Allel

Elk gen kan meerdere vormen hebben. Eén dergelijke vorm wordt een allel genoemd. Als er voor een bepaald gen sprake is van twee gelijke allelen, dan heet een dergelijk gen homozygoot. In geval van twee verschillende allelen, heet het gen heterozygoot.

Artikelen over Allel