De invloed van voeding op het gedrag

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
In dit artikel worden een aantal onderzoeken besproken waarin het effect van voeding op gedrag wordt onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat een betere voeding een significante verbetering teweeg bracht van het gedrag, de intelligentie en/of de academische prestaties. Kinderen die in een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek vitaminen- en mineralensupplementen kregen, vertoonden veel minder gewelddadig gedrag, minder antisociaal gedrag en behaalden hogere scores op nonverbale intelligentie en betere prestaties dan kinderen die een placebo hadden gekregen. In één onderzoek bleek dat kinderen die supplementen kregen die 100% van de RDA bevatten een grotere toename van het IQ hadden, dan de kinderen die supplementen kregen die 50% of 200% van de RDA bevatten. Voor wat betreft de supplementen die 200% van de RDA bevatten zou dit veroorzaakt kunnen zijn doordat de opname van de vitamines werd geremd door de relatief grote hoeveelheden mineralen. Het bleek inderdaad zo te zijn dat kinderen die deze supplementen hadden gekregen, lagere concentraties van de verschillende vitamines in het bloed hadden, dan de kinderen die de 100% formule hadden gekregen. Ook de kinderen die maar de helft van de RDA's kregen, leverden niet zulke goede prestaties als de kinderen die de supplementen kregen met 100% van de RDA. Volgens de auteur moeten de huidige RDA's worden herzien en bijgesteld indien nodig. Een belangrijke ontdekking in deze onderzoeken is dat een juiste dosering meer zin heeft dan een hoge dosering en dat een teveel aan mineralen de opname van vitamines kan remmen. De auteurs wijzen er op dat het de moeite waard is om bij kinderen die ogenschijnlijk zonder reden gewelddadig gedrag vertonen, bij gedragsstoornissen, bij slechte schoolprestaties en bij een lage nonverbale intelligentie te onderzoeken of er sprake is van een subklinisch gebrek.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen