Enzym

stof die bestaat uit een eiwitdeel met daaraan een coënzym (vitamine of metaalatoom). Het enzym is in staat stoffen af te breken of juist samen te stellen zonder daarbij zelf te worden verbruikt (biologische katalysator). Antioxidantenzymen helpen vrije radicalen middels een chemische reactie onschadelijk te maken.

Artikelen over Enzym