Magnesium biedt verlichting bij migraine

Magnesium kan migraineaanvallen zonder aura verminderen. Aan de studie namen 30 patiënten in de leeftijd van 20 tot 55 jaar deel. Ze hadden gemiddeld 2 tot 5 migraineaanvallen per maand. De patiënten werden gedurende 3 maanden behandeld met 600 mg magnesium (als citraat) per dag. Vervolgens werden de resultaten vergeleken met 10 patiënten die behandeld werden met een placebo. Voor aanvang van de studie en na 3 maanden werd het effect bepaald aan de hand van onder andere klinische evaluaties en röntgenologisch onderzoek van de hersenen.
Bij de personen in de supplementgroep bleek het aantal en de ernst van de aanvallen significant te verminderen. In vergelijking met de personen in de placebogroep waren deze parameters eveneens significant verlaagd. Daarnaast nam de doorbloeding in de hersenschors significant toe na behandeling met magnesium. Dit effect werd niet gevonden bij de personen in de placebogroep.
Geconcludeerd kan worden dat patiënten met migraine baat hebben bij magnesiumsuppletie. Vermoedelijk oefent magnesium zijn effect uit via zowel de bloedvaten als de zenuwen in de hersenen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+