Antioxidanten en hart- en vaatziekten

Supplementen met antioxidatieve vitaminen zijn niet in staat hart- en vaatziekten te voorkomen. Dit schrijft het Journal of Internal Medicine. De Zweed dr Kjell Asplund van het Academisch Ziekenhuis in Stockholm trok deze conclusie nadat hij een groot aantal onderzoeken bekeken had. Hij keek hiermee naar het beschermende effect van antioxidanten, in de voeding of als supplement, tegen hart- en vaatziekten. Studies die proefpersonen enkel observeren toonden over het algemeen wel een beschermend effect van antioxidanten aan. Personen die uit de voeding of door middel van supplementen meer antioxidatieve vitaminen binnenkregen, hadden minder kans getroffen te worden door een hartinfarct of beroerte dan personen met een lagere inname. Het ging om bètacaroteen, vitamine C en vitamine E. Interventiestudies, waarbij een willekeurig deel van de proefpersonen een supplement te slikken kreeg en het overige deel een placebo, toonden echter geen gunstig effect aan van antioxidatieve supplementen op de primaire preventie van hart- en vaatziekten. Met andere woorden, gezonde personen verlaagden met het slikken van een supplement niet hun risico van hart- en vaatziekten. Hetzelfde gold voor de secundaire preventie, dus het voorkómen van nieuwe aandoeningen aan het hart of de bloedvaten bij patiënten die al eerder getroffen waren door hart- en vaatziekten. Beide typen onderzoeken spreken elkaar dus tegen. Waarschijnlijk tonen de interventiestudies geen positief effect aan omdat supplementgebruik slechts één onderdeel is van een gezond leefpatroon. Factoren als gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zijn eveneens van invloed op het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Antioxidanten en hart- en vaatziekten

De inwerking van vrije radicalen op met name cholesterol wordt nu algemeen gezien als een belangrijke oorzaak van het dichtslibben van de bloedvaten met als gevolg op termijn bijvoorbeeld een hartinfarct. Dus niet het cholesterol als zodanig is de boosdoener, hetgeen lange tijd is gedacht en nog wel gedacht wordt, maar het oxy-cholesterol, als gevolg van inwerking van zuurstofradicalen op cholesterol. Antioxidanten zoals vitamine E, bètacaroteen en vitamine C gaan dit proces tegen. Ook Knekt komt wederom tot deze conclusie na zijn onderzoek bij meer dan 5000 mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 30 en 69 jaar. Vooral vitamine E liet een gunstig verband zien. Voor vitamine C en bètacaroteen was dit verband vooral gunstig bij vrouwen. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten, zoals groente en fruit, lieten ook een gunstig effect zien. De onderzoekers benadrukken dat er mogelijk ook andere stoffen in groente en fruit zitten die de vorming van oxy-cholesterol tegengaan, en dat het gunstige effect niet alleen is terug te voeren op de bekende antioxidanten. Verder onderzoek is nodig om hier meer over te weten te komen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+