Epidemiologische onderzoeken

grootschalig, vaak langdurig en kostbaar onderzoek, waarbij soms tienduizenden mensen betrokken zijn. De deelnemers worden gedurende jaren gevolgd wat betreft hun voedings- en leefgewoonten om vervolgens te kijken welke ziekte ze krijgen en waaraan ze sterven. Op deze wijze wordt getracht een statistisch verband (geen oorzaak-gevolg) te leggen tussen bepaalde 'eigenschappen' van de deelnemers en hun 'morbiditeit' (ziekte) en 'mortaliteit' (sterfte). In de voedingswetenschappen wordt veel gebruik gemaakt van dit type onderzoek.

Artikelen over Epidemiologische onderzoeken