Enzymtherapie longontsteking

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Voor het eerst is het gelukt een door pneumococcen veroorzaakte longontsteking met een enzymbehandeling te genezen.
Longontstekingen door infectie met de bacterie Streptococcus pneunomiae blijken wereldwijd vaker resistent tegen antibiotica. Gezocht wordt daarom naar nieuwe antimicrobiële middelen. Al langere rijd worden bacteriofagen als mogelijke kandidaten voor de bestrijding van infectieziekten voorgesteld. Dit zijn kleine virussen die uitsluitend bacteriën infecteren.
Onderzoekers uit Berlijn en New York rapporteren nu over de behandeling van longontsteking bij muizen met een enzym uit een bacteriofaag. Het enzym endolysine Cpl-1, geïsoleerd uit een pneumococcenbacteriofaag, is een soortspecifiek enzym werkzaam tegen Streptococcus pneunomiae. De werking berust op de afbraak van peptidoglucanen in de celwand van de pneumococcen. Bacteriofaagenzymen zijn effectieve antimicrobiële middelen maar vooralsnog ongebruikelijk.
Muizen werden via de neus geïnfecteerd met Streptococcus pneunomiae en na 24 of 48 uur behandeld via injecties in de buikholte met het antibioticum amoxicilline of Cpl-1. Kort na de besmetting kon aan de hand van klinische parameters worden vast gesteld dat de muizen aan ernstige longontsteking leden. Wanneer de behandelingen 24 uur na infectie werden begonnen, resulteerde dit in 86% overleving van de met amoxicilline behandelde muizen en in 100% overleving van de met Cpl-1 behandelde dieren. Wanneer de behandelingen na 48 uur werden begonnen, hadden de dieren reeds bacteriëmie ontwikkeld en overleefde van de met amoxicilline behandelde muizen 71% en van de met Cpl-1 behandelde muizen 42%.
De onderzoekers concluderen dat het uit pneumococcenbacteriofaag geïsoleerde enzym endolysine Cpl-1 een nieuwe therapeutische optie zou kunnen zijn voor de behandeling van longontsteking door resistente pneumococcen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen