Antioxidanten voor risicopatiënten

Suppletie met antioxidanten verbetert de elasticiteit van bloedvaten bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Tevens verbetert het glucose- en vetspectrum en daalt de bloeddruk.
Voor de studie werden 70 patiënten met een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende 6 maanden een supplement met 1000 mg vitamine C, 400 IE vitamine E, 120 mg coënzym Q10 en 200 mcg selenium. De anderen kregen een placebo. Voor bepaling van het effect van de behandeling werd bloedonderzoek gedaan waarin onder andere het cholesterol en HbA1c werd gemeten. De elasticiteit van de bloedvaten werd bepaald met behulp van een zogenaamde pulse wave contour analyse.
Bij de patiënten uit de suppletiegroep nam de elasticiteitsindex van zowel de grote als kleine bloedvaten significant toe. Daarnaast daalde het HbA1c significant en nam het HDL-cholesterol (‘goede’ cholesterol) significant toe. In de placebogroep werden geen significante verschillen waargenomen.
Suppletie met antioxidanten heeft een positief effect op de elasticiteit van de bloedvaten, het glucose- en cholesterolmetabolisme en is bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico zinvol.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+