ingewreven met een oplossing...

Vitamine E tegen maag en slokdarmkanker

De kans op maag- en slokdarmkanker is lager wanneer in het bloed de concentratie van het alfatocoferol hoog is. Dit is de bevinding van dr. Philip Taylor van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten. Uit zijn onderzoek bleek dat het risico van slokdarmkanker (plaveiselcelcarcinoom) en van maagkanker (type gastric cardia cancer) afnam als de bloedspiegels van alfatocoferol stegen....

Omega 3-vetzuren tegen gewichtsverlies

Omega 3-vetzuren, vooral eicosapentaeenzuur (EPA), helpen kankerpatiënten tegen cachexie, gekarakteriseerd door gewichtsverlies en spierverval. Dit is de conclusie van het onderzoek van de Britse onderzoeker dr. K. Fearon. In een dubbelblinde studie moesten 200 patiënten met alvleesklierkanker per dag twee blikjes van 480 ml van een 620 kcal voedingssupplement met 2,2 gram EPA nuttigen. Een placebogroep diende als controle. Na...

Volop veelkleurige zomergroenten

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.5, 2003 [1 pagina] 's Morgens had ik telefoon van natuurgenezer Jan D. Of er over het mineraal rubidium de laatste tijd nog diepere inzichten te melden waren. Rubidium? Nog altijd is het niet duidelijk of dit mineraal dat zich in biologisch opzicht gedraagt als kalium, essentieel is. Officieel in ieder geval (nog)...

Calcitriol verbetert prostaatkankertherapie

Prostaatkankercellen zijn gevoeliger voor bestraling als ze behandeld zijn met de actieve vorm van vitamine D, calcitriol. Dit is de conclusie van dr. Constantinos Koumenis van de University of North Carolina. In een laboratoriumonderzoek werden prostaatkankercellen in twee delen verdeeld. De cellen in het ene schaaltje werden blootgesteld aan calcitriol. De cellen in het andere schaaltje bleven onbehandeld. Alle cellen...

Waarom zijn zoveel ouderen ondervoed?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2003 [4 pagina's] De jeugd lijkt uitgeleverd aan de fastfood-industrie en lijdt in toenemende mate aan kwalitatieve ondervoeding. Met de voedingstoestand van ouderen is het niet veel beter gesteld. En dan hebben we het niet over uitwassen, zoals salmonella-besmettingen in zorginstellingen, maar over de voedingspraktijk van alledag. Steeds meer oudere mensen raken ondervoed. In verzorgingshuizen,...

Antioxidanten verminderen sterfte kanker

Het risico van kanker wordt bij mannen drastisch verlaagd als dagelijks een antioxidantencombinatie wordt genomen. Dit maakte dr Serge Hercberg van het Institut Scientifique et Technique de la Nutrition et de l'Alimentation (CNAM) in Parijs afgelopen week bekend. Aan het Franse SuViMax-onderzoek (SUpplémentation en VItamines et Minéraux AntioXydants) deden 13.000 mannen en vrouwen tussen de 35 en 60 jaar mee....

Vitamine C goed voor meerokers

Vitamine C-suppletie vermindert de schade die wordt veroorzaakt door het meeroken. Dit is de conclusie van dr. Marion Dietrich van de Universiteit van Californië. Het inademen van rook die is uitgeblazen door een roker verhoogt de kans op longkanker en hart-en vaatziekten. In het onderzoek werd bij niet-rokers gekeken naar de F2-isoprostaanconcentratie in het bloed. Dit is een graadmeter voor...

Vet eten vergroot risico borstkanker

Jonge vrouwen die regelmatig dierlijk vet gebruiken, zoals rood vlees en volle melkproducten, hebben meer kans op borstkanker. Dit is de uitkomst van een onderzoek van Harvard Medical School in Boston onder 90.655 vrouwen die nog niet in de overgang waren. De vrouwen waren tussen de 26 en 46 jaar oud en deden mee aan de Nurses' Health Study II....

Kanker door uitlaatgassen

Zeker 13.600 Canadezen krijgen tijdens hun leven kanker als gevolg van de blootstelling aan dieseldeeltjes in uitlaatgassen. Dit is de conclusie van het onderzoek van dr. Jacqueline Sharp van de Sierra Club of Canada. Vooral kinderen lopen een groot risico. Kinderen die met een dieselbus meerijden, staan bloot aan hoge doses van de dieseldeeltjes. Dit leidt ertoe dat 1 op...

Meer prostaatkanker met zeer hoog zink

Mannen die meer dan 100 mg zink per dag nemen, hebben een verhoogd risico van prostaatkanker. Dit vonden onderzoekers van het National Cancer Institute in Amerika.Dr. Michael Leitzmann deed onderzoek onder 46.974 mannen die deelnamen aan de Health Professionals Follow-Up Study. Gedurende veertien jaar werden 2901 nieuwe gevallen van prostaatkanker geconstateerd, waarvan er 434 werden gediagnosticeerd als vergevorderd. Mannen die...

Cysteïne beschermt tegen borstkanker

Hogere concentraties cysteïne bieden mogelijk bescherming tegen borstkanker. Dit is de conclusie van dr. Shumin Zhang van de Harvard Medical School in Boston. Cysteïne is een niet-essentieel aminozuur. Het hoeft dus niet noodzakelijk in de voeding aanwezig te zijn. In 1989 en 1990 werd bij 32.826 vrouwen bloed afgenomen. In 1996 werden 712 vrouwen die borstkanker hadden gekregen, geselecteerd. 712...

Uitzaaiingen door black cohosh

Black cohosh bevordert het uitzaaien van kanker. Dit maakte dr. Vicki Davis tijdens een bijeenkomst van de American Asscociation for Cancer Research bekend. Black cohosh of zilverkaars is een plant waarvan de wortels gebruikt worden om opvliegers en andere bijverschijnselen van de overgang te verminderen. Omdat black cohosh plantaardig is, denken veel vrouwen dat het geen kwaad kan om het...

Geen kanker door vliegreizen

Er is goed nieuws voor frequente vliegers. In een studie werden 44.000 bemanningsleden uit acht Europese landen gevolgd die beroepshalve regelmatig werden blootgesteld aan kosmische straling op 10 km hoogte. Gekeken werd naar het aantal dodelijke kankergevallen. Het onderzoek liet zien dat het aantal doden als gevolg van kanker gelijk was aan het aantal onder de normale bevolking. Bij vrouwelijke...

Nieuw onderzoek toont wel verband vet en borstkanker

Ondanks eerdere publicaties blijkt er wel een verband te zijn tussen de vetinname en het risico van borstkanker. De vroegere onderzoeken blijken onnauwkeurig te zijn geweest. Dit is de conclusie van dr. Sheila Bingham van de Universiteit van Cambridge. Tussen 1993 en 1997 keek zij bij 13.070 vrouwen naar hun voedingsgewoonten. Dit werd gedaan door middel van zowel het invullen...

Langer leven met mediterraans dieet

Mediterraans eten, rijk aan groenten, peulvruchten, fruit en olijfolie verlaagt de kans op het overlijden als gevolg van vele ziekten waaronder kanker en hart- en vaatziekten. Dit is het resultaat van een onderzoek, geleid door dr. Dimitrios Trichopoloulos en gepubliceerd in het gezaghebbende New England Journal of Medicine. In het onderzoek werden meer dan 22.000 Griekse volwassenen gedurende bijna vier...

Acrylamide: Betekenis voor Nederland

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2003 [3 pagina’s] Afgelopen voorjaar heeft de Zweedse ‘National Food Administration’ ontdekt dat acrylamide wordt gevormd bij maillardreacties. Dit type reactie treedt op bij sterke verhitting van koolhydraatrijke levensmiddelen in tegenwoordigheid van eiwitten, zoals bij het maken van chips, frites en brood. Uit onderzoek met proefdieren is gebleken dat grote hoeveelheden acrylamide mutaties bij proefdieren...

Alcoholconcentratie onafhankelijke risicofactor.

Regelmatige (over)consumptie van alcoholische dranken is een risicofactor voor kanker in de mond- en keelholte. Uit een casus gecontroleerd onderzoek onder Puertoricaanse mannen bleek de concentratie alcohol van belang als risicoverhogende factor. De consumptie van alcoholische dranken ingedeeld naar sterkte, namelijk bier, wijn en gedistilleerd, is een risicofactor voor kanker in de mond- en keelholte, hierna aangeduid als mondkanker. Per...

Alfatocoferolsuccinaat meest effectief tegen kanker

In 1982 werd al vastgesteld dat alfatocoferolsuccinaat (alfa-TS) de meest effectieve vorm van vitamine E was om kankercellen te remmen, in vergelijking met alfatocoferol, alfatocoferylacetaat en alfatocoferylnicotaat. Het opvallendst was dat alfa-TS de ontwikkeling van de meeste normale cellen niet beïnvloedt. Dr. Prasad van de University of Colorado heeft de resultaten van de afgelopen twintig jaar nog eens samengevat in...

Selenium en sulforafaan tegen kanker

Het eten van bepaalde voedselcombinaties zoals kip en broccoli of zalm en waterkers helpt tegen kanker, omdat daarin selenium en sulforafaan gecombineerd zitten. Dit is de conclusie van dr. Yongping Bao van het voedingsinstituut van Norwich. Volgens de onderzoeker werken combinaties van sulforafaan, een glucosinolaat, en selenium dertien keer zo sterk tegen kanker dan de stoffen afzonderlijk. Sulforafaan wordt in...

Twee-fasen therapie bij kanker, Pro-oxidanten en Antioxidanten. Deel 1. Zeven argumenten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2003 [6 pagina’s] De niet-toxische tumortherapie is sterk in ontwikkeling. Vooral het theoretische concept met oxidatieve en antioxidatieve behandelfasen is vernieuwend. Uitgangspunt is dat natuurstoffen die bruikbaar zijn tegen een bepaald tumortype niet meer tegelijk worden ingezet. Doel is het effect van de therapie te vergroten. In dit eerste artikel passeren zeven argumenten voor twee-fasen...

Twee-fasen therapie bij kanker, Pro-oxidanten en Antioxidanten. Deel 2. De toepassing: prostaatkanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2003 [6 pagina’s] In de vorige Ortho zijn zeven argumenten gepresenteerd voor een twee-fasen therapie bij kanker. Uitgangspunt van dit theoretische concept is dat natuurstoffen die bruikbaar zijn tegen een bepaald tumortype niet meer tegelijk worden ingezet. Maar hoe krijgt het onderscheid tussen oxidatieve en antioxidatieve behandelfasen vorm in de praktijk? Een antwoord aan de...

Groente en fruit beschermen tegen maagkanker

Uit Japans onderzoek onder bijna 40.000 mensen blijkt dat het eten van groente en fruit de kans op maagkanker verkleint. Aan de JPHC Study Cohort I van het team van dr Shoichiro Tsugane van het National Cancer Research Institute East in Kashiwa deden 19.304 mannen en 20.689 vrouwen mee. In deze tien jaar durende studie werden periodiek vragenlijsten over eetgewoonten...

Glivec goedgekeurd door EU

Het medicijn Glivec (imatinib) is door de Europese Unie goedgekeurd voor de behandeling van leukemie, zo meldt de producent Novartis. Dit is de derde goedkeuring binnen veertien maanden. Het medicijn kreeg veel aandacht in de media doordat het behoort tot een nieuwe generatie medicatie tegen kanker. Ook Ortho besteedde in deze rubriek al eerder aandacht aan dit middel omdat het...

Galblaaskanker door rode pepers

Mensen die veel rode pepers eten, lopen hierdoor meer kans kanker te ontwikkelen aan de galblaas. Daarnaast hebben mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau een hoger risico van galblaaskanker, aldus het International Journal of Cancer. Deze conclusie trokken wetenschappers van de Universiteit van Chili in Santiago. Sinds de jaren zeventig is het aantal gevallen van galblaaskanker in Chili enorm...

Te veel ijzer door voeding

Het eten van veel rood vlees en fruit vergroot de ijzervoorraden in het lichaam. Hierdoor stijgt het risico van verschillende chronische ziekten zoals kanker, hartziekten en diabetes. Volkorenproducten laten deze voorraden juist slinken. Dit concludeerden wetenschappers van de Tufts University in Boston na hun onderzoek onder 614 ouderen. De vrijwilligers waren tussen de 68 en 93 jaar oud. Door middel...

Lycopeen bij prostaatkanker

Nadat de diagnose prostaatkanker is gesteld, doen mannen er goed aan extra lycopeen te slikken. Hierdoor blijft de tumor kleiner en daalt de kans dat de kankercellen uitzaaien naar andere weefsels. Dit concluderen wetenschappers van de Wayne State University in Detroit. Ze onderzochten het effect van lycopeen bij 26 mannen bij wie net prostaatkanker was vastgesteld. Bij hen werd de...

Vitamine E voorkomt blaaskanker

Mensen die al tien jaar lang regelmatig een supplement met vitamine E gebruiken, lopen 40% minder kans te overlijden aan blaaskanker. Vitamine C heeft dit effect niet, aldus het American Journal of Epidemiology. In 1982 vroeg de American Cancer Society in Atlanta bijna een miljoen volwassenen naar hun voeding en supplementgebruik. Tot aan 1998 keken zij hoeveel van deze proefpersonen...

Shii-take paddestoel helpt niet bij prostaatkanker

Er bestonden vermoedens dat het extract van shii take paddestoelen kankerbestrijdende effecten had. Echter uit onderzoek bij 61 mannen met verschillende stadia van prostaatkanker bleek dat de suppletie met de shii take paddestoel geen werking had. De interesse van dr Ralph deVere White, verbonden aan de University of California Davis, werd gewekt door Japanse berichten over de behandeling van kanker...

Alcohol gerelateerd aan borstkanker, roken niet

Alcohol verhoogt het risico van borstkanker. Ieder glas alcohol dat een vrouw per dag extra drinkt, verhoogt dit risico met 7%. Roken, wat een risicofactor is voor vele soorten kanker, blijkt daarentegen geen effect te hebben op het ontstaan van borstkanker. Engelse wetenschappers trokken deze conclusie in het British Journal of Cancer. Zij bundelden de resultaten van 53 studies naar...

Cafeïne en ECGC tegen huidkanker

Huidkanker komt in de Westerse wereld in stijgende aantallen gevallen voor en deze ontwikkeling loopt parallel met de blootstelling aan de zon in de vrije tijd en tijdens vakanties in zonnige oorden. Het onderzoek naar beschermende middelen vooral tegen ultraviolette straling (UVB) is in volle gang. Aan de State University of New Yersey voerde dr Yao-Ping Lu en collega's een...

Knoflook en uien voorkomen prostaatkanker

Mannen kunnen de kans prostaatkanker te ontwikkelen verkleinen door groenten te eten die tot het alliumgeslacht behoren. Dit zijn onder andere de ui, sjalot, knoflook, prei en bieslook. Wetenschappers vroegen 230 patiënten met prostaatkanker en 470 gezonde mannen wat zij aten en gingen zo het effect van verschillende voedingsmiddelen op het risico van prostaatkanker na. De studie werd uitgevoerd in...

Selenium activeert tumorsuppressie-gen p53

In epidemiologische en klinische studies blijkt selenium beschermend ten aanzien van kanker aan longen, prostaat, maag en overige organen. Nadere studie van selenium als preventief middel bij muizen toont specifiek het natuurlijk seleniumhoudend aminozuur L selenomethionine als effectieve substantie. Tot voor kort was het werkingsmechanisme onduidelijk. Door dr Martin Smith en medewerkers van Indiana University School of Medicine in de...

Borstafzetting veelal overbodig

Vrouwen die hun borsten laten afzetten om zo borstkanker te voorkomen, overschatten hun risico van borstkanker in de meeste gevallen ruim. Dit hebben Canadese onderzoekers geconcludeerd. Onderzoekers van de University of Toronto vroegen 75 vrouwen voor- en nadat zij hun beide borsten hadden laten verwijderen hoe zij hun eigen risico van borstkanker inschatten. Vervolgens berekenden zij het risico van borstkanker...

Zuurkool bevat stoffen die kanker voorkomen

Uit Fins onderzoek blijkt dat zuurkool isothiocyanaten bevat. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat deze stoffen kanker voorkomen. Dr Eeva-Liisa Ryhanen heeft onderzoek gedaan naar biomoleculen tijdens het fermentatieproces van witte kool tot zuurkool. De concentratie flavonoïden en glucosinolaten en afbraakproducten werd bepaald. Er werd slechts één flavonoïde gevonden met de naam kaemferol. Deze stof bleef onaangetast door het...

Geen borstkanker door deodorant

Het gerucht gaat dat het gebruik van deodorant en andere middelen tegen transpiratie borstkanker veroorzaakt. Onderzoek van het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle heeft echter uitgewezen dat dit niet waar is. Sommige vrouwen geloven dat producten tegen transpiratie schadelijke stoffen bevatten. Deze zouden opgenomen worden door de huid, vooral bij wondjes en irritaties door het scheren. Om dit...

Honderdjarigen overleven belangrijkste doodsoorzaken

Mensen die minstens 100 jaar geworden zijn overleven de risico’s voor de voornaamste doodsoorzaken. Hieronder vallen kanker, een hartinfarct en veel ziekten waarbij de leefgewoonten een rol spelen. Onder deze ouderen eisen ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals hartfalen en neurologische aandoeningen relatief meer slachtoffers. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers van het St. Mary's Duluth Clinic Health System. Zij bekeken bijna 26.500 overlijdensakten en...

Anamu effectief tegen kanker

Dr Rabi Ann Musah ontdekte in de plant Petiveria alliacea stoffen die kankercellen kunnen doden. Het grote voordeel van deze stoffen is dat ze onderscheid maken tussen kankercellen en gezonde lichaamscellen. Petiveria alliacea is beter bekend onder de naam anamu. Deze plant komt voor in de regenwouden van Zuid-Amerika, waar deze veel gebruikt wordt - alleen of in combinatie met...

Melk goed tegen eierstokkanker

Amerikaans onderzoek laat zien dat magere melk de kans op eierstokkanker met de helft significant verlaagt. Het is de vraag of deze afname wordt veroorzaakt door het calcium, het lactose of door beide. Eierstokkanker is in de beginfase zeer goed te behandelen. Helaas wordt de ziekte bijna nooit in het beginstadium vastgesteld. Als de kanker zich eenmaal verspreid heeft naar...

Advies helpt niet bij prostaatkanker

Advies van een gezonde voeding blijkt niet te helpen om prostaatkanker tegen te gaan. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. In de studie van dr. M. Shike werden 1.350 mannen verdeeld in twee groepen. De ene groep werd intensief begeleid en geadviseerd om hun voeding vooral te laten bestaan uit groente, fruit en vezelrijke voeding. De andere groep kreeg dit advies...

Suiker en het risico van alvleesklierkanker

Vrouwen die te zwaar zijn en die weinig bewegen hebben een driemaal zo grote kans op alvleesklierkanker, wanneer ze veel fructose binnenkrijgen of wanneer ze een hoge glycemische belasting hebben. Werden alle vrouwen in de analyse betrokken, dan was er een niet-significante toename van ongeveer 50% risico voor beide factoren. Aan de Amerikaanse Nurses' Health Study deden 88.802 vrouwen mee....

Wijn verlaagt kans op non Hodgkin lymfoom

Mannen die sinds hun puberteit één of twee glazen wijn per week dronken hadden drie keer minder kans op non Hodgkin lymfoom. Mannen die op latere leeftijd begonnen met het drinken van één of meer glazen wijn per dag hadden 30% minder kans op deze vorm van kanker. Non Hodgkin lymfoom staat op de vijfde plaats op de lijst van...

Uitlaatgassen kankerverwekkend

De uitlaatgassen van dieselvoertuigen zoals vrachtwagens en bussen veroorzaken longkanker, astma en andere ademhalingsproblemen. Dit blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. Het is voor de eerste maal dat deze uitlaatgassen als kankerverwekkend worden aangemerkt. Het rapport is gebaseerd op de uitstoot van voertuigen welke midden jaren negentig gebouwd zijn. Deze worden langzamerhand echter vervangen door nieuwere...

Energierijk voedsel verhoogt kans prostaatkanker

De kans op het krijgen van prostaatkanker neemt vooral toe bij de consumptie van energierijk voedsel. Dr Alan Kristal van de Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle heeft onderzoek gedaan bij 605 mannen met prostaatkanker en 592 gezonde mannen. Hij maakte onderscheid tussen lokale prostaatkanker en het verdergevorderde regionale prostaatkanker. Alle mannen waren tussen de 40 en 64 jaar....

Overlevingskans bij borstkanker te beïnvloeden

Vrouwen bij wie borstkanker is geconstateerd doen er verstandig aan hun gewicht onder controle te houden en veel groenten, fruit, volkorenproducten en magere zuivelproducten en zo weinig mogelijk verzadigde vetzuren te eten. Zij leven hiermee waarschijnlijk langer dan de patiënten die minder op hun gezondheid letten. Dit concluderen dr Cheryl Rock van de University of California in San Diego en...

Soja tijdens puberteit voorkomt borstkanker

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat het eten van soja gedurende de puberteit op latere leeftijd borstkanker kan voorkomen. De kans op borstkanker wordt nog kleiner als er op volwassen leeftijd nog steeds soja wordt gegeten. Er bestaan tegenstrijdige uitkomsten op het gebied van soja en borstkanker. In de jaren negentig werd er veel onderzoek naar gedaan, maar de onderzoeksopzet...

Slank, slanker, slankst

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2002 [1 pagina] George du P, manager PR bij een bekend telecombedrijf belt mij, net teruggekeerd van vakantie in Frankrijk. Al het goede der aarde hebben zijn vrouw en hij volop genoten. En nu zijn er de kilo’s bijgekomen. Afslanken dus. Evelien is al overgeschakeld op poedervoedsel van de drogist, maar dat bevalt allerminst. De...

Multi tijdens zwangerschap voorkomt neuroblastomen

Onderzoek van de School of Public Health University in North Carolina heeft uitgewezen dat wanneer aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap een multi slikken, hun kinderen minder kans hebben op neuroblastomen. Aan het onderzoek deden 538 moeders mee waarvan de kinderen gediagnosticeerd waren met neuroblastomen en 504 moeders van gezonde kinderen. Alle moeders werden telefonisch geïnterviewd over hun vitaminesuppletie voor en...

De eeuwige jeugd voor kankercellen

Elke cel heeft een compleet beveiligingssysteem om er voor te zorgen dat het geen kankercel wordt. Deze beveiliging treedt al op bij het allereerste begin: de DNA-verdubbeling bij celgroei. Bij celgroei krijgt iedere nieuw ontstane cel een stuk gekopieerde genetische informatie (DNA) van zijn oudercel. Maar: Bij iedere DNA-verdubbeling, oftewel het kopiëren van DNA van de oudercel, wat dus nodig...

Verlaagde kans op darmkanker door foliumzuur

Een dagelijkse suppletie van 2 mg foliumzuur bleek voldoende om versnelde celdeling in de dikke darm af te remmen naar een normaal niveau bij mensen met een verhoogde kans op darmkanker. Wanneer iemand ooit poliepen in de dikke darm had laten verwijderen, werd dat aangemerkt als een verhoogd risico. Mits onbehandeld kunnen poliepen uitgroeien tot kankergezwellen. In Noord-Ierland is er...

Soja beschermt tegen borstkanker

Vrouwen die veel sojaproducten eten hebben 60% minder kans op risicoweefsel in hun borsten dan vrouwen die minder soja eten. Dit risicoweefsel, dat een grotere dichtheid heeft dan normaal borstweefsel, duidt op een verhoogd risico van borstkanker. Aangenomen wordt dat in landen als China en Japan een laag aantal gevallen van borstkanker is, te danken is aan de grote hoeveelheid...

Gezonde voeding beschermt tegen mondkanker

Een voedingspatroon rijk aan fruit, graan- en zuivelproducten en olijfolie beschermt tegen mondkanker. Dit komt waarschijnlijk doordat men op deze manier veel vitamine B2, ijzer en magnesium binnenkrijgt. In Griekenland komt relatief weinig mondkanker voor. Toch roken en drinken de mensen daar over het algemeen veel, wat het risico op mondkanker vergroot. Onderzoekers van de medische universiteit in Athene vonden...

Volkorenproducten houden lichaam gezond

Mensen die veel volkoren graanproducten eten ondervinden gunstige effecten op onder andere gewicht, cholesterol- en insulinewaarden. Hierdoor daalt het risico van verschillende ziekten zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker, zo bleek uit de Framingham Offspring Study. Gedurende een periode van vier jaar bekeken onderzoekers van de Tufts University in Boston de gegevens van een kleine 3.000 vrijwilligers...

Overgewicht en inactiviteit verhogen kankerrisico

Reeds lange tijd is bekend dat mensen die inactief en te zwaar zijn een grotere kans hebben verschillende vormen van kanker te ontwikkelen. Recent onderzoek liet zien dat de hoeveelheid insuline die door het lichaam wordt afgescheiden hierbij een rol speelt. De American Institute for Cancer Research analyseerde de wetenschappelijke literatuur op het gebied van overgewicht en risico van kanker....

Verband lycopeen en prostaatkanker

Mannen met hogere concentraties van de carotenoïde lycopeen in hun bloed lijken een kleinere kans te hebben prostaatkanker. Dit blijkt uit een onderzoek aan Yale University. Voorgaande epidemiologische studies hadden tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Bovendien wilde onderzoekster dr Tara Vogt nagaan waarom prostaatkanker in de Verenigde Staten 50% vaker voorkomt bij zwarte mannen dan onder blanke mannen. Daarom stelde zij bij...

Overlijdensrisico’s in kaart gebracht

Een groep onderzoekers in het Amerikaanse Vermont hebben een aantal risicotabellen opgesteld waarin valt af te lezen welk risico men loopt te overlijden aan verschillende soorten kanker, infecties, hartaanval of beroerte. In totaal zijn er vier verschillende tabellen: voor niet-rokende mannen en vrouwen en mannelijke en vrouwelijke rokers. Meestal wordt informatie omtrent risico's van overlijden in grote cijfers gegeven. Zo...

Carnitine verlicht vermoeidheid kankerpatiënten

Kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, zijn vaak ernstig vermoeid. Een drank die de stof carnitine bevat blijkt deze vermoeidheid binnen een week grotendeels te lenigen. Chemotherapie met de middelen cisplatine en ifosfamide put de carnitinevoorraad van het lichaam uit. Carnitine is juist een belangrijk molecuul voor de energieproductie. In het ziekenhuis van het Italiaanse Urbino keek men daarom of een carnitinedrankje...

Gleevec ook in vroeg stadium leukemie werkzaam

Het geneesmiddel Gleevec werd al gebruikt als behandeling van gevorderde stadia van chronische leukemie. Uit recent onderzoek blijkt nu dat het medicijn eveneens een effectieve behandeling vormt in een vroegere fase van de ziekte en het de voortschrijding tot een terminaal stadium kan voorkomen. Gleevec is hiermee effectiever dan de conventionele behandelmethoden. Dr Brian Druker van de Oregon Health and...

Minder borstkanker onder vegetariërs door groente

Vrouwen die vegetarisch eten, hebben een kleinere kans borstkanker te ontwikkelen. Dit komt waarschijnlijk doordat hun voeding meer groenten en peulvruchten bevat dan het eetpatroon van vleeseters. Aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine vroeg men 240 vrouwen met borstkanker en 477 gezonde controlepersonen een vragenlijst in te vullen betreffende hun voedingsgewoonten van de voorgaande twee tot drie...

Klinisch onderzoek tarwegrassap

Tarwegrassap uit ontkiemde tarwe werd 35 jaar geleden ontwikkeld en aanbevolen door Ann Wigmore als remedie tegen chronische ontstekingen aan de darm en bij kanker. Hoewel in de loop van jaren door velen gebruikt, bestond er tot voor kort geen enkele gecontroleerde klinische studie omtrent de geneeskundige werking. In een samenwerkingsproject van verschillende medische afdelingen van de Hebrew University in...

Resveratrol preventief tegen tumoren

In druiven en rode wijn komt resveratrol in verhoogde concentraties voor. Het is een natuurlijke afweerstof tegen schimmels in het plantenrijk. Wanneer de wijnstok in contact komt met schimmels wordt resveratrol aangemaakt als beschermende factor. De polyfenol resveratrol is een stilbeenderivaat, namelijk 3,5,4-trihydroxy-transstilbeen. Epidemiologische studies hebben resveratrol aangemerkt als een chemopreventieve substantie. In diverse in vitro en in vivo experimenten...

Vet eten risico voor alvleesklierkanker

Rokers die veel boter en verzadigde vetzuren eten krijgen vaker alvleesklierkanker dan mensen die hier minder van eten. Koolhydraatrijke voeding verlaagt het risico van alvleesklierkanker juist, aldus onderzoek van het Amerikaanse National Cancer Institute. Aan het onderzoek deden ruim 27.000 rokende mannen in de leeftijd van 50 tot 69 jaar oud mee. Tussen 1985 en 1988 vulden de proefpersonen een...

Specifiek effect vitamine E bij prostaatkanker

Uit eerdere studies bleek vitamine E een beschermend effect te hebben tegen prostaatkanker. Zo verlaagde dagelijkse inname van vitamine E onder rokende mannen het risico op prostaatkanker van 18 naar 12%. Nieuw onderzoek verschaft meer duidelijkheid omtrent de biochemische werkingsmechanismen. Onderzoekers van de Universiteit van Rochester in de Verenigde Staten vonden specifieke effecten voor vitamine E in de vorm van...

Eerste twintig levensjaren bepalend voor kankerrisico

De leefgewoonten tijdens de eerste twintig levensjaren zijn van veel grotere invloed op het risico van verschillende soorten kanker dan genetische factoren. Dit blijkt uit een onderzoek onder 600.000 eerste- en tweede-generatie immigranten in Zweden, waarvoor de landelijke Swedish Family-Cancer Database geanalyseerd werd. Twee publicaties in de International Journal of Cancer geven de belangrijkste conclusies van dit grootschalige onderzoek weer....

Rood vlees, het AMACR gen en prostaatkanker

Uit onderzoek blijkt dat een gen dat verantwoordelijk is voor het maken van enzymen die rood vlees verteren, ook voorkomen in tumoren in de prostaat. Uit eerder onderzoek was al bekend dat rood vlees de kans op prostaatkanker verhoogde, maar onderzoekers wisten nog niet waarom. Deze vraag kan nu wellicht beantwoord worden. Er is namelijk een nieuwe biomarker voor prostaatkanker...

Hormoontherapie vergroot kans eierstokkanker

Hormoonvervangingstherapie met alleen oestrogeen verhoogt de kans op eierstokkanker. Wanneer ook het progesteron werd genomen, dus een combinatie hormoontherapie, bleek het risico niet verhoogd. Dat bleek uit een Zweeds onderzoek, waarin 655 vrouwen met eierstokkanker werden vergeleken met 4000 gezonde vrouwen in de leeftijd van 50 tot 74 jaar. Wanneer de medicatie langer dan tien jaar duurde, bleek de kans...

Voldoende zonlicht voorkomt kanker

Onvoldoende ultraviolette straling kan een risicofactor zijn voor kanker in Noord-Amerika. Dit is gepubliceerd in het tijdschrift Cancer. In de Verenigde Staten bestaan grote regionale verschillen in het aantal gevallen van kanker, voornamelijk borst-, dikke darm-, ovarium- en prostaatkanker. Ook is de incidentie van blaas-, slokdarm-, nier-, long-, alvleesklier-, endeldarm- en maagkanker niet gelijk. Deze verschillen kunnen niet verklaard worden...

Risico dikke darmkanker vermindert met foliumzuur

Onderzoek laat zien dat hogere inname van foliumzuur en minder alcohol helpt om het risico van dikke darmkanker met de helft te verminderen bij mensen waarbij een familielid aan de aandoening lijdt. In de Nurses' Health Studie werden 88.000 vrouwen van 30 tot 55 jaar gedurende zestien jaar gevolgd. Zij werden elke twee jaar gevraagd naar voedingsgewoonten, gewicht, rookgedrag en...

Hormonale substitutietherapie bij oudere vrouwen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [7 pagina’s] Eén van de grootste en best opgezette studies naar de effecten van hormonale suppletietherapie (HST) bij vrouwen na de overgang is onlangs voortijdig stopgezet. Dit was te lezen in het nummer van 17 juli van de Journal of the American Medical Association. De HST-behandeling bleek de kans op borstkanker, een hartaanval, beroerte...

Curcumine remt borsttumorcellen

De gele kleurstof curcumine uit de geelwortel of Curcuma longa L. heeft ontstekingsremmende werking. Enzymreacties, waarbij zuurstofradicalen worden gevormd, worden sterk geremd door curcumine. Enzymsystemen die hierbij betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld lipoxygenase/cyclooxygenase, xanthinedehydrogenase/oxidase en stikstofoxidesynthase. Curcumine in het voer van ratten bleek chemopreventief ten aanzien van darmtumoren. Aan de Fudan University Medical Center in Shanghai werden studies uitgevoerd naar de...

Tomaten verminderen risico prostaatkanker

Uit een cohortonderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van Harvard, bleek dat mannen het risico van prostaatkanker kunnen verminderen door wekelijks een aantal malen tomaten te eten. In de Health Professionals Follow-up Study zijn 47.365 mannen onderzocht. Gedurende twaalf jaar vulden zij drie maal een voedselfrequentielijst in. In deze tijd kregen 2481 deelnemers prostaatkanker. De hoeveelheid lycopeen, een antioxidant in tomaten, werd...

Omega 3-vetzuren beschermen tegen borstkanker

Een Frans onderzoek onder ruim 300 vrouwen wijst uit dat omega 3-vetzuren de kans op borstkanker verkleinen. Het vetweefsel uit de borst werd onderzocht op samenstelling van vetzuren. Uit deze samenstelling leidden de onderzoekers de vroegere consumptie van vetzuren via de voeding af. De resultaten lieten zien dat een hoger gehalte van omega 3-vetzuren in het vetweefsel van de borst...

Vitamine D: De zonneschijnvitamine

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [5 pagina’s] Niet alleen voor de botten Er zijn steeds meer aanwijzingen voor sluipende tekorten van vitamine D in de bevolking. Suboptimale voorziening wordt niet alleen in verband gebracht met osteoporose op latere leeftijd, maar ook met kanker en andere aandoeningen. In een aantal gevallen is suppletie met vitamine D zinvol gebleken. In een...

Gezond! Maak meer gebruik van tuinkruiden

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2002 [4 pagina's] Maak bij de bereiding van uw maaltijd meer gebruik van kruiden in plaats van zout of kunstmatige smaakstoffen. Kruiden barsten van de antioxidatieve kracht die zelfs die van groente en fruit te boven gaat! Dit is de uitkomst van een belangwekkend onderzoek van het Amerikaanse Departement van Landbouw.

Acupunctuur tegen droge mond

Acupunctuurbehandeling blijkt bij veel kankerpatiënten de droge mond die optreedt nadat zij stralingstherapie hebben ondergaan te verlichten, zelfs wanneer de symptomen hardnekkig zijn en de patiënten niet reageren op middelen die de speekselproductie vergroten. In een recent onderzoek ondergingen vijftig patiënten twee tot vijftien acupunctuurbehandelingen, terwijl ze een suikervrij snoepje in de mond kregen om de speekselproductie te stimuleren. Bij...

Zonnebank vergroot kans huidkanker

Het gebruik van een zonnebank of een gezichtsbruiner verhoogt het risico van verschillende soorten huidkanker. Dr Margaret Karagas van de Darthmouth Medical School in New Hampshire deed een case-control onderzoek naar huidkanker. Zij interviewde 603 patiënten met een basale celcarcinoom, 293 mensen met een squameuze celcarcinoom en 540 mensen die geen kanker hadden. Er is gevraagd naar het gebruik van...

Diabetes type-1 te behandelen?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2002 [5 pagina’s] De wereldwijde toename van het aantal gevallen van jeugddiabetes (diabetes type-1) wijst er op dat omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van deze ziekte, naast erfelijke aanleg. Bij de risicofactoren die worden genoemd, horen onvoldoende inname van vitamine D, overmatige koemelkconsumptie dan wel het niet krijgen van borstvoeding en eventueel vaccinatie....

Beweging verbetert immuunfunctie kankerpatiënten

Verschillende studies laten zien dat beweging de immuunfunctie verbetert bij mensen die kanker hebben gehad. Dr Adrian Fairey van de University of Alberta in Canada heeft zes studies geanalyseerd waarbij genezern verklaarde kankerpatiënten een bewegingsplan gevolgd hadden. Bij vier onderzoeken werden verbetering van bloedwaarden gevonden die met het immuunsysteem te maken hebben. Het is echter moeilijk om te zeggen of...

Foliumzuur vermindert risico dikke darmkanker

Uit recent onderzoek is gebleken dat de B-vitamine foliumzuur het risico voor het ontwikkelen van dikke darmkanker bij vrouwen vermindert. De gegevens van 5.681 vrouwen die meewerkten aan een cohortstudie zijn geanalyseerd. Van deze vrouwen kregen 295 vrouwen dikke darm- of endeldarmkanker. Alle vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld om de voedselinname vast te stellen. Dr Paul Terry van de Albert...

Beetje zon helpt vitamine D-tekort al voorkomen

Een gematigde blootstelling aan zonlicht blijkt al voldoende te zijn om de hoeveelheid vitamine D in het lichaam op peil te houden, aldus dr. Holick van de Boston University School of Medicine. Hij presenteerde zijn bevindingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science. Hoewel te veel zon de kans op huidkanker vergroot, blijkt een...

Vitamine E remt groei prostaatkanker

Onderzoekers vonden dat de suppletie met vitamine E de groei van prostaatkanker remt. De vertraagde groei is waarschijnlijk het resultaat van een vermindering in de vasculaire endotheliale groeifactor (VEFG) in het serum van de mannen. Uit de ATBC-studie (Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention study) was al bekend dat vitamine E (50 mg dl-alfatocoferylacetaat) de kans op prostaatkanker significant deed afnemen. Uit...

Vitaminen tegen maagkanker

Uit de Amerikaanse Cancer Prevention Study II blijkt dat vitamine C de kans op overlijden aan maagkanker significant verlaagt, althans wanneer de periode korter is dan tien jaar. Bij suppletie met vitamine E of een multi werden geen effecten gevonden. Aan de studie van dr Eric Jacobs van de American Cancer Society deden 1.045.923 personen uit Noord-Amerika mee. Gekeken werd...

Borstkanker beïnvloed door voeding en zonlicht

Door gegevens van verschillende landen met betrekking tot de incidentie van borstkanker, consumptiegegevens en zonlicht met elkaar te vergelijken is een aantal conclusies getrokken. Dr William Grant ging verschillende databases in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië na. Uit dit ecologische onderzoek kwam naar voren dat het aantal gevallen van borstkanker mogelijk teruggedrongen kan worden door het consumeren van weinig dierlijke...

Voeding rijk aan soja beschermt tegen longkanker

Volgens de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in Singapore beschermen sojarijke voedingsmiddelen en een langere menstruele cyclus tegen longkanker bij niet-rokende vrouwen. Het eten van meer fruit heeft dezelfde uitwerking. Onder Chinese vrouwen komt veel longkanker voor, hoewel het aantal rokers onder deze bevolkingsgroep relatief laag is. Tevens is bekend dat deze vrouwen veel soja, een natuurlijke bron van fyto-estrogenen,...

Groei prostaattumor vermindert door gezonde voeding en weinig stress

Een voeding met weinig vet en veel vezels samen met stressververmindering, vertraagt de groei van prostaattumoren. Tien mensen die prostaatkanker hadden gehad en bij wie tekenen waren van groei van een nieuwe tumor, werden door dr Saxe en zijn collega's van University of California in San Diego onderzocht. Deze mensen kregen gedurende vier maanden een dieet voorgeschreven met veel granen,...

Visolie voor kankerpatiënten

Visolie blijkt, in combinatie met voedingssupplementen, werkzaam te zijn tegen de ernstige vermoeidheid die vaak voorkomt bij kankerpatiënten. Dit blijkt uit een overzichtsartikel dat gepubliceerd werd in Nutrition. Onderzoekers van de Royal Infirmary of Edinburgh bekeken al het onderzoek dat in de afgelopen tien jaar over cachexie bij alvleesklierkankerpatiënten is gepubliceerd. Deze vermoeidheid blijkt een nadelig effect op de kwaliteit...

Geen hard bewijs vitaminen tegen borstkanker

Een onderzoek uit Amerika heeft uitgewezen dat het slikken van vitaminesupplementen enigszins bescherming biedt tegen borstkanker bij blanke vrouwen. Bij donkere vrouwen werden er geen beschermende effecten van vitaminen bij het voorkomen van borstkanker gevonden. Amerikaanse onderzoekers hebben een groots onderzoek opgezet in de staat North Carolina. Het doel van het onderzoek was om te kijken of vitaminesupplementen bescherming bieden...

Foliumzuur tegen darmkanker

Foliumzuursuppletie bij patiënten met adenomen in de dikke darm zorgde voor een versneld herstel na chirurgische verwijdering van een poliep. Ook zorgde foliumzuur in een kortere periode voor minder breuken in de 5-8 exonen van het p53 gen, waardoor de kans op het krijgen van darmkanker aanzienlijk verlaagd wordt. Uit onderzoek blijkt dat foliumzuur de kans op het krijgen van...

Lymfoom en multivitaminen

Onderzoekers van de Harvard School of Public Health in Boston toonden eerder aan dat het gebruik van een multivitaminepreparaat de kans op het ontwikkelen van Non-Hodgkin-Lymfoom bij vrouwen vergroot. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal sterfgevallen als gevolg van Non-Hodgkin niet stijgt door gebruik van multivitaminen of supplementen met de individuele vitaminen A, C of E. In de periode...

Glutamine voor kankerpatiënten

Patiënten met slokdarmkanker blijken baat te hebben bij een supplement met het aminozuur glutamine. Japans onderzoek toonde aan dat de suppletie het functioneren van het immuunsysteem en de darmbarrière verbetert terwijl de patiënten bestraling en chemotherapie ondergaan. Dertien mensen met slokdarmkanker werden willekeurig verdeeld over een glutamine- en een controlegroep. De patiënten in de eerste groep kregen gedurende vier weken...

Onderzoek: geen eenduidige relatie voeding en colorectale kanker

Er is geen eenduidige relatie gevonden tussen voeding en het risico van colorectale kanker. Dit zijn de bevindingen van een groot cohortonderzoek. Aan het onderzoek van dr Paul Terry van de Albert Einstein College of Medicine in New York deden 61.463 Zweedse vrouwen mee. Hen werd gevraagd naar hun voedingspatroon. De vrouwen waren gecategoriseerd naar drie voedselpatronen: gezonde voeding, westerse...

Vitamine C en E en darmkanker

Suppletie met vitamine C of vitamine E resulteerde niet in een verlaagde kans op dikke darm- of endeldarmkanker, zelfs niet na een suppletieperiode van tien jaar of langer. Wel gaf de vitamine-C-groep een significante verlaging te zien van sterfte aan deze vormen van kanker vóór het 65e levensjaar. Ruim 700.000 mannen en vrouwen namen aan de Cancer Prevention Study II...

Lycopeen remt groei prostaatkanker

Mannen bij wie prostaatkanker geconstateerd is kunnen met suppletie van lycopeen de groei van de tumor remmen. Onderzoekers van de Wayne State University en het Barbara Ann Karmanos Cancer Institute in Detroit keken gezamenlijk naar het effect van lycopeen op prostaatkanker. Zij vonden 26 mannen bij wie net prostaatkanker was vastgesteld bereid aan de studie mee te werken. In de...

Zink met selenium bij darmkanker

Patiënten met darmkanker zijn vaak ondervoed. Dit wordt gaandeweg steeds slechter als de ziekte vordert. Uit onderzoek met selenium- en zinksuppletie blijkt dat hun voedingsstatus stabiliseert en dat de patiënten minder last hebben van asthenie. Het onderzoek werd gedaan door dr Federico en collega's van de universiteit van Napels. In totaal deden 60 patiënten mee, allen met de diagnose darmkanker....

Huidkanker behandeld met selenium

Suppletie met selenium heeft een gunstige uitwerking op zowel mensen als proefdieren met huidkanker in het hoofd en de nek. Dankzij de suppletie kan het immuunsysteem alerter reageren op de kankercellen en krimpen de tumoren. Auteurs aan de New York University College of Dentistry bekeken verschillende wetenschappelijke onderzoeken omtrent dit onderwerp en schreven hierover een reviewartikel. In één van de...

Vlees verhoogt kans op kanker

Mensen die veel vlees en weinig fruit en graanproducten eten hebben een ruim drie maal zo grote kans op het ontwikkelen van slokdarmkanker en een twee maal zo hoog risico van maagkanker in vergelijking met mensen die minder rood en bewerkt vlees en jus eten. Dit was de uitkomst van een onderzoek onder 124 patiënten met slokdarmkanker, 124 patiënten met...

Engels ontbijt gerelateerd aan slokdarmkanker

Het traditionele Engelse ontbijt en zeer hete thee zijn waarschijnlijk de oorzaak van het grote aantal gevallen van slokdarmkanker onder vrouwen in Groot-Brittannië. Volgens een recent onderzoek lopen vrouwen die 's ochtends een traditioneel ontbijt eten een twee maal zo grote kans slokdarmkanker te ontwikkelen dan degenen die een licht ontbijt eten. De onderzoekers bestudeerden een groep van ruim 300...

Glutaminesuppletie bij beenmergtransplantatie

Suppletie met glutamine heeft een gunstig effect op patiënten die een beenmergtransplantatie in combinatie met zware chemotherapie hebben ondergaan. Na suppletie hebben patiënten een betere stifstofresorptie en minder last van infecties en slijmvliesontstekingen. Glutamine is een aminozuur dat in het lichaam verschillende functies vervult. Het zorgt onder andere voor herstelwerkzaamheden bij weefselschade. Het ondersteunt de immuunreactie en is een bouwstof...

Foliumzuursuppletie van moeder vermindert kans op acute lymfoblastische leukemie bij kind

Wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap een supplement met foliumzuur nemen, hebben hun kinderen significant minder kans om acute lymfoblastische leukemie te krijgen. Dit heeft het tijdschrift de Lancet gepubliceerd. Tijdens een case-control onderzoek zijn ouders van 83 kinderen met leukemie en ouders van 166 gezonde kinderen, vergelijkbaar qua leeftijd en geslacht, geïnterviewd. Gevonden is dat kinderen 63% minder kans hadden...

Foliumzuur beschermt tegen borstkanker

Vrouwen die met hun voeding meer foliumzuur binnenkrijgen verkleinen hiermee hun kans borstkanker te ontwikkelen. Dit effect van foliumzuur wordt nog eens versterkt wanneer de voeding veel methionine en de vitaminen B6 en B12 bevat. Onderzoekers van de Vanderbilt University in Nashville bepaalden de voedingsgewoonten van ruim 1300 borstkankerpatiënten en even zoveel gezonde controlepersonen. Het onderzoek werd tussen 1996 en...

Vitamine C belangrijkst voor gezondheid

Voor een goede gezondheid lijkt vitamine C het belangrijkste ingrediënt van groente en fruit te zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Californië concluderen dit nadat ze hadden waargenomen dat deze vitamine de hoogste bloedspiegels gaf wanneer de proefpersonen groente en fruit aten. De publicatie in de American Journal of Epidemiology beschrijft de groente- en fruitconsumptie van 116 niet-rokende mannen in...

Seleniumsupplement verlaagt risico prostaatkanker

Lage seleniumspiegels zijn geassocieerd met een verhoogd risico op prostaatkanker. De inname van een seleniumsupplement kan het risico doen afnemen. Dr James Brooks van Stanford University, Verenigde Staten, vergeleek 52 mannen met prostaatkanker en 96 controlepersonen in de leeftijd 49 tot 91 jaar. De deelnemers behoorden tot de Baltimore Longitudinal Study of Aging. De plasmawaarden voor selenium werden gemeten gemiddeld...

Melk mogelijk tegen dikke darmkanker

Een Finse studie liet zien dat naarmate men meer melk dronk, het risico van dikke darmkanker was verlaagd.Dr Ritva Jarvinen van de universiteit van Kuopio in Finland volgde gedurende 24 jaar 9959 mensen van 15 jaar en ouder en keek vervolgens naar het vóórkomen van dikke darmkanker. Degenen die de grootste hoeveelheid volle melk en ook de meeste melk dronken,...

Chlorofyl helpt leverkanker voorkomen

Een onderzoek in China heeft uitgewezen dat leverkanker als gevolg van het toxische aflatoxine voorkomen kan worden door het medicijn chlorofyl. Dr Egner van Johns Hopkins University in Baltimore heeft een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie gedaan bij 180 gezonde mensen in China. Deze mensen kregen gedurende vier maanden dagelijks drie supplementen met 100 milligram chlorofyl of een placebo. Tijdens de derde...

Risico eierstokkanker minder door antioxidanten

Vrouwen die voldoende voedingmiddelen consumeren met caroteen en lycopeen verminderen het risico van eierstokkanker. Dr Cramer van Brigham and Women's Hospital in Boston onderzocht 563 vrouwen met ovariumkanker en 523 gezonde vrouwen. De onderzoekers namen een vragenlijst af over de voedingsgewoonten en gebruiik van supplementen om vast te stellen hoeveel vitamine A, C, D, E en carotenoïden, zoals alfa- en...

Borstonderzoek ter discussie

Volgens Deense onderzoekers draagt het screenen van vrouwen op borstkanker middels mammografie niet bij aan vermindering van het aantal doden door borstkanker. De Deense onderzoekers Olsen en Gotzsche rapporteerden in 2000 over dit onderwerp. Na forse kritiek uit de medische wereld onderwierpen zij hun onderzoeksresultaten aan een nieuwe analyse. Handleiding daarbij was het Cochrane-protocol, opgesteld door het Cochrane Centrum in...

Alvleesklierkanker gerelateerd aan overgewicht en beweging

Een studie heeft laten zien dat mensen die overgewicht hadden of weinig beweging kregen een grotere kans hadden om alvleesklierkanker te krijgen dan gezonde mensen met een normaal gewicht en voldoende beweging. Het is bekend dat te zware mensen met weinig lichaamsbeweging een verminderde gevoeligheid voor insuline hebben. De Canadese onderzoekers vonden dat deze mensen een hogere insulinespiegel hebben in...

Vitamine D gerelateerd gen en borstkanker

Vrouwen met borstkanker blijken een tweemaal zo grote kans op een genetisch defect te hebben, waardoor vitamine D niet goed door het lichaam gebruikt kan worden. Deze bevinding ondersteunt de opvatting van deskundigen dat vitamine D bescherming biedt tegen borstkanker. Ook wordt in sommige typen borstkanker met vitamine D een regressie in de tumor waargenomen. Dr Kay Colston en zijn...

Groente, fruit en antioxidanten geen bescherming tegen eierstokkanker

Een groot epidemiologisch onderzoek kon niet aantonen dat eierstokkanker voorkomen kon worden door de consumptie van groente en fruit en van antioxidanten die in deze voedingsmiddelen voorkomen. Ook suppletie met antioxidanten gaf geen positief effect. Dit was het resultaat van de Nurses' Health Study. Bij dit onderzoek zijn 80.326 vrouwen van 30 tot 55 jaar gedurende zestien jaar gevolgd. Elke...

Zuivel verhoogt de kans op prostaatkanker

Mannen die veel zuivel aten, hadden een verhoogd risico om prostaatkanker te ontwikkelen. Dit volgt uit een Harvard-onderzoek. Een onderzoek bij ongeveer 21.000 mannen liet zien dat degenen die gedurende elf jaar meer dan 600 milligram calcium uit zuivelproducten per dag binnenkregen, 32% meer kans hadden om prostaatkanker te ontwikkelen. Dit in vergelijking met mannen die dagelijks minder dan 150...

Gezonde leefstijl vermindert prostaatkanker

Een leefstijl waarbij mannen voldoende bewegen, op gewicht zijn en gezond eten, helpt prostaatkanker voorkomen. Dr. Eric Klein, hoofd van de afdeling urologische oncologie van de Cleveland Clinic Foundation (Ohio) presenteerde een overzicht op het jaarcongres van de American Dietetic Association. Hij stelde dat er veel onderzoeken zijn gedaan naar de relatie prostaatkanker en leefstijl. Onderhand wordt steeds duidelijker dat...

Minder prostaatkanker door beweging en weinig vet?

Gezonde voeding, weinig vetten en veel vezels, in combinatie met lichaamsbeweging remt mogelijk de ontwikkeling van prostaatkanker. Dit stellen onderzoekers van de University of California in Los Angeles. In het laboratorium brachten zij bloedserum samen met prostaatkankercellen. Dit serum was afkomstig van dertien te zware mannen die ongezond aten en weinig beweging hadden en van acht mannen die gezond aten...

Geen relatie tussen vetinname en dikke darmkanker

Uit een Zweeds onderzoek is gebleken dat de inname van vetzuren niet gerelateerd is aan dikke darm kanker. Er is een onderzoek gedaan naar de voedselconsumptie door middel van een vragenlijst bij 61.000 Zweedse vrouwen van 40 tot 74 jaar. Na tien jaar waren er 460 gevallen van kanker aan de dikke darm of de endeldarm gediagnosticeerd. De onderzoekers van...

Te weinig consumptie van soja om borstkanker te voorkomen?

Aziatische vrouwen worden beschermd door fyto-oestrogenen uit soja tegen borstkanker, maar westerse vrouwen eten er te weinig van om het voor deze groep ook vast te stellen. Onderzoek onder Aziatische vrouwen liet zien dat fyto-oestrogenen risicoverlagend zijn voor borstkanker. Dit lijkt echter niet op te gaan voor niet-Aziatische vrouwen in Amerika. De dagelijkse hoeveelheid fyto-oestrogenen in hun voeding is onvoldoende...

Antitumor stof in zwarte thee ontdekt

Epidemiologische studies hebben aangetoond dat zwarte thee beschermt tegen kanker. Wetenschappers denken nu de stof te hebben geïdentificeerd die de antikanker werking heeft. Het gaat om het theaflavine-3'-monogallaat (TF-2). Deze stof behoort tot de polyfenolen. Vooral zou de stof werken tegen dikke-darmkanker. Bij blootstelling aan TF-2 blijken gewone cellen intact te blijven, terwijl tumorcellen te gronde gaan door apoptose. Het...

Toch oppassen met zonnebank

De zonnebankindustrie in Europa en de Verenigde Staten floreert. De Verenigde Staten bijvoorbeeld telt meer dan een miljoen zonnestudiobezoekers. Zweedse onderzoekers schatten dat de jaarlijkse blootstelling aan UV-straling door de zonnebank het dubbele is van niet-gebruikers. Het effect is vergelijkbaar met dat van een tien procent afname van de beschermende ozonlaag in de stratosfeer. Tot op heden zijn er nauwelijks...

Lijnzaad remt aanmaak hormonen

De concentratie oestrogenen estron en estradiol, waarvan een hoge waarde een risico is voor borstkanker, werd door lijnzaad geremd. Op het jaarcongres van de American Chemical Society presenteerde dr Joanne Slavin van de University of Minnesota in St. Paul de resultaten van haar onderzoek naar het verband tussen lijnzaad en de twee genoemde oestrogenen bij vrouwen na de menopauze. In...

Dierproef: groene thee preventief tegen kanker

Polyfenolen in groene thee beschermen mogelijk tegen diverse vormen van kanker doordat zij als antioxidant de vrije radicalen in het lichaam onschadelijk maken. Uit onderzoek bij ratten blijkt dat water met groene thee allerlei effecten heeft. Vergeleken met ratten die alleen water dronken bleek onder andere vermindering in grootte en kwaadaardigheid van borsttumoren, doordat de ontwikkeling later startte. Volgens onderzoekster...

Smeerwortel is giftig

Smeerwortel bevat giftige alkaloïden en kan leverbeschadigend en ook kankerverwekkend zijn. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil daarom dat smeerwortel verdwijnt uit de voedingssupplementenmarkt. Het bureau roept fabrikanten op hun producten van de markt te halen en consumenten te waarschuwen het gebruik te stoppen. De autoriteiten willen stappen ondernemen tegen Christopher Enterprises, de firma die smeerwortelproducten via internet...

Lijnzaad werkzaam als remmer van prostaatkanker

Volgens voorlopige onderzoeksresultaten lijkt de groei van prostaatkankercellen te vertragen als lijnzaad onderdeel is van een vetarm dieet. Na huidkanker komt prostaatkanker in Amerika op de tweede plaats van meest voorkomende kankervormen. Eén op de zes mannen wordt er ooit mee geconfronteerd en één op de dertig zal eraan overlijden. Lijnzaad is rijk aan vezels en omega 3-vetzuren. Deze stoffen...

Foliumzuur beschermt tegen leukemie

Kinderen die al tijdens de zwangerschap hoge concentraties foliumzuur in het bloed hebben, hebben minder kans om leukemie te ontwikkelen. Dit concluderen onderzoekers van het Institute of Cancer Research in Groot-Brittannië. In het lichaam helpt het enzym MTHFR (methyltetrahydrofolaat-reductase) foliumzuur afbreken. Sommige mensen erven een defect gen voor MTHFR waardoor het enzym niet of minder werkt, zodat de foliumzuurspiegel stijgt....

Vette vis helpt prostaatkanker voorkomen

Mannen die zelden of nooit vette vis aten, ontwikkelden twee keer vaker prostaatkanker dan mannen die dat vaak tot zeer vaak deden. Het tijdschrift de Lancet publiceerde de resultaten van recent onderzoek onder Zweedse 6272 mannen. Deze waren gedurende dertig jaar gevolgd. Vette vis, zoals makreel, haring, zalm en sardines, bevat omega 3-vetzuren. Deze stof is heilzaam voor hartziekten en...

Voedingsvezels effectief tegen kanker

Dagelijkse inname van voedingsvezels kan kanker met 40% verminderen, vooral kankers van dikke darm en endeldarm worden voorkomen. Tijdens de Europese Conferentie over voeding en kanker in Lyon werden resultaten van EPIC (Europan Prospective Investigation of Cancer and Nutrition) . In dit grootste onderzoek ooit naar het verband veroding en kanker, gefinancierd door Cancer Research Campaign, werden 400.000 mensen uit...

Selenium bij chemotherapie

Dr Stephan Wey, specialist voor interne geneeskunde en natuurgeneeskunde te Hamburg, behandelt kankerpatiënten die een chemokuur of bestraling ondergaan aanvullend met selenium. In de periode van de chemokuur of de bestraling geeft hij zijn patiënten 1000 microgram, later 300 microgram selenium per dag in de vorm van natriumseleniet. Doel van de seleniumtoediening is gezonde lichaamscellen te beschermen tegen de schadelijke...

Zoethoutwortel, een fenomenaal geneeskrachtig kruid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2001 [7 pagina’s] De vraag is gerechtvaardigd of zoethoutwortel anticarcinogeen, antihepatotoxisch, anti-allergisch en antiviraal werkt door verhoging van de antioxidantcapaciteit in het lichaam. Op deze en andere vragen zal dit artikel pogen een antwoord te geven. Wanneer men een ethnobotanische verkenning uitvoert door de grote Europese, Afrikaanse en Aziatische culturen, dan stuit men telkens op...

Soort zout van invloed bij dikke darmkanker

Dikke darmkanker is één van de hoofdoorzaken van overlijden door kanker in de Westerse wereld. Een factor welke van invloed zou kunnen zijn is de overschakeling van ruwe zoutsoorten naar geraffineerd keukenzout. Maatstaf voor klinisch onderzoek ten aanzien van het risico op dikke darmkanker is de aanwezigheid van precancereuze lesies of aberrante crypt foci (ACF's). In een studie met ratten...

Raadselachtige afname maagkanker in VS

Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw was maagkanker in de Verenigde Staten de voornaamste doodsoorzaak voor kanker. Tegenwoordig staat maagkanker op de achtste plaats voor de sterfte aan kanker. Als verklaring werden aangevoerd de introductie van de koelkast, de toegenomen consumptie van groenten en fruit en een verminderde inname van nitrosaminen uit bewerkte vleeswaren. Door dr David...

Methylglyoxal, nieuw medicijn tegen kanker?

Indiase onderzoekers hebben een middel tegen kanker gevonden dat de kankercellen vernietigt zonder de gezonde cellen te beschadigen. Het is non-toxisch. Dr. Manju Ray van de Indian Association of the Cultivation of Science heeft veertig patiënten met verschillende soorten kanker behandeld met een combinatie waarvan het methylglyoxal de belangrijkste stof was. De mensen kregen dagelijks maximaal 25 mg per kilo...

Nitraten verhogen kans op blaaskanker

Een onderzoek van dr. Weyer van de Universiteit van Iowa liet zien dat een hoger gehalte van nitraat in het drinkwater een grotere kans op blaaskanker gaf. Het onderzoek wefd uitgevoerd onder vrouwen. 22.000 Amerikaanse vrouwen van 55 tot 69 jaar dronken gedurende minstens tien jaar één bepaald soort drinkwater. Dit betrof het gemeentelijke water of water uit een aparte...

Met alcohol en minder foliumzuur, meer borstkankerrisico

Volgens de Amerikaanse onderzoeker dr. Thomas Sellers is foliumzuurtekort bij alcoholgebruik een extra factor bij het risico op borstkanker. In een studie onderzocht hij levensstijl en gezondheid, de voeding en vitaminegebruik van 34.000 vrouwen na hun menopauze. Na 12 jaar was bij bijna 1600 van hen borstkanker gediagnostiseerd. Alcoholgebruik en inname van foliumzuur bleken daarmee verband te houden. Alcohol wordt...

Onderzoek: vitamine A beschermt tegen huidkanker

Dagelijkse suppletie met 25.000 IE vitamine A bleek effectief squameuze celcarcinoom te voorkomen. Tegen basale celcarcinoom bleek deze vitamine geen bescherming te bieden. Onderzoek is gedaan bij 2.300 mensen die voorheen huidafwijkingen hebben gehad en daardoor meer kans liepen op het ontstaan van huidkanker. Deze mensen kregen vitamine A en werden gedurende vijf jaar gevolgd. Gevonden werd dat deze mensen...

Vitamine E tegen opvliegers

De Lancet-editie 'Oncology' publiceerde onlangs dat vitamine E hielp tegen opvliegers bij vrouwen die behandeld waren geweest voor borstkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd door dr Loprinzi van de beroemde Mayo Clinic in de Verenigde Staten. Patiënten hebben over het algemeen last van opvliegers nadat ze genezen zijn van borstkanker. De vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en de progrestines kunnen dit voorkomen, maar...

Vitamine E en C werkzaam na bestraling

Ontsteking van slijmvlies van het rectum en anus (proctitis) door radiotherapie verbetert of geneest door gebruik van vitamine E en C. De traditionele behandeling met ontstekingsremmende middelen geeft tot nu toe onbevredigende resultaten. Kanker van prostaat, baarmoederhals en baarmoeder worden vaak behandeld met radiotherapie. Ook naburige, gezonde cellen worden beschadigd, vrije radicalen komen daardoor vrij en kunnen proctitus veroorzaken. Deze...

Thiamine helpt hepatitispatiënten

Het behandelen van hepatitis-B-patiënten met vitamine B1 kan de symptomen van de ziekte verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zouden in de toekomst kunnen leiden tot een goedkope manier om de ziekte te behandelen. Volgens de auteurs zou het dan de voorkeur genieten boven de bestaande behandeling (American Journal of Gastroenterology 2001;96:864-868). Hepatitis B is een ziekte die zich verspreidt...

Borium vermindert kans op prostaatkanker

Bij mannen die met hun voeding veel borium binnenkrijgen, is het risico van prostaatkanker verminderd. Tijdens een onderzoek van dr. Zuo-Fen Zhang van de University of California-Los Angeles werd het eetpatroon van 76 mannen met prostaatkanker vergeleken met 7751 gezonden mannen. Deze mannen rapporteerden wat zij gedurende één dag gegeten hadden. De mannen werden verdeeld in vier groepen, gebaseerd op...

Foliumzuur beschermt tegen alvleesklierkanker

Mannen die roken verminderen de kans op alvleesklierkanker door meer foliumzuur tot zich te nemen. Er zijn in deze studie 27.000 mannen van 59 en 60 jaar onderzocht. De mannen die het minste foliumzuur via de voeding tot zich namen, hadden twee keer zo veel kans op het ontwikkelen van alvleesklierkanker dan degenen die het meeste binnenkregen. Dit is gevonden...

Rood vlees en dikke darmkanker

Uit grote bevolkingsstudies komt een hoge consumptie van rood vlees (varkens- en rundvlees) naar voren als een dikke darmkanker verhogende kansfactor. De ermee verbonden relatief hoge inname van vet lijkt uit verdere studies niet de primaire oorzaak te zijn. Haem, de belangrijke ijzerdrager, zou eerder verdacht zijn. In zijn proefschrift: Red meat and colon cancer: a possible role for heme,...

Door maretakextract leven kankerpatiënten langer

Duitse onderzoekers hebben gevonden dat een aanvullende behandeling van kankerpatiënten met maretakextract het leven van deze patiënten kan verlengen met 40%. Patiënten met long-, borst-, endeldarm-, dikkedarm- en maagkanker zijn tussen 1973 en 1988 gevolgd. In het eerste gedeelte van de studie kregen 396 mensen maretakextract en 396 mensen niet. De twee groepen werden gematched, wat inhoudt dat ze dezelfde...

Naast chemo en bestraling ook voedingssupplementen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2001 [4 pagina’s] Gegevens uit de vele humane studies van de afgelopen jaren hebben sterke aanwijzingen opgeleverd voor de preventie van kanker door voeding. Zo is men er tegenwoordig over eens dat groente en fruit een belangrijke factor is bij het voorkomen van deze ziekte. Uit zeer veel studies blijkt ook dat lage bloedspiegels van...

Darmkanker door te weinig koper?

Uit recent onderzoek bij dieren is gebleken dat koperrijke voedingsmiddelen als oesters, chocolade, lever, zaden en noten het risico van dikke darmkanker kunnen verminderen. Ratten die maar 2% van de dagelijks benodigde hoeveelheid koper kregen, hadden meer cellen in het voorstadium van kanker, dan ratten die een normale voeding kregen. Als gevolg van dit onderzoek kan koper toegevoegd worden aan...

Nieuwe impuls voor Viscum album als aanvullende therapie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2001 [2 pagina’s] Viscum album staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Behandelden aanvankelijk, enige decennia geleden, vooral anthroposofische artsen kankerpatiënten met maretakextract, nu zijn het wetenschappelijke onderzoeken die de interesse doen herleven. Onderzoek zonder resultaat Begin dit jaar publiceerden Duitse onderzoekers van de Universiteit van München een onderzoek bij kankerpatiënten met squameuze-celcarcinoom...

Groene thee niet tegen maagkanker

In tegenstelling tot andere studies is geconcludeerd uit een onderzoek van de Tohoku University Graduates School of Medicine in Japan, dat groene thee geen bescherming biedt tegen maagkanker. Maagkanker is de tweede meest voorkomende kankersoort in de wereld. De afgelopen jaren verminderde het aantal, waarschijnlijk door het consumeren van meer groente en fruit. Een ander factor is een verlaging van...

Kankerrisico bij lage cysteïne en vitamine B2

Lage gehaltes van cysteïne en riboflavine worden in verband gebracht met een verhoogde incidentie van maagkanker en slokdarmkanker. Dit is onderzocht in een studie in China door Dr Mark. In 1985 zijn bij 30.000 mensen de gehaltes van B-vitamines, homocysteïne en cysteïne bepaald. Tussen 1986 en 1991 zijn 498 gevallen van slokdarmkanker en 255 gevallen van maagkanker geconstateerd. Tevens was...

Quercetine mogelijk tegen prostaatkanker

Quercetine beschermt mogelijk tegen prostaatkanker, blijkt uit recent laboratoriumonderzoek in prostaatkankerweefsel. De component uit rode wijn, thee, groene groente en citrusvruchten remt androgeenreceptoren in verschillende vormen van prostaatkanker die op de androgenen reageren. Daardoor wordt de groei van een tumor vertraagd of gestopt. Niet-hormonale behandelingen worden in de toekomst steeds belangrijker, omdat prostaatkanker vaak terugkomt ondanks behandelingen met bestraling of...

Vezels beschermen tegen maagkanker

Het risico van maagkanker wordt verlaagd door het eten van vezels, zoals meergranenbrood, haver, pasta en rijst. In deze studie hadden mensen die de meeste vezels aten 60% minder kans op kanker in het bovenste gedeelte van de maag dan mensen die de minste vezels tot zich namen. Het eten van vezels uit fruit en groente hadden geen effect op...

Volkorenbrood gezond

Mensen die volkorenbrood eten, hebben minder kans op hart- en vaatziekten en kanker, meldt het tijdschrift de European Journal of Clinical Nutrition. In een onderzoek bij 34.000 volwassenen in Noorwegen is gebleken dat degenen die het meeste volkorenbrood aten, 23% minder kans hadden op hart- en vaatziekten en 21% minder kans op kanker met een dodelijke afloop. Er wordt verondersteld...

Genotoxiciteit arseen door vrije radicalen

Arseen komt in geringe concentraties algemeen in ons leefmilieu voor. Beroepsmatige blootstelling aan schadelijke hoeveelheden via inhalatie is bekend in de verwerking van nonferro-ertsen, glasfabricage en de halfgeleiderindustrie. Met steenkool gestookte electriciteitscentrales kunnen verhoogde emissies van arseen geven. In sommige streken van Bangladesh en West-Bengalen heeft 32 procent van de waterputten te hoge concentraties arseen. Uit epidemiologische studies blijkt humane...

Te veel ijzer in bloed bij ouderen

Veel ouderen hebben te veel ijzer in het bloed in plaats van te weinig, zoals vaak wordt aangenomen. 1.016 deelnemers van 67 tot 96 jaar, die meewerkten aan een studie naar hart- en vaatziekten zijn getest op het ijzergehalte in het bloed. Ongeveer 13% van de mensen hadden een te hoog ijzergehalte en 3% had een verlaagde ijzerspiegel. Een verhoogde...

Sport moet zonder creatine

Het gebruik van creatine is mogelijk kankerverwekkend, zo stelt de Franse overheidsinstantie, de French Agency of Medical Security for Food (AFSSA). Uitgebreider onderzoek is echter wel noodzakelijk. Volgens de French Agency of Medical Security for Food (AFSSA) is creatinegebruik een risico. Uitgebreider onderzoek is echter noodzakelijk. De stof die door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet als doping wordt gezien,...

Meer risicofactoren alvleesklierkanker

Uit een recent onderzoeksrapport van de National Cancer Institute is naar voren gekomen dat obesitas en verschillende voedingsgewoonten als risicofactoren aangemerkt kunnen worden voor kanker aan de alvleesklier. Dr. Silverman heeft 526 patiënten die aan alvleesklierkanker leden ondervraagd. Ook werden 2153 mensen geïnterviewd ter controle. Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van voorgaande onderzoeken. Geconcludeerd werd dat het roken van sigaretten,...

Vaker leukemie bij vliegpersoneel

Het is de laatste jaren gebleken dat piloten en ander vliegpersoneel vaker aan bepaalde soorten kanker lijden. Het betreft voornamelijk myelome leukemie, wat vaak fatale gevolgen heeft. Dit wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan geïoniseerde straling van de zon. Dit onderzoek is gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet. Er is bij leukemie onder bemanningsleden van vliegtuigen vooral sprake...

Nieuwe kankerdiagnostiek

Uit recent onderzoek is gebleken dat kanker op een nieuwe manier gediagnosticeerd kan worden. Door bloedonderzoek te doen, kan kanker in een vroeger stadium worden ontdekt. Er bestaan zogenaamde mozaïek tumorvaten. Deze worden door de tumor gevormd om het gezwel van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Dit proces wordt angiogenese genoemd. De tumorcellen verspreiden zich via deze vaten, waardoor uitzaaiingen naar...

Vezels verminderen kans op mondkanker

Mensen die veel vezelrijk voedsel consumeren, hebben minder kans om keel- en mondkanker te krijgen. Dit rapporteren Italiaanse onderzoekers. De onderzoekers concludeerden dat mensen die het meeste fruit, groente en volle granen consumeerden, ongeveer 50% minder kans hadden op het ontwikkelen van deze soorten kanker dan mensen die het minst van deze producten tot zich namen. Oplosbare vezels uit havermout...

Verven haar vergroot kans op blaaskanker

Vrouwen die regelmatig hun haar verven lopen een extra risico van blaaskanker. Dit onderzoek kan grote gevolgen hebben voor op de algemene gezondheid, maar er kunnen nog geen aanbevelingen gedaan worden over het wel of niet gebruiken van haarverf. Het onderzoek dat nu gedaan is, is één van de meest uitgebreide onderzoeken op dit gebied tot nu toe. Ook is...

Kerrie mogelijk tegen ontsteking en kanker

Een bestanddeel in kerriepoeder lijkt darmkanker helpen voorkomen, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Kerrie bestaat hoofdzakelijk uit curcuma (geelwortel). Voorts bevat het kerriemengsel peper, gemberwortel, korianderzaad en kruidnagelen. Curcuma is familie van gember. Dit kruid remt een enzym dat betrokken is bij ontstekingen. Dit zogenaamde COX-2-enzym is vaak in grote hoeveelheden aanwezig bij kanker en bepaalde ontstekingen. Er zijn...

Vijfmaal minder kans op prostaatkanker met vitamine E

Gammatocoferol, een specifieke vorm van vitamine E, beschermt mogelijk tegen het ontstaan van prostaatkanker. Dr. Kathy Helzlsouer toonde aan dat mannen in de groep met de hoogste gammatocoferolspiegel, vergeleken met de groep met de laagste spiegel, in de 7 jaar na 1989 vijfmaal minder kans op prostaatkanker hadden. Vitamine E komt voor in ongeraffineerde granen, noten, groene bladgroenten en plantaardige...

Rokers minder longkanker met lycopeen

Lycopeen lijkt zowel voor rokers als niet-rokers de kans op longkanker te verminderen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek afkomstig van Harvard. Andere carotenoïden werkten niet voor beide groepen, aldus dr. Dominique Michaud. Niet-rokers bleken 63% minder kans op longkanker te hebben wanneer zij in de groep met de hoogste inname van alfacaroteen zaten. Voor bètacaroteen, luteïne, bètacryptoxanthine bleek ook...

Koffie, roken en blaaskanker

Rokers die meer dan twee kopjes koffie per week drinken lijken de kans op kanker aan de urineblaas te verkleinen. Dr. Gonzalo Lopez-Abente geeft aan dat roken het zwaarst weegt bij de kans op kanker aan de blaas. Het drinken van koffie blijkt geen preventieve maatregel. Stoppen met roken is beter dan meer koffie gaan drinken, aldus de onderzoeker. De...

Saw palmetto helpt ook bij prostaatkanker

Waar al bekend was dat extract van het kruid saw palmetto (sagopalm) werkt bij een vergrote prostaat is het waarschijnlijk dat de stof ook prostaatkankercellen remt. Hiertoe werd een proef uitgevoerd om deze mogelijkheid te onderzoeken. In het laboratorium werden prostaatkankercellen vergeleken met een cellijn van gewone cellen. Aan de cellen werden verschillende concentraties van het saw palmetto toegevoegd. Het...

Antioxidanten voorkomen maagkanker

Zowel een Helicobacterpyloribehandeling met antibiotica als een behandeling met antioxidanten is erg doeltreffend bij kleine onstekingen, mogelijk een voorstadium van kanker, in de maag. Dr. Pelayo Correa ontdekte dat, vergeleken met een placebo, de relatieve kans op achteruitgang bij patiënten met niet-kankerverwekkende maagwandontstekingen bij enkel een H. pyloribehandeling 4,8 was. Voor de groepen vitamine C en bètacaroteen gold 5,0 en...

Borstkanker: onderzoek van de laatste 7 jaar

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2000 [9 pagina’s] Wat is er van over, van deze aanbevelingen. Of beter: wat kan aan het rijtje worden toegevoegd? Nu, in 1999, zijn de inzichten verder uitgebouwd. De wetenschap heeft niet stil gestaan. Wat is de opbrengst? Antioxidanten Relatief veel onderzoek is gedaan naar de relatie van borstkanker en de inname van antioxidanten met...

Lijnzaad reguleert bloedsuikerspiegel

Lijnzaad helpt mogelijk bij het reguleren van glucosespiegels. Vooral wanneer het met brood gecombineerd wordt zijn schommelingen in suikerspiegels te beperken. Volgens dr. Sarah Booth bevat lijnzaad hoge concentraties alfalinoleenzuur en polysacchariden. Hiervan is bekend dat het de kans op kanker en hart en vaatziekten vermindert. Uit haar onderzoek bleek dat de glycemische respons met lijnzaad veel geleidelijker liep dan...

Broccolibestanddeel remt tumorgroei

Waarom groenten zoals broccoli beschermen tegen kanker is nog steeds niet duidelijk. De werking van een specifieke soort voedingsstof, genaamd DIM (3,3'-diindolylmethaan), begint wel duidelijker te worden. Uit onderzoek aan de University of California in Berkeley met voedingsstoffen in broccoli en borstkankercellen is gebleken dat DIM kankerremmende capaciteiten heeft. Volgens dr. Chibo Hong verhindert DIM de deling en verspreiding van...

Vitamine C status en sterfte

Een lage vitamine C status blijkt in meerdere onderzoeken verbonden met een verhoogde kans op overlijden door hart- en vaatziekten en kanker. Als vrije radicalenvanger kan vitamine C de LDL-cholesterolfractie in het bloed en het DNA tegen oxidatieve beschadigingen beschermen. Met als consequentie een preventieve werking ten aanzien van vaataandoeningen en het ontstaan van kanker. Inderdaad werd in een aantal...

Te heet niet goed voor de slokdarm

Het te heet drinken van warme dranken zoals koffie met melk of thee blijkt de kans op slokdarmkanker met een factor vier te vergroten, zo blijkt uit Spaans onderzoek. Een overmatige consumptie van vlees, dierlijke vetten en zout vergroten ook de kans op slokdarmkanker. Groene thee, groenten, fruit en ontbijtgranen verlagen de kans op deze aandoening met maar liefst 63%,...

Lage seleniumspiegel, slokdarmkanker op de loer

In meer dan een kwart van alle gevallen van slokdarm- en maagkanker in een gedeelte van China is een te lage seleniumspiegel mede verantwoordelijk, zo blijkt uit een Amerikaans/Chinees onderzoek. Volgens onderzoeker dr. Steven Mark is het opzetten van projectonderzoeken waarbij selenium wordt verstrekt noodzakelijk om te zien of dit deze bijna epidemische vorm van kanker kan terugdringen. In de...

Vet eten rol bij borstkanker

Ondanks dat het nog steeds niet duidelijk is waardoor borstkanker wordt veroorzaakt, lijkt het erop dat een vetrijk voedingspatroon een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte. De Britse onderzoeker dr. Richard Wiseman stelde vast dat zowel erfelijkheid, omgeving als infectieziekte niet de hoofdoorzaak van borstkanker konden zijn. De inname van dierlijk vet heeft een verband met de kans...

Calcium wel, vezel niet na endeldarmkanker

Voedingsvezelsuppletie verhoogt de kans op een terugkeer van endeldarmkanker. Een suppletie van calcium lijkt de kans op terugkerende tumoren juist te verkleinen. Daar waar bevolkingsonderzoeken vaak uitkwamen op zowel een remmende als kankerstimulerende functie van voedingsvezel, volkorenproducten en groenten, laten dierexperimenten doorgaans een beschermende werking zien. Dr. Claire Bonithon-Kopp vond in haar onderzoek dat 29,3% van de patiënten die voedingsvezel...

Wijn ook goed voor de endeldarm

Cabernet- en zinfandelwijn, goed voor hart en vaten, verlagen mogelijk de kans op endeldarmkanker, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Dr. Joseph Anderson geeft aan dat bij één glaasje per week de kans op endeldarmkanker al verminderde. Hierbij hadden de reguliere wijndrinkers meer voordeel dan de niet-drinkers of bier- en zwaardere drinkers. De wijngroep kreeg slechts in 1% van de...

Knoflook: elke week 6 teentjes …

Mensen die regelmatig rauwe of gekookte knoflook eten hebben, vergeleken met mensen die dit nooit of nauwelijks doen, 50% minder kans op maagkanker en 33% minder op endeldarmkanker. Dit is de conclusie van dr. Aaron Fleischauer. Hij vergeleek hiervoor de resultaten van 22 onderzoeken naar knoflookconsumptie en de kans op kanker. In de onderzoeksanalyse kwam verder naar voren dat er...

Olijfolie ’s werelds beste endeldarmcleaner

Olijfolie blijkt ook te beschermen tegen de ontwikkeling van endeldarmkanker, zo blijkt uit een onderzoek van de Oxford University. Waar olijfolie de gezondheid ten goede komt, blijken vlees en vis de kans op kanker aan de ingewanden te vergroten. Dr. Michael Stoneham ontdekte in een gegevensbestand van 28 landen, verspreid over 4 continenten, een verband tussen het optreden van endeldarmkanker...

Antioxidanten uit appels remmen groei tumorcellen

Een volkswijsheid zegt: an apple a day keeps the doctor away... Wetenschappelijk onderzoek aan de Cornell University, Ithaca, New York, lijkt deze stelling te ondersteunen. De in appels en dan voornamelijk in de schil aanwezige fenolen en flavonoïden zijn krachtig werkzame antioxidanten. Extracten van de appel Red Delicious toegevoegd aan celkweken van darm- en leverkankercellen hadden remmende effecten op de...

Kruidensupplement verkleint tumorrisico

Het kruidenpreparaat PC-SPES dat PSA-spiegels van mannen met prostaatkanker laat dalen, lijkt nu ook tumoren te kunnen voorkomen. PC-SPES is een mengsel van 8 kruiden waaronder ginseng, saw palmetto en chrysanthemum. Dr. Jan Geliebter onderzocht de invloed van het kruidenpreparaat op tumorgroei bij ratten. Het bleek dat slechts 60% van de ratten die PC-SPES kregen bij een dosering van 0,05%...

Cholesterolverlagend medicijn helpt mogelijk tumoren

Cholesterolverlagende medicijnen stimuleren hoogstwaarschijnlijk ook de aanmaak van meer bloedvaten. Alhoewel dit tot preventie van hartaanvallen leidt, is er ook kans op de ontwikkeling van kanker. Dr. Kenneth Walsh vermoedt dat de medicijnen (statines) samenwerken met een enzym genaamd protein kinase Akt/PKB. De combinatie zorgt voor een gereguleerde aanmaak van nieuwe vaten. Volgens dr. Michael Simons van het Beth Israel...

Geraffineerde graanproducten risicovol

Volgens Zwitserse onderzoekers is het beter om geen producten met geraffineerde granen te eten in verband met een grotere kans op kanker aan mond, slokdarm en strottehoofd. Dr. Levi onderzocht in een case-control onderzoek of er een verband was tussen het regelmatig eten van ongeraffineerde, volkoren producten of geraffineerde graanproducten en de kans op en aantal vormen van kanker. Hij...

Haaienkraakbeen werkt niet!

Haaienkraakbeen tegen kanker is verspilling van geld, aldus de Deense dr. Lene Adrian. De kankerexpert geeft aan dat het supplement in een onderzoek onder Deense borstkankerpatiëntes niet werkte. Van de 17 patiëntes die aan het onderzoek meededen ontwikkelde de kanker zich na de haaienkraakbeensuppletie bij 15 en kreeg één vrouw bovendien hersenkanker. Aan het onderzoek werkten 17 vrouwen mee. Alle...

Endeldarmkanker; rood vlees toch riskant

Rood vlees eten en endeldarmkanker blijken wel degelijk een verband met elkaar te hebben. Dit is het resultaat van een groot onderzoek naar voedingspatronen en de kans op allerlei vormen van kanker. Dr. Elio Riboli is blij met het resultaat. Volgens hem blijkt uit de eerste onderzoeksgegevens een duidelijk verband tussen het regelmatig eten van rood vlees en de kans...

Broccoli belangrijk bij longkanker

Broccoli, kool en aanverwante groenten bevatten bestanddelen die mensen beschermen tegen longkanker, zo blijkt uit een nieuw onderzoek onder 18.000 Chinezen. Volgens dr. Stephanie London blijkt dat mensen die veel zogenaamde isothiocyanaten, uit bijvoorbeeld broccoli, in hun lichaam hebben, 36% minder kans op longkanker te hebben over een periode van 10 jaar. Vermoedelijk zorgen de isothiocyanaten voor een verhoogde productie...

Alcohol ongunstig bij maagkanker; antioxidanten aanbevolen

Alcoholconsumptie blijkt een aanzienlijke invloed te hebben op levenslengte bij patiënten met maagkanker. De overlevingskansen zijn hierbij afhankelijk van de alcoholinname en verschillen van 5 tot 10 jaar. Dr. Domenico Palli is van mening dat patiënten die behandeld worden voor maagkanker minder alcohol moeten drinken en meer antioxidanten moeten innemen.Uit het onderzoek bleek dat na 5 jaar 26% van de...

Langdurig de pil verhoogt borstkankerrisico

Vrouwen die een aaneengesloten periode van 10 jaar of langer de anticonceptiepil hebben geslikt, hebben na hun vijfenvijftigste een tweemaal hogere kans op borstkanker. In zijn onderzoek bleek dat vrouwen boven de 55 jaar 2,1 maal meer kans op borstkanker hadden wanneer ze langdurig de pil geslikt hadden. Dr. Huibert Burger van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht weet niet hoe...

Nieuw onderzoek borstkanker

In Denemarken zijn onderzoekers pas begonnen met een zeer groot bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Hiermee willen zij meer duidelijkheid scheppen over het ontstaan van de ziekte. Daarnaast hopen ze veranderingen in lifestyle aan te kunnen wijzen om borstkanker te kunnen voorkomen. Aan het onderzoek werken bijna 60.000 vrouwen mee.

Visolie herstelt lichaamsgewicht bij alvleesklierkanker

Gewichtsverlies door kanker aan de alvleesklier is hoogstwaarschijnlijk met behulp van visoliesupplementen te voorkomen. Deze werking wordt toegeschreven aan de omega 3-vetzuren in visolie. Het gaat hier om een aandoening die bij meerdere vormen van kanker optreedt en in veel gevallen tot overlijden leidt. Dr. Stephen Wigmore geeft aan dat na 4 weken behandeling met visoliesupplementen patiënten gemiddeld 0,5 kg...

Vitamineslikkers overlijden minder snel aan hart- en vaatziekten en beroerte

Een dagelijkse portie multivitamine, aangevuld met vitamine A, vitamine C of vitamine E lijkt de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten of een beroerte aanzienlijk te verminderen, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Gek genoeg vergroot deze dagelijkse gewoonte wel de kans op overlijden aan kanker bij mannelijke rokers. Volgens Margaret Watkins van de Centers for Disease Control and...

Combinatie vetzuren vermindert hart- en vaatziekten

Onverzadigde vetzuren beschermen hoogstwaarschijnlijk tegen kransvatziekten. Dr. Frank Sacks, onderzoeker aan Harvard, benadrukt dat een plantaardig voedingspatroon rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, omega 3- en omega 6- vetzuren bescherming biedt tegen kransvatziekten. Vooral de combinatie van de verschillende vetzuren werkt sterk preventief, aldus dr. Sacks. Sacks sprak op de bijeenkomst van de American Heart Association in Reston. Daar presenteerde hij...

Antidepressiva stimuleren borstkanker

Antidepressiva verhogen hoogstwaarschijnlijk de kans op borstkanker. De medicijnen verhogen het risico met circa 70%, aldus Amerikaanse onderzoekers. Zij benadrukken dat artsen zich hiervan op de hoogte moeten stellen en paroxetine beter niet kunnen voorschrijven.

Tumoren exact te traceren met vitamine B12

Vitamine B12 kan als indicator voor tumoren gebruikt worden, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Alhoewel het hier om pril onderzoek gaat, wisten de Amerikanen bij 90% van de onderzochte patiënten vast te stellen of er tumoren waren in borst, long, schildklier, prostaat, endeldarm, hersenen of botten. Bij één patiënte werd zelfs een tumor in de borst geconstateerd, terwijl de...

Contact met radon leidt vaker tot longkanker

Een langdurige blootstelling aan radon, een radioactief gas, verhoogt de kans op longkanker, zo blijkt uit een onderzoek dat in de American Journal of Epidemiology verscheen.Volgens dr. Wiliam Field nadert het aantal gevallen van longkanker door blootstelling aan radon langzamerhand de hoeveelheid die door roken is ontstaan. Uit zijn onderzoek bleek onder meer dat bij 60% van de huishoudens te...

Tumoren blijven terugkeren ondanks vitamine A suppletie

Extra vitamine A en/of N-acetylcysteïne blijkt de kans op overleven of op terugkeer van tumoren bij kankerpatiënten niet te verkleinen. Dit zijn resultaten van een grootschalig Europees onderzoek. Dr. Nico van Zandwijk deed samen met de European Organization for Research and Treatment of Cancer onderzoek naar de behandeling van kanker in het hoofd en de nek en longkanker. Hij toonde...

Alfaliponzuur met N-acetylcysteïne

In een fase-II open studie kregen kankerpatiënten die een of andere kankertherapie hadden ondergaan na drie maanden een combinatie van de antioxidanten alfaliponzuur (300 mg/dag) en N-acetylcysteïne (NAC) (1800 mg/dag) naast een conventionele onderhoudstherapie van recombinant interleukin-2 (rIL-2) en medroxyprogesteron-acetaat. Laboratoriumuitslagen lieten duidelijk een hogere activiteit van de afweercellen in het bloed zien. Zonder de aanwezigheid van de antioxidanten was...

Ziekte door hoogspanningskabels

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2000 [3 pagina’s] De Amerikaanse National Institute of Environmental Science Working Group, NIEHS, vindt dat zij voldoende gegevens heeft om het wonen in de buurt van hoogspanningskabels als potentiële veroorzakers van kanker te zien. Deze instantie heeft dit als advies uitgebracht aan het Amerikaanse Congres. In een vervolgrapport doet de NIEHS aanbevelingen om de blootstelling aan...

Antioxidantrijk supplement verlicht effecten chemotherapie

Amrit, een nieuw kruidensupplement, is hoogstwaarschijnlijk erg geschikt om de bijwerkingen van een chemotherapie op te vangen. Volgens de onderzoeker dr. Hari Sharma wordt de behandeling een stuk draaglijker zonder de werking ervan te beperken. Het supplement zorgde voor een groter gevoel van welbehagen onder kankerpatiënten. Misselijkheid, overgeven, diarree, slapeloosheid en anorexia verminderden en het algemene energieniveau kreeg een stevige...

Foliumzuur en vitamine C helpt rokers

Foliumzuur en vitamine C blijken extra te beschermen tegen longkanker. Daarnaast blijken ook luteïne, zeaxanthine en bètacryptoxanthine dat te doen. Opvallend was dat de antioxidanten vitamine E, alfacaroteen en bètacaroteen geen verband hielden met de preventie van longkanker. Vooral voor mannelijke rokers en in mindere mate mannen die gerookt hadden, bleek de kans op longkanker te verkleinen. Vitamine C, foliumzuur...

Artsen woedend over kankerrecept Jomanda

Een op internet verspreid recept van Jomanda dat kanker zou genezen, heeft scherpe reacties aan de medische wereld ontlokt. Volgens Jomanda, die bekendheid geniet als genezend medium, is een mix van levertraan, honing en salieblaadjes voldoende om kanker onder controle te krijgen en er vanaf te komen. Het Nederlandse Kanker Instituut is kwaad over het recept van Jomanda, omdat haar...

Kruidensupplement opgewassen tegen prostaatkanker

Mannen met prostaatkanker hebben mogelijk baat bij PC-SPES, een supplement bestaande uit 8 verschillende kruidenextracten. De kruidenmix blijkt prostaat specifieke antigeen (PSA) spiegels duidelijk te verlagen. Een stap in de richting van een nieuwe behandeling van prostaatkanker, aldus dr. Eric Small. Hij toonde aan dat bij 33 patiënten de PSA-spiegel flink daalde. Bij 80% was de spiegel zelfs zo laag...

Eerder endeldarmkanker door rood vlees

Rood vlees eten blijkt te leiden tot een vergrote kans op endeldarm-, maag- en alvleesklierkanker. Borst-, schildklier- en lymfklierkanker lijken niet hierdoor te ontstaan. Dr. Alessandra Tavani vond dat de groep met de hoogste inname van rood vlees (zevenmaal of vaker per week), vergeleken met de groep die driemaal of minder rood vlees at, 1,6 maal meer kans op maagkanker...

Fruit voorkomt endeldarmkanker toch niet

Een fruit-, groente en volkorenvezelrijk voedingspatroon voorkomt het terugkeren van kanker in de endeldarm niet, zo blijkt uit twee nieuwe onderzoeken. Onderzoeker Arthur Schatzkin van de National Cancer Institute is verrast en teleurgesteld. Hij onderzocht 1.905 mensen van 35 jaar en ouder. Iedereen had in het verleden al eens last gehad van darmpoliepen of beginnende kanker in de darm. Eén...

Mandarijnen bijzonder krachtige kankerremmer

Flavonoïden uit sinaasappel- en mandarijnensap lijken de ontwikkeling van kanker aan prostaat, long, huid en endeldarm te verhinderen, zo blijkt uit nieuw laboratoriumonderzoek. Van de 22 onderzochte flavonoïden bleek tangeretine afkomstig van een mandarijnensoort de krachtigste kankerremmer. Volgens hoofdonderzoeker dr. Najla Guthrie blijken de synthetische versies van flavonoïden nog niet zo werkzaam als de natuurlijke soorten. Eén kunstmatige soort, quercetrine...

Borstkankerrisico neemt toe door barbecue

Barbecuefans opgepast! Geroosterd vlees eten is behoorlijk riskant. Waarschijnlijk verhoogt het de kans op borstkanker. Onderzoekers ontdekten dat vrouwen die veel doorbakken vlees aten, vergeleken met vrouwen die maar weinig vlees aten, ongeveer tweemaal meer kans op borstkanker hadden. Door de bereiding onder hoge temperaturen reageert de creatine in het vlees met aminozuren. Zo ontstaan zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)....

Kans op prostaatkanker; extra calcium kost teveel vitamine D

Prostaatkanker wordt waarschijnlijk gestimuleerd door een hoge calciuminname, zo blijkt uit een onderzoek aan de Harvard University. Dr. June Chan geeft aan bij een hogere inname van zuivelproducten en calcium uit zuivel de kans op prostaatkanker gematigd toeneemt. Als verklaring geeft hij de functie van vitamine D. Normaal gesproken preventief ten aanzien van prostaatkanker, maar doordat calcium extra vitamine D...

Beweging, groenten en fruit beste kankerpreventie

Kanker wordt het beste voorkomen door veel aan lichaamsbeweging te doen en een voedingspatroon met veel groente en fruit aan te houden. Dit is de eindconclusie van een meta-analyse van een aantal onderzoeken op dit gebied. Volgens Dennis Savaiano, die een aantal voedingskundige instanties in de Verenigde Staten vertegenwoordigt, zijn een slecht voedingspatroon en een tekort aan lichaamsbeweging voor circa...

Minder borstkanker door hoge alfalinoleenzuurinname

Vrouwen met veel alfalinoleenzuur (ALA) in hun borstweefsel hebben circa 60% minder kans op borstkanker dan vrouwen die maar lage alfalinoleenzuurconcentraties in hun borstweefsel hebben, aldus Franse onderzoekers. Dr. P. Bougnoux van de Hopital Bretonneau in Tours legt uit dat alfalinoleenzuur waarschijnlijk een beschermende werking ten aanzien van borstkanker heeft. Hij onderzocht hiervoor borstweefsel van 123 vrouwen met borstkanker en...

Vrouwen die oestrogeen-progestine slikken, riskeren borstkanker

Onlangs bleek al uit een groot onderzoek dat vrouwen die tijdens de menopauze zowel progestine als oestrogeen gebruikten een grotere kans op borstkanker hadden. Nu blijkt een tweede onderzoek tot dezelfde conclusies te komen. Het oestrogeen werd doorgaans samen met progestine voorgeschreven om zo de kans op kanker aan de baarmoeder of het baarmoederslijmvlies te verkleinen. Door het nieuwe onderzoek...

GLA met tamoxifen bij borstkankertherapie

Gammalinoleenzuur (GLA), bestanddeel van de omega 6 vetzurenreeks bevindt zich in hoge concentraties in borage olie, teunisbloemolie en zwartebessenolie. Voor GLA zijn selectieve antitumoreigenschappen zonder toxiciteit waargenomen. De werking berust waarschijnlijk op modulering van steroïde hormoonreceptoren. Voor de behandeling van borsttumoren wordt veelal gebruik gemaakt van tamoxifen, een synthetische antioestrogene stof. In een Brits onderzoek werden 38 patiënten met gevorderde...

Suppletie geeft herstel van door roken verlaagde vitamine C-spiegel

Roken is op termijn dodelijk. De kans op kanker, hart- en vaatziekten en een aantal chronische aandoeningen wordt door roken sterk verhoogd. Het hoge gehalte aan krachtige oxiderende substanties in sigarettenrook is verantwoordelijk voor de lage antioxidantstatus van rokers. In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek met 37 rokers en 38 niet-rokers werd het effect van een vitaminenmengsel, bestaande uit 272 mg...

Aanpassing behandeling borstkanker noodzakelijk

Specialisten in Zweden hebben een manier ontdekt om met een grotere betrouwbaarheid vast te stellen of een vrouw haar borstkanker overleeft of niet. Het is gebleken dat vrouwen met calciumvoorraden bij hun tumoren slechts 55% kans op overleven gedurende de 20 daarop volgende jaren hebben. Zijn deze voorraden niet aanwezig dan is de kans op overleven 95%. Specialisten verwachten dat...

Huidkanker veel vaker bij vliegeniers

Piloten in de burgerluchtvaart blijken in groten getale huidkanker te krijgen, zo blijkt uit een IJslands onderzoek. Dr. Vilhjalmur Rafnsson van de University of Iceland in Reykjavik ontdekte dit bij een analyse van kankercijfers onder ruim 450 piloten. Ongeveer 250 van hen vlogen in de burgerluchtvaart. Volgens Rafnsson kwam huidkanker 10,2 maal voor in de groep. Bij de piloten die...

Hormoonpreparaten vergroten borstkankerrisico

Vrouwen die zowel oestrogeen als progestine tijdens hun hormoonvervangingsbehandeling hebben gehad, hebben een aanzienlijk grotere kans op borstkanker dan leeftijdgenoten die alleen oestrogeen gebruikten. Het progestine, een synthetische versie van progesteron, wordt door vrouwen die in de menopauze zijn geslikt omdat het de kans op baarmoederhalskanker vermindert. Onderzoek toonde aan dat de combinatie oestrogeen-progestine de kans op borstkanker met 40%...

Luteïne belangrijkste carotenoïde tegen kanker

Luteïne blijkt van alle zogenaamde carotenoïden, waartoe bijvoorbeeld ook bètacaroteen behoort, de beste bescherming tegen kanker te kunnen bieden. Het viel op dat luteïne in het bijzonder bleek te beschermen tegen endeldarmkanker. Daar kwam bovendien bij dat hoe meer luteïne gegeten werd des te kleiner de kans op endeldarmkanker was. Vooral jongeren hadden dit voordeel. Aan het Amerikaanse onderzoek werkten...

Vitamine A suppletie beschermt tegen maagkanker

Suppletie met vitamine A bleek het risico van maagkanker te verkleinen. Vitamine A en bètacaroteen uit de voeding bleken juist het risico te verhogen. Vitamine C uit de voeding bleek ook enigszins beschermend te werken. Met de andere onderzochte voedingsstoffen foliumzuur, vitamine E, alfacaroteen, luteïne plus zeaxanthine, bètacryptoxanthine, lycopeen en vezels bleek er geen verband. Dr. Anita Botterweck van de...

Bètacaroteensuppletie laat risico huidkanker onveranderd

Huidkanker is toch niet te voorkomen door dagelijks bètacaroteen te slikken. Ook al wordt de suppletie 12 jaar lang volgehouden. Aan de andere kant traden als gevolg van de bètacaroteensuppletie geen schadelijke gevolgen op. Het maakte bovendien niet uit of de deelnemers rookten of niet, voegt het hoofd van het onderzoek dr. Uta Frieling hieraan toe. Aan de Brigham and...

Roken en vrije radicalen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2000 [6 pagina’s] Roken tast talrijke organen aan en leidt tot een groot aantal verschillende aandoeningen. Twee hoofdstructuren, namelijk het cardiovasculaire en het pulmonaire systeem worden in het bijzonder getroffen door de effecten van tabaksrook. Cardiovasculaire aandoeningen welke ontstaan of verergeren door roken zijn vooral kransvatziekten, beroerte en perifere vaatziekten. Tot de longaandoeningen behoren longkanker,...

Flintstones nieuw medicijn kankerpatiëntjes

Lachen als medicijn? In Amerika wordt momenteel druk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ervan. In Los Angeles onderzoeken artsen of lachen de pijn bij HIV- en kankerpatiëntjes kan verminderen. Dr. Margaret Stuber, hoofd van het onderzoeksteam, maakt gebruik van tekenfilms, televisieshows en een aantal klassieke comedy's. Op het rooster staan onder andere de Flintstones, Abbott & Costello, Charly Chaplin en...

Vitamine C en vitamine E bijzonder beschermend tegen UV-straling

Donderdag 27 januari 2000 is David Steenvoorden aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op het onderwerp 'antioxidants in photospection', een onderzoek naar de invloed van zonlicht op het immuunsysteem. De blootstelling aan schadelijke ultraviolette straling, in het bijzonder de UVB-stralen, veroorzaakt steeds vaker huidkanker. De huid veroudert bovendien sneller en er ontstaat een vorm van oxidatieve stress. Door meer buiten...

Bladgroenten en hele granen voor gezonde prostaat

Dagelijks 50 mg vitamine E verlaagt de kans op prostaatkanker met 32% en de kans daaraan te overlijden met 41%, zo blijkt uit onderzoek onder 29.000 mannen. In dit Finse onderzoek kwam verder aan het licht dat prostaatkanker meer voorkwam onder mannen die lage vitamine E spiegels hadden. Vermoed wordt dat de vitamine meewerkt bij de activering van het immuunsysteem...

Tomatensoep beschermt de prostaat

Tomatensoep en andere producten waarin tomaten verwerkt zijn, zorgden voor een kleinere kans op prostaatkanker, zo bleek uit Nieuw-Zeelands onderzoek. Volgens dr. Alan Norrish van de University of Auckland gaat het hier om een kleine vermindering van het risico. Hij ontdekte dat de mannen in de groep met de meeste voeding waarin tomaat was verwerkt 18% minder kans op prostaatkanker...

Bètacaroteen remt kanker in mondholte

Bètacaroteensuppletie bij patiënten met kanker in de mondholte blijkt minimaal een jaar lang de situatie te verbeteren, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De onderzoekers die geleid werden door dr. H. Garewal, zetten een onderzoek op waarbij gekeken werd hoe lang een bètacaroteensuppletie effect had en hoe lang een behandeling volgehouden moest worden. Hiervoor werden 54 patiënten met mondkanker 6 maanden...

Staan vitamines chemotherapie in de weg?

Vitamine A en vitamine E werken mogelijk een chemotherapie tegen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens dr. Rudolph Salganik werken de vitamines prima bij gezonde mensen, maar staan ze de werking van een chemokuur in de weg. Deze vitamines met antioxidantwerking beschermen naast de gewone lichaamscellen ook de kankercellen, waardoor het moeilijker is om ze uit te schakelen. Het DNA...

Bètacaroteensuppletie geen gezondheidseffect?

Bètacaroteen blijkt niet voor een duidelijk lagere kans op kanker en hart- en vaatziekten te zorgen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Aan het onderzoek werkten bijna 20.000 vrouwen mee die bètacaroteenpillen kregen en 20.000 vrouwen die een placebo kregen. Na vier jaar werden 379 gevallen van kanker in de bètacaroteengroep en 369 in de placebogroep vastgesteld. Voor de hoeveelheid hartaanvallen...

Melk is goed voor elk….?

Melk blijft tot op heden een product dat om zijn gezondheidseffecten veel wordt geprezen in de media. Toch wordt de kritische houding die de wetenschap tegenover melk heeft langzamerhand halsstarriger. Er zijn onderzoeken die een verband leggen tussen het drinken van melk en een verhoogde kans op suikerziekte, prostaatkanker of kanker aan de eierstokken. Vanuit de bekende Nurses Health Study...

Borstkankerrisico minder met peerfiguur

Vrouwen met een appelfiguur hebben een grotere kans op borstkanker dan vrouwen met een peervormig figuur, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 47.000 verpleegsters in de Nurses' Health Study. Het bleek dat vrouwen die rond hun middel het zwaarst waren 34% meer kans hadden om borstkanker te krijgen dan vrouwen met een zandloperfiguur. Dr. Zhiping Huang van Harvard ontdekte verder...

Groene thee remt verspreiding tumoren

In de afgelopen jaren verschenen wetenschappelijke publicaties over tumorremmende eigenschappen van groene thee. De belangrijkste actieve stof lijkt in dit opzicht de bioflavonoide epigallocatechinegallaat, EGCG, een flavonol met specifiek remmende werking op het enzym urokinase. Door Italiaanse onderzoekers werd een ander specifiek enzymremmend effect in connectie met tumorspreiding gevonden. De gelatinases MMP-2 en MMP-9 worden sterk afgeremd door EGCG in...

Invloed van voedingsstoffen op huidkanker

Onderzoekers van onder meer Harvard en de Universiteit van Wageningen hebben gekeken of de inname van verschillende voedingsstoffen van invloed waren op het ontstaan van huidkanker. Voor een cohortonderzoek werden 43217 mannen van 40 tot 75 jaar gevraagd naar hun voedingspatroon. Daarbij werd vooral gekeken naar de inname van vet, antioxidanten, retinol, foliumzuur en vitamine D. Na acht jaar was...

Theedrinken gevaarlijk voor de blaas?

Mensen die theedrinken hebben een driemaal grotere kans op kanker aan de blaas dan mensen die geen thee drinken, zo blijkt uit een Taiwanees onderzoek. Dr. Chih-Ming Lu voegt hier aan toe dat oolong groene thee minder riskant was dan andere groene en zwarte theesoorten. Voor het onderzoek werden 40 patiënten geënquêteerd die een operatie voor blaaskanker moesten ondergaan. Daarnaast...

Vitamine A-gelijkende stof voorkomt terugkeer borstkanker

De terugkeer van borstkanker bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, wordt mogelijk voorkomen door fenretinide, een geneesmiddel dat lijkt op vitamine A. Bovendien vermindert het hoogstwaarschijnlijk de kans op eierstokkanker bij vrouwen die jonger dan 50 zijn. Vreemd genoeg vergroot fenretinide de kans op een terugkeer van borstkanker bij vrouwen die al door de menopauze heen zijn,...

Mountainbikers opgepast!

Stoere sporten, zoals mountainbiken en veldrijden vergroten de kans op kleine tumoren en ontstekingen aan het scrotum. Het risico neemt toe naarmate de sport meer dan 2 uur dagelijks bedreven wordt. Dit concludeerde de Oostenrijker Ferdinand Frauscher die enige tijd onderzoek deed naar de invloed van mountainbiken op de gezondheid van het scrotum.Hij adviseert het aanbrengen van schokdempers op de...

Soja lijkt ook tegen endeldarmkanker te werken

Kleine hoeveelheden soja die op het dagelijkse menu staan blijken invloed te hebben op de ontwikkeling van kanker bij patiënten met terugkomende tumoren of poliepen in de endeldarm. Maurice Bennink voegt hieraan toe dat onderzoek met meer dan de geteste 29 deelnemers nodig is om een sluitender bewijs te krijgen rond de preventie en behandeling van endeldarmkanker met soja. In...

Lycopeen remt ontwikkeling prostaatkanker

Een combinatie van de pigment-antioxidanten lycopeen, luteïne en zeaxanthine, zoals die onder andere in appels voorkomt, werkt preventief ten aanzien van prostaatkanker en verlies aan gezichtsvermogen. Volgens dr. Omer Kucuk van de Barbara Ann Karmanos Cancer Institute in Detroit, beschikken appels niet alleen over deze unieke combinatie aan antioxidanten. Ze komen in veel verschillende groenten en fruit voor. Kucuk onderzocht...

Borstvoeding voorkomt ook leukemie

Borstvoeding beschermt kinderen hoogstwaarschijnlijk tegen leukemie, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dr. Joseph Neglia onderzocht hiertoe 1.744 kinderen met leukemie, 456 met acute leukemie en 2.418 kinderen ter controle. Daarnaast zorgden de moeders voor aanvullende informatie over de duur van de borstvoeding. Het viel op dat borstvoeding een duidelijk beschermende werking ten aanzien van leukemie had. De kans op beide...

Vitamine B12 tekort als risicofactor voor borstkanker

Veel voedingsbestanddelen werden reeds onderzocht op hun mogelijke relatie met borstkanker. De consumptie van vet en alcohol bijvoorbeeld heeft veel aandacht gekregen met als uitkomst dat alcohol in lichte mate risicoverhogend werkt, waarschijnlijk door veranderingen in de stofwisseling van oestrogeen. Voor de consumptie van vet werden tegenstrijdige resultaten gevonden. Anderzijds hebben de meeste casus gecontroleerde studies opgeleverd dat een verhoogde...

Suppletie bètacaroteen effectief bij prostaatkanker

Mannen met een lage bètacaroteenspiegel verminderen de kans op prostaatkanker met circa 32% wanneer ze een bètacaroteensupplement gaan slikken.Dr. Nancy Cook van de Brigham and Women's Hospital in Boston legt uit dat eerder onderzoek met gegevens uit de Physicians' Health Study naar de beschermende werking van bètacaroteen geen resultaten hadden opgeleverd. De invloed van extra bètacaroteen bij mannen die al...

Foliumzuur voorkomt specifieke vorm van leukemie

Een genmutatie van het enzym dat foliumzuur maakt, beschermt waarschijnlijk tegen een bepaalde vorm van leukemie. Mogelijk werken tekorten aan foliumzuur als stimulerende factor bij deze vorm van leukemie (acute lymfocytische leukemie). Tweederde van de bevolking zal echter geen drager van het gemuteerde enzym zijn, maar kan zich toch de aanbevelingen ten aanzien van foliumzuur-inname in dit onderzoek aantrekken. Dat...

Stimulatie immuunsysteem lijkt kanker te kunnen remmen

Blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren die invloed op het immuunsysteem hebben, kan leiden tot een vergrote en een verkleinde kans op non-Hodgkin-lymfoom. Professor Elizabeth Holly deed onderzoek naar deze vorm van kanker. Volgens haar zijn er tot nu toe nog maar weinig risicofactoren vastgesteld. De jaarlijkse toename in non-Hodgkin- lymfoom van 4% onder mannen en 3% onder vrouwen mag echter verontrustend...

Extra lichaamsbeweging voorkomt ook borstkanker

Een uurtje lichaamsbeweging per dag is voldoende voor vrouwen van middelbare leeftijd om de kans op borstkanker met 20% te verminderen. Vrouwen die een half uur per dag aan extra lichaamsbeweging doen verminderen het risico al met 10%, aldus dr. Beverly Rockhill van de Harvard Medical School en Brigham and Women's Hospital in Boston. Rockhill en haar team onderzochten het...

Rood vlees risicofactor voor non-Hodgkin-lymfoom

Vrouwen die grote hoeveelheden rund, varken- of schapenvlees en transvetzuren binnenkrijgen blijken de kans op non-Hodgkin-lymfoom te verdubbelen. Deze nieuwe gegevens zijn afkomstig uit de bekende Nurses' Health Study. Dr. Shumin Zhang van de Harvard School of Public Health in Boston verwachtte dat een grotere consumptie van vet en eiwit zou leiden tot een grotere kans op non-Hodgkin-lymfoom. Om zijn...

Belangrijke rol BRCA1-gen bij DNA-reparatie

Lichaamscellen met een gemuteerd BRCA1-gen kunnen schade aan DNA door oxidatie niet herstellen, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Uit onderzoek met embryocellen van muizen is gebleken dat DNA-schade door oxidatie niet te herstellen is wanneer het BRCA1-gen niet werkt. Volgens dr. Steven Leadon waren deze cellen overgevoelig voor straling en waterstofperoxide. Het viel op dat, in tegenstelling tot cellen...

Natuurlijk vitamine E beste radicalenvanger

Vitamine E is waarschijnlijk een van de belangrijkste antioxidanten tegen vrije radicalen, aldus medici uit Californië. Dr. Sheldon Margen van de University of California en Dale Ogar geven aan dat celschade door vrije radicalen in verband is gebracht met kanker, kransvatziekten, veroudering, staar en gewrichtsontstekingen. Vitamine E is in staat de vrije radicalen te vangen en onschadelijk te maken. De...

BRCA-mutatie voorspelt de overlevingskans niet

Vrouwen die wel mutaties van het BRCA1- en BRCA2-gen hebben, blijken evenveel kans te hebben om borstkanker (en eierstokkanker) te overwinnen dan vrouwen die geen genmutatie hebben. Dr. Patricia Hartge van de National Institutes of Health onderzocht 5.300 Joodse vrouwen op genmutaties. Middels een vragenlijst probeerden ze inzicht te krijgen in het voorkomen van kanker in de familie. Van de...

Minder longkanker bij hoge vitamine E spiegel

Hoge concentraties vitamine E in het bloed verlagen zeer waarschijnlijk de kans op longkanker met circa 20%. Volgens de onderzoekers is nog niet duidelijk of het slikken van vitamine E supplementen de kans op longkanker verlagen. Meer onderzoek is daarvoor nodig, aldus Dr. Karen Woodson. Zij en haar collega's ontdekten echter wel dat een hoge inname van vitamine E uit...

Nieuw supplement voorkomt prostaatklachten

Prostatonin voorkomt veelvuldig moeten plassen en zorgt voor een gezonde prostaat, zo blijkt uit de laatste klinische onderzoeken. Het supplement dat door Pharmaton Natural Health Products gefabriceerd wordt, blijkt verder veilig en bijzonder werkzaam te zijn. Dankzij de remmende werking op de enzymen 5 alpha-reductase en aromatase wordt tevens de testosteronstofwisseling beïnvloed. Op deze manier verbetert eveneens de gezondheid van...

Vitamine-C- en vitamine-E-suppletie vermindert risico prostaatkanker

Mannen die vitamine C- of vitamine E-supplementen nemen, hebben bijna 23% minder kans op prostaatkanker. Amerikaanse onderzoekers gebruikten gegevens van 1.456 mannen, waarvan 753 prostaatkanker hadden en 703 daar vrij van waren. 21% van de groep gebruikte vitamine C-supplementen en 14% slikte vitamine E. Volgens leider van het onderzoek dr. Alan Kristal bleek dat beide vitamines de kans op prostaatkanker...

Prostaatkanker het gevolg van te veel stress?

Veel stress en weinig steun van anderen leiden hoogstwaarschijnlijk tot een verhoogde kans op prostaatkanker. Dr. Arthur Stone benadrukt dat de houding van mannen ten aanzien van gezondheid uiteindelijk in de vaten gaat zitten. Voor onderzoek werden 318 mannen ouder dan 60 gescreend. Tevens werd in een rectaal onderzoek gekeken naar prostaattumoren en werd de concentratie prostaat specifiek antigeen (PSA)...

Ruim kwart Amerikaanse bevolking heeft vitamine E tekort

Grote delen van de Amerikaanse bevolking hebben te lage vitamine E spiegels, zo blijkt uit nieuwe cijfers afkomstig uit de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III).Doordat veel mensen te weinig vitamine E in hun bloed hebben, zijn er veel extra vatbaar voor chronische ziekten, aldus Drs. Earl Ford en Anne Sowell van de Centers for Disease Control and...

Sojaproducten uitstekende kankerremmer

Soja is zeer waarschijnlijk een belangrijk product in de dagelijkse voeding van patiënten die al eens geopereerd zijn in verband met endeldarmkanker. Dr. Maurice Benninck van de Michigan State University onderzocht de invloed van soja op het verloop van endeldarmkanker bij ratten en mensen. Bij zijn laatste onderzoek betrok hij 42 patiënten waarvan er 6 onlangs endeldarmkanker hadden gehad. Gedurende...

Rood vlees veroorzaakt voor baarmoederkanker

Vrouwen die veel groente en fruit eten hebben een kleinere kans op baarmoedertumoren, terwijl vrouwen die veel rood vlees eten dit risico juist vergroten, zo blijkt uit Italiaans onderzoek. Dr. Fabio Parazzini onderzocht 843 vrouwen met baarmoedertumoren en 1.557 andere vrouwen ter controle. Hij ontdekte dat vrouwen met baarmoedertumoren veel meer rood vlees en veel minder groene groenten en fruit...

Combinatie roken en alcohol veroorzaken slokdarmkanker

Roken en drinken vergroot in combinatie de kans op slokdarmkanker met meer dan 100 maal, zo blijkt uit een nieuw onderzoek waarvan de resultaten in de International Journal of Cancer verschenen. Volgens het onderzoeksteam zou ongeveer 90% van alle gevallen van slokdarmkanker onder mannen voorkomen kunnen worden wanneer gestopt werd met deze gewoonte. Jaarlijks overlijden bijna 9.000 mensen in de...

Meer vitamine C en E voor ouderen

Ouderen moeten meer vitamine C en vitamine E tot zich nemen om chronische ziekten te voorkomen, zo concludeerden de sprekers op een gezondheidsconferentie in Seattle. Dr. Meir Stampfer van de Harvard School of Public Health gaf aan dat twee grote onderzoeken hadden aangetoond wat het belang van vitaminesupplementen was. In een van de onderzoeken werden vitamine-E-supplementen (100-200 IE per dag)...

Sterftecijfer daalt in de V.S.

De sterftecijfers voor acht van de vijftien belangrijkste oorzaken van overlijden in de Verenigde Staten zijn gedaald tussen 1996 en 1997. De levensverwachting van de gemiddelde Amerikaan stijgt daarmee tot 76,5 jaar, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Deze sterftedaling komt volgens de CDC voort uit de lagere sterfte van HIV besmette...

Water en activiteit stimuleren darmdoorstroming; risico endeldarmkanker verkleind

Veel water drinken en regelmatig bewegen is volgens Taiwanese onderzoekers voor mannen de beste weg om endeldarmkanker te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek benadrukken nog eens dat actief zijn in de vrije tijd erg goed is ter preventie van endeldarmkanker. De onderzoekers van de Chang Gung University geven verder aan dat veel water drinken het risico extra verkleint. Voor...

Endeldarmkanker verlaagt vitamine D-spiegel

Vitamine D spiegels blijken evenredig te dalen bij verergering van endeldarmkanker, aldus Israëlische onderzoekers. Suppletie van vitamine D vormt mogelijk een nieuwe ondersteunende behandelmethode vermoedt dr. Yaron Niv. Zijn team onderzocht vitamine D spiegels en concentraties schildklierremmend hormoon van 84 patiënten die endeldarmkanker in vier verschillende stadia hadden. Normaal gesproken ontstaat tijdens een stofwisselingsproces in de lever en nieren uit...

Vetzuurinname nauwelijks risicoverhogend ten aanzien van prostaatkanker

De inname van vetzuren blijkt slechts in lichte mate de kans op prostaatkanker te beïnvloeden, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Dr. Agnes Schuurman van de Universiteit van Maastricht onderzocht met behulp van vragenlijsten 58.279 mannen om inzicht in hun eetpatroon te krijgen. Deze voedingsgegevens legde zij naast die van 642 mannen die prostaatkanker hadden gekregen en 1.525 gezonde mannen. Het...

Goede voeding in kindertijd preventief voor diverse aandoeningen

Osteoporose is een kinderziekte is plaats van een ouderdomsziekte, aldus de Amerikaanse dr. Laura Bachrach. Zij deed deze uitspraak in Californië op de National Conference on Advances in Perinatal and Pediatric Nutrition. Volgens de onderzoekster wordt botmassa opgebouwd tijdens de eerste 30 levensjaren van mensen. De kans om op latere leeftijd osteoporose te krijgen kan verminderd worden door een verhoogde...

Roken en lage vitamine-E-status grote risicofactor prostaatkanker

Prostaatkanker behoort in de Westerse wereld tot de meest voorkomende vormen van kanker bij mannen. In de Basel Study wordt vanaf 1971-1973 een groep van 2974 mannen, voornamelijk werknemers uit de chemische en farmaceutische industrie klinisch gevolgd. Naast bloedonderzoek werden voedingsgewoonten en roken geregistreerd. In 1990 waren 801 mannen overleden, waarvan 290 aan kanker en 30 van hen aan prostaatkanker....

Combinatie vitamine C en vitamine E vermindert prostaatkanker

De combinatie van vitamine C en vitamine E stimuleert de vermindering van hormonen die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van prostaatkanker. Een onderzoeksteam van de University of Wisconsin, geleid door dr. George Wilding, legde een verband tussen de hoeveelheid mannelijk hormoon (androgeen) en de ontwikkeling van prostaatkanker. Zij vermoedden dat dit androgeen de kans op prostaatkanker vergroot door oxidatieve stress...

Vitamine C en vitamine E beperken prostaatkanker ontwikkeling aanzienlijk

Vitamine C en vitamine E lijken de negatieve gevolgen van mannelijke hormonen die bijdragen aan prostaatkanker enigszins te beperken, zo blijkt uit laboratoriumonderzoek. Al eerder kwam in onderzoeken naar voren dat vitamine E-suppletie bijdraagt aan de vermindering van de kans op sterfte als gevolg van prostaatkanker. Wanneer blijkt hoe antioxidanten precies bijdragen aan het verminderen van kanker zal dit zeker...

Slechte lactoseopname en ovariumkanker

Een slechte opname van lactose verhoogt mogelijk de kans op kanker aan de eierstokken, zo blijkt uit een Italiaans onderzoek. Dr. Gian Franco Meloni van de University of Sassari voegt toe dat vrouwen die lactose slecht opnemen een tweeëneenhalf maal grotere kans op kanker aan de eierstokken hebben dan andere vrouwen. Hij onderzocht 50 vrouwen met ovariumkanker en verder 100...

Ouderen moeten meer vitamine C en E slikken

Wetenschappers hebben onlangs op een gezondheidsconferentie in Seattle aangekondigd dat vitamine C en vitamine E aan oudere mensen aangeraden moet worden om verouderingsziekten te verminderen. Dr. Meir Stampfer geeft aan dat twee onderzoeken aan de Harvard universiteit hebben aangetoond dat mensen die twee jaar lang vitamine-E-supplementen slikten minder kans op kransvatziekten hebben, vergeleken met mensen die dit supplement niet gebruikten....

Vis goed voor het hart, beschermt tegen kanker

De consumptie van kleine hoeveelheden vis is al voldoende om de kans op endeldarmkanker en andere kankersoorten te verminderen, zo blijkt uit Spaans onderzoek. Dr. Esteve Fernandez en collega's van de Universiteit van Barcelona ontdekten dat visconsumptie in verschillende hoeveelheden te allen tijde de kans op kanker aan het spijsverteringsstelsel verminderden. Fernandez zegt dat er veel aandacht was voor vis...

Borstkankerrisico mogelijk al in tienerjaren te herkennen

Uit een nieuw onderzoek naar borstkanker blijkt dat mogelijk al aan het begin van de tienerjaren kan worden vastgesteld of er een vergrote kans op borstkanker bestaat. Cancer publiceerde onlangs de onderzoeksresultaten van een onderzoek onder ruim 65.000 vrouwen. Hieruit bleek dat vrouwen die later borstkanker kregen, vergeleken met vrouwen die geen borstkanker kregen, vaak al menstrueerden voor hun elfde....

Elektromagnetische velden mogelijk oorzaak leukemie

Canadese onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen elektromagnetische straling en de kans op leukemie. Kinderen die aan hogere concentraties elektromagnetische straling blootstaan hebben twee tot viermaal meer kans op leukemie dan kinderen die minder hieraan blootstaan. Met name kinderen tussen de twee en zes jaar lopen extra risico. Dr. Lois Green, leider van het onderzoek, geeft aan dat niet is...

Extra eiwitten gunstig bij borstkanker

Vrouwen met borstkanker die veel eiwitten binnenkrijgen hebben een gunstiger ziekteverloop dan andere patiëntes, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De jongste analyse van de Nurses' Health Study heeft aangetoond dat een lage inname van eiwitten uit rood vlees en een hoge inname van eiwit uit gevogelte of zuivelproducten gunstiger is bij borstkanker. Verder kwam naar voren dat vrouwen die al...

Chinese kruiden remmen prostaattumoren

Prostaatkanker-patiënten (androgeen afhankelijk) die een kruiden-bestanddeel slikten, bleken in de helft van de gevallen lagere PSA-waarden (prostaat specifiek antigeen) te krijgen, zo blijkt uit onderzoek aan de University of California. De onderzoekers, geleid door dr. Eric Small presenteerden hun bevindingen op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology. De wetenschappers onderzochten 61 mannen in de leeftijd van...

Melatonine voorkomt celbeschading

Uit de resultaten van een klein onderzoek is gebleken dat extra melatonine tijdens chemotherapie mogelijk de onnodige beschadiging van cellen voorkomt. De werking van melatonine werd getest door dr. Lissoni en zijn team van het S. Gerardo Hospital in Milaan. Hiervoor werd willekeurig aan 80 kankerpatiënten (35 long-, 31 borst-, 14 maag-darmkanaal-kanker) wel of geen melatonine (20 mg/dag) naast de...

Omega 3-vetzuren nemen kankercellen te grazen

Angela Jordan, onderzoekster aan de J.W. Goethe Universiteit in Frankfoort, vertelde onlangs dat uit haar laboratorium-onderzoek is gebleken dat omega 3-vetzuren uit vis(olie) kankercellen remmen. Vooral de snelgroeiende kankercellen werden onderdrukt. Jordan ontdekte dit toen ze twee endeldarmkankersoorten (Caco-2 en COLO-320) aan een emulsie van visolie toevoegde. De agressiefste soort (COLO-320) werd binnen 72 uur staande gehouden. De omega 3-vetzuren...

Rokers riskeren maagkanker

Veel sigaretten roken vormt de aanzet tot maagkanker in Polen. Het drankgebruik is niet de oorzaak van de hoge kankercijfers, zoals vermoed werd. Dr. Wong-Ho Chow van het National Cancer Institute in Bethesda en Poolse collega's verzamelden tussen 1994 en 1997 gegevens over 464 patiënten waarvan vastgesteld was dat ze aan maagkanker leden. Naast de patiënten werden ook nog 480...

Sigarenrokers nemen veel risico

Regelmatig sigaren roken verhoogt naast de kans op kanker ook de kans op kransvatziekten en chronisch obstructieve longaandoening (COPD), zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dr. Carlos Iribarren en collega's deden onderzoek naar het voorkomen van kransvatziekten, hart- en herseninfarcten, COPD en kanker. Sigarenrokers blijken, vergeleken met niet-rokers, 27% meer kans op hart- en vaatziekten te hebben en 45% meer kans...

Nieuwe aanbevolen hoeveelheid vitamine C

Deskundigen hebben onlangs op de bijeenkomst van de American College of Clinical Gerontology vastgesteld dat om oxidatieve stress te vermijden dagelijks minimaal 200 mg vitamine C en 200 IE vitamine E moet worden ingenomen. De doctoren gaven aan dat er zowel biochemische bewijzen als epidemiologische bewijzen zijn voor het verband tussen oxidatieve stress en allerlei ziekten. Onder deze verouderingsziekten vallen...

Endeldarmkanker komt voort uit inname van dierlijke producten

Het weinig voorkomen van endeldarmkanker onder zwarten doet vermoeden dat de lage inname van de hoeveelheid dierlijke producten daarvoor verantwoordelijk is. Anders dan in de westerse landen worden in Afrika veel minder dierlijke producten gegeten. Daardoor vinden er andere fermentatieprocessen plaats in de darm. Hoogstwaarschijnlijk speelt dit een grotere rol bij de preventie van endeldarmkanker dan de consumptie van beschermende...

Anticonceptiepil en roken stimuleren ontstaan baarmoederhalskanker

Het gebruik van dé pil in combinatie met roken zorgt voor een vergrote kans op baarmoederhalskanker, zo concludeert een internationaal team van onderzoekers. Dr. Nathalie Ylitalo van het Karolinska Institute in Stockholm geeft aan dat het menselijk papillomavirus waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Eerdere onderzoeken voegden roken en anticonceptiepillen hieraan toe. Vaak ook ontstonden hierbij...

Kantoorpersoneel riskeert melanomen

Blootstelling aan een krachtige zon met tussenpozen is de meest gunstige omstandigheid voor het ontstaan van melanomen, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Op deze momenten is de zelf-herstel-eigenschap van de huid het kleinst. Met name mensen die binnen werken en alleen in de weekenden of op vakantie blootstaan aan zonlicht bevinden zich in de risicogroep, aldus de onderzoekers. Volgens Barbara...

Groente en fruit voorkomen mondkanker

Tabaksrokers kunnen hoogstwaarschijnlijk door het eten van veel groente en fruit de kans op beschadigingen en het ontstaan van kanker in de mond verminderen. Dit is het resultaat van een bevolkingsonderzoek in India. Daar onderzocht Dr. Prakash Gupta met collega's een groep rokende mensen. 266 bleken al beschadigingen in hun mond te hebben en bij 4 werd zelfs beginnende kanker...

Koolsoorten beschermen tegen blaaskanker

De inname van groenten uit de koolfamilie voorkomt mogelijk de ontwikkeling van blaaskanker, zo blijkt uit een groot onderzoek onder 47.909 mannen. Dr. Dominique S. Michaud en collega's onderzochten tussen 1986 en 1996 het voorkomen van blaaskanker. In deze periode werden 252 gevallen van de ziekte ontdekt. Analyse van voedingsgewoonten wees uit dat er een omgekeerd verband was tussen de...

Prostaatkanker beperkt door lycopeen

Lycopeen is het nieuwe magische woord in de strijd tegen prostaatkanker. Het meest recente onderzoek heeft aangetoond dat de stof, die tomaten hun rode kleur geven, hoogstwaarschijnlijk beschermt tegen prostaatkanker. Lycopeen zorgt dat de tumoren krimpen en vertraagd daarnaast de verspreiding ervan. Al eerder toonden bevolkingsonderzoeken aan dat mannen die veel tomaten (de belangrijkste bron van lycopeen) aten minder kans...

Foliumzuur beschermt vrouwelijke drinkers tegen borstkanker

Vrouwen die regelmatig een glaasje wijn of een biertje drinken, hebben minder kans op borstkanker wanneer zij een hoge foliumzuurinname hebben. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Harvard University in Boston. Onderzoek heeft in het verleden al aangetoond dat foliumzuur bij een dagelijkse inname boven de 400 µg beschermt tegen open ruggetjes bij de geboorte, kransvatziekten en endeldarmkanker. Het...

Maagkanker door vlees, vis en zoutjes

Veel zoutjes eten en ook vlees veroorzaken een grotere kans op het krijgen van maagkanker. Groenten daarentegen lijken dit risico juist te verminderen. Onderzoekers dr. Mary Ward van het Amerikaanse National Cancer Institute en dr. Lizbeth Lopez-Carrillo van het Instituto Nacional de Salud Publico in Mexico vergeleken het voedingspatroon van 220 Mexicanen met maagkanker met dat van 700 gezonde mensen....

Roken naast een kop koffie verhoogt kans op endeldarmkanker

De verbanden tussen endeldarmkanker en de inname van koffie en andere methylxantine-bevattende dranken hebben alles te maken met de mate van consumptie, rookgedrag, en geslacht. Dr. Martha L. Slattery en collega's leggen in de International Journal of Cancer uit dat voorgaande onderzoeken naar de relatie tussen methylxanthine-inname en endeldarmkanker vaak met tegenstrijdige conclusies kwamen. Voor hun onderzoek verzamelden Slattery en...

Minder blaaskanker door veel te drinken

Veel drinken luidt het devies als het gaat om het voorkomen van blaaskanker, zo stelt dr. Dominique Michaud in The New England Journal of Medicine. Uit een gegevensanalyse van 48.000 mannen bleek dat mannen in de groep met de hoogste vochtinname de helft minder kans op blaaskanker hadden dan mannen in de groep met de laagste inname. Volgens Michaud zijn...

50 g volkorenproduct ter preventie endeldarmkanker

Een hogere inname van volkorenproducten houdt rechtstreeks verband met een kleinere kans op endeldarmkanker. Dr. Margjie C. J. F. Jansen en collega's van de Seven Countries Study Research Group analyseerden hiervoor gegevens over voedingsgewoonten en voorvallen van endeldarmkanker over 25 jaar. Aan het onderzoek werkten 12.763 mannen mee die aan het begin van het onderzoek tussen de 40 en 59...

Longkanker nummer één

Momenteel zijn er grote verschuivingen ten aanzien van het voorkomen van kanker in de wereld, zo geeft dr. Michael Thun aan op een conferentie voor betrokken organisaties. Voorop staat hierbij een toename in het aantal gevallen van longkanker. Sinds 1980 is longkanker al dé nummer één van de fatale kankersoorten. Verder is er wereldwijd een daling in het aantal gevallen...

Verhoogde inname dierlijke vetten niet riskant ten aanzien van borstkanker

Er bestaat geen verband tussen de inname van vetten en de kans op borstkanker. Dit is het jongste resultaat van de Nurses' Health Study. Dr. Michelle D. Holmes geeft aan dat er geen bewijzen werden gevonden voor de kans op borstkanker en de inname van vet of de inname van specifieke vetten. Holmes en collega's maakten gebruik van gegevens van...

Chroomsupplement mogelijk kankerverwekkend

Chroom-picolinaat, een veel gebruikt voedingssupplement, is mogelijk kankerverwekkend, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Scheikundigen van de University of Alabama kunnen aantonen dat chroom-picolinaat beschadigingen aan DNA veroorzaakt. In sommige gevallen kan DNA vervolgens muteren waardoor ongeremde celgroei mogelijk gemaakt wordt. Chroom-picolinaat wordt gebruikt om lichaamsvet te beperken en spierweefsel op te bouwen. Mogelijk werkt het ook preventief ten aanzien...

Kracht van citrusfruit zit in limonoïden

Limonoïden, het bestanddeel dat citrusvruchten soms een bittere smaak geeft, zorgen waarschijnlijk voor een lagere cholesterol-spiegel en het voorkomen kanker. Dr. Edward Miller geeft aan dat in navolging van positieve resultaten uit onderzoek met dieren nu al producten ontwikkeld worden die verreikt zijn met limonoïde-glucosiden. Limonoïden en limonoïde-glucosiden ontstaan in citrusvruchten wanneer deze beginnen te rijpen. Steeds meer onderzoeken geven...

Riskant groeihormoon is veilig volgens FDA

Melk van koeien die geïnjecteerd zijn met rBGH, een groeihormoon moet als het aan de voorzitter van de The Cancer Prevention Coalition in de Verenigde Staten ligt meteen verboden worden. Hij deed een dringende oproep aan de Food and Drug Administration (FDA) om een verbod uit te vaardigen. Dr. Samuel S. Epstein vestigde de aandacht op het hormoon toen een...

Vitamines en carotenoïden ter preventie borstkanker

Dagelijks vitamine A, luteïne/zeaxanthine, bètacaroteen, fruit en groente verlaagd de kans op borstkanker bij premenopauzale vrouwen. Vooral bij vrouwen waar het in de familie voorkomt en bij (overmatig) drankgebruik wordt het risico verminderd, zo blijkt uit nieuwe resultaten van de Nurses' Health Study. Dr. Shumin Zhang van de Harvard School of Public Health in Boston en collega's maakten gebruik van...

Nieuwe kankertherapie: Tumoren uithongeren

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1999 [2 pagina’s] Gewoon de bloedtoevoer verhinderen. Ervoor zorgen dat geen nieuwe bloedvaten worden gevormd die de tumor van bloed en voedingsstoffen voorzien. Dat is de nieuwste benadering in de oncologie. Al lang voordat de tumor is gediagnostiseerd, is het lichaam bezig bloedvaten te maken. Anti-angiogenese gaat dit tegen. Ook blijken uitzaaiïngen te verminderen. De reguliere...

Prostaattumoren moeten verhongeren

Voedingspatronen met een beperkt aantal calorieën zorgen voor een kleinere kans op prostaatkanker, zo blijkt uit recente onderzoeken met ratten. Als de energetische waarde van het voedingspatroon eenmaal beperkt is speelt de inname van vetten geen rol meer bij de ontwikkeling van prostaattumoren. Volgens een van de onderzoekers dr. Purna Mukherjee zijn er duidelijke bewijzen dat tumorgroei wordt geremd bij...

Gebrande koffiebonen voorkomen kanker

Kahweol en cafestol, kankerpreventieve bestanddelen van koffie uit groene bonen, gaan niet verloren wanneer de koffiebonen gebrand worden. Dit melden wetenschappers op bijeenkomst van de American Chemical Society in Californië. Dr. Edward Miller deed onderzoek met hamsters die normale voeding, voedsel met 15% gebrande koffiebonen, met 12,75% gebrande, vetarme koffiebonen of 2% olie van gebrande koffiebonen kregen. Na twaalf weken...

Onbedoeld gewichtverlies riskant

Een bedoelde lichte gewichtsdaling heeft nagenoeg geen invloed op de kans op overlijden door hart- en vaatziekten. Een onbedoelde daling van gewicht bij hart- en vaatziekten blijkt daarentegen verbonden te zijn met een verhoogde kans op overlijden, zo blijkt uit twee Amerikaanse onderzoeken. In het eerste onderzoek werd bij 49.000 blanke mannen (40-64 jaar) met overgewicht gezocht naar een relatie...

Vaker prostaatkanker door hoge consumptiedierlijke producten

Een verhoogde innname van dierlijke vetten leidt mogelijk tot een grotere kans op prostaatkanker. Volgens dr. Laurence Kolonel van de University of Hawaii is het nog onduidelijk welke vetten precies verantwoordelijk zijn voor deze werking. Cijfers van de American Cancer Society geven aan dat prostaatkanker na longkanker de tweede oorzaak is van overlijden als gevolg van kanker. Kolonel en zij...

Chocola eten erg gezond?

Chocolade eten wordt binnenkort goed voor de gezondheid. Althans als het aan de producenten ligt. Onlangs hebben zij de onderzoeksresultaten naar buiten gebracht waaruit blijkt dat chocolade dezelfde gezonde stoffen bevat die ook in fruit, groente en rode wijn zitten. Uit het door de chocolade-industrie gesponsorde onderzoek blijkt dat polyfenolen die ook in rode wijn voorkomen, zich ook in chocola...

Gerookte vis vergroot kans op endeldarmkanker

Mensen die regelmatig nitrosaminen binnenkrijgen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van endeldarmkanker. Dit is het resultaat van een 24 jaar durend onderzoek onder 10.000 Skandinaviërs. De Finse en Zweedse onderzoekers geven aan dat deze verbindingen vaak voorkomen in voedsel waaraan nitraat of nitriet is toegevoegd. Bij vis en vlees bijvoorbeeld, wordt vaak met zout geconserveerd. Ook worden deze...

Estradiol-spiegel verlaagt door beperkte vetinname

Een verlaagde vetinname van vrouwen leidt tot een verlaging van de estradiol-spiegel in het bloed. Mogelijk wordt hierdoor ook de kans op borstkanker beïnvloedt. Dit is het resultaat van een analyse van 13 onderzoeken (1987-1997) door dr. Anna Wu en collega's aan de University of Southern California in Los Angeles. In 10 onderzoeken werd de relatie tussen estradiol en de...

Multi met foliumzuur beschermend tegen colonkanker

De beroemde Nurses' Health Study startte in 1976 met 121.700 vrouwelijke verpleegkundigen in de Verenigde Staten. In 1980 werd via vragenlijsten op 61 onderdelen het gebruik van voedingsmiddelen, dranken en vitaminen- en mineralensupplementen vastgelegd. Voor verdere studie naar de relatie voeding en colonkanker werden 88.756 vrouwen die vrij waren van kanker in 1980 gevolgd tot 1994. Er werden 442 vrouwen...

De cancerogene eigenschappen van de proteïnerijke lymfostase

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1999 [4 pagina’s] Rol van proteïnerijke lymfostase als potente endogene modulator van angiogenese en bij het aantonen van kanker in het subklinische stadium Beschadiging van het lymfsysteem door ziekte, lymfklierdissectie, bestraling van tumoren of lymfklieren leidt in het betroffen lymfatisch territorium tot mechanische insuffuciëntie van het lymfsysteem. Hieruit ontstaan secundaire proteïnerijke lymfoedemen.

Prostaatkanker: onderzoek van de laatste vijf jaar

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1999 [7 pagina’s] In Ortho nr.5, 1994 is een overzichtsartikel geschreven over prostaatkanker. Op basis van het wetenschappelijk onderzoek dat toen was verschenen, luidden de conclusies als volgt: De voeding van mannen boven de 40 jaar die zich zo goed als mogelijk tegen prostaatkanker willen beschermen moet de volgende substanties in voldoende mate bevatten: - vezels (rauwkost,...

Magere zuivelproducten verhogen biomarkers op het risico van colonkanker

Veranderingen in het darmepitheel worden vaak waargenomen als voorstadium van colonkanker. Mogelijk dat een verhoogde calciuminname met laag-vet-melkproducten de toename en de differentiatie van de colonepitheelcellen terugdringt. Dokter Peter R. Holt van het St. Luke's-Roosevelt Hospital Center in New York en zijn collega's hebben een onderzoek gedaan met 70 volwassenen met een geschiedenis van adenomatueze poliepen in de dikke darm...

Doorbraak: nu ook behandeling kanker met antioxidanten

Hoge doseringen bètacaroteen, vitamine C en E worden momenteel gegeven aan kankerpatiënten. Het blijkt dat deze antioxidanten van groot belang zijn voor de bescherming van gezonde lichaamscellen tegen aanvallende kankercellen. Antioxidanten blijken te helpen bij preventie van, maar hebben mogelijk ook een belangrijk aandeel in de behandeling van kanker, zo stelt hoofdonderzoeker Kedar N. Prasad. In zijn onderzoek ontdekte Prasad...

Kankerdiagnostiek in het subklinische stadium

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1999 [7 pagina’s] Rol van proteïnerijke lymfostase als potente endogene modulator van angiogenese en bij het aantonen van kanker in het subklinische stadium De omvangrijke stoornissen en vernielingen waarmee de oxidatieve overbelasting op cellulair en moleculair niveau gepaard gaat, blijft in het biologische systeem niet onopgemerkt. Als uiting van vrije-radicaalschade en stille maligne groei zijn reeds in...

Pas op voor UV straling in de bergen!

Naarmate mensen zich hoger in de bergen begeven, stellen ze zichzelf meer bloot aan UV straling van een hogere intensiteit. Hierdoor lopen skiërs, snowboarders en bergbeklimmers een groter risico om kanker te krijgen. Dit is het resultaat van onderzoek dat dermatoloog dr. Darrell Rigel uitvoerde op een aantal plaatsen in de Verenigde Staten. Volgens Rigel moeten mensen zich absoluut hiertegen...

Vitamine C, vitamine E en bètacaroteen bron van jeugdigheid

Dierproeven laten zien dat antioxidanten in voldoende mate aanwezig moeten zijn om jong te blijven. Professor Christiaan Leeuwenburgh van de University of Florida's College of Health and Human Performance liet zien dat antioxidanten uit bijvoorbeeld voedingssupplementen verouderingsprocessen op diverse orgaansystemen kan doen vertragen. Eén van de belangrijkste ontdekkingen was dat antioxidanten de afbraak van skeletspieren hielp verminderen waardoor veroudering eveneens...

Graanvezels beschermen niet tegen endeldarmkanker

Een zestien jaar durend onderzoek heeft uitgewezen dat vezelrijke voeding niet preventief werkt ten aanzien van kanker en poliepen in de endeldarm. In het onderzoek, geleid door dr. Charles Fuchs, werden gegevens geanalyseerd uit de bekende Nursus' Health Study waaraan circa 89.000 vrouwen meededen. Fuchs en zijn collega's ontdekten dat vrouwen in de groep met de hoogste vezelinname vergeleken met...

Borstkanker

De recente ontdekking van twee 'borstkankergenen' heeft de hoop op een geneesmiddel voor borstkanker doen opleven. Maar de werkelijkheid is teleurstellend. Gentherapie staat nog in de kinderschoenen en de belofte van een snelle genezing wekt valse hoop. O...[lees verder in de PDF]

Mediterrane eetgewoonte beschermt ook tegen kanker

In het algemeen wordt aangenomen dat het mediterrane voedingspatroon helpt de kans op hart- en vaatziekten te verminderen. Nu blijkt echter uit Frans onderzoek dat dit voedingspatroon ook kanker tegengaat. Een Frans onderzoeksteam onderzocht 605 mensen en een controlegroep en vergeleek hun eetpatroon met overlijden als gevolg van kanker. Het bleek dat over een periode van 4 jaar 61% minder...

Bètacaroteen beschermt tegen borstkanker

Wanneer vrouwen na de menopauze regelmatig bètacaroteen-rijke voeding eten, wordt de kans op borstkanker verminderd, zo blijkt uit onderzoek dat Epidemiology onlangs publiceerde. Toch blijft het moeilijk om aan te geven wanneer vrouwen hun bètacaroteenrijke voedingspatroon precies moeten beginnen. De onderzoekers, geleid door Aisha Jumaan van Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, zijn blij met hun ontdekking, maar...

Borstkanker ook erfelijk

Vrouwen waarbij borstkanker in de familie voorkomt, hebben een grotere kans het zelf ook te krijgen dan vrouwen die geen familie met deze kankervorm hebben. Dit verband geldt zelfs wanneer de vrouwen geen drager van BRCA1- of BRCA2-genmutaties zijn. Van deze genen wordt aangenomen dat dragers een grotere kans op borstkanker hebben dan niet-dragers. De Amerikaanse dr. Elizabeth B. Claus...

Groene thee remt kankergroei

Recent onderzoek laat wederom zien dat groene thee erg gezond is. Ook zwarte thee heeft een gunstig effect. Tijdens de bijeenkomst van de American Society for Cell Biology werd uitgelegd dat thee ook kankerontwikkeling remt. De onderzoekers, geleid door dr. D. James Morre, ontdekten dat het theebestanddeel epigallocatechine- gallaat (kortweg EGCg) het celdelingsenzym (een zeer actieve vorm van het enzym...

Helpen positief denken en gezond leven kanker genezen?

Kankerpatiënten in Thailand stappen massaal over naar Chivajit, een holistische benadering. Het nationale kanker instituut verklaarde echter dat dit niet de oplossing voor kanker is. In Thailand is een levenswijze genaamd Chivajit de oplossing voor leven met kanker. De aanhangers geloven dat een gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging en positief denken de weg naar genezing is. De commercie springt handig op...

Kers remt schadelijk stoffen bij vleesbereiding

We weten allemaal dat stukjes kers een lekkere taart smakelijker maken en vrolijker kleuren, nu hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt dat kersen ons beschermen tegen kankerverwekkende stoffen die kunnen ontstaan bij het bakken van vlees. De onderzoekers die geleid werden door dr. Caroline Britt ontdekten dat vlees met stukjes kers gekoeld, langer houdbaar waren dan normaal vlees. Vermoedelijk is dit het...

Ozon en luchtverontreiniging verhogen kans op longkanker

Mensen die zich in een omgeving met veel vervuilde luchtdeeltjes of ozon bevinden, hebben een verhoogde kans op longkanker. De decembereditie van Environmental Health Perspectives publiceerde het onderzoek dat dr. W. Lawrence Beeson deed tussen 1977 en 1992. In deze periode onderzocht hij 4.000 vrouwen en 2.000 mannen op die allen niet rookten. Het onderzoek startte in 1977 met het...

Carotenoïden, vitamine, selenium en borstkanker

Een casus gecontroleerde studie van de Breast Cancer Serum Bank, Columbia, Verenigde Staten, omvatte 7224 vrouwen die in 1977-1984 vrij waren van kanker. Na een follow-up periode tot 9,5 jaar waren 105 casussen gediagnostiseerd met borstkanker. Voor iedere casus werden twee gezonde vrouwen als overeenkomende controlepersonen gekozen. In verzamelde serummonsters werden analyses uitgevoerd voor carotenoïden, retinol, alfatocoferol en selenium. Een...

Haarverf niet kankerverwekkend

Er is weinig bewijs gevonden voor de stelling dat haarverf kankerverwekkend zou zijn. Volgens de Amerikaanse dr. Elizabeth Holly kon gebruik van blijvende haarverf en kans op (non-Hodgkin) lymfekanker niet worden aangetoond. De onderzoekers onderzochten het haarverfgebruik van 2.544 mensen, waaronder zich ook (non-Hodgkin) kanker-patiënten bevonden. In de groep zonder kankerverschijnselen gebruikte 56% van de vrouwen haarverf. Dit was gelijk...

Nederlander pleit voor betere geestelijke begeleiding kankerpatiënten

Kankerpatiënten die zichzelf geestelijk meer motiveren dan hun passievere lotgenoten hebben een grotere kans op overleven. Daarnaast hebben zij ook een kleinere kans op terugkeer van tumoren. Dit zijn de resultaten van nieuw Nederlands onderzoek dat gedaan werd door dr. Maarten de Boer en collega's van het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam. De wetenschappers volgden het verloop van de kankerontwikkeling van...

Antioxidanten beschermen tegen gevolgen van wrattenvirus

Antioxidanten beschermen vrouwen die wrattenproblemen hebben in het genitale gebied (veroorzaakt door HPV-virus) tegen verspreiding van het virus in de richting van de baarmoederhals. Hierdoor wordt ontstaan van baarmoederhalskanker tegengegaan. Aan het onderzoek in het Albert Einstein College of Medicine in New York deden 378 vrouwen mee die baarmoederhalskanker hadden en een controlegroep van 366 gezonde vrouwen. De onderzoekers ontdekten...

Smaakherstel door zink na bestraling

Hypogeusie of verlies van smaak komt veelvuldig voor bij patiënten die in het hoofd-nekgebied bestraald zijn. Zink speelt een belangrijke rol in de smaakgewaarwording. Tekorten aan zink gaan gepaard met smaakvermindering. Door dr. Carla Ripamonti van het Nationaal Kanker Instituut Milaan, Italie, werd de effecten van zink na bestraling onderzocht. In een placebo gecontroleerde studie kregen 18 patiënten die bestraald...

Koffie verlaagt risico op dikke darmkanker

Een meta-analyse van gepubliceerde studies naar de consumptie van koffie en de kans op het krijgen van dikke darmkanker werd uitgevoerd door dr. Edward Giovannucci van het Channing Laboratorium van de Harvard Medical School te Boston. De gecombineerde resultaten van 12 casus gecontroleerde studies toonde een inverse relatie tussen koffiedrinken en de kans op dikke darmkanker, indien een hoge versus...

Fruit en vis beschermen tegen alvleesklierkanker

Consumptie van vlees, lever, ham en worstjes vormt volgens Italiaanse onderzoekers een risicofactor voor het ontwikkelen van kanker aan de alvleesklier. Daar staat tegenover dat vers fruit, vis en olijfolie het risico verminderen. Tussen 1983 en 1992 onderzocht de Italiaanse onderzoeker Soler met zijn collega's de kans op alvleesklierkanker aan de hand van de consumptie van geselecteerde voedingsmiddelen, alcohol en...

Veel groente, veel fruit en weinig vlees tegen kanker

Veel groente en fruit en weinig vlees eten werkt preventief ten aanzien van borst- en prostaatkanker, kanker aan ingewanden en veel andere vormen. Een nieuw Brits onderzoek benadrukt nog eens het belang van groente en fruit in het voedingspatroon. De onderzoekers dr. John H. Cummings en dr. Sheila A. Bingham van het MRC Dunn Clinical Nutrition Center in Cambridge analyseerden...

Alcohol en tabaksrook op lijst kankerverwekkende stoffen

De lijst met kankerverwekkende stoffen wordt mogelijk volgend jaar uitgebreid met tabaksrook uit de omgeving en alcoholische dranken. Dit blijkt uit aankondigingen die de leden van de Board of Scientific Counselors van de National Toxicology Program onlangs deden. Zij stemden unaniem voor het voorstel om omgevingsrook als kankerverwekkend te bestempelen. Ook alcoholische dranken worden toegevoegd aan de lijst. Alhoewel de...

Vitamine A, C en E en het risico van borstkanker

De rol van afzonderlijke nutriënten in de voeding met betrekking tot borstkanker blijft controversieel. Een Griekse casus gecontroleerde studie omvatte 820 histologisch bevestigde casussen van borstkanker en 1548 vrouwen als controlegroep. Via een uit 115 onderdelen bestaande semi-kwantitatieve vragenlijst naar voedingsgewoonten werden gegevens over de inname van afzonderlijke nutriënten vergaard. Van de meest belangwekkende nutriënten in relatie tot borstkanker, namelijk...

Weinig selenium verhoogd risico longkanker

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een vergrote kans op longkanker vermoedelijk te maken heeft met een te lage concentratie selenium in het bloed. De resultaten van dit Finse onderzoek werden onlangs vermeld in de American Journal of Epidemiology. Eerdere onderzoeken met selenium hadden ook al kankerremmende eigenschappen en versterking van het immuunsysteem aan het licht gebracht. In het Finse onderzoek...

Hoge seleniuminname vermindert prostaatkankerrisico

Het essentieel spoorelement selenium is kritisch voor de activiteit van het antioxidantenzym glutathionperoxidase dat DNA en andere biomoleculen tegen beschadigingen kan beschermen. In de Health Professionals Follow-Up Study in de Verenigde Staten worden sinds 1986 51529 mannelijke deelnemers gevolgd. In 1987 werden van 33.737 deelnemers afgeknipte teennagels verzameld voor analyses. Door dr. Kazuko Yoshizawa en collega's van Harvard School of...

Kankerverwekkende stoffen horen in de natuur

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1998 [7 pagina’s] Vormt de milieuvervuiling wel een relevante bedreiging voor de gezondheid van de mens? We lezen weliswaar dag in dag uit over gevaarlijke stoffen in de voeding, over stinkende stortplaatsen, over giftige uitstoot van auto's en ga zo maar door, maar hoe verhouden dergelijke gevaren zich tot andere zaken die de gezondheid van...

Groenten en fruit verminderen kans op longkanker aanzienlijk

Mensen die niet roken hebben een relatief lage kans op longkanker. Daar komt bij dat een regelmatige consumptie van groente en fruit, behalve citrusvruchten, deze kans volgens Zweedse onderzoekers nog verder terugdringt. Uit een vergelijking met andere niet-rokers blijkt dat de kans op longkanker 30% lager is bij niet-rokers die veel groente eten. Bij niet-rokers die veel fruit, zoals bananen,...

Geen verband tussen hoge linoleenzuurinname en kanker

Uit een Nederlandse meta-analyse van onderzoeken naar de hoge inname van linoleenzuur en de kans op kanker, blijkt dat er maar weinig bewijs is voor een verband tussen deze twee. Sommige onderzoeken met dieren geven aan dat een hoge linoleenzuur inname mogelijk de kans op borst-, prostaat- en darmkanker vergroten. Toch konden Peter Zock en Martijn Katan van de Landbouwuniversiteit...

Heeft linolzuur met kanker te maken?

De laatste onderzoeken op het gebied van meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV), waartoe linolzuur behoort, hebben aangetoond dat er een verband bestaat met de kans op kanker. Het is echter nog onduidelijkheid over, zo meldt dr. Joel A. Simon. Simon en zijn team onderzochten 300 mannen die tussen 1973 en 1976 al eens meegedaan hadden aan een onderzoek naar kransslagaderziekten door...

Kankerpreventie door ginseng

De regelmatige consumptie van ginsengwortel over een langere periode verlaagt het algemeen risico op kanker. In een cohortstudie uitgevoerd onder 4634 Koreaanse mannen en vrouwen van 40 jaar en ouder, werden gedetailleerde gegevens verzameld omtrent de consumptie van ginseng. Daarnaast werden de deelnemers ondervraagd aangaande beroep, rook- en drinkgewoonten en ziekten. Ginsengtypen worden onderverdeeld in verse ginseng, witte ginseng en...

Zonnebrandcrème beschermt niet tegen huidkanker

Huidkanker wordt hoogstwaarschijnlijk bevorderd door gebruik van zonnebrandcrème. Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat door gebruik van zonnebrandcrème mensen langer in de zon blijven omdat ze minder snel verbranden. De kans op huidkanker wordt hierdoor echter groter. Een onderzoeksteam, geleid door dr. Philippe Autier, onderzocht 631 blanke kinderen van 6 tot 7 jaar. Bij ieder kind werd vastgesteld hoeveel...

Knoflook zowel kankerremmend als cholesterolverlagend

Geperste knoflook heeft een kankerremmende werking, zo blijkt uit recent onderzoek met ratten. Zowel in koude als in warme vorm heeft het deze werking. In het onderzoek dat geleid werd door dr. John A. Milner kregen ratten 3 dagen per week 0,2 ml maïsolie gemengd met of zonder 0,7 g geperste knoflook die pas na 10 minuten verwarmd was. Na...

Verhoogde kans nierkanker en ALS voor vliegeniers

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat verkeersvliegers en navigatoren een tweemaal zo grote kans op nierkanker of ALS, vergeleken met andere mensen. Uit het artikel dat verscheen in de Journal of Occupational and Environmental Medicine kan worden opgemaakt dat het onderzoek een aanzet is tot diepgaander onderzoek. Vreemd is dat mensen in deze beroepsgroep vaak juist over een goede gezondheid beschikken....

Geraffineerde suiker risico voor maagkanker

Een hoge inname van enkelvoudige koolhydraten zonder een hoge vetinname veroorzaakt hoogstwaarschijnlijk een vergrote kans op maagkanker in Westerse landen. Dr. Rudolf Kaaks en collega's van het Franse onderzoeksinstituut voor kanker in Lyon onderzocht 300 mannen en vrouwen tussen de 35 en 74 jaar met maagkanker op voedingspatronen die met kanker in verband gebracht kunnen worden. Daarnaast werd een controlegroep...