Dikke darmkanker en calcium

Calcium is betrokken bij alle fasen van de ontwikkeling van de proliferatieve groei van epitheelcellen, inclusief de stadia van celdifferentiatie. Bij knaagdieren, heeft een verhoogde inname van calcium met de voeding een remmend effect op de hyperproliferatie van dikke darmepitheelcellen, welke veroorzaakt werd door een hogere concentratie vetzuren of galzuren in de dikke darm. In proeven waarin kankerverwekkende stoffen werden gegeven aan proefdieren en er vervolgens hyperproliferatie van colonepitheelcellen optrad, nam de hyperproliferatie af na toevoeging van extra calcium aan het voer. In andere dierproeven nam het optreden van geïnduceerde carcinomen van het colon af met een toenemende concentratie calcium in de voeding. Een voeding die representatief was voor het doorsnee Westerse menu, voor wat betreft calcium, fosfaat, vitamine D en vet, produceerde hyperproliferatie en hyperplasie in de dikke darm van knaagdieren. Deze effecten werden gereduceerd door een verhoogde calciumi­name via de voeding. Als gevolg van een hogere inname van het calcium neemt de activiteit van het enzym ornithine decarboxylase in het darmslijm­vlies bij knaagdieren en menselijke proefpersonen af. Een verhoogde activiteit van het enzym ornithine decarboxylase is een indicatie voor hyperproliferatie van colonepitheelcellen. Patiënten met een verhoogd risico op dikke darmkanker kregen gedurende twee tot drie maanden 1250 mg calcium per dag, in de vorm van calciumcarbonaat. Allen vertoonden een afname in de proliferatie van colonepitheelcellen. Diverse epidemiologische onderzoeken laten een inverse correlatie zien tussen de inname van calcium met de voeding en de incidentie aan dikke darmkanker. Uit dezelfde studies komt een beschermend effect naar voren ten opzichte van dikke darmkanker door de dagelijkse inname van 1500 tot 1800 mg calcium per dag.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+