Intraveneus alfaliponzuur verbetert endotheelfunctie

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

2 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Bij personen met een gestoord nuchter glucosegehalte is de endotheelfunctie van de bloedvaten verslechterd. Alfaliponzuur kan deze endotheelfunctie verbeteren.
Aan de studie namen 60 personen deel met een gestoorde glucosetolerantie. Ze werden verdeeld in een behandelgroep en een onbehandelde groep. De personen in de behandelgroep kregen gedurende 3 weken elke dag intraveneus 600 mg alfa-liponzuur toegediend. De endotheel-afhankelijke vaatverwijding (EDAD) werd gemeten aan het begin van het behandeltraject en na 3 weken. De resultaten werden tevens vergeleken met een groep van 32 gezonde personen (controlegroep).
Aan het begin van de studie was de EDAD-waarde in de behandel- en onbehandelde groep 4%. Dit was significant lager in vergelijking met de controlegroep (6%). Na 3 weken nam de EDAD-waarde met 27% significant toe naar 5%. Daarnaast nam de concentratie TBARS - als maat voor de oxidatie van vetzuren - met 29% significant af in deze groep. In de onbehandelde groep werd na 3 weken geen verschil waargenomen ten opzichte van het begin van de studie. De absolute toename van EDAD bleek significant gepaard te gaan met een afname van TBARS.
Geconcludeerd kan worden dat intraveneus alfaliponzuur de endotheelfunctie bij personen met een gestoorde glucosetolerantie kan verbeteren door bescherming tegen vrije radicalen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen