Franse-eikenextract zinvol bij leverfalen

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

2 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Een extract van de Franse eik is zinvol voor personen met een reversibele, verminderde leverfunctie als gevolg van alcoholgebruik. Aan de studie namen 44 proefpersonen deel die regelmatig alcohol consumeerden en waarbij matig leverfalen was geconstateerd. Het leverfalen werd gekenmerkt door een verminderde albumineconcentratie, een verhoogde bilirubineconcentratie, oxidatieve stress en een toename van leverenzymwaarden. De proefpersonen werden verdeeld in een suppletie- en controlegroep. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende twaalf weken dagelijks 300 mg van een extract van de Franse eik. In vergelijking met de controlegroep werd er in de suppletiegroep een significant snellere en grotere stijging gezien van de albumineconcentratie. Tevens was er ten opzichte van de controlegroep onder invloed van het extract na zes en twaalf weken een significant sterkere afname van de leverenzymwaarden ASAT en ALAT. Ook de concentratie van het leverenzym alkaline fosfatase was na zes en twaalf weken significant lager bij de deelnemers die het extract kregen in vergelijking met controlepersonen. De concentratie van het leverenzym gamma-GT normaliseerde onder invloed van suppletie. In het bloedplasma werd na twaalf weken suppletie een significante afname gezien van vrije radicalen en van de bilirubineconcentratie. Tenslotte gaven proefpersonen die het extract kregen aan minder vermoeid te zijn. Suppletie met een extract van de Franse eik blijkt zinvol bij een reversibele vorm van leverfalen als gevolg van alcoholconsumptie. De werking van het extract berust vermoedelijk op haar antioxidatieve en anti-inflammatoire eigenschappen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen