Magnesium bij hartinfarct: LIMIT-2 studie

In de zogeheten LIMIT-2, een afkorting voor de tweede Leicester Intraveneuze Magnesium Interventie studie, werden de eerder waargenomen levensreddende effecten van magnesiumtoediening bij patienten met myocardinfarct opnieuw aangetoond. Vergeleken werd de intraveneuze toediening van fysiologische zoutoplossing tegen de toediening van 8 millimol magnesiumsulfaat in 15 minuten, gevolgd door een infuus van 65 millimol magnesiumsulfaat in 24 uur. De sterfte door ischemische hartziekten verminderde met 21 procent en de sterfte aan alle doodsoorzaken daalde met 16 procent in de met magnesium behandelde groep patienten. Uit modelexperimenten met geïsoleerde proefdierharten komt een beschermende werking van magnesium op de contractiefunctie van het myocard na reperfusieschade naar voren. Het tijdstip van de magnesiumtoediening is kritisch. In de LIMIT-2 deed intraveneuze magnesiumtoediening in de eerste 24 uur van de opname, de incidentie van stoornissen in de linkerhartkamer met 25 procent dalen. In de erop volgende periode van gemiddeld 2,7 jaar bleek de sterfte door ischemische hartziekten significant verlaagd. Uit de verzamelde gegevens van LIMIT-2 blijkt tevens dat de eerste toediening van magnesium per injectie gegeven moet worden voor ontstollingstherapie. De behandeling is eenvoudig, veilig en gemakkelijk uit te voeren. Het optreden van ‘hot flush’ kan beperkt worden door de eerste toediening per injectie niet in 5 minuten, maar in 15 minuten te doen verlopen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+