Alzheimer gerelateerd aan insecticide

De concentratie van het afbraakproduct van de insecticide DDT- dichlorodifenyldichloroethaan (DDE) – is sterk verhoogd bij personen met de ziekte van Alzheimer. Ook blijkt dat personen met een APOE4-genvariant gevoeliger zijn voor DDE.

Wetenschappers van de Rutgers University in New Jersey onderzochten 86 Alzheimerpatiënten en 79 gezonde proefpersonen. Ze bepaalden de DDE concentraties in het bloedserum. Tevens werd met behulp van de Mini-Mental State Examination (MMSE) test de ernst van de cognitieve beperking vastgesteld. Ook werd de interactie met het APOE4-gen bepaald.

Bij Alzheimerpatiënten was de DDE serumconcentratie met bijna vier keer significant hoger dan bij gezonde proefpersonen. Andersom bleek een hoge DDE-concentratie het risico van Alzheimer significant met het viervoudige te verhogen. Dit ging gepaard met significant ernstigere cognitieve beperkingen zoals bleek uit de lagere scores op de MMSE-test. Personen met het APOE ε4 allel scoorden significant lager op de MMSE-test in vergelijking met personen met het APOE ε3 allel. De serumconcentratie van DDE is overigens sterk gerelateerd aan de concentratie van DDE in de hersenen.

Een verhoogde DDE serumconcentratie is gerelateerd aan een verhoogd risico van Alzheimer. Vooral personen met het APOE4 ε4-allel zijn gevoelig voor DDE. Zowel DDT als DDE verhogen de concentratie van het amyloïd precursor eiwit. Dit verklaart mogelijk de relatie tussen DDE en de ziekte van Alzheimer. 

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+