Foliumzuur bij erfelijke hoge cholesterol

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

3 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Sinds enkele jaren is wetenschappelijk aangetoond dat een lage foliumzuurstatus verbonden is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Meer specifiek is dit gevonden voor vaataandoeningen in de hersenen en van de hartspier. Verhoogde inname boven het gangbare niveau uit de voeding zou het risico op vaataandoeningen kunnen verlagen. Vanuit klinisch oogpunt is het van belang de endotheelfunctie van de vaatwand bij patiënten met familiaire hypercholesteremie te normaliseren. Door een groep specialisten onder leiding van dr Ton Rabelink van het Academisch Ziekenhuis Utrecht werd een placebogecontroleerde crossover studie met de orale verstrekking van foliumzuur bij 20 patiënten met familiaire hypercholesteremie uitgevoerd. De patiënten kregen gedurende een periode van vier weken 5 milligram foliumzuur per dag of een placebo. Metingen van de vaatfuncties werden uitgevoerd bij het begin en na vier weken, waarbij zowel de endotheelafhankelijke als de niet-van-het-endotheel-afhankelijke vaatverwijding werden bepaald. De inname van foliumzuur resulteerde in een toename van gemiddeld 12,8 naar 151 nanomol foliumzuur per liter in het serum. In de rode bloedcellen steeg deze van 489 naar 1175 nanogram per liter. Ten opzichte van de placebogroep daalde de homocysteïnespiegel significant , van 11,5 naar 8,4 micromol per liter serum. Na vier weken foliumzuurinname herstelde de endotheelafhankelijke vaatverwijding zich tot normale functiewaarden. De niet-van-het-endotheel-afhankelijke vaatverwijding wijzigde niet significant. De toepassing van foliumzuurtherapie kan van grote klinische betekenis zijn, aangezien een inname van 5 milligram foliumzuur per dag niet toxisch is en weinig kostbaar. De inname van foliumzuur zou niet alleen van belang zijn voor patiënten met een te hoge homocysteïnespiegel, maar in het bijzonder voor patiënten met hypercholesteremie die niet voldoende reageren op lipidenverlagende medicatie.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen